Prehľad cross-platform mobilných riešení pre vývoj hier a aplikácií

 • 1,267 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,267
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. PREHĽADCROSS-PLATFORMrie"ení pre vývoj mobilných hier a aplikáciiJozef Prídavok @jozef_pridavok
 • 2. AGENDA• Cross platform• Appcelerator’s Titanium• Corona SDK• Xamarin• Cocos2D• (Adobe) PhoneGap (Apache Cordova)• Made with Marmalade• Unity 3D• Ďaľ"ie...
 • 3. PREČO?
 • 4. Web Hybrid NativeHTML5(responsive UI)WrapperHTML5Binary CodeByte Code✓ jednoduchosť vývoja a cena✓ nasadenie a správa✓ A/B testing✗ inštalovateľnosť✗ UX✓ jednoduchosť vývoja a cena✓ lepšie využitie zariadenia✓ A/B testing✓ inštalovateľnosť✗ UX✓ “bez obmedzení”✓ UI/UX✗ A/B testing✗ jednoduchosť vývoja✗ cenawebové prezentácieinformačné websites(periodiká, blogy...)konzumentské sajtyretail a e-commerceniektoré enterprise appsSaaSweb apps(Enterprise) appsgamesšpecializované nástrojeSTRATÉGIA
 • 5. X-PLATFORM VS NATÍVvýhody x-platform• urýchluje a zjednodu"ujevývoj - easy to use• znižuje náklady na vývoj aúdržbu - increasesproductivity• jeden kód na v"etko -easy to learnvýhody natívu• maximálny výkon• nelimituje možnosti(black box)• natívne UI/UX
 • 6. X-PLATFORMPRE MOBILNÉ ZARIADENIA
 • 7. • 2006 - vznik - Je! Haynie a Nolan Wright• 2008 - investícia (Series A - $6,2mil, Storm Ventures)• 2009 - jún - podpora pre iOS a Android• 2010 - podpora pre iPad, (Series B - $9mil, Sierra V. & eBay)• 2011 - investícia (Series C - $15mil - May(eld Fund,RedHat), kúpa Aptana Studio• 2012 - investícia (Series C-1, $15mil - May(eld Fund &Relay Ventures), Lanica (Platino)• Komunita: 150+ emps., 460.000+ devs, 50.000+ apps• Referencie: NBC Universal, ZipCar, LegoLand, eBay...
 • 8. • Podporované OS: Android, iOS, HTML5• Zameranie• Business Apps• Platino sľubuje podporu pre 2D hry (OpenGL ES)• Jazyk: JavaScript + Nativ• JavaScriptCore• IDE: branded Eclipse (Aptana)• pre spustenie sa vyžaduje internet• Build & Deploy: O)ine• Cena/Licencia: $$$/Open Source (GPL)
 • 9. UKÁŽKA
 • 10. //bootstrap and check dependenciesif (Ti.version < 1.8 ) { alert(Sorry - this application template requires Titanium Mobile SDK 1.8 or later); }// This is a single context application with mutliple windows in a stack(function() { //determine platform and form factor and render approproate components var osname = Ti.Platform.osname, version = Ti.Platform.version, height = Ti.Platform.displayCaps.platformHeight, width = Ti.Platform.displayCaps.platformWidth; //considering tablet to have one dimension over 900px - this is imperfect, so you should feel free to decide //yourself what you consider a tablet form factor for android var isTablet = osname === ipad || (osname === android && (width > 899 || height > 899)); var Window; if (isTablet) { Window = require(ui/tablet/ApplicationWindow); } else { // iPhone and Mobile Web make use of the platform-specific navigation controller, // all other platforms follow a similar UI pattern if (osname === iphone) { Window = require(ui/handheld/ios/ApplicationWindow); } else if (osname == mobileweb) { Window = require(ui/handheld/mobileweb/ApplicationWindow); } else { Window = require(ui/handheld/android/ApplicationWindow); } } new Window().open();})();
 • 11. //Master View Component Constructorfunction MasterView() { //create object instance, parasitic subclass of Observable var self = Ti.UI.createView({ backgroundColor:white }); //some dummy data for our table view var tableData = [ {title:Apples, price:1.25, hasChild:true, color: #000}, {title:Grapes, price:1.50, hasChild:true, color: #000}, {title:Oranges, price:2.50, hasChild:true, color: #000}, {title:Bananas, price:1.50, hasChild:true, color: #000}, {title:Pears, price:1.40, hasChild:true, color: #000}, {title:Kiwis, price:1.00, hasChild:true, color: #000} ]; var table = Ti.UI.createTableView({ data:tableData }); self.add(table); //add behavior table.addEventListener(click, function(e) { self.fireEvent(itemSelected, { name:e.rowData.title, price:e.rowData.price }); }); return self;};module.exports = MasterView;
 • 12. function DetailView() { var self = Ti.UI.createView(); var lbl = Ti.UI.createLabel({ text:Please select an item, height:auto, width:auto, color:#000 }); self.add(lbl); self.addEventListener(itemSelected, function(e) { lbl.text = e.name+: $+e.price; }); return self;};module.exports = DetailView;
 • 13. • 2007 - vznik - Carlos Icaza a Walter Luh• 2008 - dostupné SDK pre iOS• 2009 - investícia (Series A - $1mil, Merus Capital)• 2010 - podpora Android• 2011 - Bubble Ball - 14 ročný Robert Nay• podpora Kindle a Nook• 2012 - odchod Carlosa Icazu, investícia (Series A - $1,25mil,Merus Capital), premenovanie z AnscaMobile naCoronaLabs, $750k in Dept funding• Komunita: 250.000+ devs, 27.000+ apps
 • 14. • Podporované OS: iOS, Android (armv7+)• Zameranie• 2d hry• komixy, ebooks, veľmi jednoduché apps• Jazyk: Lua• IDE: N/A• CodeHelper, Corona ProjectManager• Build & Deploy: Build server (o)ine iba pre Enterprise)• pre testovanie na zariadení je potrebný internet• Cena/Licencia: $$$/Proprietary
 • 15. UKÁŽKA
 • 16. • Jazyk je Lua (enterprise umožuňuje písanie add-ons)• Používa vlastný framework• OpenGL + Box2d• knižnica controls (limitované)• Fragmenácia (android a rozlí"enia)• programuje sa jedno rozlí"enie• scale policy• Veľmi pomalé reakcie na nové OS a nové features
 • 17. • dávno predtým: Microsoft, Ximian, Gnome, Mono,MonoDevelop• 2011 - vznik Net Friedman & Miguel de Icaza• 2012 - investícia (Series A - $12mil, Charles River Ventures,Ignition Partners &Floodgate), Xamarin.Mac• Komunita: 62 employees, 12.000+ business clients,230.000+ devs,
 • 18. • OS: Android, iOS, Windows Phone, Mac OS, Windows• Zameranie• primárne business apps (.NET)• hry (MonoGames)• Jazyk: C#• IDE: Xamarin Studio (a.k.a MonoDevelop), Visual Studio,XCode• Build & Deploy: O)ine• Cena/Licencia: $$$/Proprietary
 • 19. UKÁŽKA
 • 20. ! public class HomeScreen : Activity {! ! protected Adapters.TaskListAdapter taskList;! ! protected IList<Task> tasks;! ! protected Button addTaskButton = null;! ! protected ListView taskListView = null;! !! ! protected override void OnCreate (Bundle bundle)! ! {! ! ! base.OnCreate (bundle);! ! !! ! ! // set our layout to be the home screen! ! ! SetContentView(Resource.Layout.HomeScreen);! ! ! //Find our controls! ! ! taskListView = FindViewById<ListView> (Resource.Id.lstTasks);! ! ! addTaskButton = FindViewById<Button> (Resource.Id.btnAddTask);! ! ! // wire up add task button handler! ! ! if(addTaskButton != null) {! ! ! ! addTaskButton.Click += (sender, e) => {! ! ! ! ! StartActivity(typeof(TaskDetailsScreen));! ! ! ! } ;! ! ! }! ! !! ! ! // wire up task click handler! ! ! if(taskListView != null) {! ! ! ! taskListView.ItemClick += (object sender, AdapterView.ItemClickEventArgs e) => {! ! ! ! ! var taskDetails = new Intent (this, typeof (TaskDetailsScreen));! ! ! ! ! taskDetails.PutExtra ("TaskID", tasks[e.Position].ID);! ! ! ! ! StartActivity (taskDetails);! ! ! ! } ;! ! ! }! ! }! !! ! protected override void OnResume ()! ! {! ! ! base.OnResume ();! ! ! tasks = TaskManager.GetTasks();! ! !! ! ! // create our adapter! ! ! taskList = new Adapters.TaskListAdapter(this, tasks);! ! ! //Hook up our adapter to our ListView! ! ! taskListView.Adapter = taskList;! ! }! }
 • 21. ! public partial class AppDelegate : UIApplicationDelegate {! ! // class-level declarations! ! UIWindow window;! ! UINavigationController navController;! ! UITableViewController homeViewController;! ! public override bool FinishedLaunching (UIApplication app, NSDictionary options)! ! {! ! ! // create a new window instance based on the screen size! ! ! window = new UIWindow (UIScreen.MainScreen.Bounds);! ! !! ! ! // make the window visible! ! ! window.MakeKeyAndVisible ();! ! !! ! ! // create our nav controller! ! ! navController = new UINavigationController ();! ! ! // create our home controller based on the device! ! ! if (UIDevice.CurrentDevice.UserInterfaceIdiom == UIUserInterfaceIdiom.Phone) {! ! ! ! homeViewController = new Screens.HomeScreen();! ! ! } else {// sample does not contain an iPad UI, so re-use the iPhone one for now! ! ! ! homeViewController = new Screens.HomeScreen ();! ! ! }! ! !! ! ! // push the view controller onto the nav controller and show the window! ! ! navController.PushViewController(homeViewController, false);! ! ! window.RootViewController = navController;! ! ! window.MakeKeyAndVisible ();! ! !! ! ! return true;! ! }! }
 • 22. • Jazyk je C#• Abstrahuje sa predov"etkým jazyk• Použitie assemblies .NET• System, System.Core, System.Data, System.XML,...• UI/UX sa rie"i vyslovene platformovo• Vhodné rie"enie pre MS orientovaný enterprise• Rýchle reakcie na zmeny v OS
 • 23. • 2008 - vznik - Cocos2d, Ricardo Quesada• Cocos2d-iphone• 2008 - version 0.1, 40+ games in AppStore• 2009, máj - Stick Wars je #1 selling game• 2011 - Zynga (Ricardo Quesada, Rolando Abarca)• Cocos2d-html5• 100% kompatibilné s Cocos2d-x/iPhone + JS Bindings• Cocos2d-x (with JavaScript bindings)• 2010 - vznik - Zhe Wang (Walzer), XiaoMing Zhang(Minggo), JianHua Chen (Dumganhar)• ChinaMobile (WoPhone)
 • 24. • OS: Android, iOS, Windows Phone, Mac, Windows, HTML5• Zameranie• 2d hry• Jazyk: Objective-C, C++, JavaScript, Lua• IDE: N/A• Cena/Licencia: $0/Open Source (MIT)
 • 25. UKÁŽKA
 • 26. • Jazyk je možné si vybrať: Objective-C, C++, JavaScript, Lua• Je to “len” framework• OpenGL (XNA, DirectX)• roz"írenia (Box2d, Chipmunk, Controls, ...)• Otvorený a komunitný• Build & Deploy: o)ine
 • 27. • 2008 - vznik na iPhoneDevCamp v SF• 2009 - People’s Choice Award na Web 2.0 conference• 2011 - Adobe kupuje Nitobi Software• Apache Cordova (core/engine) -> PhoneGap (distro)• 2012 - PhoneGap Build service (cloud)
 • 28. • Podporované OS: “v"etky” ☺• Zameranie• apps a tools• veľmi jednoduché games• “inteligentnej"í” web• Jazyk: HTML5/CSS3/JavaScript• IDE:• Xcode, Visual Studio, Eclipse• Roz"írenia• appMobi (dnes už Intel)• Cena/Licencia: $0 -$$$/Open Source
 • 29. • 1998 - vznik - Ideaworks3D (interný framework)• 2005-2008 - interný vývoj (Metal Gear Solid, Final Fantasy,Need for Speed, Resident Evil...)• 2009 - AirPlay SDK• 2011 - premenovaný na Made with Marmalade• 2012 - Web Marmalade (HTML5/CSS3)• 2013 - Marmalade Quick (Lua scripting)• Referencie: Cut the Rope, Draw Something, Need forSpeed Shift
 • 30. • podporovane OS: iOS, Android, Mac OS, Windows, BB 10• Jazyk C++• HTML/CSS/JavaScript• Lua• IDE: Xcode, Visual Studio• Cena/Licencia: $$$/Proprietary
 • 31. • 2001 - vznik• 2008 - podpora iPhone, Wii• 2009 - investicia (Series A - $5,5mil Sequoia Capital)• 2010 - podpora Android, Nacl• 2011 - investicia (Series A - $12mil WestSummit Capitaland iGlobe Partners )• 2012 - podpora pre Linux, expanzia do Ázie• 2013 - podpora pre BlackBerry 10• Komunita: 168 employees, 500.000+ devs (2011)
 • 32. • Podpora: Android, iOS, PC/Mac, Wii/PS3/XBox, Web• Jazyk: JavaScript, C#, Boo• “IDE”: Unity Pro• Editor, Project Browser, Scene editor, Assetmanagement• Asset Store• Cena/Licencia: $$$/Proprietary
 • 33. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!Jozef Prídavok @jozef_pridavokOtázky?