• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Treball De Recerca1
 

Treball De Recerca1

on

 • 2,897 views

Presentació sobre el Treball de Recerca al Batxillerat

Presentació sobre el Treball de Recerca al Batxillerat

Statistics

Views

Total Views
2,897
Views on SlideShare
2,758
Embed Views
139

Actions

Likes
1
Downloads
34
Comments
0

3 Embeds 139

http://blocs.xtec.cat 81
http://batxilleratgoar.wordpress.com 54
http://www.slideshare.net 4

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as OpenOffice

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial LicenseCC Attribution-NonCommercial License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Treball De Recerca1 Treball De Recerca1 Presentation Transcript

  • TREBALL DE RECERCA
   • Apunts i notes sobre el TREBALL DE RECERCA
   IES Joan Puig i Ferreter. La Selva del Camp Tutoria de Batxillerat Curs 2007/08
  • TREBALL DE RECERCA INDEX
   • Treball de recerca: principis generals
    • Què és el Treball de Recerca
    • Etapes del Treball de Recerca
   • Procés d'elaboració del Treball de Recerca
    • Tria, delimitació del tema i elaboració de l' esquema
    • Tipus de treball i Planificació de la recerca
    • Selecció de documents i el lloc on es troben i Activitats de camp
    • Les dades: anàlisi, interpretació i conclusions
    • Redacció de la memòria escrita
    • Exposició oral
  • TREBALL DE RECERCA INDEX
   • Parts de què consta la memòria escrita
     • Coberta
     • Nota d'agraïments
     • Índex general
     • Índex d'il·lustracions
     • Llista d'abreviacions o de símbols
     • Introducció
     • Cos de la memòria
     • Bibligrafia
     • Annexos
     • Índex de noms propis
     • Índex temàtic
  • TREBALL DE RECERCA INDEX
   • Redacció i presentació formal de la memòria
    • Redacció, llengua i estil
     • Anàlisi de la informació recollida
     • Pla de redacció de la memòria
     • Redacció d'esborranys i de la versió definitiva
    • Puntuació i altres signes gràfics
     • . ; : ... ( ) ” ” - - [ ] , ? ! / *
    • Fórmules per presentar diferents parts de la memòria
     • Introducció. Cos. Conclusions
    • ...
  • TREBALL DE RECERCA INDEX
   • L'exposició oral
    • Preparació de l'exposició
    • Presentació de l'exposició
    • Elements de suport
  • TREBALL DE RECERCA INDEX
   • Avaluació del Treball de recerca
    • Preparació de l'exposició
    • Presentació de l'exposició
    • Elements de suport
  • TREBALL DE RECERCA. I
   • Què és el TREBALL DE RECERCA
    • Conjunt d'activitats encaminades a:
     • estudiar :
      • uns fets
      • fenòmens
      • persones
      • teories
      • objectes
     • amb l'objectiu d'aclarir-los i d'obtenir-ne algun coneixement nou
   ben delimitats amb aspectes poc explorats o no gaire coneguts
  • TREBALL DE RECERCA. I
   • Què és el TREBALL DE RECERCA
    • Tots els estudiants de Batxillerat han de desenvolupar la capacitat de recerca amb el TR
    • El TR equival a 2 crèdits del currículum (70 hores)
    • I representa el 10 %de la qualificació final del BAT
    • Enllaç al portal edu365:
     • http://www.edu365.cat/aulanet/comsoc/
  • TREBALL DE RECERCA. I
   • Etapes del TREBALL DE RECERCA
    • Tria i delimitació del tema,
      • fixació de l'objectiu o hipòtesi de partida i elaboració de l'esquema provisional del contingut
    • Planificació de la recerca :
      • especificació de les activitats previstes, dels recursos , dels materials , dels mètodes o tècniques que s'hi utilitzaran, d'acord amb les característiques del treball (d'observació i/o d'experimentació)
    • Documentació i activitats de camp :
      • consecució de documents (llibres, revistes, CD-ROM, etc.) sobre el tema i extracció d'informació, i realització d' activitats de camp per obtenir dades a partir de l'experimentació o de l'observació directa
  • TREBALL DE RECERCA. I
   • Etapes del TREBALL DE RECERCA
    • Anàlisi i interpretació de les dades,
      • i estracció de conclusions que confirmin o desmenteixin la hipòtesi o les previsions fetes sobre la qüestió estudiada
    • Redacció de la memòria escrita.
      • Elaboració d'un document escrit, degudament estructurat, que reculli i reflecteixi tota la recerca.
    • Exposició oral.
      • Presentació del procés i resultats de la recerca davant un tribunal de professors, els quals avaluaran tota la feina feta.
  • TREBALL DE RECERCA. II
   • Tria i delimitació del tema
    • Triar un tema que ens interessi personalment
      • aficions o interessos personals,
      • relació amb estudis posteriors o carrera que vull estudiar,
      • relació amb la modalitat del BAT
    • Tenir certs coneixements previs :
      • Fixar una suposició o hipotesi de partida
    • Assegurar-nos que podrem tirar endavant la recerca :
      • Que disposarem de la informació necessaria.
      • de l'equipament, els recursos, les eines i els materials adequats
  • TREBALL DE RECERCA. III
   • Planificació de la recerca
    • Esquema inicial provisional
      • Indicar les parts del contingut del treball
      • Cal posar límits a la nostra investigació i evitar treballs massa ambiciosos o complexos que donaran treballs amb resultats superficials o insignificants
    • Detallar les accions, observacions o experiments
      • Depenen si el nostre treball és d'observació o experimentació
    • Detallar els recursos i el material necessaris
    • Detallar els mètodes a utilitzar
    • Detallar la bibliografia i material a consultar
  • TREBALL DE RECERCA. IV
   • Documentació i activitats de camp
    • Aconseguir informació -i organitzar-la-
      • Cerca bibliogràfica a diferents fonts: llibres, revistes, CDs, internet,...
      • Producció d'informació : activitats de camp, observació, entrevistes, enquestes, experiments, classificant i descrivint fets, fenòmens, objectes...
  • TREBALL DE RECERCA. V
   • Anàlisi i interpretació de les dades
    • Identificar allò que és més significatiu
      • Indicar les parts del contingut del treball
      • Cal posar límits a la nostra investigació i evitar treballs massa ambiciosos o complexos que donaran treballs amb resultats superficials o insignificants
    • Trobar les relacions o regularitats que manifesten les dades (i donar explicacions)
    • Comprovar si hi ha algun tipus d'evolució
    • Localitzar els valors més alts i més baixos
    • Detectar coincidències entre diferents factors
  • TREBALL DE RECERCA. V
   • Anàlisi i interpretació de les dades
    • Interpretar:
      • Considerar si les dades són prou significatives i si permeten d'extreure'n conclusions que
       • Confirmin ---> La nostra hipòtesi de partida
       • Modifiquin ---> La nostra hipòtesi de partida
       • Desmenteixin ---> La nostra hipòtesi de partida
    • Molt important:
      • Aconseguir les dades amb el màxim rigor possible: obtenció del material sobre el qual basarem les nostres anàlisis, interpretacions i conclusions.
       • Si les dades han estat ben obtingudes, però en fem una mala anàlisi o interpretació, sempre estarem a temps de revisar o corregir el treball.
       • Però si les dades han estat mal preses, els resultats del treball sempre seran enganyosos o ficticis
  • TREBALL DE RECERCA. VI
   • Conclusions
    • Prudencia i rigor
    • Explicar els resultats a que hem arribat
    • Tant si coincideix amb la nostra previsió com si els resultats són contraris a la nostra hipòtesi.
    • Cenyir-se als resultats de la nostra recerca
    • I no generalitzar o fer interpretacions molt generals
  • TREBALL DE RECERCA. VII
   • Redacció de la Memòria Escrita
      • Després de: -> l'obtenció i/o generació de dades -> anàlisi -> interpretació i -> extracció de conclusions
          • és el temps de Redactar la MEMÒRIA ESCRITA
      • ...document amb una estructura i presentació formal que
      • ...ha de reflectir tota la nostra recerca sobre el tema escollit
    • Algunes orientacions
      • En general no més de 40/50 fulls DIN A-4, sense comptar-hi els possibles annexos.
       • Una memòria molt extensa no sempre equival a un bon treball (de vegades és un recull d'informacións extretes de llibres o revistes, sense activitats de camp ni d'anàlisi o d'intrepretació)
       • En ocasions, una memòria breu de 20/25 pàgines, pot ser el reflex d'un bon treball (”lo bueno, si breve, dos veces bueno”) .
  • TREBALL DE RECERCA. VIII
   • Exposició ORAL
      • Presentar de manera sintètica i estructurada el procés i els resultats de la recerca: -> tria del tema -> hipòtesi de partida -> metodologia utilitzada -> activitats realitzades -> dificultats a superar -> resultats obtinguts -> conclusions... etc
    • Algunes orientacions
      • En general no més de 40/50 fulls DIN A-4, sense comptar-hi els possibles annexos.
       • Una memòria molt extensa no sempre equival a un bon treball (de vegades és un recull d'informacións extretes de llibres o revistes, sense activitats de camp ni d'anàlisi o d'intrepretació)
       • En ocasions, una memòria breu de 20/25 pàgines, pot ser el reflex d'un bon treball (”lo bueno, si breve, dos veces bueno”) .
  • TREBALL DE RECERCA
  • TREBALL DE RECERCA
  • TREBALL DE RECERCA
  • TREBALL DE RECERCA
  • TREBALL DE RECERCA