• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Projekt manažment na Slovensku
 

Projekt manažment na Slovensku

on

 • 2,697 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,697
Views on SlideShare
2,684
Embed Views
13

Actions

Likes
2
Downloads
0
Comments
0

3 Embeds 13

http://www.linkedin.com 7
http://www.slideshare.net 4
https://www.linkedin.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Projekt manažment na Slovensku Projekt manažment na Slovensku Presentation Transcript

  • Projektový manažment na Slovensku (prieskum) Jozef Šupšák, šéfredaktor eFOCUS www.efocus.sk
  • Projektový manažment - slovenská realita  Prieskum časopisu eFOCUS a Spoločnosti pre projektové riadenie  čo ukázal prieskum medzi IT a projektovými manažérmi na Slovensku  Prieskum na vzorke 259 respondentov  Zber údajov: marec – máj 2008
  • Perc. Pr 0 5 10 15 20 25 30 35 40 ie m Ťa ys žb e l a 18 a En sp er ra ge c t ik ov a a 5,6 ni e su Te ro le ví k n om 1,2 un ik ác ie In 7,6 f or m Po at ľn ik oh St a av 37,2 os po eb d ár ní ct st v o vo 2,8 ,l es ní ct Zd vo ra 3,6 v ot ní c tv o 2,4 Št Šk át ol na s ,v tv er o e 7,6 jn á sp rá B v a Štruktúra respondentov an 5,2 k Odvetvie, v ktorom pôsobí vaša organizácia (štruktúra respondentov) ov ní c tv o 2,8 Sl už by 3,2 in é Vzorka: 259 respondentov 2,8
  • Používa vaša organizácia procesy, metódy a nástroje projektového riadenia pri riadení vašich projektov? Percentá 60 51,2 50 40 23,1 30 14,8 20 8,6 2,3 10 0 Áno Zvyčajne áno Zriedkavo Nie Neviem
  • Pozná váš organizačný poriadok funkciu Projektový manažér (vedúci projektu)? Percentá 76,4 80 70 60 50 40 22,5 30 20 1,1 10 0 Áno Nie Neviem
  • Má projektový manažér vo vašej organizácii pridelené dostatočné právomoci, primerané k rozsahu a dôležitosti projektu, ktorý vedie? Percentá 37,1 38,7 40 35 30 25 20 10,2 15 7 7 10 5 0 Áno Skôr áno Skôr nie Nie Neviem
  • Pozná váš organizačný poriadok funkciu Manažér portfólia projektov a programov? 5,9 20,3 % Áno Nie Neviem 73,8
  • Má vaša organizácia vlastnú internú metodiku pre riadenie projektov? 2,3 21,5 Áno Nie Neviem 76,2 % Používané externé metodiky: Prince 2, PMBOK, FDD, ASAP, RUP, MS-Project, UML modelovanie, PMI, Signature, Six Sigma, IMPA,
  • Sú výsledky projektov systematicky analyzované s cieľom zlepšiť systém riadenia projektov? Percentá 42,4 45 40 30,7 35 30 25 16,3 20 15 7,5 10 3,1 5 0 Áno Zvyčajne áno Zriedkavo Nie Neviem
  • Sú riziká identifikované a posudzované z hľadiska ich dopadu ešte počas spúšťania projektu, alebo plánovania projektu? Perc. 46,3 50 45 40 35 28,6 30 25 20 12,7 15 9,7 10 2,7 5 0 Áno Zvyčajne áno Zriedkavo Nie Neviem
  • Sú očakávania a požiadavky všetkých účastníkov projektu analyzované a dokumentované ešte počas spúsťania, alebo plánovania projektu? Percentá 49,2 50 45 40 35 23,3 30 25 15,5 20 15 9,3 10 2,7 5 0 Áno Zvyčajne áno Zriedkavo Nie Neviem
  • Používate vo vašej organizácii počítačovú podporu pre riadenie projektov? Percentá 58,3 60 MS Word, MS Excel, MS Project, Exact Synergy Enterprise, Primavera, Concerto, IS Vision 32, Project 50 Management Forecast 40 30 Rad1 15,1 15,8 20 9,3 1,5 10 0 Áno Zvyčajne áno Zriedkavo Nie Neviem
  • Sú poučenia z projektov systematicky dokumentované a centrálne archivované pre použitie v budúcich projektoch? Percentá 35 30,1 30 23,6 25 20 19,3 20 15 7 10 5 0 Áno Zvyčajne áno Zriedkavo Nie Neviem
  • Je rozvoj projektových manažérov zabezpečovaný prostredníctvom kontinuálneho procesu vzdelávania (tréningy, školenia, semináre)? Percentá 26,3 30 23,5 23,9 22,7 25 20 15 10 3,6 5 0 Áno Zvyčajne áno Zriedkavo Nie Neviem
  • Je vaša organizácia kolektívnym členom nejakej spoločnosti, alebo profesijného združenia pre projektové riadenie v SR, alebo v zahraniči 8,5 22,7 Áno Nie Neviem 68,8 %
  • Zhrnutie  Zvyšuje sa povedomie o projektovom manažmente (PM), o potrebe systémového prístupu ku projektovému riadeniu  Takmer 75 perc. respondentov odpovedalo, že v ich organizácii používajú procesy, metódy a nástroje projektového riadenia pri riadení projektov  Zvyšuje sa počet a úroveň interných metodík PM (má ich 76 perc. opýtaných)  Formalizované funkcie Projektový manažér (vyše 75 opýtaných odpovedalo áno)
  • Zhrnutie  Niektoré nedostatky stále pretrvávajú: Projekt sa veľmi často poníma ako samostatná izolovaná, ad hoc činnosť, bez väzby na ostatné projekty v organizácií, bez väzby na celkové disponibilné zdroje (finančné, ľudské...) Projekt sa nechápe ako súčasť portfólia projektov alebo portfólia programov!
  • Zhrnutie Až 74 perc. respondentov uviedlo, že v ich organizácii nepoznajú funkciu Manažér portfólia projektov a manažér portfólia programov Až 50 perc. organizácií sa nezaoberá poučeniami z projektov na vylepšenie vlastných metodík a budúcich projektov! Počítačová podpora nemôže plne nahradiť projektové riadenie
  • Zhrnutie Až v 50 perc. organizácií sa projektoví manažéri ďalej vzdelávajú buď zriedkavo, alebo vôbec! Slabý záujem o členstvo v profesných organizáciách pre projektové riadenie
  • Ďakujem za pozornosť! jsupsak(at)efocus.sk www.efocus.sk