C ciz vdelavani ucit priloha
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

C ciz vdelavani ucit priloha

on

 • 460 views

 

Statistics

Views

Total Views
460
Views on SlideShare
460
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  C ciz vdelavani ucit priloha C ciz vdelavani ucit priloha Presentation Transcript

  • Vzdělávaní učitelů češtiny jako nemateřského jazyka Josef ZemekAsociace učitelů češtiny jako cizího jazyka www.auccj.cz zemkuv@seznam.cz
  • ÚvodSoučasné možnostiMůj návrh
  • Úvod...možností je velmi málo...
  • Současné možnosti
  • Metodický kurz pro učitele češtiny jako cizího jazyka AKCENT College, Teacher Training Centre, Bítovská 5, Praha 4 20 kontaktních hodin 7500,- Jana Blažejová Vedoucí českého oddělení 261 109 245 jana.blazejova@akcent.cz
  • Kurz lektorských dovedností CIC Praha100 hodin - úvodní 5denní workshop (15.-19.8.2011), 3 1denní semináře, náslechy, praxi a samostudium 6000,- akreditace MŠMT alena.felcmanova@cicpraha.org
  • Didaktika češtiny jako cizího jazyka pro žáky ZŠ Akcent College 9000,- I. Čeština jako cizí jazyk: metody, přístupy, adresát výuky 6II. Didaktická prezentace jazykových a řečových jevů - systém jazyka a jeho užívání 16III. Učebnice, učební materiály, učební pomůcky 8 IV. Čeština v kulturním kontextu 5 Celkem hodin 35
  • Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka zahájení: říjen 2011, místo konání: zde za dva semestry 128 hodin v 6hodinových celcích 1x za 14 dní v pátek od 14.30 do 19.15 12 280,- 281 867 089, 281 865 346 dana.nyvltova@ujop.cuni.cz
  • Bakalářské studium Češtiny pro cizince FF MU * Bakalářské studium studijního oboru čeština pro cizince Navazující magisterské studium ÚBS FFUK
  • Program Česká studia ÚBS FFUK 2 semestry = 192 hod.1 200 € (semestr) /2200 € (celý akad. rok) + 90 € registrační poplatek
  • Metodické setkání k výuce ČCJ pro vyučující ze zahraničí ÚJOP 13. – 17. 6. 2011 denně 6 vh
  • ZČU - Prohloubení odborné kvalifikace –obor čeština jako cizí jazyk 30 v. h., 1 semestr 1400,-Čeština jako cizí jazyk (doc. Hrdlička), Sociokulturní minimum pro učitele, Kulturní vývoj regionu, Interkulturní psychologie
  • ITC s. r. o., Františka Křížka 1 Jak učit češtinu pro cizince Certifikováno MŠMT 9800,- 14denní intenzívní kurz 4. - 15. 7. 2011 nebo 5x Pá + SoFonetika, gramatika - Plánování lekce,gramatika a slovní zásoba - Výuka čtení, mluvení, poslechu a psaní - Motivace, opravování chyb - Popis úrovně A1, testování, zkouška A1
  • Návrh vzdělávacíhoprogramu v DVPP - Studium pro učitele češtiny jako cizího jazyka
  • Proč tento projekt?PročPro kohoCo učíme při češtiněModuly studiaPožadavky na absolventa
  • Učitel ČJ jako druhého jazyka... ZŠ SŠ VŠ JŠ kurzy v NNO – I nízkoprahové individuální učitelé lektoři na zahraničních VŠ učitelé v českých komunitách v cizině firemní kurzy
  • ...má odb. a pedag. způsobilost:ČjL – další nejazykový předmětČjL – cizí jazykcizí jazyk – další nejazykový předmět
  • Co učíme při češtině rodilí (SŠ) nerodilí (začát.)jazykový systém ano částečněterminologie ano základyrozvoj myšlení ano nejazyk. kultura ano nespisovný jazyk ano anohovorový jazyk ne anopísmo ne někdy
  • . rodilí (SŠ) nerodilí (začát.)čtení ne anovývoj jazyka základy nestylistika ano někdydorozumět se ne anokonverzace ne anoslovíčka ne anomultikultura ne někdy
  • Moduly sudia 1 Vybrané kapitoly z ČJ (12) Fonetika a fonologie (2) Písmo (1) Tvarosloví (2) Slovní zásoba (1) Skladba (2) Pravopis (2) Spisovná, hovorová a obecná čeština (2).
  • 2 Úvod do lingvodidaktiky (20)Základy výuky cizího jazyka – řečovédovednosti, principy, metody, didakt. směry(12) Společný evropský referenční rámec projazyky, Evropské jazykové portfolio (4) Mezijazykové interference (2) Cíle výuky v různých typech škol a kurzů
  • 3 Didaktika jazykových dovedností (18) Didaktika poslechu s porozuměním (2) Didaktika výslovnosti (2) Didaktika čtení s porozuměním (2) Didaktika mluvení (2) Didaktika interakce (2) Didaktika tvarosloví (2) Didaktika slovní zásoby (2) Didaktika skladby (2) Didaktika pravopisu (1) Opravování chyb (1)
  • 4 Výukové materiály (12) Výběr učebnice, přehled učebnic a dalších materiálů (4) Příprava pracovního listu (2) Využití obrázků, filmů, počítače a autentických materiálů ve výuce (6)
  • 5 Hodnocení, testování a (standardizované) zkoušky (10) Vlastnosti hodnocení (validita, reliabilita aj.) (2) Vztah hodnocení a věku (1) Jazyková diagnostika (2) Formy zkoušky (2) Tvorba testu a zkušebních okruhů / témat /otázek (4) Standardizované zkoušky (1)
  • 6 Cizinecká problematika. Sociokulturní aspekty výuky (6).
  • 7 Plánování výuky (10) Možnosti sestavení skupiny podle jazykové úrovně, výchozího jazyka a jazykových potřeb (1) Tematický plán kurzu (3) Zvláštnosti individuální výuky (1) Zvláštnosti mikroskupinové výuky (1) Zvláštnosti skupinové výuky (1) Zvláštnosti výuky dětí (1) Zvláštnosti nízkoprahového kurzu (2)
  • 8 Školní pedagogika (8) Cizí jazyk v různých RVP (2) Náslech a hospitace (2) Pedagogická dokumentace (1) Organizace výuky (1) Z pracovního (a jiného) práva (2)
  • 9 Výstupy z kurzu a jejich příprava (26) Příprava pracovního listu (2) Příprava plánu hodiny (2) Rozbor připravené lekce (6) Výstupy z náslechů (2) Vlastní výuka a její rozbor (3) Samostudium a domácí úkoly (10) Závěrečný pohovor (1)
  • Požadavky na absolventa1) Portfolio absolventa studia – obsahuje: studijní materiály a výstupy ze seminářů adílen zpětnou vazbu na kurz i na jeho části domácí úkoly zápisy z náslechů přípravy vlastních lekcí záznamy z jejich rozborů zpětné vazby
  • .2) Dvě samostatně vedené lekce3) pohovor vycházející z portfolia a samostatněodučených lekcí4) co nejvyšší míra docházky