Your SlideShare is downloading. ×
Social Media and Web 2.0 Business Opportunities
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Social Media and Web 2.0 Business Opportunities

280
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
280
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Kére, hogyjelöljetek be a LinkedIn-en, de ne aziwiwen, és ne a facebookon.A közösségiportálonvalóföllelhetőségemnévjegykártyaként is szolgálegyben.
 • Áttekintő- Ezazelőadásáttekinti Web2.0 –esfilozófiaegyeskomponenseit de nem fog elmerülniegyenkéntitárgyalásukba.LíbiaA 2011-es egyiptomiéslíbiaiforradalmait a Facebookésmásközösségiportáloksegítségévelszervezték. A terroristaszervezetekönszerveződésénekéstitkoskommunikációjának is fontoselemeiezek, mellyel a megfeleőkiberbűnüldözőcsoportokpróbáljákfelvenni a versenyt.A cégesrészvételtelsősorban a szervezeteáltalértem, de személyesen is elkerülhetetlen. Vannakmégrégivágásúfelsővezetők, akik a névjegykártygyűjteményükkelésegymobiltelefonnalakarjákvezetni a cégüketésbátranhangoztatják, hogynemléptek be azIwiwbeés a facebookba se fognak, mertnemérnekőkráarra. Majdmegcsinálják a pipeckisprofiljukat, mihelytállástkellkeresni. Amirelehet, hogyígygyorsabbanszükséglesz, mint gondolnák.
 • Eladni- AzIT mindigjóltudtaeladnimagátéssosemfukarkodottolyanígéretekkelsem, mint pl. a természetesnyelvekfordítása.Visszafogott?Ehhezképestegytrendösszefoglaló buzzword mégugyancsakvisszafogott.
 • Bevetheti a Web2-es oldalakonhasználtösszestechnológiát is, ha azüzletimodelbenvagyazügyfélkommunikációbannemkövetik a Web2-es filozófiát.
 • Talánkihagyom, lassú.
 • Barcampérdeklődés- A Web 2.0 márnem hype, kialakultak a nyereségessiteok, a befektetőkkidologzottfolyamatokszerintkaroljákfelazígéretesötleteket, a Barcampérdeklődésehanyatlik. A Smartphone piac a hype most.
 • Ignorálni -Nehézlenneegyolyangyűjtőmédiátignorálni, melyenközösségnektartjákmagukat a résztvevők, intenzívérdekcsoportokatalkotnakazonbelül, aktívkommunikációtfolytatnakegymással. A Milgramelv, miszerint a földönminden ember közöttlegfeljebbhatlépéseskapcsolattalálható. Magyarországonezhárom, vagyis, van olyanbarátom, akiismeri a tebarátodat.Barátombarátja -Amerikábanössznépiszocializációsjátékidegenekközött, hogymond meg holnőttélfölésfogadjunk, hogy van olyanbarátom, akijártmárott. Magyarországonjólműködöttennekaz a változata, hogymondd el a barátaidatésleszköztükolyanakitén is ismerek. Ma máreztaziwiw-en perszesokkalgyorsabbanellenőrizhető.Miérdekesebben?Számunkranem a közösségiportál mint cégérdekes, hanemaz a közösségitér, aminazügyfeleink, partnereink, konkurenseinkésalkalmazottainkkommunikálnak.
 • AzeredetiO’reillyféle Web 2.0 tag cloudotcsakazértraktamfel, mert 2004-ben márpontosanértették mi a különleges a megszületettközösségitérben, de mégtúlnagyjelentőségetadtakazaztlehetővétevőtechnológiánakéskisebbet a mögöttesmotivációknakVonjukki a technológiátbelőle, hogypontosabbképetkapjunk.Kulcsszósúgó- A Tag Cloudotátvették a tömegmédiumok is, hogylazábbanhierarchizálthozzáféréstkínáljanak a tartalmaikhoz. Ezegyúttalkeresésegyszerűsítőkéntvagykulcsszósúgóként is szolgál, mert a gyakorlatlanlátogatónemtudtalálókulcsszavakatkitalálni.
 • Mémvagynemmém? A Web2.0-es jelenségfőfogalmaitmémekneknevezi a szakirodalom, amiöfenntartó, önreprodukálóinformációmorzsátjelent. Nemvagyokbiztos benne, hogyhelyes-e ezeketmémnekminősíteni, MérőLászló a pénz mint mémrőlszólókönyvébenpontosmémdefiníciótkapunk, de egyelőrefogadjukezt el ebben a formában.Azittláthatfogalmakviszontvalóban a Web2.0 érdemihatástkiváltóalapjai.A szaggatottkapcsolattaljelöltfogalmakfontoshatástgyakorolnakegymásra.
 • Ez a legfontosabbtézisem, hogymiértmegkerülhetetlenmindenvállalatszámára a Web 2.0.Piacokon - Markets are conversations: történelmileg a piacokonazemberekmegtekintették, kitárgyalták a termékeket, árakat, minőségetésminderrőlvéleményt is cseréltek. Az Internet jóvalnagyobbpiacrólkínáljóvalglobálisabbtársalgásilehetőséget. A társalgásnemcsakszóbeli, de értékelésselésviselkedéssel is kifejezhető.Kihallatszik- Korábbanezek a társalgásoksokkalkevésbélátszottak/ haltszottakkiéselszálltak a levegőben. (Ha mártúlvoltunkrajta, akkormegúsztuk.)1 kattintásra - Hyperlink vs. hierarchy Azinternetetátszövőhivatkozásirendszerekésazegykattintásnyitávolságlebontja a hagyományoserősorrendeketéshierarchiákat.
 • PriceCompare.com - A repülőjegyértékesítéskikerültazirodábólés affiliate hálózatokonkeresztülbonyolódik. A termékösszehasonlítóoldalakszerepejelentősazutazási, biztosításiéselektronikaiszektorbanésmásszektorok is csatlakoznakezekhez.A kifeléirányulóhangvételbefolyásolja a vállalatbelsőkommunikációját isQS Az Enterprise 2.0a Qualysoft kedvenctémája, mertnagyobbsikereketértünk el ezen a területen, mint más Web 2.0-es területeken.
 • Milyen a Web 1.0-es vállalatikommunikáció?1. Csakazigazgatóblogolhat, ésazt is négyenengedélyezik. A Web 2.0-esben a szakértőkblogolnak.2. A Webestartalmatcsak a megfelelőhierarchiábanlehetkeresni. Nincsenekközvetlenutak.3. A vállalatiweboldalleginkább a részvényeseknekszól. El tudtokképzelniegyUPC oldalt, aminek a nyitóoldaláncsatornákésműsorokvannakésazalapjánjutok el a szükségeselőfizetésicsomagomhoz? Egy Adidas oldalt, melyre a helyifutókluboldaláróljutok? A Nike+ futóklubbzseniális!!4. A technikátkikelloutsourcolni, gyerünk a cloudba, termékfejlesztőkés product ownereknek van helyükegycégben, nem IT hadseregnek. Nemigaz, hogydrágább, kevésbémegbízhatóéskiszolgáltatottabbpozíció.7 A Web1.0-es cégweboldalánnincshelyevásárlóivagyklubvezetőségitartalomnak.8. A tartalomcsereésfeldolgozhatóságnemszempont.9. A tartalomkésztálalásárafókuszálnem a partnerekkelvalóegyüttműködéslehetségesakcióira.10. Lásd 7-es pont.11. A népszerűséget (vagyinkábbismertséget) brute force hirdetésselakarjaelérni12. Birtokolniakarmindent, mertrosszul van a közvetlenkontrolhiányától, még ha ezzel el is veszíti a hatástöbszörözéslehetőségét.A Web2.0-es kommunikáció a hatástöbbszörözésrőlszól
 • A user generated contribution, ami a user generated contentáltalánosítása, azegyikfőhajtóerejévévált a Web2-nek. Mitérnekazittláthatóweboldalak, ha felhasználókszázezreinemcuppannakráéstöltikfeltartalommal? (Mitér? content, participation, behaviour, tag,klick, like)ApróhirdetésipiacSemmit. 10fillér per PI. Pontosabbanjólmeghatározhatómódonazalatalevőeszközárát, aminnéhánytízezerdollárratehető. Szimbiózisbakerülünk a portálgyártóval, őingyen ad nekemegyszemélyespublikációseszközt, mi pedigolyanértékestartalmathozunkösszerajta, amihatalmaslátogatóiforgalmatgenerál. Azoldallátogatottságaértékeshirdetésifelülettéteszi a portált, mely ma márbejáratottmódonértékesíthető. Egyhirdetásikattintásértazoldaltulajdonos kb. 5-10 forintotkaphat, a hirdetésminőségétőléstargetáltságátólfüggően 100 oldalmegjelenésből 0,5-5% átkattintástérmajd el, az 1% átlagosnakmondható. A PI szám/10= 1Ft képletalapján ha csinálnapi 1 millió PI-t, vagyis page impressiont, azazoldalletöltést, akkorhavi 3 millió Ft, éves 36 millió Ft bevételnél tart akkor is, ha oldalankéntcsakegyhirdetésttenneki, de talántöbbet is elbírazoldal. Ekkoraforgalmatnagyonkevésoldalér el Magyarországon, aziwiwéves PI száma a 7mrd-ot is meghaladja, a bevételepedigaz 1mrd forintot.- A hagyományosapróhirdetésipiacotcsúnyánagyonvágták a linkgyűjtemények,mint a startlap.hués craigslist. A nyomtatottlapokbevételének 35 százalékapárolgott el két-háromévalatt, a specializálódotthirdetésiújságokinterneteskiadásaiseholnemállnak a versenyben. A televízióegyelőrejóltartjamagát, csupánegyesműsortípusokatérintettérzékenyen a webeskonkurencia.
 • A Wikipediaésmásönkéntes wiki alapútartalompublikálóoldalak a legismertebbek, melykizárólagazönkéntesfelhasználóktartalmaivalkonkurál a licencedíjasenciklopédiákkal, mint az encyclopedia britannica. (Koordinálvaegyszűkszerkesztőgárdaáltal, amitalapítványipénzbőlfizetnek, évente16mUSD, 2mrdFt) Ne gondoljuk, hogyazinternetezőközösségnekne lennekapacitásatöbbhasonlóvolumenűprojektre, pl. Havontaannyiidőttöltenek a userek angry birds játékprogrammal, mint amennyi 10 évwikipediaalkotáshozkellett. A Wikipedia megbízhatóságajó, habárnéha a fizetősenciklopédiáktámadják. Egynyomtatottenciklopédia a következő 20 évbennem fog bővülniés a hibák is benne maradnak. De a lényegmégisegyszemléletmódbelikülönbségbenkeresendő. A tudománybanszükségeslehet a hitelesítettforrásés a Mars projektegyesdöntéseit se alapoznám a wikipédiára, azonban a modern gazdaságazazonnalibizonytalaninformációttöbbreértékeli a későnérkezőlassúnálés meg kelltanulnunktöbbesmegbízhatóságúinformációkhasználatát a különbözőhasználatieseteksorán.Azegyetemektiltaniszokták, hogyegydiplomamunkában a Wikipédiátnevezze meg valakiforrásnak, éseznem is baj. A Radical Trust jelentőségét a megfelelőhelyekenkelltudnialkalmazni, másrésztpedig meg kelltanulni a munkánksorán a forrásokbanjelentkezőbizonytalanságotésanakellenőrzését.
 • Talánaztgondolnánk, hogy a Web 2.0-nek van helye a modernmédiacégekéletében de nincs a hagyományosiparágakban.A Web2.0-es kollaborációrólszólókönyvébenleír Don Tapscottegyesetet, melybenGoldcorp – torontóiközpontúazaranylelőhelyeinnemtaláltmártöbbaranyat a mintafúrásoksorán. A linuxhatására 1999-ben döntöték el hogyA vállalatlegféltettebkincsét, a geológiaimérésiadataitfeltetteazinternetre (400mb) és 575 ezerdollártígértmindenkinek a Goldcorp Challenge 2000 márciusába, akiazalapjánolyanmintavételihelyettalál, melyenvalóbantalálnakaranyat. A vállalatmegmenekült a csődtőlésmásodikvirágkorátéli. Több mint ezrenkezdték meg a vizsgálatokatötvenországból. 110 pontotazonosítottak be, ésezek 80%-ánsikeresvol a fúrás. A cérészvényei 110m dollárossszértékrőlkilencmilliárddollárraemelkedtek.
 • A kontribúció, mint a content általánosításaazértszületett meg, mertegyoldalértékét a látogatókviselkedése is befolyásolhatja, pl. a ratingrevalókatintás, a megadottkeresőszavakés a találatilistábólvalóválasztássalbefolyásoltindirektpriorizálás is. Az UCV hasonló de nemazonos a Crowd Sourcinggal.A Web2-es cuccokbanérvényesülaz1% aktívkontentszerkesztő, 10% alkalmifeedbackelő, a többicsakfogyasztómodell. A részvételimintátmégennél is jobbanszétbontottákmostanában. Tartalomlétrehozók, másoktartalmánakvagykapcsolatainakgyűjtői, véleményezők, csatlakozók, nézők, inaktívak.
 • Tartalomlétrehozók, másoktartalmánakvagykapcsolatainakgyűjtői, véleményezők, csatlakozók, nézők, inaktívak.Különösfigyelmetkellszentelni a reklamálókraés a telefonon/emailentudakozókra, mertők a véleményformálók.Hogyanépíthetünk community-t a vállalkozásköré? Szakmaiklubbokkalpéldául.Az ember hasznostevékenységének 35 százalékamonetizálható, bárazarányfolyamatosannövekszik. A férfiakmunkavállalásánakértékétpénzbenkifejezzük. Ha elromlikazautónkéssegítvalakiazúton, aztnemfejezzükkipénzben, ha az assistance szolgálatothívjukki, az benne lesz a GDP-ben. A családonbelüligyermeknevelésitevékenységetnemszoktukpénzbeátszámolni, de ha babysittertkellhívni, akkorkifejezésrekerül. Azönkénteséshobbitevékenységekfontosabbaklehetnek a vállalatodnak mint a fizetettmunka.
 • Radical Trust éshitelesség.A90-es évekderekánmégFaxallehetettPostabankpánikotkelteni. Ma mára közösségitartalmakreagálják le leggyorsabbanazeseményeket.A CNN felismerteennekjelentőségétésahelyett, hogykonkurálnipróbálnavele, monitorozzákésátveszikezeket a tartalmakat.A sajtó ma márbeépíti online megjelenéseikbe a kommentezést, blogolást, rankingezést, stb. Continuous partial attention, online presence - to be alive, to be recognized, and to matter. NOT TO MISS ANYTHING. Aszinkrontechnikák
 • Critics and network effect.Backlink economy
 • Radical TransparencyTegyükelérhetővé a rendelkezésreállóadatainkatkülsőhasználókszámára.Ha úgyérezzük, hogykonkurenciátjelentszámunkraazígyszületettalkalmazás, ráérünkkésőbbtárgyalni a licenceléséről, vagyszűkítjük, a szolgáltatáskörét.
 • Privacy – a jófreemailrendszeraz volt, amelyiktitokbantudtatartani a tagokat. Erre a tagokönkéntosztják meg magukatmásszájtokon!.Szimbiózisaz SNS-elNőkPrivate CRMMobile .- TöredékidőkhasznosításaSNS – keressünkmásokagyában – tudja-e valakiScifibenélünk, csaknemvesszükészreKözösségi szájtok információs bázisként is működhetnek „Tudja-e valaki...?” http://kereses.blog.hu/2010/08/24/a_twitter_mint_keresohttp://index.hu/tech/net/2011/01/18/ketmilliard_netezo_250_millio_weboldal/ Ázsia: 800M, Európa: 500M, É-Am.: 200M, Afrika 100MRészvényár becslés, ki tudja eltalálni?
 • Szabónemszereti a Web2-őt.Kinek van csakiwiwaccountja, kinek van csakfacebook? Kinek van mindkettő? Kinek van legalább 5 tagsága?
 • PLAZA - 2000-benazthittük, hogyvirtuálisáruházakban 3D hatássallehetmajdplázákatlétrehozni. Azegyhelyretelepültboltokfogjákvonzani a látogatókatéslátogatótvásárolniúgytudmajd a bolt, ha szintén a plázábanköltözik. Ma márlátjuk, hogy a közösségihálóklettek a plázákésaz affiliate rendszerszolgál Tesco szerűbevásárlóközpontként.
 • Personal CRM, Mindenkilegyenott, csoportosíthatom, hogyankommunikálok a személyeséscégeskapcsolatokkal.Iwiwpenetráció 95%Sittesek.huésallatsetaltato.humégnincs, de halottam, hogymárkészül.Egy SNS attóljó, hogymegtalálhatóakottazok, akikkelinteraktálniszeretnék. Egyrésztazok, akiketmárismerek, másrésztazok, akiketmégnemismerek, devagy meg akarhatomismerni, vagycsupánazáltalukvégzetttevékenységfontosnekemvagyazismerőseimszámára. Ezekneknekminnélnagyobbpenetrációbankellmegtalálhatónaklennie.EbbenazIwiwtalánmégmindigverhetetlenazegészvilágon, de csúcsformájában a hazaiinternetezőtársadalom 95%-a volt megtalálható, több mint 4 millióaccountotlétrehozva, miközbenazaccountokhitelességekezdettőlfogvakiemelkedőenjó volt. Ez a meghívóhiánynak volt köszönhető, másrendszerekbenakárazaccountokkétharmada is fake lehet. A közösségihálókonazaccountokhitelességét a kapcsolativisszajelzésekkezdikidővelbiztosítani, habárnemlehetetlen fake account építésselfoglakozni, amitegyébként a szabályzatáltalában tilt. A Facebook a 600 milliós user bázisellenéresemért el egyetlenpiaconsemolyanpenetrációt mint aziwiw. Annálinkábbsajnálatos a vásága.
 • Szégyenletesbukás, hogynemazosztálytársakportáljainőttékkimagukatsikeresközösségisiteokká. Adott volt egyhatalmasuserbázis, akikténylegesen a közösségiportálokmagjátadtákkésőbb. Volt internethozzáférésük, emailcímükésismertékegymást, dehátazalapkapcsolatihálóéskommunikációsigényadott. A gondolkodásmódbaegyszerűennemfértbele a rendezetlenháló, adhocszerveződés. Azüzemeltetőkgyakorlatilagtönkrevágtákezeket a siteokat a konzervativizmusukkal.Ma itttartanak.
 • OpenApi, Games, Corporate platform, Like, Event organizerElsősorban a játékokokoztákazelsőhasználatnövelőtényezőt, majd a likeolás.Radical transparency.A magyarközösségi site használók:- 39% csak iwiw- 27% csak Facebook- 34% mindkettőA következőfontosfeltétel, hogymilyenformákbanfogoktudniinteraktálni a kapcsolataimmal, ha máregyszermegtaláltamőket. Aziwiwezen a térenbukott meg, a siralmasüzenetkezelésés a fantáziátlaninterakciósmodellekmiatt. Amíg a kapcsolatihálófelépítésénéltűrhetőnektekintették a válaszidőproblémákat, addig a prompt kommunikációsigényeknélmárnem volt az. Aziwiwnekjóesélyelehetettvolnamég, hogyáltalánosmagyarauthentikációsközponttáváljon, de ebbeaziránybanemmertekelindulni.Fontostényezőmég a kapcsolatokminősítése, amibenmindegyikportálnak van mégfejlődnivalója. A facebooksikererészben a hasonlójelentőségűopenapinakköszönhető. A Facebook applikációknakpedigabban, hogyvállalatokelkezdtékdirektés online marketing platformnakhasználni. Az event organizer szinténnagyonjelentős volt. A közösségiháló ma márszemlyes CRM-kéntfunkcionálésmobileszközökkelvalószinkronizációja is fontostényezőlesz. Ma mégnemnagyontudnak a közösségihálókközöttkommunikálni a userek, mint ahogy a kezdetiinterneteslevelezőrendszerekközöttsem volt átjárás. A Compuserve, interneteslevlezés, x400, stb. Mind zártrendszerekvoltak.
 • Számunkra a közösségiportálokannyibanfontosak,hogyantudunkezen a közösségitéreninteraktálniazügyfeleinkkel, partnereinkkeléshogyantudunkközösségeketépítenimagunkköré. Nemakarunkönállóközösségiportálokatlétrehozni, hanemszimbiotikuskapcsolatotakarunkkiépíteniezekkel a portálokkal.A szimbiotikuskapcsolatlépései:Világoscélkitűzés, közösséggazdakijelölése, létezőközösségekbeazonosításaés a célközösségekkiválasztása, elérési “marketing” tervkészítése, csatornáraszabottkommunikációsstratégiakialakítása, metrikákdefiniálása, kampánytervpublikálásaés a kampánybonyolítása. Mérésekalapjánmármenetközbenvisszacsatolniésfinomítani a tervet.
 • Tanultakgrafikoncsapdákat? Csakazt a grafikonthigyjék el, amitmagukhamisítottak. De ezekrelatívekorrektek.Aközösségihálóegyrészt a telefonkönyvnévjegyzéktáránakfelel meg, amibőllehetrendszerenbelüljólüzenni is. A mobilokonrészint a túlbonyolítottfelületnekköszönhetőennemhelyettesítimég a levelezést. Másrészt a mobileszközökhasználatikarakterisztikája a töredékidőkhasznosításáravonatkozik, amiegygyors mail alert olvasásátjobbantámogatja.
 • Naponbelüliegyedilátogató.
 • Ezt a nadrágotazinternetenvettem!Tudom meg is látszikrajta...A hagyományos brick and mortar retail store-ok főkifogásaazerősebb online csatornárapozícionálássalszembenazszokottlenni, hogyproblémátokoz, hogy a vásárlószemélyesen meg akarjatapasztalni a terméket, amiegyzöldségpiacésruha bolt esetébenindokolt is lehet. Továbbiszempont a hazai delivery logisztikaéretlensége, amibe most ne menjünkbele, de azegyikfő ok, azaz, hogyfélnek a promptvásárláselmaradásátólés a vásárlóiktól is félnekannyira, hogynemmerjék a közösségiajánlásokatkihasználni. Inkábbelszenvedik a homárkritikákat, mintsem a sajátoldalaikonlássákaztviszont.A prompt vásárláselmaradásakomolyproblémalehetéssajnálatos, hogynemtudjákvagynemmeriktudnikiaknázniugyanezt a hatástazinterneten. Azáruházbancsakegyférfiésnőibejárásiutattudnakperszonalizálnibárazáruelrendezésmárakomolytudománnyávált. De azinternetennemtudjákelérniugyanaztazimpulzusszerűmeglátomésmegszeretemvásárlást, miközbentudjukmitvásároltkorábbanazügyfél, milyenjövedelmiszegmensbetartozik, hollakik, stb.? Kétlem, hogy 10 évenbelül ne lenne a promptvásárlásihajlandóságnagyobbegywebáruházban, mint a hodályban.
 • Markets are conversations: történelmileg a piacokonazemberekmegtekintették, kitárgyalták a termékeket, árakat, minőségetésminderrőlvéleményt is cseréltek. Az Internet jóvalnagyobbpiacrólkínáljóvalglobálisabbtársalgásilehetőséget. A társalgásnemcsakszóbeli, de értékelésselésviselkedéssel is kifejezhető.Korábbanezek a társalgásoksokkalkevésbélátszottak/ haltszottakkiéselszálltak a levegőben. (Ha mártúlvoltunkrajta, akkormegúsztuk.)Hyperlink vs. hierarchy Azinternetetátszövőhivatkozásirendszerekésazegykattintásnyitávolságlebontja a hagyományoserősorrendeketéshierarchiákat.
 • Errőlcsakannyitmondunk most, hogy van. Vagyinkábbkimarad.