ICT trends

1,570 views
1,499 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,570
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ICT trends

 1. 1. Globálne biznis a IT priority v slovenských reáliách Jozef Šupšák, šéfredaktor eFOCUS www.efocus.sk jsupsak(at)efocus.sk
 2. 2. Globálne biznis a IT priority - a slovenská realita  Globálne biznis a IT trendy (Gartner, Forrester)  Globálne biznis a IT priority „Svet vs. SR“  čo ukázal prieskum medzi IT manažérmi na Slovensku: realita 2008 verzus predikcia roku 2010  Čo môžeme očakávať...  Hlavní hráči na trhu – ekosystém dodávateľov a integrátorov
 3. 3. Globálne IT a biznis trendy 2008-2010  Nová paradigma: Potreba diferenciácie, odlíšenia sa vo výrobkoch a službách. Porastie význam IT. Budúcnosť IT (oddelenia, samost. org. jednotky) v schopnosti meniť procesy, získavať zákazníkov a využívať informácie oveľa efektívnejšie  Nové technológie Web 2.0, mobile computing a social computing (blogy, wikipédie, virtuálne svety Second Life a iné) výraznejšie prispievajú k získavaniu zákazníkov a nových trhov.
 4. 4. Globálne IT a biznis trendy 2008-2010  Najdôležitejšie zmeny vyplynú z nových modelov dodávania a poskytovania služieb/softvéru: BPO (Business Process Outsourcing), SaaS (Software as a Service)  Gartner: do roku 2011 bude 25 perc. nového podnikového softvéru poskytovaného ako služba  Outsourcing obchodných procesov predstavuje rastúcu službu (nie v SR...!) Roky 2011/2006 rast výdajov na túto službu o 63 percent!
 5. 5. Globálne IT a biznis trendy 2008-2010  Nástup architektúry orientovanej na služby (SOA) – technológia budúcnosti  Softvérová architektúra, ktorá podporuje požiadavky užívateľov prostredníctvom služieb  Vďaka SOA sa všetky zdroje v sieti stávajú prístupné všetkým užívateľom. Deje sa to formou nezávislých služieb, ku ktorým sa pristupuje cez webové služby alebo SOAP (Simple Object Access Protocol)  SOA je kombináciou technológií a metodológií, ktoré umožňujú vybudovať štandardizovanú architektúru naprieč podnikov.  SOA funguje ako nástroj znižovania nákladov – prostredníctvom využitia existujúcich aplikácií či funkcionalít a zároveň odstraňuje ich duplicitu v IT prostredí  Výraznejší vplyv open source
 6. 6. Top biznis a IT priority 2008 vs. 2010  Komparácia prieskumov Gartner (globálne 1500 CIO) a eFocus (vyše150 slovenských CIO, decison makers...)  eFocus prieskum: 10 preddefinovaných otázok + 1 (otvorená, iné). Váha: 0 – nevýznamná priorita, 1-najmenej a 10- najviac významná priorita
 7. 7. Štruktúra respondentov Veľkosť organizácie Odvetvové členenie respondentov % 30 25,4 23,7 16,2 25 21,2 26,5 19,5 12,1 20 15 10,2 11,1 10 34,1 5 do 50 51-100 101-500 501-1000 nad 1000 0 finančný priemysel a utility, telekom verejná správa ostatné obchod
 8. 8. Top 10 technologických priorít v 2008 2008 2008 2010 Gartner svet eFocus eFocus Slovensko Slovensko Aplikacie biznis inteligencie (Dashboard, Reporting, Scorecards, 1 10 10 Visualization, …) Podnikové aplikácie informačných systémov (ERP, CRM, SCM a ďalšie) 2 2 2 Servery a storage aplikácie (virtualizácia) 3 6 4 Modernizácia softvéru a aplikácií, upgrejdy 4 3 6 Technická infraštruktúra 5 4 8 Security technológie 6 (1 v ´06), 1 1 (2 v ´07) Networking, hlas a data 7 8 7 Kolaboratívne technológie (portály a iné) 8 5 2 Dokument management 9 7 5 Servisne orientovaná architektúra (SOA) 10 9 9
 9. 9. Top 10 biznis priorít v 2008 2010 2008 2008 2010 Gartner svet Gartner svet eFocus eFocus Slovensko Slovensko Zlepšovanie podnikových procesov 3 1 (od 2005) 5 5 Využívanie outsourcingu (väčšia koncentrácia na core biznis) 0 (už nie je 9 (ešte nie 9 priorita...) je priorita!) Akvizície nových spoločností 10 0 Získavanie nových a udržanie doterajších zákazníkov 1 2 1 2 Sústredenie sa na nove produkty a služby (inovácie) 3 4 3 Expandovanie na nové trhy 4 4 10 10 Znižovanie podnikových nákladov 5 3 6 Zvyšovanie efektívnosti práce zamestnancov 6 2 1 Rozširovanie vzťahov so súčasnými zákazníkmi 7 6 7 Lepšie využívanie informácií a analýz 2 8 7 4 Efektívnejšie zacielenie podnikania na zákazníkov a trhy 9 8 8
 10. 10. Závery prieskumu / komparácia  Potenciál a predností outsourcingu na Slovensku zatiaľ objavené iba okrajovo  (zrealizovaných iba zopár veľkých projektov, aj to v nižších formách ako čiastočný outsourcing ICT. Chýbajú príklady outsourcingu komplexného IT a outsourcingu procesov)  Podiel outsourcingu na celkom objeme služieb v SR je 7 perc. (2006). Má síce vzrásť na 13,5 percent v 2011, ale v západnej Európe je tento podiel už dnes 40 percent (IDC)  Potenciál využívania outsourcingu v štátnej a verejnej správe
 11. 11. Prieskum eFocus (2007) Zaujímame sa o outsourcing 53,3 % 60 50 27,8 40 30 11,1 20 7,8 10 0 procesov komplexného IS čiastočný vývoja aplikácií outsourcing ICT
 12. 12. Dosiahnuté výsledky Outsourcingom sme dosiahli pozitívne výsledky % sústredenie sa na vlastný 65,1 core biznis dostupnosť odborníkov pre 35 rozličné oblasti ICT garantovaná kvalita a 30,1 úroveň služieb prenesenie rizík na 30,1 dodávateľa transformácia investičných 24,5 nákladov na prevádzkové presné plánovanie nákladov 22,6 na údržbu a rozvoj zníženie celkových 16 nákladov na ICT prekonávanie prekážok 15,1 súvisiacich s rastom udržanie modernej technolog. platformy bez 14,1 investícií 0 * respondenti mohli uviesť viacero odpovedí, najviac tri 10 20 30 40 50 60 70
 13. 13. Závery prieskumu / komparácia  Zlepšovanie podnikových procesov (BPM) – top priorita vo vyspelých ekonomikách (v Gartner prioritách tretí rok po sebe na prvom mieste), na Slovensku nedocenené, resp. nepochopené  Podľa Gartner presiahol celosvetový predaj komplexných nástrojov pro BPM v roku 2007 magickú hranicu 1 miliardy USD. V roku 2011 to už bude 2,6 miliardy USD.  Až 45 percent manažérov z biznis časti organizácie očakáva v najbližších piatich rokoch od šéfov informatiky prevzatie väčšej zodpovednosti za riadenie zmien v procesoch.  BPM má tri dobré vlastnosti- šetrí peniaze, ušetrí čas a prináša hodnotu. BPM krátkodobo realizuje výnosy (ROI) a dlouhodobo vytvára hodnotu.
 14. 14. Závery prieskumu / komparácia  Business Intelligence – využívanie nástrojov BI na Slovensku obmedzené iba na vybrané odvetvia (finančníctvo, bankovníctvo, telekom)  Inteligentné nástroje a systémy, dokážu odpovedať na otázky: čo sa stalo (doterajšia etapa), prečo sa to stalo (nastupujúca etapa) a čo by sa mohlo stať (po roku 2010 očakávame vývoj nových nástrojov predikcie a vizualizácie).  BI sa čoraz viac prepája s podnikovými procesmi – analýza podnikových procesov  Do roku 2015 prejdú aplikácie BI mohutným rozvojom: spracovanie štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát ako súčasť znalostného riadenia.  Podľa niektorých prognóz v priebehu najbližších päť rokov budú aplikácie BI vo všetkých stredných alebo väčších organizáciách tak bežné ako tabuľkové procesory.
 15. 15. Čo môžeme očakávať  Zvýšený záujem o efektívne riadenie IT služieb a automatizáciu procesov IT  Napríklad implementácia ITIL zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb o 53 percent a agilitu o 21 percent  Virtualizácia  Virtualizácia hardvéru pomôže zlepšiť využitie serverov tak, že zredukuje počet počítačových systémov až o 40 percent  Tí, ktorí nevyužívajú virtualizačné technológie, budú vynakladať na hardvér a softvér o 25 percent viac prostriedkov  Budovanie a optimalizácia IT infraštruktúry  Štartérom investícií v štátnej a verejnej správe OP Informatizácia spoločnosti
 16. 16. S kým treba predovšetkým rátať... (ekosystém dodávateľov a integrátorov)  OUTSOURCING: HP, Siemens, IBM, Posam, Soitron, Ness, Datalan, Tempest, S&T Varias...  ERP: SAP, Microsoft, Oracle, Asseco Group (LCS, Datalan) a ďalší (Softip, Karat), Capgemini...  BPM: IBM, IDS Scheer, Microsoft, Oracle, Tibco, Metastorm, HP, Capgemini...  Riadenie IT služieb: HP, IBM, Capgemini, Omnicom, Descon, Dignitas, Posam, Soitron, Tempest...
 17. 17. S kým treba predovšetkým rátať... (ekosystém dodávateľov a integrátorov)  Infraštruktúra/Governance: HP, IBM, Oracle, SAP, Microsoft, Dell, Cisco, Sun, Capgemini...  Virtualizácia: Microsoft, Sun, VMware, IBM, Citrix, Xen, HP...  Business Intelligence: Oracle, SAS, IBM, SAP, Microsoft, HP, Adastra...  Unified Communication: Cisco, Soitron, IBM, Microsoft, Nortel, Siemens, Alcatel...

×