Cossos geomètrics

50,106 views

Published on

Explicacions i activitats de Matemàtiques en relació als cossos geomètrics i el volum, els prismes, les piràmides, cossos rodons, la simetria... Per a Cicle Superior de Primària.

Published in: Education
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
50,106
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14,300
Actions
Shares
0
Downloads
322
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cossos geomètrics

 1. 1. Un cos geomètric és una forma queocupa un espai, és a dir, que té volum. Als cossos geomètrics també se’ls pot anomenar sòlids.
 2. 2. Un cos geomètric té tres dimensions.
 3. 3. Un cos geomètric té tres dimensions. Amplada
 4. 4. Un cos geomètric té tres dimensions. Alçada
 5. 5. Un cos geomètric té tres dimensions. Gruix
 6. 6. De totes aquestes imatges, només una representa un cos geomètric. Saps quina és?
 7. 7. Doncs és aquesta, l’única que té volum,l’única que té tres dimensions: Cos geomètric
 8. 8. Cos geomètric Amplada
 9. 9. Cos geomètric Alçada
 10. 10. Cos geomètric Gruix
 11. 11. Aquestes imatges no representencossos geomètrics perquè només tenendues dimensions:
 12. 12. Aquestes imatges no representencossos geomètrics perquè només tenendues dimensions:
 13. 13. Aquestes imatges no representencossos geomètrics perquè només tenendues dimensions: Alçada Alçada Alçada Amplada Alçada Amplada Amplada Amplada Alçada Amplada Alçada Alçada Amplada Alçada Alçada Amplada Amplada Amplada
 14. 14. Aquesta representa un cos geomètricperquè té tres dimensions:
 15. 15. Aquesta representa un cos geomètricperquè té tres dimensions: Gruix Alçada Amplada
 16. 16. Quines d’aquestes figures representenun cos geomètric? Quines tenen volum?Quines tenen tres dimensions?
 17. 17. Les imatges amb l’etiqueta són les querepresenten cossos geomètrics. Són lesque tenen tres dimensions i volum. Cos geomètric Cos geomètric Cos geomètricCos geomètric Cos geomètric Cos geomètricCos geomètric Cos geomètric Cos geomètric
 18. 18. Els políedres són cossos geomètrics limitats per polígons. Aquest cos geomètric és un políedre perquè està limitat per polígons. Fixa’t que les seves cares són rectangles i les seves bases són hexàgons.
 19. 19. Els políedres són cossos geomètrics limitats per polígons. Aquest cos geomètric és un políedre perquè Rectangle està limitat per polígons. Fixa’t que les seves cares són rectangles i les seves bases són hexàgons.
 20. 20. Observaaquests cossos geomètrics iveuràs que n’hi ha sis que són políedres i dosque no ho són.
 21. 21. Políedre Observaaquests cossos Políedre geomètrics i Políedreveuràs que n’hi ha sis que són Políedre políedres i dosque no ho són.Políedre Políedre
 22. 22. Estudia aquests objectes i veuràs quenomés n’hi ha un amb forma de políedre.
 23. 23. Quin d’aquests objectes té forma de políedre?
 24. 24. Elements d’un políedre Vèrtex Aresta Base
 25. 25. Elements d’un políedre Vèrtex VèrtexVèrtex Vèrtex Vèrtex
 26. 26. Elements d’un políedre Cara lateralCara lateral
 27. 27. Elements d’un políedre Base
 28. 28. Elements d’un políedreAresta Aresta ArestaAresta Aresta Aresta Aresta
 29. 29. Fixa’t que aquest políedre té 8 vèrtexs, 12 arestes, 4 cares laterals i 2 bases.
 30. 30. Vèrtex 18 vèrtexs Vèrtex 2 Vèrtex 8 Vèrtex 3 Vèrtex 7 Vèrtex 4Vèrtex 6 Vèrtex 5
 31. 31. 12 arestes Aresta 1 Aresta 2Aresta 12 Aresta 3Aresta 11 Aresta 4 Aresta 5Aresta 10 Aresta 6Aresta 9 Aresta 7 Aresta 8
 32. 32. 4 cares laterals Cara Cara lateral 2 lateral 1 (la de (la del darrera) costatesquerre) Cara lateral 3 Cara (la del lateral 4 costat (la de dret) davant)
 33. 33. Base 1 (la de dalt)2 bases Base 2 (la de sota)
 34. 34. Les bases també són cares, però no cares laterals, que vol dir “dels costats”. Així doncs, Cara 1podríem dir Cara 2 que aquest Cara 3políedre té 6 cares: les 4 Cara 4laterals i les Cara 5dues bases. Cara 6
 35. 35. Les 6 cares d’aquest políedre: quatre cares laterals i dues bases. 1 Així doncs,podríem dir que aquest 3políedre té 6 5 cares: les 4laterals i lesdues bases.
 36. 36. Activitat 1: SòlidsQuines d’aquestes figures són sòlids? Quin altre nom reben, a part de sòlids? b c a d e f g h i
 37. 37. Activitat 2: PolíedresObserva bé el teu entorn (casa teva, la classe, la plaça, els carrers...) i pensa quines coses veus que tenen forma de políedre. Activitat 3: Afirmacions Quines d’aquestes afirmacions són veritat? -Totes les arestes d’un cub són iguals.- Els vèrtexs d’un cub són segments molt semblants. - Les set cares del cub són ben iguals. -Tots els cubs tenen exactament la mateixa mida.
 38. 38. Activitat 4: Vèrtexs, arestes i caresQuants vèrtexs, arestes i cares (laterals i bases) tenen aquests políedres? c a b
 39. 39. Un prisma és un políedre amb dospolígons iguals i diverses cares laterals que són paral·lelograms.
 40. 40. Les dues cares iguals d’un prisma s’anomenen bases. Base Base
 41. 41. Les diverses cares laterals d’un prisma sónparal·lelograms: és a dir, quadrilàters que tenen els costats oposats paral·lels.Cara lateral 1 Cara lateral 2(la del costat (la de esquerre) darrera)Cara lateral 4 Cara lateral(la de davant) 3 (la del costat dret)
 42. 42. Les cares laterals d’aquest prisma són rectangles i les seves bases són quadrats. Quadrat (base Rectangle superior)(costat esquerre) Rectangle Rectangle (costat dret)(costat de davant) Rectangle (costat de darrere) Quadrat (base inferior)
 43. 43. Aquest prisma s’anomenaprisma quadrangular perquè les seves bases són quadrilàters. Base= quadrilàter Base= quadrilàter
 44. 44. Els prismes s’anomenen segons elspolígons que formen les seves dues bases:
 45. 45. Observa aquests prismes i fixa’t en lesseves bases. Com es deu dir cadascun?
 46. 46. Observa aquests prismes i fixa’t en les seves bases. Com es deu dir cadascun? Prisma triangularLes seves bases són triangles.
 47. 47. Prisma pentagonalLes seves bases són pentàgons.
 48. 48. Prisma quadrangularLes seves bases són quadrilàters.
 49. 49. Fixa’t que allò que varia entre els diferents prismes són les bases. Les cares laterals sempre són paral·lelograms: Paral·lelogram Paral·lelogram Paral·lelogram Paral·lelogram Paral·lelogram Paral·lelogram
 50. 50. Estudia aquests cossos i fixa’t que només n’hi ha un que és un prisma:
 51. 51. Aquests sòlids no són políedres:
 52. 52. No són políedres perquèles seves cares no són polígons:
 53. 53. Aquests sòlids no són prismes perquè lesseves cares laterals no són paral·lelograms:
 54. 54. Així doncs només queda un sòlid: aquest és el prisma!
 55. 55. Aquest sòlid és un prisma perquè és un políedre que té dospolígons iguals, que en són les bases, i cares laterals que són paral·lelograms.
 56. 56. El cub és un prisma quadrangularmolt especial: totes les seves cares són quadrats exactament iguals.
 57. 57. Fixa’t que un cub és un sòlido cos geomètric, un políedre i un prisma quadrangular.
 58. 58. Una piràmide és un políedre que només té una base (que és un polígon) i que les seves cares laterals són triangles.
 59. 59. Les piràmides s’anomenen segons el polígon que en forma la base:
 60. 60. Observa aquestes piràmides i fixa’t en la seva base. Com es deu dir cadascuna?
 61. 61. Observa aquestes piràmides i fixa’t en la seva base. Com es deu dir cadascuna? Piràmidepentagonal Piràmide triangular Piràmide hexagonal Piràmide quadrangular
 62. 62. Estudia bé aquests cossos geomètrics i esbrina quins sónpiràmides, quins són prismes i quins no són ni una cosa ni una altra:
 63. 63. Activitat 5: PrismesQuins d’aquests sòlids són prismes? Per què? c a b
 64. 64. Activitat 6: Taula de prismes Completa aquesta taula:
 65. 65. Activitat 7: Dibuixa un prisma pentagonal i contesta: 1. Quantes cares laterals té un prisma pentagonal? 2. Quantes bases té un prisma pentagonal? 3. Quina forma tenen les cares laterals d’un prisma pentagonal? 4. Quina forma tenen les bases d’un prisma pentagonal?
 66. 66. Activitat 8: Quins d’aquests cossos geomètrics són un prisma? I quins són una piràmide? b a e c d f i g h
 67. 67. Activitat 9: Desplegaments d’un cubFixa’t en com seriael desplegamentd’un cub i desco-breix amb quins delsdesplegaments debaix també es podriaconstruir un cub.
 68. 68. Un cos rodó és un cos geomètric que té alguna superfície corba.Si observes aquests cossosgeomètrics, veuràs que n’hi ha dos que són cossos rodons.
 69. 69. Tots aquests objectes tenen una forma de cos rodó, menys un.
 70. 70. Aquests dibuixos també mostren cossos rodons, excepte un.
 71. 71. Si estudies bé aquests sòlids, veuràs que quatre són cossos rodons:
 72. 72. Alguns cossos rodons s’anomenen cossos de revolució.
 73. 73. Els cossos de revolució són elscossos rodons que es poden formar en fer girar una figura plana al voltant d’un eix. Fixa’t que si fas girar una moneda sobre ella mateixa, per un moment sembla que s’obté una esfera:
 74. 74. Quin cos rodó s’obtindria si es fes girar un triangle sobre si mateix?
 75. 75. Quin cos rodó s’obtindria si es fes girar un triangle sobre si mateix?
 76. 76. Quin cos rodó s’obtindria si es fes girar un triangle sobre si mateix?
 77. 77. Sí, s’obté un con.Per això, un con és un cos de revolució.
 78. 78. La paraula revolució vol dir gir. Fixa’t com es formen alguns cossos de revolució:
 79. 79. Quins d’aquests cossos rodons són cossos de revolució?
 80. 80. Quins d’aquests cossos rodons són cossos de revolució? Cos de Cos de Cos derevolució revolució revolució Cos de Cos de Cos de Cos derevolució revolució revolució revolució
 81. 81. Quin cos de revolució es formariasi féssim girar horitzontalment aquesta figura plana?
 82. 82. Quin cos de revolució es formariasi féssim girar horitzontalment aquesta figura plana?
 83. 83. Més o menys quedaria aquest cos de revolució, que seria buit per dins.
 84. 84. Alguns cossos geomètrics, a l’igual quepassa amb algunes figures planes, poden ser simètrics.
 85. 85. La simetria és una característica que faque si dobleguéssim una imatge per un eix, les dues parts que quedarien coincidirien.
 86. 86. La línia discontínua que separa dues parts exactament iguals d’una simetria s’anomena eix de simetria. Eix de Eix de Eix de simetria simetria simetria
 87. 87. Tots els cossos de revolució tenen simetria.
 88. 88. A la vida quotidiana trobem moltes cosesamb simetria, tant naturals com artificials.
 89. 89. Hi ha figures que tenen més d’un eix de simetriaUn cercle, perexemple, té unaquantitat infinitad’eixos desimetria.
 90. 90. Hi ha figures que tenen més d’un eix de simetriaUn quadrat té quatre eixos de simetria.Un rectangle en té dos.
 91. 91. Activitat 10: Cossos rodons i de revolució Quins d’aquests sòlids són cossos rodons? I quins són cossos de revolució? b a e c d f i g h
 92. 92. Activitat 11: Desplegaments de cossos rodonsQuins d’aquests desplegaments serien vàlids per construir un cilindre o un con? a b c e f d
 93. 93. Activitat 12: SimetriaAquesta figura és simètrica, però quins eixos de simetria són els correctes? b c a d e f
 94. 94. Activitat 13: Figures simètriques? Quines d’aquestes tres imatges són simètriques? ab c
 95. 95. Activitat 14: Eixos de simetria?Quins i quants eixos de simetria es poden dibuixar en aquestes figures?

×