Actuacions iPressupostos2013Audiència pública
2                                   Pressupostos2013 Pressupost ordinari        ...
3                                       Pressupostos20132 Pressupost ordinari. Ingr...
4                          Pressupostos20133 Pressupost ordinari. Despeses  Continuïtat de serv...
5                                   Pressupostos20134 Pressupost d’inversions  Priori...
Actuacionsper àrees•	 Alcaldia•	 Àrea de Serveis Personals•	 Àrea de Serveis Territorials•	 Àrea d’Innovació, Ocupació i P...
7                          Pressupostos20135 Alcaldia•	Commemoració de l’any 2013, com a	 Any Joa...
8                             Pressupostos20136 Àrea de Serveis PersonalsServeis socials, salu...
9                      Pressupostos20136 Àrea de Serveis PersonalsEducació• Suport al Programa de re...
10                        Pressupostos20136 Àrea de Serveis PersonalsEsports• Aprofundiment de la ...
11                         Pressupostos20136 Àrea de Serveis PersonalsCultura• Inversions per a l’...
12                       Pressupostos20136 Àrea de Serveis PersonalsJoventut•	Continuïtat i impuls ...
13                       Pressupostos20136 Àrea de Serveis PersonalsDona•	Consolidació de les millo...
14                       Pressupostos20136 Àrea de Serveis PersonalsParticipació ciutadana• Suport a...
15                        Pressupostos20136 Àrea de Serveis PersonalsNova ciutadania• Servei d’Info...
16                           Pressupostos20136 Àrea de Serveis PersonalsSolidaritat i cooperació...
17                        Pressupostos20136 Àrea de Serveis PersonalsPolicia Local•	Manteniment d’...
18                            Pressupostos20137 Àrea de Serveis TerritorialsUrbanisme•	Execució...
19                         Pressupostos20137 Àrea de Serveis TerritorialsVia pública• Concessió d’...
20                           Pressupostos20137 Àrea de Serveis TerritorialsMedi ambient• Foment...
21                         Pressupostos20138 Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció EconòmicaComer...
22                      Pressupostos20138 Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció EconòmicaFormació i ...
23                           Pressupostos20138 Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció EconòmicaE...
24                        Pressupostos20139 Àrea d’Economia i Serveis GeneralsOrganització i recurs...
25                                     Pressupostos20139 Àrea d’Economia i Serveis Gen...
Moltes gràcies per la vostra atenció
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2013 presentació pública del pressupost

971 views
921 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
971
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
363
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2013 presentació pública del pressupost

 1. 1. Actuacions iPressupostos2013Audiència pública
 2. 2. 2 Pressupostos2013 Pressupost ordinari Inversions Ingressos: 36.230.175 € 4.990.669 € Despeses: 35.641.070 € Contempla un superàvit de més de 500.000 €, que ha de servir per eixugar el dèficit acumulat fins al 2011 i aconseguir unes finances sostenibles.• S’ajusta als criteris de contenció fixats en els plans d’Actuació de Mandat i d’Inversions i en el Pla de Sanejament, tot i la situació d’incertesa que comporta la crisi actual.• Prioritza les partides destinades a serveis socials, educació i ocupació.
 3. 3. 3 Pressupostos20132 Pressupost ordinari. Ingressos Els impostos i taxes es mantenen o creixen segons l’IPC i s’impulsen Reflecteix fidelment polítiques de tarifació social per els ingressos reals accedir a serveis D % Impostos municipals 20.303.535 56,04 Taxes i preus públics (serveis prestats per l’Ajuntament) 4.984.891 13,76 Transferències corrents d’altres administracions 10.258.776 28,32 Ingressos patrimonials 682.883 1,88 Total d’ingressos ordinaris 36.230.085 €
 4. 4. 4 Pressupostos20133 Pressupost ordinari. Despeses Continuïtat de serveis i Manteniment de salaris subvencions a entitats i congelació de plantilla D % Despeses de personal 15.749.375 44,19 Despeses de funcionament 12.888.141 36,16 Despeses financeres 3.880.732 10,89 Transferències 3.122.822 8,76 Total despeses ordinàries 35.641.070 €
 5. 5. 5 Pressupostos20134 Pressupost d’inversions Prioritat en inversions Inversió en mesures de proximitat d’estalvi energètic D % Mercat municipal 400.000 8,0 Nou centre cívic a la fàbrica de les tovalloles 933.435 18,7 1a fase Camp de futbol de les Grases 200.000 4,0 Pla de pavimentació 310.000 6,2 Piscina de l’Escorxador 100.000 2,0 Edifici de serveis del Roserar 200.000 4,0 Aparcaments públics 100.000 2,0 Remodelació plaça Catalunya 350.000 7,0 Pla director del barri Centre 200.000 4,0 Accés al riu Llobregat 463.434 9,3 Sala Ibèria i Palau Falguera 150.000 3,0 Enllumenat públic 200.000 4,0 Inversions de reposició en la via pública 240.000 4,8 Inversions de reposició en equipaments municipals 580.000 11,6 Altres inversions 240.000 4,8 Reserva per a imprevistos 323.800 6,5 Inversions 4.990.669 €
 6. 6. Actuacionsper àrees• Alcaldia• Àrea de Serveis Personals• Àrea de Serveis Territorials• Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica• Àrea d’Economia i Serveis Generals
 7. 7. 7 Pressupostos20135 Alcaldia• Commemoració de l’any 2013, com a Any Joana Raspall.• Impuls de polítiques d’igualtat en l’accés als serveis municipals.• Revisió de l’ordenança de civisme amb participació de la ciutadania.• Elaboració del Pla d’Equipaments 2013-2020 en el darrer trimestre.• Transparència en la gestió municipal amb indicadors d’avaluació.• Més participació ciutadana en els mitjans de comunicació municipals.
 8. 8. 8 Pressupostos20136 Àrea de Serveis PersonalsServeis socials, salut, gent gran i discapacitats• Treball transversal de tots els departaments per detectar i atendre persones en situació de risc d’exclusió social.• Increment dels ajuts d’urgència social i manteniment d’ajuts ordinaris (beques de menjador, esplais, sortides escolars, etc.).• Consolidació del Servei d’Atenció Domiciliària i Teleassistència, incorporant la tarifació social en l’aplicació del copagament del servei.• Dignificació dels serveis socials de la zona nord amb el trasllat al Centre de Can Calders.• Manteniment de les partides d’ajut a entitats de salut i de gent gran.• Foment de la participació activa i de la integració social de les persones amb discapacitat.
 9. 9. 9 Pressupostos20136 Àrea de Serveis PersonalsEducació• Suport al Programa de reutilització de llibres de text dels centres educatius.• Creació de la figura de dinamització d’AMPA’s.• Convenis amb els centres educatius i AMPA’s per treballar globalment les accions destinades a millorar l’èxit escolar.• Procés de transformació i millora de l’Escola Municipal de Música.• Impuls del projecte “patis oberts” per oferir espais de joc a infants i joves.
 10. 10. 10 Pressupostos20136 Àrea de Serveis PersonalsEsports• Aprofundiment de la funció social del Complex municipal de piscines.• Consolidació de la cursa popular la Sansi Sant Feliu.• Inici de l’elaboració del Pla Estratègic de l’Esport.• Ampliació del mòdul de vestidors i coberta de grades del camp de futbol de les Grases i col·locació de parquet al Palau J.C. Navarro.• Remodelació de la piscina de l’Escorxador.
 11. 11. 11 Pressupostos20136 Àrea de Serveis PersonalsCultura• Inversions per a l’adequació dels equipaments existents i per reforçar i millorar la programació d’activitats.• Promoure el Consell de Cultura Municipal, com a àmbit de consulta, reflexió, coordinació i concertació entre les entitats i l’Ajuntament.• Potenciació de “Sant Feliu, Ciutat les Roses”, com a imatge de ciutat.• Elaboració del Pla Estratègic de Cultura.
 12. 12. 12 Pressupostos20136 Àrea de Serveis PersonalsJoventut• Continuïtat i impuls de les actuacions previstes en el Pla Jove 2012-2016.• Treball transversal i coordinat amb tots els departaments.• Inici dels treballs per a un projecte del Casal de Joves.• Potenciació de les activitats d’entitats juvenils.
 13. 13. 13 Pressupostos20136 Àrea de Serveis PersonalsDona• Consolidació de les millores del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Sant Feliu.• Manteniment del conveni amb Benestar i Família de la Generalitat pel Centre d’Intervenció Especialitzada.• Renovació del conveni amb l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació.• Incorporació de la visió de gènere a totes les polítiques municipals.
 14. 14. 14 Pressupostos20136 Àrea de Serveis PersonalsParticipació ciutadana• Suport als espais de convivència ja consolidats als barris de La Salut i Falguera en les anomenades xarxes de barri, i promoció d’aquestes a la resta de barris de la ciutat.• Disseny i execució de processos participatius en els àmbits de l’urbanisme, les polítiques socials i la planificació del mandat.• Suport a les activitats de les entitats veïnals.
 15. 15. 15 Pressupostos20136 Àrea de Serveis PersonalsNova ciutadania• Servei d’Informació i Assessorament a Estrangers (SIAE) en matèria de tràmits d’estrangeria.• Promoció de la participació de col·lectius de persones nouvingudes en el teixit associatiu.• Realització de sessions d’acollida per a persones nouvingudes a partir del Pla “Sant Feliu, Ciutat Acollidora”.• Promoció de la Xarxa d’Entitats Acollidores per garantir una ciutat comunitària, integradora i cohesionadora.
 16. 16. 16 Pressupostos20136 Àrea de Serveis PersonalsSolidaritat i cooperació• Destinació del 0,7% dels ingressos propis a projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament.• Promoció i suport a accions per educar en valors i fomentar la cultura de la pau, vetllant per la incorporació de criteris de diversitat.• Impuls de projectes municipals de cooperació (Figuig al Marroc i Estelí a Nicaragua).• Dinamització del Consell Sant Feliu Solidari. Suport a les activitats de les entitats i les ONGD’s que tinguin projecció directa a Sant Feliu.
 17. 17. 17 Pressupostos20136 Àrea de Serveis PersonalsPolicia Local• Manteniment d’una actuació policial de proximitat, obrint nous canals de relació barri a barri amb entitats i AAVV.• Organització de tasques en funció de les necessitats i realitats de cada barri.• Posada en valor de funcions, com garantir la disciplina viària, la seguretat i la col·laboració amb el veïnat per millorar la convivència.• Previsió d’inversió en adquisició de vehicles i equipament.
 18. 18. 18 Pressupostos20137 Àrea de Serveis TerritorialsUrbanisme• Execució de les obres del nou centre cívic a la fàbrica de les tovalloles i finalització de les obres de la riera de la Salut.• Construcció d’un edifici de serveis al Parc del Roserar.• Processos participatius per definir els projectes de remodelació de la pl. Rafael Alberti i l’estany del parc del Llobregat, de la pl. Catalunya i del Pla Director del barri Centre.• Millora dels accessos al riu Llobregat des de la riera de la Salut.• Agilització dels processos administratius en la tramitació de llicències i permisos urbanístics.
 19. 19. 19 Pressupostos20137 Àrea de Serveis TerritorialsVia pública• Concessió d’un nou contracte que unifiqui els serveis de neteja viària i de recollida d’escombraries, que entri en funcionament la segona meitat de l’any.• Diàleg continu entre les AAVV i els regidors de barri per acordar i prioritzar actuacions de millora a la via pública.• Nou Pla de Pavimentació.• Inversions en l’enllumenat i en el reg públics per millorar la qualitat i augmentar l’estalvi energètic.
 20. 20. 20 Pressupostos20137 Àrea de Serveis TerritorialsMedi ambient• Foment d’energies renovables, aplicació de mesures i inversions per millorar en eficiència energètica (reducció de consums, aprofitament d’aigües).• Impuls del Consell del Medi Ambient i manteniment de les aportacions a les entitats mediambientals.• Ampliació d’activitats per continuar educant i sensibilitzant els infants en la millora del medi ambient.Habitatge• Posada en funcionament del Servei Local d’Habitatge, amb funcions de mediació hipotecària per prevenir i evitar desnonaments i amb borsa de lloguer social.
 21. 21. 21 Pressupostos20138 Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció EconòmicaComerç• Inici, a la segona meitat de l’any, de les obres de remodelació del Mercat Municipal per adaptar-lo a les noves demandes de consum.• Consolidació del Consorci de Comerç, que disposarà d’espai propi per afavorir la participació de tots els comerços i potenciar la seva visualització.• Programa d’activació dels locals buits, mitjançant el treball conjunt amb propietaris, comerciants i teixit associatiu.
 22. 22. 22 Pressupostos20138 Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció EconòmicaFormació i ocupació• Formació per l’ocupació amb l’objectiu de millorar la qualificació professional.• Servei d’orientació per millorar les possibilitats d’inserció laboral.• Recerca de llocs de treball en els quals poder ocupar a persones de la borsa de treball de l’Ajuntament.• Realitzar nous programes i projectes d’ocupació (plans d’ocupació).
 23. 23. 23 Pressupostos20138 Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció EconòmicaEmprenedors i empresa• Servei d’informació, assessorament i acompanyament a nous emprenedors.• Desenvolupament d’una estratègia per a una nova economia al municipi, des de l’enfocament de l’Ecoinnovació.• Nou Espai d’Atenció a les Empreses per oferir un servei de proximitat i la recerca de nous operadors.Innovació• Garantir la continuïtat del Projecte Yuzz.• Posar en marxa nous espais de coworking i dinamitzar el Punt Tic del Palau Falguera.• Mantenir les subvencions a entitats per a l’alfabetització, dinamització i difusió digital.
 24. 24. 24 Pressupostos20139 Àrea d’Economia i Serveis GeneralsOrganització i recursos humans• Potenciar la gestió integral dels equipaments municipals com un element clau per fer més eficients els serveis.• Millora dels temps de resposta en els processos de reclamació de responsabilitat patrimonial.• Negociació d’un nou marc de condicions laborals dels treballadors.• Posada en marxa del servei d’atenció al treballador i treballadora per millorar la relació laboral i implementar polítiques de bones pràctiques.
 25. 25. 25 Pressupostos20139 Àrea d’Economia i Serveis GeneralsServeis econòmics• Control del pressupost i del Pla de Sanejament, incorporant en la seva gestió tots els departaments.• Continuar reduint el termini de pagament a proveïdors.• Actualitzar i incorporar l’anàlisi de costos als procediments administratius.Tecnologies i gestió del coneixement• Renovació, transformació i millora de les TIC per adequar el nivell de servei a les necessitats actuals i alhora reduir costos.• Ordenació de les xarxes socials i la reputació institucional a la xarxa.• Estructuració de polítiques singulars en matèria d’estratègies d’smart city• Desplegament d’infraestructures de fibra òptica.• Impuls de l’administració electrònica.
 26. 26. Moltes gràcies per la vostra atenció

×