Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Social Media and Web 2.0 Business Opportunities

295

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
295
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Kére, hogyjelöljetek be a LinkedIn-en, de ne aziwiwen, és ne a facebookon.A közösségiportálonvalóföllelhetőségemnévjegykártyaként is szolgálegyben.
 • Áttekintő- Ezazelőadásáttekinti Web2.0 –esfilozófiaegyeskomponenseit de nem fog elmerülniegyenkéntitárgyalásukba.LíbiaA 2011-es egyiptomiéslíbiaiforradalmait a Facebookésmásközösségiportáloksegítségévelszervezték. A terroristaszervezetekönszerveződésénekéstitkoskommunikációjának is fontoselemeiezek, mellyel a megfeleőkiberbűnüldözőcsoportokpróbáljákfelvenni a versenyt.A cégesrészvételtelsősorban a szervezeteáltalértem, de személyesen is elkerülhetetlen. Vannakmégrégivágásúfelsővezetők, akik a névjegykártygyűjteményükkelésegymobiltelefonnalakarjákvezetni a cégüketésbátranhangoztatják, hogynemléptek be azIwiwbeés a facebookba se fognak, mertnemérnekőkráarra. Majdmegcsinálják a pipeckisprofiljukat, mihelytállástkellkeresni. Amirelehet, hogyígygyorsabbanszükséglesz, mint gondolnák.
 • Eladni- AzIT mindigjóltudtaeladnimagátéssosemfukarkodottolyanígéretekkelsem, mint pl. a természetesnyelvekfordítása.Visszafogott?Ehhezképestegytrendösszefoglaló buzzword mégugyancsakvisszafogott.
 • Bevetheti a Web2-es oldalakonhasználtösszestechnológiát is, ha azüzletimodelbenvagyazügyfélkommunikációbannemkövetik a Web2-es filozófiát.
 • Talánkihagyom, lassú.
 • Barcampérdeklődés- A Web 2.0 márnem hype, kialakultak a nyereségessiteok, a befektetőkkidologzottfolyamatokszerintkaroljákfelazígéretesötleteket, a Barcampérdeklődésehanyatlik. A Smartphone piac a hype most.
 • Ignorálni -Nehézlenneegyolyangyűjtőmédiátignorálni, melyenközösségnektartjákmagukat a résztvevők, intenzívérdekcsoportokatalkotnakazonbelül, aktívkommunikációtfolytatnakegymással. A Milgramelv, miszerint a földönminden ember közöttlegfeljebbhatlépéseskapcsolattalálható. Magyarországonezhárom, vagyis, van olyanbarátom, akiismeri a tebarátodat.Barátombarátja -Amerikábanössznépiszocializációsjátékidegenekközött, hogymond meg holnőttélfölésfogadjunk, hogy van olyanbarátom, akijártmárott. Magyarországonjólműködöttennekaz a változata, hogymondd el a barátaidatésleszköztükolyanakitén is ismerek. Ma máreztaziwiw-en perszesokkalgyorsabbanellenőrizhető.Miérdekesebben?Számunkranem a közösségiportál mint cégérdekes, hanemaz a közösségitér, aminazügyfeleink, partnereink, konkurenseinkésalkalmazottainkkommunikálnak.
 • AzeredetiO’reillyféle Web 2.0 tag cloudotcsakazértraktamfel, mert 2004-ben márpontosanértették mi a különleges a megszületettközösségitérben, de mégtúlnagyjelentőségetadtakazaztlehetővétevőtechnológiánakéskisebbet a mögöttesmotivációknakVonjukki a technológiátbelőle, hogypontosabbképetkapjunk.Kulcsszósúgó- A Tag Cloudotátvették a tömegmédiumok is, hogylazábbanhierarchizálthozzáféréstkínáljanak a tartalmaikhoz. Ezegyúttalkeresésegyszerűsítőkéntvagykulcsszósúgóként is szolgál, mert a gyakorlatlanlátogatónemtudtalálókulcsszavakatkitalálni.
 • Mémvagynemmém? A Web2.0-es jelenségfőfogalmaitmémekneknevezi a szakirodalom, amiöfenntartó, önreprodukálóinformációmorzsátjelent. Nemvagyokbiztos benne, hogyhelyes-e ezeketmémnekminősíteni, MérőLászló a pénz mint mémrőlszólókönyvébenpontosmémdefiníciótkapunk, de egyelőrefogadjukezt el ebben a formában.Azittláthatfogalmakviszontvalóban a Web2.0 érdemihatástkiváltóalapjai.A szaggatottkapcsolattaljelöltfogalmakfontoshatástgyakorolnakegymásra.
 • Ez a legfontosabbtézisem, hogymiértmegkerülhetetlenmindenvállalatszámára a Web 2.0.Piacokon - Markets are conversations: történelmileg a piacokonazemberekmegtekintették, kitárgyalták a termékeket, árakat, minőségetésminderrőlvéleményt is cseréltek. Az Internet jóvalnagyobbpiacrólkínáljóvalglobálisabbtársalgásilehetőséget. A társalgásnemcsakszóbeli, de értékelésselésviselkedéssel is kifejezhető.Kihallatszik- Korábbanezek a társalgásoksokkalkevésbélátszottak/ haltszottakkiéselszálltak a levegőben. (Ha mártúlvoltunkrajta, akkormegúsztuk.)1 kattintásra - Hyperlink vs. hierarchy Azinternetetátszövőhivatkozásirendszerekésazegykattintásnyitávolságlebontja a hagyományoserősorrendeketéshierarchiákat.
 • PriceCompare.com - A repülőjegyértékesítéskikerültazirodábólés affiliate hálózatokonkeresztülbonyolódik. A termékösszehasonlítóoldalakszerepejelentősazutazási, biztosításiéselektronikaiszektorbanésmásszektorok is csatlakoznakezekhez.A kifeléirányulóhangvételbefolyásolja a vállalatbelsőkommunikációját isQS Az Enterprise 2.0a Qualysoft kedvenctémája, mertnagyobbsikereketértünk el ezen a területen, mint más Web 2.0-es területeken.
 • Milyen a Web 1.0-es vállalatikommunikáció?1. Csakazigazgatóblogolhat, ésazt is négyenengedélyezik. A Web 2.0-esben a szakértőkblogolnak.2. A Webestartalmatcsak a megfelelőhierarchiábanlehetkeresni. Nincsenekközvetlenutak.3. A vállalatiweboldalleginkább a részvényeseknekszól. El tudtokképzelniegyUPC oldalt, aminek a nyitóoldaláncsatornákésműsorokvannakésazalapjánjutok el a szükségeselőfizetésicsomagomhoz? Egy Adidas oldalt, melyre a helyifutókluboldaláróljutok? A Nike+ futóklubbzseniális!!4. A technikátkikelloutsourcolni, gyerünk a cloudba, termékfejlesztőkés product ownereknek van helyükegycégben, nem IT hadseregnek. Nemigaz, hogydrágább, kevésbémegbízhatóéskiszolgáltatottabbpozíció.7 A Web1.0-es cégweboldalánnincshelyevásárlóivagyklubvezetőségitartalomnak.8. A tartalomcsereésfeldolgozhatóságnemszempont.9. A tartalomkésztálalásárafókuszálnem a partnerekkelvalóegyüttműködéslehetségesakcióira.10. Lásd 7-es pont.11. A népszerűséget (vagyinkábbismertséget) brute force hirdetésselakarjaelérni12. Birtokolniakarmindent, mertrosszul van a közvetlenkontrolhiányától, még ha ezzel el is veszíti a hatástöbszörözéslehetőségét.A Web2.0-es kommunikáció a hatástöbbszörözésrőlszól
 • A user generated contribution, ami a user generated contentáltalánosítása, azegyikfőhajtóerejévévált a Web2-nek. Mitérnekazittláthatóweboldalak, ha felhasználókszázezreinemcuppannakráéstöltikfeltartalommal? (Mitér? content, participation, behaviour, tag,klick, like)ApróhirdetésipiacSemmit. 10fillér per PI. Pontosabbanjólmeghatározhatómódonazalatalevőeszközárát, aminnéhánytízezerdollárratehető. Szimbiózisbakerülünk a portálgyártóval, őingyen ad nekemegyszemélyespublikációseszközt, mi pedigolyanértékestartalmathozunkösszerajta, amihatalmaslátogatóiforgalmatgenerál. Azoldallátogatottságaértékeshirdetésifelülettéteszi a portált, mely ma márbejáratottmódonértékesíthető. Egyhirdetásikattintásértazoldaltulajdonos kb. 5-10 forintotkaphat, a hirdetésminőségétőléstargetáltságátólfüggően 100 oldalmegjelenésből 0,5-5% átkattintástérmajd el, az 1% átlagosnakmondható. A PI szám/10= 1Ft képletalapján ha csinálnapi 1 millió PI-t, vagyis page impressiont, azazoldalletöltést, akkorhavi 3 millió Ft, éves 36 millió Ft bevételnél tart akkor is, ha oldalankéntcsakegyhirdetésttenneki, de talántöbbet is elbírazoldal. Ekkoraforgalmatnagyonkevésoldalér el Magyarországon, aziwiwéves PI száma a 7mrd-ot is meghaladja, a bevételepedigaz 1mrd forintot.- A hagyományosapróhirdetésipiacotcsúnyánagyonvágták a linkgyűjtemények,mint a startlap.hués craigslist. A nyomtatottlapokbevételének 35 százalékapárolgott el két-háromévalatt, a specializálódotthirdetésiújságokinterneteskiadásaiseholnemállnak a versenyben. A televízióegyelőrejóltartjamagát, csupánegyesműsortípusokatérintettérzékenyen a webeskonkurencia.
 • A Wikipediaésmásönkéntes wiki alapútartalompublikálóoldalak a legismertebbek, melykizárólagazönkéntesfelhasználóktartalmaivalkonkurál a licencedíjasenciklopédiákkal, mint az encyclopedia britannica. (Koordinálvaegyszűkszerkesztőgárdaáltal, amitalapítványipénzbőlfizetnek, évente16mUSD, 2mrdFt) Ne gondoljuk, hogyazinternetezőközösségnekne lennekapacitásatöbbhasonlóvolumenűprojektre, pl. Havontaannyiidőttöltenek a userek angry birds játékprogrammal, mint amennyi 10 évwikipediaalkotáshozkellett. A Wikipedia megbízhatóságajó, habárnéha a fizetősenciklopédiáktámadják. Egynyomtatottenciklopédia a következő 20 évbennem fog bővülniés a hibák is benne maradnak. De a lényegmégisegyszemléletmódbelikülönbségbenkeresendő. A tudománybanszükségeslehet a hitelesítettforrásés a Mars projektegyesdöntéseit se alapoznám a wikipédiára, azonban a modern gazdaságazazonnalibizonytalaninformációttöbbreértékeli a későnérkezőlassúnálés meg kelltanulnunktöbbesmegbízhatóságúinformációkhasználatát a különbözőhasználatieseteksorán.Azegyetemektiltaniszokták, hogyegydiplomamunkában a Wikipédiátnevezze meg valakiforrásnak, éseznem is baj. A Radical Trust jelentőségét a megfelelőhelyekenkelltudnialkalmazni, másrésztpedig meg kelltanulni a munkánksorán a forrásokbanjelentkezőbizonytalanságotésanakellenőrzését.
 • Talánaztgondolnánk, hogy a Web 2.0-nek van helye a modernmédiacégekéletében de nincs a hagyományosiparágakban.A Web2.0-es kollaborációrólszólókönyvébenleír Don Tapscottegyesetet, melybenGoldcorp – torontóiközpontúazaranylelőhelyeinnemtaláltmártöbbaranyat a mintafúrásoksorán. A linuxhatására 1999-ben döntöték el hogyA vállalatlegféltettebkincsét, a geológiaimérésiadataitfeltetteazinternetre (400mb) és 575 ezerdollártígértmindenkinek a Goldcorp Challenge 2000 márciusába, akiazalapjánolyanmintavételihelyettalál, melyenvalóbantalálnakaranyat. A vállalatmegmenekült a csődtőlésmásodikvirágkorátéli. Több mint ezrenkezdték meg a vizsgálatokatötvenországból. 110 pontotazonosítottak be, ésezek 80%-ánsikeresvol a fúrás. A cérészvényei 110m dollárossszértékrőlkilencmilliárddollárraemelkedtek.
 • A kontribúció, mint a content általánosításaazértszületett meg, mertegyoldalértékét a látogatókviselkedése is befolyásolhatja, pl. a ratingrevalókatintás, a megadottkeresőszavakés a találatilistábólvalóválasztássalbefolyásoltindirektpriorizálás is. Az UCV hasonló de nemazonos a Crowd Sourcinggal.A Web2-es cuccokbanérvényesülaz1% aktívkontentszerkesztő, 10% alkalmifeedbackelő, a többicsakfogyasztómodell. A részvételimintátmégennél is jobbanszétbontottákmostanában. Tartalomlétrehozók, másoktartalmánakvagykapcsolatainakgyűjtői, véleményezők, csatlakozók, nézők, inaktívak.
 • Tartalomlétrehozók, másoktartalmánakvagykapcsolatainakgyűjtői, véleményezők, csatlakozók, nézők, inaktívak.Különösfigyelmetkellszentelni a reklamálókraés a telefonon/emailentudakozókra, mertők a véleményformálók.Hogyanépíthetünk community-t a vállalkozásköré? Szakmaiklubbokkalpéldául.Az ember hasznostevékenységének 35 százalékamonetizálható, bárazarányfolyamatosannövekszik. A férfiakmunkavállalásánakértékétpénzbenkifejezzük. Ha elromlikazautónkéssegítvalakiazúton, aztnemfejezzükkipénzben, ha az assistance szolgálatothívjukki, az benne lesz a GDP-ben. A családonbelüligyermeknevelésitevékenységetnemszoktukpénzbeátszámolni, de ha babysittertkellhívni, akkorkifejezésrekerül. Azönkénteséshobbitevékenységekfontosabbaklehetnek a vállalatodnak mint a fizetettmunka.
 • Radical Trust éshitelesség.A90-es évekderekánmégFaxallehetettPostabankpánikotkelteni. Ma mára közösségitartalmakreagálják le leggyorsabbanazeseményeket.A CNN felismerteennekjelentőségétésahelyett, hogykonkurálnipróbálnavele, monitorozzákésátveszikezeket a tartalmakat.A sajtó ma márbeépíti online megjelenéseikbe a kommentezést, blogolást, rankingezést, stb. Continuous partial attention, online presence - to be alive, to be recognized, and to matter. NOT TO MISS ANYTHING. Aszinkrontechnikák
 • Critics and network effect.Backlink economy
 • Radical TransparencyTegyükelérhetővé a rendelkezésreállóadatainkatkülsőhasználókszámára.Ha úgyérezzük, hogykonkurenciátjelentszámunkraazígyszületettalkalmazás, ráérünkkésőbbtárgyalni a licenceléséről, vagyszűkítjük, a szolgáltatáskörét.
 • Privacy – a jófreemailrendszeraz volt, amelyiktitokbantudtatartani a tagokat. Erre a tagokönkéntosztják meg magukatmásszájtokon!.Szimbiózisaz SNS-elNőkPrivate CRMMobile .- TöredékidőkhasznosításaSNS – keressünkmásokagyában – tudja-e valakiScifibenélünk, csaknemvesszükészreKözösségi szájtok információs bázisként is működhetnek „Tudja-e valaki...?” http://kereses.blog.hu/2010/08/24/a_twitter_mint_keresohttp://index.hu/tech/net/2011/01/18/ketmilliard_netezo_250_millio_weboldal/ Ázsia: 800M, Európa: 500M, É-Am.: 200M, Afrika 100MRészvényár becslés, ki tudja eltalálni?
 • Szabónemszereti a Web2-őt.Kinek van csakiwiwaccountja, kinek van csakfacebook? Kinek van mindkettő? Kinek van legalább 5 tagsága?
 • PLAZA - 2000-benazthittük, hogyvirtuálisáruházakban 3D hatássallehetmajdplázákatlétrehozni. Azegyhelyretelepültboltokfogjákvonzani a látogatókatéslátogatótvásárolniúgytudmajd a bolt, ha szintén a plázábanköltözik. Ma márlátjuk, hogy a közösségihálóklettek a plázákésaz affiliate rendszerszolgál Tesco szerűbevásárlóközpontként.
 • Personal CRM, Mindenkilegyenott, csoportosíthatom, hogyankommunikálok a személyeséscégeskapcsolatokkal.Iwiwpenetráció 95%Sittesek.huésallatsetaltato.humégnincs, de halottam, hogymárkészül.Egy SNS attóljó, hogymegtalálhatóakottazok, akikkelinteraktálniszeretnék. Egyrésztazok, akiketmárismerek, másrésztazok, akiketmégnemismerek, devagy meg akarhatomismerni, vagycsupánazáltalukvégzetttevékenységfontosnekemvagyazismerőseimszámára. Ezekneknekminnélnagyobbpenetrációbankellmegtalálhatónaklennie.EbbenazIwiwtalánmégmindigverhetetlenazegészvilágon, de csúcsformájában a hazaiinternetezőtársadalom 95%-a volt megtalálható, több mint 4 millióaccountotlétrehozva, miközbenazaccountokhitelességekezdettőlfogvakiemelkedőenjó volt. Ez a meghívóhiánynak volt köszönhető, másrendszerekbenakárazaccountokkétharmada is fake lehet. A közösségihálókonazaccountokhitelességét a kapcsolativisszajelzésekkezdikidővelbiztosítani, habárnemlehetetlen fake account építésselfoglakozni, amitegyébként a szabályzatáltalában tilt. A Facebook a 600 milliós user bázisellenéresemért el egyetlenpiaconsemolyanpenetrációt mint aziwiw. Annálinkábbsajnálatos a vásága.
 • Szégyenletesbukás, hogynemazosztálytársakportáljainőttékkimagukatsikeresközösségisiteokká. Adott volt egyhatalmasuserbázis, akikténylegesen a közösségiportálokmagjátadtákkésőbb. Volt internethozzáférésük, emailcímükésismertékegymást, dehátazalapkapcsolatihálóéskommunikációsigényadott. A gondolkodásmódbaegyszerűennemfértbele a rendezetlenháló, adhocszerveződés. Azüzemeltetőkgyakorlatilagtönkrevágtákezeket a siteokat a konzervativizmusukkal.Ma itttartanak.
 • OpenApi, Games, Corporate platform, Like, Event organizerElsősorban a játékokokoztákazelsőhasználatnövelőtényezőt, majd a likeolás.Radical transparency.A magyarközösségi site használók:- 39% csak iwiw- 27% csak Facebook- 34% mindkettőA következőfontosfeltétel, hogymilyenformákbanfogoktudniinteraktálni a kapcsolataimmal, ha máregyszermegtaláltamőket. Aziwiwezen a térenbukott meg, a siralmasüzenetkezelésés a fantáziátlaninterakciósmodellekmiatt. Amíg a kapcsolatihálófelépítésénéltűrhetőnektekintették a válaszidőproblémákat, addig a prompt kommunikációsigényeknélmárnem volt az. Aziwiwnekjóesélyelehetettvolnamég, hogyáltalánosmagyarauthentikációsközponttáváljon, de ebbeaziránybanemmertekelindulni.Fontostényezőmég a kapcsolatokminősítése, amibenmindegyikportálnak van mégfejlődnivalója. A facebooksikererészben a hasonlójelentőségűopenapinakköszönhető. A Facebook applikációknakpedigabban, hogyvállalatokelkezdtékdirektés online marketing platformnakhasználni. Az event organizer szinténnagyonjelentős volt. A közösségiháló ma márszemlyes CRM-kéntfunkcionálésmobileszközökkelvalószinkronizációja is fontostényezőlesz. Ma mégnemnagyontudnak a közösségihálókközöttkommunikálni a userek, mint ahogy a kezdetiinterneteslevelezőrendszerekközöttsem volt átjárás. A Compuserve, interneteslevlezés, x400, stb. Mind zártrendszerekvoltak.
 • Számunkra a közösségiportálokannyibanfontosak,hogyantudunkezen a közösségitéreninteraktálniazügyfeleinkkel, partnereinkkeléshogyantudunkközösségeketépítenimagunkköré. Nemakarunkönállóközösségiportálokatlétrehozni, hanemszimbiotikuskapcsolatotakarunkkiépíteniezekkel a portálokkal.A szimbiotikuskapcsolatlépései:Világoscélkitűzés, közösséggazdakijelölése, létezőközösségekbeazonosításaés a célközösségekkiválasztása, elérési “marketing” tervkészítése, csatornáraszabottkommunikációsstratégiakialakítása, metrikákdefiniálása, kampánytervpublikálásaés a kampánybonyolítása. Mérésekalapjánmármenetközbenvisszacsatolniésfinomítani a tervet.
 • Tanultakgrafikoncsapdákat? Csakazt a grafikonthigyjék el, amitmagukhamisítottak. De ezekrelatívekorrektek.Aközösségihálóegyrészt a telefonkönyvnévjegyzéktáránakfelel meg, amibőllehetrendszerenbelüljólüzenni is. A mobilokonrészint a túlbonyolítottfelületnekköszönhetőennemhelyettesítimég a levelezést. Másrészt a mobileszközökhasználatikarakterisztikája a töredékidőkhasznosításáravonatkozik, amiegygyors mail alert olvasásátjobbantámogatja.
 • Naponbelüliegyedilátogató.
 • Ezt a nadrágotazinternetenvettem!Tudom meg is látszikrajta...A hagyományos brick and mortar retail store-ok főkifogásaazerősebb online csatornárapozícionálássalszembenazszokottlenni, hogyproblémátokoz, hogy a vásárlószemélyesen meg akarjatapasztalni a terméket, amiegyzöldségpiacésruha bolt esetébenindokolt is lehet. Továbbiszempont a hazai delivery logisztikaéretlensége, amibe most ne menjünkbele, de azegyikfő ok, azaz, hogyfélnek a promptvásárláselmaradásátólés a vásárlóiktól is félnekannyira, hogynemmerjék a közösségiajánlásokatkihasználni. Inkábbelszenvedik a homárkritikákat, mintsem a sajátoldalaikonlássákaztviszont.A prompt vásárláselmaradásakomolyproblémalehetéssajnálatos, hogynemtudjákvagynemmeriktudnikiaknázniugyanezt a hatástazinterneten. Azáruházbancsakegyférfiésnőibejárásiutattudnakperszonalizálnibárazáruelrendezésmárakomolytudománnyávált. De azinternetennemtudjákelérniugyanaztazimpulzusszerűmeglátomésmegszeretemvásárlást, miközbentudjukmitvásároltkorábbanazügyfél, milyenjövedelmiszegmensbetartozik, hollakik, stb.? Kétlem, hogy 10 évenbelül ne lenne a promptvásárlásihajlandóságnagyobbegywebáruházban, mint a hodályban.
 • Markets are conversations: történelmileg a piacokonazemberekmegtekintették, kitárgyalták a termékeket, árakat, minőségetésminderrőlvéleményt is cseréltek. Az Internet jóvalnagyobbpiacrólkínáljóvalglobálisabbtársalgásilehetőséget. A társalgásnemcsakszóbeli, de értékelésselésviselkedéssel is kifejezhető.Korábbanezek a társalgásoksokkalkevésbélátszottak/ haltszottakkiéselszálltak a levegőben. (Ha mártúlvoltunkrajta, akkormegúsztuk.)Hyperlink vs. hierarchy Azinternetetátszövőhivatkozásirendszerekésazegykattintásnyitávolságlebontja a hagyományoserősorrendeketéshierarchiákat.
 • Errőlcsakannyitmondunk most, hogy van. Vagyinkábbkimarad.
  1. A particular slide catching your eye?

   Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

  ×