Možnosti optimalizácie akciového screenera Piotroski a vplyv optimalizácie na jeho výkonnosť v praxi - diplomová práca

218 views

Published on

Práca prezentuje výsledky skúmania a testovania investičnej stratégie založenej na Piotroského skóringovom systéme v období január 1999 až marec 2013. Zaoberá sa jednotlivými binárnymi signálmi skóringového systému vypočítanými z finančných ukazovateľov, skúma vplyv týchto signálov na celkový výnos stratégie a hľadá nové kritéria, ktoré by zvýšili výnos alebo znížili volatilitu portfólia. Cieľom práce je charakterizovať jednotlivé kritériá Piotroského skóringového systému, pomocou testovania na historických dátach zmerať vplyv jednotlivých kritérií na výkonnosť obchodnej stratégie a navrhnúť korekcie, ktoré by viedli k vyššej výkonnosti investičnej stratégie. Táto práca využíva pozorovaciu, analytickú a štatistickú metódu ako aj metódu syntézy a komparácie. Prínos práce spočíva v overení ziskovosti Piotroského stratégie v súčasnosti, optimalizácii pôvodnej stratégie pomocou ďalších kritérií vedúcich k zvýšenie výn osu a otestovaní optimalizovanej stratégie v trhových podmienkach.

Kľúčové slová: Akciový trh. Hodnotové investovanie. Fundamentálna analýza. Piotroski.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
218
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Možnosti optimalizácie akciového screenera Piotroski a vplyv optimalizácie na jeho výkonnosť v praxi - diplomová práca

 1. 1. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s u b - t it le Možnosti optimalizácie akciového screenera Piotroski a vplyv optimalizácie na jeho výkonnosť v praxi Mgr. Jozef Pavuk
 2. 2. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Ciele práce • Mgr. Jozef Pavuk  Charakterizovať jednotlivé kritériá Piotroského skóringového systému,  pomocou testovania na historických dátach zmerať vplyv jednotlivých kritérií na výkonnosť obchodnej stratégie,  navrhnúť korekcie, ktoré by viedli k vyššej výkonnosti obchodnej stratégie. Mgr. Jozef Pavuk
 3. 3. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Východiská • Mgr. Jozef Pavuk  V 80. a 90. rokoch bolo empiricky dokázané, že portfólio zložené z podhodnotených firiem dosahuje vyšší výnos ako trh.  Piotroski vytvoril skóringový systém založený na 9 fundamentálnych kritériách a dokázal, že portfólio akcií s vysokým skóre dosahuje vyšší výnos ako portfólio podhodnotených akcií. Mgr. Jozef Pavuk
 4. 4. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Piotroského skóringový systém Mgr. Jozef Pavuk likvidita efektivita Kladná návratnosť aktív (ROA) Kladný Cash flow z prevázkovej činnosti Kladná zmena ROA oproti minulému roku Cash flow z prevádzkovej činnosti vyšší ako čistý zisk Nižší pomer dlhu k aktívam oproti minulému roku Kladná zmena pomeru obežného majetku a kratkodobých záväzkov  Nenavýšenie počtu kmeňových akcií  Kladná zmena hrubej ziskovej marže  Kladná zmena obratu aktív (tržby k aktívam)       profitabilita • Mgr. Jozef Pavuk
 5. 5. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici V ý n o s p ô v o d n e j s t r a té g ie P io tr o s k i v o b d o b í ja n u á r 1 9 9 9 a ž m a r e c 2 0 1 3 s u b - t it le 1200 1000 800 600 400 200 0   Celkový výnos Piotroski 971.03% S&P 500 27.66% Anualizovaný výnos Maximálny pokles Ben ch m a rk S& P 5 0 0 18.12% 1.73% P i o tr o s k i Sharpov pomer Smer. odchýlka -66.46% 0.38 37.01% -56.39% -0.1 22.83% Mgr. Jozef Pavuk
 6. 6. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Testovanie jednotlivých kritérií • Vynechané kritérium Mgr. Jozef Pavuk Ročný výnos (v%) Kladná návratnosť aktív (ROA) 28.94 Kladný Cash flow z prevázkovej činnosti 18.12 Kladná zmena ROA oproti minulému roku 19.89 Cash flow z prevádzkovej činnosti vyšší ako čistý zisk 25.46 Nižší pomer dlhu k aktívam oproti minulému roku 18.81 Kladná zmena pomeru obežného majetku a kratkodobých záväzkov 21.2 Nenavýšenie počtu kmeňových akcií 21.32 Kladná zmena hrubej ziskovej marže 18.84 Kladná zmena obratu aktív (tržby k aktívam) 20.43 Mgr. Jozef Pavuk
 7. 7. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici V ý n o s u p r a v e n e j s tr a té g ie P io tr o s k i v o b d o b í ja n u á r 1 9 9 9 a ž m a r e c 2 0 1 3 (v % ) 4000 s u b - t it le 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 P i o tr o s k i Celkový výnos Piotroski (upravené) Piotroski P i o tr o s k i - v y n e c h a n é p r a v i d l á 1 a 4 Anual. výnos Max. pokles Sharpov pomer Smer. odchýlka 3,568.51% 28.79% -63.46% 0.9 27.43% 971.03% 18.12% -66.46% 0.38 37.01% Mgr. Jozef Pavuk
 8. 8. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Zníženie počtu akcií • Ranking formula Celkový výnos Anual. výnos Max. pokles Mgr. Jozef Pavuk Sharpov pomer Smer. odch. EMA(5) < EMA(200) 28.57% 28.15% -8.99% 0.99 26.79% MACD(12,26) 15.54% 15.32% -14.47% 0.53 25.63% RSI(14) 18.43% 18.17% -10.07% 0.61 27.04% 45.73% 45.03% -8.10% 2.00 21.66%  Pr4W%Chg Počet akcií v portfóliu Celkový výnos Anual. výnos Max. pokles Sharpov pomer Smer. odch. 20 akcií 3,466.22% 28.53% -63.94% 0.88 27.71% 15 akcií 3,711.95% 29.13% -63.99% 0.87 28.75% 10 akcií 5,974.70% 33.43% -64.45% 0.9 32.48% 5 akcií 14,966.08% 42.22% -69.62% 0.86 44.46%  Mgr. Jozef Pavuk
 9. 9. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici V ý n o s s t r a t é g i e P i o t r o s k i s r a n k in g o m a o b m e d z e n ý m p o č t o m a k c ií v o b d o b í ja n u á r 1 9 9 9 a ž m a r e c 2 0 1 3 ( v % ) 16000 sub-title 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Celkový výnos Anual. výnos Piotroski (upravená) Piotroski (s rankingom) Piotroski (upravená) Max. pokles Piotroski (s rankingom) Sharpov pomer Smer. odchýlka 14,966.08% 42.22% -69.62% 0.86 44.46% 3,568.51% 28.79% -63.46% 0.9 27.43% Mgr. Jozef Pavuk
 10. 10. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Frekvencia rebalansovania portfólia • Počet akcií v portfóliu Celkový výnos Anual. výnos Max. pokles Mgr. Jozef Pavuk Sharpov pomer Smer. odch. 4 týždne 42.22% -69.62% 0.86 44.46% 3 týždne 7,199.60% 35.16% -69.39% 0.7 44.31% 2 týždne  14,966.08% 22,162.52% 46.17% -52.43% 1.02 41.19% 1 týždeň 39,708.95% 52.26% -67.21% 1.13 42.74% 6 týždňov 6,919.12% 34.79% -70.58% 0.7 43.59% 8 týždňov 4,647.69% 31.14% -62.64% 0.62 43.85% Mgr. Jozef Pavuk
 11. 11. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici V ý n o s s t r a t é g ie P io t r o s k i s v y š š o u f r e k v e n c io u r e b a la n s o v a n ia v o b d o b í ja n u á r 1 9 9 9 a ž m a r e c 2 0 1 3 ( v % ) 45000 s u b - t it le 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 -5 0 0 0 Celkový výnos Piotroski (týždenný rebalans) 39,708.95% Piotroski (s rankingom) 14,966.08% Anual. výnos Max. pokles P i o tr o s k i (s r a n k i n g o m ) 52.26% 42.22% Sharpov pomer Smer. odch. -67.21% 1.13 42.74% -69.62% 0.86 44.46% Mgr. Jozef Pavuk
 12. 12. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Výška provízie a počiatočná výška investície Provízie Výška investície bez provízie $1.00 $2.99 $4.99 $7.99 $9.99 5 000 1 393 086 993 516 394 162 -5 407 7 500 2 985 663 2 785 878 2 388 307 1 988 737 1 389 383 989 814 3 980 884 3 781 099 3 383 528 2 983 958 2 384 604 1 985 035 5 000 mesačný rebalans 1 790 657 10 000 týždenný rebalans 1 990 442 753 305 714 620 637 637 560 266 444 211 366 841 7 500 1 129 958 1 091 272 1 014 289 936 919 820 864 743 494 10 000 1 506 610 1 467 925 1 390 942 1 313 571 1 197 516 1 120 146  Mgr. Jozef Pavuk
 13. 13. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Oneskorené plnenie obchodných príkazov Výška provízia 1 USD 9,99 USD Slippage bez slippage 0,1 0,2 0,3 3 781 099.45 2 953 427.15 2 306 255.38 1 800 339.69 1 985 034.8 1 503 311.72 1 134 229.27 851 976.74  Mgr. Jozef Pavuk
 14. 14. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici V ý n o s s t r a t é g ie P io t r o s k i s p r o v íz io u a s lip p a g e v o b d o b í ja n u á r 1 9 9 9 a ž m a r e c 2 0 1 3 ( v % ) 4500000 s u b - t it le 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 0 4 . 0 1 .1 9 9 9 P i o tr o s k i - o p ti m a l i z o v a n e 0 4 . 0 1 .2 0 0 1 0 4 . 0 1 .2 0 0 3 0 4 . 0 1 .2 0 0 5 P i o tr o s k i - s p r o v íz i o u P i o tr o s k i - s p r o v íz i o u a s l i p p a g e 0 4 .0 1 .2 0 0 7 0 4 . 0 1 .2 0 0 9 Celkový výnos Optimalizovaná stratégia, provízia 9,99 USD a slippage 0,3 8519.77% 0 4 .0 1 . 2 0 1 1 0 4 . 0 1 .2 0 1 3 Anualizovaný výnos 36.60% Mgr. Jozef Pavuk

×