• Save
Portfolio
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Portfolio

on

 • 421 views

 

Statistics

Views

Total Views
421
Views on SlideShare
408
Embed Views
13

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 13

http://www.linkedin.com 13

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Portfolio Portfolio Presentation Transcript

 • P o r t f o l i o Jolijn van den Berg
 • Den Bosch | Zuid-Willemsvaart Den Bosch ligt aan het kanaal de Zuid- Willemsvaart. Het huidige eiland wordt gekenmerkt door sociale huurwoningen die sterk verouderd zijn. Het ziekenhuis verhuist naar een andere locatie in de stad waardoor er in de directe omgeving van het stadcentrum een gebied met veel potentie vrij komt. Als specifieke uitwerking is het voorma- lig ziekenhuisterrein veranderd in een modern stadspark. Het kanaal zal aan de westkant blijven bestaan. Hier past hij bij de grootschalige gebouwen die hieraan grenzen. De uitbreiding van de Binnendieze zal op een veel kleinere schaal het water in het plangebied door- trekken. Jaar 2
 • 2 Etten-Leur | De Streek De Streek ten zuiden van Etten-Leur is een gebied met veel mogelijkheden. De visie toont een woonwijk, die door- boord wordt door water met haaks daarop lanen. De lange laan eindigt bij een zogenaam- de brede school. De groene route parallel aan het water is een ontsluitingsroute voor de bestaan- de woonwijk. De Streek sluit hierop aan. Het oostelijk deel veranderd in de bocht van een oud lint in een moderne woon- wijk. De lange laan is uitgewerkt en in het concept opgedeeld in verschillende losse leefmilieus. Zo ervaar je op weg naar school verschillende sferen en wordt de enorme lange langzaam verkeersroute aangenaam om iedere dag overheen te lopen of fietsen. Door het autovrije gebied dat ontstaat is het veilig voor kinderen. Iedereen kan hier veilig spelen en wonen in een levendige straat. Jaar 2
 • Galder | Dorpsuitbreiding Galder is een Brabants dorp dat tegen de Belgische grens ligt. Het dorp vraagt om een uitbreiding van zo’n 100 woningen. Omdat het dorp leeg loopt en jonge mensen en ouderen naar de stad trekken is gekozen voor een aanpasbaar dynamische oplossing. Er worden woningen verspreid over het dorp toegevoegd. Zo kunnen de ontwik- kelingen makkelijker integreren binnen de gemeenschap. Het concept bevat uitbreidingen voor ondernemers. Doordat iedere woning een tweede vakantiewoning bevat met verschillende bijbehorende functies zoals een manege, jachtgebied of een Health-/zorgcentrum. Wanneer er in de toekomst vraag is naar meer woningen, kunnen de vakantiewo- ningen verkocht en permanent bewoond worden. De iets kleinere vakantiewoningen zijn zeer geschikt voor starters en ouderen. Jaar 2
 • Zuid Limburg | Sint-Pietersberg Zuid-Limburg is een gebied dat uniek is voor Nederland. Wanneer er in dit heuvellandschap de ideale nederzetting- gebouwd mag worden moet dit dan ook op de heuvels plaatsvinden. Gekozen is voor een Nederzetting vlak naast Maastricht, een bruisende stad in het zuiden. De ENCI (cementfabriek) zal in de toekomst sluiten en laat daarmee een oud fabrieksterrein achter met een afgravingsput. Daarnaast ligt een 170 meter hoge berg die bestaat uit grond uit de bouwput. Een ideale plek om de stad uit te brei- den. Het bruisende centrum is in zicht en het uitzicht is voor iedere toekom- stige bewoner adembenemend. De rust van ruimte en landschap van Zuid-Limburg is hier gecombineerd met het (voor velen) noodzakelijke gemak en de levendigheid van een stad. De woningen zijn als linten over de berg gedrapeerd, die de vorm van de heuvel volgen. Deze komen samen op brinken die de openbare ruimte vergroten. Jaar 3
 • IJsselstein | Randdijk Vier mogelijke conceptmodellen voor ontwikkelingen aan de rand van IJssel- stein. Deze modellen zijn gemaakt om ver- schillende mogelijkheden te schetsen op dezelfde plek. In de visiekaart zijn zoveel mogelijk de wensen van zowel de gemeente als de ontwikkelaar in kaart gebracht in combi- natie met eigen wensen en ideeën. Jaar 3 stage 1
 • Vianen | Beeldkwaliteitsplan Illustreren en ordenen van het beeld- kwaliteitsplan voor een nieuwe wijk in Vianen. Plaatmateriaal, illustrerende foto’s en lay-out zijn geheel in één stijl gemaakt. Dit maakt het eerst haast onleesbare bestand begrijpelijk en bruikbaar. Jaar 3 stage 1
 • Arnhem | Stadsblokken- Meinerswijk Arnhem wil graag een huwelijk sluiten tussen de stad en de Rijn. Ook het ver- binden van Arnhem-Noord met Arnhem- Zuid is een wens. Door een -voor de stad- uniek water- landschap aan te leggen waarop ge- woond, gewerkt en gerecreëerd kan worden wordt de Arnhemmer bewust van het water. Dit wordt nog eens ver- sterkt door de eigen dynamiek van de ri- vier doordat het landschap en de wijken bij de verschillende waterstanden totaal veranderen. Noord en Zuid zien elkaar in het ont- werp liggen waardoor men weet dat de stad niet bij het rivierenlandschap ophoudt. Het recreatiepark ter hoogte van het centrum zorgt ook voor extra dynamiek tussen de twee stadsdelen. Jaar 4
 • Breda | Havenkwartier Het havenkwartier in Breda is -zoals in veel steden- steeds minder industri- eel. Door de ideale ligging dicht bij het centrum, de nieuwe OV-Terminal en aan het water is het een interessante locatie om de stad te ontwikkelen, voor wonen, werken en recreëren. De oude havenarm is geprivatiseerd voor nieuwe bewoners met aan de zonkant een nieuw buurtcentrum met voorzie- ningen gesitueerd in industrieel erfgoed. Gesloten bouwblokken zorgen voor genoeg rust in dit bruisende deel van de stad. Het oude centrum wordt hier aangevuld door een nieuw modern stadscentrum. Wonen Voorzieningen Stedelijk podium/ Boulevard Stedelijk plein. binnenplaats Water Bijzondere brug Bomen Jaar 3 stage 2
 • Luik | Saint Léonard Luik heeft een grauw en grijs imago. Saint-Léonard sluit hierop aan. Het is een wijk met een dicht stedelijk weef- sel waarbinnen een tekort is aan lucht en ruimte. Er zijn in de huidige situatie enkele pleinen aanwezig die de smalle donkere straten onderbreken, maar de kwaliteit van deze openbare ruimte is minimaal. Deze openheid zal versterkt worden door van bestaande ruimtes kwalita- tief goede openbare ruimte te maken en hieraan enkele toe te voegen. Door grote bouwblokken te doorbreken en hierdoor een informele langzaamver- keersroute te leggen zal er een tweede route ontstaan die vele voorzieningen en openbare ruimtes koppelt. Zo ontstaan ook extra woonmogelijkheden in de wijk als wonen aan een steeg, een binnenhof of een groot formeel stadsplein. Door op ieder schaalniveau ingrepen te doen, zal de wijk snel de positieve ontwikkelingen ervaren die het zo hard nodig heeft. Jaar 4
 • Onderzoek | Stedebouw in China Steden en architectuur in verschillende landen kennen niet alleen verschillende leefwijzen en gebruikersfuncties, maar ook verschillende concepten en sociale organisatiemodellen. De verschillen tus- sen oosterse en westerse steden zijn vrij duidelijk. Daarin zijn twee hoofdzaken belangrijk. Allereerst de vorm van de stad. De oude Chinese, sociaal idealistische stad moest een symbool zijn voor de sociale orga- Traditionele stad Socialistische stad New Town nisatie. De vorm is hierbij veel belang- rijker dan de principiële functie van de stad of het gebouw. In westerse steden staat daarentegen de functie voorop, volgens het principe forms follows func- tion. Ten tweede vind men het sociale leven in Chinese steden voornamelijk op straat, in de steegjes en op de binnen- pleinen. Het straatleven is verspreid over alle openbare ruimte, op ieder schaalniveau behalve de grootste. De grote pleinen worden doorgaans alleen gebruikt voor ceremoniële festivals, in tegenstelling tot de westerse steden en dorpen, waar de pleinen het kloppend hart van de omgeving vormen. Verlengde van winkels, eettent- en en garages Straatleven in China Straatleven in Europa Jaar 4
 • China, Luohe | Visie sub- centrum Luohe is een stad die in de toekomst -tot 2030- gaat groeien tot 3 miljoen inwoners. De stad krijgt een subcentrum rondom een nieuw station als belangrijke schakel in het Chinese spoornetwerk. Het plangebied kent 3 natuurlijke zijdes aan twee rivieren en een moerassige groenzone, waardoor het gebied een uniek schiereiland in de natuur kan worden. Om dit eilandidee te versterken zal het gebied gekenmerkt gaan worden door “wonen binnen muren” zoals in China al eeuwenlang traditie is op ieder schaalniveau. Hier wordt het gebied zelf “ommuurd” door een stedelijke wand die langs gebiedsoverstijgende elemen- ten als de wegen, het spoor en de rivie- ren opensplijt. Hier krijgt de natuur de kans het grootschalige en hoogstedelijke centrum te voorzien van groene longen die versterkt worden door een kleinscha- lig netwerk van beken. Dit bekennetwerk ligt op de lager gelegen gebieden en het gewenste contrast wordt versterkt door hiernaast -op de hogere delen met be- staande dorpen- lokale centra te ontwik- kelen, wat in de skyline een divers beeld oplevert en de oriëntatie ten goede komt. Het station wordt geïntegreerd in een spoorlandschap dat zal zorgen voor een aantrekkelijke entree van de stad en een modern woonwerkgebied oplevert. Ook zorgt dit voor de belangrijke connectie van de stadsdelen over het spoor. Een overheidsterrein zal als eyecatcher het contrast tussen menselijke maat en boven- menselijke schaal versterken door dit uit te buiten. Het nieuwe subcentrum grenst met een zijde aan de bestaande stad waar de functionele ruggengraat -voorzien van voorzieningen op stadsniveau- doorgetrok- ken wordt binnen het gebied. Jaar 4
 • China, Luohe | Subcentrum 8 De schaal van steden in China is immens. Straten en pleinen zijn vaak zo breed dat 7 enige menselijke maat mist. Ook is de invul- ling van stedebouwkundige plannen eendui- dig en getuigen ze van weinig creativiteit. Om dit in Luohe anders te doen en in ver- band met de enorme schaal van het gebied is gekozen voor zogenaamde drager-inbouw. 6 Er is een model gemaakt voor de belangrijk- ste elementen voor het gebied, waarbinnen later individuele stedebouwkundigen eigen invullingen kunnen geven aan deelgebieden. Voor deze invullingen zijn regels gemaakt om Diversiteit tussen schaal en beleving een eenduidig gebied te kunnen creeeren. Zo staat het wonen binnen muren centraal, 5 zoals in China al eeuwenlang gebeurt. Hierbij is een combinatie gemaakt tussen de gesloten Europese bouwblokken en de open strokenbouw in China. Laag 1 bestaat uit vlekken waarin voorname- lijk wonen of werken centraal staat. Drager Wonen binnen muren 2 laat het informele bekennetwerk zien dat voor natuur en ruimte in het dichte weefsel 4 zal zorgen. Hierbij is het bestaande netwerk uitgebreid in de lagere delen. De derde laag laat de hoger gelegen centra zien op plek- ken waar in de huidige situatie de dorpen liggen. Laag 4 is de kleinschalige woonvorm langs het groene bekennetwerk. 5 toont het Combinatie van Europese en Chinese bouwblokken 3 spoorlandschap waarbinnen allerlei functies gemixt worden, zodat een levendig knoop- punt ontstaat en wat langs de spoorzijde een moderne en spraakmakende entree op zal leveren. Vervolgends laat laag 6 de Noord- Zuid assen zien waar de verspringing van de 2 rooilijn openbare ruimtes creeert waar het Chinese straatleven ruimte krijgt. Drager 7 is de functionele ruggengraat van de stad die het nieuwe stadsdeel gaat verbinden met de betsaande stad. Tot slot de eyecatchers die Werkgebieden binnen het gebied voor de oriëntatie moeten zorgen en ruimte bieden voor bijzondere Woongebieden architectonische pronkstukken voor de stad. 1 Jaar 4