• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
3 ESO_TEMA 1: El medi natural físic
 

3 ESO_TEMA 1: El medi natural físic

on

 • 4,993 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,993
Views on SlideShare
1,973
Embed Views
3,020

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
0

10 Embeds 3,020

http://socialsdavidripoll.blogspot.com.es 1709
http://eso-ramar-socials3.blogspot.com.es 822
http://ambitsl3r.blogspot.com 287
http://eso-ramar-socials3.blogspot.com 186
http://webdejoanet.blogspot.com 8
http://socialsdavidripoll.blogspot.com 3
http://ambitsl3r.blogspot.com.es 2
http://eso-ramar-socials3.blogspot.com.br 1
http://translate.googleusercontent.com 1
http://socialsdavidripoll.blogspot.fr 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  3 ESO_TEMA 1: El medi natural físic 3 ESO_TEMA 1: El medi natural físic Presentation Transcript

  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: MEDI NATURAL JOAN ANTONI VALLS i PAULO – CURS 2010-2011
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 1. LA TERRA i LES PLAQUES TECTÒNIQUES
   • Teoria de la T e ctònica de Plaques
    • L ’escorça està formada per Plaques Tectòniques
    • E l moviment de les plaques modifica l’escorça, genera noves formes de relleu i en destrueix altres.
    • E xisteixen zones de contacte:
      • V olcans i activitat volcànica
      • T erratrèmols o sismes
      • T sunamis
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 1. LA TERRA i LES PLAQUES TECTÒNIQUES
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 1. LA TERRA i LES PLAQUES TECTÒNIQUES
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 1. LA TERRA i LES PLAQUES TECTÒNIQUES
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 1. LA TERRA i LES PLAQUES TECTÒNIQUES
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 1. LA TERRA i LES PLAQUES TECTÒNIQUES
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 2. LA INFLUÈNCIA DE LES FORMES DE RELLEU
   • RELLEU: desigualtats que presenta la superficie terrestre
    • Relleu continental:
     • Muntanyes, altiplans, planes i depressions
    • Relleu submarí:
     • Dorsal oceànica, talús i plataforma
    • Diferent grau d’ocupació humana segons el relleu:
     • Les zones més habitades = menys 500 m. d’altitud
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 3. L’AIGUA AL PLANETA TERRA: EL LÍQUID ELEMENT
   • E l nostre planeta conté 3 parts d’aigua per 1 de terra:
    • A igua salada: 97,5%
     • O ceans : en constant moviment: corrents marins
      • L a salinitat és de 35 grams per kg d’aigua
      • L a llum sols penetra fins a 200 m. P rofunditat
      • E ls CORRENTS MARINS a escala planetària:
       • Corrents superficials: produïdes pels vents.
       • C orrents profundes: dif. t emp. i salinitat
       • C orrents freds: rics en nutrients= peixos
       • C orrents càlids: regulen el clima
   V IDEO: Orige de l’aigua V IDEO: Cicle de l’aigua V IDEO: Corrents marins
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 3. L’AIGUA AL PLANETA TERRA: EL LÍQUID ELEMENT V IDEO: Corrents marins
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 3. L’AIGUA AL PLANETA TERRA: EL LÍQUID ELEMENT V IDEO: Corrents marins
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 3. L’AIGUA AL PLANETA TERRA: EL LÍQUID ELEMENT V IDEO: Corrents marins
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 3. L’AIGUA AL PLANETA TERRA: EL LÍQUID ELEMENT V IDEO: Corrents marins
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 3. L’AIGUA AL PLANETA TERRA: EL LÍQUID ELEMENT
   • Aigua dolça: 2,5%
     • R ius: corrents continus d’aigua dolça
      • Conca de drenatge: zona d’evacuació fluvial
      • A fluent: riu que desemboca a un altre riu
      • C abal: quantitat d’aigua que duu
      • R ègim fluvial: regular / irregular
   V IDEO: Orige de l’aigua V IDEO: Cicle de l’aigua
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 3. L’AIGUA AL PLANETA TERRA: EL LÍQUID ELEMENT
   • Aigua dolça: 2,5%
     • L lacs: masses permanents i tancades d’aigua
      • S uperficie i capacitat molt variables
      • S i són d’aigua salada= mars interiors
     • A igües subterrànies : principals reserves hídriques
      • S uposen el 25% de l’aigua continental
      • É s la filtració de la pluja en materials porosos
      • E ls aqüífers són dipòsits subterranis d’aigua
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 4. L’AIGUA i L’OCUPACIÓ HUMANA
   • Dependència humana de l’aigua
     • N ecessària per a qualsevol activitat humana
     • D istribució i disponibilitat MOLT desigual segons:
      • E spai geogràfic: zones humides i seques
      • È poca de l’any: sequera i plujes
     • S olució= obres hidràulique s
      • R etindre, acumular, regular o produir aigua
      • T enen gran impacte ambiental
     • PERILL: contaminació i sobreexplotació
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES CÀLIDS:
     • Clima equatorial
     • C lima tropical
     • C lima desèrtic
   • CLIMES TEMPERATS:
     • C lima mediterrani
     • C lima oceànic/atlàntic
     • C lima continental
   • CLIMES FREDS:
     • Clima polar
     • C lima d’alta muntanya
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES CÀLIDS:
     • Clima equatorial
     • C lima tropical
     • C lima desèrtic
   • CLIMES TEMPERATS:
     • C lima mediterrani
     • C lima oceànic/atlàntic
     • C lima continental
   • CLIMES FREDS:
     • Clima polar
     • C lima d’alta muntanya
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES CÀLIDS: CLIMA EQUATORIAL
   • Precipitacions:
    • M olt abundants, 1500 - 2500 mm. Sense estació seca
   • Temperatures:
    • Altes constants tot l’any(25-26º C).
   • Vegetació:
    • Selva equatorial.
   • Rius:
    • Són els més cabalosos i regulars del món ( Amazonas)
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES CÀLIDS: CLIMA EQUATORIAL
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES CÀLIDS: CLIMA EQUATORIAL
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES CÀLIDS: CLIMA TROPICAL
   • Precipitacions:
    • M enys abundants que en l’ecuatorial.
    • E stació seca més o menys prolongada segons latitud
   • Temperatures:
    • Presenten major variació anual.
   • Amplitud tèrmica:
    • Major que l’ecuatorial, entre 5 I 10°C.
   • Vegetació:
    • La SABANA.
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES CÀLIDS: CLIMA TROPICAL
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES CÀLIDS: CLIMA TROPICAL
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES CÀLIDS: CLIMA DESÈRTIC
   • Precipitacions:
    • Q uasi insignificants, molt escasses (100 - 250 mm. )
    • E xtrema sequedat de l’aire ( <50%)
   • Temperatures:
    • Extrema variació entre dia i nit (+50ºC fins a -10ºC) .
   • Vegetació:
    • M olt escassa, plantes Xeròfiles i cactus
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES CÀLIDS: CLIMA DESÈRTIC
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES CÀLIDS: CLIMA DESÈRTIC
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES CÀLIDS: CLIMA DESÈRTIC
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES CÀLIDS:
     • Clima equatorial
     • C lima tropical
     • C lima desèrtic
   • CLIMES TEMPERATS:
     • C lima mediterrani
     • C lima oceànic/atlàntic
     • C lima continental
   • CLIMES FREDS:
     • Clima polar
     • C lima d’alta muntanya
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES TEMPERATS: CLIMA MEDITERRANI
   • Precipitacions:
    • Irregulars, concentrades a la tardor i principi hivern
    • R ègim torrencial a certes zones costaneres
   • Temperatures:
    • E stius calorosos i hiverns suaus
    • Mitjana anual: 16-18ºC
    • Amplitud tèrmica: 10-12ºC
   • Vegetació:
    • Selva equatorial.
   • Rius:
    • Són els més cabalosos i regulars del món ( Amazonas)
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES TEMPERATS: CLIMA MEDITERRANI
   • V egetació:
    • B osc perenne molt degradat per l’acció antròpica
    • Z ones de transició cap a les estepes àrides
   • Rius:
    • Són els més irregulars del món
    • Gran poder d’erosió i destrucció torrencial
    • Poc cabalosos i freqüentment secs
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES TEMPERATS: CLIMA MEDITERRANI
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES TEMPERATS: CLIMA MEDITERRANI
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES TEMPERATS: CLIMA MEDITERRANI
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES TEMPERATS: CLIMA OCEÀNIC/ATLÀNTIC
   • Precipitacions:
    • Constants al llarg de l’any, amb un màxim a l’hivern
    • Total anual entre 600-800 mm. o més
   • Temperatures:
    • Hiverns suaus i estius frescos
    • Amplitud tèrmica molt petita: entre 8 i 15ºC
   • Vegetació:
    • Selva equatorial.
   • Rius:
    • Són els més cabalosos i regulars del món ( Amazonas)
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES TEMPERATS: CLIMA OCEÀNIC/ATLÀNTIC
   • Vegetació:
    • Bosc caducifoli de roures, castanyers, faigs
    • Sotobosc de matolls
    • Molt degradat per lacció antròpica
   • Rius:
    • Cabal moderat amb un mínime en estiu i màxim hivern
    • Porten tot l’any aigua, en major o menor quantitat
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES TEMPERATS: CLIMA OCEÀNIC/ATLÀNTIC
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES TEMPERATS: CLIMA OCEÀNIC/ATLÀNTIC
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES TEMPERATS: CLIMA CONTINENTAL
   • Temperatures:
    • Temperatures extremes a l’estiu i hivern
    • Hiverns molt freds i secs, estius càlids i plujosos
    • Ràpid del fred a el calor, només 2 estacions
   • Rius:
    • A l’hivern poden aplegar a congelar-se ( Moscowa)
    • Durant la primavera es produeix el desglaçament, moment de màxim cabal dels rius
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES TEMPERATS: CLIMA CONTINENTAL
   • Vegetació:
    • Bosc de conníferes (pins, abets)
    • Arbres de fulla perenne.
    • Varietats:
     • Taiga o bosc boreal (extrem septentrional)
     • Pradera
     • Estepa (transició al clima desèrtic)
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES TEMPERATS: CLIMA CONTINENTAL
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES TEMPERATS: CLIMA CONTINENTAL
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES TEMPERATS: CLIMA CONTINENTAL
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES TEMPERATS: CLIMA CONTINENTAL
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES CÀLIDS:
     • Clima equatorial
     • C lima tropical
     • C lima desèrtic
   • CLIMES TEMPERATS:
     • C lima mediterrani
     • C lima oceànic/atlàntic
     • C lima continental
   • CLIMES FREDS:
     • Clima polar
     • C lima d’alta muntanya
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES FREDS: CLIMA POLAR
   • Precipitacions:
    • Pràcticament inexistents, en forma de neu
    • S’anomenen deserts freds per la seva sequedat
   • Temperatures:
    • Les més baixes del planeta, no superen els 10ºC
    • L’hivern té 8 o 9 mesos de profunda gelor
    • La causa és l’escassa i oblicua insolació
   • Vegetació:
    • Selva equatorial.
   • Rius:
    • Són els més cabalosos i regulars del món ( Amazonas)
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES FREDS: CLIMA POLAR
   • Vegetació:
    • TUNDRA: molses (musgos), líquens i plantes enanes
   • Rius:
    • L’aigua solament es troba líquida a l’estiu
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES FREDS: CLIMA POLAR
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES FREDS: CLIMA POLAR
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES FREDS: CLIMA POLAR
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES FREDS: CLIMA POLAR
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES FREDS: CLIMA ALTA MUNTANYA
   • Precipitacions:
    • Abundants i en forma de neu
    • Alimenten els gran rius continentals
   • Temperatures:
    • Amb l’altura baixen progressivament
    • Vegetació:
    • En forma escalonada va transformant-se
    • IMPORTANT:
    • Encara que es situen a zones càlides, les característiques es mantenen constants
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES FREDS: CLIMA ALTA MUNTANYA
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES FREDS: CLIMA ALTA MUNTANYA
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES FREDS: CLIMA ALTA MUNTANYA
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
   • CLIMES FREDS: CLIMA ALTA MUNTANYA
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 6. EL CLIMA i LA NOSTRA VIDA
   • La TERRA:
    • ATMOSTERA
     • regula INSOLACIÓ i INTERCANVI TÈRMIC
     • Manté la temperatura mitjana de 15ºC
     • Conté un seguit de gassos que ens protegeixen de les radiacions solars: ultraviolades i infrarrojes
    • CLIMA:
    • El 70% de la població es concentra a les zones on el clima és més suau: CLIMES TEMPERATS
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 6. EL CLIMA i LA NOSTRA VIDA
  • TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 6. EL CLIMA i LA NOSTRA VIDA