EscolaLliureX
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

EscolaLliureX

on

 • 907 views

presentació del portal

presentació del portal

Statistics

Views

Total Views
907
Views on SlideShare
905
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

2 Embeds 2

http://liferay.edu.gva.es 1
http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  EscolaLliureX EscolaLliureX Presentation Transcript

  • Presentació del portal EscolaLliureX  EscolaLliureX: entorn per a la gestió de continguts i espais d'aprenentatge  És necessari que el professorat dispose d' espais d'aprenentatge que puguen ser gestionats (tant els usuaris com els continguts) forma senzilla
  • Presentació del portal ● EscolaLliureX: entorn per a la gestió de continguts i espais d'aprenentatge usuaris Gestionats de forma fàcil continguts
  • ● Plataforma tecnològica exclusiva i dedicada a la seua funcionalitat. ● Permet assignar espais a cada usuari
  • 3 eixos conceptuals del Portal:  La personalització  L'autogestió  La col·laboració
  • La personalització  Un entorn virtual diferent per a cada usuari  Escenari adaptat gràfica i funcionalment  Ferramentes específiques
  • Un entorn virtual diferent per a cada usuari
  • Escenari adaptat gràfica i funcionalment
  • Escenari adaptat gràfica i funcionalment  l'usuari decideix l'aspecte i l'organització del seu espai personal:  color  distribució d'elements, seccions, ferramentes...
  • Ferramentes especifíciques  correu  contactes  agenda  tasques
  • 3 eixos conceptuals del Portal:  La personalització  L'autogestió: continguts, usuaris, espais.  La col·laboració
  • L'autogestió de continguts  L'usuari gestiona els continguts  Potent ferramenta de creació de continguts basada en formularis intuïtius  Permet la publicació a les diverses àrees del portal  Disponible per a professorat i alumnat de segon cicle i secundària
  • Cada àmbit es caracteritza per:  La relació entre els membres de la comunitat. És a dir, determinant quins usuaris poden usar els recursos i quins, a més a més, poden administrar-los.  La visibilitat de l'àmbit: en quines condicions es poden visualitzar els continguts de l'àmbit.
  • Típus d'àmbits:  Àmbit personal  Àmbit de la classe  Àmbit del centre  Àmbit de la comunitat virtual  Àmbit de la revista digital  Àmbit públic per a usuaris registrats  Àmbit EscolaLliureX
  • Àmbit personal  Des d'on cada usuari pot crear i publicar els seus continguts  Solament l'usuari pot visualitzar els continguts que es troben al seu àmbit personal  Si vol que altres usuaris els visualitzen haurà de sol·licitar la seua publicació a altre àmbit
  • Àmbit de la classe  Àmbit de recursos en EscolaLliureX compartit per tots els membres de cada classe de les escoles existents.  L'alumnat d'una classe pot buscar i visualitzar els recursos de l'àmbit  El professorat/tutor pot gestionar-los.
  • Àmbit del centre  Àmbit compartit per tot el professorat i alumnat del centre.  Tots els membres de la comunitat educativa d'una escola poden buscar i visualitzar el recursos.
  • Àmbit de la comunitat virtual  Agrupa usuaris amb interessos específics i comuns.  Té associat un àmbit de recursos propi  Tots els membres poden consultar els recursos de l'àmbit o usar-los a les seus webs  Els administradors de la comunitat els gestionen
  • Àmbit de la revista digital  El Rebost Educatiu  Canal de comunicació de contingut general.  Enfocament didàctic  Es gestiona com qualsevol altra web d'EscolaLliureX
  • Àmbit públic per a usuaris registrats  Àmbit restringit als usuaris registrats  Administrat pel superadministrador
  • Àmbit EscolaLliureX  Àmbit que pot ser visitat per qualsevol visitant, registrat o anònim  Administrat per administradors assignats pel superadministrador
  • L'autogestió de continguts  L'usuari pot crear els continguts  Des del seu àmbit personal  Mitjançant l'assistent de creació de contingut
  • L'autogestió de continguts  El gestor de continguts s'organitza en un conjunt de solapes que agrupen els camps de cada contingut  Solapa principal: camps obligatoris per crear el contingut  Solapes addicionals: accessibles un cop el contingut ha estat creat
  • 15 típus de continguts diferents  Notícia: informacions amb enfocament educatiu  Esdeveniment: de tipus cultural o educatiu  Element de catàleg de programari: programa educatiu  Notícia de cinema: comentari cinematogràfic  Llibre: fitxa de referència bibliogràfica  Document didàctic: curs orientat als usuaris del portal  Conte: orientat a la lectura
  • 15 típus de continguts diferents  Ajuda: ajuda contextual d'una funcionalitat del portal  Multimèdia: recurs audiovisual, especial per a jocs, activitats, música.  Contingut lliure: element de maquetació complementari als recursos de contingut  Pregunta freqüent: FAQ  Vídeo streaming: permet la visualització multimedia online  Anunci: per a informar d'un acte
  • 15 tipus de continguts diferents  Enllaç: permet referenciar una URL  Fitxer web: permet crear un contingut format per un fitxer en format zip que comprim una sèrie de fitxers html per a ser navegats  Es molt important que als noms del arxius utilitzen la nomenclatura Linux, és a dir, en minúscula, sense accents i sense espais.  La codificació dels documents html ha de ser Unicode (UTF-8)
  • 3 eixos conceptuals del Portal:  La personalització  L'autogestió: continguts, usuaris, espais.  La col·laboració
  • L'autogestió dels usuaris  La administració del portal està basada en rols (administrador d'usuari, administrador de centre, coordinador, director...)  Els rols son un conjunt de propietats que poden ser assignades als usuaris.  El rol de d'administrador permet la creació, modificació o supressió d'usuaris.
  • L'autogestió dels usuaris  Els usuaris poden gestionar parcialment les seues dades personals (com la contrasenya) a través de l'opció “El meu perfil”  En funció de l'usuari que donem d'alta al portal, la ferramenta de GESTIÓ D'USUARIS s'adapta al tipus d'usuari seleccionat: professorat o alumnat) mostrant seccions amb sentit per a ells.
  • Ferramenta de gestió d'usuaris  Funcionalitats:  Alta d'usuaris  Recerca d'usuaris i edició de dades  Altres:  Altes massives  Operacions d'inici de curs  Professorat en expectatives de centre
  • Característiques dels usuaris  EscolaLliureX assigna uns valors predeterminats referents a la quota de correu, la quota de centre de recursos i a la visibilitat de la seua web personal  La funcionalitat del correu per als xiquets està limitada: solament poden rebre correus d'usuaris registrats
  • Funcionalitats dels usuaris  Tots els usuaris tenen a la seua disposició una web personal que sols ells administren  Tant el compte d'accés al portal com la el compte de correu pot ser activat o desactivat en qualsevol moment
  • 3 eixos conceptuals del Portal:  La personalització  L'autogestió: continguts, usuaris, espais.  La col·laboració
  • L'autogestió d'espais  Son entorns web que han de ser dissenyades, creades i mantingudes:  Webs personals  Webs de centres  Webs de comunitats temàtiques  Webs de comunitats educatives
  • L'autogestió d'espais web  El portal incorpora una potent ferramenta de creació i administració de webs basada en finestres que permet crear espais multi secció i configurar l'espai visual i el contingut de cada una de les seccions
  • 3 eixos conceptuals del Portal:  La personalització  L'autogestió: continguts, usuaris, espais.  La col·laboració: comunitats i ferramentes de col·laboració
  • La col·laboració  Un concepte clau: traslladar els entorns reals que hi ha a la comunitat educativa: aules, escoles, etc. a un entorn virtual.  Les comunitats virtuals d'EscolaLliureX reflecteixen l'entorn educatiu al que cada usuari pertany.  Son el mitjà d'expressió d'un conjunt d'usuaris
  • Les comunitats virtuals  Es consten d':  Un usuari administrador  Un àmbit de recursos  Un espai web
  • Les comunitats virtuals  Son espais per a compartir.  Hi ha de dos tipus:  Educatives (de classe): reflecteixen l'entorn educatiu al que cada usuari pertany  Temàtiques: creades al voltant d'un tema on s'inclouen usuaris voluntàriament
  • Educatives (de clase):  En EscolaLliureX existeix una comunitat per cada classe  Administrades pel tutor  Usuaris l'alumnat  El tutor gestiona els continguts per a fer participar l'alumnat en la comunitat i compartir els recursos de la classe
  • Temàtiques:  Entorn de col·laboració sobre un tema especific  Pot ser administrada per tants administrador com es considere.  Els usuaris poden accedir a traves de la web “Les meues comunitats” si son membres o a través del buscador de comunitats o introduint directament la URL si la coneixen
  • Ferramentes de col·laboració:  Apropen als integrants d'una comunitat permetent la comunicació entre els seus membres.  Juguen, per tant, un paper fonamental en els entorns virtuals
  • Ferramentes de col·laboració:  Ferramentes exclusivament d'ús personals: p.e. correu electrònic  Ferramentes d'ús públic dins d'una comunitat, web personal o de centre: p.e. l'agenda
  • Accés a les ferramentes  A través de la barra de ferramentes  A través de la auto configuració de l'escriptori personal  A través de les comunitats que les tinguen incorporades en alguna de les seues seccions
  • Altres ferramentes de col·laboració:  Fòrums  Servei de xat  L'aplicació d'enquestes  El taules d'anuncis  La galeria d'imatges
  • Continguts per a compartir:  Els usuaris poden publicar continguts en les comunitats a les que pertanyen  La publicació de continguts és la base del treball col·laboratiu dins del portal
  • Continguts per a compartir:  Els continguts creats per un usuari poden ser visibles i compartits per altres usuaris del portal  Els administradors accepten les sol·licituds
  • Publicació de continguts  S'ha de fer clic en l'opció de compartir o cedir el contingut del llistat de l'àmbit personal  S'ha de seleccionar l'àmbit on es vol publicar  S'ha d'adjuntar un missatge destinat a l'administrador de la comunitat de destí explicant les raons de la seua sol·licitud
  • Cessió de continguts  Si l'usuari ha creat un contingut i vol transferir la seua propietat a altre àmbit per futures modificacions, ha de sol·licitar la cessió del contingut  El contingut cedit desapareix de l'àmbit personal de l'usuari
  • Compartir continguts  Procés en cascada de manera que un contingut travessa diversos àmbits  Tots els usuaris tenen almenys la capacitat de gestionar el seu àmbit personal de continguts
  • Gràcies per l'atenció
  • G