ใบความรู้ที่ 10 application calculator

4,069 views
3,817 views

Published on

Application: Calculator หรือแอพลิเคชันเครื่องคิดเลข เป็นแอพลิเคชันที่มีการทำงานเกี่ยวกับการคำนวณเบื้องต้น การเขียนคำสั่งเพื่อคำนวณอย่างง่าย เพื่อให้โปรแกรมสามารถบวก ลบ คูณ และหารได้

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,069
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
625
Actions
Shares
0
Downloads
373
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบความรู้ที่ 10 application calculator

  1. 1. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 1 การสร้างแอพลิเคชันด้วย MIT AppInventor ใบความรู้ที่ 10 เรื่อง Application Calculator Application: Calculator หรือแอพลิเคชันเครื่องคิดเลข เป็นแอพลิเคชันที่มีการทางานเกี่ยวกับ การคานวณเบื้องต้น การเขียนคาสั่งเพื่อคานวณอย่างง่าย เพื่อให้โปรแกรมสามารถบวก ลบ คูณ และหารได้ โดยมีวิธีการสร้าง ดังนี้ 1. สร้างโปรเจ็คใหม่  คลิกปุ่ม New Project  ตั้งชื่อโปรแกรม Calculator  กดปุ่ม OK 2. สร้างหน้าจอหลักหรือหน้าแรกของแอพลิเคชัน  ลากคอมโพเน้นท์ Textbox มาวางบนหน้าจอ จานวน 2 Textbox เพื่อใช้สาหรับกรอกตัวเลขตั้ง ต้นสาหรับคานวณ จากนั้นเปลี่ยนชื่อ Textbox ทั้งสองเป็น TextboxNumber1 และ TextBoxNumber2 พร้อมกับกาหนดข้อความในช่อง Hint ส่วนของหน้าต่าง Properties เป็น “กรอกตัวเลขที่นี่”   
  2. 2. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 2 การสร้างแอพลิเคชันด้วย MIT AppInventor  ลากคอมโพเน้นท์ Button มาวางบนหน้าจอจานวน 4 Button แล้วปรับแต่งเป็นปุ่มบวก ลบ คูณ หาร จากนั้นเปลี่ยนชื่อปุ่มในหน้าต่าง Components เป็น ButtonPlus ButtonSub ButtonMul และ ButtonDiv จากนั้นใช้คอมโพเน้นท์ HorizontalArrangement ในกลุ่ม Layout มาใช้จัดเรียงปุ่มให้อยู่ใน แนวนอน ดังรูป  ลากคอมโพเน้นท์ Label มาวางบนหน้าจอ แล้วเปลี่ยนข้อความเป็นคาว่า “ผลลัพธ์” จากนั้นลากคอมโพเน้นท์ TextBox มาวางบนหน้าจอ แก้ไขชื่อ TextBox เป็น TextBoxResult ดัง รูป
  3. 3. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 3 การสร้างแอพลิเคชันด้วย MIT AppInventor 3. การเขียนคาสั่งควบคุมโปรแกรม คาสั่งควบคุมปุ่มบวก  คลิกปุ่ม Block เพื่อเปิดหน้าต่างสาหรับเขียนคาสั่ง  คลิก ButtonPlus แล้วเลือก when ButtonPlus.Click  คลิก TextBoxResult แล้วเลือก set TextBoxResult.Text จะได้ผลดังนี้
  4. 4. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 4 การสร้างแอพลิเคชันด้วย MIT AppInventor  คลิก Math แล้วเลือก ไอคอน + ดังรูป จะได้ผลดังนี้  คลิก TextBoxNumber1 แล้วเลือก TextBoxNumber1.Text ไปวาง คลิก TextBoxNumber2 แล้วเลือก TextBoxNumber2.Text ไปวาง
  5. 5. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 5 การสร้างแอพลิเคชันด้วย MIT AppInventor จะได้ผลลัพธ์ดังรูป สาหรับคาสั่งบวกเลขก็มีเพียงเท่านี้ และคาสั่งลบ คูณ และหาร ก็จะทาในลักษณะเดียวกันครับ ให้ได้ผลลัพธ์ คาสั่งทั้งหมด ดังนี้ เพียงเท่านี้โปรแกรมคานวณหรือโปรแกรมบวก ลบ คูณ หาร แบบง่ายๆ ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ สามารถ ทดสอบโปรแกรมได้เลยครับ

×