• Save
"Hoe kun je de presentatietechnieken van je leerlingen verbeteren?" (deel 2)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

"Hoe kun je de presentatietechnieken van je leerlingen verbeteren?" (deel 2)

on

 • 862 views

Taaldag 2012 Antwerpen

Taaldag 2012 Antwerpen

Statistics

Views

Total Views
862
Views on SlideShare
862
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

"Hoe kun je de presentatietechnieken van je leerlingen verbeteren?" (deel 2) "Hoe kun je de presentatietechnieken van je leerlingen verbeteren?" (deel 2) Presentation Transcript

 • !"#$%&()*+,%$%(-.-/(*012,/&*!! 3* 4* 5* 6* 7*8+(-.(%/-9*.()* "#$%&#!($()*&+,! "#$%&#:+!;026&!2+!*0<8! "#$%&#:+!;026&!2+!6*&.58! "#$%&#:+!;026&!2+!6*&.58! "#$%&#!$+&+!.!6*&.5!(.-1,.:(%$$*;* +-&./+!#00!1$2&#*3!405! =$%2&6&!(&()&5+!7.;&! @0+#!.$%2&6&!(&()&5+! A&+2#.#20+!.5&!5.5&,!.%! ;026&8!=**!.$%2&6&!$+%%&<* .$%2&6&!2!#7&!).6/!04! %24426$*#3!7&.52>!#7&! 6.!7&.5!#7&! 0*3!066$5!<7&!+#$%&#! (&()&5+!6.!7&.5!#7&!* 6*.++!#0!7&.58!90!.#$5.*! +#$%&#8!?5&1$&#! -5&+&#.#208!"0(&! 5&4&5+!#0!+$)+2%2.53! -5&+&#.#208!=*>*7* 4*$&638! 2#&55$-#20+!04!+-&&678! 7&+2#.#20+,!)$#!#7&+&!%0! -02#+!.%B05!&C.(-*&+8! D#&55$-#20+!04!+-&&67! 0#!0)+#5$6#!#7&! .5&!5.5&8! -5&+&#.#208!?.(@1.@%*:%A%:** "#$%&#!>2;&+!.!+2(-*&! "#$%&#!+$+#.2+!.! "#$%&#!>2;&+!.!6*&.5,! "#$%&#!>2;&+!.!6*&.5,! "#$%&#!>2;&+!.!* %&+652-#20!04!#7&!#0-26! +#5.2>7#405<.5%! %&#.2*&%!%&+652-#20!04! +3+#&(.#26.**3!%&;&*0-&%! &*.)05.#&!%&+652-#20,!=*>*7* .+!.!+705#!+&52&+!04! %&+652-#20!04!#7&!#0-26,! #7&!#0-268! %&+652-#20!04!#7&!#0-268! %&;&*0-+!-.5#26$*.5! +2(-*&!-75.+&+!.%! -5&+&#2>!2#!.+!.!*2&.5! -02#+,!.%!50$%+!044! +&#&6&+!*2/&%!2#0!.! +&1$&6&!04!-02#+8! <2#7!.!.--50-52.#&! *2+#8! 606*$+208!0%:%A.(&%*.()* "#$%&#!%0&+!0#!7.;&! "#$%&#!2+! "#$%&#!2+!60(405#.)*&! "#$%&#!2+!.#!&.+&!.%! "#$%&#!%&(0+#5.#&+!&,,%&-(%$$*;* >5.+-!04!#7&!2405(.#208! $60(405#.)*&!<2#7!#7&! <2#7!#7&!2405(.#20,! 6.!&C-*.2!#7&!#0-26,! 4$**!/0<*&%>&!04!#7&!&(-%(-* 2405(.#20!.%!4.2*+!#0! )$#!6.!0*3!>2;&!.!).+26! &C-.%+!.%!+$--05#+! #0-26!E(05&!#7.!* &*.)05.#&!0!#7&!#0-26! %&+652-#20!04!#7&!#0-268! 2%&.+!<2#7!+$)+2%2.53! 5&1$25&%F,!6.!&C-*.2!=*>*7* )&30%!#7&!&++&#2.*+8! -02#+!.%!5&*&;.#! #7&!#0-26,!.%! &C.(-*&+8! .--50-52.#&*3!72>7*2>7#+! +2>2426.#!-02#+!.%! 5&*&;.#!%&#.2*+8!!B-.:*$&,%*C**=*>*37* ! ** =*>*3"*
 •   Bewaar producten van leerlingen van vorige jaren  Laat leerlingen zelf die producten rangschikken  Vraag naar de redenen voor die rangschikking Of  Geef de rubric op voorhand  Laat leerlingen een proefpresentatie geven  Vraag hen erna om zelf de ‘juiste’ vakjes aan te duiden
 •   Bewaar producten van leerlingen van vorige jaren  Laat leerlingen zelf die producten rangschikken  Vraag naar de redenen voor die rangschikking Of  Geef de rubric op voorhand  Laat leerlingen een proefpresentatie geven  Vraag hen erna om zelf de ‘juiste’ vakjes aan te duiden
 •   Bewaar producten van leerlingen van vorige jaren de rubr zelf die producten rangschikken  Laat leerlingenic niet enkde is een w erkinstru  Vraag naar e redenen voor die rangschikking le en evalu m ent a tie-instru Of ment  Geef de rubric op voorhand  Laat leerlingen een proefpresentatie geven  Vraag hen erna om zelf de ‘juiste’ vakjes aan te duiden
 • Wat kunnen we aanleren?
 •   Inhoud  Visuele media  Interactie spreker en visuele media  Lichaamstaal  Structuur  Oogcontact  Timing  Taalgebruik  Stem  Enzovoort
 •   Inhoud  Visuele media  Interactie spreker en visuele media  Lichaamstaal  Structuur  Oogcontact  Timing  Taalgebruik  Stem  Enzovoort
 • visuele auditieve sensorisch geheugen gebruikt om informatie waar teinformatie informatie nemen. aparte processors werkgeheugen gebruikt om informatie te verwerken. Beperkte capaciteit. langetermijngeheugen gebruikt om kennis en vaardigheden permanent op te slaan in een hiërarchisch netwerk. Onbeperkte capaciteit.
 • visuele auditieve sensorisch geheugen gebruikt om informatie waar teinformatie informatie nemen. cognitiv aparte processors e load werkgeheugen gebruikt om informatie te verwerken. Beperkte capaciteit. langetermijngeheugen gebruikt om kennis en vaardigheden permanent op te slaan in een hiërarchisch netwerk. Onbeperkte capaciteit.
 • cognitiv e theo y o Gebruik zowel tekst als beelden r f   multime Kies voor beelden die bij de tekst passen  Toon tekst en beelden tegelijkertijd dia  learning Zet die tekst en beelden dicht bij elkaar  Beperk wat je communiceert  Voeg audio toe aan beelden (als er geen tekst is)
 •   Gebruik zowel tekst als beelden  Kies voor beelden die bij de tekst passen  Toon tekst en beelden tegelijkertijd  Zet die tekst en beelden dicht bij elkaar  Beperk wat je communiceert  Voeg audio toe aan beelden (als er geen tekst is)
 •   Inhoud  Visuele media  Interactie spreker en visuele media  Lichaamstaal  Structuur  Oogcontact  Timing  Taalgebruik  Stem  Enzovoort
 • Wanneer kunnen we dit aanleren?
 • the mor e open persona lized par ticip ativesocial v ersionof the fo rmer We b
 • “ Online social networking can also be empowering for the user, as the monitoring and registration facilitates new ways of constructing identity, meeting friends and colleagues as well as socializing with strangers. ”
 • Presenteren Web 2.0weinig tijd, niet weg te denkenmaar belangrijk maar hoe gebruiken?
 • Presenteren Web 2.0weinig tijd, niet weg te denkenmaar belangrijk maar hoe gebruiken? slidecasting als oplossing? leerlingen presenteren online
 • slidecast youtube
 • Werkt slidecasting in het onderwijs?communicatie- Engelsevaardigheden bedrijfs- communicatie
 • Werkt slidecasting in het onderwijs?communicatie- Engelsevaardigheden bedrijfs- communicatie
 • “ Ik kan me niet inbeelden dat iemand een kernreactor koopt omdat we samen op Facebook zitten. ” - marketing professional
 •   Focus op socialiseren  Geef goede voorbeelden  Blijf werken aan student beliefs over presentaties  Leg een database aan (goede) slidecasts aan  Onderschat de ICT-vaardigheden van de leerlingen/studenten niet
 • maar ee n slidec ‘echte’ p ast kan resentat geen ie verva  Focus op socialiseren ngen  Geef goede voorbeelden  Blijf werken aan student beliefs over presentaties  Leg een database aan (goede) slidecasts aan  Onderschat de ICT-vaardigheden van de leerlingen/studenten niet
 • Hoe verbeter je de presentatietechniekenvan je leerlingen?jordi.casteleyn@ugent.be