Chefsintrodution VäRmdö Kommun

1,328 views

Published on

En presentation jag använt på en chefsintroduktion, för att lyfta blicken, men också för att förklara hur vardagen fungerar och var tipsen finns.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,328
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Nya arbetsformer när offentliga tjänster konkurrensutsätts.
 • ... och det slutar aldrig ... nu står dessa runt hörnet och måste hanteras
 • ...dom som är födda efter 1980 har växt upp med datorer och internet och dom lever en del av sitt liv på nätet. Dom har en annan begreppsvärld än vi. Dom förväntar sig att allt som dom vill veta finns där, Och kommunicera den vägen är självklart. Dom chattar med flera samtidigt utan problem. Dom förväntar sig omedelbara svar – inte flera veckors handläggning. Om vi försöker spärra något för dom i skolnätet så tror dom bara att det är nåt tekniskt fel - som dom går runt. Och så tänker jag på deras föräldrar - som ska hinna med att jobba och hålla kontakten med skolan och dagis och olika fritidsaktiviteter ... - vi måste möta dem på ett på webben – det gäller ju både lärare och övriga kommunala tjänstemän
 • Tja – det är du och jag och alla andra över 25. vi förväntar oss också att sköta våra ärenden via webben, men kanske anpassat på andra sätt än för ungdomarna. Och när jag ser den här damen så tänker jag osökt på min egen framtid ... där är jag om några år .. hon ser lite ensam ut där tycker jag, men jag tror inte att jag behöver vara särskilt rädd för att bli ensam och isolerad på ålderns höst ...
 • Den dagliga driften skulle vara helt omöjlig för så få personer utan en väl fungerande standardiserad plattform. Vi köper kommunikationstjänster Vi köper second line support Vi fungerar som integratörer mellan de olika leverantörerna Hela nätverket övervakas av IT-enheten centralt. De flesta arbetsplatser kan fjärrstyras. Det sparar restid för IT-teknikern och väntetid för användaren. Ett fel som uppstår på en dator, en skrivare eller en nätverksenhet kan ofta klaras av på några minuter med hjälp av fjärrstyrning och felsökning direkt från IT-enheten. Samtidigt lär sig användaren / it-piloten att hantera felet själv nästa gång det uppstår. Färdigkonfigurerade utbytesdatorer står på hyllan om inte felet kan avhjälpas med fjärrstyrning – alla är ju likadana. Vid hårdvarufel gäller 3-års-på-platsen-service från vår leverantör. Till glädje för våra verksamheter så ingår även försäkring med låg självrisk i hyran.
 • vi har allt att vinna på samarbete! tre kommuner gör samma saker – måste det vara så?
 • Chefsintrodution VäRmdö Kommun

  1. 1. Chefutbildning   Jörgen Sandström, IT-chef
  2. 2. 4 mil Värmdö kommun <ul><ul><li>Glesbygd
  3. 3. Gustavsberg är centralort
  4. 4. Snabb tillväxt
  5. 5. Utspridd verksamhet
  6. 6. 2700 anställda på 100 platser
  7. 7. En koncern – en förvaltning-
  8. 8. en IT-avdelning
  9. 9. 11000 datakonton, 2000 datorer, 400
  10. 10. datakommburkar, 100 datasystem osv. </li></ul></ul>
  11. 11. Vad är IT? <ul><li>Jag skulle säga kommunikation, kvalitet och miljö. Vad säger du?
  12. 12. IT består av två delar, information och teknik. </li></ul><ul><ul><li>Information, som också står för kommunikation, handlar om data och kunskap, som på något sätt samlas in, bearbetas och sprids.
  13. 13. Tekniken handlar om metoderna för hur kunskapen samlas in, bearbetas och sprids. </li></ul></ul>
  14. 15. Vad händer?
  15. 16. Nya möjligheter!!!
  16. 17. Nya arbetsgivarfrågor att hantera!!!
  17. 18. Ett konkret och bra exempel : TeliaSonera Sverige har mellan 2001 och 2007 minskat sina CO2-utsläpp med 70 %.
  18. 19. Hur? 1. Genom att minska sitt tjänsteresande med mer än 50% . 2. Genom att öka användningen av tjänster för att mötas och konferera på distans med 15-20% per år. 3. Genom att minska kontorsytan med totalt 50%. 4.Genom att minska den totala energianvändningen med mer än 30%. 5. Genom att sedan 2007 enbart använda s k grön el.
  19. 24. Myndigheterna undanröjer hinder
  20. 26. Barn, ungdomar och unga vuxna- Digitala infödingarna? Kunder, medborgare, kompetens och arbetskraft.
  21. 27. Seniorerna... digitala invandrarna?
  22. 30. ..... Silversurfare- kapitalstarka, krävande livsnjutare
  23. 31. ...Om vi visste vad vi kan fråga om <ul><li>Funktioner och tjänster
  24. 32. Vad är tillräckligt bra
  25. 33. vad är tekniska plattformar 2009 </li></ul><ul><li>krav på dessa.... plats, plattform,  </li></ul><ul><li>hur kan man fråga
  26. 34. blir det billigare i framtiden </li></ul>
  27. 35. En kommunal utmaning 1 <ul><li>Större krav på tillgänglighet – både internt och externt. </li></ul><ul><ul><li>Våra verksamheter har nya användningsmönster, dom kör IT dygnet runt.
  28. 36. Medborgarnas första kontakt med kommunen ofta via webben. Ingen ringer längre som första kontakt, man har rekat lite först.
  29. 37. Kommunerna för små och för resurssvaga för att kunna upprätthålla nivån på tjänsterna var och en för sig. </li></ul></ul>
  30. 38. Kommunala utmaningen 2 <ul><li>Hitta en dator.....
  31. 39. Starta datorn, vänta.....
  32. 40. Logga in, vänta....
  33. 41. Starta program, ...
  34. 42. Logga in, ....
  35. 43. Uppdatera information, hämta information
  36. 44. Logga ut....
  37. 45. Stäng dator..... </li></ul>
  38. 46. Plats- och plattformsobereonde <ul><li>När geografin och verkligheten ser ut som den gör finns inget annat val. </li></ul><ul><li>Våra medarbetare ska snabbt, enkelt och säkert nå sina verksamhetssystem.
  39. 47. Verksamhetssystem som är moduluppbyggda och som kan leverera tjänster på flera olika sätt till olika målgrupper. </li></ul>
  40. 48. Funktioner och krav  Upphandling som grund för verksamhetens utveckling Det är inte ofta vi upphandlar och våra val styr oss sedan för lång tid framåt. Lägg kraft på förarbetena. Kravspec och upphandlingsunderlag är bara konkretiseringar av Bör-processen. Kolla av vem som får ta beslut, resultatenhet, funktionsansar, politik..
  41. 49. Bör-process/Bör-läge/Önskvärd nytta Hur vill du att vi ska jobba med denna fråga i den bästa av världar? Svar: Dröm: Vi kan sluta med det, avveckla omedelbart. Bäst: Ett helt digitalt flöde i processen som stöd Bra: Kvaliteten och nyttan blir större om &quot;kunden&quot; gör en hel del av jobbet själva.   Mindre bra: Påverkar ett fåtal, därför inte värt att göra något. Sämst: Processen går inte att förändra, måste kvarstå som manuell
  42. 50. Jobba med arbetssätt/processerna <ul><ul><li>Hur mycket och hur aktivt är mindre vikigt, inställning och förhållningssätt avgör.
  43. 51. Att se sina processer och se dessa ur kundens perspektiv hjälper till att hålla fokus.
  44. 52.  
  45. 53. Krångla inte till det </li></ul></ul>
  46. 54. Kundval inom Värmdö kommun Dags för: Fritids/förskola Skolstart Gymnasium/komvux Behov av: Hemtjänst Särskilt boende Ledsagare Stödsamtal Etc. Nöjd kommun-medborgare har erhållit tjänst/produkt utifrån eget val Övergripande kommun-styrning Erbjuda tjänst/ produkt-katalog
  47. 55. Hur kommer vardagen se ut! ” Användarvänligt redskap” Värmdötorget PA Elevdoku-mentation Resurs-hantering Lärarens arbetsmaterial Elev-register Kvalitet för våra medarbetare är att slippa ”pinnkodsträsket”. En vy och struktur att hitta alla sina vardagsverktyg.
  48. 56. Systemdrift, verksamhetspecifika - systemförvaltning - utbildning - leverantörskontakter - upphandling och avtal - Vårda systemen - Stötta användare - Kommande avtal och upphandling -Synkronisera tjänster Köpa tjänster el egen regi Datorer och annan utrustning - Stationär dator - Bärbara datorer - Tunna klienter -Virtuella arbetsplatser - Handenheter/datorer - Kopiatorer och skrivare - mobiler, presentationsproj, Interaktiva skrivtavlor Upphandlas och rekommenderas Service och Stöd - Helpdesk och support - Verksamhetsutv - processutveckling - upphandlingsstöd - Utbildning, grund Egenregi med extern stöd Tilläggstjänster - Hemarbetsplats - synka kalender - VPN - ytterligare server - ytterligare servicenivå Köpa tjänst el egenregi IT-strategi , gemensam långsiktig teknisk utveckling. t.ex. IT-plattform, öppna standards, integration, systemförvaltning Informationssäkerhet , Policy, riktlinjer, Kris och beredskap, PUL, klassning av information E-strategi , Verksamhetsutveckling med stöd av IT E-tjänster, automatisering och självservice Ledning och styrning, Verksamhetsstrategi Orienteringskarta för IT-frågor Värmdö Kommun I T växer in i vår vardag och blir mer avgörande i verksamhetsstrategin. Här kan du få lite vägledning var frågorna hör hemma. 2009-09-28 Infrastruktur, Basen för alla tjänster - Datakommunikation - Servertjänster och programdistribution - Användarens elektroniska skrivbord - Webbtjänster - Telefoniplattform - Autentisering och integration Hårdvara, transmission, secondlinesupport som tjänst Integration, beställningar, helpdesk i egen regi Funktioner av strategisk karaktär, drift i egen regi
  49. 57. IT-avdelningens tre delar <ul><li>IT -strategi
  50. 58. Verksamhetsdriven IT
  51. 59. Övergripande systemförvaltning
  52. 60. Stödja processutveckling
  53. 61. Projektledning
  54. 62. Metodstöd </li></ul><ul><li>Drift
  55. 63. Support
  56. 64. Kommunikations-lösningar
  57. 65. Standardisering
  58. 66. Användarhantering
  59. 67. Integrationer </li></ul>
  60. 68. Driftsdelen, <ul><li>Utveckla och underhålla kommunens standardiserade plattformar för PC, dator-kommunikation, webbtjänster och telefoni.
  61. 69. Systemansvar för kommungemensam plattform: - BasPC- tjänster och teknisk plattform. - Växeltelfoniplattform - Datorkommunikationsplattform - Webbplattform </li></ul><ul><li>Genomför obligatoriska grundutbildningar och fördjupningskurser för de kommungemensamma systemen i samarbete med CAS. </li></ul><ul><li>Handlägga frågor rörande IT-säkerhet.
  62. 70. Kostnader
  63. 71. Datakomm, fördelas per adress
  64. 72. Internetaccess, sjävlkostnad fördelas per PC
  65. 73. Datorkostnaden, hyra debiteras verksamheten
  66. 74. Standardiserad plattform inklusive support, backup osv, debiteras per PC </li></ul>
  67. 75. Strategidelen <ul><li>Avtala leverantörer och produkter för kommunkoncernen vad gäller datorer och annan utrustning som nyttjas i telefoni eller datanät.
  68. 76. Samordna arbetet kring kommunens obligatoriska och verksamhetsspecifika system .
  69. 77. Kostnader </li><ul><li>IT-chef och 0.5 tjänst, Fördelas på OH </li></ul></ul>
  70. 78. Verksamhetsdriven IT <ul><li>Vara en resurs i verksamheternas arbete med att utveckla nya arbetssätt med stöd av IT. </li></ul>Kostnader: 2 personer, Finansieras via OH under 2009-10.
  71. 79. IT-avdelningen 4 st koncernplattformar Verksamhetsdriven IT Ledning och koncernansvar 120 geografiska platser plus ett antal mobila R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R 1 500 vuxna användare och 4 000 elever kör 150 – 200 olika program 50 IT-piloter, skolITansvariga och systemansvariga stödjer sin verksamhet
  72. 80. Åtagande <ul><li>Samverkan För att få om vilka likheter som finns i arbetsprocesser mellan olika verksamheter samt för att öka resursutnyttjandet inom området sker samverkan och samarbete både inom den kommunala förvaltningen och med andra kommuner. Nätverken med SkolIT-ansvariga, IT-piloter, systemförvaltare och skolledare är en avgörande framgångsfaktor.
  73. 81. Utbildningar Förvaltningen erbjuds både obligatoriska kurser och kompetenshöjande utbildningar för personalen. I samarbete med CAS ges utbildningar löpande under året bland annat i hur verktygen på Värmdö-torget fungerar. CAS erbjuder också enklare stöd och support på Windows och Office för alla som gått en kurs. Nätverket för Värmdötorgsansvariga har också som syfte att sprida kunskap och utbilda de som medverkar. Handledning/distansutbildning på Värmdötorget ska också erbjudas.
  74. 82. Utveckling Avdelningen är drivande i utvecklingsfrågor som rör de kommungemensamma systemen och ska medverka i verksamheternas IT- relaterade projekt och utvecklingsarbeten. Webben kommer att stå i centrum för utvecklingen av nya tjänster och funktioner för medarbetare och medborgare.
  75. 83. Policys För att säkerställa en trygg och säker myndighetsutövning finns en IT-säkerhetspolicy. Denna, samt IT-policyn, ska uppdateras under året. </li></ul>
  76. 84. Åtaganden forts <ul><li>Tekniska plattformen Alla kommunens webbtjänster ska samlas på den gemensamma tekniska plattformen där ett kommungemensamt system för Bas-PC, datorkommunikation, webbtjänster och telefoni finns. Standardisering av plattformen pågår ständigt för att kostnader för drift och underhåll ska hållas så låga som möjligt.
  77. 85. Tekniska förutsättningar Tekniska förutsättningar för ett distribuerat informationsförsörjningssystem tillhandahålls, en gemensam portal för kunder, medarbetare och medborgare. Automatiserad ID- och lösenords-administration införs successivt i flera system.
  78. 86. Användarstöd Samtliga användare kan få hjälp till självhjälp genom tjänster på Värmdötorget där de själva kan hantera sina frågor om IT. Systemansvariga och systemägare stöds i arbetet med systemförvaltning avseende obligatoriska och rekommenderade system. Detta omfattar rutiner för behörighetsadministration och utbildning, säkerhetsstöd, nätverksstöd liksom teknikstöd. </li></ul>
  79. 87. Åtaganden <ul><li>Användarservice under kontorstid Under kontorstid ges service till användarna via telefon eller e-post där tekniska problem och problem med identitet och lösenord får omedelbar hjälp.
  80. 88. Nya användare Med en arbetsdags varsel (inom skolan inom en vecka) blir nya användare inlagda i administrativa systemen förutsatt att nödvändiga blanketter är fullständigt ifyllda.
  81. 89. Beslutsstödssystem För att möjliggöra uppföljning, få en bra överblick över hela kommunens verksamhet och kunna ta beslut som grundar sig på korrekta analyser ska införandet av ett beslutsstödssystem starta under 2008. Då integration endast kan ske genom att kravs ställs vid upphandling av system kommer det att ta flera år innan alla verksamhetssystem är integrerade. Kostnaderna för att införa första steget till ett beslutsstöd i Värmdö kommun beräknas till cirka 600 tkr för 2008. </li></ul>
  82. 90. Vilka frågor ligger högt på agendan <ul><ul><li>IT-plattform 2010-13
  83. 91. Digital ärendehantering i socialtjänst
  84. 92. Digitala IUP
  85. 93. Matchningssystem
  86. 94. Digital ärendeprocess Bygg o Miljö
  87. 95. Beslutsstöd för resultatenhetschefer
  88. 96. Nytt affärssystem
  89. 97. Nytt PA-system
  90. 98. osv..
  91. 99.   </li></ul></ul>
  92. 100. Gratis är gott!!! ? <ul><ul><li>Twitter, google, facebook, sms, openoffice, OpenVPN,
  93. 101. Många bra tre på G, men... </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vilka ska nyttjas
  94. 102. Vilka tillför nytta
  95. 103. vad bidrar till våra mål
  96. 104. hur hänger det ihop i processen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Om inte: vi blir fragmenterade, röriga, otydliga. Orsakar fel, fel, fel och stress  </li></ul></ul>
  97. 105. Standardiserade olikheter - Dela för att behålla det unika Gemensam IT Vaxholm -Värmdö Vaxholms stad
  98. 106. Guide på torget och andra resurser <ul><li>www.varmdo.se
  99. 107. wiki.varmdo.se
  100. 108. www.pim.skolverket.se
  101. 109. webmail.varmdo.se
  102. 110. vision.varmdo.se </li></ul>
  103. 111. Kontakt <ul><li>Alla driftsfrågor, Helpdesk-it </li></ul><ul><ul><li>[email_address]
  104. 112. 48500
  105. 113. Beställningar, se torget
  106. 114. Chefsstöd och verksamhetsutveckling, se torget </li></ul></ul>

  ×