Βρίσκω το ποσοστό

5,657 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,657
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,914
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Βρίσκω το ποσοστό

 1. 1. Γ.Φ.
 2. 2. Με ποιεσ μορφζσ μπορείνα εκφραςτεί ζνα ποςοςτό; Ένα ποςοςτό μπορεύ επύςησ να εκφραςτεύ ςαν: δεκαδικόσ αριθμόσ κλϊςμα
 3. 3. Μετατροπή από ποςοςτόςε δεκαδικό Το ποςοςτό ςτα εκατό (%), αφού εύναι εκατοςτιαύο κλϊςμα, μπορεύ να γραφεύ και ωσ δεκαδικόσ αριθμόσ, αρκεύ να γρϊψουμε μόνο τον αριθμητό του κλϊςματοσ και να χωρύςουμε με υποδιαςτολό δυο δεκαδικϊ ψηφύα.
 4. 4. Παραδείγματα 67% = 0,67 5% = 0,05 234% = 2,34 100% = 1,00 = 1
 5. 5. Μετατροπή από δεκαδικόςε ποςοςτό Γρϊφω κατευθεύαν το δεκαδικό μϋροσ ςαν ποςοςτόπ.χ.0,32 = 32%0,02 = 2%0,5 = 50%2 = 2,00 = 200%
 6. 6. Μετατροπή από ποςοςτόςε κλάςμα Γρϊφω το αντύςτοιχο κλϊςμα με αριθμητό το ποςοςτό και παρονομαςτό το 100π.χ. 3737% = 100
 7. 7. Μετατροπή από κλάςμαςε ποςοςτό Αντύςτροφα, ϋνα κλϊςμα που δεν ϋχει παρονομαςτό το 100, μπορεύ να γραφτεύ και ωσ δεκαδικόσ αριθμόσ, διαιρώντασ τον αριθμητό δια τον παρονομαςτό του.
 8. 8. Παράδειγμα 14 = 14 : 27 = 0,51 ή 51% 27
 9. 9. Βρίςκω το ποςοςτό ενόσ αριθμού Για να υπολογύςουμε το ποςοςτό ενόσ αριθμού, γρϊφουμε το ποςοςτό ςε δεκαδικό ό κλαςματικό μορφό και το πολλαπλαςιϊζουμε με τον αριθμό.
 10. 10. ΠαράδειγμαTο 25% του αριθμού 80 είναι:0,25 * 80 = 20 ή 25 * 80 = 2.000 = 20100 100 Γιϊννησ Φερεντύνοσ

×