Ensenyament explicit implicit
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Ensenyament explicit implicit

on

 • 429 views

 

Statistics

Views

Total Views
429
Views on SlideShare
429
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Enllacem amb una de les idees tractades a la sessió anterior. La proposta dels tallers de lectura que presentem vol donar resposta als resultats que s’obtenen en les proves d’avaluació. Se sap que entre les causes d’aquests resultats hi ha un abús de: L’ús de preguntes literals i tancades, que no deixen marxar del text que els alumnes tenen al davant, i que també formen part de la majoria d’exercicis i pràctiques que realitzen diàriament. El temps d’intervenció del mestre és molt superior al temps d’intervenció de l’alumne. Hi ha un excés de discurs expositiu del professorat. Per tant: Cal que l’alumne sigui més protagonista del seu procés d’ensenyament-aprenentatge (interpretar, reflexionar, valorar...). Cal oferir suports i ajudes que permetin assolir l’ autonomia de l’alumne.
 • El plantejament dels tallers de lectura recull les diferents propostes de la recerca educativa pel que fa als processos d’ensenyament-aprenentatge.
 • VIST PEL PROFESSORAT: Quins continguts s’han d’ensenyar? Què hauria d’aprendre l’alumnat? Quins mètodes d’ensenyament i aprenentatge són els més adequats? Com es pot avaluar l’aprenentatge de l’alumnat? VIST PER L’ALUMNAT: Què he de fer? Per a què em servirà? Com m’avaluaran? Què aprendré? Per tant, quins són els objectius de l’aprenentatge? Com he d’enfocar el meu estudi?

Ensenyament explicit implicit Presentation Transcript

 • 1. ENSENYAR A COMPRENDREL’ENSENYAMENT EXPLÍCIT DE LESL’ENSENYAMENT EXPLÍCIT DE LESESTRATÈGIES DE LECTURAESTRATÈGIES DE LECTURASUBDIRECCIÓ GENERAL DE LLENGUA I PLURILINGÜISMESIAL – SERVEI D’IMMERSIÓ I ACOLLIMENT LINGÜÍSTICSSessió 2Sessió 2
 • 2. Quins canvis podem incorporar tenint en compteles dificultats de lectura detectades en les proves?CompetèncialectoraCompetèncialectoraÚs del contingutdel textÚs delsconeixementsexterns al textAccedirObtenirAccedirObtenirIntegrarInterpretarIntegrarInterpretarReflexionarValorarReflexionarValorarObtenirinformacióDesenvoluparunacomprensióglobalElaborar unainterpretacióReflexionar ivalorar elcontingutReflexionar ivalorar laforma del textFelipe ZayasAquí punxen!Aquí punxen!
 • 3. Plantejar l’ensenyament des de laperspectiva de l’aprenentatge.Seguir una seqüència didàctica gradual.Combinar l’ensenyament implícit ambl’ensenyament explícit.
 • 4. Plantejar l’ensenyament des de la perspectivad’aprenentatgeVist pelprofessoratVist pelprofessoratVist perl’alumnatVist perl’alumnatCal considerarl’avaluació del’alumnat com unaestratègia per amillorarl’ensenyament il’aprenentatgeCal considerarl’avaluació del’alumnat com unaestratègia per amillorarl’ensenyament il’aprenentatgeL’avaluació sol serel darrer punt aconsiderar quan elprofessoratprograma.L’avaluació sol serel darrer punt aconsiderar quan elprofessoratprograma.L’avaluació sol seruna de lesprimeresconsideracions del’alumne enaprendre.L’avaluació sol seruna de lesprimeresconsideracions del’alumne enaprendre.
 • 5. Model educatiu centrat en l’aprenentatge i en lescompetències• Les activitats es planificaran en funció delsobjectius d’aprenentatge.• El producte del treball de l’alumne servirà coma evidència d’avaluació, en el context del’avaluació continuada.• Es preferiran les activitats docents quefomentin l’aprenentatge actiu i el treballautònom de l’estudiant.Model centrat enl’ensenyamentModel centrat enl’ensenyamentModel centrat enl’aprenentatgeModel centrat enl’aprenentatge
 • 6. Fer que l’alumne sigui agent actiu del seuprocés d’aprenentatge- Explicitar els objectius d’aprenentatge.- Explicitar els criteris d’avaluació.- Seguir un procés d’ensenyament que li permeti esdevenirautònom i reflexionar sobre el seu procés d’aprenentatge.- Donar-li suport al llarg del procés d’ensenyament-aprenentatge.
 • 7. • Què han d’aprendre.• Com aprendran (estratègies).• Com demostraran què han après.• Com s’avaluarà la qualitat del seuaprenentatge.Perfil d’una bona activitat /lliçó/unitat/tascaEls alumnes saben:• Les expectatives d’allò queels alumnes hand’assolir/fer/completar sónclares.• El criteri d’avaluació. od’autoavaluació, és específic.• El llenguatge és clar i concret ipreferiblement comunicat perescrit.El docent té clar que:Font: Roser Salavert, 2011
 • 8. La reflexió metacognitivaReflexió de l’alumnat:• -Què he après avui?• -Com ho he fet per aprendre?• -Quins dubtes em queden?La feina de l’aprenent no acabaamb el producte sinó amb lareflexió posterior entorn delprocés que ha seguit.
 • 9. De quina maneraexplicarem als alumnesels Objectius Didàctics?Com podem reescriure’lsamb un llenguatge quesigui entenedor alsalumnes?Reorientació des de la Perspectiva d’Aprenentatge (alumne)Font: Roser Salavert, 2011
 • 10. SEGON PAS:EVIDÈNCIA A PARTIR DEL’AVALUACIÓRe-orientció Perspectiva d’AprenentatgeTriem un dels Objectius:-Quina evidènciademostrarà que hanassolit aquest objectiu?-On trobem aquestaavaluació a l’activitat?És entenedora per alsalumnes o ens calreorientar-la?Font: Roser Salavert, 2011
 • 11. TERCER PAS:ESTRATÈGIES, ACTIVITATSReorientció Perspectiva d’AprenentatgeActivitat/Estratègies:-Quina podem portar aterme per assolirlobjectiu que ens hemmarcat?- Ens cal reorientarl’activitat o unremodelatge del’estratègia? Per què?Font: Roser Salavert, 2011
 • 12. 2. Seguir una seqüència didàctica quefomenti l’autonomia de l’alumne de maneragradual
 • 13. 3. Combinar l’ensenyament explícit il’ensenyament implícitEnsenyament implícit• L’alumne desenvolupa lacomprensió lectora amb lapràctica diversificada• El docent condueix l’activitatsense especificar lesestratègies lectoresEnsenyament explícit• El docent presenta i modela ipractica les estratègieslectores seguint la seqüènciadidàctica bàsica• L’alumne practica l’estratègiaamb l’acompanyament deldocentLECTURAINDEPENDENTPADRINS DELECTURATALLERSDE LECTURALLEGIR A L’AULAPER APRENDRELLEGIM ENPARELLA