Redes socialeseindustriasculturales
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Redes socialeseindustriasculturales

on

 • 656 views

 

Statistics

Views

Total Views
656
Views on SlideShare
576
Embed Views
80

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

1 Embed 80

http://www.santacombanamemoria.es 80

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Redes socialeseindustriasculturales Redes socialeseindustriasculturales Document Transcript

 • © Editorial Compostela S.A.Edita:Editorial Compostela S.A.c/ Preguntoiro, 2915704 Santiago de CompostelaA Coruña (España)© Texto y fotos: Arantxa Serantes© Diseño de portada: PubliwomanPrimera edición: Junio 2013Ebooks El Correo Gallego: www.elcorreogallego.es/ebooksContacto: info@elcorreogallego.esCopyright © Derechos Reservados. Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita delautor, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total mediante cual-quier medio de esta obra.«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de estaobra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por laley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitafotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra»ISBN: 978-84-8064-225-5Redes sociales eindustrias culturalesArantxa Serantes
 • Actas del Foro Unirede 2012: Ámbito cultural.Celebrado en la Facultad de PeriodismoUniversidad de Santiago de CompostelaRedes sociales e industrias culturales pág. 7 pág. 9 pág. 14 Capítulo 1 pág. 20 Capítulo 2 pág. 24 Capítulo 3 pág. 30 Capítulo 4 pág. 36 Capítulo 5 pág. 42 Capítulo 6 pág. 50 Capítulo 7 pág. 58 Capítulo 8 pág. 62 Capítulo 9 pág. 68Capítulo 10 pág. 74Capítulo 11 pág. 94Unas palabras de la periodista Viviana FernándezPrólogo por Marcus FernándezIntroducción por Arantxa SerantesArtículos sobre el social media Unha editorial independente entre a revolución tecnolóxica e o burato da crise. Por Quique Alvarellos Tecendo redes para o dragón galego. Por Elena Gallego Abad El Correo Gallego y las redes sociales. Por Juan J. Martínez López La importancia de tu foto y texto de presentación en Linkedin. Por Roberto Pérez Marijuán “Zigzag diario: unha rede cultural”. Por María SolarEntrevistas Redes sociais no sector editorial. Preguntas e respostas. Fran Castro Redes sociais e escritura. Mesa de cultura. Foro Unirede. Ledicia Costas Literatura galega dende a perspectiva dun crítico. Ramón Nicolás Contos extraños no social media Educréate por David de Prado Reportajes de Arantxa Serantes sobre redes sociales en El Correo GallegoIndice
 • Cuando descargues este e-book, piensa en ellos. Te lo agradecerán.
 • Redes sociales e industrias culturalesEstamos en la era de las Redes Sociales y éstas han revolucionado la historia de la co-municación para toda la humanidad. Lo que esto implica no se puede definir hoy por-que ya mañana, dentro de instantes, tendrá un alcance y significado aún más extenso.Las redes han dado voz a todos alrededor del mundo, inclusive a las personas con dis-capacidad. Aunque nada podrá reemplazar el contacto humano, las redes han servidoy continuarán sirviendo como medio para difundir, informar, conectarnos, sensibili-zar y también, si lo deseamos, para lograr la diferencia. Las redes son la herramientamás poderosa que ha tenido el ser humano a su alcance y solo nosotros podemosdecidir con qué fin las usaremos.La coordinadora de este e-book, Arantxa Serantes, ha decido compartir sus conoci-mientos sobre las redes para nuestro bien y el de las personas con síndrome de Down.Los invito a que desglosen cada página virtual del mismo, y que inviten a otros a ha-cer lo mismo. Con toda certeza, cada click, los sumergirá en mayores conocimientos,y los llevará a beneficiar la intrínseca humanidad de las personas con síndrome deDown.PrólogoPor Viviana FernándezConsultora multimediaBlogger en El Correo Gallego
 • Redes sociales e industrias culturales1. Votando a vista atrásCando comecei profesionalmente o mundo da Internet estabamos en plena burbullatecnolóxica, con moita ilusión posta na Rede e no sector tecnolóxico en xeral, o queen España foi especialmente visible no caso do portal web Terra, que chegou a coti-zar no mercado bolsista a 157,65 euros en febreiro de 2000 para caer gradualmenteata os 2,75 euros no outono de 2005 (cando a compañía foi reabsovida por Telefó-nica). A burbulla esbourou a nivel mundial, e paradoxalmente en Galicia vivimos asconsecuencias desta caída pese a que non puidemos beneficiarnos dos seus grandesmomentos.Pouco a pouco foron caendo os proxectos galegos na Internet, como os buscadoresEnxebre e Xanela ou o portal U-lo, que buscaban replicar a nivel galego as tenden-cias no mercado español e mundial, quedando como un dos poucos expoñentes daInternet galego a web informativa Vieiros, que cesou a súa hai 2 anos, deixando enevidencia a fraxilidade dun sector tan dinámico, así como a fugacidade das moitasiniciativas que poucas veces superan o lustro de actividade.A decadencia de plataformas en liña en Galicia tamén tiña o seu reflexo no mundoreal, e así como ao redor do ano 2000 eran moitos os encontros sectoriais espalladospola nosa xeografía (o MITE en Silleda, o COMERX en A Coruña, o Salón de NovasPrólogoAproveitar o cicloPor Marcus FernándezWebmaster da revista de tecnoloxía Código Cero
 • 10Redes sociales e industrias culturalesTecnoloxías das Comunicacións en Vigo , a itinerante TechBusiness Week, os en-contros Last Friday...) que pouco a pouco foron atopando perdendo o respaldo dopúblico e/ou dos seus patrocinadores, para levar a unha situación de seca que, curio-samente, comezou a corrixirse nos últimos anos, no que os indicadores económicosson negativos, e o sector das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC)parece o mellor camiños para saír do túnel.2. Novas oportunidadesNa conxuntura económica actual a busca de traballo é case unha odisea, o que levoua moitos mozos (e non tan mozos) galegos a desenvolver proxectos empresariais deseu, de xeito que pasamos de ter milleiros de aspirantes a funcionarios ou a traballa-dores en grandes empresas a que a figura de moda sexa o emprendedor, nacido máisda necesidade que da vontade.Dado que emprender en sectores tradicionais parece un risco para os neófitos, quetemen entrar en nichos sobre explotados, dar o salto a contornos relativamente no-vos como a Internet, as redes sociais e os desenvolvementos móbiles semella unhaopción moi atractiva, e iso abre tamén unha porta á formación nestes ámbitos e aoestablecemento de relacións con outros profesionais e emprendedores, para compar-tir experiencias e dar pé a sinerxías que permitan desenvolver proxectos con recursoslimitados.Este novo panorama levou a un rexurdir dos encontros do sector TIC, con numero-sas iniciativas como Iniciador Galicia, a informal LaconNetwork, o coruñés B-web,encontros profesionais organizados polos Colexios e polas Asociacións do sector (or-ganismos que se reproduciron de xeito notable na última década) e incluso eventoscentrados na formación e na divulgación das redes sociais.3. O Foro UniredeDentro desta tendencia puiden asistir a encontros como o Compostweets, que che-
 • 11Redes sociales e industrias culturalesgou para demostrar a elevada demanda que había sobre o chamado Social Media nanosa comunidade, pero máis adiante tivemos outro evento dun corte semellante, quechegaba cun nome un tanto ambiguo, o Foro Unirede, que destacou por un formatobastante arriscado, no que varias das súas actividades transcorrían de xeito paralelo,para poder xuntar contidos moi diversos baixo o mesmo paraugas.O congreso combinou relatorios moi ilustrativos (nos que os presentes podían ache-garse ás distintas plataformas de redes sociais, ás estratexias de Social Media dentro efóra da Rede, ao uso das plataformas sociais dende dispositivos móbiles...) coa postaen coñecemento dunha serie de proxectos nacidos en Galicia e con varios obradoirose relatorios nos que cadaquén podía recorrer ao foro que considerase máis próximoaos seus intereses. A edición en liña, o marketing móbil, a educación creativa, o tu-rismo, a gastronomía, a industria cultural e a comunicación foron temas tan diversoscomo interesantes, do que cada un podía tomar as súas propias conclusións, poisnalgún caso podiamos ver pareceres totalmente opostos, o que resulta moi coherentedentro dun encontro auto definido coma foro.4. ConclusiónsTiven a honra de participar na mesa redonda sobre Comunicación e Tecnoloxía, naque participaban algúns dos profesionais que meses antes interviñeran no Compost-weets falando de temas semellantes, e puiden ver unha evolución que, no logo prazo,resulta un tanto rechamante. Explicareime.Alá polo 2004, cando os blogs eran o fenómeno de moda, puiden asistir ao CongresoIberoamericano de Periodismo Digital que tivo lugar en Compostela, onde numero-sos profesionais resistíanse á dixitalización do xornalismo, e mantiñan debates esté-riles sobre a integración de redaccións ou o xornalismo cidadán, discusións que xaquedaran diluídas na xornada sobre O Impacto das TIC no Exercicio do Xornalis-mo que organizou o Colexio Profesional de Enxeñeiros en Informática de Galicia en2008, no que expertos da Comunicación coincidían en que os diarios en papel tiñanos días contados e había que facer unha forte aposta pola Rede e explorar novas can-
 • 12Redes sociales e industrias culturalesles de financiamento. ¿Como era posible entón que durante o Compostweets variascabeceiras de prensa galegas recoñecesen abertamente non ter unha estratexia defi-nida para as redes sociais? Considerar que non compensa destinar recursos ás aíndaemerxentes plataformas sociais resultaba totalmente oposto aos auspicios do sector.Xa no Foro Unirede, os representantes da prensa compostelá parecía ter reflexio-nado sobre o tema, pero mantendo unhas posicións que poderiamos considerar re-trógradas, ou sexa, que unha Industria cun porvir incerto preferiu volver a posturasanteriores, un novo ciclo que é de esperar que siga a avanzar, polo que nos vindeirosmeses/anos poderemos ser testemuña dunha agardada evolución dos medios de co-municación.A roda xira, e seguimos avanzando. Temos agora que aproveitar este momento ac-tual, no que os encontros profesionais para analizar o futuro da nosa sociedade, osmodelos de negocio que virán e as redes que tecerán a nosa comunicación están nunpunto álxido, permitíndonos aprender, relacionarnos e, en definitiva, prepararnospara o mañá.
 • 13Redes sociales e industrias culturales
 • Redes sociales e industrias culturalesSi volvemos la vista atrás, al no tan lejano año 2000, podremos ver lo que éramos ycompararnos con lo que somos, en lo que nos hemos convertido de la mano de las TIC(Tecnologías de la Información y la Comunicación) y su aplicación en los procesosde interacción social. Mientras los agoreros pronosticaban el fin del mundo para ese31 de diciembre de 1999 y los ciudadanos de a pie nos preocupábamos por el temido“efecto 2000” que dejaría fritos nuestros ordenadores el mundo se preparaba para ladécada de la revolución social sin saberlo.Ninguno de los dos augurios se cumplieron. La Tierra no explotó en mil pedazos y losordenadores se encendieron con normalidad el primer día de la nueva década. Sinembargo, el mundo había entrado en el decenio de la redes sociales, en los años delcambio de modelo de comunicación donde las conversaciones pasaron de ser asimé-tricas -con emisores dominantes y receptores dominados- a ser, en muchos casos, si-métricas -donde las personas se comunican de igual a igual- en buena medida graciasa la irrupción de las redes sociales.Si volvemos la vista atrás, al no tan lejano año 2000, podremos ver lo que éramos ycompararnos con lo que somos, en lo que nos hemos convertido de la mano de las TICIntroducciónRedes sociales e industriasculturales1Por Arantxa SerantesResponsable de la sección de cultura del Foro Unirede1. Originalmente escrito para El Correo Gallego en colaboración con Carlos Toural,al cual la autora le agradece su aportación.
 • 15Redes sociales e industrias culturales(Tecnologías de la Información y la Comunicación) y su aplicación en los procesosde interacción social. Mientras los agoreros pronosticaban el fin del mundo para ese31 de diciembre de 1999 y los ciudadanos de a pie nos preocupábamos por el temido“efecto 2000” que dejaría fritos nuestros ordenadores el mundo se preparaba para ladécada de la revolución social sin saberlo.Ninguno de los dos augurios se cumplieron. La Tierra no explotó en mil pedazos y losordenadores se encendieron con normalidad el primer día de la nueva década. Sinembargo, el mundo había entrado en el decenio de la redes sociales, en los años delcambio de modelo de comunicación donde las conversaciones pasaron de ser asimé-tricas -con emisores dominantes y receptores dominados- a ser, en muchos casos, si-métricas -donde las personas se comunican de igual a igual- en buena medida graciasa la irrupción de las redes sociales.Cuando Duncan Watts recogió, en su libro publicado en 2003 Six Degrees: The Scien-ce of a Connected Age, la vieja hipótesis formulada a principios del siglo XX por elescritor húngaro Frigyes Karinthy de que cualquiera puede estar conectado con cual-quiera persona del planeta usando una cadena de conocidos que no tiene más decinco intermediarios -usando solamente seis relaciones- nada hacía presagiar que to-dos nosotros pudiéramos comprobarlo con un solo clic de ratón a través de las redessociales. En ese año 2003 no existía Facebook (creada en 2006), ni Twitter (tambiénnacida en 2006), ni siquiera Youtube (su nacimiento data del año 2005), las grandesredes dominadoras del panorama mundial de las relaciones interpersonales en estosmomentos.A día de hoy, podemos comprobar cómo, a través de un amigo, de un amigo de miamigo, de otro amigo del amigo de mi amigo... y así hasta cinco veces, somos capacesde estirar la relación hasta encontrarnos de bruces con el mismísimo Barack Obama,con Lady Gaga o con el vecino del octavo izquierda, ese piso que creíamos desocu-pado y en el que, en realidad, vive un buen amigo de nuestro mejor amigo. Los seisgrados de separación hacen que, como siempre nos dijeron nuestros abuelos y la vidase empeña en demostrarnos día a día, hoy más que nunca el mundo sea un pañuelo.
 • 16Redes sociales e industrias culturalesLas cifras hablan por sí solas. En España, según el informe IAB sobre el uso de redessociales en España, durante el 2010 se confirma que un 70% de la población las con-sulta varias veces a lo largo de la jornada, una media de dos horas al día, siendo lamás popular Facebook (98%), Youtube (85%), Tuenti (86%) y Twitter (78%). El sec-tor empresarial cada vez recurre más a ellas para fidelizar a sus clientes, tener mayorpresencia y acercarse a los gustos y preferencias de sus potenciales consumidores.La voracidad con la que internet, el sector de la comunicación y las industrias cultura-les producen nuevos modelos de negocio hace que los diez trabajos más demandadosen el año 2010 ni tan siquiera existieran en el año 2000. Las generaciones de hoy endía deben prepararse para ser capaces de trabajar con tecnologías aún no inventadasy realizar labores todavía no definidas. Este es el caso de los community managers,figura profesional reciente que se podría erigir en gestores de un modelo innovadorde comunicación e incluso abrir un nuevo campo de profesionalización en el ámbitode las relaciones públicas.Hay algunos sectores, como el de la comunicación cultural, que merecen una pro-funda reflexión. El impacto de las tecnologías web 2.0 -blogs, podcasts, wikis, etc-ha transformado nuestros hábitos así como la jerarquización e interpretación de loscontenidos que visualizamos. Sin embargo, la proliferación de blogs y páginas websobre los temas más variopintos hacen necesaria una capacidad crítica para estable-cer un criterio cualitativo que potencie la visibilidad y el correcto posicionamiento enlos principales buscadores de las instituciones más relevantes, así como de aquellosotros usuarios que actualizan y mantienen viva su idea de cultura mediante la difu-sión de eventos, el asociacionismo o la recomendación.Existe una clara proliferación de fuentes informativas: 8000 millones de páginasweb, 170 millones de usuarios en Youtube, 6 millones de artículos en Wikipedia sonuna muestra de la dificultad que puede tener un lector para gestionar la informaciónrecibida, coherentemente. Esta ingente cantidad de contenidos provoca que deter-minadas entidades culturales tengan baja visibilidad en Internet, de ahí la necesidadde crear webs de un marcado carácter semántico y ofrecer sindicación de contenidosmediante RSS o servicios similares, algo que sólo utiliza el 8% del sector. La expe-
 • 17Redes sociales e industrias culturalesriencia digital de muchos gestores culturales es limitada y unidireccional, mediantelos medios de comunicación tradicionales y el correo electrónico. Este modelo estádejando de ser eficaz para editoriales, librerías, fundaciones...que no advierten en susplanes de promoción cultural, la implicación y necesidad de las nuevas tecnologíaspara comunicarse de forma colaborativa.Internet es un instrumento clave para los potenciales visitantes, a la hora de planifi-car una visita a un museo o fundación -por ejemplo-. Que se decanten por una opciónu otra depende de lo que podamos ofrecerles. La mayoría de entidades culturales de-dican grandes esfuerzos económicos y humanos a las ruedas de prensa, envíos de ca-tálogos o entrevistas sin tener en cuenta que una sala de prensa virtual con imágenes,notas de prensa o la descarga de catálogos, agilizaría la labor informativa, además deser herramientas útiles para la investigación y generación de artículos. Sin embargo,y a modo de ejemplo, sólo un 11% publican reseñas obtenidas de los medios de comu-nicación y un 9% permite descargar archivos sonoros mediante podcasts.Las industrias culturales deben subirse al carro de las redes sociales, aprovechar elmomento, ofrecer contenidos, aumentar la circulación en las redes sociales de susproductos e interactuar con los usuarios de manera que su imagen, su reputación yla importancia relativa de la industria para los miembros del sector, así como para elpúblico interesado, aumente de forma exponencial de la mano de las herramientascon las que las TIC, internet y las redes sociales proveen al sector.
 • Redes sociales e industrias culturalesA revolución tecnolóxica pillounos de cheo cando se abriu fondo o buratoda crise. Cando estabamos traballando niso que denominamos “identidade dixital”da nosa empresa, é dicir: cando estabamos concebindo unha nova forma de presentarao mundo os nosos contidos e un novo xeito de comercializalos. Para esa nova iden-tidade, a dixital, cómpre preparar axeitadamente eses novos contidos. Investigar,aprender formatos, distintas estratexias de mercado ás empregadas ata agora. Non ésuprimir, por suposto, o papel, senón abrir esta nova liña de difusión.Con todo isto estabamos, como digo, e veu o sunami económico. Ese que axiña, den-de mediados de 2011 a mediados de 2012 barreu un 30% do noso mercado e un90% das axudas públicas ou de organismos públicos ou semipúblicos: adminis-tracións, fundacións, etc. Moitos dos que permitían a difusión da lectura e da cultura,que afirmaban investir nisto como eixo principal da súa promoción. Ese investimentofuxiu como levado polo demo ante a crise. É xa puro gasto superfluo, para moitosdaqueles promotores.Artículos sobre el social mediaUnha editorialindependente entre arevolución tecnolóxica e oburato da crisePor Quique AlvarellosEditor e xornalistaDirector de Alvarellos Editora
 • Capítulo 1 21Redes sociales e industrias culturalesA revolución dixital, a nova identidade dixital para unha pequena editorial que publi-que en Galicia, require investimento. Non só ideas. Algo que sería viable en calqueraoutra época, pois entraría como unha aposta de negocio máis, agora, en troques, faisedifícil.Houbo que establecer entón o que chamamos unha “economía de guerra”. Co-mún supoño a moitos outros negocios e tamén, claro, a moitas economías familiares.Esta “economía de guerra” se resume en:- Reducción drásticas de custes- Baixón da produción, dos títulos editados (nós publicamos 11 títulos enpapel en 2011 á parte de montar unha exposición por toda España). Onoso plan editorial de 2012 foi literalmente a metade.- Exploración do Outlet para os libros- Asociarnos a nivel local: Editores de Compostela- Difusión/promoción –sen custes– a través das redes sociais.O resumo das tres crises nunha:1. A revolución dixital2. A crise económica3. A cacharrofilia vs lecturafobia. Somos o estado de Europa que máis ca-charros tecnolóxicos merca e o que ten os índices de lectura máis baixos.Alvarellos Editora 2004-2012Eu son responsable dunha editorial que naceu en 1977. Vivín todo isto dende neno.Cando se deseñaban as portadas con letras-set, por exemplo. Fíxenme cargo daempresa cando faleceu o seu fundador, meu pai, en 2004. Ese mesmo ano puxenen marcha unha tenda on line e axiña fomos subindo á web propostas de contidosdixitais: basicamente pdfs tipo flash con avances ou capítulos enteiros de obras, dedescarga gratuíta, algúns booktrailers, entrevistas con autores, etc. É dicir, uso datecnoloxía non como negocio directo senón como promoción do contido que logo sevende analóxico, en papel.
 • Capítulo 122Redes sociales e industrias culturalesXunto a isto: facebook, twitter e youtube como ferramentas imprescindibles de difu-sión.Levamos dende finais de 2011 pensando como enfocar o negocio dixital. Ou diríamáis ben cómo facer negocio co dixital, pois cónstanos que, ata agora, os librosdixitais son unha ferramenta moi útil de comunicación pero un negocio inexistente.Os pequenos editores, eu, polo menos, quixemos agardar a que se confundisen osgrandes para logo nos botarnos á auga.Dos 100 títulos que actualmente temos activos no noso catálogo temos 20 prepara-dos para lanzar como ebook ou libro dixital, cousa que faremos ao longo de 2013-14.Quero finalizar cunha reflexión sobre a lectura en base a tres opinións:1ª A do xornalista Nicolas Carr, que escribiu un libro do ano 2011 titulado Qué estáhaciendo internet con nuestras mentes?. Di: “A rede dispersa a nosa atención. Cen-trámonos intensamente no medio, na pantalla, pero logo distráenos o fogo graneadode mensaxes e estímulos que compiten entre si para atraer a nosa atención”.2ª A de Maryanne Wolf, psicóloga experta en lectura e autora de Cómo aprende-mos a leer publicado en 2010: “A min preocúpame que todos queiramos lecturas máisbreves e sinxelas —dicía ao suplemento Babelia de El País en setembro de 2010— .Perdemos a paciencia para esa lectura que favorece pensamentos pausados e que nostransporta a niveles de significado máis fondos”.3ª Conclúo con outra que vén a conto polo seguinte: moita xente pregunta cómo sigoeditando libros se xa está todo na internet, no Google. Eu tento dar unha explicaciónrápida dicindo que unha cousa é o dato, a información puntual sobre un feito, e outraé a lectura. Antonio Basanta, director da Fundación Germán Sánchez Ruiperez,e que acaba de inaugurar en Madrid, no Matadero, en outubro de 2012, a chamadaCasa del Lector, dicía en setembro na revista dixital Leonoticias.com: “A través doexercicio lector, a información pode transformarse en coñecemento”.
 • 23Redes sociales e industrias culturales
 • Redes sociales e industrias culturalesO oficio das letras nunca foi doado. Ao traballo de escribir e publicar, sempre com-plexo, os autores galegos (sen distinción de xénero) sumamos a xesta de chegar aolector. Se facemos unha comparativa con produtos comercializados noutras linguas,a literatura galega semella invisible nos andeis de librarías e centros comerciais e olabor de promoción editorial non abonda para que atope o lugar axeitado.É preciso tecer redes. Hoxe temos unha oportunidade única para compartir e difun-dir a nosa obra, uníndonos a ese “inimigo” que moitos ven na internet. Porque, malque nos pese, o noso futuro está na nube. Mozos e adultos, os amantes da lecturapasan cada vez máis tempo fronte á pantalla. Daquela, teremos que achegármonos através da web.Trátase de abandonar o recuncho xeográfico e as tecnoloxías permiten que o lectorda web social descubra os nosos libros. Os escritores galegos, case todos con outraprofesión para chegar a fin de mes, non podemos percorrer o país na procura de lec-tores. Mais as redes sociais facilítannos unha comunicación fluída con eles, xa esteanno último lugar de Galicia ou noutro punto do planeta.Hoxe as conversas e recomendacións ocupan máis do 15% do tráfico da web 2.0,utilizada en boa parte por usuarios de entre 25 e 40 anos. O público obxectivo daArtículos sobre el social mediaTecendo redes para odragón galegoPor Elena Gallego AbadEscritora e xornalista
 • Capítulo 2 25Redes sociales e industrias culturalesliteratura galega está aí, agardando, e os escritores podemos achegarnos a través dasredes sociais. Tecer redes pode axudarnos a manter a nosa identidade e perdurar notempo, convertendo a web nun andel universal dende o que facer visible o invisible.1. Unha marca persoalNun momento marcado pola evolución das novas tecnoloxías e as redes sociais, cal-quera escritor ou escritora que pretenda ter presenza nos andeis das librarías e che-gar aos lectores debe crear a súa propia “marca persoal”. Porque o noso público, so-bre todo o máis novo, xa non se conforma con ler o libro.Cando o dragón galego cobrou forma nas páxinas de “Dragal, a herdanza do dragón”,a escritora Elena Gallego Abad tivo que decidirse. Ata onde queres chegar?Cando queremos “coñecer” a alguén, o primeiro que facemos é informarnos a travésdos buscadores de internet. Dragal e a súa autora tiñan que estar presentes na rede.Isto levoume a crear unha páxina web e contas nas principais redes sociais. Facebook(neste intre a miña favorita), Twitter, Linkedin, Google + e tamén temáticas como agalega Redelibros.Se o obxectivo era conseguir a visibilización da miña obra literaria, que pretendíapublicar como triloxía (a primeira en lingua galega), o primeiro paso era crear unhaweb propia*, www.dragal.eu
 • Capítulo 226Redes sociales e industrias culturalesNeste espazo era imprescindible falar de dragóns, facer algún apuntamento dos dis-tintos libros (que se foron incorporando ano tras ano, ata completar a triloxía) e faci-litar o acceso a pequenos retallos dos seus capítulos. Un booktrailer, unha galería defotos e outra de prensa multimedia, unha experiencia de Bookcroosing entre Europae Asia e un apartado de páxinas amigas eran outros contidos que podían facer a webde Dragal máis atractiva.A páxina, deseñada e mantida por min, foise actualizando coa aparición de novostítulos da saga Dragal. Pero unha web estática, por moito que se actualice, non re-sulta abondo. Había que ter presenza nas redes sociais, hoxe fundamentais para apromoción dun libro ou dun escritor. Ademais de servir como potente ferramentade marketing, estas permiten que manteñamos un contacto directo cos lectores, ataagora nunca imaxinado.En Facefook creei un perfil persoal, que actualizo a diario con comentarios e imaxesdas actividades relacionadas co meu labor profesional, como escritora, viaxes e afec-cións. http://www.facebook.com/elena.gallegoabadAo remate da triloxía, cando se editaron os tres libros, tamén abrín unha Fan Page deDragal.
 • Capítulo 2 27Redes sociales e industrias culturalesA páxina da comunidade http://www.facebook.com/dragaliana permíteme unha ac-tualización constante das noticias que van xurdindo en relación coa coa triloxía. Crí-ticas literarias, informacións xornalísticas e tamén as actividades que Dragal xeneraen bibliotecas, centros escolares, clubs de lectura...Como escritora tamén dispoño dun perfil en Twitter, @elenagallegoab, que utilizosobre todo para a publicación de pequenos flashes da actividade dragaliana ao tem-po que en Linkedin. Esta rede profesional e outra gran ferramenta para abrir novoscampos de traballo e traspasar fronteiras.2. Dragal, un caso de éxitoAínda que moitos escritores aínda se resistan a utilizar as redes sociais e fuxan destetipo de promoción, hai un feito evidente: Ata os libros dos escritores máis coñecidosprecisan dunha boa campaña promocional para acadar o éxito. O que non se coñecenon se vende, e nomes que non se repiten dun xeito continuado, esquécense.Moitos dos mozos que teñen que escoller a súa lectura entre varios títulos queren terinformación de cada libro antes de mercalo, por iso é tan importante a presenza deDragal na internet. Os seus lectores buscan na rede social información dos escritorese libros nos que están interesados, así que é preciso que nos atopen aí.Internet é hoxe unha gran ferramenta para a promoción e difusión da nosa literatura.Tamén o profesorado está a incorporar as novas tecnoloxías ao seu labor docente. Anova metodoloxía didáctica pasa por conxugar redes sociales e literatura. Dragal estáhoxe presente en numerosos blogs e páxinas webs, ademais de protagonizar fantás-ticas guías didácticas elaboradas por docentes en todo o país. Como autora, valoromoito estes contidos, que procuro d ifundir e compartir a través das redes sociais nasque estou presente, dentro da miña particular “estratexia de medios dixitais”.
 • Capítulo 228Redes sociales e industrias culturalesDende logo, o éxito de Dragal (nas redes sociais e no mundo editorial) non sería po-sible sen a intervención de todas e cada unha das persoas que, dun xeito ou doutro,están a crer no soño do dragón.Debería comezar pola miña editorial. O labor de Edicións Xerais, que se atreveu aeditar a primeira triloxía fantástica galega escrita por unha absoluta descoñecida, e apromocionala polas súas canles comerciais, tamén as dixitais e redes, foi imprescin-dible para que o dragón galego se botase a voar nas preto de mil páxinas de Dragal.Podería destacar o labor de todos os xornalistas que, en prensa escrita, radio e tele-visión, dedicaron tempo e espazo a difundir a existencia do dragón galego. Moitasdesas informacións poden hoxe consultarse na rede (dende a web oficial da triloxíae facebook). Tamén a opinión dalgúns dos críticos literarios máis recoñecidos, quevaloraron esta triloxía dun xeito unánime. Ao tempo, a Asociación de Escritores eEscritoras en Lingua Galega (Galipedia) e Galix traballan na visibilización da obraliteraria dos seus autores.Mais, por riba de todo o traballo de promoción e difusión que podamos facer dunhaobra literaria, non podemos esquecer que o verdadeiro protagonista ten que ser onoso libro. As mesmas ferramentas que un autor utiliza para a súa promoción podenservir para afundilo se o produto final non está coidado e ben escrito, como os nososlectores se merecen.Dragal é maxia. Así o entenderon os lectores que concederon o premio Frei MartínSarmiento á primeira novela, no pasado 2012, os seus profesores e centros de ensinoque están a recomendar a súa lectura. Tamén os moitos adultos que se están suman-do á Fraternidade do dragón a través das páxinas da triloxía. O éxito de Dragal é queo dragón sexa quen de voar no maxín dos seus lectores. E así, as redes sociais podenespallar a súa máxia ata os confíns do mundo coñecido.
 • 29Redes sociales e industrias culturales
 • Redes sociales e industrias culturales1. Nuestros comienzosEl Correo Gallego fue el primer medio de comunicación gallego en contar con unapágina web. En 1995 pusimos en marcha www.elcorreogallego.es. Desde entonceshemos ido evolucionando y hoy nuestro portal de internet cuenta con seis páginasweb, una para cada uno de los cinco medios del grupo y otra para la consultora AnovaMulticonsulting. Las direcciones son las siguientes:www.elcorreogallego.eswww.galiciahoxe.comwww.terrasdesantiago.comwww.radioobradoiro.comwww.correotv.eswww.anovamulticonsulting.esEn el año 2003 decidimos permitir a todos nuestros lectores participar activamenteen nuestra web dándoles la oportunidad de comentar todas las noticias. Fue nuestraprimera experiencia de red social (entendiendo las redes sociales como la oportu-nidad o herramientas que permiten ponerse en contacto a diferentes personas conArtículos sobre el social mediaEl Correo Gallego y lasredes socialesPor Juan J. Martínez LópezResponsable Edición Digital Grupo Correo GallegoCoordinador General Marketing Corporativo
 • Capítulo 3 31Redes sociales e industrias culturalesintereses en común) para establecer cauces de diálogo con nuestros lectores. Con eltiempo hemos comprobado como muchas de las personas que participan activamen-te con sus comentarios han llegado a establecer vínculos personales entre ellas.La actividad de los 13.108 usuarios registrados en nuestra web a septiembre 2011se traduce en que la media de comentarios supera al número de noticia publicadas,como se puede ver en el siguiente cuadro.Enero 2011 Septiembre 2011Noticias publicadas 5.444 4.946Comentarios publicados 7.099 6.080Total usuarios registrados: 13.108En el año 2005 creamos el primer portal móvil de la prensa gallega, una aplica-ción desarrollada por Loroestudio y que llevó numerosos premios, entre ellos el se-gundo premio en el Movilforum de Madrid de ese año.Nuestra presencia en las redes sociales más conocidas hoy día se produjo el 23 deabril de 2010 con nuestra primera cuenta en twitter, la general de @elcorreoga-llego y @galiciahoxe. Durante el 2011 éstas se complementaron con cuentas propiasde diferentes secciones de la web: @santiagoecg, @comarcasecg, @galiciaecg; @ten-denciasecg; @deportesecg, @galiciabasket (la cuenta que utilizamos para la retrans-misión de los partidos del Blusens Monbús Obradoiro). El 30 de septiembre de2010 inauguramos nuestras cuentas de Facebook, red en las que estamos presentescon El Correo Gallego, Galicia Hoxe, Radio Obradoiro y Correo TVEn noviembre de 2010 renovamos nuestros portal móvil, creando una aplicaciónque permite leer El Correo Gallego y Galicia Hoxe a través de cualquier móvil con ac-ceso a internet en las direcciones http://m.elcorreogallego.es y http://m.galiciahoxe.com De forma paralela estamos trabajando en el desarrollo de una aplicación de ElCorreo Gallego para los terminales de Apple. [la versión 2.0 de la app de El CorreoGallego se puede descargar en AppStore desde el 22 de noviembre de 2011]
 • Capítulo 332Redes sociales e industrias culturales2. Nuestras motivacionesDar la oportunidad de participar en la web a nuestros lectores fue una de las motiva-ciones que, en 2003, nos llevó a abrir todas las noticias a la valoración de los intern-autas. Esto nos permitió también conocer sus opiniones y poder interactuar con ellos.Con la llegada de las redes sociales, tal como las conocemos hoy, nos hemos sumadoa ellas para seguir con el mismo principio que ya aplicamos hace ocho años y que nospermite tener acceso a otras fuentes de información, conocer la opinión e interactuarcon más lectores y ampliar nuestro radio de influencia a la vez que abrimos nuevoscanales para difundir la información local que se genera, principalmente en Santiagoy también en el resto de Galicia.Recientemente hemos podido comprobar los beneficios de las redes sociales paragestionar situaciones de crisis. Cuando el pasado 27 de junio la empresa decidió ce-rrar la edición en papel de Galicia Hoxe, www.elcorreogallego.es y www.galiciahoxe.com fueron los primeros medios en dar la noticia, que difundimos también a travésde nuestras cuentas en las redes sociales. Esta decisión nos ha permitido tomar lainiciativa y poder trasladar información de primera mano, sin necesidad de tenerque desmentir o aclarar manifestaciones de terceros. Creo que, en este caso, ser losprimeros en reaccionar nos ha permitido gestionar adecuadamente una situación de-licada sin ocultar información. Durante el 27 de junio, el hashtag #galiciahoxe fueuno de los temas del día de twitter en España.Además de contribuir a la difusión de nuestras noticias, la presencia en redes socia-les de nuestros medios también nos permite mejorar nuestra imagen de marca comogrupo de comunicación dinámico e interactuar con los internautas.La presencia de www.elcorreogallego.es y los demás medios del Grupo Correo Galle-go en las redes sociales tiene su retorno en la aportación de tráfico a nuestro portal deinternet. Actualmente, un 6% del tráfico registrado por Google Analytics procede delas redes sociales, como se aprecia en el siguiente cuadro.
 • Capítulo 3 33Redes sociales e industrias culturalesOtra fórmula que hemos utilizado para interactuar con nuestros lectores han sidolos encuentros digitales, en los que los internautas son los que formulan las pre-guntas a la persona que participa en el encuentro como protagonista. Aquí hemoscomprobado que los deportistas, sobre todo los entrenadores y jugadores del BlusensMonbús Obradoiro (de la liga ACB) y del Lobelle de fútbol sala, despiertan muchomás interés que los políticos. Hasta el punto de que a los primeros han llegado a for-mularles hasta el cuádruple de preguntas.3. Iniciativas que no han funcionadoHe contado algunas de las iniciativas que durante estos años nos han funcionado yque recibido el beneplácito de los lectores e internautas. Pero ha habido otras que nohan dado los resultados esperados y que hemos abandonado.Intentando atraer la atención de nuestros lectores llegamos a poner en marcha forosde participación sobre diferentes temas, y en su momento potenciamos el llamadoperiodismo ciudadano, para que los lectores contasen o narrasen algún hechonoticioso, pero hemos comprobado que los comentarios y la posibilidad de que todoel mundo pueda opinar sobre una noticia concreta, enriquiéndola enormemente enalgunos casos, ha resultado más atractivos para los internautas.. La participaciónen ambas iniciativas ha sido tan escasas que hemos optado por descartar seguir conestas líneas.
 • Capítulo 334Redes sociales e industrias culturales4. El futuroHasta el momento, las redes sociales nos han ayudado a hacer modificaciones y ac-tualizaciones en el portal para ofrecer servicios o herramientas que resulten atracti-vas a los lectores; han contribuido enormemente a enriquecer muchas informacionescon los comentarios aportados y son consideradas, en ocasiones, fuentes de informa-ción y origen de noticias.El auge y la importancia que están cobrando las redes sociales nos presentan un futu-ro lleno de incógnitas para todos los que trabajamos en los medios de comunicación.Incluso, y en cierto modo, podrían considerarse como competencia de los mediostradiconales.Todos somos conscientes de que son una fuente de información que no podemos ig-norar y un canal de difusión para nuestras noticias, sobre todo con la proliferación delos Smartphones y las tabletas, pero nos presenta la gran incógnita de qué hacer pararentabilizar la inversión que supone estar presente en las redes sociales (sobre todoen medios humanos) y el desarrollo tecnológico que los medios estamos asumien-do para ofrecer unas webs actualizadas y con innumerables servicios. La arraigadacreencia, al menos en nuestro país, de que en internet todo es gratis no contribuyea hallar una solución fácil, como tampoco lo es la todavía escasa incidencia que lafacturación de las divisiones de internet tienen en las cuentas de explotación de losgrupos de comunicación españoles.Entretando, seguimos buscando respuestas planteando nuevas iniciativas, con la es-peranza de poder encontrar el camino adecuado, en un momento en el que esta-mos en un claro cambio de ciclo o de época en lo que a los medios de comunicaciónrespecta. En esta línea, en el Grupo Correo Gallego hemos decidido diferenciar loscontenidos que ofrecemos en la web y los de la edición en papel del periódico. Segui-remos innovando y probando nuevas cosas para no quedarnos atrás.
 • 35Redes sociales e industrias culturales
 • Redes sociales e industrias culturalesMi participación en FORO UNIREDELa verdad es que mi participación en el foro comenzó un poco por casualidad, se es-taban buscando algunos casos de éxito en Galicia relacionados con internet y la web2.0 y al ser mi empresa Visual Publinet una decana en el desarrollo de proyectos web(desde 1996) se pensó que podría aportar algo.Como habitualmente pasa en estos casos, lo primero que hice fue revisar los casosde éxito de nuestros clientes y realizar un primer filtro, pero sobre todo pensar en lalimitación que suponía tener solamente 15 minutos para exponer el caso.Tras este primer análisis y haber seleccionado tres casos sobre los que podría tra-bajar, comencé a reflexionar sobre que aportarían cada uno de ellos al público queasistiría al foro, y sobre todo que podrían tener de diferente con respecto a los otrosdiez casos que allí se presentarían.Despues de darle bastantes vueltas a este tema, llegue a la conclusión de que la mayorparte de los casos de éxito difícilmente son replicables por parte de otras empresas oincluso en otros sectores, ya que habitualmente son consecuencia, no solamente deArtículos sobre el social mediaLa importancia de tu fotoy texto de presentación enLinkedinPor Roberto Pérez MarijuánSocio Consultor – VISUAL PUBLINET
 • Capítulo 4 37Redes sociales e industrias culturalesuna, sino de una serie de circunstancias que es muy complejo que se vuelvan a dar,desde el momento, hasta la implicación de todos los que intervienen en el proyecto,desde el público al que se dirige, hasta la política de comunicación y el marketing.Una vez en este punto, me di cuenta de que no tenía nada en lo que realmente creye-se y que pudiese convertirse en algo memorable, que es algo a lo que personalmentesiempre aspiro cuando tengo que intervenir en público. Hacer algo que interese, mo-tive y si es posible divierta.En este momento fue cuando realmente se me iluminó la bombilla. Hacía unas sema-nas había estado grabando una serie de programas de radio sobre algunas tendenciasque quienes habitamos internet damos por conocidas, pero que sin embargo aún songrandes desconocidas entre la mayor parte de la población. Una de ellas era el “Cro-dwsourcing” o como una pequeña aportación de muchos puede generar proyectosasombrosos.Mientras estaba preparando el contenido de este programa, se me ocurrio que podríaser una buena idea poner en práctica la teoría, y aprovechando LINKEDIN que es unared social que utilizo frecuentemente, planteé un experimento.Envié un mensaje a todos mis contactos (unos 490 en aquel momento) pidiéndolesque me dijesen como utilizaban habitualmente esta red social y que era lo que másresultado les daba en Linkedin.Les decía que era para realizar un estudio y que a los que participasen les enviaría eldocumento resultante que supuestamente tendría las claves de como sacar más par-tido a Linkedin.Incauto de mi, pensé que recibiría 10 o 12 respuestas. Lo cierto es que a la hora dehaber enviado el mensaje, tenía en mi buzon más de 70 respuestas y en las 36 horassiguientes, llegaron a mi correo 286 mensajes contestando a mi pregunta.
 • Capítulo 438Redes sociales e industrias culturalesLo que había comenzado como un simple experimento, se había convertido en unverdadero desafío, había comprobado que el Crowdsourcing funcionaba de verdad yahora tenía la obligación de digerir toda la información recibida y extraer las conclu-siones.Pasé muchas horas trabajando para diferenciar los principales usos que las personashacían de Linkedin y que básicamente eran los siguientes:1. Como Curriculum Online, para buscar trabajo o encontrar nuevas opor-tunidades2. Para encontrar o contratar perfiles adecuados a un puesto de trabajo3. Para investigar sobre personas con las que nos vamos a reunir o detec-tar oportunidades comerciales4. Para crear marca personal o participar en foros o debates de temas quenos interesen.5. Para mantener o ampliar su red de contactos (Networking)Después de terminar el informe, y es aquí donde entra en escena el tema quenos ocupa, hubo algunas cosas que me llamaron la atención, pero una que lo hizo deforma especial y que resultó ser la elegida para exponer en el Foro Unirede. Y lo fuesolamente porque es algo que nos afecta a todos y que tendría un impacto duraderoen los asistentes.Tras revisar centenares de perfiles en Linkedin, me di cuenta que lo único que teníaen cuenta para acceder o no a la información que había en una ficha personal erandos cosas, la foto utilizada en el perfil y las dos líneas que bajo el nombre escribe cadapersona para definirse profesionalmente.Y tras revisar estos cientos de fotos, concluí que había un patrón, algo que me podíapermitir clasificar de alguna forma la imagen que cualquiera se podría hacer de unapersona solamente con ver su foto de perfil.
 • Capítulo 4 39Redes sociales e industrias culturalesPuedo afirmar que pocas veces me he divertido tanto preparando una ponencia pues-to que el desconocimiento que la mayor parte de los usuarios tienen de las redes so-ciales hace que no se planteén cual es la finalidad de su presencia en cada una, paraque sirven y quien las visitará.Partiendo de la base de que Linkedin es una red social profesional y que basicamen-te equivale a tu curriculum online. Encontré fotos de muchas personas que no erancapaces de destacar entre los competidores, pero también otras muchas de gente consus mascotas, con sus amigos, practicando su deporte favorito, en poses insinuantes,durante sus vacaciones, en salto de cama, escaneadas de una foto de fotomatón, des-pués de una tremenda fiesta, tras una estupenda borrachera, o incluso como si fuesendetenidos y fotografiados por la policía.Puesto de relieve esto, mostré algunas de las fotografías (no lo hubiese podido hacersin la inestimable ayuda del increíble fotógrafo 2.0 Manu Dibuja) que pueden ayudara transmitir la imagen que deseamos y contribuir a que cualquiera consiga en Linke-din el que debería ser primero de sus objetivos que es que un visitante entre en suficha para ampliar la información o incluso contactar o añadirlo a su red.En definitiva, la ponencia resultó un completo éxito, que pude medir por algo tansencillo, como que cuando llegué al Foro Unirede tenía una cuenta de Twitter que noutilizaba y al día siguiente tenía 53 seguidores ;))Como muestra algunos de los tuits.@robervigo consiguió que muchas personas se replantearan si sus fotos deperfil de LinkedIn son las más adecuadas. Una ponencia genial!Me quedo con @serantes y la mesa de @robervigo (linkedin) llenas de ga-nas y corazón y se nota. #unirede@robervigo Esa sonrisa y esa botella de vino en la foto de perfil ;-)))) (“en
 • Capítulo 440Redes sociales e industrias culturalescasa del herrero...) #unirede@robervigo es que es un crack aunque en twitter no para mucho por des-gracia ;) #uniredeHasidoverlapresentaciónde@robervigoen#Uniredeyyasoymuuuuuuuyfan!!! Un crack!!! A seguirle!!!Buenas recomendaciones sobre cómo gestionar el perfil de LinkedIn a car-go de @robervigo en #forounirede. Muy importante! #unirede@robervigo ha conseguido el objetivo de un buen ponente: que la gente lerecuerde incitándolos hacer algo.Toda una demostración #uniredeMenos mal, una presentación que engancha! #uniredePor mi parte, la participación en el Foro Unirede ha sido un verdadero placer, ungran nivel de ponencias una fantástica organización y un público muy participativo ydinámico.Estoy esperando con muchas ganas la próxima edición.http://es.linkedin.com/in/robertoperez67@robervigo et al. Título publicación; 12, 1998: 123-125
 • 41Redes sociales e industrias culturales
 • Redes sociales e industrias culturalesVaia por diante o meu agradecemento ao Foro UNIREDE e en concreto a ArantxaSerantes primeiro pola organización un ano máis desta xuntanza entorno á rede etamén polo convite a participar nel.A miña relación coas redes sociais naceu vencellada ao traballo e a divulgación cul-tural. En xaneiro de 2010 naceu na Televisión de Galicia o primeiro programa diariocultural, o Zigzag Diario, que desde entón presento e coordino. É un programa cul-tural con intención de chegar por suposto ao público interesado na cultura e á propiaxente da cultura, pero tamén é un programa con intención de conseguir un públicoxeneralista, que non busca a cultura pero que a atopa no seu televisor. E a esta últi-ma intención axuda moito o ter un horario de tarde e noite, con emisión na TVG2 ás16:30h e reemisión ás 21h, cada día, de luns a venres.Pero desde o inicio nos decatamos que pese aos bos horarios de emisión, que por cer-to ainda ten dúas reemisións máis unha de madrugada e outra moi cedo na mañá naTVG, no entanto eran moitos os que optaban por ver o programa na rede através dapáxina web da CRTVG onde se pode atopar cada Zigzag unha vez emitido.Precisamente con intención de aproveitar as redes como plataforma de difusión cul-tural e en concreto como canle de expansión da información sobre os contidos doprograma a CRTVG decidiu crear unha páxina en facebook para o Zigzag Diario quese puxo en marcha en marzo de 2011.Artículos sobre el social mediaZigzag diario: unha redeculturalPor María Solar
 • Capítulo 5 43Redes sociales e industrias culturalesNeste momento eu non tiña facebook persoal, e ademais podía encaixar perfecta-mente nese grupo de persoas que non senten ningún interés polas redes e que llesparece un patio de veciños e rexoubeos. Pero a propia CRTVG creoume unha páxinaco meu nome para poder administrar desde ela o facebook do programa, no que haitamén outros administradores do equipo.Aí comezou un furacán que me arrastrou en moi pouco tempo. Cada día na páxina defacebook do Zigzag informamos dos contidos que conforman o programa do dia. Easi fomos xuntando seguidores que decidían seguir a páxina. Ao tempo no meu face-book “persoal” fun compartindo diariamente eses contidos do programa e poñendoalgún post no muro relacionado coas miñas actividades. Pero ao pouco decateime deque diariamente recibía ducias de peticións de amizade, moita de xente da cultura,algún amigo/a e moitos perfectos descoñecidos/as.Deste xeito entendín en breve que a miña páxina persoal, non era tal, e para a xenteera o face da xornalista e presentadora María Solar, ata o punto de que a día de hoxea páxina do Zigzag conta con preto de 900 seguidores e o meu facebook persoal concase 5000. Isto leva inmediatamente a varias reflexións: a primeira que a xente bus-ca nas redes sociais ás persoas non aos programas como ente despersonalizado, asegunda que o facebook nos resultaba de unha utilidade brutal ao programa e a minmesma.Cando nos demos de conta tiñamos no face a case calquera persoa da cultura en Gali-cia (e tamén de fóra), de xeito que en moitas ocasións é via de contacto con eles parapedirlles teléfonos ou datos; ao tempo toda esa xente fainos chegar moito materiale difunde as súas novas usando este medio por mensaxes privadas, convidándonosa eventos, através do noso muro ou citándonos para que vexamos as reseñas no seumuro.Por tanto abrimos unha vía de doble sentido na que nos informar e buscar informa-ción e eles ofrecérnola.
 • Capítulo 544Redes sociales e industrias culturalesE desde o meu punto de vista persoal tiven claro desde moi ao comenzo que o meufacebook non é realmente persoal, por tanto emprégoo a diario para as funcións queveño de relatar con relación ao programa, e a través del tamén divulgo as miñas acti-vidades públicas e relacionadas coa escritura, todo o que ten que ver cos meus libros,noticias, entrevistas sobre eles, actos públicos, presentacións, etc. sempre os divulgoen facebook e twitter, e teño atopado que é un excelente medio para facelo. As redesofrecen tamén ao escritor unha ocasión marabillosa de contactar cos seus lectores ede que estes teñan un retorno e poidan dicir publicamente e ao escritor o que lle pare-ceu a obra. Asemade en practicamente todas as presentacións de libros que teño rea-lizado neste tempo ten asitido alguén que me dixo: “eu son amiga túa no facebook” .Nese sentido as redes crean unha relación de proximidade e cariño coas persoas pú-blicas, no meu caso como presentadora dun programa de TV, xornalista e escritora.A xente accede a eses personaxes que deixan de ser distantes. É sen dúbida un com-poñente de cariño que se evidencia sobre todo cando fago público algunha cousa im-portante para min. Foi o caso de cando nos deron o Premio Mestre Mateo ao mellorprograma de TV, ata o día aínda ningún post meu superou as cifras de seguidores quetiveron as fotos da entrega do premio e o comunicado da noticia, o mesmo aconteceucando sacamos fotos no decorado e se ofrece a outra cara do programa, ou candoamoso un libro por primeira vez e podes compartir coa xente a túa felicidade por esesmomentos.Outro evento importante e a destacar na miña relación coas redes en relación á di-vulgación cultural foi cando trala mellora da web da CRTVG se ofreceu nela o servizode CORTE A CORTE que consiste en colgar ademáis do programa completo, que secontinua ofrecendo, algunhas entrevistas e reportaxes do programa de maneira illa-da, de feito que un non ten que ver todo o programa senon que pode ir ao concreto.Este servizo de CORTE A CORTE tivo unha excelente acollida pola xente das redes,da cultura e os espectadores. Deste xeito Cada día ademáis de colgar na páxina doZigzag os contidos que vai ter o programa desa xornada, colgamos tamén varias re-portaxes e entrevistas de toda a semana que tamén lle enviamos en moitas ocasiónsaos protagonistas. Deste xeito iniciase unha expasión do CORTE A CORTE muro a
 • Capítulo 5 45Redes sociales e industrias culturalesmuro moito máis alta que co programa completo.As reportaxes e entrevistas do programa adquiren unha nova vida na rede trala súaemisión pola TVG que é moito máis longa no tempo e que ás veces chega a moitisimaxente a través das compartidas e das visitas nos muros.E afondando nesa capacidade multiplicadora as redes globais permiten a televidentesque seguen a TVG desde todas partes do mundo, boa parte deles emigrantes, ou fillos,ou netos deles, contactar directamente cos prpgramas que lles gustan.E como non todo son ventaxas tamén nos atopamos con algúns problemas coas re-des. En concreto o meu facebook con tal cantidade de amigos fai que perda post e nondea visto moita información, mesmo as mensaxes privadas ás veces son tantas quenon as dou atendido. E por suposto hai tamén entre tantos seguidores problemas deauténtico acoso, ou persoas desagradables que hai que borrar.Noutra orde de cousas, unha vez que se demostra que as redes sociais son taméninstrumento de traballo e comunicación no cultural, é dicir no ámbito no que nosmovemos, utilizámolas a diario para o programa e cada día abrimos o facebook aochegar como un instrumento máis de traballo. Ben é certo que o tempo que se precisapara sacarlle partido deberiase tamén ter en conta e considerar traballo, porque malque nos pese moitos aínda pensan que as redes sociais son só un entretemento e queun perde o tempo nelas, cando é uns instrumento de traballo, de información, de di-fusión, de creación e enriquecemento, de atopar novas sinerxias laborais e persoais, emesmo de dar unha imaxe profesional dun mesmo, e de devolverlle cariño aos segui-dores do xornalismo ou da escrita.En conclusión:É unha evidencia que as redes sociais teñen un enorme potencial na difusión culturale fixa referentes nos que o Zigzag quere estar como unha páxina de consulta en con-tidos culturais.
 • Capítulo 546Redes sociales e industrias culturalesOs programas, reportaxes e entrevistas de TV teñen unha nova vida trala súa emisióna través das redes, que dura moito máis tempo que unha emisión puntual.A rede presta á televisión, a escrita, a música e a moitas outras facetas da cultura dununico sentido a interactividade coa que poder establecer contacto e escoitar ao teureceptor final.As redes ofrecen ao público especializado unha ocasión magnífica para crearse unentorno de intereses que multiplique sinerxias para todos.É unha evidencia tamén que as redes son máis para as “persoas”, os seguidores bus-can á persoa, ao presentador, ao escritor e prefíreno á páxina do programa, ou outrosforos.Da mesma maneira na rede funcionan os contidos concretos, ir ao gran, deste xeitoprefiren ver unha reportaxe de interese ou unha entrevista concreta, ao programaconcreto.No caso da escrita, como noutros eventos culturais, a rede é un excelente dinamiza-dor de eventos.A rede aporta tamén ás persoas da cultura: músicos, actores, escritores, etc...unhaproximidade á xente que crea filias e seguidores.
 • 47Redes sociales e industrias culturales
 • Redes sociales e industrias culturales¿COMO TE INICIACHES NAS REDES SOCIAIS? CÓNTANOS O TEUPROXECTOEu comecei nas Redes Sociais cando fixeron a súa aparición hai xa ben de tempo,tanto, que parece que falamos de séculos e que levamos toda a vida aí. Sen embargo,non foi hai tanto que todo isto comezou e, por incrible que pareza, houbo un tempo,hai nada, que vivíamos sen internet, sen estar pendente de se nos retuitean, de segusta ou non a nosa actualización no muro, de se hai ou non comentarios naqueloque un chisco impulsivamente opinamos... Si, inicieime cando todo se iniciou, pordicilo graficamente. Por iso sempre digo que fun un dos primeiros escritores en terun blog ( a primeira anotación no meu blog, A CANCIÓN DO NÁUFRAGO -sigueactivo, toda unha fazaña nestes tempos fugaces onde todo é efémero- é do 3 de maiode 2005). Lembro que cando dicía aquilo de “teño un blog” a xente pregaba o celloe dicíame: “Vaia, espero que teña cura!” Algúns chegaban incluso a apertarme paraamosar a súa solidariedade diante da miña fatalidade e os seus bos desexos de cura-ción e pronto restablecemento da miña doenza. Logo, cando apareceron facebook etwitter, lanceime tamén de cabeza e sen o dubidar a explorar o excitante universo daWeb 2.0 ou Internet Social. E o meu proxecto, con eles (igual que co blog) sempre foiutilizalos como aquilo que nun primeiro momento son: un medio de comunicación.EntrevistaRedes sociais no sectoreditorial. Preguntas erespostasFrancisco CastroEscritor e blogueiro
 • Capítulo 6 51Redes sociales e industrias culturales¿CALES SON OS TEUS OBXECTIVOS NELAS?Xa dixen antes que para min as redes sociais son, sobre todo (aínda que tamén son unpatio de veciños, un grande escaparate comercial, o paraíso dos exhibicionistas, uncentro de ligoteo...) un grandísimo medio de comunicación. Neste senso, coido quegarda unha gran similitude coa literatura, na medida en que para min a literatura esó iso, un xeito de me comunicar, unha ferramenta para poñer o meu eu con un vósposible. E onde digo literatura digo escritura nun senso moi xeral. Escribimos paranos comunicar, sexa dende unha intencionalidade literaria ou non. A fin de contas,as palabras só serven para iso, para contactar co outro. Se a natureza evoluíu caraaí, se nos dotou da capacidade de falar, de elaborar conceptos simbólicos, e porqueentendeu que tiña que atopar o xeito de poñer a dous animais (neste caso dous pre-homo sapiens) en contacto dalgunha maneira útil. E debeu de ser que como o bechohumano escoita, daquela o cerebro decidiu que o mellor seria a emisión de sons queviaxaran dun cerebro a outro (a pronuncia é só a expresión en ondas sonoras dunpensamento que antes foi mente). E así naceu a palabra pronunciada. E despois esapalabra converteuse en memoria, nalgo fixo, a través da escritura. Hoxe, é un vídeono youtube para suliñar o texto poético que poño case que todas as mañas na miñaMusica Naufraga do facebook, ou unha ligazón a un blog, a unha nova do xornal, ouas miñas fotos do móbil no twittpic. Agora as palabras son esas. Xa non só hai pala-bras como unión de fonemas que descodificados polo receptor provocan o nacementodun significado. Agora, os fonemas, son unha nube de etiquetas. Por iso falamos denovas formas de lectura. Pero como ese non é o tema que hoxe nos ocupa, aínda queé un asunto interesantísimo, volvo á cuestión planteada e á resposta que xa avancei:que o meu obxectivo, como cando escribo literatura, e comunicarme (a través dundiscurso tradicional de palabras, cun vídeo, cunha foto, ligando enlaces doutros...) Evendo a cantidade de comentarios que algunhas das miñas ciberintervencións produ-cen, vendo como se comparten e se replican e se reproducen e se comparten algunhasdas miñas propostas nas distintas redes sociais, tendo a pensar que esa comunicaciónsi que se consigue. No caso da editorial, os obxectivos pasan por xerar contidos co-municativos referidos a actividade da propia editorial e que entendemos que son deinterese para o publico lector, en especial, para o público lector galego. Ademais, ouso que lle damos ao blog, ou as redes sociais nas que estamos presentes, conseguen
 • Capítulo 652Redes sociales e industrias culturalescorrixir o desinterese que os medios de comunicación tradicionais amosan por caseque todo o que teña que ver coa cultura galega. Así, por exemplo, a nosa editorial, quexera unha vida cultural moi intensa, pode, a diario, soltar a rede cinco ou seis postque informan, xeran debate e, a fin de contas, visibilizan a nosa produción editorial,tan invisible, por desgraza, nos medios de comunicación de masas.¿EN QUE MEDIDA TE AXUDARON NA TUA PROFESIÓN? PAGA A PENAINVETIR TEMPO NELAS?Incuestionablemente si. O uso das redes sociais permítelle a un autor comunicarsedirectamente co seu publico real ou potencial. Cando eu saco un libro novo á venda,informo dende todas esas plataformas e ao pouco sabeo moitísima xente. Ou se colgoun capitulo de lectura de balde dunha nova obra ao pouco constato que son centos asdescargas co cal a promoción que está a ter esa obra é moitísima máis da que sería deseguir as canles habituais. Outro tanto cando informo de que vou impartir un obra-doiro literario. A matricula, polo xeral,complétase en poucos días e por xente que osoubo por estas vías.¿CAL É A TÚA VISIÓN DAS REDES SOCIAIS FUTURAS NO EIDO CUL-TURAL?A miña visión, como será doado de colixir despois de todo o comentado, é unha mira-da esperanzada. As editoriais estamos descubrindo as posibilidades, como elementopromocional, case que infinitas que ten a rede. E por iso xa incorporamos con totalaxilidade os seus usos máis comúns. O que veña a partir de agora, sexa o que sexa,será incorporado e usado, de certo, co máximo aproveitamento. En calquera caso edeixando os entusiasmos a parte, é moi difícil de facer prospeccións de futuro porqueisto, como xa sinalei ao comezo, non fixo mais que empezar e por moito que nos es-trañe, aínda está en cueiros.
 • Capítulo 6 53Redes sociales e industrias culturales¿QUE PODE APORTAR A CULTURA AS REDES SOCIAIS?Contidos, sobre todo, contidos culturais. É mais:ou nos facemos (os axentes cultu-rais) responsables da emisión de contidos culturais de calidade ou estamos perdidosporque van ser as telefónicas quen o fagan. Teñen máis tempo, máis cartos e, sobretodo, teñen máis que clarísimo o obxectivo de se converter no monopolio do tránsi-to, na pasarela obrigatoria pola que haxa que pasar para chegar a calquera parte (oexemplo paradigmático é Amazon, o sitio web total, xigantesco zoco paraíso merca-dotécnico que non ofrece máis que posibilidades ata o infindo de consumo, pero senmáis nada. Para min é urxente que o internauta, pase por onde pase, consuma, si,pero algo máis que consumibles). Ou apostamos por contidos (non necesariamenteacadémicos nin “elevados”: eu comparto fotos artísticas, poemas que constrúo comoprólogos a cancións, gravo a miña voz recitando...) ou as redes sociais serán unhaluminosa e interactiva versión de Dónde estás corazón ou La Noria: lercheo máis oumenos elaborado, máis ou menos interesante, máis ou menos disfrazado. De feito,sempre se di -eu aturo este discurso case que todas as semanas- que o facebook, otwitter, etc., so serven para rexoubar. E si, en parte si. Hai quen ten ou moito tempolibre ou moitas ganas de contar naderias, e así, todos sabemos de moitos e de moitasque nos van retransmitindo as súas vidas con pelos e sinais... como se fosen impor-tantes ou interesantes as súas vidas, os seus pelos, e os seus sinais. Aínda que benmirado, en realidade si que deben de ser importantes e interesantes, porque se euconto calquera cousa, por exemplo, “probando a lasaña do COREN”, por dicir algoque fixen hoxe mesmo, e de súpeto hai unha morea enorme de xente que opina, quedi que lle gusta, que comparte a miña ligazón, etcétera, daquela, é que é importante einteresante, e a grande ciberacollida demostra, autoxustifica e autolexitima ese inte-rese e esa importancia que eu hai só un par de frases atrevíame a poñer en dúbida...ou sexa, que estamos diante da carioca que morde na cola. O malo de todo isto éque remata proliferando unha especie de ruído banal, superfluo e prescindible, ondedestaca o leve, o rápido, o superficial; ese tipo de balbordo característico, por outrabanda, da sociedade de consumo e entretemento na que vivimos, tan dada a distraera nosa atención decote e sen pausa con naderías. Por iso, faise urxente e necesario,
 • Capítulo 654Redes sociales e industrias culturalesademais de que responsablemente procuremos contidos de calidade, que empecemosa aplicar algunha clase de filtro (os famosos círculos de google + por exemplo, agoraimitados por facebook), como única garantía de que a finalidade que eu dixen que lleoutorgaba ás redes sociais (gran medio de comunicación e, xa que logo, de informa-ción) siga en pé e non caia polo peso da futilidade. E creo tanto nisto que non dubidode que en 140 carácteres se poden dicir moitísimas cousas e todas elas interesantes...Entendo que unha empresa cultural ten que se esforzar en que o que comunique através das redes sociais estea a altura do seu discurso na vida física real. E así, ade-mais de emitir información empresarialmente interesante ou comercialmente nece-sario visibilizar, temos que ir perfilando canda vez mais o noso tuittcomportamentopara que os que nos seguen vexan que o que lles damos sexan contidos de calidadeque, por suposto, nos retratan como empresa, nos perfilan, nunca mellor dito.CONCLUSIÓNSA importancia das redes sociais nas empresas da industria cultural cada vez vai sermaior na medida en que a presenza das redes sociais no conxunto dos consumidoresculturais é cada vez e maior. Para non estenderme ata o infinito e, sobre todo, paranon repetirme, direi só unha cousa:A presenza das empresas culturais nas redes sociais contribúen a poñer de manifes-to, dalgunha maneira, a súa transparencia, na medida en que, en moitas ocasións,estamos contando que é o que estamos pensando como empresa, como entidade cor-porativa. Dalgún xeito, cando divulgamos segundo que cousas, cando avisamos deque queremos lanzar tal ou taloutra colección, cando celebramos que tal ou taloutracousa nos parece ben e nos alegramos (ou todo o contrario, cando botamos a man ácabeza diante doutros asuntos que nos amolan ou parecen intolerables) o que esta-mos é a espir o noso, chamareino, cerebro creativo, co que estamos dalgunha ma-neira democratizando o funcionamento interno a algúns niveis. A interactividade,os comentarios do público, o que eles nos demanden ou como reaccionen en funcióndo que lles digamos que imos facer condicionarán, a cada día máis, o noso compor-
 • Capítulo 6 55Redes sociales e industrias culturalestamento. O funcionamento interno das empresas, sexan ou non culturais, é, de feito,cada vez máis democrático, transparente e participativo, cada vez máis atento e, xaque logo, sensible, ao sentir social que xa se expresa, case que máis que na rúa ouno mercado de toda a vida (para o caso, na librería), nas redes sociais. Esa presenzado público que di cousas sobre o que a túa empresa está facendo, eses seguidores,amigos, membros do círculo, tanto ten como lles queiramos chamar, tamén teñenopinión e cousas que dicir. Desta maneira, quizais a intención que por unha bandateña a empresa pode ser esta, pero a xente finalmente decide que o que importa falar,do que hai que debater, o que hai que compartir e retuitear vai ser outra cousa. Pui-dera ser que eu non lle dou moita importancia a tal autor, sen embargo, a súa fichaénchese de comentarios positivos, son moreas os que opinan sobre a súa novela... oque a eles preocupa, o que eles apoian, o que eles magnifican a través da rede será oque a eles preocupe, o que eles apoien ou o que eles decidan magnificar. Nese sen-so, o cidadán ten a palabra. Ou o cibercidadán. En calquera caso, é un exemplo doque chamo “democratización” dos contidos que se patentiza no feito de que de cadavez empresas e consumidores estamos, grazas ás redes sociais, máis e máis cercapois agora todos residimos nunha grandísima praza pública global onde está todo omundo. E os clientes, os cidadáns, deixan de ser pasivas testemuñas aceptadoras ounon do que se lles ofrece dende os emisores (empresas, partidos políticos, medios decomunicación tradicionais) para se converter en activos axentes de actuación e pro-vocadores de cambio. De espectadores pasaron a actores. E se algo non lles convence,reaccionan (e iso explica, en parte, a crise da prensa escrita de toda a vida. O xornalé agora algo anacrónico, de feito, non é moi habitual ver xente menor de trinta anospola rúa cun xornal –agás os xornais deportivos- Lembro cando cheguei a Composte-la, aos meus dezasete anos, e ía mercar El País como quen participa dun rito de pasoá vida adulta, e marchar con el á facultade. Mercar o xornal era un símbolo de madu-rez na medida en que nos permitía estar no mesmo mundo que o resto dos adultos.Agora, a xeración de inmigrantes dixitais –entre os que me acho- e, dende logo, a quevén por detrás, xa nativos, non aturan un produto de papel que non lles permite faceralgo: compartir, comentar, incluso, redactar…). Sen embargo, coido que non todasas empresas van ser igual de condicionadas pola interacción dos clientes a través daweb social porque, entre outras cousas, algunhas empresas, como é o caso de Galaxia,
 • Capítulo 656Redes sociales e industrias culturalesresponden no seu funcionamento non só, ou non só de todo, aos requirimentos domercado, é dicir, aos requirimentos dos consumidores ou potenciais clientes. É claroque moitas empresas van depender a cada día máis do que se lles demande dende apraza pública. Sen embargo, Galaxia pretende seguir sendo fiel ao proxecto de divul-gación e de resistencia da cultura galega á que se debe dende a súa fundación o 25de xullo de 1950 e, nese senso, semella claro que vai ser e está obrigada a ser menospermeable a internáuticas influenzas coma outras.
 • 57Redes sociales e industrias culturales
 • Redes sociales e industrias culturales¿Como te iniciaches nas redes sociais? ¿Cales son os teus obxectivos ne-las? Cóntanos o teu proxecto.O meu unicio nas redes sociais naceu de xeito natural. Foi unha especie de procesolóxico: decateime de que o mundo cultural galego empezaba a eclosionar nas diferen-tes redes, que había informacións de certo calado que bulían en foros como facebookou twitter e decidín unirme a ese proceso. Eu quería formar parte dese novo ciclo queempezaba a abrirse no mundo cultural. Porque, para min, a apertura da cultura ásredes sociais é o inicio dun novo ciclo, dun sistema de comunicación absolutamenterupturista.A mediados de 2008 ou 2009, os distintos representantes do panorama cultural em-pezaban a colgar novidades nas redes, artigos de opinión, convites a actos etc. Coacarreira que leva o mundo cultural galego na rede e co impacto que provocan as en-tradas nas redes sociais, se non estás disposta a formar parte deste proceso quedasá marxe de gran parte das informacións, nunha especie de limbo. Sendo conscientedeste feito, creei un perfil en distintas redes sociais coa intención de formar partedesa roda que foi medrando máis e máis.EntrevistaRedes sociais e escritura.Mesa de cultura. ForoUniredeLedicia CostasEscritora. Community Manager – GÁLIX (Asociación Galega do libroinfantil e xuvenil)
 • Capítulo 7 59Redes sociales e industrias culturalesNa actualidade, o uso que lle dou ás redes sociais céntrase fundamentalmente en di-fundir eventos, promocionar novas obras e estar, en definitiva, en contacto co mun-do. E para cumprir eses obxectivos traballo en catro proxectos paralelos que adoito adefender nas redes en igual medida:1.-Gálix: Como Community Manager da asociación, ademais de actualizar o blog condiferentes novas de calado neste eido e de publicar e difundir as novidades que vanpublicando as diferentes editoriais galegas, tamén aproveito o perfil de facebook parachegar a un número maior de lectores e lectoras. Comprobei que número de visitasao blog da asociación multiplicábase exponencialmente cada vez que colgaba unhaentrada no facebook. Por iso decidín tomalo como norma: todo aquilo que se publicano blog, espállase tamén na rede a través das redes sociais.2.-Pereledi: Este é un tándem literario do que formo parte xunto ao autor Pere To-baruela. Grazas ás redes sociais, temos a posibilidade de dar a coñecer as novidadeseditoriais que imos publicando, os book-trailers das nosas obras, presentación delibros, etc.3.-Poetas da Hostia: Como poeta integrante deste colectivo poético, puiden compro-bar que a presenza dos poetas da hostia nas redes sociais era o vehículo idóneo parafacernos publicidade gratis e darnos a coñecer. Conseguimos crear expectación pormedio do facebook e do twitter colgando as crónicas e os eventos dos nosos recitais.4.-Ledicia Costas: Tamén me movo polas redes sociais publicitando a miña obra indi-vidual. E tamén, de cando en vez, comento asuntos que considero importantes, colgoartigos, comparto a música que adoito escoitar… E definitiva, mostro unha pequenaparte de min.¿En que medida me axudaron na miña profesión? ¿Paga a pena investirtempo nelas?Eu non concibo a día de hoxe a difusión á marxe das redes sociais. Os medios decomunicación tradicionais non están servindo como soporte nin como difusión de
 • Capítulo 760Redes sociales e industrias culturalestodos os actos que teñen lugar no eido cultural. De feito, dun tempo a esta parte, estásendo notoria a escasa presenza deses medios nos distintos actos. Aos integrantes domundo cultural galego, as redes sociais preséntansenos como unha alternativa quecobre as nosas expectativas: visibilidade, presenza e difusión.O facebook e twitter son un bo sistema de “automárketing” onde podes facer publi-cidade a medida. Ti escolles o xeito de te publicitar.A nivel de community manager, o meu emprego das redes sociais baséase fundamen-talmente en conseguir a visibilización de Gálix. O papel desta asociación é defendere promover o uso da lingua e a cultura galega a través da literatura infantil e xuvenil.Eu, fiel a ese principio que sustenta a Asociación, emprego as redes sociais como ve-hículo. Fago visibles as diferentes actualizacións do Blog de Gálix ou novas de certocalado no eido da LIX, e fágoo baixo un criterio de regularidade (unha media de 3 ou4 veces por semana). Considero que é fundamental converter o perfil de Gálix comoalgo cotián para os usuarios das redes. Deste xeito consegues unha certa fidelización:usuarios e usuarias que te seguen periodicamente.Nese sentido, as redes sociais están a funcionar tamén como unha axenda cultural.Grazas a súa capacidade de difusión, no colectivo poetas da hostia conseguimos reu-nir máis de 200 persoas en varios recitais. Iso sería impensable hai 4 anos.¿Cal é a túa visión das redes sociais futuras no mundo cultural? ¿Quépode aportar cultura ás redes sociais?Creo as redes socias futuras pasarán por un proceso de especialización previo. Defeito, xa están nacendo proxectos como Redelibros, instrumento centrado no eidocultural. Actualmente existe nas redes sociais unha especialización a nivel individual:cada usuario e usuaria elixen o grupo de amizades que consideran. Pero todo tende aque, nun futuro, existirá unha especialización a outro nivel máis amplo: redes sociaistemáticas onde poder interactuar con persoas que teñan as mesmas inquedanzas cati.
 • Capítulo 7 61Redes sociales e industrias culturalesA cultura trata de abrirse camiño como un puntiño de luz no medio da marea. E, a díade hoxe, está sacando a cabeza nas redes sociais, multiplicando a súa presenza. Paramin, a cultura é unha táboa de salvación. Unha rede social sen cultura é un desertode silencio.
 • Redes sociales e industrias culturalesAgradecementosQuero comezar expresando o meu agradecemento ao Foro Unirede e, concretamente,a Arantxa Serantes, quen tivo a ben convidarme para compartir desde aquí algunhasreflexións ao fío do meu traballo como crítico literario e mais a súa proxección no ám-bito das redes sociais, respecto das que, por diversas razóns, sempre me amosei untanto receoso, por causa de certas prevencións orientadas á privacidade, como logoterei ocasión de explicar.¿Como te iniciaches nas redes sociais? Cóntanos o teu proxecto.A chegada ás redes sociais, no meu caso, vén derivada de dous alicerces básicos doque se pode entender como a miña actividade ensaística. O primeiro sería o do exer-cicio da crítica literaria no seo da que, con maior ou menor sorte, veño traballandodesde hai xa máis de vinte anos, fundamentalmente en diversos soportes xornalísti-cos que eran e son, por tanto, extraordinariamente efémeros, fóra de que esas colabo-racións alongasen un tanto a súa vida e se salvasen dese destino tan pouco duradoirode compilárense en forma de libro ou solucións semellantes.O segundo atinxe a unha decisión que me levou ben de tempo madurar, de novocertas prevencións a asomárense como se ve, como foi a de botar a andar un blogueEntrevistaLiteratura galega dende aperspectiva dun críticoRamón NicolásCrítico literario, tradutor e ensaísta
 • Capítulo 8 63Redes sociales e industrias culturales–nun tempo, por certo, cando xa era un lugar común afirmar que estes xa non esta-ban de moda e que non os lía (case) ninguén- no que puidese verter unha parte subs-tancial dese traballo crítico, vinculado case en exclusiva coa literatura galega e a súaproxección na actualidade. Esta última escolla persoal, na que tomei con referenciaoutra bitácora que xa levaba funcionando na rede desde había algún tempo como eraaferraduraentránsito de X.M. Eyré, foi a que, dun xeito natural, me inspirou na posi-bilidade de crear unha plataforma virtual centrada no exercicio e práctica da crítica elogo, dun xeito que entendo case como natural, a asomarme ás redes sociais, nomea-damente a twitter e mais facebook, que son as que emprego cunha maior recorrencia.Tanto do blogue, como do vincallo que sostén coas redes sociais teño que afirmar quepara unha persoa coma min, con certa tendencia natural á desorganización, o feitode dispor dun espazo, e ademais compartilo cos lectores, no que poder arquivar todoaquilo que escribo, supón un valor engadido que estimo enormemente.¿Cales son os teus obxectivos nelas?Neste sentido admito que talvez desaproveite outro tipo de posibilidades que permi-ten as redes sociais pero, polo de agora, o principal obxectivo que deposito ou persigotanto en twitter coma en facebook é o de ofrecer, para aqueles e aquelas internautasinteresados en visitar un repositorio de información e valoración referida á libros enlingua galega, mais tamén por veces outra información que considero de interese. Endefinitiva, que teñan acceso a un click a posibilidade de ler o que escribo.¿En que medida te axudaron na túa profesión? ¿Paga a pena investir otempo nelas?Neste momento éme díficil calibrar se as redes sociais me axudaron ou non. De feito apregunta cumpriría modificala na medida en que o exercicio da crítica literaria non é,para min, nin para ninguén do sistema literario galego que eu saiba, unha profesión,máis ben é unha afección que se converte nalgúns casos coma o meu nunha necesida-de de comunicación. Dito isto, dicía que a axuda pode orientarse máis cara á satisfac-
 • Capítulo 864Redes sociales e industrias culturalesción que significa ou pode significar sentirse lido, ao decatarme que é, precisamente,a través das redes sociais como os internautas, que talvez antes non me lían porquemaioritariamente escribo en soportes tradicionais en papel, ou porque non seguenou seguían as cabeceiras nas que colaboraba ou colaboro, agora poden facelo. E aíndaengadiría un dato máis relevante como é a posibilidade da interactuación cos lecto-res, isto é, ese diálogo, que eu entendo sempre desde as instancias da cordialidade ea cortesía, desde o intercambio razoado de puntos de vista, nunca desde a crispaciónnin a descualificación gratuíta, prodúcese a través, xustamente, das redes sociais, enon desde as posibilidades máis directas que ofrece o blogue a xeito de comentarios,nos que a presenza de textos escritores por lectores é moito menor. Non teño datosrespecto dos meus lectores das críticas en papel, pero si no que atinxe ao lectoradodixital. Ao meu xuízo, por volta de 40.000 entradas en menos de un ano é algo queeu nunca chegara a pensar que se podería producir e que, loxicamente, me sorprendegratamente, pois ademais a maior parte das lecturas que se producen no meu bloguevén destas fontes de redes sociais que utilizo. Só por isto, loxicamente, paga a pena,e moito.E engadiría unha última consideración, tanto o blogue como as redes sociais, influí-ron dalgún xeito na miña propia maneira de entender a crítica nestes tempos. Ex-plícome: a prioridade que persigo é a da construción dun discurso que sexa fluídoe áxil, que permita mesmo unha lectura rápida, incluso diagonal, porqué non, naque a referencia á información opcional que se encerran nos links axude a conseguirunha co-referencialidade expansiva que caracteriza este soporte. Por outro lado, esediscurso máis áxil, máis fluído, determina que o blogue non sexa só un repositorio detextos xa publicados, senón que en ocasións incorpore nel textos ad hoc, polo xeralmáis breves, máis concentrados, máis directos e nunha liña por veces máis próximaá información de xorne literario que a crítica en si.¿Cal é a túa visión das redes sociais futuras no eido cultural?Como todas para todas as persoas que seguiron a miña intervención até o de agora éevidente que neste universo da redes sociais eu me considero case un recén chegado.
 • Capítulo 8 65Redes sociales e industrias culturalesCon todo, son da opinión que no contexto tan crítico, desde un punto de vista social eeconómico, que vivimos, a presenza da cultura na rede e nas redes sociais, será unharealidade, como o vén sendo, de xeito cada vez máis palpable e nunha progresión queentendo exponencial. Ocórreseme compartir algúns datos:a. A práctica totalidade que o alumnado dos nosos centros de ensino, que son osfuturos usuarios das redes sociais, xa empregan plataformas como tuenti e outrascomo algo natural, case diría como consubstancial á súa propia maneira de ser, decomunicarse, de estar no mundo..., e aí a cultura, a información cultural tamén, nondebería faltar.b. Hai pouco, o 2-7-2011, recollíase unha información publicada no xornal dixitallainformación.com que en resumo, insiste no feito de que os grandes grupos españoisdepositan na blogosfera parte da estratexia de comunicación por mor da escaseza deespazo que a prensa tradicional dedica aos libros. Estratexia, por outro lado, que xaas pequenas editoriais empregan desde hai algún tempo pois entenden as posibilida-des do boca – orella difundido en Internet.¿Que pode aportar a cultura ás redes sociais?Se cultura, ou o discurso cultural, é o que nos diferencia e singulariza, a súa presenzanas redes sociais ten que ser unha realidade porque forma parte de nós mesmos, decomo somos, das nosas inquedanzas e intereses. entendernos como seres humanos.Sen cultura, de calquera tipo, non exclusivamente literaria, os camiños están defini-tivamente pechados.Sobre todo o discurso cultural literario está, ao meu ver, en twitter. Un informe quese pode consultar na rede xa recolle o crecente uso do twitter das editoriais galegasneste ámbito.Remato cuns breves datos que reparan na importancia destas redes sociais ás quenon podemos dar as costas e que pode contribuír ao debate:
 • Capítulo 866Redes sociales e industrias culturalesCordón, José-Antonio; Alonso-Arévalo, Julio . “Mediación y legitimación cultural: laimpronta de las redes sociales”. Anuario ThinkEPI, 2012, v. 6.Twitter procesa diariamente 13.000 millones de peticiones de API. 900.000 aplica-ciones se integran con Twitter. El uso de aplicaciones de Twitter en Android ha au-mentado un 104% en el primer trimestre de 2011.Y en el iPad se ha incrementado enun 72% en el mismo período. El crecimiento del iPhone ha sido del 55% en el lapsode tiempo equivalente.Twitter ha experimentado un incremento del 52% en el número de altas durante elprimer trimestre de 2011. El número de tweets al día en este mismo período crecióen un 41%. Sólo en España cuenta con más de cinco millones de usuarios, frente a losmás de 15 millones de Facebook, usuarios que, según informe de Nielsen, utilizan lasredes sociales en un 82% de los casos para compartir información.
 • 67Redes sociales e industrias culturales
 • Redes sociales e industrias culturales¿Cómo vos iniciáchedes nas redes Sociais? Contádenos o voso proxecto.O noso proxecto consiste nunha editora en galego dentro dos xéneros da fantasía, oterror e a ciencia-ficción. Como calquera editora temos unha liña de novelas ao uso, eademais dispoñemos de liña infantil-xuvenil onde introducimos estes xéneros. Perosen dúbida o noso buque insignia é a nosa publicación trimestral que leva por títuloo mesmo nome da editora: Contos Estraños. Trátase dunha publicación de relatoscurtos e novelas por entregas dun amplo elenco de escritores galegos, e que ademaisconta con ilustracións e unha sección de tradución de clásicos da fantasía.Os nosos comezos nas redes sociais comezaron por crear un perfil no Facebook. Con-sideramos que era a mellor plataforma para o noso proxecto de editora. Dentro donoso ámbito temos moitos usuarios dispoñibles, e aínda que tamén consideramoscrear perfís noutras redes, preferimos centralizalo todo na mesma. As razóns para es-colla foron a capacidade de mensaxes máis longas, a permanencia das publicacións,e as posibilidades que che ofrece para crear eventos. Tamén é posible crear gruposprivados dun xeito moi sinxelo.Como editora é importante poder estar en contacto tanto con lectores como escrito-res, mantelos informados das novidades, dos eventos e dos prazos para participar nasdiferentes publicacións.EntrevistaContos extraños no socialmediacontosestranhos.blogaliza.org
 • Capítulo 9 69Redes sociales e industrias culturalesNo comezo este método de traballo axudounos a encontrar moitos autores que nosenviaron os seus traballos e que grazas ás redes sociais tiveron acceso á publicación.¿Cales son os vosos obxetivos nelas?O noso principal obxectivo nas redes sociais é convivir día a día coa nosa comunida-de de lectores e autores. Facelos partícipes na medida do posible do proxecto, quepoidan resolver as súas dúbidas, enviarnos os seus traballos e poder informalos dasnovas da editora. Este contacto cotián mantén viva a editora dun xeito como nuncaantes non era posible. Moitas das barreiras comunicativas que podían existir entreeditores e autores son superadas con maior facilidade, permitindo deste xeito axilizare sobre todo optimizar o traballo. Isto reduce tempo, esforzo e inversión.Outro dos obxectivos como calquera empresa é a difusión das obras e dos autores. Através das redes sociais podemos informar directamente os lectores das novidades,así como escoitar as súas opinións, dúbidas ou ideas, retro-alimentándonos de xeitoque as publicacións conteñan tamén unha achega do público, algo que antes da erainternet era case unha utopía.Unha vantaxe deste modo de traballo para calquera editora é a posibilidade de facerchegar as obras de forma parcial ou íntegra ao lector, para darlle a oportunidade decoñecela e axudalo na súa escolla.¿En qué medida vos axudaron na vosa profesión? Merece a pena invertirtempo nelas.Para unha pequena editora como nos trátase da principal fonte de publicidade e es-caparate cara aos lectores. O non dispoñer de grandes plataformas de difusión e dis-tribución, máis aínda tendo en conta que se trata dunha editora en galego, tanto asredes sociais como internet axudan a equipar esta desvantaxe.
 • Capítulo 970Redes sociales e industrias culturalesO feito de poder chegar instantaneamente a miles de persoas, en calquera lugar domundo é algo que ninguén pode negar como unha enorme vantaxe.O tempo a investir, como calquera outra cousa nun proxecto, deber ser medido. Aín-da que é certo que paga a pena adicarlle tempo, tamén debemos saber administralo eoptimizalo. Un dos grandes perigos que ten é a capacidade para absorberte a facerteperder moito tempo, rompendo deste xeito o equilibrio entre esforzo e rendemento.Polo que o recomendable sería establecer uns límites diarios á hora de conectarse ásredes sociais, así como uns límites á hora de distinguir os asuntos principais cos se-cundarios, e centrarse no realmente importante.¿Cal é a vosa visión das redes sociais futuras no eido cultural?O marabilloso de internet é a súa capacidade para sorprendernos e cambiar cons-tantemente. Os grandes gurús da informática tratan de dilucidar como será o futuro,máis unha e outra vez este resulta esquivo e as novas apartacións, así como as ten-dencias da xente fan que nunca corresponda o esperado.Aínda así, na nosa opinión, e observando certas condutas, podemos esperar unhaserie de cambios. O primeiro e quizais o máis importante sexa a propia especializa-ción. Todo o mundo está decatándose de que non pode asimilar nin atender a toda ainformación que lle chega, e que moita desa información non aporta nada de interesedentro das expectativas persoais. Así que é de supor que pouco a pouco a xente irálimitando cada vez máis os seus contactos así como filtrando a información que llechega. Esta tendencia axudará a mellorar a calidade da información e o nivel de aten-ción destinado a ela, algo que hoxe en día supón un dos maiores problemas: o nivelde atención a información, derivado da sobresaturación.Este consumo responsable e madurado das redes sociais favorecerá non só o desen-rolo, senón tamén estabilidade da cultura, centrando os intereses durante máis tem-po e de xeito máis concreto. Esta especialización podemos supoñer ou esperar conleve unha mellora da calidade cultural.
 • Capítulo 9 71Redes sociales e industrias culturales¿Qué pode aportar a cultura as redes sociais?Pode aportar unha vía de escape a saturación de información superflua que nos ab-sorbe e fai que perdamos moitísimo tempo dun xeito case imperceptible.No caso da nosa editora dispomos de un grupo privado onde os autores poden com-partir a súa experiencia, os seus textos, ilustracións... deste xeito fomentan un mo-vemento cultural que incita e anima a produción de novas obras, e como xa temoscomprobado, a novos proxectos.Esta irrupción da cultura na rede espállase salpicando os perfís de miles de usuariosque ata o momento non espertara o seu interese por certos temas culturais, e queagora anímanse non só a coñecer novos artistas, senón que ademais poden chegarconverterse eles mesmos en creadores.A oferta cultural enriquece grandemente as redes sociais e proporciona un sopro deaire fresco dentro do que pode ser a información lixo. Aínda que para facer bo usodela sexa preciso o noso filtro final, e sexan sempre o usuario quen decidan de formaresponsable e consciente, que debe difundirse e que debe descartarse.Conclusións finais.Como conclusión, podemos dicir que para unha editora como a nosa: nova, pequenae promocionadora de autores novos, as redes sociais son unha ferramenta tan impor-tante como a maquetación, a impresión ou calquera outra fase do proceso editorialtradicional. Por tanto, o traballo nelas debe ser medido e profesionalizado, o que éfundamental para un completo aproveitamento. Asi e todo, non podemos esquecerque as redes sociais son iso: unha ferramenta, nunca un fin en si mesmo na nosa pro-fesión.
 • Redes sociales e industrias culturales¿Como hacer una red creativa para Internet?Para estimular un estilo innovador de pensar y comunicarse.Para impulsar el sentido pragmático de las personas proyectando sus ideas, deseos ysueños en micro proyectos.Para generar dinámicas de crecer y reinventarse en cada acción, en cada minuto.Para recrear el mundo cambiando lo que no nos gusta, desde el interior de nosotrosmismos, eliminando nuestras bestias negras y nuestros complejos. Y de esta formatener dentro la energía y los modelos de transformación del entorno, de las comuni-caciones y de los demás.LOS INTERROGANTES COMO DESAFÍOS REALIZABLES POR TODOS¿Es posible realizar una página de Internet creativa, innovadora, sorprendente, nue-va realmente, original, es decir realmente creativa?Diseño creativo de una websobre creatividad.EDUCRÉATEDavid de PradoProfesor responsable del IACAT
 • Capítulo 10 75Redes sociales e industrias culturalesEs posible satisfacer el desafío que implica el que la página en cada una de sus ac-ciones en su diseño, en sus procesos, sus propuestas, constituyendo un estimuladorde la imaginación creadora de los internautas, y no un simple contenido el atractivopara el el disfrute y la copia imitadora? ¿Se puede cumplir el desafío de convertir el95% de los internautas que sólo miran, opinan y reproducen lo que hay en la red, ocontestan con un punteo de me gusta o me disgusta, sin aprovechar los estímulos,los productos, los diseños, las ideas, como desencadenantes de la propia iniciativa,actividad y creatividad, para convertirse en recreadores y creadores?¿Es posible convertir Internet en una página, en una escuela de los sueños, las fan-tasías y resoluciones de las personas que acceden a ella? ¿Es posible generar nume-rosas ideas, desencadenar otras pruebas y ensayos, por producir cápsulas originalesde alternativas, mediante el modelo de la imaginación, que combina, transforme yelabora imágenes originales?.¿Es posible que los estímulos externos ajenos, las obras que observamos, leemos,desentrañamos para su comprensión, y siendo interiorizadas, acaben convirtiéndoseen proyectos vitales tanto el individuo y el grupo como para la comunidad?¿Es posible que a través de la expresión automática y libre propia del surrealismo,partiendo de las conexiones y analíticas en el mundo más profundo del ser, desen-vuelvan los talentos implícitos y originarios, naturales, haciendo que las expresionesbrutas se conviertan en arte elaborado, armonioso, tanto fustigador malos hábitosy provocador conciencias éticas, como generaron instrumentos útiles para la vida?¿Es posible generar una escuela en el que el usuario, el aprendiz se convierta enmaestro, siendo protagonista de su propio aprendizaje y desarrollo, para reinventarlas formas y procesos degenerados o anticuados?Cada una de estas propuestas se convierte en un desafío sin duda alguna difícil dealcanzar. Intentarlo cada día en cada acción en cada diseño, será una fuente de estí-mulo para la imaginación creadora, para la renovación, para la innovación continua,
 • Capítulo 1076Redes sociales e industrias culturaleshasta llegar a la inventiva.LOS PRINCIPIOS UNIVERSALES Y PROFUNDOS MANIFIESTOS Y APLI-CABLES.¿Existen principios universales y profundos que puedan ser manifestados a través dediversos procesos y procedimientos en las distintas acciones del diseño, de la presen-tación y del uso creativo por el usuario de un instrumento de comunicación social, dedesarrollo y transformación?¿Es posible convertir una página, un diseño o una obra en una escuela o modelo deestimulación y desarrollo de la totalidad de las potencialidades del contemplador, delespectador y del cliente, de modo que es estos se conviertan en artífices y protagonis-tas?1. La participación activa y transformativa para convertirse en protago-nista.¿Como convertir al espectador pasivo en un agente que piensa y actúa por sí mismo,a partir de los estímulos y modelos que le puedes ofrecer? Sin participación activano puede haber creatividad. Cada una de las personas de participar con todos losrecursos y potencialidades de su naturaleza y condición, tanto aquellas que están ac-tualizadas y entrenadas, como los que pueden ser emergentes de cara al futuro. Hayque dejar tiempo y espacio vacíos para la participación. Hay que invitar a hacer algodiferente, a partir de lo que el sujeto ve, lee en la red.2. Concebir ideas e imágenes con imaginación.Dejar volar la imaginación significa cerrar los ojos, relajarse, entrar en el interior denuestro universo imaginario individual, que fluye libre por las conexiones espontá-neas multi neuronales de nuestro cerebro. No buscar ideas o imágenes y prestableci-das. Dejar que vayan y vengan, se acerquen a nosotros, para plasmarlas, escribirlas,
 • Capítulo 10 77Redes sociales e industrias culturalesy después encontrar el propósito, la funcionalidad, el sentido, la utilidad de las mis-mas para el momento presente, para el proyecto o tema que tenemos entre manos, obien para una nueva iniciativa o empresa. La imaginación explota la inmensa riquezadel universo sin límites de nuestro inconsciente.
 • Capítulo 1078Redes sociales e industrias culturales3. Ensayo y experimentación sin parar y sin propósito.Puedes equivocarte, hacer un mal diseño, corregirlo, realizar múltiples garabatos queintentan plasmar la idea, sin pretender obtener nada útil o acercado, exquisito oexcepcional. Deja que fluyan libremente las experiencias, los movimientos, las imá-genes. Después reelabora aquellas que te han impresionado, te parecen más útiles, osimplemente te gusta más.4. Las alternativas valiosas y novedosas se convierten en micro proyectospara transformar la realidad.Elige las mejores ideas y planea, de modo libre y espontáneo, seleccionando los re-cursos, los medios, las actividades pertinentes, más simples y eficaces para llevarlasa cabo. Buscas aliados. Convierte una idea luminosa en proyecto. Lelo planeas demodo preciso y operativo. Lo llevas a cabo. Las ideas solamente funcionan cuando seensayan y se realizan. Porque no hay mejor teoría que una praxis simple, útil, atrac-tiva, cargada de ilusiones de futuro en el presente.5. Difusión personal, directa y virtual que atraiga por su capacidad desorpresa, por su fácil aplicación y por sus útiles beneficios.Difundir para todos. Algo claro, sencillo, que todo el mundo puede entender y reali-zar.Pues el propósito último de una huelga creativa consiste en lograr que la personaacabe integralmente desarrollada, funcionando a tope con todas sus potencialidades.Éste es el sentido y destino final del desarrollo creativo. Esto es lo que todos los sereshumanos desean: ser cada día más y mejor.
 • Capítulo 10 79Redes sociales e industrias culturalesESCUELA PSICO-CREATIVA, ESTIMULADA CON TÉCNICAS APLICA-DAS DE CREATIVIDAD.1. TORBELLINO DE IDEAS. Soltar cualquier idea sin inhibición, sin represión,sin reparos, a tontas y a locas, tal como vienen, en tropel, en maniobras y confusas,locas y cuerdas, tontas e incomprensibles, vivitas y coleando, como peces, tal comovienen a la vez en la red del torbellino. Sin censura. Sin discriminación. Sin dudas, sindescalificación, sin propósito. Se trata de generar un espíritu y clima interior, grupaly social de desinhibición, de pensamiento libre, de espontaneidad en lo que se piensa,se quiere y se dice. Con autenticidad. Sin subterfugios, sin agendas ocultas, sin inten-ción de agasajar los oídos del jefe.2. RELAX IMAGINATIVO. Relájate. Cierra los ojos. Vuelve tu mirada al interior.Deja fluir todas las ideas e imágenes que vienen a tu mente. No apartes ninguna. Des-pués habrá tiempo de aplicarlas, de elaborarlas, de seleccionar las más grandiosas ysorprendentes, dedicándole muchas horas para su puesta en práctica. Apareceránideas absurdas e respecto impertinente. Usa t razonamiento y tu lógica para conver-tirlas en algo verosímil, con sentido, aplicables. Te llevarán muy lejos de donde estás.Harán que tu trabajo se distingue sobre los demás.3. DISEÑA-DESCRIBE-EXPRÉSATE. Individualmente y en equipo pensar y de-cir y escribir. Diseñar las ideas. Comunicarlas con varios lenguajes: con la expresiónemocional y racional. Por movimientos y gestos que evocan la forma y el comporta-miento de los objetos. Con exageraciones.…4. PERSONALIZACIÓN DE LAS IDEAS EN PROYECTOS. Micro proyectosvitales personales y comunitarios. De cada uno de los miembros del grupo. Con lasuma de todas las iniciativas y propuestas desarrolladas individualmente o en pa-rejas. Aglutinadas en un una suma de micro proyectos, que van a ser ensayados apequeña escala.
 • Capítulo 1080Redes sociales e industrias culturales5. METAMORFOSIS TOTAL DEL OBJETO, PRODUCTO O SERVICIO. Ne-cesitamos impulsar un cambio sorprendente y automático. Para ello recurrimos ala transformación continua, en el laboratorio de nuestra imaginación, de todos losingredientes y partes del objeto o producto que tenemos entre manos. Transformarsu forma, su contenido, su colorido, su funcionamiento, la organización de las partes,el proceso de fabricación, los materiales que lo constituyen…. Generar un espírituinterior de cambio continuo, de innovación, de inventiva.6. RED Y PÁGINAS CREATIVAS. En cada espacio dejar un tiempo de silencio,un hueco en blanco, con un estímulo para ser llenado por los pensamientos y lasalternativas, las propuestas desarrolladas o semi desarrolladas de las personas par-ticipantes.7. MULTI MENTES CREADORAS. En última instancia mediante la estimulaciónde los procesos creativos e innovadores inventivos a través de la práctica continuadaen todos los espacios de la red pretendemos crear un clima, un entendimiento social,una praxis educativa para multiplicar por 10 el potencial de la inteligencia de los sereshumanos. No existe una inteligencia sino múltiples, muchas de ellas desconocidas,y apenas estudiadas científicamente. Pero todas son de gran utilidad: la inteligenciahumorística, que pone en tela de juicio y crítica usos y costumbres sociales o profe-sionales y nos hace reír o sonreír, la inteligencia metafórica, que pone en evidencia deun modo luminoso nuevas posibilidades al comparar, por ejemplo, una empresa conun equipo de fútbol, con la colmena, con un paisaje de Sol y de playa,… con lo cualtransformamos la imagen originaria que todos tenemos de la empresa.8. LOS SUJETOS, ACTORES Y PROTAGONISTAS. Todos y cada uno, indivi-dualmente o en equipo, han de poner en marcha en cada momento en cada tema, encada propuesta y proyecto su propia imaginación creadora, consistente básicamenteen idear nuevas alternativas, plasmarlas, modelarlas, simularlas, hasta que tengamosla seguridad de poder llevarlas a cabo de un modo eficiente y satisfactorio. Segúnnuestro gusto y pero el de los propios clientes
 • Capítulo 10 81Redes sociales e industrias culturalesLOS RASGOS ESENCIALES DE UNA PÁGINA CREATIVA¿Cuáles son los rasgos esenciales de una página de Internet creativa?Real. Que se vea. Impulse a la realización. Que sea fácil de aplicar y llevar a cabo.Ideal. Llena de atractivo. Armoniosa. Desencadenante de ilusiones sin fin.Analógica. Con símiles y ejemplos. Visible. Que pone en evidencia el proceso segui-do hasta llegar a la obra, al diseño, al proyecto.Posible - imposible. Fácil de realizar, con un afán de excepcionalidad y un desafíode grandeza, para ir más allá de verlo como un hecho rutinario, similar al que todossabemos. Ir más allá delo que se ha hecho siempre. Rompiendo moldes y encontran-do alternativas originales y eficaces.Social. Invitando a la conexión y participación conjunta. Generando redes de indivi-duos aislados unidos en proyecto ilusionado. Partiendo de las necesidades que todossentimos. Alternativas para la satisfacción profunda de nuestros deseos.Fantasía. Soñar el futuro. Diseñar escenarios nunca vistos. Pensar en cosas absur-das que pueden tener su lógica y aplicación. Desencadenar la provocación, el desen-canto, la transgresión, pero no quedarse parados, aletargados, inertes, como cadáve-res o como enfermos anestesiados.Buscar el pez en las redes del mar de Internet, amasar la harina y convertirla pan,para disfrutar del PAN imaginario y real de cada día.
 • Capítulo 1082Redes sociales e industrias culturalesEJEMPLIFICAR EN LA PRÁCTICA LOS PRINCIPIOS PROCESOS CREA-TIVOS A CERCA DE LA CREATIVIDADVeamos cómo se pueden ejemplificar en la práctica estos preceptos y principios enprocesos y técnicas creativas, aplicándolos al asunto de la creatividad, una creativi-dad reconstruida, re-creada por mí y por ti. Por todos y para todos.1. Participa. Sé activo. Puedes ser protagonista. Piensa por tú mismo. Se libre. Li-bera tu pensamiento. Desinhíbete. Suéltate.¿Qué es para ti la creatividad? Di todo lo que se te ocurra.¿Qué que dice la palabra Creatividad?. RecuerdaRecuerda cuándo y cómo has pensado o hecho algo original, distinto, nuevo, porqueestabas harto de hacer siempre lo mismo, de someterte a clichés y modas, de hacer loque te mandan.
 • Capítulo 10 83Redes sociales e industrias culturalesAnte cualquier tema, la preocupación que ahora tienes entre manos, tu proyecto ac-tual, piensa, escribe, diseña, lo primero que te venga en gana. Apártate de la norma.Del pensamiento trillado. De lo que todos piensan y hacen ordinariamente.La técnica: torbellino de ideas.2. Concibe. Genera ideas e imágenes libres según vienen, en el marasmo y caos delcerebro neuronal.Cierra los ojos. Relájate. Deja que las ideas, recuerdos, imágenes y sensaciones dedentro y de fuera vayan y vengan. Pero tú cázalas al vuelo. Escríbelas y pintalas conlos ojos cerrados.Aquí tienes tres ejemplosLa creatividad es vuelo en caída libre, en el halcón o águila que se sucede una aotra en el espacio de la imaginación.Caos cerebral. Todo desordenado. Crear expansión hacia lo alto. Abismarse en lomás profundo. Diseñas caos y sobre el caos diseñas orden.Ascensión. Incentivo. Esfuerzo ligero. Las líneas se van evaporando hacía la galaxiasolar y tú con ellas. Ascendiendo y descendiendo continuamente. Esto es la creativi-dad.
 • Capítulo 1084Redes sociales e industrias culturales3. Ensaya. Experimenta. Expresa. Con todos los lenguajes. Bocetos. Crear alter-nativas. Generar propuestas diferentes.Representa la creatividad de múltiples formas, con gestos y movimientos, con dise-ños y dibujos, con grafismos y garabatos, con imágenes, con dichos y frases sorpren-dentes, elegantes o groseras, vulgares o elitistas.Usa múltiples voces y sonidos para representar la creatividad.Escribe la palabra creatividad con formas y letras llamativas. La creatividad en lacocina, en la que cada letra es un instrumental o utensilio culinario. La creatividadgeométrica. Con todos los ingredientes y formas propias de la naturaleza o de lasmatemáticas.Representa la creatividad con acciones nuevas: nuevas formas de andar que nuncahas experimentado como si fueras un ser realmente creativo, es decir, que a partir desu robótica, vas a generar formas vio dinámicas de andar y comunicarte.Técnica: Describo diseño expreso. Al instante. Reelaborando.4. Micro proyectos vitales personales y comunitarios. Sobre la creatividad.
 • Capítulo 10 85Redes sociales e industrias culturalesRealizo cambios mínimos pero muy potentes, desafíos radicales, que transformentotalmente la realidad que no me gusta. Desafíos de reinvención protagonista.Así diseño una de E con puntos y líneas. Son átomos. Proyectada en múltiples líneassimples y entrelazadas. Ellas sugieren que la creatividad está o genera redes, conec-tando con la creatividad de otros, fertilizándola. Se cruza. Está constituida por bitsde información. Conecta en puntos. Son redes entrelazadas.Cambiar, utilizando los elementos mínimos: el punto y la línea en el diseño. Hacersólo con puntos y líneas infinitas formas de creatividad no sólo plástica o icónica, sinotambién dinámica, Sonora, literaria o narrativa.Cambiar una cosa mínima pero en todo y por todos, con lo que el cambio mínimoes monumental, grandioso, casi universal. Si todos utilizáramos a todas las horas eltorbellino de ideas, todos tendríamos un pensamiento libre, facilidad de expresión,desinhibición, tolerancia absoluta para las ideas absurdas, originales, llamativas oprovocativas. Respetaríamos y apreciaríamos lo que es diferente, nuevo, inútil o ab-surdo. Seríamos respetuosos con los demás. No criticaríamos, sino que transforma-ríamos lo que no nos gusta.El cambio mínimo realizado una sola vez no sirve para nada. Realizado a lo largo deun día, de un mes, o de un año produce una transformación profunda.Si un profesor, con todos sus alumnos, sustituye la lección magistral por el torbellinode ideas, sin duda ese profesor y todos sus alumnos serían realmente torbelliní-nicos. Imparables. Con fluencia verbal. Con flexibilidad mental. Con sentido de laoriginalidad, de la comunicación y la participación total.Supongamos: la creatividad es duda, apertura a lo desconocido con emoción y pa-sión. Con corazón. Por eso la represento con un interrogante en forma de cabeza conun corazón en el centro y un punto Infinito que es la suma de infinitos puntos.
 • Capítulo 1086Redes sociales e industrias culturales5. Difunde. Presencialmente. Virtualmente. En la red. En las redes sociales.Atrae porque asombra y maravilla. Por ser original y diferente. O bien por resultarfácil y útil. Invitas a aplicarla, a llevarla a cabo. La creatividad no puede parar.Razones. Acciones Sin-razonesSoledades.Me aburro.No se me ocurre nada. No sécómo. Como pensar y cómohacer.Comparte tus soledades ypreocupaciones.Rompe un plato. Escucha unacanción. Un ruido. Dibújalo.Pregúntate siempre ¿cómo?Hay 1000 caminos para salir dela nada o del aburrimiento. Delpozo negro. De la inacción.Porque sí. Por nada. Por eldesierto de la vida. Estoy soloporque quiero. Porque no quie-ro. ¿Porque no?Romper un plato. Recompo-niéndolo y haciendo con éluna careta partida pegando lostrozos sobre un cartón. Con-vierte el relato en una estrella.El actor estrellado.Si estás pasivo y no se te ocurrenada, no busques razones, y es-timula y disimula, corriendo…comiendo… bostezando…durmiendo… algo se te ocurri-rá o no.El videoclip o demostraciones. Para cada una de las técnicas. Cada uno delos principios procesos. Irá acompañado de un video brevísimo, que deja abierto uninterrogante, una propuesta divergente de acción simulada de los internautas. Paraque ellos realicen algo sobre la creatividad basada en estos principios o técnicas y locoloquen a su vez en la página de Internet.TORBELLINO DE IDEAS ABREVIADO.Por motivos de espacio voy a presentar una síntesis informativa rápida y estructura-da del torbellino de ideas elemental.1. QUE ES. Pensar libre, autónomo y automático, sin propósito, sobre un tema, so-bre un proyecto, ante un interrogante.
 • Capítulo 10 87Redes sociales e industrias culturales2. POR QUÉ. NECESIDAD. Superar el bloqueo mental y emocional. El torbellinoes el origen y fuente que alumbra el conocimiento que ya existe en nuestro interior demodo dubitativo o clandestino, sin formular.3. PARA QUÉ. FINES. Tener muchas ideas, de modo fluido y continuo. Fluenciaideacional.Tener ideas variadas de distintos ámbitos y áreas del conocimiento. Flexibilidad ca-tegorial.Generar ideas nuevas, originales, transgresoras, nunca oídas y vistas. Originalidad depensamiento.4. COMO. PROCESO BÁSICO.1. Explicar el que, por qué, y para qué específico de la creatividad y del tor-bellino de ideas: ser un cerebro-torbellino fluido, imparable, flexible, origi-nal y originador de alternativas.2. Expresar ideas. Tener muchas ideas y mostrarlas diciéndolas, escribién-dolas, diseñándolas.3. Rehacer las mejores ideas. Hacer viables las peores en un punto, realizarlas absurdas o imposibles y ver su lado lógico y utilitario.4. Llevarlas al molino de tu micro proyecto vital, de tus intereses, generan-do nuevas alternativas de pensamiento y acción.
 • Capítulo 1088Redes sociales e industrias culturalesDISEÑO TORBELLÍNICO DEL TORBELLINOEn la parte superior del diseño he realizado garabatos; sobre ellos he pintado concolores y formas aquello que los garabatos iniciales me sugerían: una cabeza más omenos monstruosa. Es una serpiente azul en/bajo un mundo oscuro, una luna, unacabeza de chorlito con un sol naciente. De esa nube azul borrosa y oscura que es elinconsciente va cayendo la lluvia de ideas de imágenes, de palabras, de intenciones,de deseos, de necesidades de todo lo desconocido, incierto o inconsciente.Un poquito más abajo hay dos letras:T del torbellino con amanecer como un pájaro carpintero con su pico capaz de tala-drar la madera dura del árbol de la vida, del árbol del bien y del mal. es la t de tor-bellino que se mueve imprevisible en todas las direcciones.
 • Capítulo 10 89Redes sociales e industrias culturalesY a la derecha una I de ideas-imágenes como un rayo fluido y suave o como una ondaque en el punto central en lo alto tiene un pájaro colibrí, que se mueve estático. Sonlas ideas en imágenes, son las imágenes en palabras.Abajo del todo como sostén el cerebro oblongado que se alarga y se extiende, queno tiene fin, que no tiene límites, que tiene muchas ondas, muchas líneas vacíaspara rellenar. Es el cerebro imaginario individual y colectivo cargado de ideas quehan de ser manifestadas en el TI, de modo claro y consciente a través de la escrituraautomática y del diseño automático propio del torbellino de ideas, para que nuestrocerebro, lo que realmente pensamos y sentimos, aparezca con toda nitidez tal comosurge distinto y claro, mezclado y complejo en cada momento.De este diseño y proceso de representación del torbellino de ideas colocado en unaimagen se mostrará un videoclip breve en el que el proceso, el cómo hacer torbelli-no de ideas visual plástico y lógico simbólico pueda ser llevado a cabo por cualquierpersona.EL RELAX IMAGINATIVO
 • Capítulo 1090Redes sociales e industrias culturalesBIBLIOGRAFÍA DE CREATIVIDADen la editora MEUBOOK.Colección EDUCREATE.COLECCIÓN de CREATIVIDAD EDUCREATEDirector Dr. David de Prado DiezÍndice y un capitulo de libre acceso en cada libro.(*) Libro de acceso gratuitoCREATIVIDAD COMPRENDIDA: RAICESDavid de Prado. Teorías de la Creatividad en Acción.* Fernando de Sousa: A creatividade como disciplina científica.David de Prado. Fundamentación científica de la creatividad. ¿Cómo investigamos con / en la creatividad?* David de Prado. Axiomas de Creatividad para Auto Transformación Psicosocial: Re-inventar tu mundo* David de Prado. Orientación creativa del Yo. Autoconcepto y emocionalidad.* David de Prado. Educrea(te): Enseña - aprende a ser creativo. La creatividad motor esencial de la renova-ción de la educación.* David de Prado. Modelos creativos para el cambio educativo.* David de Prado. El minicurso como nuevo modelo de formación del profesorado. Adaptación creativa concontrol cuasi experimental del minicurso C.T.I (creatividad y torbellino de ideas).David de Prado. Innovación y creatividad en la empresa y en las organizaciones.David de Prado. El Tarot Jacobeo de la Creatividad Arquetípica.* Agustín de la Herrán. Cambio docente. Creatividad y conciencia reavivadas.CREATIVIDAD ACTIVADA: MÉTODOSDoris J. Shallcross. IntuiciónDavid de Prado. 365 Creativaciones.David de Prado. 18 Activadores Creativos.David de Prado y Elena Fernández. Analogía Inusual.David de Prado. La relajación creativa integral. Principios y técnicas.*Martina Charaf. Relajación creativa: Técnicas y experiencias.David de Prado. ABC de la Relajación Creativa (Audio-libro).David de Prado. Relajación creativa curativa.David de Prado. Métodos creativos de investigación e intervención psico-social.David de Prado. La solución creativa de problemas.* David de Prado. Torbellino de Ideas. Por una EducAcción participativa y creativa *Agustín de la Herrán.Metodologías docentes para transformar la educación.* D de Prado y Elena Fernández. Creatividad desde la Universidad: Nuevos métodos y experiencias.CREATIVIDAD MULTILENGUAJE: TALENTOS.* David de Prado. Técnicas creativas y lenguaje total.* David de Prado. Reorientar creativamente la escuela: Dialéctica y metáforas para transformarlaPaula Váquez y Rosa Cazón. La palabra sorprendida: Técnicas creativas de escritura.Paula Vázquez. Escribir con los cinco sentidos.
 • Capítulo 10 91Redes sociales e industrias culturalesTomás Motos. Juegos creativos de lenguajeTomás Motos. Creatividad dramática* Sabrina Lermen. Percusos critativos na construçao da dramaturgia híbrida.* Elisabete Pinto. Criatividade expressiva metódica e psicoterapia humanista no encontro de mulheres.* Abilio Aranha. Criatividade e inovação na formação do profissional da saúde.* David de Prado. Análisis psicocreativo de la imagen.* David de Prado. Eco-creatividad. La interpretación del medio mediante técnicas creativas.SERIE CREACCIÓN. sEDICIONES MICRO CREÁTICAS.* David de Prado. La fántica. Ejercitación de la fantasía* David de Prado. La vida en un hilo. Microdialécticas.El precio simbólico de esta colección va destinado enteramente al desarrollo e investigación en creatividad,dentro del proyecto Educrea(te), para re-inventar la educación por sus protagonistas.PRADO, D. (1975): Desarrollo de aptitudes clave y la productividad creativa como alternativa a la enseñanzatradicional. En Villar (Ed.). La formación del profesorado. Madrid. Santillana.PRADO, D. (1982): El torbellino de ideas, hacia una enseñanza más participativa. Madrid. Cincel-Kapelusz.PRADO, D. (1987): Manual de activación creativa. Enseñar/aprender con la imaginación. CEC. “Lubricán”.Santiago.PRADO, D. (1988): Técnicas creativas y lenguaje total. Narcea. Madrid.PRADO, D. (1991): Reorientar creativamente la escuela. Dialéctica y metáforas para transformarla. CIC. San-tiago de Compostela.PRADO C. Y CHARAF M. (2000). Relajación Creativa. Técnicas y claves para el entrenamiento...Inde. Barce-lona.
 • Redes sociales e industrias culturalesHay una serie de preguntas que toda empresa o particular que desee iniciarse en elmárquetin en social media debe plantearse: ¿Por dónde comenzar? ¿Dónde está mipúblico objetivo? ¿Qué novedades puedo ofrecer? En las redes no sólo se debe estar,hay que conectar con el públicoLos que han puesto su negocio en marcha tiempo atrás, también deben tener encuenta a sus seguidores y clientes que conocen lo que puedes ofrecer y esperan unacontinua mejora del servicio o del contenido que reciben como garantía de tu fiabili-dad y profesionalidad.Muchas empresas están en las redes sociales, sólo por figurar en ellas, pero no laspersonalizan, no las actualizan o se comunican a través de ellas con la frecuencia yatención debidas. Puede que no se obtengan beneficios económicos a través de ellas,pero se puede conocer mejor a los usuarios: gustos, preferencias, valoraciones querealizan, expectativas sobre tu marca, etcEs cierto que los medios digitales han cambiado nuestra forma de comunicarnos,Reportajes de ArantxaSerantes sobre redessociales en El CorreoGallegoSocial Media Hypsterism10.11.2012 Arantxa Serantes y Clara Ávila
 • Capítulo 11 95Redes sociales e industrias culturalespero una cosa es su uso y otra su abuso. Las buenas prácticas también son impor-tantes y el ámbito on-line debe ser coherente con el off-line. De nada sirve ir a labúsqueda y captura de nuevos seguidores o clientes si no se pueden alcanzar los ob-jetivos más cercanos. Coleccionar seguidores no es garantía de éxito o popularidad,tampoco el ROI es fácil de cuantificar. Lo que parece realmente importante no lo esen realidad. Es más efectiva la cercanía y los valores que se transmiten en el quehacerdiario, porque eso es lo que da solidez a una marca más que la notoriedad basada enla competitividad no constructiva, que al fin y al ccabo es un autoengaño encubiertocuyo resultado termina en fracaso.Deben integrarse medios convencionales con canales sociales para alcanzar un ma-yor núcleo poblacional y utilizar estos últimos como servicio de atención al cliente.La asignatura pendiente es buscar nuevos parámetros de medición que contemplenla evolución y los resultados de las acciones emprendidas. El 54% de las empresastodavía no cuenta con un presupuesto destinado a esta área ni tampoco disponen derecursos humanos específicos cuando todos sabemos que las empresas siempre tie-nen una base tecnológica que deben afianzar.¿Cambiará la tendencia? Los dispositivos móviles tienen la respuesta, sólo hay queestar en el momento exacto y en el sitio adecuado.Clara Ávila (Consultora de social media)Dicen que dos meses en Internet son como un año en la vida real. Cuando pienso enestas cifras, que siempre me parecen exageradas, me doy cuenta de la velocidad a laque avanza la sociedad de Internet. No podemos seguir hablando de nuevas tecno-logías, hemos incorporado terminologías como “whatsappear” y empezar una con-versación con “el otro día vi en Twitter…” es el principio de una frase que promete.Nuestro mundo ha cambiado.El usuario de Internet ha evolucionado y, cada vez más, se está complejizando. Ac-tualmente los internautas se encuentran en 2,3 redes sociales de media y más de la
 • Capítulo 1196Redes sociales e industrias culturalesmitad de los móviles que tenemos en España son smartphones (según la IV Oleada enRedes Sociales de The Cocktail Analysis y ComSocore). Esto hace que las personas ylas marcas que nos dedicamos a la comunicación online hayamos tenido que cambiarnuestra estrategia y nuestra presencia online.Algunas de las nuevas plataformas que están teniendo una gran acogida entrelos heavy users de Internet son Instagram, Pinterest y Tumblr. Instagram, la apli-cación recientemente comprada por Facebook que consiste en aplicar una serie defiltros a las fotografías que tomamos. Tumblr, a mitad de camino entre el blog y la redsocial, es utilizada para subir vídeos, imágenes, gifs con textos cortos que los acom-pañen. Pinterest, la red social que más les gusta a los expertos en SEO (Search EgineOptimization) por dar mucho tráfico a las web (sobre todo en el ecommerce), a día dehoy está teniendo una tasa de crecimiento muy atractiva y gran viralidad.Encontrar un cliente que te pide abrir un perfil para su marca en Pinterest, Instagramo Tumblr está a la orden del día. Somos los expertos en redes sociales los que tene-mos que analizar cada caso y decidir cuándo sí y cuándo no tiene sentido declinarnuestra comunicación a los distintos soportes sociales donde las marcas quieren es-tar. Analizar las plataformas es el primer paso por el que debemos empezar. Ver quédatos manejamos sobre esta red social, valorar qué nos aporta, cómo lo hacen otrasmarcas y aprender la forma en que los propios usuarios explotan el contenido, es labase de cualquier estudio. La masa crítica que tenga la red social, el target al que nosdirigimos y los recursos con los que contamos son los tres factores determinantes a lahora de tomar estas decisiones.
 • Capítulo 11 97Redes sociales e industrias culturalesEs la nueva “piedra filosofal” del márquetin y permite conocer cuáles son las reaccio-nes reales de los consumidores ante las propuestas publicitariasEs la nueva “piedra filosofal” de los departamentos de Marketing, una disciplina na-cida en los laboratorios de la manos de científicos, que permite tanto conocer cualesson las reacciones reales de los consumidores ante las propuestas publicitarias, comolograr una mayor efectividad en la respuesta que esperamos de estos. ¿Manipulacióno voluntad de poder?Desde hace unos años, nos encontramos cada vez más con el prefijo “NEURO” aso-ciado a decenas de palabras como: ciencia, lingüística, psicología, ventas y como no,marketing. Todo este engranaje tiene su inicio en los años 70, cuando Paul MacLeanpublicó su célebre teoría del cerebro triuno. Gracias al desarrollo de tecnologías comolos TAC o la resonancia magnética se ha logrado visualizar en tiempo real que zonasconcretas del cerebro se iluminan (tienen actividad) ante determinados estímulos. Seha constatado que ante un determinado estímulo o situación todos respondemos deformas limitadas, con lo cual se puede conocer de antemano nuestra reacción.Cuando los departamentos de marketing de las grandes multinacionales comenzarona aplicar estos conocimientos, buscaban sobre todo la confirmación científica al fa-moso método AIDA: ¿Cómo captar la atención de un consumidor?, ¿Cómo interesar-le? ¿Cómo lograr que desease el producto o servicio? y sobre todo ¿Cómo conseguirlaAcciónde compra? Se hicieron experimentos de todo tipo, jugando con colores, for-mas, música, sexo, comida y peligro. Cualquiera que se fije con un poco de atenciónen la publicidad, podrá ver como esto se aplica permanentemente con el único fin decaptar nuestra atención.Neuromarketing: el laboratorio de lasideas27.05.2012 Arantxa Serantes (USC) y Roberto Pérez Marijuán (Con-sultor de Márquetin y Comunicación web)
 • Capítulo 1198Redes sociales e industrias culturalesTodos estos años de investigaciones, pruebas y estudios han acabado concluyendoque el ser humano es mucho menos racional de lo que imaginábamos, que dondecreíamos que las decisiones (en este caso de compra) se tomaban de una forma lógi-ca, la realidad es que casi siempre se toman de una forma emocional y que es despuésde haber actuado, cuando nuestro neocortex “racional” se encarga de justificar que ladecisión que hemos tomado es la correcta y que está alineada con nuestros valores,necesidades y categoría. Algo muy bien utilizado en el slogan de una conocida firmacosmética “Porque yo lo valgo”.La creatividad al servicio del marketingHoy en día en los departamentos de marketing, podemos encontrar psicólogos, lin-güistas, historiadores, etnólogos, diseñadores especializados en el uso del color o entipografías y todo tipo de especialistas que aportan su granito de arena para conseguirque un producto o una campaña llegue a los consumidores de hoy, potenciales clien-tes con perfiles globalizados, urbanos e hipersaturados de estímulos que compitenpor captar su atención. Los focus group, estudios de mercado y otro tipo de técnicasque buscaban conocer la respuesta, el interés o los deseos de un nicho, están cayendoen el olvido, a través del neuromarketing nos hemos dado cuenta que el simple hechode formular una pregunta, ya está condicionando la respuesta y que la opinión deotros usuarios modifica la nuestra.Si queremos saber que le llama la atención a un usuario, no se lo preguntamos, le mos-tramos directamente aquello sobre lo que queremos su opinión y seguimos el movi-miento de sus ojos con tecnología eye tracking que nos permite saber exactamente enque se está fijando. A través de escaners, tomografías o cascos llenos de cables, somoscapaces de asomarnos directamente a sus cerebros, de ver como reaccionan frente alanuncio que le presentamos, podemos conocer en tiempo real si lo que le mostramoses capaz de estimular su zona cerebral asociada al placer, si lo ponemos en estado dealerta o incluso si estamos fijando nuestro mensaje en su memoria.
 • Capítulo 11 99Redes sociales e industrias culturalesLa conducta del consumidor y la selección de contenidosEl público objetivo ha sido siempre el santo grial de los departamentos de marke-ting. Millones de individuos que debíamos agrupar por sexo, edad, nivel cultural,económico, intereses, etc. En función de esto buscábamos los lugares en los que estaspersonas se reunían, las revistas, periódicos o programas de radio y televisión queconsumían. Y allí colocábamos nuestro mensaje. Casi siempre de una forma invasi-va y molesta, interrumpiéndonos cuando estábamos haciendo algo que nos gustabapara ofrecernos unos “consejos comerciales”.Nosotros como consumidores desarrollamos estrategias de defensa como la “cegueraparcial” por la cual cuando sabemos que en un determinado lugar encontraremospublicidad, nuestro cerebro opaca la visión de ese área. Esto se ha estudiado con pro-fusión en las páginas web. Puede verse de forma clara en como Google, pasó de mos-trar sus anuncios o “enlaces patrocinados” solo en la zona derecha de su buscador,a hacerlo también justo encima de donde aparecen los resultados naturales, ya quedescubrieron que una vez que los usuarios sabían que allí solamente encontraríanpublicidad, dejaban de mirar en esta zona. Esto se conoció gracias a la utilización de“mapas de calor” (imágenes generadas a partir de estudios de “eye tracking” en loscuales se sigue a través de una cámara la mirada del usuario y se detectan cuales sonlas zonas de una web que atraen más su atención).El neuromarketing aparece también como una forma de paliar el cambio de modelode facturación en el que se ha pasado de cobrar por impacto (por supuestamente lacantidad de personas que verían nuestro anuncio) al pago por acción (se cobra por laspersonas que hacen algo concreto,  como visitar una web, rellenar un cupón, contactartelefónicamente …) esto ha supuesto un vuelco muy profundo al negocio publicitarioy a la relación de las agencias con los anunciantes, una transformación que todavíase está produciendo y que cambia por completo las reglas del juego, desaparecen los“públicos objetivos” y aparece el consumidor individual, la persona que requiere untratamiento individualizado y que busca la máxima personalización en sus relacionescon las empresas, con un grado de acceso a la información nunca visto y unas expec-tativas cada vez más difíciles de cumplir por parte de las marcas, todo conocimientosobre su comportamiento, ayudará a las empresas a vender más y mejor.
 • Capítulo 11100Redes sociales e industrias culturalesIncidencia de las redes socialesLas redes sociales representan el mayor desafío al que se han enfrentado nunca elmundo del marketing. Por un lado ofrecen la posibilidad de estar en contacto con mi-llones de consumidores, hacerles preguntas sobre sus opiniones de productos inclusoantes de comercializarlos, detectar tendencias y patrones de consumo, llegar a unnivel de segmentación impensable hace pocos años y obtener información en tiemporeal sobre la eficacia de una campaña.Cuando antes íbamos a hacer una compra de importe medio (unas gafas de sol, lasruedas de un coche …) tendíamos a hacer un esfuerzo suplementario la primera vezque hacíamos esa compra (invertíamos más tiempo del normal en encontrar nuestra“mejor opción”) pero una vez escogida, si la experiencia de compra resultaba “razo-nablemente satisfactoria” en la siguiente ocasión en la que teníamos que volver a ad-quirir ese producto, nos dirigíamos directamente al comercio o empresa que escogi-mos la primera vez. La razón es que a nivel subconsciente pensamos que si esa fue lamejor opción en aquel momento, lo seguirá siendo ahora. Las empresas están inten-tando contrarrestar esto y modificar nuestro comportamiento habitual descubriendoa través del neuromarketing nuestros patrones de conducta, aquello ante lo que lamayor parte de las personas reaccionamos igual, se aprovecha la infantilización de la sociedad para utilizar nuestras tendencias naturales, explotando por ejemplo contécnicas de gamificación nuestra faceta lúdica y competitiva proporcionándonos re-compensas rápidas y tratándonos como ratones de laboratorio .La frontera entre la persuasión y la manipulación es muy difusa y al igual que en sumomento se prohibió la publicidad subliminal por entender que como consumidoresno teníamos forma de defendernos, esta nueva era, no ha hecho sino comenzar y lasreglas aún están por definirse. Nos esperan tiempos fascinantes en los que tanto losdepartamentos de Marketing como los consumidores tendremos que afrontar gran-des desafíos. Dispondremos de herramientas que nunca antes habíamos soñado. Losdepartamentos de Marketing el acceso directo a la mente de los consumidores y losconsumidores la inteligencia colectiva de las redes sociales. Esta es la batalla que seproducirá en los próximos años en la cual seremos a la vez, testigos y protagonistas.
 • Capítulo 11 101Redes sociales e industrias culturalesLas cifras hablan: los procesos, resultados y límites del marketingEl marketing on-line adquiere cada vez mayor protagonismo con respecto a otrosmedios en ámbitos como las industrias culturales, el turismo o la tecnología, graciasal marketing viral. Es decir, que los propios usuarios del producto lo den a conocera través de la red. Algo así como: ¿Te gusta este sitio? Recomiéndalo a un amigo. Los banners son las vallas publicitarias del momento en la autopista de la informa-ción. No siempre son efectivos y hay que regular su exposición si no se quieren resul-tados nefastos. Su uso, según la IAB puede aumentar la intención de compra en un4% y el recuerdo en un 30% con respecto a anuncios similares en otros medios debidoal impacto y a una mayor eficacia en la respuesta directa. Las listas de correo (listserver) suelen ser efectivas cuando los usuarios se dan de alta y de baja a voluntadpropia – algo que no siempre ocurre- y termina convirtiéndose en spam.Lo que las empresas tratan de buscar cada vez más es la fidelización del cliente paradesarrollar una estrategia de marketing relacional en una comunidad virtual en tornoa su producto (fans) tratando de hacer partícipe al visitante en el proceso de comu-nicación: juegos, concursos, foros, etc. Identificar perfiles, capturar datos de poten-ciales clientes es el deseo de muchas empresas que recurren a programas espía pararegistrar las webs que visitan sus conexiones a Internet a los estímulos para recabardatos personales de sus visitantes a cambio de premios o regalos. Este método notuvo una gran acogida entre los internautas, recelosos de las intenciones de las em-presas que recurrirán a estos métodos por falta de garantías y transparencia. Al igualque las cookies o las web bugs con el objetivo de adecuar la publicidad  o la infor-mación a los intereses del usuario a través de los servidores de su plataforma lo quedificulta el anonimato de nuestra actividad en la red.Esta lucha por la influencia hace que los directivos de las grandes compañías apuestenpor crear pequeñas empresas tecnológicas o start- ups porque nadie quiere perder suoportunidad en la gran jungla cibernética. Un excelente laboratorio sociológico don-de experimentar nuevos usos y prácticas como tiendas virtuales low cost, teleopera-doras móviles, editoriales multimedia, etc. El problema es que las empresas debenadaptar estrategias on-line y off-line y ser competitivas en ambas, cuando el entorno
 • Capítulo 11102Redes sociales e industrias culturaleses altamente cambiante y exigente. El cliente demanda soluciones personalizadas ydesea participar en el proceso de aquello que va a consumir. La interactividad cambialos roles y las expectativas. Nunca el consumidor tuvo tanto poder para decidir y lasempresas nunca tanta necesidad tuvieron de conocer más a sus clientes y fidelizarlospara garantizar la cuota de mercado.Los centros de atención al cliente son la piedra angular del éxito. Muchos call cen-ter o help desk son de baja calidad y están deslocalizados. El cliente no consiente unmal servicio el 78% cambia de compañía si sus requerimientos no son atendidos. Elconsumo ya no viene condicionado sólo por factores subliminales. Ahora se buscanresultados tangibles y eficaces unidos a una buena presentación y calidad en los ser-vicios. La maximización del beneficio de forma aislada ya no es un mecanismo decontrol. Ahora la rentabilidad está en el valor de la relación con el cliente y en el fac-tor sorpresa, prediciendo sus expectativas.
 • Capítulo 11 103Redes sociales e industrias culturalesSe hace cada vez más necesaria una crítica sobre cómo afectan las redes sociales y lamensajería instantánea de los dispositivos móviles a la interacción social que pone-mos en práctica en nuestra vida cotidianaEstamos ante un tema que afecta, no sólo a los medios de comunicación, que cada vezmás recurren a aplicaciones móviles para reforzar el interés en sus contenidos, tam-bién ocurre lo mismo en nuestras relaciones personales, sean formales o informales,lejanas o cercanas.Las empresas que hay detrás de estos inventos no paran de fortalecer sus destrezas ala hora de conocer la psique humana con el fin de aplicarla a la dinámica de grupos ypara crear espacios adaptados a los sectores sociales y profesionales donde cada unopueda verse reflejado.La transformación comienza cuando los estudios sociológicos revelan que el 71 porciento de los jóvenes prefiere enviar mensajes de texto que realizar llamadas telefóni-cas. Las redes sociales y los SMS emergen como formas alternativas de comunicacióncon los amigos.A partir de edades que oscilan entre los 18 y los 26 años, la forma más efectiva parallegar a los jóvenes se encuentra, no en una comunicación personal, sino en una vir-tual y por escrito, es decir, de manera indirecta y mediante un canal específico.El verdadero dilema está, segúnla Escuelade medicina de Case Western en USA, ensaber dónde está el límite para llegar a un “desarrollo social normal” que haga de es-tas herramientas un medio y no un fin en sí mismo, que les haga perder la noción delRedes sociales móviles: una nueva for-ma de comunicación25.09.2011 Arantxa Serantes (USC) y David Serantes (Experto en So-cial Media)
 • Capítulo 11104Redes sociales e industrias culturalestiempo y evite un verdadero encuentro con su entorno.Lo mismo ocurre con los adultos. Un rasgo habitual al encontrarnos sólos o mientrasesperamos a alguien es sacar el móvil para realizar una llamada, escribir un SMS,utilizar una red social o mirar el reloj en él. Incluso empieza a ser un comportamientohabitual en una reunión con amigos, que alguno de ellos emplee su dispositivo móvilpara colgar alguna fotografía o vídeo en su red social. Incluso se encuentran actitudesmás extremas y frustrantes, como cuando te encuentras hablando con otra persona yésta a su vez está prestando más atención a su móvil, que a su interlocutor.Actitudes controvertidas. Lo paradójico es que una herramienta que sirve para co-municar a las personas en cualquier momento del día y en cualquier lugar, pueda darlugar a actitudes tan controvertidas. Hace una década, lo usual era enviar un e-mailo comunicarte vía messenger. Incluso una simple llamada era suficiente para mante-ner el contacto. Ahora, las redes móviles proliferan con el fin de hacerse un hueco ennuestros dispositivos.La tendencia general se ha encaminado a la relación con nuestros contactos. Pero sufuturo no se estanca ahí, ya que el lifestream o la vida social de nuestros contactosjunto con los medios geolocalizados, comienzan a tomar posiciones. Ya no importaqué estás haciendo sino dónde, con quién y el qué.Pero ¿cómo sería la red social móvil perfecta? Sería aquella que fuese capaz de llegara una casi total integración de servicios en una sóla plataforma y que a ello se sumaseuna red social de mensajes de voz así como diversas opciones de comunicación y ges-tionar grupos de contactos que permita compartir documentos y gestionar eventosen común. Una aplicación para una total sincronización entre el móvil y el servidorweb remoto.Mientras tanto, seguirán ayudándonos a reencontrarnos con aquellas personas queconocemos y de las que perdimos su rastro con el tiempo o compartir conocimientoscon compañeros de trabajo y profesionales de nuestro sector. El problema no está en
 • Capítulo 11 105Redes sociales e industrias culturalesel uso, sino en el abuso. Ni que decir tiene, que el futuro de las redes sociales no estáestancado, más bien, acaba de empezar. Sin embargo, las relaciones humanas soncada vez más complejas y difíciles. Es maravilloso recibir un tweet, un e-mail o unmensaje privado en Facebook, pero todavía es mucho mejor entablar una conversa-ción personal donde poder encontrarse cara a cara y percibir que hay alguien ahí sintener que mirar a una pantalla.Paradoja de la movilidad. Nuestro Smartphone o móvil inteligente siempre está ennuestro bolsillo y cada vez con más frecuencia en nuestras manos, dejando menostiempo para la función a la que fueron destinados en sus orígenes: hablar.Explicitemos la paradoja de la movilidad. Disponemos de unos dispositivos que nosacercan a través de las redes sociales a la vez que nos ayudan a alejarnos de las per-sonas, tanto en los físico como en lo psicológico; el propio nombre del dispositivolleva implícita la distancia y sin embargo buscamos a través de él la proximidad y laconversación que en persona no somos capaces de ejecutar.Como tercer elemento junto a los propios dispositivos y la movilidad debemos men-cionar la conexión permanente de datos que ha venido a convertirse ya casi en obli-gación por parte de las operadoras hacia los usuarios. Si hace un par de años paraconseguir un buen terminal móvil teníamos que unirnos fraternalmente durante unaingente cantidad de meses a la operadora de turno, ahora además, si te ciegas con lasúltimas novedades tecnológicas, tu plan de datos ha de ir incluido en el contrato y conél la capacidad de acceso a las herramientas de comunicación instantánea.Con estos elementos nos vemos en una situación en la que no se ve facilitada la se-paración entre lo laboral y lo personal; en gran medida porque nuestro dispositivorealiza todas las funciones necesarias en ambos terrenos y si bien muchos de los pro-fesionales españoles durante los últimos 15 años han circulado con dos teléfonos quegarantizaban que las barreras estuviesen perfectamente delimitadas, en los 4 últimosaños la decisión de utilizar un único dispositivo móvil es la que marca la tendencia.
 • Capítulo 11106Redes sociales e industrias culturalesAsí, las redes sociales han logrado entrar en las empresas y nuestros “amigos” acudeny permanecen en las mismas reuniones que nosotros, están en el despacho con nues-tros compañeros o cuando visitamos la empresa de un nuevo cliente casi los podría-mos presentar desde el Facebook, Twitter o Linked In de turno.La evolución ha sido silenciosa, sin embargo las costumbres entre los usuarios detecnologías móviles portátiles se han girado 180º desde que a través de los blogs,alrededor del año 2004, se repasaba todo lo que se había hecho, nótese el pretéritoimperfecto, en un período de tiempo a través de un blog personal o diario de bitácora.De la escritura al habla. Ahora, herramientas de cómo la red social Twitter o como eljuego de geolocalización de Foursquare se afanan en que el usuario especifique quéestá haciendo en este preciso momento, con quién se encuentra y por supuesto dóndeestá haciendo qué cosa.El futuro a corto plazo ya se ha comenzado a gestar de la mano de Blaving, la nuevared social que guarda tremendas similitudes con Twitter, pero que en lugar de exigirla escritura para la publicación se conforma con el habla, recogida a través de un mi-crófono que graba tu voz para lanzar el mensaje a las ondas de Internet. Todo se hacemás fácil para que se comparta información personal y para que, al menos en teoría,se aumente la interacción con otras personas.Lo último de lo último es trazar los planes también en forma de red social y lo per-mite la advenediza Foreca.st que de una forma similar a la que lo hace Foursquare tepone en contacto con tus amigos y te permite observar sus planificaciones. De estemodo puedes incluso variar tus planes para poder coincidir con ellos y por supuestohacérselo saber. Toda una actividad de “riesgo” para los que son más celosos de suintimidad y simplemente un paso adelante para los considerados “early adopters”.
 • Capítulo 11 107Redes sociales e industrias culturalesTodo autor que se inicie no ámbito literario, a día de hoxe, debe ter un blog, unhapáxina web en Facebook e incluso un perfil onde poida publicar as súas notas e in-cluso un podcast ou canal de Youtube para as súas actuacións. Quizáis, cun pouco desorte, un poida dar a coñecer a incipiente obra que está a realizar.A autoedición e a publicación baixo demanda son o primeiro e único recuerso quelles queda aos novos escritores, tras enviar orixinais a grandes editoriais que pare-cen apostar por afianzar ou reeditar aos autores recoñecidos. Mais unha idea seríapublicar e-books e que o público decidise qué autores deberían ser editados en papelou mesmo que se editaran os primeiros capítulos dunha obra para que os lectoresfixeran recomendacións ás editoriais.. ¿Por qué non valerse das ferramentas 2.0 parafomentar a creatividade dos autores galegos?A interactividade fomentaría a captación de novos talentos e a ampliación do catálo-go editorial, das que non hai elevado número en Galicia, en proporción ao número depropostas recibidas. Incluso diría que a maioría non teñen elevada presencia na rede,o que dificulta a adaptación ao comercio electrónico e o coñecemento das novidadesque presentan. Outro aspecto que habería que ter en conta é a reedición dos clásicosda nosa literatura ou mesmo reactualizacións críticas. Parece que iso só se fai candovan chegando aniversarios e datas sinaladas como o Día das Letras Galegas.APOIOS INSUFICIENTES. Tamén é certo que a convivencia idiomática galego-castelán supón un grande esforzo para a editorial galega, que se enfronta ás dificul-tades que supón a divulgación e a recuperación do prestixio da nosa lingua a travésda cultura. Os apoios institucionais son insuficientes e só a educación e o fomento dohábito lector en galego, serían a salvación, o despertar dunha xeración durmida.Literatura 2.014. 7. 2011 Arantxa Serantes y Fran Castro
 • Capítulo 11108Redes sociales e industrias culturalesA progresiva incorporación das bibliotecas públicas ao préstamo de lectores de e-book todavía é limitada e presenta dificultades á hora de atopar na súa base de da-tos novas publicacións, sen embargo, van polo bo camiño. Quizáis a adaptación dasnovidades editoriais a novos dispositivos como o Ipad, Ipod e similares ou mesmo acreación dun grande grupo editorial que se unise en prol da creación dunha editorialdixital galega onde houbese venda directa de e-books e aplicacións noutros soportes,fose a solución para fomentar a expansión de literatura galega noutros lugares domundo onde tamén hai galegofalantes.Fan falla novas utopías e imaxinarios, libros que movilicen á xente e fagan historia.Que non queden olvidados nun caixón agardando momentos mellores. Senón deixa-rán de existir autores, nomes que recuperen un tempo esquecido que só pode mete-rializarse cun pouco de imaxinación.Francisco Castro, Escritor e editorA miña nena ten tres anos e, xa que logo, non sabe ler. Pero colle o iPad e é quende procurar unha aplicación de Contos Interactivos e escoller un. Todo a toque dundedo. E aparecen as letras (que aínda non identifica) e a locución vai guiándoa polahistoria. E descubre onde ten que premer para que pase algo. Porque os nativos dixi-tais que len na pantalla len doutra maneira e, xa que logo, para eles a lectura implicaun determinado nivel de interactividade. E iso é lectura. Que é do que agora debemosfalar no sucesivo. Xa non tanto de literatura senón dunha nova experiencia de lectura.O papel como o básico, cando menos de momento, pero cada vez máis pegadas aspropostas literarias a posibilidade de complementarse na Rede, como parte mesmada trama. Escribiremos, co tempo, para a pantalla. Porque eu como autor podo irdeixando pegadas dixitais polo cibernético mundo adiante para que se siga a miñahistoria. Ou porque a realidade aumentada vai facer que cando o meu móbil recibadeterminado aviso porque estou xeolocalizado por Google, ou por quen sexa, nunescenario da miña obra, algunha información relevante apareza.
 • Capítulo 11 109Redes sociales e industrias culturalesXa o escribín algunha vez refuxiándome en T. S. Kuhn: estamos cambiando o para-digma. A industria editorial moi en concreto (en Galicia aínda non tanto, porque onoso mercado é o que é, pero por aí fóra moito máis). Porque, neste contexto de Li-teratura 2.0 hai que redefinir tamén todos os elos da cadea de produción do libro. Oautor xa non necesita necesariamente (nótese a redundancia, posta aquí a mantenta)da editorial. Calquera pode publicar(se).CRITERIO DE CALIDADE. E ollo, non nos referimos só a colgar un textiño nunblog ou web persoal. Falamos de facer verdadeiros eBooks (xa son libros, non son dementira), ben maquetados, usando o formato ePub, a cada día máis útil e achega-do formalmente ao que entendemos por maquetación convencional. Ese autor podevender os seus libros directamente dende a rede ou a través das moitas librerías elec-trónicas que, a golpe de clic, lle descargan en poucos segundos o libro onde se queiraou onde o futuro decida. Obviamente, estamos a falar dun proceso que pon fóra, de oautor querer, á editorial, co cal o criterio de calidade que a lectura atenta dos profe-sionais da edición garante, desaparece.O criterio de calidade agora será o número de descargas, é dicir, o éxito medibleobxectivo concreto que os internautas demostren. Pero quedan fóra as distribuidoras(a día de hoxe esenciais na comunicación física entre autores-editoriais e o públicolector) e as propias librerías. Iso: que andamos revolucionados. Eu cada día leo máisno meu reader. Só boto de menos o cheiriño fresco e algo acedo do papel e da cola.Pero xa mo solucionarán.