L’equilibri entre recerca històrica i protecció de dades Barcelona, 20 de gener de 2010 Josep Matas
Dades de persones vives STC 292/2000 Si el derecho fundamental a la protección de datos ha de ser considerado como el dere...
Comunicació de dades LOPD, article 11 1. Les dades de caràcter personal objecte del tractament només poden ser comunicades...
Finalitat de recerca LOPD, article 4.2 Les dades de caràcter personal objecte de tractament no es poden utilitzar per a fi...
LPHE 1985 Llei 30 1992 LOPD 1999 LAD 2001 LPCC 1993 RLOPD 2007 Les lleis que regulen l’activitat de recerca no podien prev...
Llei 30/1992, article 37.7 (...) cal formular una petició individualitzada dels documents que es volen consultar, sense...
Llei 52/2007, article 22 1. A los efectos de lo previsto en esta Ley, se garantiza el derecho de acceso a los fondos do...
CE, art. 44.2 els poders públics promouran la ciència i la investigació científica i tècnica en benefici de l’interès gen...
LPHE, art. 57.1.c Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier ...
LAD, art. 36.1 Si es tracta de documents que contenen dades personals que puguin afectar la seguretat , l’ honor , la in...
Limitacions a la consulta Afectat viu Consentiment 25 anys de la mort Afectat mort 50 anys del document LPHE - LAD
Dades de persones vives Totes les dades de caràcter personal LOPD Dades de persones difuntes Salut, ideologia, creences.....
Superats els límits temporals de reserva, els documents i les dades són lliurement accessibles per tothom En cas de treba...
La recerca sovint s’ha d’efectuar sobre una àmplia base de documents que, inevitablement, contindran dades Anonimitzar els...
CNAATD – Departament de Cultura La derogació de reserva segons la LAD Tràmit excessivament complex i inevitablement llarg
La qualificació d’un treball com a recerca: una proposta Un registre de projectes de recerca  Opcional Tràmit no presenci...
La qualificació d’un treball com a recerca: una proposta La inscripció en el registre comportaria Acreditació del projecte...
Llei 30/1992, article 37.7 (...) se’ls pot autoritzar l’accés directe a la consulta dels expedients, sempre que quedi ga...
Dades de persones vives Totes les dades de caràcter personal LOPD Dades de persones difuntes Salut, ideologia,creences......
<ul><li>Ley 11/2007, art.6 </li></ul><ul><li>Se reconoce a los ciudadanos el derecho (…) </li></ul><ul><li>2.b A no apor...
Sentència del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de novembre Textos legals citats Real Decreto 1720/2007, de 21 de di...
Moltes gràcies per l’atenció
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Josep Matas L'equilibri entre la recerca històrica i la protecció de dades - Parlament de Catalunya - 20 gener 2010

643 views

Published on

Presentació de suport a la intervenció de Josep Matas a la jornada organitzada per l'APDCAT el dia 20 de gener de 2010 al Parlament de Catalunya

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
643
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Josep Matas L'equilibri entre la recerca històrica i la protecció de dades - Parlament de Catalunya - 20 gener 2010

 1. 1. L’equilibri entre recerca històrica i protecció de dades Barcelona, 20 de gener de 2010 Josep Matas
 2. 2. Dades de persones vives STC 292/2000 Si el derecho fundamental a la protección de datos ha de ser considerado como el derecho del individuo a decidir sobre la posibilidad de que un tercero pueda conocer y tratar la información que le es propia, (…) es evidente que dicho derecho desaparece por la muerte de las personas, por lo que los tratamientos de datos de personas fallecidas no podrían considerarse comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 RLOPD, art. 2.4 Este reglamento no será de aplicación a los datos referidos a personas fallecidas El dret a la protecció de dades incideix només sobre les de persones vives
 3. 3. Comunicació de dades LOPD, article 11 1. Les dades de caràcter personal objecte del tractament només poden ser comunicades a un tercer (...) amb el consentiment previ de l'interessat . 2. El consentiment que exigeix l'apartat anterior no és necessari: a) Quan la cessió està autoritzada en una llei . Lliurar dades a un investigador és un acte de comunicació
 4. 4. Finalitat de recerca LOPD, article 4.2 Les dades de caràcter personal objecte de tractament no es poden utilitzar per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals les dades hagin estat recollides. No es considera incompatible el tractament posterior d'aquestes dades amb finalitats històriques, estadístiques o científiques . La LOPD obre la porta a un ús posterior de les dades per a recerca com a excepció al principi de finalitat
 5. 5. LPHE 1985 Llei 30 1992 LOPD 1999 LAD 2001 LPCC 1993 RLOPD 2007 Les lleis que regulen l’activitat de recerca no podien preveure l’impacte d’aquest nou dret fonamental
 6. 6. Llei 30/1992, article 37.7 (...) cal formular una petició individualitzada dels documents que es volen consultar, sense que es pugui formular una sol·licitud genèrica sobre una matèria o un conjunt de matèries, llevat que sigui perquè se’n prengui consideració amb caràcter potestatiu. No obstant això, quan les persones sol·licitants siguin investigadores que acreditin un interès històric, científic o cultural rellevant , se’ls pot autoritzar l’accés directe a la consulta dels expedients (...) Finalitat de recerca – Previsió a la Llei 30/1992 Les previsions legals són insuficients i sovint mal formulades Accés directe: accés sistemàtic, sense requerir petició individualitzada, per a permetre realitzar “buidats”
 7. 7. Llei 52/2007, article 22 1. A los efectos de lo previsto en esta Ley, se garantiza el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos públicos y la obtención de las copias que se soliciten. Finalitat de recerca – Accés a la Llei de M H La Llei de la memòria històrica es limita a recordar un dret ja reconegut, sense aportar nous elements
 8. 8. CE, art. 44.2 els poders públics promouran la ciència i la investigació científica i tècnica en benefici de l’interès general Finalitat de recerca – Foment a la CE de 1978 La promoció de la recerca és una exigència constitucional que obliga a ser actius i a assumir fins i tot riscos
 9. 9. LPHE, art. 57.1.c Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen , no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida, o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos. Limitacions a la consulta Els documents amb dades més sensibles són reservats de forma general, més enllà de la vida de la persona
 10. 10. LAD, art. 36.1 Si es tracta de documents que contenen dades personals que puguin afectar la seguretat , l’ honor , la intimitat o la imatge de les persones, com a norma general, i llevat que la legislació específica disposi una altra cosa, poden ésser objecte de consulta pública amb el consentiment dels afectats o quan hagin passat vint-i-cinc anys d’ençà de la seva mort o, si no se’n coneix la data, cinquanta anys d’ençà de la producció del document. LPHE, art. 57.1.c Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen , no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida, o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos. Limitacions a la consulta
 11. 11. Limitacions a la consulta Afectat viu Consentiment 25 anys de la mort Afectat mort 50 anys del document LPHE - LAD
 12. 12. Dades de persones vives Totes les dades de caràcter personal LOPD Dades de persones difuntes Salut, ideologia, creences... honor LPHE - LAD Vida de la persona 25 / 50 anys
 13. 13. Superats els límits temporals de reserva, els documents i les dades són lliurement accessibles per tothom En cas de treball de recerca s’ha de donar un accés previ, més ampli i proporcional a la finalitat de la recerca
 14. 14. La recerca sovint s’ha d’efectuar sobre una àmplia base de documents que, inevitablement, contindran dades Anonimitzar els documents Fer recerca per compte de l’investigador Donar accés parcial Sempre que sigui possible cal procedir a: En moltes ocasions això no és possible o a un cost de temps i recursos no assumible
 15. 15. CNAATD – Departament de Cultura La derogació de reserva segons la LAD Tràmit excessivament complex i inevitablement llarg
 16. 16. La qualificació d’un treball com a recerca: una proposta Un registre de projectes de recerca Opcional Tràmit no presencial a substanciar en termini breu Informació de l’investigador, temàtica, tipologia de fons Complementari d’altres criteris d’identificació Emeti certificat Accessible per part de les administracions i centres
 17. 17. La qualificació d’un treball com a recerca: una proposta La inscripció en el registre comportaria Acreditació del projecte Declaració de guardar reserva Assumpció de responsabilitats en cas d’ús indegut Compromís de no destinar a altres finalitats Compromís de no conservar les dades no necessàries Amb consentiment de l’investigador: publicitat
 18. 18. Llei 30/1992, article 37.7 (...) se’ls pot autoritzar l’accés directe a la consulta dels expedients, sempre que quedi garantida degudament la intimitat de les persones . Respecte als drets de la personalitat LO 1/1982, article 4 1. El ejercicio de las acciones de Protección Civil del Honor, la Intimidad o la Imagen de una persona fallecida corresponde a quien ésta haya designado a tal efecto en su testamento. 2. No existiendo designación o habiendo fallecido la persona designada, estarán legitimados para recabar la protección el cónyuge, los descendientes, ascendientes y hermanos de la persona afectada que viviesen al tiempo de su fallecimiento . 3. A falta de todos ellos, el ejercicio de las acciones de protección corresponderá al Ministerio Fiscal ... Vençuda la reserva o autoritzada la consulta, l’investigador podrà utilitzar les dades amb cautela i de la forma justificada pel treball que realitza Les accions en defensa dels drets són possibles més enllà dels 25 anys
 19. 19. Dades de persones vives Totes les dades de caràcter personal LOPD Dades de persones difuntes Salut, ideologia,creences... honor LPHE - LAD Vida de la persona 25 / 50 anys Vida descendents LO 1/1982
 20. 20. <ul><li>Ley 11/2007, art.6 </li></ul><ul><li>Se reconoce a los ciudadanos el derecho (…) </li></ul><ul><li>2.b A no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas , las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información </li></ul>Acreditar la mort d’una persona. A qui correspon la prova
 21. 21. Sentència del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de novembre Textos legals citats Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen
 22. 22. Moltes gràcies per l’atenció

×