Turvallisempi arki - Joutsenmerkin kemikaaliopas

856 views

Published on

Turvallisempi arki - Joutsenmerkin kemikaaliopas on 16-sivuinen julkaisu kaikille kemikaalien ympäristö- ja terveysvaikutuksista kiinnostuneille. Oppaassa käydään läpi arjen eri osa-alueet kemikaalinäkökulmasta ja kerrotaan miten Joutsenmerkki huomioi vaatimuksissaan kemikaalit.

Mitä kemikaaleja puhdistusaineet sisältävät? Voiko kodin laitteista haihtua haitallisia aineita? Miksi tekstiilit saattavat ärsyttää ihoa? Vastaukset näihin sekä moneen muuhun kysymykseen löytyy Joutsenmerkin kemikaalioppaasta.

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden virallinen ympäristömerkki. Merkki opastaa kuluttajia valitsemaan ympäristön kannalta parempia tuotteita ja kannustaa valmistajia tekemään tällaisia tuotteita. Lisätietoja: www.joutsenmerkki.fi


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
856
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Turvallisempi arki - Joutsenmerkin kemikaaliopas

 1. 1. Turvallisempi arki Joutsenmerkin kemikaaliopas 1
 2. 2. SISÄLTÖ: Joutsenmerkki 3 Haitalliset aineet 4 Siivous ja pyykinpesu 6 Henkilökohtainen hygienia 8 Vaatteet ja sisustus 10 Rakentaminen ja remontointi 12 Kodin laitteet 133 Esimerkkitaulukko haitallisista aineista 142
 3. 3. JoutsenmerkkiJoutsenmerkki opastaa ostopäätöksissäJoutsenmerkki on yhteispohjoismainen, puolueeton ympäristömerkki. Sentavoitteena on auttaa kuluttajia löytämään ne tuotteet, jotka kuormittavatympäristöä vähemmän. Merkki myös ohjaa yrityksiä valmistamaan ympäris-tön kannalta parempia tuotteita. Joutsenmerkin voivat saada vain sellaiset tuotteet, jotka omassa ryhmäs-sään kuuluvat ympäristön kannalta parhaitten joukkoon. Joutsenmerkin vaa-timukset asetetaan siten, että vain pieni osa tuoteryhmän tuotteista pystyyläpäisemään ne. Vaatimukset huomioivat tuotteen koko elinkaaren. Paitsi ympäristölle, on joutsenmerkitty tuote turvallisempi myös käyttäjälle,sillä Joutsenmerkki ottaa vaatimuksissaan huomioon myös terveysvaikutuk-set. Joutsenmerkitty tuote on myös laadukas. Sen tulee toimia hyvin siinätehtävässä, mihin se on tarkoitettu. Joutsenmerkin vaatimuksia kiristetään muutaman vuoden välein. Näin var-mistetaan joutsenmerkittyjen tuotteiden olevan jatkuvasti ympäristön kan-nalta parhaiden joukossa. Vaatimusten kiristyessä valmistajan on haettavamerkin käyttöoikeutta tuotteelle uudestaan. Joutsenmerkinnän piirissä on yli 60 tuoteryhmää ja kaupoista löytyy josatoja joutsenmerkittyjä tuotteita. Myös palvelut, kuten hotellit ja ravintolat,voivat saada Joutsenmerkin.Kemikaalit joutsenmerkityissä tuotteissaJoutsenmerkki kiinnittää erityistä huomiota kemikaaleihin. Kemikaaleja on a nkaikkialla. Pesu- ja puhdistusaineet sekä kosmetiikkatuotteet koostuvat uvat tkemikaaleista, mutta muistakin tuotteista niitä löytyy. Esimerkiksi tekstiileissä eissääkäytetään aineita, jotka voivat aiheuttaa haittaa käyttäjälle tai ympäris- -tölle. Kodinelektroniikastakin saattaa vapautua haitallisia yhdisteitä.Tuotteiden valmistuksessa käytetään myös sellaisia kemikaaleja,jotka eivät jää itse tuotteeseen, mutta voivat olla haitallisia kul-keutuessaan esimerkiksi jätevesien mukana luontoon. Joutsenmerkki vähentää haitallisten kemikaalien käyttöäsekä itse tuotteessa että sen valmistuksessa. Kaikkein pahim-pien tai tarpeettomien aineiden käytön Joutsenmerkki kieltääkokonaan. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa kemikaaleistameille kaikille tutuissa tuotteissa sekä kertoa Joutsenmerkin suh-tautumisesta näihin aineisiin. Oppaan lopussa on esimerkkitaulukkotuotteista löytyvistä haitallisista aineista, joiden käytön Joutsenmerkkikieltää. 3
 4. 4. 4
 5. 5. Haitalliset aineetHaitalliset aineetMoni arkielämän kemikaali vaikuttaa myrkyllisiä että huonosti hajoavia.haitallisesti ympäristöön tai ihmisen Vaikeasti hajoavat aineet saat-terveyteen. Kemikaaleja valvotaan tavat tulevaisuudessa aiheuttaalainsäädännöllä yhä tarkemmin ja riskejä, kun niiden määrä luonnos-niiden käytölle asetetaan rajoituksia. sa kasvaa. Kertyvät aineet taas ke-Silti yhä on käytössä kemikaaleja, rääntyvät ravintoketjujen mukanajoiden vaikutuksia ei tunneta ja hai- kasveihin ja eläimiin ja ennen pitkää Joutsenmerkitty tuote on myöstallisia aineita, joille ei ole löytynyt myös ihmisiin. terveyden kannalta hyvä valinta.haitattomampia vaihtoehtoja. Joutsenmerkityssä tuotteessa Merkki rajoittaa terveydelle haital- Joutsenmerkki menee vaatimuk- ympäristölle haitallisia aineita on listen aineiden käyttöä monin ta-sissaan pidemmälle kuin lainsää- mahdollisimman vähän. voin. Lapsille tarkoitettujen tuottei-däntö. Joutsenmerkki pyrkii vähen- den kohdalla rajoitukset ovat vielätämään haitallisten kemikaalien tiukemmat.määrää tuotteissa ja niiden valmis- Terveydelletuksessa niin paljon kuin mahdollis- haitalliset aineetta tuotteen toimivuuden kärsimättä.Joutsenmerkki edellyttää raaka-ai- Tuotteiden sisältämät kemikaalitneiden testaamista ja varovaisuus- voivat olla haitallisia terveydelle. Neperiaatteen mukaisesti tulkitsee ai- saattavat aiheuttaa ärsytysoirei-neen ympäristölle vaaralliseksi, jos ta tai muita terveysvaikutuksia jou-siitä ei ole saatavilla testituloksia. tuessaan tekemisiin ihon tai silmien Nanoteknologia tuo mukanaan uusia kanssa tai kulkeutuessaan hengi- haasteita. Nanohiukkasten terveys- ja tysilman mukana keuhkoihin. ympäristövaikutuksia ei vielä tunneta.Ympäristölle Herkistymistä eli allergiaa ai- Joutsenmerkki soveltaa varovaisuus-haitalliset aineet heuttavat etenkin monet pesu- ja periaatetta tässäkin sekä seuraa puhdistusaineissa ja kosmetiikassa aktiivisesti alan uusinta tutkimustietoa.Raaka-aineiden jalostuksesta, tuot- yleisesti käytetyt hajusteet ja säi-teen valmistuksesta, käytöstä ja löntäaineetlopulta jätteen käsittelystä aiheutuu Useilla kemikaaleilla on hormoni-kemikaalipäästöjä ilmaan ja veteen. toimintaa häiritseviä vaatimuksia.Ympäristön kannalta ongelmallisim- Hormonitoimintaa häiritsevät vaiku-pia ovat sellaiset aineet, jotka ovat tusmekanismit tunnetaan vielä huo-eliöille myrkyllisiä, kertyvät eliöihin, nosti. Siitä voidaan kuitenkin ollahajoavat hitaasti tai eivät hajoa ol- varmoja, että kyseiset aineet muo-lenkaan. dostavat vakavien terveys- ja ympä- Vesistöön kulkeutuvat myrkylli- ristövahinkojen riskin.set aineet voivat vaikeuttaa biologis- Kemikaalit voivat olla terveydelleta jäteveden puhdistusta tai jopa ai- haitallisia monella muullakin tapaa,heuttaa kalakuolemia. Jos myrkyl- esimerkiksi myrkyllisiä, syövyttäviälinen aine hajoaa nopeasti, niin tai ns. CMR-aineita. CMR-aineiksi kut-myrkkyvaikutukset jäävät lyhytaikai- sutaan syöpää aiheuttavia, perimääsemmiksi. Pahimmat ympäristövai- vaurioittavia tai lisääntymiselle hai-kutukset ovat aineilla, jotka ovat sekä tallisia aineita. 5
 6. 6. Siivous ja pyykinpesu Pesu- ja puhdistusaineet sisältävät monenlaisia kemiallisia aineita. Niillä kaikilla on oma tehtävänsä. Aine esi- merkiksi irrottaa likaa, tehostaa puh- distustulosta, vähentää vaahtoa- mista, valkaista, poistaa tahroja tai antaa pesuaineelle tietyn tuoksun ja ulkonäön. Pesu- ja puhdistusaineiden suu- rimmat ympäristövaikutukset syn- tyvät käyttö- ja jätevaiheessa, kun niiden sisältämät aineet kulkeutu- vat jäteveden mukana viemäristön ja puhdistuslaitoksen kautta – tai pahimmassa tapauksessa suoraan – vesistöön. Pesuaineita hankkiessa kannat- taa aina tarkistaa sisältääkö tuo- te ympäristölle tai terveydelle hai- tallisia aineita. Tämä on useimmiten kuitenkin mahdotonta, koska kaikkia aineita ei tarvitse ilmoittaa pakkauk- sissa. Lisäksi vaaditaan aikamoista kemian tietämystä, jotta pakkaus- merkinnöistä voisi tehdä johtopää- töksiä tuotteen turvallisuudesta. Joutsenmerkittyjä tuotteita tiskaukseen, pyykinpesuun ja siivoukseen Ikkunanpesuaineet Tahranpoistoaineet Käsi- ja konetiskiaineet Tekstiilien pesuaineet Lattianhoitotuotteet WC-tilojen puhdistusaineet Mikrokuituliinat ja -mopit Yleispuhdistusaineet6
 7. 7. Siivous ja pyykinpesuPesu- ja puhdistusaineiden s edyleisimmät komponentit: m o t• pinta-aktiiviset aineet eli tensidit, jotka alentavat veden pintajännitystä ja irrottavat likaa• vedenpehmentäjät eli kompleksinmuodostajat, jotka pehmentämällä vettä vähentävät tarvittavaa tensidien määrää• valkaisuaineet, jotka vaikuttavat niihin tahroihin, joita tensidit eivät normaalisti poista• entsyymit, jotka hajottavat likaa• alkaliset eli emäksiset aineet, joilla tasataan pH-arvoa ja lisätään eräiden tensidien ja valkaisuaineiden tehoa• vaahdonestoaineet, jotka nimensä mukaisesti vähentävät vaahtoamista• liuottimet• väriaineet• hajusteet• säilöntäaineet, joita käytetään erityisesti nestemäisissä tuotteissa• pyykinpesuaineiden suojakolloidit, jotka estävät pesemällä poistetun lian asettumista pyykkiin takaisin• pyykinpesuaineiden optiset kirkasteet, jotka antavat valkoisuuden pyykinpe yy npes MUISTA: vaikutelman muuntamalla muuntavat UV-valon näkyväksi valoksi vaikutelma telm te a • Vältä turhaa siivouskemikaalien käyttöä. Monesti kuivat siivousmenetelmät, kuten siivoaminen mikrokuituotteilla, tai pelkkä vesi riittävät. • Silloin kun käytät kemikaaleja, suosi Tuotteess käytetyt aineet mää- Tuotteessa saa olla biokertyviä, eikä tuote saa joutsenmerkittyjä tuotteita ja noudataräävät tuotte ympäristö- ja terveys- tuotteen sisältää syöpää aiheuttavia, peri- käyttö- ja annosteluohjeita. Valitse oikean-vaikutukset. Kustakin yllämainitusta mää vaurioittavia tai lisääntymiselle lainen aine kuhunkin käyttötarkoitukseen.aineryhmästä löytyy ympäristön ja haitallisia aineita. katerveyden kannalta parempia ja huo- Joutsenmerkki on takuu siitä, että • Käytä fosfaatittomia pesuaineita, i ihnompia vaihtoehtoja. tuote kuuluu ympäristön ja käyttäjän jos jätevesiä ei johdeta biologiseen Joutsenmerkki asettaa monen- terveyden kannalta parhaiden jouk- puhdistukseen.laisia vaatimuksia tuotteen koostu- koon. Valitsemalla ympäristömerki-mukselle. Esimerkiksi kaikkien ten- tyn pesu- tai puhdistusaineen voi • Vältä runsaasti liuottimia, aromaattisiasidien tulee hajota luonnossa niin olla varma, että haitallisten aines- yhdisteitä tai klooria sisältäviä tuotteita.hapellisissa kuin hapettomissakin osien määrä on minimoitu ja että pa- Voimakkaasti happamat tai emäksisetolosuhteissa, säilöntäaineet eivät himmat aineet on kielletty kokonaan. aineet eivät myöskään ole suositeltavia. 7
 8. 8. 8
 9. 9. Henkilökohtainen hygieniaKosmetiikkatuotteetKäsite kosmetiikkatuotteet kattaa sa. Lisäksi merkki kertoo tuotteenhyvin laajan joukon erilaisia tuot- sisältävän haitallisia aineita hyvinteita, kuten. voiteita, deodorantteja, vähän tai ei ollenkaan.saippuoita, hammastahnoja ja vau- Joutsenmerkitty kosmetiikka ei ja vanutuotteissa. Hajunestoaineetvanhoitotuotteita. Ne sisältävät lu- ole synonyymi luonnonkosmetiikalle. Joutsenmerkki sallii inkontinenssi-kuisia erilaisia kemikaaleja, joiden Joutsenmerkin vaatimukset keskit- tuotteissa. Nanomateriaalit taaskäyttöä säätelee kosmetiikkalain- tyvät raaka-aineiden ominaisuuksiin ovat sallittuja vain, jos valmistajasäädäntö. Kosmetiikkalainsäädäntö eli ne rajoittavat ympäristölle ja ter- pystyy osoittamaan, etteivät ne ai-huomioi koko tuotteen terveysnä- veydelle haitallisten aineiden käyt- heuta terveys- ja ympäristöongel-kökohdat. Yksittäisten ympäristölle töä riippumatta siitä onko aine niin mia ja että ne ovat tärkeitä hygienia-haitallisten aineiden lisäämistä kos- sanottu luonnonaine vai synteet- tuotteen toiminnalle.metiikkatuotteisiin se ei rajoita eikä tisesti valmistettu. Myös luonnon-aseta vaatimuksia ainesosien ha- aineet voivat olla ympäristölle taijoavuudelle luonnossa. terveydelle haitallisia. Kosmetiikkatuotteita käytettäes-sä niiden sisältämät kemikaalit ovatsuorassa kosketuksessa ihon kans- Vaipat, kuukautissuojatsa. Peseytymisen jälkeen kemikaa- ja vanutuotteetlit päätyvät joko suoraan tai viemä-rin ja puhdistamon kautta luontoon. Myös vaippojen, siteiden, tamponien, Joutsenmerkittyjä tuotteitaOn siis tärkeää, että käytetyt aineet vanupuikkojen ja liivinsuojusten val- henkilökohtaiseen hygieniaan:ovat mahdollisimman turvallisia niinova mistusprosesseissa käytetään run-ihmisen terveydelle kuin ympäristöl-ihm saasti kemikaaleja. Lisäksi valmii- Aurinkosuojavoiteetlekin.leki siin tuotteisiin lisätään kemikaaleja, Puhdistusmaidot, kuorintavoiteet ja naamiot Kosmetiikkatuotteiden ainesosat K kuten liimoja, hajusteita, voiteita ja Deodorantiton lain mukaan ilmoitettava kulut- värejä. Puhdistuspyyhkeettajalle. Yleensä ainesosat on luetel-taja Joutsenmerkki rajoittaa kemikaali- Erilaiset rasvat, voiteet ja ihoöljyttu tuotteen pakkauksessa tai val- en käyttöä sekä tuotantoprosesseis- Saippuatmisteen mukana toimitettavassamis sa että valmiissa tuotteissa. Raaka- Hiusten muotoilutuotteetesitteessä. Ainesosaluettelon pe-esit aineiden valkaisuun ei saa käyttää Shampoot ja hiustenhoitoaineetrusteella on kuitenkin vaikeaa pys-rus kloorikaasua. Massaan ei saa lisä- Itseruskettavat voiteet skettavattyä sanomaan sisältääkö tuote ter-ttyä tä optisia kirkasteita. Puuvillan on Siteet, tamponit ja pikkuhousunsuojat t,veyveydelle tai ympäristölle haitallisia oltava luonnonmukaisesti viljeltyä. Liivinsuojat suojataineaineita. Lisäksi esimerkiksi formal- Käytetyt polymeerit eivät saa sisäl- Vanulaput ja -puikot aputdehdehydiä on vaikea välttää ainesosa- tää halogenoituja orgaanisia yhdis-luetluetteloa lukemalla, sillä vaikkei for- teitä tai ftalaatteja. Tässä vain muu-mamaldehydiä sellaisenaan olisi lisätty tamia esimerkkejä vaatimuksista.tuotuotteeseen, saattavat useat kos- Hajusteiden, emulsioiden sekämemetiikassa käytetyt muut aineet va- ihoa hoitavien tai kosteuttavienpaupauttaa sitä. valmisteiden käyttö on tuotteen J Joutsenmerkki kosmetiikkatuot- toiminnan kannalta turhina kemikaa-teeteessa kertoo tuotteen olevan ym- leina täysin kielletty joutsenmerki-pärpäristön kannalta parhaiden joukos- tyissä vaipoissa, kuukautissuojissa 9
 10. 10. Tekstiilit Tekstiilituotteen matka kaupan hyl- lylle on pitkä. Se alkaa puuvillapel- lolta, eläintenkasvatuksesta tai raa- kaöljyn poraamisesta ja käy läpi monta valmistusvaihetta, joiden ai- kana käytetään runsaasti erilaisia kemikaaleja. Tekstiilituotteeseen voi jäädä jäämiä näistä kemikaaleista, esimerkiksi torjunta-aineista. Lisäksi valmiit tuotteet saatetaan käsitellä erilaisilla kemikaaleilla, kuten rypis- tymistä tai homehtumista estävillä aineilla. Tekstiilien värjäämiseen käyte- tyt aineet voivat aiheuttaa allergi- sia oireita tai jopa syöpää. Samoja vaikutuksia on formaldehydillä, jota käytetään vaatteissa estämään ry- pistymistä. Monien urheilu- ja ulkoiluvaat- teiden, kenkien ja sisustustekstiili- en pinta käsitellään fluoriyhdisteillä (PFAS) likaa ja kosteutta hylkiviksi. Nämä yhdisteet eivät hajoa luon- nossa ja kertyvät eliöihin. Lisäksi niiden epäillään häiritsevän hormo- nitoimintaa sekä aiheuttavan mah- dollisesti syöpää. Muita haitallisia tekstiilien viimeistelykemikaaleja ovat muun muassa lisääntymiselle vaaralliset ftalaatit, joita käytetään T-paitojen muovipainatuksissa sekä vesieliöille erittäin myrkylliset no- nyylifenylit, jotka myös häiritsevät kalojen hormonitoimintaa muuttaen uroskaloja naarasmaisiksi. Hopeananohiukkasia taas käy- tetään tekemään tekstiilistä anti- bakteerinen. Hopea on myrkyllistä mikro-organismeille, mutta hopea- nanohiukkasten kaikkia terveys- vaikutuksia ihmiselle ei vielä täy- sin tunneta. Joissain tutkimuksissa10
 11. 11. Vaatteet ja sisustuson osoitettu hopeananohiukkastentunkeutuvan nisäkkäiden soluihin javaurioittavan perimää. Joutsenmerkki kieltää vaarallisetkemikaalit tekstiilien valmistuksessa Huonekalutja jälkikäsittelyssä. Lisäksi Joutsen-merkki vaatii, että kasviperäisten Myös huonekalujen valmistuksessa ksessaluonnonkuitujen tulee olla luonnon- kuluu runsaasti erilaisia kemikaale- mikaale-mukaisesti viljeltyjä ilman haitallisia ja; esimerkiksi liimoja, lakkoja, pet- ja,torjunta-aineita. sausnesteitä, maaleja sekä täyte-, sauma- ja tiivisteaineita. Kemikaali- mikaali- en sisältämiä haitallisia aineita saat- taNahkatuotteet taa kulkeutua luontoon tuotannon tannon päästöjen mukana. Haitallisia aineitaNahan parkitsemiseen käytetään voi myös haihtua tai muuten irrota npaljon vettä ja kemikaaleja. Parkit- huonekaluista käytön aikana.semisen tarkoituksena on muuttaa Huonekalukankaissa käytetään ytetäänhelposti pilaantuvat raakavuodat ja samoja kemikaaleja kuin muissakinissakintaljat nahaksi ja tehdä nahasta hy- tekstiileissä. Lisäksi ne käsitellään itelläänvin säilyvää ja kestävää. Yleisimmin usein palonestoaineilla, joina pe- nanahka parkitaan kromilla, joka on rinteisesti on käytetty ympäristölle äristöllehaitallista ympäristölle. Prosessis- ja terveydelle haitallisia bromattuja mattujasa käytetään yleisesti myös muun yhdisteitä. Haitallisten palonestoai- estoai-muassa biosidejä ja orgaanisia liu- neiden välttäminen on hankalaa, sil- laa,ottimia. Nahkaan lisätään paljon vii- lä niiden käyttöä ei tarvitse ilmoittaa moittaameistelyaineita. Parkkaamoiden jä- esimerkiksi tuotteen pakkauksessa. ksessa.tevesien kemikaalipitoisuudet ovat Joutsenmerkitty huonekalu on aluhuomattavan suuria. turvallisempi valinta sekä ympä- Joutsenmerkki asettaa vaatimuk- ristön että terveyden kannalta, sil- lta,sia sekä tuotantoprosessin pääs- lä merkki rajoittaa haitallisten ke- tentöille että lopputuotteen kemikaali- mikaalien käyttöä huonekaluissa ja uissajäämille unohtamatta nahan laatua niiden tuotannossa.ja kestävyyttä. 11
 12. 12. Rakentaminen ja remontointi Kestävä puutavara Terasseissa yleinen painekyllästetty Maalit ja muut kemialliset Väripigmentit voivat sisältää ym- puutavara eli kestopuu on käsitelty rakennustuotteet päristölle ja ihmiselle vaarallisia me- aineilla, jotka parantavat puun kes- tallijäämiä, kuten lyijyä ja kadmiumia. tävyyttä olosuhteissa, joissa puu on Kukapa ei joskus olisi tehnyt edes Eräät maaleissa yleisesti käytetyt suorassa maa- tai vesikosketukses- pientä pintaremonttia ja altistunut apuaineet kuten alkyylifenolietoksy- sa. Kyllästysaineina käytetään kupa- maalien ja liimojen sisältämille kemi- laatit ja ftalaatit taas saattavat häiri- ripitoisia kyllästeitä. Kupari on erit- kaaleille. Kemialliset rakennustuot- tä hormonitoimintaa. täin myrkyllistä vesieliöille. teet sisältävät veden lisäksi erilaisia Joutsenmerkityistä kemiallisista Aiemmin painekyllästykseen sai väripigmenttejä, sideaineita, täyte- rakennustuotteista haihtuu vähem- käyttää myös kromia tai arseenia. ja säilöntäaineita sekä liuottimia ja män haitallisia liuotinhöyryjä ja tuot- Nykyään näiden aineiden käyttö pai- apuaineita. Tuotteiden joutuminen teissa ei käytetä ympäristölle tai ter- nekyllästyksessä on niiden myrkyl- iholle tai niistä haihtuvien höyryjen veydelle haitallisimpia aineita. lisyyden takia kielletty, mutta täl- hengittäminen saattaa aiheuttaa är- laista puuta saattaa vielä löytyä sytystä tai allergisia reaktioita. Osa vanhemmista puurakenteista. tuotteissa käytetyistä liuottimista Rakennuslevyt ja Joutsenmerkitty kestävä puu- vaurioittaa ilmakehän otsonikerrosta. lattianpäällysteet tavara on vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle ja täysin Rakennuslevyjen ja lattianpäällystei- käsittelemättömälle puulle. Siitä ei den valmistusprosesseista saattaa liukene haitallisia aineita ja se on kulkeutua haitallisia aineita luontoon. kestävää. Käytön jälkeen se ei ole Kemikaaleja on myös itse tuotteis- ongelmajätettä, kuten painekylläs- sa muun muassa liimojen ja pintakä- tetty kestopuu. Painekyllästettyä sittelyaineiden muodossa. Niistä voi puuta saa polttaa vain asianomai- käytön aikana vapautua haitallisia sen luvan saanut polttolaitos. aineita, kuten formaldehydiä ja or- gaanisia liuotinaineita. Joutsenmerkki rajoittaa sekä hai- tallisten aineiden käyttöä raken- nuslevyjen ja lattianpäällysteiden Joutsenmerkittyjä tuotteita valmistuksessa että myös niiden rakentamiseen ja remontointiin: päästöjä valmiista tuotteista. Jout- senmerkittyä lattiamateriaalia ei ole Keittiökalusteita pinnoitettu tai käsitelty antibaktee- Maaleja ja lakkoja riseksi. Kestävää puutavaraa Rakennuslevyjä Lattianpäällysteitä Tasoitteita Lämpöpumppuja Tulisijoja12
 13. 13. Kodin laitteetKodin laitteetErilaiset kodinkoneet ja viihde-elekt-roniikkalaitteet valtaavat yhä enem-män tilaa kotona. Niiden hankin-nassa kiinnitetään usein huomiotaenergiankulutukseen, mutta muutympäristöön vaikuttavat tekijät jää-vät vähemmälle huomiolle, sillä niis-tä ei myyjä useinkaan osaa kertoa.Kuitenkin, esimerkiksi valmistukses-sa käytetyillä kemikaaleilla voi olla Muista toimittaamerkittävä rooli tuotteen kokonais- käytöstä poistetut sähkö-ympäristövaikutuksia tarkasteltaessa. ja elektroniikkalaitteet Laitetta käytettäessä siitä saat- Kodin laitteissa käytetään peh- keräyspisteeseen!taa vapautua kemikaaleja huoneil- meää PVC:tä esimerkiksi kaape-maan. Jos laite päätyy käytön jälkeen leissa. PVC-muovin pehmentimenäkaatopaikalle, siitä irtoaa kemikaale- käytetään ftalaatteja, joista osa onja luontoon. Jos käytöstä poistettu hormonitoimintaa häiritseviä ainei-laite poltetaan, saattaa palamisen ta. Ftalaatteja vapautuu muovistayhteydessä korkeissa lämpötiloissa sen kuluessa, kuivuessa tai lämme-muodostua myrkyllisiä yhdisteitä. tessä. Palonestoaineet ovat ehkä eni- Lainsäädännöllä on viime vuosinaten huolta aiheuttaneita kemikaale- pyritty rajoittamaan kaikkein vaaral-ja sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. lisimpien kemikaalien, mm. palones-Niitä käytetään parantamaan laittei- toaineiden, käyttöä sähkö- ja elekt- Joutsenmerkittyjä laitteita kotiin:den paloturvallisuutta. Perinteisesti roniikkalaitteissa. Vielä kuitenkinpalonestoon on käytetty bromattu- monen haitallisen aineen käyttö on tiskikoneetja yhdisteitä, joita saattaa vapautua sallittua. televisiottuotteista ympäristöön elinkaaren Joutsenmerkki menee pidemmäl- pyykinpesukoneet pyykinpesukoneet ojokaisessa vaiheessa. le kuin lainsäädäntö. Kodin laitteiden tietokoneet ja tulostimet tulostimet e Eniten käytettyjen bromattujen joutsenmerkkikriteereissä on asetet-palonestoaineiden vaikutuksia tutki- tu rajoituksia muun muassa palones-taan jatkuvasti. Useimpien voi raken- toaineille ja muille muovien lisäaineil-teen ja ominaisuuksien perusteella le sekä maaleille. Myös tulostimienepäillä olevan haitallisia. Bromattu- orgaanisten hiilivetyjen päästöillejen palonestoaineiden on tutkimuk- sekä otsoni-, bentseeni- ja styreeni-sissa havaittu aiheuttavan muun päästöille on tiukat vaatimukset.muassa häiriöitä kilpirauhastoimin- Joutsenmerkki vaatii kodinkoneiltanalle, mikä taas voi aiheuttaa aivo- ja viihde-elektroniikkalaitteilta help-jen ja hermoston kehityshäiriöitä. poa purettavuutta ja materiaalienJotkut aineet taas on todettu herkis- kierrätettävyyttä. Tälläkin keinollatäviksi ja mahdollisesti maksavauri- voidaan minimoida luontoon joutuvi-oita ja syöpää aiheuttaviksi. Monet en haitallisten aineiden määrää.ovat vesieliöille myrkyllisiä. 13
 14. 14. Esimerkkejä haitallisista aineista, jotka Joutsenmerkki kieltää TEKSTIILIEN PESUAINEET Aine Tehtävä Haitallinen ominaisuus alkyylifenolietoksylaatit (APEO) ja tensidejä alkyylifenolijohdannaiset (APD) boraatit ja perboraatit antimikrobisia ja valkaisevia aineita etyleenidiamiinitetraetikkahappo (EDTA) vedenpehmentäjä lineaariset alkyylibentseenisulfonaatit (LAS) tensidejä natriumhypokloriitti valkaisuaine nitrilotrietikkahappo (NTA) vedenpehmentäjä optiset kirkasteet antavat valkoisuuden vaikutelman synteettiset myskiyhdisteet hajusteita – ei hajoa hapettomissa olosuhteissa – perimää vaurioittava – ei hajoa tai hajoaa hyvin hitaasti – biologisesti kertyvä – epäillään hormonitoimintaa häiritseväksi – lisääntymiselle vaarallinen – epäillään perimää vahingoittavaksi – vapauttaa formaldehydiä, joka puolestaan aiheuttaa syöpää – erittäin myrkyllinen vesieliöille – epäillään syöpää aiheuttavaksi – herkistävä eli allergisoiva – myrkyllistä hengitettynä – syöpävaarallinen14
 15. 15. Haitalliset aineetKOSMETIIKKAAine Tehtävä kosmetiikkatuotteessa Haitallinen ominaisuus4-metyylibentsylideenikamferi UV-suodatin aurinkovoiteissaBHA antioksidanttiBHT antioksidanttiboorihappo, boraatit ja perboraatit antimikrobisia ja vettä sitovia aineitabronopoli säilöntäaine emollientti eli pehmentävä aine/kosteudenD4- ja D5-siloksaanit antaja/viskositeetin säätelijä/hoitava ainesosa kelatoiva aine (vaikuttaa tuotteenetyleenidiamiinitetraetikkahappo (EDTA) säilyvyyteen ja ulkonäköön)formaldehydi säilöntäaine, kovetin kynsilakoissahydrokinoni stabiloijalawsone (henna) väriaine hiusväreissä tensidejä, käytetään shampoissalineaariset alkyylibentseenisulfonaatit (LAS) ja saippuoissametyylidibromoglutaronitriili (MG) säilöntäaine kelatoiva aine (vaikuttaa tuotteennitrilotrietikkahappo (NTA) säilyvyyteen ja ulkonäköön)nitromyski ja polysykliset myskiyhdisteet hajusteitaparabeenit säilöntäaineitatriklosaani antimikrobinen aine 15
 16. 16. Vaikuta valinnoillasi Joutsenmerkki auttaa sinua löytämään ympäristön kannalta parhaat tuotteet. Valitsemalla joutsenmerkityn tuotteen pienennät omaa ympäristökuormitus- tasi. Samalla tuet yrityksiä, jotka ovat edelläkävijöitä ympäristöasioissa. Sinä voit vaikuttaa siihen, kuinka paljon joutsenmerkittyjä tuotteita on saata- villa. Mitä enemmän joutsenmerkittyjä tuotteita käytetään ja vaaditaan, sitä halukkaampia valmistajat ovat toimimaan ympäristön ehdoilla. Vaikuta omalta osaltasi siihen, että tuleville sukupolville säilyy puhtaampi elinympäristö. Pienestä se lähtee – jokapäiväisistä valinnoista. Joutsenmerkitty painotuote, lupa nro Ympäristömerkintä | www.ymparistomerkki.fi/kemikaaliopas | joutsen@motiva.fi16

×