Experiment[1]

 • 1,035 views
Uploaded on

 

More in: Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,035
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Experiment Keete Voerman Astrid Hendriksen
 • 2. Body of a scientific paper
  • Usually similar to research process:
   • Introduction (conceptual model)
   • Materials & Methods (data collection & analyses)
   • Results (tables, figures with
   • connecting/explaining text)
   • Discussion (interpretation of results)
   • Conclusions (relate to research questions,
   • applications, further research)
   • In addition: Literature references, Title, Keywords, Abstract, Appendices
 • 3. Een on d erzoeksontwerp in vogelvlucht Onderzoeksmateriaal Onderzoeksstrategie Onderzoeksplanning Onderzoeks- ontwerp technisch ontwerp Conceptueel ontwerp Doelstelling Vraagstelling Begripsbepaling
 • 4. Conceptueel ontwerp Conceptueel Model Welke resultaten moeten uit het onderzoek komen? Doelstelling Waarom? Vraagstelling Wat? Concept- Definiëring Wat precies?
 • 5. Formuleren onderzoeksvragen Interventie cyclus Ondersteunende kennissoorten Boom-diagrammen Doelstelling Centrale onder-zoeksvragen Sub/deelonder-zoeksvragen Valide & betrouwbare onderzoeksresultaten
 • 6. Onderzoekseenheden Personen, objecten, verschijnselen die in het onderzoek worden betrokken en waarover uiteindelijk uitspraken worden gedaan of conclusies worden getrokken
 • 7. Observatie-eenheden Individuen, groepen, documenten, objecten, ………. waar de informatie verzameld kan worden
 • 8. Voorbeelden
  • Sociaal isolement van ouderen doorbreken
  • Terugdringen van sportblessures in Nederland
  • Verminderen van obesitas in Europa
  • Verhogen van het percentage topsporters in Nederland
 • 9. betrouwbaar, niet valide systematische fout valide, niet betrouwbaar toevallige fout betrouwbaar én valide
 • 10. Technisch ontwerp Technological Design Research Sources Where? Research Strategies How? Research Planning When?
 • 11. Research Strategies Een geheel van met elkaar samenhangende beslissingen over de wijze waarop het onderzoek uitgevoerd gaat worden met als doel de onderzoeksvragen te beantwoorden. Hoe gaan we het onderzoek aanpakken?
 • 12. Kriteria onderzoeksstrategieën Secundair X X X Primair X X Extensief X Intensief X X Kwantitatief X Kwalitatief X Diepgang X X Breedte Experiment Cross-Sectional Case study
 • 13. Experiment Gecontroleerde methode van waarneming, waarbij de waarden van de onafhankelijke variabelen (oorzaak variabelen) worden gemanipuleerd met als doel het causale effect daarvan vast te stellen op de afhankelijke variabelen (effect variabelen).
 • 14. Variabelen in het Experiment
  • Het gaat om voorspellingen: de onafhankelijke variabele
  • wordt gemanipuleerd en er wordt voorspeld wat er met de
  • waarden op de afhankelijke variabelen zal gebeuren
  • Independent variable
  • Dependent variable
 • 15. Variabelen in het Experiment
  • Independent variable (X)
   • This is the variable that is the presumed cause, also
   • called the experimental variable or explanatory variable
  • Dependent variable (Y)
   • This is the variable that is treated as the effect, it is
   • dependent on the influence of some other variable, also
   • called the outcome variable
 • 16. Experiment-kenmerken
  • Bewijzen van oorzaak-gevolg relatie (causaliteit)
  • Minimaal 2 groepen, experimentele & controle groep
  • Interventie/manipulatie van de onafhankelijke variabele door de onderzoeker
  • De experimentele opzet en de invloed van storende variabelen worden volledig beheerst door de onderzoeker
 • 17. Doel Experiment aantonen van een causale relatie tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabelen. Kunstgras sportblessures
 • 18. Causale relatie
  • Causale relatie tussen twee variabelen:
   • Als een verandering in de onafhankelijke variabele een
   • verandering in de afhankelijke variabele bewerkstelligt.
   • De onderzoeker manipuleert de ‘oorzaak’ (=onafhankelijke
   • variabele) om te zien of het ‘gevolg/effect’ (=afhankelijke
   • variabele) optreedt zoals vooraf werd verwacht.
 • 19. Basisvorm experiment Voormeting interventie nameting O 1 - X e - O 2 Verschil O 2 - O 1 veroorzaakt door X e ? Hypothese opstellen
 • 20. Voorwaarden voor causaliteit
  • Statistisch verband
  • Tijdsvolgorde
  • Rationale
  • Geen schijnverbanden
 • 21. Statistisch verband Scores vergelijken op de afhankelijke variabele van de experimentele en de controle groep (X and Y are related)
 • 22. Tijdsvolgorde De onafhankelijke variabele moet in de tijd voorafgaan aan de afhankelijke variabele (X precedes Y) (dit heeft de onderzoeker zelf in de hand omdat het de onderzoeker is die de onafhankelijke variabele manipuleert)
 • 23. Rationale There should be a plausible theory for the causal connection
 • 24. Schijnverbanden Een derde kenmerk is zowel van invloed op de onafhankelijke en de afhankelijke variabele, dit zorgt voor een schijnverband (spurious relationship) (elimination of competing explanations or plausible rival hypothesis) Ras aanhouding voor autocontrole
 • 25. Schijnverbanden Klassiek schijnverband uit de Verenigde Staten Ras aanhouding voor autocontrole Ouderdom en onderhoudstoestand auto
 • 26. Schijnverband Vóórkomen ooievaars geboortecijfer
 • 27. Schijnverbanden Vóórkomen ooievaars geboorteniveau Urbanisatiegraad
 • 28. Spurious relationship A survey in the USA showed that university professors were on the average taller than assistant professors. Selection for the position of university professor is based on body length. Body length position in university gender/ethnicity
 • 29. Spurious relationship On the average women have lower incomes than men gender income level education level
 • 30. Vermijden Schijnverbanden
  • Invloed van:
  • Externe gebeurtenissen
  • Voormeting
  • Toevallige gebeurtenissen
 • 31. Externe invloeden Externe invloeden vermijden cq controleren: Controlegroep O 1 - X e - O 2 O 3 - X c - O 4
 • 32. Voormeting Geen voormeting: O 1 - X e - O 2 O 3 - X c - O 4
 • 33. Oplossen invloed externe factoren & voormeting
  • Solomon’s vier groepen ontwerp
  • O 1 - X e - O 3
  • X e - O 4
  • O 2 - X c - O 5
  • X c - O 6
 • 34. invloed van toevalseffecten
  • Groepen equivalent maken:
  • Randomisatie
  • groepen identiek op ongemeten/onbekende storende variabelen
  • Matching
  • groepen identiek op gemeten/bekende storende variabelen
  • Gerandomiseerd blok ontwerp
  • groepen identiek op gemeten&ongemeten storende variabelen
 • 35. Randomiseren
  • Proefpersonen worden willekeurig verdeeld over de
  • experimentele of de controlegroep = aselecte toewijzing
  • groepen identiek op ongemeten/onbekende storende
  • variabelen
 • 36. Matching
  • De onderzoeker probeert de experimentele en de
  • controlegroep gelijk te maken op een aantal
  • bekende kenmerken waarvan gedacht wordt dat ze
  • in belangrijke mate van invloed zijn op de
  • afhankelijke variabele
 • 37. Matching
  • brugklassers uit éénouder gezinnen presteren minder op school
  • dan brugklassers uit tweeoudergezinnen
  • Mogelijke storende variabelen:
   • Geslacht, leeftijd
   • Gezinsgrootte
   • Sociaal-economisch milieu
   • Intelligentie
  • Dataset: ruim 37000 brugklassers
  • Na matching: 185 paren over (370 kinderen).
 • 38. Gerandomiseerd blokontwerp
  • Groepsgewijs matchen: Vorm tussen precisie- en globaal matching
  • Proefpersonen worden vooraf ingedeeld in homogene subgroepen, ‘blokken’.
  • De blokken worden gevormd door variabelen die onder controle moeten worden gehouden
  • De proefpersonen worden per blok op basis van toeval toegewezen aan de experimentele of de controle groep
 • 39. Typen experimenten
  • Zuiver experiment
   • minstens 1 experimentele en 1 controlegroep
   • proefpersonen op basis van toeval verdeeld over de groepen
  • Quasi-experiment
   • random toewijzing proefpersonen aan de groepen niet mogelijk
  • Pre-experiment
   • geen enkele of slechts één vergelijkingsbasis
   • (óf voormeting, óf controlegroep)
 • 40. experimental design Interne Validiteit onafhankelijke variabele de oorzaak van het effect? Externe Validiteit Geldigheid conclusies buiten de experimentele situatie? Betrouwbaarheid Protocollen, mogelijkheid tot aselecte steekproef
 • 41. Afsluiting Dank voor uw aandacht