Folder På gång 2010

527 views
467 views

Published on

Folder about the yearly activities for the Swedish Organistion of Hard of Hearing Young People.

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
527
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Folder På gång 2010

 1. 1. Det här är UH: Mötesplats Påverkansarbete Kunskapsbank Nyheter 2010 Helgläger Björkö Konferens för yrkes- verksamma Kurshelg i tecken- språk är ans sam Diskutera. Lära sig mm en ! teckenspråk. Förändra.Tillsa indre ligare Folk från hela landet. n m r ro Självkänsla. Snackama ch ha hörsel. Tycka. Leka. -o Ta chansen att jobba med påverkansarbete, vara lägerledare eller ordna egna lokala ak- tiviteter. Mellan 0-30 år med hörselskada? Gå med i UH du också.På gång 2010
 2. 2. VÄLKOMMENHej!Det här är broschyren för dig som är medlem i, eller Anmälan till alla ak-bara nyfiken på, Unga Hörselskadade (UH). Här kan tiviteter sker enklastdu läsa om de större aktiviteter som UH erbjuder un- på www.uh.se ochder 2010. I UH träffas barn och unga mellan 0-30 år frågor besvaras avsom har en hörselskada. kansliet på kansli@ uh.se eller på telenr:UH fungerar som en mötesplats där vi kan träffas 08- 457 55 00och utbyta erfarenheter. Vi är en kunskapsbank sombidrar med information och åsikter till myndigheter,allmänhet och våra egna medlemmar. Vi arbetar med Varje aktivitet riktarpåverkansarbete för att förändra och förbättra varda- sig till en viss mål-gen för unga med hörselskada. grupp. Det står vid respektive text vad som gäller.Du måste vara medlem för att delta på UH:s aktivite-ter och under 2010 är medlemskap gratis för nya med-lemmar. Bli medlem och anmäl dig till aktiviteternagenom att fylla i blanketten längst bak i broschyren, Vår vision är etteller via hemsidan www.uh.se. tillgängligt samhälle där barn och ungaTa chansen att lära dig teckenspråk, träffa nya vän- med hörselskada ärner på ungdomskonferensen eller delta på något av delaktiga, självstän-våra sommarläger. Alla våra aktiviteter är tillgängliga diga och utvecklas på lika villkor.på våra villkor.Vänliga hälsningar,julia WilligOrdförande Unga Hörselskadade
 3. 3. VÅRSKiDreSA FeBrUAriI vår anordnar UH en skidresa till Stöten, Sälen där vibor i stugor alldeles intill skidanläggningen. Dagarnatillbringas i backen och på kvällarna håller UH:s ledarei diskussionspass och organiserade sociala aktiviteter.Skidor/snowboard och annan utrustning står var ochen för själv och det finns att hyra på plats för den sominte har egen utrustning.Ålder: 13+ Datum: 25-28 februari Plats: Stöten, SälenKostnad: 1000 kr som betalas in i samband med an-mälan (i priset ingår logi, helpension, resa samt lift-kort) Anmälan: senast 25 januari Se upp i backen!UH:S ÅrSMöTeVälkomna till UH:s årsmöte! Årsmötet är UH:s hög-sta beslutande organ. Här bestämmer vi vem som skaleda UH och vad vi ska tycka. Under helgen disku-teras olika förslag i kombination med roliga aktivite-ter och umgänge. Alla medlemmar till och med 30 årfår vara med och rösta på årsmötet. Missa inte denhär chansen att vara med och påverka. Har du frå- Har du frågor omgor om årsmötet kontakta UH:s generalsekreterare på årsmötet kontaktamaria@uh.se eller läs mer på årsmöteswebben på vår generalsekreterarehemsida. Maria öjmertz på maria@uh.se ellerDatum: 23-25 april Plats: Västanviks Folkhögskola, läs mer på årsmö- teswebben på www.Leksand. Kostnad: 150 kr (i priset ingår resa, boende uh.seoch mat) Anmälan: senast 22 mars
 4. 4. VÅRLeDArUTBiLDninGÄr du ledare eller vill bli? Lär dig mer om ledarskap,hur du planerar och genomför läger samt krishante-ring. Årets ledarutbildning bygger på praktiska öv-ningar, rollspel och kommer att genomföras underen helg på en lägergård med enkelt boende och därgemensam matlagning ingår som ett moment i utbild-ningen. Kursen är kostnadsfri, öppen för alla som villlära sig mer om ledarskap och för de lägerledare somska arbeta i sommar.Ålder: 13+ Datum: 7-9 maj 2010 Plats: Barnens ö,Stockholm Kostnad: Gratis Anmälan: senast 7 april Är du ledare eller vill bli? Missa inte UH:s ledarutbildning!ÄVenTyrSHeLGSista helgen i maj ger vi oss ut i skärgården utanförNyköping. Vi bor utomhus på en skärgårdsö två nät-ter, vandrar och provar på att paddla kajak. Med påhelgen finns en extern friluftsguide och ledare frånUH. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av fri-luftsliv och nivån anpassas efter gruppen.Ålder: 15+ Datum: 28-30 maj Plats: Nyköpings skär-gård Kostnad: 500 kr som betalas in i samband medanmälan (i priset ingår allt som hör till aktiviteten, logimed helpension samt resa) Anmälan: senast 30 april
 5. 5. SOMMARUnGDOMSLÄGer BjörKöFölj med till Björkö! Vi har lägergården Solhem sombas och dagarna ägnar vi bland annat åt vattenskidor,kanot och en utflykt till Göteborg. Lägret riktar sigtill medlemmar som bor i Västra Götalandsregionen,Hallands eller Jönköpings län.Ålder: 12-18 år Datum: 18-23 juni Plats: Solhem,Björkö Kostnad: 1500 kr som betalas in i sambandmed anmälan (i priset ingår logi med helpension, resasamt aktiviteter). Anmälan: senast den 6 majTecKenSPrÅKSVecKALär dig teckenspråk under en sommarvecka i Dalarna! Utveckla ditt teck-Deltagarna delas in i tre olika grupper; nybörjare, enspråk under enfortsättning och avancerad nivå. Skolan erbjuder en sommarvecka påteckenspråkig miljö där det finns stora möjligheter att Västanvik.öva. På dagarna kommer det att vara lektioner, medanvi ägnar resten av tiden åt att bada, sola, grilla ochgöra utflykter.Ålder: 13+ Datum: 27 juni-4 juli Plats: VästanviksFolkhögskola, Leksand Kostnad: 1500 kr som betalasin i samband med anmälan (i priset ingår logi med hel-pension, resa samt aktiviteter) Anmälan: senast 6 majHiSUS KOLLOUnga Hörselskadades lokalförening i Stockholm an-ordnar ett eget sommarkollo för hörselskadade ung-domar bosatta i Stockholms Län samt deras syskon.Kom på ett spännande kollo med massor av aktivite-ter tillsammans med gamla och nya kompisarÅlder: 7- 15 år Datum: 5 juli-14 juli Plats: Stockholm,exakt plats presenteras senare Information: se www.hisus.se under Verksamheter och Kollo
 6. 6. SOMMARBArnLÄGer ArBOGAUtanför Arboga vid Hjälmarens strand ligger natur-sköna Herrfallet. Här ägnar vi oss åt att åka trampbåt,bada, spela minigolf och leka med nya kompisar.Ålder: 7-12 år Datum: 2-5 augusti Plats: Herrfallet,Arboga Kostnad: 400 kr som betalas in i samband medanmälan (i priset ingår logi med helpension, samt akti-viteter OBS! Resa ingår EJ) Anmälan: senast 6 majUnGDOMSLÄGer ArBOGAFör dig som växt ifrån barnlägren erbjuder vi ett ung- Åk på läger i Arbogadomsläger utanför Arboga. Aktiviteterna är anpassade - ett ungdomslägerför ungdomar över 13 år och exempel på aktiviteter är för dig som är ikanotpaddling, bad och volleyboll. Vi bor i småstugor åldern 13-18 år.och hjälps åt att laga maten. Välkommen!Ålder: 13-18 år Datum: 5-8 augusti Plats: Herrfallet,Arboga Kostnad: 500 kr som betalas in i samband medanmälan (i priset ingår logi med helpension, samt akti-viteter OBS! Resa ingår EJ) Anmälan: senast 6 majBArnLÄGer rÄTTViKKänner du dig sugen på sommar och äventyr är barn- Ta vara på den kortaläger på scoutgården Kungshol något för dig! Gården sommaren och åkligger vackert inbäddad i grönska och under fyra skö- på ett roligt läger.na sommardagar får du möjlighet att träffa andra barn Där träffar du andramed hörselskada. barn och unga med hörselskada.Ålder: 7-15 år Datum: 12-15 augusti Plats: Kungshol, UH har aktiviteterRättvik Kostnad: 300 kr som betalas in i samband med från Västerbottenanmälan (i priset ingår logi med helpension, samt akti- i norr till Skåne iviteter OBS! Resa ingår EJ) Anmälan: senast 6 maj söder.
 7. 7. SOMMARBArnLÄGer TAVeLSjöVälkommen till vårt läger i Västerbotten! Missa intemöjligheten att träffa andra barn och unga med hör-selskada under ett härligt sommarläger fullspäckatmed aktiviteter. Ledarna tar väl hand om dig och dukommer garanterat att få nya vänner.Ålder: 7-15 år Datum: 12-15 augusti Plats: TavelsjöKostnad: 400 kr som betalas in i samband med anmä-lan (i priset ingår logi med helpension, samt aktiviteterOBS! Resa ingår EJ) Anmälan: senast 6 maj UH:s enda läger i Västerbotten med massor av roliga aktiviteter!BArnLÄGer BjörKöI september erbjuder vi ett helgläger på Björkö för våramedlemmar i Västra Götalandsregionen, Hallands el-ler Jönköpings län. Under helgen finns tre ledare påplats och fyller dagarna med aktiviteter. Detta är ettmåste om du gillar bus och lek!Ålder: 7-12 år Datum: 10-12 september Plats: Solhem,Bohusländska Björkö Kostnad: 150 kr som betalas in isamband med anmälan (i priset ingår logi med helpen- Helgläger på Björkösion, samt aktiviteter OBS! Resa ingår EJ) Anmälan: för barn upp till 12 år.senast 10 augusti
 8. 8. HÖST OCH VINTERKOnFerenS För yrKeSVerKSAMMADenna konferens riktar sig till dig som har en hör-selnedsättning och är yrkesverksam eller på väg ut iarbetslivet. Vi kommer att ta del av givande föreläs-ningar, få tillfälle att diskutera, ställa frågor samt bytaerfarenheter med varandra.Datum: 24-26 september Plats: Götabro kurs- ochkonferensgård, Kumla Kostnad: 300 kr som betalasin i samband med anmälan (i priset ingår logi medhelpension, resa samt aktiviteter) Anmälan: senast 3september Vad vill du bli? Polis? Lärare? elmontör? journa- list? Sjuksköterska? Administratör? ekonom? GODA rÅD Är inTe DyrA MeD UH:S MenTOrBAnK UH har skapat en mentorbank där du hittar yr- kesverksamma personer med hörselskada. Vi har skapat banken för att du som är ung och på väg ut i yrkeslivet ska kunna ta kontakt med en men- tor för att bolla idéer och tankar om din framtida Mentorbanken arbetssituation. Mentorn har tystnadsplikt gällan- skapades för att fungera som ett boll- de vad som sägs mellan dig och honom eller hen- plank för ungdomar ne. Du hittar kontaktuppgifter till mentorerna på med hörselskada på www.uh.se under Arbete och karriär. väg ut i arbetslivet.
 9. 9. HÖST OCH VINTERUnGDOMSKOnFerenSenUngdomskonferensen är UH:s största medlemshelg Passa på att träffaoch ett bra tillfälle att komma i kontakt med UH för andra medlemmarden som aldrig varit med på en aktivitet tidigare. Vi på UH:s största med- lemshelg - ungdoms-blandar föreläsningar med sociala aktiviteter och kny- konferensen!ter många nya kontakter. Temat för årets konferensbestäms under årsmötet i april. Håll utkik på hemsi-dan efter mer information.Ålder: 13+ Datum: 12-14 november Plats: Ädelforsfolkhögskola, Holsbybrunn Kostnad: 500 kr som be-talas i samband med anmälan (i priset ingår logi medhelpension, aktiviteter och resa) Anmälan: senast 12oktober Kom på vår första helgkurs i tecken- språk. Deltagarna delas in i tre olika grupper så att nivån ska passa just dig.HeLGKUrS i TecKenSPrÅKSista helgen i november kommer vi anordna en helg-kurs i teckenspråk på Västanviks folkhögskola utan-för Leksand. Vi erbjuder nybörjar-, fortsättnings- ochavancerad nivå. Ta chansen att tillbringa en helg i enteckenspråkig miljö med möjligheter att utveckla dittteckenspråk.Ålder: 13+ Datum: 26-28 november Plats: Västanviksfolkhögskola, Leksand Kostnad: 300 kr som betalasin i samband med anmälan (i priset ingår logi medhelpension, resa samt aktiviteter) Anmälan: senast 26oktober
 10. 10. KONTAKTA OSSLOKALTVi har lokalföreningar på följande platser:UH Dalarna: jonas.fransson@uh.seUH Kronoberg: henrik.sall@uh.seUH Mälardalen: malardalen@uh.seUH Skåne: hanna.palsson@uh.seStockholm HiSUS/UHiS: peter.falkegard@uh.seUH Uppsala: annika.pihlblad@uh.seUH Västerbotten: Sanne.renbergnystroem@uh.seUH Västra Götaland: helene.larsson@uh.seUH örebro: therese.almstrom@uh.seUH östergötland: leif.linse@uh.seFinns ingen lokalförening på din ort?Kontakta kansliet så hjälper de dig att hitta rätt.KAnSLi Maria öjmertz Josefine Hedlund Sabina Hedström Pia nyström Generalsekreterare Kommunikatör Organisationssamordnare ekonomiassistent maria.ojmertz@uh.se josefine.hedlund@uh.se sabina.hedstrom@uh.se pia.nystrom@uh.se 08-457 55 80 08-457 55 80 08-457 55 74 08-457 55 72Kansliet i Stockholm samordnar verksamheten, stöttar föreningarnaoch svarar på frågor från press, politiker och allmänhet.Kontakta Unga Hörselskadades kansli:Box 6605 tel. 08 457 55 00 www.uh.se Bankgiro: 5253 - 4271113 84 Stockholm texttel. 08 457 55 01 kansli@uh.se Plusgiro: 257595 - 9
 11. 11. Anmälan till UH:s aktiviteter 2010Klipp ur eller kopiera hela sidan och skicka till UH:s kansli.Du kan även anmäla dig på hemsidan www.uh.se jag vill anmäla mig till aktivitet: jA! jag vill gå med i UHnamn:Personnummer (10 siffror):Gatuadress:Postnummer och ort:Telefon:e-post:namnunderskrift:Datum: Jag vill ha information via e-post Brev Jag accepterar att UH publicerar bilder där jag är med på UH:s hemsida och i UH:s material ja nej Jag har behov av Slinga Skrivtolk Teckenspråkstolk Allergi nej ja mot vad: Kost (vegetarian/vegan/laktos): Är det något ytterligare ledarna behöver veta för att göra aktiviteten så bra som möjligt för dig? Flerfunktionsnedsättning?Kontaktuppgifter till anhörig:relation och namn:Telefon: Mobil:Adress:Postnummer och ort:e-post:
 12. 12. Populäraste aktiviteterna Ungdomskonferensen Årsmötet Skidresan UH:s vision är ett tillgängligt samhälle där barn och unga med hörselskada är delak- tiga, självständiga och utvecklas på lika villkor.Besök oss på: AnmälanGävlegatan 16, Stockholm Kom ihåg att du kanTelefon: 08-457 55 00 anmäla dig till allawww.uh.se läger och aktiviteterwww.facebook.com på UH:s hemsida.- grupp Unga www.uh.seHörselskadade Porto betalt Unga Hörselskadade SVArSPOST 110 556 202 113 84 Stockholm

×