Fundraising navrh grantoveho programu dom ukol 206

243 views
171 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
243
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fundraising navrh grantoveho programu dom ukol 206

  1. 1. Návrh grantového fondu ŠestašedesátTematické vymezení: Peníze jsou určeny na zlepšení prostředí, v němž žijí občané České Lípy, především pak blízkého okolí školy(sídliště Sever, event. sídliště Špičák)Příklady využití peněz: úprava veřených ploch určených k rekreačnímu sportování, úpravy parkových ploch a zastávek, zatraktivněnímístní pobočky Městské knihovnyCo z grantu nelze podpořit? Nepodpoříme úpravy prostor, které nejsou veřejné (tj. jsou na pozemcích klubů, firem, soukromých osob), tedy ani úpravu veřejnosti nepřístupných hřišť.Cílová skupina:studenti volitelného předmětu Fundraising ve 4. ročníku naší školy (tj. cca 12 lidí)Požadovaná částka: nejméně 1000 Kč, nejvýše 6500 Kč.Maximální výše grantů: Úhrnem bude rozděleno 66 666 Kč mezi podpořené granty.Postup při výběru žádosti k podpoře: Hodnotící komise bude na zasedání (s přímým přenosem do učebny) posuzovat žádosti studentůStudenti tyto žádosti zpracují a konzultují v předmětu Fungraisinmg.Složení komise: PhDr. Xiboj Vrazhdil, dárce Dovc. Ing. Čurila S. Plenkovič, ředitel ISŠD, p. o. Mgr. Josef Zemek, lektor předmětu Fundraising, manažer programu student 4. ročníku naší školy, jenž nestuduje předmět Fundraising pracovník odboru ŽP nebo odboru kultury ÚMČ Č. Lípa – SeverZapojení studentů: Studenti navštěvují volitelný předmět Fundraising, ve kterém se seznámí se základními pravidly shánění peněz,tedy i psaní grantů a grantového řízení, včetně praktických činností. Studenti si sami stanoví téma svého grantu (může jít o nápad jinéosoby), napíší časový plán, rozpočet atd. Zasedání komise mohou studenti sledovat v přímém přenosu (ale nemohou do něj zasahovat). Po přidělení grantu student podepíše s dárcem příslušnou smlouvu napsanou na míru na jeho grant. Pak bude svůjprojekt realizovat a škola bude realizaci kontrolovat. Po realizaci student grant vyhodnotí, hodnocení všech realizátorů budou součástí závěrečné zprávy pro dárce.Způsob vyhlášení grantového programu: bude vyhlášen na hodině a pak zveřejněn na www.issd.cz a ve škole. Studenti mohouoslovit kohokoli, kdo jim dá nápad k reslizaci.Úspěšnost programu bude dána tím, do jaké míry se podaří rozdělit všechny peníze za smysluplné projekty a zda budou podpořenénávrhy uskutečněny tak, jak bylo plánováno, a včas. Postup v příštím roce by byl konzultován s dárcem, ale pokud by peněz přibylo,mohli bychom vytvořit školní nadaci či nadační fond (podobně jako jiníé školy provozují fiktivní firmy, ale naše nadace by mělahmotné výsledky činnosti).V České Lípě dne 12. 6. 2006 VÝZVA K PŘIHLÁŚCE DO GRANTOVÉHO ŘÍZENÍDárce: PhDr. Xiboj VrazhdilVyhlašovatel: Integrovaná střední škola Dřevěná, příspěvková organizace, Havířská 1850, 470 01 Česká LípaProgram: Rozvoj komunitního a regionálního života v České LípěCíl programu: 1) Zkvalitnění životního prositředí a života obyvatel České Lípy, především pak blízkého okolí školy (sídliště Sever,event. sídliště Špičák) 2) Studenti si prakticky vyzkouší psaní žádosti o grant, realizaci a evaluaci grantu.Příklady využití peněz: úprava veřených ploch určených k rekreačnímu sportováníúpravy parkových ploch a zastávek, zatraktivněnímístní pobočky Městské knihovnyCo z grantu nelze podpořit? Nepodpoříme úpravy prostor, které nejsou veřejné (tj. jsou na pozemcích klubů, firem, soukromých osob), tedy ani úpravu veřejnosti nepřístupných hřišť.Kdo žádost podává: Povinně všichni studenti předmětu Fundraising na ISŠD (4. ročník denního studia)Může žádat skupina studentů? Ne.Průběh grantového řízení:do 30. 9. 2006 předložení záměru projektudo 30. 11. 2006 povinná konzultace žádosti o grantdo 15. 12. 2006 předložení žádosti o grantleden 2007 zasedání hodnotící komisedo 15. 2. 2007 podpis smlouvy a začátek realizace projektudo 9. 5. 2007 předložení závěrečné zprávy s vyúčtovánímNáležitosti žádosti budou upřesněny v hodinách fundraisingu, kde bude sestaven i formulářKolik peněz bude rozděleno? Celkem bude mezi všechny úspěšné granty rozděleno 66 666 Kč. Můžete žádat nejméně 3000 Kč,nejvýše 6500 Kč.Konzultace jsou možné s vyučujícím fundraisingu Mgr. Zemkem po dohodě (jedna je povinná, a to do 30. 11.) Hodnocení žádostí o grant v programu ŠestašedesátŽádosti o grant budou hodnotitelé posuzovat idividuálně a nezávisle na sobě, pak vyplní hodnotící tabulku a své hodnocení zdůvodní apodepíší.Hodnotící tabulka ke grantovému programu Šestašedesát (vyplňuje se zvlášť pro každý grant)Číslo PŘEDTIŠTĚN Název PŘEDTIŠTĚN O Hodnotitel PŘEDTIŠTĚN Oprojektu projektuČ. hlediska Hledisko Max. počet bodů Uděleno bodů
  2. 2. 1 Prospěšnost 52 Splnění vytčeného cíle 33 časová proveditelnost 54 důvěryhodnost žadatele 35 udržitelnost 56 adekvátnost rozpočtu 37 udržitelnost projektu 58 formální náležitosti 3 Na základě těcto tabulek od všech hodnotitelů bude sestaveno pořadí projektů. Zasedání hodnotící komise pak rozhodne, kteréprojekty budou podpořeny a v jaké výši. Hodnotitelé dostanou bližší popisy kriterií i stupnice hodnocení.

×