Seminari Baix Llobregat

Els currículums de llengües en
l’educació d’adults

Servei d'Ordenació Curricular de l'Educació d...
Nous currículums de llengües a l’educació d’adults

Perquè?
• Unificar en un sol bloc l’ensenyament de les llengües
• Adeq...
Educació d’adults
Capítol IV de la LEC. Article 69:
 Finalitat:
“fer efectiu el dret a l’educació en qualsevol etapa de l...
Nous currículums de llengües a l’educació d’adults

Per a la seva elaboració s’han tingut en compte:
• L’anàlisi de les pr...
Definició dels nous currículums de llengües
•Resolució de 10 de maig de 2013 : Objectius, continguts i criteris
d’avaluaci...
Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge,
l’ensenyament i l’avaluació de llengües (Consell d’Europa)
• Estable...
Alguns termes utilitzats en els nous currículums
Persona amb competència comunicativa lingüística en
llengua estrangera
Pe...
Alguns termes utilitzats en els nous currículums
Avaluació
Eina dissenyada per valorar si l’aprenent/a ha assolit les
comp...
Competències per dimensions

 Dimensió Comunicativa:
– Comunicació oral
– Comprensió lectora
– Expressió escrita
 Dimens...
Comunicació oral:
Intercanvis senzills i habituals,
converses curtes, extreure punts
principals d'un informació detallada
...
APORTACIONS A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES







Competència d’aprendre a aprendre
Competència de l’autonomia i inicia...
Canvis en els nous currículums de llengües
Currículum anterior RESOLUCIÓ 14 DE MAIG DE 2007. Ensenyaments inicial i bàsics...
Estructura dels nous currículums
Blocs
d’ensenyaments
d’educació d’adults

Llengua

Ensenyaments inicials
i bàsics

Llengu...
COMPARATIVA D’ENSENYAMENTS DE CATALÀ
Educació
d’Adults

BÀSIC
(nivell A2 del Marc
Europeu Comú de
Referència)

Total hores...
COMPARATIVA D’ENSENYAMENTS DE CASTELLÀ
Marc Europeu Comú de
Referència
USUARI
BÀSIC

A2

Educació
d’Adults
Nivell 1: 105h
...
COMPARATIVA D’ENSENYAMENTS D’ANGLÈS
Marc Europeu Comú
de Referència

Educació
d’Adults

Escoles
Oficials
d’Idiomes

Primer...
COMPARATIVA D’ENSENYAMENTS DE FRANCÈS
Marc Europeu Comú de
Referència

Educació
d’Adults

Escoles Oficials
d’Idiomes

Prim...
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES
Enfocament metodològic:

•Reflexiu
•Col·laboratiu
•Autònom
•Comunicatiu
•Significatiu
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES
Com programem?
•Objectius i Competències del currículum
•Situacions funcionals i significatives
•...
Com han de ser els materials / les tasques?
Comunicatius
Contextualitzats
Autèntics / Reals
Adaptables
Significatius
Innov...
RECURSOS DIDÀCTICS
 Materials de suport visual:
vídeos, fotografies reals o retallades de revistes, de propaganda o
altre...
Un exemple de tasca competencial: Llegir un menú
 Reading a menu
Competència 5:
Llegir, comprendre i obtenir informació d...
Un exemple de tasca competencial: Llegir un menú
 Objectiu:
Llegir i comprendre la idea global, la intenció
comunicativa ...
Un exemple de tasca competencial: Llegir un menú
 Què treballarem?
Vocabulari

Comprensió lectora

(substantius i adjecti...
Un exemple de tasca competencial: Llegir un menú
Com presentem la tasca?
 Warming up: introduim el tema, contextualitzem
...
Objectiu: la competència comunicativa...
PISA Capacitats i escales de nivell competencial lector

1.Recuperar informaci ó ...
La comprensió profunda de la llengua,
vers la competència global

Ja faré jo el segon plat
Comprensió Explícita
Jo
segon
p...
Un exemple de tasca competencial: Llegir un menú
 Com treballem les altres competències?
Expressió escrita: Escriure text...
Un exemple de tasca competencial: Llegir un menú
Com podem anar més enllà?
 Speaking (Roleplay): Feu la vostra comanda al...
Com avaluar?
 Avaluació competencial
 Autoavaluació

 Portafoli (Què és?)
 Rúbriques
Exemple de rúbrica d’avaluació
Materials de suport ja existents a la XTEC
A Game Review
http://
apliense.xtec.cat
/arc/node/29165

A man with a dream
htt...
Activitat de programació
 Us demanem que programeu una tasca competencial. Hauríeu
d’incloure els següents punts:



...
Gràcies
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentació seminari llengües_baix

584 views

Published on

Presentació dels currículums de llengües al Seminari de seguiment de la implantació dels nous ensenyaments al Baix Llobregat

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
584
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Exemples extrets del repositori de l’ARC
 • Presentació seminari llengües_baix

  1. 1. Seminari Baix Llobregat Els currículums de llengües en l’educació d’adults Servei d'Ordenació Curricular de l'Educació d'Adults , 16 de gener de 2014
  2. 2. Nous currículums de llengües a l’educació d’adults Perquè? • Unificar en un sol bloc l’ensenyament de les llengües • Adequar i actualitzar l’oferta educativa amb un currículum competencial • Promoure la relació i continuïtat amb altres ensenyaments del mateix tipus dins del sistema educatiu (EOI) • Adequar-se al MECR
  3. 3. Educació d’adults Capítol IV de la LEC. Article 69:  Finalitat: “fer efectiu el dret a l’educació en qualsevol etapa de la vida”  Àmbits: “L’educació per adquirir competències transprofessionals, que comprèn la formació en tecnologies de la informació i la comunicació i l’ensenyament de llengües “ “L’educació per la cohesió social i la participació social, que comprèn l’acollida formativa a immigrants adults, la iniciació a les llengües oficials i a una llengua estrangera, la introducció a les tecnologies de la informació i la comunicació i la capacitatció en l’ús d’estratègies per a l’adquisició de les competències bàsiques”
  4. 4. Nous currículums de llengües a l’educació d’adults Per a la seva elaboració s’han tingut en compte: • L’anàlisi de les propostes dels grups de treball formats per professorat de centres/aules d’adults • El Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües: aprendre, ensenyar, avaluar • Els currículums de l’educació primària i de l’educació secundària obligatòria • Els documents d’identificació i desplegament sobre les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic a primària i a secundària
  5. 5. Definició dels nous currículums de llengües •Resolució de 10 de maig de 2013 : Objectius, continguts i criteris d’avaluació en tres nivells (1, 2 i 3) •Equivalències del nivell 3: Nivell B1 / bàsic A2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) •Finalitat: comunicar-se en situacions quotidianes. •Aprenentatge competencial
  6. 6. Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües (Consell d’Europa) • Estableix unes bases comunes per a l’elaboració de currículums, orientacions curriculars, exàmens, llibres de text... a tot Europa. • Defineix els nivells de domini de la llengua que permeten mesurar el progrés dels/les aprenents/es durant tota la vida. • Té en compte el plurilingüisme: la persona no manté les llengües en compartiments separats sinó que en la competència comunicativa hi contribueixen totes les interaccions i interrelacions entre les llengües. Finalitat: • Promoure i facilitar la cooperació entre organismes educatius de diferents països. • Reconeixement recíproc de qualificacions. • Ajudar els/les aprenents/es, docents, organismes ... I coordinar els seus esforços.
  7. 7. Alguns termes utilitzats en els nous currículums Persona amb competència comunicativa lingüística en llengua estrangera Persona que és capaç de comunicar-se en situacions quotidianes i de necessitat immediata i de comunicar-se de forma bàsica i accedir al coneixement en un entorn multilingüe i multicultural. Diversitat de l’alumnat Diversitat en el ritme d’aprenentatge. Diversitat en relació a la motivació. Diversitat en el bagatge de coneixements i habilitats. Procedència lingüística i cultural: llengua romànica, no romànica... Metodologies Dialògiques: l’alumne ha d’implicar-se en el procés d’aprenentatge fomentant l’ús de la conversa i el treball oral i utilitzar materials en diversos suports.
  8. 8. Alguns termes utilitzats en els nous currículums Avaluació Eina dissenyada per valorar si l’aprenent/a ha assolit les competències, els objectius, els continguts i les actituds. Permet a l’aprenent/a autoregular el seu propi aprenentatge i al/la docent adequar els ensenyaments a les característiques de cada persona. Competència Conjunt de coneixements, habilitats i actituds que permeten a una persona realitzar accions. Dimensió Les competències en l’aprenentatge de la llengua s’agrupen en tres dimensions: la dimensió comunicativa, la dimensió actitudinal i la dimensió literària.
  9. 9. Competències per dimensions  Dimensió Comunicativa: – Comunicació oral – Comprensió lectora – Expressió escrita  Dimensió Actitudinal  Dimensió Literària (només llengua catalana, castellana i aranesa)
  10. 10. Comunicació oral: Intercanvis senzills i habituals, converses curtes, extreure punts principals d'un informació detallada C O M P E T È N C I E S Dimensió Comunicativa Expresió escrita: Escriure textos curts sobre situacions de la vida diària utilitzant frases senzilles amb elements de cohesió bàsics Comprensió lectora: Llegir, comprendre textos escrits sobre temes habituals, desenvolupar estratègies per interpretar-los i obtenir informació Dimensió Literària Dimensió Actitudinal .Transmetre percepcions personals partir dels textos literaris i gaudir-ne •Valorar el text literari per transmetre emocions . Mostrar interès per desevolupar habilitats lingüístiques. . Manifestar actituds positives. . Construir els aprenentatges sobre experiències i coneixements previs. . Valorar les TIC com eina de comunicació.
  11. 11. APORTACIONS A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES       Competència d’aprendre a aprendre Competència de l’autonomia i iniciativa personal Competència plurilingüe i intercultural Competència sociocultural Competència digital i tractament de la informació Competència social i ciutadana
  12. 12. Canvis en els nous currículums de llengües Currículum anterior RESOLUCIÓ 14 DE MAIG DE 2007. Ensenyaments inicial i bàsics OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS TERMINALS CONTINGUTS PROCEDIMENTALS CONTINGUTS CONCEPTUALS CONTINGUTS ACTITUDINALS Nous currículums de llengües RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2013 OBJECTIUS CONTINGUTS CRISTERIS D’AVALUACIÓ Dimensió comunicativa Comunicació oral Comprensió lectora Expressió escrita Dimensió literària* Dimensió actitudinal Dimensió comunicativa Comunicació oral Comprensió lectora Expressió escrita Dimensió literària* Dimensió actitudinal Dimensió comunicativa Comunicació oral Comprensió lectora Expressió escrita Dimensió literària* Dimensió actitudinal
  13. 13. Estructura dels nous currículums Blocs d’ensenyaments d’educació d’adults Llengua Ensenyaments inicials i bàsics Llengua catalana (aranesa) Nivells Durada Nivell 1 (Acolliment R.2007) 105 h. Nivell 2 (Bàsic R.2007) 140 h. Nivell 3 (Llindar R.2007) 140 h. Nivell 1 (Iniciació R.2007) 105 h. Nivell 2 (Bàsic R.2007) 140 h. Nivell 3 140 h. Llengua estrangera Nivell 1 (Nivell funcional R.2007) 105 h. Llengua estrangera Nivell 2 (Nivell d’usuari (R. 2007) 105 h. Nivell 3 105 h. Llengua castellana Competències per a la societat de la informació Certificat equivalent segons el MECR A1 Equivalència amb el títols del CNL Inicial A2 Bàsic B1 Elemental A1 A2 B1 A1 A 2.1 A 2.2
  14. 14. COMPARATIVA D’ENSENYAMENTS DE CATALÀ Educació d’Adults BÀSIC (nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència) Total hores (nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència) Total hores Nivell 1: 105h (A1) Nivell 2: 140h (A2) 245h Nivell 3: 140h (B1) 385h Escoles Oficials d’Idiomes Certificat Bàsic Primer: 130h Segon: 130h Direcció General de Política Lingüística Certificat de nivell bàsic de català (A Bàsic) 260h Certificat Intermedi Tercer:130h 390h Consorci de Normalització Lingüística IN* B1 B2 B3 90-120h *inicial: 45h 120h Certificat de nivell elemental de català (A elemental) E1 E2 E3 90-120h 240h
  15. 15. COMPARATIVA D’ENSENYAMENTS DE CASTELLÀ Marc Europeu Comú de Referència USUARI BÀSIC A2 Educació d’Adults Nivell 1: 105h (A1) Nivell 2: 140h (A2) Escoles Oficials d’Idiomes Instituto Cervantes Primer: 130h Segon: 130h Diploma DELE Nivel A1 (Acceso) Diploma DELE Nivel A2 (Plataforma) Total hores 245h 260h Marc Europeu Comú de Referència Educació d’Adults Escoles Oficials d’Idiomes USUARI INDEPENDENT LLINDAR B1 Total hores Nivell 3: 140h 385h Intermedi Tercer: 130h 390h Instituto Cervantes Diploma DELE Nivel B1 (Umbral)
  16. 16. COMPARATIVA D’ENSENYAMENTS D’ANGLÈS Marc Europeu Comú de Referència Educació d’Adults Escoles Oficials d’Idiomes Primer: 130h USUARI BÀSIC A2 (Waystage) Nivell 1: 105h Nivell 2: 105h Nivell 3: 105h Total hores Segon: 130h Bàsic 315h 260h IOC Cambridge Mòdul 1A: 70h Mòdul 1B: 70h Mòdul 2A: 70h Mòdul 2B: 70h 280h KEY (Key English Test)
  17. 17. COMPARATIVA D’ENSENYAMENTS DE FRANCÈS Marc Europeu Comú de Referència Educació d’Adults Escoles Oficials d’Idiomes Primer: 130h USUARI BÀSIC A2 DILF A1.1 Nivell 1: 105h DELF A1 Nivell 2: 105h Nivell 3: 105h DELF A2 Segon: 130h Bàsic Total hores CIEP (Ministère d’Education) 315h 260h
  18. 18. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES Enfocament metodològic: •Reflexiu •Col·laboratiu •Autònom •Comunicatiu •Significatiu
  19. 19. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES Com programem? •Objectius i Competències del currículum •Situacions funcionals i significatives •Seqüenciació d’unitats didàctiques amb tasques competencials •Activitats d’aprenentatge i avaluació
  20. 20. Com han de ser els materials / les tasques? Comunicatius Contextualitzats Autèntics / Reals Adaptables Significatius Innovadors Que suposin un repte (challenging) Textos amb preguntes explícites→preguntes implícites→preguntes referencials  ABP / PBL (Problem-based learning)  Competències paraigua  Multimodals / multicompetencials        
  21. 21. RECURSOS DIDÀCTICS  Materials de suport visual: vídeos, fotografies reals o retallades de revistes, de propaganda o altres fonts, làmines temàtiques, targetes flashcards, articles de premsa, còmics, mapes, plànols, diccionaris il·lustrats, pòsters.  Materials de suport auditiu: enregistraments, clips musicals, documentals, notícies de televisió, anuncis de ràdio, vídeos, gravacions d’àudio i vídeo dels propis alumnes,etc.  Materials de suport tecnològic: recursos TIC a la xarxa, eines d’ús educatiu en diversos formats (PDI, wikis, blogs, Moodle, glogster, audacity, etc.).  Materials en suport paper: llibres de lectura graduada segons el nivell de dificultat, diaris i revistes, fulletons, diccionaris, etc.
  22. 22. Un exemple de tasca competencial: Llegir un menú  Reading a menu Competència 5: Llegir, comprendre i obtenir informació de textos escrits, sobre temes habituals o propers, amb l'ajut del context i del suport visual i icònic. (Comprensió lectora) Dimensió comunicativa Nivell 3 Llengua estrangera (A2)
  23. 23. Un exemple de tasca competencial: Llegir un menú  Objectiu: Llegir i comprendre la idea global, la intenció comunicativa i la informació específica de textos de les tipologies textuals bàsiques, curts i senzills, en llengua estàndard i sobre temes familiars, habituals, d’interès general o relacionats amb la feina, que continguin vocabulari d’ús freqüent i quotidià i estructures lingüístiques i gramaticals senzilles.
  24. 24. Un exemple de tasca competencial: Llegir un menú  Què treballarem? Vocabulari Comprensió lectora (substantius i adjectius / participis sobre menjars i begudes ) •Preguntes explícites •Preguntes implícites •Preguntes referencials Tipologia textual (textos instructius)
  25. 25. Un exemple de tasca competencial: Llegir un menú Com presentem la tasca?  Warming up: introduim el tema, contextualitzem  Brainstorming:preguntes sobre el tema en general  Predicció: petita tasca per motivar Com treballem la comprensió del text?     Exercicis de vocabulari Exercicis amb preguntes explícites Exercicis amb preguntes implícites Exercicis amb preguntes referencials
  26. 26. Objectiu: la competència comunicativa... PISA Capacitats i escales de nivell competencial lector 1.Recuperar informaci ó 2.Interpretar 3.Reflexionar Construcció cognitiva Informació en text 1. Recuperar informació Parts i elements independent s Recuperaci ó d’informació Fora del text 3. Reflexionar 2. Interpretar Relacions en el text Tot el text Comprensió global Contingut Estructura Parts del text Interpretació Reflexionar i avaluar el contingut Reflexionar i avaluar la forma
  27. 27. La comprensió profunda de la llengua, vers la competència global Ja faré jo el segon plat Comprensió Explícita Jo segon plat faré … … Comprensió referencial Costums a taula Hàbits nutricionals Fórmules de cortesia Comunicació oral … … Comprensió implícita proposta invitació cuina menjar … … Unitats Coherents: (MOP) Memory Organization Packets Roger C. Schank: “Learning by Doing”
  28. 28. Un exemple de tasca competencial: Llegir un menú  Com treballem les altres competències? Expressió escrita: Escriure textos breus i senzills, de les tipologies textuals bàsiques (narració, descripció, instrucció...), a partir de la planificació i d’acord amb les característiques del tipus de text. Expressió oral: Interactuar en situacions corrents i previsibles, ben estructurades i en converses curtes, sobre temes familiars i en contextos habituals, utilitzant les estructures lingüístiques i formes de cortesia senzilles i adequades a la tipologia textual. Tasca Final  Escriu una crítica del restaurant.  ...i ara grava la teva opinió i envia-la a un amic o amiga. (mailvu / vocaroo)
  29. 29. Un exemple de tasca competencial: Llegir un menú Com podem anar més enllà?  Speaking (Roleplay): Feu la vostra comanda al restaurant  Writing: Suggeriu el vostre propi menú   
  30. 30. Com avaluar?  Avaluació competencial  Autoavaluació  Portafoli (Què és?)  Rúbriques
  31. 31. Exemple de rúbrica d’avaluació
  32. 32. Materials de suport ja existents a la XTEC A Game Review http:// apliense.xtec.cat /arc/node/29165 A man with a dream http:// apliense.xtec.cat /arc/node/1671 Go Green http:// apliense.xtec.cat /arc/node/29189 El miracle de les llengües maternes http://apliense.xtec.cat Materials de l’ARC A recipe from the UK http://apliense.xtec.cat /arc/node/1179 /arc/node/948 Llegir i escriure poesia http://apliense.xtec.cat /arc/node/29206 Your Moodle Profile http:// apliense.xtec.cat /arc/node/29167 Ref: materials de l’ARC (Dep. D’Ensenyament)
  33. 33. Activitat de programació  Us demanem que programeu una tasca competencial. Hauríeu d’incloure els següents punts:       Llengua i Nivell Context Objectius (competències) i continguts Activitats d’aprenentatge (seqüenciació i temporització) Materials i recursos Avaluació
  34. 34. Gràcies

  ×