5.ciutat i món urbà

472 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
472
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

5.ciutat i món urbà

 1. 1. www.vicensvives.comwww.vicensvives.com POLIS 2 Ciències socials, geografia i història Segon curs
 2. 2. POLIS 2 Índex Climas y paisajes de España, Europa y la CA Catalunya dins la Corona d’Aragó (segles XIII-XV)05 Orígens i expansió de la Corona de Castella06 07 La monarquia autoritària: els Reis Catòlics08 L’Islam i Al-Andalus01 L’Europa feudal02 La ciutat medieval03 Els orígens de Catalunya04 Els grans descobriments geogràfics09 L’Imperi dels Habsburg10 El segle del Barroc11 Catalunya dins la Monarquia Hispànica (s. XVI-XVII)12 Els habitants del planeta13 La població d’Espanya i la de Catalunya14 La ciutat i el món urbà15Renaixement i Reforma Les societats humanes16
 3. 3. POLIS 2 La ciutat i el món urbà 4. Un món de grans ciutats 3. El creixement urbà al llarg del temps 2. La morfologia urbana 1. Una aproximació a la ciutat 15 5. Estructura del sistema urbà espanyol 6. El fet urbà a Catalunya
 4. 4. POLIS 2 Introducció • Les ciutats són llocs on es concentra la població i les seves activitats. Les ciutats centralitzen una sèrie de funcions urbanes i un gran nombre de serveis. • Sovint el lloc on se situa una ciutat condiciona la seva forma i les seves característiques ambientals i culturals. • Avui les ciutats solen tenir uns límits difícils d’establir ja que els edificis i el traçat dels carrers poden arribar a formar extenses àrees urbanitzades. 15
 5. 5. POLIS 2 1. Una aproximació a la ciutat 1.1. El concepte de ciutat 1.2. Les funcions urbanes 15
 6. 6. POLIS 2 1.1. El concepte de ciutat • Existeixen diversos factors per definir el concepte de ciutat: • La quantitat d’habitants. • L’activitat econòmica: la població urbana es dedica, majoritàriament, a activitats relacionades amb els sectors secundari i terciari. • La forma o morfologia urbana: la realitat urbana es relaciona amb un medi construït i amb espais densament ocupats. • L’estil de vida: la ciutat és un lloc de trobada entre persones i d’intercanvi de productes i idees. 15
 7. 7. POLIS 2 1.2. Les funcions urbanes • Funció politicomilitar. Moltes ciutats tenen l’origen en una funció militar de defensa i protecció a causa del lloc estratègic que ocupaven, i des del qual era fàcil defensar-se. • Funció comercial i financera. Les ciutats que estan ben comunicades exerceixen una funció comercial que es coneix com la seva àrea de mercat. • Funció industrial. Moltes ciutats han crescut gràcies a la implantació d’indústries. • Funció cultural i turística. • Funció residencial i convivencial. 15
 8. 8. POLIS 2 2. La morfologia urbana 2.1. La trama urbana 2.2. El barri antic 2.3. Els eixamples 2.4. Els barris perifèrics 15
 9. 9. POLIS 2 2.1. La trama urbana • La morfologia urbana estudia la ciutat tenint en compte la distribució dels seus carrers i edificis, és a dir, la seva trama urbana. • El pla urbà és la representació gràfica, a escala, d’una ciutat. • A gairebé totes les ciutats europees, si es mira el pla urbà es poden diferenciar: el barri antic, l’eixample i els barris perifèrics. 15
 10. 10. POLIS 2 2.2. El barri antic • El barri antic es correspon normalment amb el centre històric de la ciutat. • El pla irregular és propi dels centres històrics i mostra una trama densa, intricada i irregular amb carrers estrets. 15
 11. 11. POLIS 2 2.3. Els eixamples • Al segle XIX la població de moltes ciutats europees va créixer molt a causa de la industrialització. • Una gran majoria de ciutats van optar per ampliar la seva trama urbana d’una forma planificada, sorgint així els eixamples. Poden tenir plans: • El pla radiocèntric. La ciutat s’organitza entorn d’un punt central a partir del qual es projecten els carrers com si fossin els raigs de la roda d’una bicicleta. • El pla ortogonal o reticular. El traçat dels carrers es talla perpendicularment, creant una forma de quadrícula. 15
 12. 12. POLIS 2 2.4. Els barris perifèrics • Es poden distingir dos tipus de barris perifèrics: • Els barris perifèrics formats per grans blocs de vivendes obreres amb capacitat per a molta població. • Els barris perifèrics adopten una morfologia de ciutat jardí, atès que la tipologia d’edificis és de cases unifamiliars amb amplis espais reservats per a zones verdes. 15
 13. 13. POLIS 2 3. El creixement urbà al llarg del temps 3.1. La ciutat preindustrial 3.2. La ciutat industrial 3.3. La ciutat postindustrial 15
 14. 14. POLIS 2 3.1. La ciutat preindustrial • Fins al segle XIX, moltes ciutats europees van ser petits nuclis aïllats enmig d’extensos territoris que es relacionaven entre si gràcies a una escassa xarxa de transports. • La ciutat antiga: Grècia i Roma. Els grecs i els romans van crear moltes ciutats per tot el Mediterrani a mesura que van anar creant colònies o als territoris que conquerien. • La ciutat medieval. A l’Edat Mitjana les ciutats eren petites i estaven envoltades de muralles per a la seva defensa i seguretat. 15
 15. 15. POLIS 2 3.2. La ciutat industrial • Amb la Revolució Industrial, l’economia basada en l’agricultura va deixar pas a la indústria. • Les activitats industrials suposen la construcció de grans edificis: les fàbriques. • Les fàbriques transformen totalment el paisatge. • L’arribada massiva de treballadors des de zones rurals buscant feina i millors condicions de vida comporta la destrucció de les muralles i explica el creixement dels eixamples. 15
 16. 16. POLIS 2 3.3. La ciutat postindustrial • A finals del segle XX, el preu elevat del sòl al centre de les ciutats i les facilitats en les comunicacions i transports van expandir moltes activitats industrials. • Des de l’interior de la ciutat cap a emplaçaments perifèrics, com els polígons industrials, cap a llocs millor comunicats, o les van traslladar a països amb mà d’obra barata. • Les persones, les activitats i els equipaments s’escampen per un territori molt més extens que el dels límits d’una sola ciutat, sorgint així les àrees o regions metropolitanes. 15
 17. 17. POLIS 2 4. Un món de grans ciutats 4.1. Les grans ciutats al món actual • Població urbana al món (mapa) 4.2. La jerarquia urbana 15
 18. 18. POLIS 2 4.1. Les grans ciutats al món actual • Les grans ciutats del món es caracteritzen per: • Ser aglomeracions urbanes enormes. • Mantenir moltes desigualtats internes. • Tenir un nivell alt de desenvolupament. • Ser competitives entre elles. 15
 19. 19. POLIS 2 Població urbana al món 15
 20. 20. POLIS 2 4.2. La jerarquia urbana • A escala mundial la jerarquia urbana distingeix quatre nivells bàsics: • Metròpolis globals. • Metròpolis mundials. • Metròpolis nacionals. • Centres regionals i comarcals. 15
 21. 21. POLIS 2 5. Estructura del sistema urbà espanyol 5.1. El model de la jerarquia urbana a Espanya • Jerarquia de ciutats i eixos de desenvolupament urbà (mapa) 5.2. Eixos del sistema urbà espanyol 15
 22. 22. POLIS 2 5.1. El model de la jerarquia urbana a Espanya • El sistema urbà espanyol està format per: • Una jerarquia de ciutats, que és un sistema d’ordenació de les ciutats d’un territori d’acord amb la seva població i les seves funcions urbanes. • Uns eixos de desenvolupament urbà, referits a l’espai on una sèrie de ciutats entren en contacte, vinculades pel tipus d’activitats econòmiques que desenvolupen i per les xarxes de transport. 15
 23. 23. POLIS 2 Jerarquia de ciutats i eixos de desenvolupament urbà 15
 24. 24. POLIS 2 5.2. Eixos del sistema urbà espanyol • L’evolució del sistema urbà espanyol ha traçat uns eixos de desenvolupament que coincideixen amb la localització de les principals activitats econòmiques i amb les xarxes de transports : • Eix mediterrani. S’estén des de la frontera francesa fins a Cartagena. • Eix cantàbric. Des de França fins a l’aglomeració que formen Oviedo i Gijón. • Eix de la vall de l’Ebre. • Eix atlàntic. • Eix andalús. 15
 25. 25. POLIS 2 6. El fet urbà a Catalunya 6.1. Evolució recent del poblament urbà 6.2. Barcelona i el sistema urbà català • Nuclis urbans de Catalunya (mapa) 15
 26. 26. POLIS 2 6.1. Evolució recent del poblament urbà • A mitjan segle XIX els processos d’industrialització introduïren molts canvis a les ciutats catalanes. La forta immigració que va venir del camp per treballar a les fàbriques creà una gran falta d’habitatges i d’equipaments. • Moltes ciutats projectaren plans d’eixample per organitzar de manera ordenada el creixement de les ciutats. • Entre el 1950 i el 1975 a Catalunya es produí un altre moment de gran expansió industrial que afavorí l’arribada de molts treballadors, ara provinents de la resta de l’Estat. • Són d’aquesta època molts dels polígons industrials i residencials que avui hi ha a Catalunya. 15
 27. 27. POLIS 2 6.2. Barcelona i el sistema urbà català • Des de mitjan segle XX Barcelona s’estengué més enllà del seu municipi fins a constituir una conurbació o contínuum urbà amb altres localitats veïnes. • A més, la seva influència funcional també s’anà escampant fins a configurar una regió metropolitana molt important. • Tot i el pes que té Barcelona dins la seva regió metropolitana hi ha diverses ciutats que fan un paper molt important en l’equilibri del sistema urbà metropolità. • A Catalunya també hi ha altres ciutats que articulen la xarxa urbana catalana: Girona, Lleida i el triangle Tarragona-Reus- Valls concentren moltes funcions urbanes. 15
 28. 28. POLIS 2 Nuclis urbans de Catalunya 15

×