Gestio estrategica 1x1

1,552 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,552
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Voluntat de llançar preguntes no de donar respostes: les ha de buscar cada centre
 • GRAN REPTE PEDAGÒGIC: La pregunta sobre si s’aprèn més o menys amb les TIC està mal plantejada. Al darrere hi ha una mostra d’ analfabetisme digital amb un coneixement molt superflu de tecnologia digital que impedeix veure’n la seva magnitud. Les TIC no són un recurs més, no són comparables a un llibre de text o a una pissarra, són una NECESSITAT per a adequar-nos a la societat en què vivim. El col·lectiu docent és l’únic que es fa aquesta pregunta, qualsevol altre sector professional ho té claríssim. LES TIC HAN DE SER INVISIBLES. Hem d’impulsar canvis que permetin treure el màxim profit de les oportunitats educatives que proporcionen les TIC Les TIC no incideixen perquè l’organització està massa centrada en els continguts (horaris fixos, matèries, currículums,...) i perquè s’avalua de forma tradicional (no s’avaluen destreses sinó continguts, és un problema de mesura). Hi ha massa rigidesa curricular i s’han d’avaluar coses diferents. Tecnologia o metodologia? La clau és el disseny educatiu. Valor afegit 1x1: generar debat pedagògic als centres
 • ÚS DE LES TIC: Imposa una reorganització de l’entorn tradicional d’ensenyament-aprenentatge. No és una simple qüestió tècnica (tot i que important) Planteja qüestions fonamentals sobre perfils d’estudiants,mètodes d’ensenyament-aprenentatge i prioritats de finançament. Projecte educatiu de tota la comunitat: direcció, professorat, alumnat, famílies . LIDERATGE INSTITUCIONAL: l’equip directiu és la peça clau PLA TAC: establir directrius sobre aspectes pedagògics, formatius, organitzatius i tecnològics Comissió TIC: presa de decisions
 • Hem de fusionar les 3R (instrumentals) amb les 4C (pensament crític i resolució de problemes, comunicació, col·laboració i creativitat i innovació L’escola del s.XXI ha de ser flexible en la concepció del temps i de l’espai
 • Les TIC poden recolzar el sistema tradicional o poden canviar el sistema. Cal fer aquesta reflexió. TIC impulsores de noves metodologies: formació centrada en l’estudiant (EVA), interacció formador-estudiant, flexibilització de l’entorn, atenció a la diversistat de necessitats, construcció activa del coneixement, interactivitat Les TIC com a suport a metodologies pedagògiques tradicionals reprodueixen la forma de transmissió instruccional formador-estudiant. Exemple PDI. La tecnologia és simplement un suport Alvin Toffler: "Els analfabets del segle XXI no són els que no saben llegir i escriure sinó els que no saben aprendre, desaprendre i reaprendre"
 • Les TIC han de ser impulsores de noves metodologies Formació centrada en l’estudiant (entorn virtual) Interacció formador-estudiant Flexibilització de l’entorn Atenció a la diversitat de necessitats Construcció activa del coneixement Interactivitat
 • Hem de definir les habilitats del segle XXI, integrar-les en el currículum per tal que els alumnes puguin avançar en l'aprenentatge de les diferents matèries. Cal dibuixar mapes d'intersecció entre les habilitats del s.XXI i les àrees curriculars, i que incorporin bones pràctiques, de manera que siguin el punt de partida del treball que es faci a l'aula
 • DEFINICIÓ: Les aules virtuals es coneixen com a Entorns Virtuals d’Aprenentatge (EVA): LMS (Learning Management System), plataformes d’aprenentatge, intranets, moodle, webct, dokeos, Atutor… Propicien la comunicació entre tots els participants (entre professorat i alumnat i entre el mateix alumnat). Faciliten la gestió de l’ensenyament. Posen recursos a l’abast de l’alumnat (informacions, lliurament d’instruccions iactivitats,...). FUNCIONALITAT de les aules virtuals : Funcionalitats de comunicació: missatgeria, fòrums i xats Funcionalitats per facilitar l’aprenentatge: materials, recursos i activitats Funcionalitat de planificació i seguiment: taulers, agenda, registre de qualificacions CONTRIBUCIÓ a la qualitat en educació: Promouen les relacions entre professor i estudiant i entre estudiants (cooperació) Relació amb metodologies de treball que incideixen directament en les activitats de l’alumnat i en el paper del professorat. Foment de determinades metodologies més col·laboratives amb els alumnes i més dinàmiques Impliquen una actualització de les metodologies didàctiques del professorat utilitzant tècniques actives d'aprenentatge i estratègies didàctiques més efectives. Potent eina d’organització de la matèria (gestió delconeixement). Integració de materials didàctics I recursos. Proporcionen retroacció, fomenten l’autonomia de l’alumnat i respecten la diversitat de capacitats i maneres d'aprendre Eina de suport a les classes presencials: el coneixement surt de l’aula tradicional Augment de la motivació de l’alumnat
 • Implicació i dinamització de l’equip docent Explicar LONE RANGER (Tony Bates 2004). Efecte “taca d’oli”. Els propis alumnes demanen ús de les TIC al professorat. L’alumne és un aliat tecnològic Importància definició del paper del professorat. Projecte de centre El professor ha de ser un tutor d’aprenentatge, que transmeti pocs continguts La pèrdua de la posició hegemònica del professorat davant del saber enciclopèdic no ha de suposar un dol, sinó una nova manera de relacionar-se amb l'alumnat Les aules no estan dissenyades per aprendre sinó per al lluïment del professorat .
 • Formació en centre. Adequada a les necessitats de l’escola
 • Els nens d'infantil d'avui es jubilaran l'any 2075. No tenim ni idea de com serà el món d'aquí a 5 anys i molts menys d'aquí a 60 anys, però tenim l'encàrrec de preparar els nostres estudiants per viure en aquest món futur. MARC PRENSKY: Nadius digital - immigrants digitals. Forma diferent d’aprendre dels alumnes: pensen i processen la informació de forma diferent (mitjana estudiant institut: 10000 hores jugant videojocs i 20000 mirant la TV) Les escoles del s.XXI hauran de tenir un currículum basat en projectes que fomentin l'aprenentatge al llarg de la vida, encoratjant els alumnes a treballar amb problemes del món real, temes importants per a la humanitat i qüestions que els importin. L' aprenent del passat era una persona jove que anava a l'escola, passava hores en els cursos, rebia notes i es graduava. Avui hem de veure els aprenents en un nou context: Primer, hem de mantenir l'interès de l'estudians ajudant-lo a veure com el que estan aprenent els prepara per a viure en el món real. Segon, els hem d'infondre curiositat, que és fonamental per a l'aprenentatge al llarg de la vida. Tercer, hem de ser flexibles en com ensenyem i interactuar més amb ells. Quart, hem d'incitar els estudiants a ser més autònoms i responsables perquè continuïn aprenent quan acaben la jornada escolar.
 • Implicació dels pares en l’educació dels fills. Les famílies han de liderar l’educació en valors i actituds Influència de la societat en l’educació Els docents sols no poden educar els alumnes Vivim envoltats d’una xarxa d’influències molt poderosa
 • No hi ha "cafè per a tots" ni "talla única". Cada escola hauria de ser dissenyada tenint en compte els estudiants, les necessitats de l'escola i de la comunitat.
 • Ens hem de llançar a la piscina A vegades les indicacions poden ser contradictòries Les orientacions poden ser complexes També ens podem equivocar
 • Gestio estrategica 1x1

  1. 1. Gestió estratègica del projecte EduCAT1x1 Jordi Serarols i Boada Inspector d’educació
  2. 2. Índex Gestió estratègica del projecte EduCAT 1x1 1 Oportunitats del projecte EduCAT 1x1 2 Governança de les TIC 3 Organització de centre 4 EduCAT1x1 i competències bàsiques 5 Professorat 6 Alumnat 7 Famílies 8 Dificultats
  3. 3. "Ignoranti quem portum petat nullus suus ventus est”                                             Sèneca “ Qui no sap a quin port va, cap vent no li és favorable” Gestió estratègica del projecte EduCAT 1x1
  4. 4. 1 Oportunitats del projecte EduCAT1x1 La informatització de les tasques escolars només implica un canvi superficial en l’adquisició del coneixement si al darrere no hi ha un canvi metodològic i bona formació del professorat. La tecnologia ha d’estar al servei de nous models d’ensenyament-aprenentatge Gestió estratègica del projecte EduCAT 1x1 Les TIC no són eines transformadores
  5. 5. “ Conjunt de SISTEMES i NORMES per mitjà de les quals els centres educatius controlen l’ ÚS DE LES TIC en les activitats d’ensenyament-aprenentatge i la MILLORA CONTÍNUA de la qualitat de les seves actuacions a través de la rendició de comptes”                           2 Governança de les TIC Gestió estratègica del projecte EduCAT 1x1
  6. 6. 2 Governança de les TIC Governança Lideratge Estructures organitzatives Processos Seguretat Privacitat Control de la informació GESTIÓ estratègica: objectius, estratègies, actuacions, indicadors Infraestructures Manteniment Gestió estratègica del projecte EduCAT 1x1
  7. 7. 3 Organització de centre Comissió TIC Projecte educatiu Infraestructura tecnològica Formació del professorat Continguts i recursos Lideratge institucional Pla TAC Ús de les TIC Gestió estratègica del projecte EduCAT 1x1
  8. 8. Infraestructura tecnològica Equipaments Ordinadors de sobretaula Portàtils / Tablet PC Videoprojectors (canons) Pissarres Digitals Interactives Equip de so Impressores i escàners Càmeres de fotografia i vídeo Instal·lació elèctrica adequada Connectivitat Internet d’alta velocitat Wi Fi Entorn virtual d’aprenentatge Mesures de seguretat Programari Manteniment. Tècnic resident Gestió estratègica del projecte EduCAT 1x1 3 Organització de centre
  9. 9. Infraestructura tecnològica <ul><li>L’aula TIC </li></ul><ul><li>Connexió a internet amb fils i sense fils </li></ul><ul><li>Pissarra digital interactiva </li></ul><ul><li>Ordinador del professor </li></ul><ul><li>Ordinadors personals dels alumnes </li></ul><ul><li>Connexió a la intranet de centre (EVA) </li></ul><ul><li>Repositori de recursos </li></ul><ul><li>Perifèrics </li></ul>Gestió estratègica del projecte EduCAT 1x1 3 Organització de centre
  10. 10.  Quin és el paper del professor? 4 EduCAT1x1 i competències bàsiques Gestió estratègica del projecte EduCAT 1x1  Com són els aprenents del nou mil·leni?  Com ha de ser l’escola digital del s.XXI?  Quin hauria de ser el currículum del s.XXI?  Com hem d’avaluar?
  11. 11. 4 EduCAT1x1 i competències bàsiques &quot; Un dels factors decisius de l'abandonament és el desfasament cultural i tecnològic que hi ha entre els alumnes i l'escola, que no ha sabut evolucionar amb la societat i l'entorn digital&quot;. Gestió estratègica del projecte EduCAT 1x1 Manuel Castells Sobre el fracàs escolar i abandonament dels estudis:
  12. 12. 4 EduCAT1x1 i competències bàsiques Gestió estratègica del projecte EduCAT 1x1
  13. 13. 4 EduCAT1x1 i competències bàsiques ¿No s'hauria de partir del que necessita saber fer un adult? Gestió estratègica del projecte EduCAT 1x1
  14. 14. Habilitats del s.XXI   4 EduCAT1x1 i competències bàsiques  Pensament crític i resolució de problemes  Col·laboració a través de xarxes i lideratge per influència  Agilitat i adaptabilitat  Iniciativa i emprenedoria  Comunicació oral i escrita efectiva  Accés i anàlisi de la informació  Curiositat I imaginació Tony Wagner (2008): The Global Achievement Gap Gestió estratègica del projecte EduCAT 1x1
  15. 15. Propostes didàctiques Pere Marquès. Les aules TIC. Un ordinador per alumne http://peremarques.blogspot.com/ Gestió estratègica del projecte EduCAT 1x1 4 EduCAT1x1 i competències bàsiques
  16. 16. Propostes didàctiques Gestió estratègica del projecte EduCAT 1x1 4 EduCAT1x1 i competències bàsiques
  17. 17. 4 EduCAT1x1 i competències bàsiques Gestió estratègica del projecte EduCAT 1x1 Aules virtuals
  18. 18. 5 El profesorat: implicació i dinamització de l’equip docent Gestió estratègica del projecte EduCAT 1x1 Definir el rol del docent La formació del professorat
  19. 19. 5 El professorat: formació permanent Formació tecnològica Formació di dàctica Formació tecnopedagògica Competències, habilitats,… Treball col·laboratiu Treball per projectes Aprenentatge basat en problemes Presentacions multimèdia Edició d’imatge, vídeo i so Edició web Plataformes digitals Programes d’autoria Ús didàctic de programari Repositoris de continguts Recursos didàctics Gestió estratègica del projecte EduCAT 1x1
  20. 20. 6 L’alumnat Gestió estratègica del projecte EduCAT 1x1 Els nens i nenes d’educació infantil d’avui es jubilaran l’any 2075 Nadius digitals – immigrants digitals
  21. 21. 7 Les famílies Gestió estratègica del projecte EduCAT 1x1 Orientacions per a famílies Seguretat Confiabilitat tecnològica
  22. 22. 7 Les famílies Gestió estratègica del projecte EduCAT 1x1 “ Per educar un nen fa falta la tribu sencera” Proverbi africà
  23. 23. 8 Dificultats Gestió estratègica del projecte EduCAT 1x1 Malfuncionament dels ordinadors Poca velocitat d’internet Problemes de seguretat Costos de manteniment Costos de compra Problemes tècnics Més temps de preparació Més temps de correcció Formació continuada Problemàtiques del professorat Mal ús dels equipaments Control del que fan Problemàtiques de l’alumnat
  24. 24. Gestió estratègica del projecte EduCAT 1x1
  25. 25. Gestió estratègica del projecte EduCAT 1x1
  26. 26. “ Only those who risk going too far can possibly find out how far one can go” T.S.Elliot Jordi Serarols i Boada Inspector d’educació [email_address] Gestió estratègica del projecte EduCAT 1x1

  ×