ใบความรู้ที่ 2 เรื่องการใช้ message box และฟังก์ชันเปิดปิดโปรแกรม

6,415 views

Published on

Published in: Education

ใบความรู้ที่ 2 เรื่องการใช้ message box และฟังก์ชันเปิดปิดโปรแกรม

  1. 1. [เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาคอมพิวเตอร์] 1ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกาใบความรู้ที่ 2 เรื่องการใช้ MessageBox และฟังก์ชันเปิดปิดโปรแกรมในบทนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้งาน MessageBox หรือ เจ้ากล่องข้อความ ซึ่งการใช้งานนั้นก็ไม่ยากและไม่ซับซ้อน1. เปิดโปรแกรม Visual Studio 2010 Express ขึ้นมา แล้วเลือก New Project แล้วเลือกWindows Forms Application พร้อมกับตั้งชื่อว่า TestMessageBox หรือ จะตั้งชื่ออื่นก็ได้ตามต้องการ ตามรูป2. รูปแบบของคาสั่ง MessageBox นั้นจะเป็นดังนี้MessageBox.show("ข้อความ","หัวข้อความ","ปุ่ม","ไอคอน")อธิบายข้อความ คือข้อความที่เราต้องการนั้นเอง จะพิมพ์อะไรก็ได้หัวข้อความ คือข้อความส่วนหัวพิมอะไรก็ได้ตามต้องการปุ่ม คือรูปแบบของปุ่มที่ต้องการให้มีปุ่มอย่างไร เช่น ปุ่มok,ปุ่มokกับcancle,ปุ่มYesกับNo ถ้าหากเราไม่ได้กาหนดในส่วนนี้ กล่องข้อความก็จะมีปุ่ม okเป็นค่าเริ่มต้นอยู่แล้วไอคอน คือไอคอนของกล่องข้อความต้องการให้มีไอคอนอย่างไร เช่น ไอคอนWarning,ไอคอนError,ไอคอนQuestion เป็นต้น ในส่วนนี้จะไม่กาหนดก็ได้
  2. 2. [เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาคอมพิวเตอร์] 2ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกาตัวอย่างให้ทาการลากปุ่มมาวางก่อนหนึ่งปุ่ม พร้อมกับเปลี่ยนชื่อปุ่ม ว่า สวัสดี (จะเปลี่ยนว่าอะไรก็ได้)ในกรณีนี้ ผมต้องการให้แสดงข้อความว่า สวัสดีเพื่อนๆ ส่วนหัวของข้อความแสดงคาว่า ยินดีต้อนรับนะครับ และให้มีปุ่ม ok ปุ่มเดียว และให้แสดงไอคอน Information ก็ให้ทาการดับเบิ้ลคลิกที่ ปุ่ม สวัสดีแล้วพิมพ์โค๊ดนี้ลงไปMessageBox.Show("สวัสดีเพื่อนๆ", "ยินดีต้อนรับนะครับ", MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information)3. จากนั้นทาการเซฟโปรเจค กดที่ File > Save all หรือ กด Ctrl + Shift + S หรือ กดที่ ไอคอนSave all ดังรูป
  3. 3. [เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาคอมพิวเตอร์] 3ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา4. ทดลองรันโปรแกรม กด start Debugging หรือกด F5 และทาการทดสอบโปรแกรม โดยการคลิกที่ปุ่ม สวัสดี ดังรูปจะเห็นได้ว่ามีการโชว์กล่องข้อความตามที่ผมต้องการขึ้นมาทาความเข้าใจเกี่ยวกับปุ่มกล่องข้อความ (MessageBox) เราสามารถเลือกปุ่มของกล่องข้อความได้ตามใจชอบซึ่งปุ่ม ของกล่องข้อความนั้นมีดังนี้ครับ
  4. 4. [เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาคอมพิวเตอร์] 4ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกาทาความเข้าใจเกี่ยวกับ ไอคอนของกล่องข้อความ เราสามารถเลือกไอคอนของกล่องข้อความได้ตามใจชอบซึ่งไอคอน ของกล่องข้อความนั้นมีดังนี้ครับฟังก์ชันเปิดปิดโปรแกรมสามารถใช้คาสั่งง่ายๆ คือหากต้องการปิดทุกหน้าต่าง ใช้คาสั่ง : Endหากต้องการปิดเฉพาะหน้าต่าง ใดๆ ใช้คาสั่ง : Closeที่มา : http://visual-studio-basic.blogspot.com/

×