ใบความรู้ที่ 1 การใช้งานโปรแกรม visual studio 2010 เบื้องต้น

31,781 views
31,288 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
11 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
31,781
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,614
Actions
Shares
0
Downloads
782
Comments
0
Likes
11
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบความรู้ที่ 1 การใช้งานโปรแกรม visual studio 2010 เบื้องต้น

  1. 1. [เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาคอมพิวเตอร์] 1ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกาใบความรู้ที่ 1 เรื่องการใช้งานโปรแกรม Visual Studio 2010 เบื้องต้นใบความรู้นี้จะแนะนาให้นักเรียนรู้จักโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 และการใช้งานเบื้องต้นครับ พร้อมทั้งเรียนรู้องค์ประกอบต่างๆ ของโปรแกรม ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาโปรแกรมต่อไปเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมดังรูปด้านล่างก่อนที่เราจะเริ่มพัฒนาโปรแกรม จะต้องเข้าสู่สภาพแวดล้อมของการพัฒนาโปรแกรมเสียก่อน โดยเราต้องสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ขึ้นมา โดยมีวิธีการสร้างดังนี้วิธีที่ 1 ที่มุมมอง Start Page คลิกที่ลิงค์ New Project…วิธีที่ 2 เลือกเมนู File -> New Project…จากนั้นในขั้นตอนต่อไปจะปรากฏวินโดว์ New Project ให้เลือกดังนี้1. เลือกภาษา Visual Basic2. ช่องตรงกลางให้เลือก Windows Forms Application3. กาหนดชื่อโปรเจ็กต์ (Name)4. คลิกปุ่ม OK
  2. 2. [เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาคอมพิวเตอร์] 2ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกาเข้าสู่มุมมองของโปรเจ็กต์ และพร้อมสาหรับพัฒนาแอพลิเคชั่น ดังรูปสาหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนของหน้าต่างโปรแกรม มีองค์ประกอบดังนี้1. ToolboxToolbox เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงคอนโทรลต่างๆ ที่จะนามาวางบนฟอร์ม แต่เนื่องจากคอนโทรลมีจานวนมาก ดังนั้น จึงได้มีการแบ่งออกเป็นกลุ่มๆโดยแต่ละกลุ่มจะแยกด้วยแท็บ  
  3. 3. [เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาคอมพิวเตอร์] 3ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา2. Solution ExplorerSolution Explorer เป็นส่วนที่แสดงโครงสร้างของไฟล์ต่างๆ ที่มีในโปรเจ็กต์ นอกจากนี้เรายังสามารถจัดการกับไฟล์เหล่านั้นในบางลักษณะผ่าน Solution Explorer ได้ เช่น การเพิ่ม ลบ เปลี่ยนชื่อ สร้างโฟล์เดอร์ ใช้สลับไปมาระหว่างมุมมองการออกแบบโปรแกรมและโค้ดโปรแกรม เป็นต้น3. Properties Windowการพัฒนาแอปพลิเคชั่นนั่น ทุกอย่างจะอยู่ในรูปแบบของออบเจ็กต์ และทุกออบเจ็กต์ก็จะประกอบด้วยคุณสมบัติของออบเจ็กต์นั้นๆ ซึ่งเราจะเรียกคุณสมบัติของออบเจ็กต์ว่า Properties สาหรับ Properties Window จะมีลักษณะเป็นตารางที่แสดงชื่อและค่าของแต่ละ Properties โดยเราสามารถปรับเปลี่ยนค่าตามที่ต้องการได้4. Formฟอร์ม เป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่สาคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาแอปพลิเคชั่นแบบ Visual เพราะต้องใช้ในการจัดวางคอนโทรลต่างๆ เพื่อติดต่อกับผู้ใช้
  4. 4. [เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาคอมพิวเตอร์] 4ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกาการบันทึกงานหรือโปรเจ็คการบันทึกงานสามารถทาได้ง่ายๆ ดังนี้1. คลิกที่ไอคอน2. เลือก Location ที่ต้องการบันทึกงาน3. กดปุ่ม Saveการรันโปรแกรมหรือทดสอบโปรแกรมเมื่อนักเรียนพัฒนาโปรแกรมแล้ว นักเรียนสามารถทดสอบการทางานของโปรแกรมได้ 2 วิธีดังนี้วิธีที่ 1. กดปุ่มวิธีที่ 2. กดปุ่ม F5วิธีที่ 3. เลือกเมนู Debug -> Start Debuggingเอกสารอ้างอิง : หนังสือ “การพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย Visual Basic 2010” ผู้แต่ง : “บัญชา ปะสีละเตสัง”

×