เทคโนโลยีสารสนเทศ111111

366 views
286 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
366
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เทคโนโลยีสารสนเทศ111111

 1. 1. ส วั ส ดี
 2. 2. บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิตเป็นอันมากเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น
 3. 3. นิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คำว่าเทคโนโลยีหมายถึงการประยุกต์เอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของสิ่งต่างๆ และหาทางนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ ส่วนคำว่าสารสนเทศหมายถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ เมื่อรวมคำว่าเทคโนโลยีกับสารสนเทศเข้าด้วยกันจึงหมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศเกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูลการประมวลผล การพิมพ์ เป็นต้น และรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดระบบการให้บริการ การใช้และการดูแลข้อมูล
 4. 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบ การประมวลผล ข้อมูลที่เก็บมาได้มักจะเก็บในสื่อต่างๆ ข้อมูลเหล่านี้จะนำมาประมวลผลตามต้องการ เช่น แยกแยะข้อมูล เรียงลำดับข้อมูล คำมวล หรือจัดการคัดแยกข้อมูลที่จัดเก็บนั่น การแสดงผลลัพธ์ สามารถแสดงเป็นตัวหนังสือเป็นรูปภาพหรือพิมพ์ออกมาที่กระดาษเป็นเสียงเป็นวีดิทัศน์เป็นต้น การทำสำเนา อุปกรณ์การทำสำเนา เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์การเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น CD-Rom ซึ่งสามารถทำสำเนาได้เป็นจำนวนมาก การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นวิธีการที่จะส่งจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งครั้งละมาก ๆ เช่น โทรศัพท์ ดาวเทียม เส้นใยนำแสง เป็นต้น
 5. 5. ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ช่วยเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 2. เปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย เมื่อมีการพัฒนาระบบข้อมูลและใช้ข้อมูลได้ดี 3. เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินงานในหน่วยงานต่าง ๆ 4. เกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่เกี่ยวข้องดีขึ้น
 6. 6. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สะดวกสบายขึ้น 2. เสริมสร้างความเท่าเทียมของสังคมและการกระจายโอกาส 3. สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน มีเครื่องมือประกอบช่วยในการเรียนรู้ 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างจำเป็นต้องใช้สารสนเทศ 5. การป้องกันประเทศมีระบบป้องกันภัยและระบบเฝ้าระวังที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุม 6. การผลิตในอุสาหกรรมและพาณิชยกรรม
 7. 7. ส่วนประกอบต่างๆภายในคอมพิวเตอร์ 1. CPU ศูนย์กลางในการจัดการคำสั่งและประมวลผล 2. Power supply หม้อแปลงไฟฟ้าของระบบ
 8. 8. 3. Fan พัดลมระบายความร้อน เพื่อลดอาการเครื่องแฮงก์ 4. Graphic Card อุปกรณ์พื้นฐาน เพื่อรองรับระบบมัลติมีเดีย 5. Sound Card ตัวกลางในการควบคุมเกี่ยวกับเสียง 6. Fax-Modem อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเล่นอินเตอร์เน็ต
 9. 9. 7. Expansion Slot ต่อกับการ์ดต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับคอมพิวเตอร์ 8. Ram หน่วยความจำ -RAM ทั่วไป -ROM ถาวร -BIOS ควบคุมค่าการทำงานต่างๆของระบบ -Caching หน่วยความจำที่ทำงานเร็วที่สุด 9. CD-Rom drive อ่านข้อมูลต่างๆในแผ่นซีดี
 10. 10. 10. Floppy drive จัดเก็บข้อมูล ใช้กรณีที่ต้องการ boot เครื่อง 11. Hard Disk คลังเก็บข้อมูลของระบบ 12. Chipset ส่วนเชื่อมโยงและควบคุมการทำงาน การส่งข้อมูลและประมวลผล 13. Main Board พื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ

×