3e. població d'espanya i catalunya

670 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
670
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3e. població d'espanya i catalunya

 1. 1. www.vicensvives.comwww.vicensvives.com POLIS 2 Ciències socials, geografia i història Segon curs
 2. 2. POLIS 2 Índex Climas y paisajes de España, Europa y la CA Catalunya dins la Corona d’Aragó (segles XIII-XV)05 Orígens i expansió de la Corona de Castella06 07 La monarquia autoritària: els Reis Catòlics08 L’Islam i Al-Andalus01 L’Europa feudal02 La ciutat medieval03 Els orígens de Catalunya04 Els grans descobriments geogràfics09 L’Imperi dels Habsburg10 El segle del Barroc11 Catalunya dins la Monarquia Hispànica (s. XVI-XVII)12 Els habitants del planeta13 La població d’Espanya i la de Catalunya14 La ciutat i el món urbà15Renaixement i Reforma Les societats humanes16
 3. 3. POLIS 2 La població d’Espanya i la de Catalunya 1. Evolució de la població espanyola 2. Característiques de la població espanyola 3. Distribució de la població al territori 4. Poblament rural i poblament urbà 5. La població i la feina 14 6. Espanya, un país d’emigrants en el passat 7. Espanya, un país d’immigrants 8. La població de Catalunya
 4. 4. POLIS 2 Introducció • Espanya és un país poc poblat en comparació amb altres països europeus. Tot i això, durant el segle XX i fins als nostres dies ha patit un gran creixement de la població. • Els trets que caracteritzen la recent evolució de la població espanyola són: un descens de la natalitat, una elevada esperança de vida, l’augment de la població i l’arribada d’una immigració massiva. 14
 5. 5. POLIS 2 1. Evolució de la població espanyola 1.1. El model de transició demogràfica • Evolució de les taxes de natalitat i mortalitat a Espanya (il·lustració) 14
 6. 6. POLIS 2 1.1. El model de transició demogràfica • A Espanya, el model de transició demogràfica es va iniciar tard respecte a altres països europeus, però el procés respon a les mateixes raons: • Fins a principis del segle XX es va donar una fase d’estabilitat demogràfica. • Ja en ple segle XX la mortalitat va començar a minvar de forma continuada. • A partir de 1975, la taxa de natalitat va davallar de forma espectacular. • Avui Espanya compta amb moltíssima població estrangera. 14
 7. 7. POLIS 2 Evolució de les taxes de natalitat i mortalitat a Espanya 14
 8. 8. POLIS 2 2. Característiques de la població espanyola 2.1. L’esperança de vida 2.2. Les taxes de natalitat i de fecunditat 2.3. La taxa de mortalitat • Creixement vegetatiu per Comunitats Autònomes el 2006 (mapa) 14
 9. 9. POLIS 2 2.1. L’esperança de vida • Actualment, Espanya té una de les esperances de vida més altes del món. • No obstant, es dóna un procés d’envelliment de la població, ja que hi ha una natalitat baixa. Aquest fet planteja dos problemes: • Crear els serveis necessaris per atendre com cal les persones grans. • Assegurar que les persones jubilades poden rebre pensions dignes. 14
 10. 10. POLIS 2 2.2. Les taxes de natalitat i de fecunditat • Per mantenir estable la població d’un país, és necessari que una generació sigui rellevada per la següent amb el mateix nombre de persones. • Per aconseguir un reemplaçament generacional cal una mitjana de 2,1 fills per dona en edat fèrtil. • A Espanya, des de 1981, la fecunditat ha estat inferior al nivell de reemplaçament. • Però l’arribada a Espanya de molts immigrants i l’augment de l’esperança de vida han ocasionat un augment notable de la població. 14
 11. 11. POLIS 2 2.3. La taxa de mortalitat • Anteriorment una taxa elevada de mortalitat indicava una forta mortalitat infantil, una alimentació insuficient i escassa atenció sanitària. • Avui els països rics tenen taxes una mica més altes de mortalitat a causa del nombre elevat de població gran. 14
 12. 12. POLIS 2 Creixement vegetatiu per Comunitats Autònomes el 2006 14
 13. 13. POLIS 2 3. Distribució de la població al territori 3.1. Com es reparteix la població al territori espanyol • Densitat de població de les províncies espanyoles el 2007 (mapa) 14
 14. 14. POLIS 2 3.1. Com es reparteix la població al territori espanyol • Espanya té una densitat mitjana de població de 89,3 hab./km2 , xifra inferior a la mitjana de la Unió Europea. • La distribució de la població al territori es reparteix de forma desigual: • Les zones més densament poblades es troben a la perifèria peninsular o a prop d’aquest sector. • Les zones menys densament poblades es troben a l’interior de la Península. 14
 15. 15. POLIS 2 Densitat de població de les províncies espanyoles el 2007 14
 16. 16. POLIS 2 4. Poblament rural i poblament urbà 4.1. El poblament al territori: rural i urbà 4.2. El poblament rural 4.3. El poblament urbà • Població urbana i població rural per províncies el 2006 (mapa) 14
 17. 17. POLIS 2 4.1. El poblament al territori: rural i urbà • El poblament és el tipus d’assentament humà que es dóna en un territori, i pot ser rural o urbà. • Tradicionalment aquesta distinció entre poblament rural i urbà s’ha dut a terme a partir de considerar: • Nombre d’habitants del municipi. Segons la població dels municipis es distingeixen municipis rurals, semiurbans i urbans. • Activitat econòmica predominant al municipi. 14
 18. 18. POLIS 2 4.2. El poblament rural • El poblament rural pot ser: • Poblament dispers. La població viu en cases aïllades o en petites caseries o grups de cases. • Poblament concentrat. La població s’agrupa en pobles, propis de les terres de secà, on les feines del camp són estacionals i no requereixen una atenció diària. 14
 19. 19. POLIS 2 4.3. El poblament urbà • La característica més remarcable del poblament urbà ha estat el seu enorme creixement com a resultat d’una forta emigració del camp a la ciutat. • A Espanya predomina el tipus de poblament en ciutats mitjanes i en ciutats grans. 14
 20. 20. POLIS 2 Població urbana i població rural per províncies el 2006 14
 21. 21. POLIS 2 5. La població i la feina 5.1. La població activa 5.2. La incorporació de les dones al món laboral 14
 22. 22. POLIS 2 5.1. La població activa • La població activa comprèn la població adulta que està ocupada, en atur o busca la primera ocupació. • Població activa ocupada. Es distribueix entre els tres sectors econòmics tradicionals: sector primari, secundari i terciari. • Població activa en atur. A Espanya s’han registrat taxes s’atur molt elevades perquè la creació d’ocupació no ha estat paral·lela a la demanda de llocs de treball. 14
 23. 23. POLIS 2 5.2. La incorporació de les dones al món laboral • La dona, des de fa anys, lluita per la igualtat de drets laborals, socials i polítics. • La legislació espanyola contempla aquesta igualtat, però a la pràctica, a vegades, les dones encara se senten discriminades. • En canviar la consideració i la situació de la dona a la societat actual també canvia el paper de la dona a la família. Moltes tasques es comparteixen amb els homes. • Els drets i la llibertat de la dona no han estat acceptats fàcilment per persones intolerants, per això se segueixen lamentant actes de violència de gènere. 14
 24. 24. POLIS 2 6. Espanya, un país d’emigrants en el passat 6.1. L’emigració exterior a Amèrica 6.2. L’emigració exterior a Europa 6.3. L’emigració interior a Espanya 14
 25. 25. POLIS 2 6.1. L’emigració exterior a Amèrica • Els orígens de l’emigració espanyola transoceànica es remunten al descobriment d’Amèrica, i a l’emigració cap a les colònies. • A la segona meitat del segle XIX, aquesta emigració es fa massiva, ja que els vaixells de vapor van permetre transportar més persones i realitzar viatges menys arriscats. • L’emigració a Amèrica va continuar durant la primera meitat del segle XX, fins que aquest flux va disminuir a causa de la gran crisi econòmica de 1929. 14
 26. 26. POLIS 2 6.2. L’emigració exterior a Europa • A mitjan segle XX es va produir un important moviment migratori de mà d’obra agrària i industrial cap als països rics i industrialitzats d’Europa. • L’emigració espanyola procedia de totes les regions, però especialment d’Andalusia i Galícia. • La crisi econòmica de 1973, com a resultat de l’encariment del preu del petroli, va ser el final de l’emigració exterior. 14
 27. 27. POLIS 2 6.3. L’emigració interior a Espanya • L’emigració interior és la que es fa dintre de les fronteres d’un país. • A Espanya l’emigració interior va començar a finals del segle XIX, especialment cap a Catalunya i el País Basc, perquè van ser els primers llocs on va començar el desenvolupament de la indústria. • L’emigració interior massiva va generar en origen l’envelliment de la població. • Mentrestant, les ciutats d’acollida creixien precipitadament i la indústria disposava de mà d’obra barata. 14
 28. 28. POLIS 2 7. Espanya, un país d’immigrants 7.1. La immigració estrangera • Població estrangera per Comunitats Autònomes el 2006 (mapa) 7.2. Factors positius de la immigració 7.3. La societat espanyola i la immigració 14
 29. 29. POLIS 2 7.1. La immigració estrangera • Els immigrants que arriben avui a Espanya es poden classificar en quatre grans grups: • Persones jubilades. • Professionals d’alt nivell salarial i gent del món artístic i de la cultura. • Refugiats polítics o persones perseguides per motius ètnics o religiosos. • Emigrants procedents de països pobres. 14
 30. 30. POLIS 2 Població estrangera per Comunitats Autònomes el 2006 14
 31. 31. POLIS 2 7.2. Factors positius de la immigració • La immigració té una sèrie de factors positius per a Espanya: • Demogràficament, la immigració ha estat el factor decisiu perquè totes les comunitats autònomes registressin un augment de la població en el bienni 2004-2005. • Les aportacions a la Seguretat Social dels treballadors immigrants contribueixen al pagament de les pensions per jubilació. • La immigració permet disposar de mà d’obra barata, especialment per a l’agricultura, la restauració i la construcció. 14
 32. 32. POLIS 2 7.3. La societat espanyola i la immigració • L’arribada d’un gran volum de població immigrant desperta sentiments diversos entre la població que l’acull. • A Espanya, moltes organitzacions treballen en favor de la interculturalitat. 14
 33. 33. POLIS 2 8. La població de Catalunya 8.1. Característiques de la població catalana • Densitat de població de Catalunya (mapa) 8.2. El fet migratori a Catalunya 14
 34. 34. POLIS 2 8.1. Característiques de la població catalana • Les característiques de la població catalana són: • Distribució irregular al territori. • Augment de la natalitat. • Esperança de vida elevada. • Arribada d’immigrants. 14
 35. 35. POLIS 2 Densitat de població de Catalunya 14
 36. 36. POLIS 2 8.2. El fet migratori a Catalunya • Pel que fa a la immigració a Catalunya, cal destacar-ne els aspectes següents: • Quants són. • D’on vénen. • On treballen. • L’impacte demogràfic a Catalunya. 14

×