Ambrosio i
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Ambrosio i

on

 • 1,111 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,111
Views on SlideShare
1,111
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Ambrosio i Ambrosio i Presentation Transcript

 • F MONASTICON CARMELITANUM SEU LEXICON GEOGRAPHICUM - HISTORIOUM OMNIUM FU N D ATIO N U M U N IV ER SI ORDINIS C AR M ELITAE U M A B IN ITIO EIUSDEM ORDINIS USQUE A D N OSTRA TEM PORA DIGESTUM A P. AMBROSfO A S. TERESIA, O.O. D. CASA GeNlERALlZIA carmeutanj sgai z 36-00198 fiOMA «•«•dH aii*,
 • Lectori benevolo, Dum per multos annos officio tabularii Archivi nostri generalis in Urbefungebar, multoties deferebantur ad me quaesita, turn e parte confratrum,turn e parte exterorum, quoad datum fundationis vel tempus existentiaeunius aliusve conventus carmelitici, qui aliquando in patria petentis exsti-terat. In casibus vero non paucis agebatur de conventu, qui non pertinebat adnostrum Ordinem, i. e. Discalceatorum, sed ad aliquam provinciam anti quaeobservantiae, immo etiam qui exstiterat temporibus antiquis seu ante refor-mationem Teresian am, cuius ergo nulla notitia habetur in nostro archivo.Quia istud solum documenta complectitur quae spectant ad historiam uniustantum partis Discalceatorum, i. e. Congregationis quondam Italicae, dumdocumenta alteram partem spectantia, seu Congregationis quondam Hispani-cae — ab anno 1875 ambo sub uno Praeposito Generali iunctae sunt in unum —servantur, a tempore suppressions eiusdem (1835) in bibliotheca nationaliMatritensi. Recurrendum ergo erat in his casibus ad archivum domus ge-neralitiae Fratrum, antiquae observantiae, seu ad alios fontes. Inde clariusin dies intellexi necessitatem redigendi semel pro semper catalogum omniumfundationum totius Ordinis Carmelitarum utriusque observantiae, — velut exactius dicam: etiam aliarum quarundam observantiarum, quae ali­quando exstiterunt, — qui praesto sit omnibus quaerentibus aliquam noti-tiam super hoc illove conventu in ali qua parte orbis terrarum; qui proindecontineat breves notitias de unaquaque fundatione carmelitica in qualibetparte orbis terrarum, non solum unius vel alterius observantiae vel terrae,sed universi Ordinis diffusi, decursu temporis, in plures ramos, et per totumorbem dispersi. Certe, existebant, iam a pluribus saeculis, catalogi quidam harum funda­tionum Carmelitarum. Verum, praeterquam quod isti nostris temporibus so-
 • 48 M O N A S T IC O N C A R M E L IT A N U M M O N A S T IC O N C A R M E U T A N U M 49lum in hoc illove archivo inveniantur, fere omnes sunt compilati in modo, ut fontibus de illorum origine ne vestigium quidem invenitur, forsan eam ob cau­in illis invenias solum unam alteramve partem Ordinis, scil. sive solum conven- sam, quod nimis brevis eorum existentia duraverit, ita ut nec clarus Venti­tus antiquae observantiae, vel solum illos reformae Teresianae, vel etiam so­ miglia quidem, qui haud multo post eorum suppressionem suum catalogumlum fundationes in ali qua parte Europae. Duo tantum auctores conati sunt Carmeli italici composuit, ac cui documenta archivi generalis praesto erant,compilare suo tempore i. e. a nostris die bus valde remoto, catalogum omnium de illis ullam notitiam haberet.fundationum ubique terrarum ac utriusque observantiae, P. Calahorra scil., Sunt etiam aliquot alii conventus seu monasteria Monialium, de quorumO. Carm. in suo opere: Breve Compendio. .. de la S. Religión del Carmen (Ma­ fundatione nihil inveni, quamvis ad hunc laborem perficiendum multa centenadrid 1766) necnon clarus P. I^udovicus Jacob, O. Carm. in suo: Catalogus voluminum perscrutatus sim. Non dicant critici, quod in his casibus recur-alphabetìcus fundationum omnium conventuum Carmelitarum : qui vero ine- rere debuissem ad documenta, qu ae forsan recondita sunt in archivis publi-ditus permansit ac in biblioth ca publica Aurelianensi servatur — reprodu- cis earum civitatum , in quibus talis vel talis conventus vel domus religiosactio photographica huius Codicis habetur in bibliotheca conventus Avonensis. aliquando existebat. Certe, nec me quidem effugit consideratio ista. A t, expe-Attamen, utriusque opus valde imperfectum est. Non solum quia, scripta rientia doctus, quod tales inquis^tiones apud auctoritates publicas raro ha-saec. X V III, duorum triumve saeculorum labores ac vicissitudines non tan- bent eventum positivum, immo haud nesciens in multis casibus homines lit-gunt, sed potius ea de causa, quia intrinseco laborant defectu. teratos, qui in talibus civitatibus habitant, recurrisse ad me pro necessariis P. Calahorra quod Hispaniam et Portugalliam spectat, optimum catalogum notitiis, mihi persuasum habui tales inquisitiones non solum inutiles esse, sedconfecit, adiiciendo etiam pro pluribus conventibus abundantes notitias. Ast insuper nimiam temporis iacturam secum ferre.quoad provincias extra-hispanicas iuxta seriem provinciarum solum nomina Si quis, praeterea, in hoc nostro catalogo quoad annum fundationissingularum domorum adducit sine dato fundationis, paucis exceptis, nec sine aliquas discrepantias cum aliis auctoribus deprehenderit, non miretur. Quia,aliis notitiis. E t quod peius est, nomina istorum conventuum extra insulam usquedum prae oculis non habuerimus datum authenticum fundationis, velIbericam sitorum, hispanice reddita, maiorem quidem in partem adeo muti­ melius dici et anni, quo aliquis conventus ex officio inauguratus fuit, vel vitalata sunt, ut vix cognoscas verum nomen, praesertim quod spectat ad no­ regularis in ilio initium habuit, semper difficillimum erit accurate indicaremina anglica vel germanica. annum fundationis. Déficientibus autem plurimis in casibus hisce genuinis Alterum auctorem quod attinet, I^udovicum Jacob scil., eius Catalogus documentis, aliquando sumitur pro anno fundationis datum erectionis cano-est multo perfectius. E st ordine alphabetico ordinatus, continet omnes fun­ nicae, quod plerumque ex documentis pontificiis eruitur, vel etiam datum illiusdationes, etiam Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, cum succinctis indi- diet vel mensis, quo Religiosi prima vice in hoc illudve oppidum venerunt cumcationibus historicis, et ad finem seriem omnium provinciarum cum respecti- intentione fundandi, vel opus fundationis coeperunt, quamvis domus regula­vis conventibus. Attamen hic quoque auctor, qui revera nulli labori pepercit, ris multo post inaugurata sit. Persuasum sibi habeat lector quod in unoquo-permult’s in casibus nobis dicere nequit annum fundationis, et hoc quidem que casu datum magis certum prae aliis elegimus.non solum quoad domos extra Galliam sitas — quia ipse erat gallicae na- Quamvis optime noverim laborem istum ad hue multos defectus secumtionis, et erat filius reformae Turonensis — sed etiam quoad fundationes ferre, nihilominus non dubito, quin lectores totum simul attente perscrutan-in ipsa Gallia existentes. Quod est valde mirandum. Multis enim in locis nil tes aliquam ideam concepturi sint de magnis et multiformibus vicissitudinibus,aliud indicat nisi nomen conventus, ac provinciae ad quam pertinebat, ac quibus Ordo Carmelitarum a tempore originis sui in Monte Carmelo usqueverba: «fundatus anno sa lu tis... ». ad nostros dies subiectus erat. Quot persecutiones, quot suppressiones, vel in Nemo ergo miretur, si etiam in isto nostro catalogo in aliquibus casibus aliqua parte, vel ubique simul ! Quot destructiones et incendia decursu octoperperam quaerit datum certum fundationis. Quod valet praesertim pro plu­ saeculorum (1150-1950) ! Quanta perditio operum artium magni valoris velribus domibus antiquae observantiae, qui in Italia, decreto S. P. Innocentii X etiam documentorum scientificorum !anno 1652 suppressae fuerunt, earn ob causam, quod ob nimiam pauperta- Ab ilio enim tempore, quo prima medietate saeculi X III in Terra Sanctatem i. e. ob tenuiora media sustentationis etiam parvus numerus religioso- primi conventus carmelitici furori inimicorum Ecclesiae sacrifìcabantur, usquerum in illis nequibat sustentari nec vita regularis observari. Horum conven­ ad nostra tempora non defuit saeculum, quo in hac illave parte orbis non de-tuum nomina solum in supracitato decreto pontificio apparent, dum in nullis structi vel suppressi sint aliqui conventus. Illam primam suppressionem, 4 View slide
 • 50 M O N A S T ie O N C A R M E I íIT A N U M M O N A S T IC O N C A R M E IJT A N T J M 51 (saec. X III) ad quam modo alludimus, in Terra Sancta, qua Ordo B. Virgi- Iaponia, China, Indochina, invenis monasteria praesertim filiarum S. M. Te-nis vix natus suffocari debuisset, sequebantur aliae, saec. X IV , tempore belli resiae.centum annorum Galliam in ter et Angliam, in Gallia; saec. X V in Hungaria Hoc solatium tibi esto, benevole lector, quando has paginas percurris.e parte Turcarum, simulque in insula Cypri; saec. porro X V I strages prae- Hoc scire, sit fructus nostri laboris !grandis in multis partibus Europae: in Germania, Scandinavia, Hollandia ob U t autem maiori cum facilitate uti possis hoc catalogo, scias: imprimispseudoreformam lutheranam: in Anglia causa defectionis regis Henrici; in, nomina conventuum Fratrum ac monasteriorum Monialium in ilio contineri. Gallia ratione belli haereticorum (« Hugenoti » contra Ecclesiam; saec. X V II ) E t invenies ista nomina lingua vulgari propriae patriae, in qua existunt, utin Italia, non quidem ob persecutionem, sed ob causas restaurationi catholi- e. gr.: Köln ( = Colonia), leper (= Y pres), Milano, etc. Cum autem interdumcae innexas, cum anno 1652 S. P. Innocentius X per suum decretum circa 200 haec nomina in alia lingua valde differant a forma illa, qua nuncupanturconventus Carmelitarum antiquae observantiae suppressos declaravit ; in propria patria, ac proinde alicui difficultatem quandam praebeant ad in­saec. X V III: postquam vers. an. 1782 Imperator Iosephus II omnes conven­ veniendum nomen genuinum, apposuimus, suo loco, nomina, quibus vocan-tus Ordinum contemplativorum, inter quos et Carmelitarum Discalceatorum, tur hae illaeve civitates in alia lingua cum indicatione nominis proprii. Ex.in Austria exstinxifc, anno 1791 in Gallia, revolutione illa funesta omnes domus gr. Cologne (gall.), Colonia (ital., hisp.), Keulen (holl.) Köln.religiosae Carmelitarum, tum antiquae observantiae, cum Discalceatorum, Si quis vero nomen alicuius conventus, vel resp. civitatis, in qua habe­Fratrum simul ac Monialium, interierunt; ac paulo post, i. e. vers. 1796 in tur, solum in forma latina novit, quaerat in Appendice nominum latinorumBelgio idem dicendum. Vertente saeculo X V III, i. e. anno 1799 ac sequen- et inveniet ibi nomen proprium.tibus, suppressio conventuum in multis partibus Italiae, praesertim in R e­ Praeterea invenies in hoc catalogo nomina omnium provinciarum religio-pública Genuensi, Fiorentina, in occupato ab hostibus Statu Pontificio. sarum totius Ordinis, sub forma vero latina, ordine item alphabetico, interSaec. X I X chorum suppressionum ducit, sub dominatione et influxu spi- nomina conventuum disposita, tam quae saeculis praeteritis existebant, quamritus Napoleonis I, anno 1802, quo in Germania omnes illi conventus, qui a illae quae nunc sunt, uti e. gr.: Baeticae (= Andalusiae), vel : Tusciae (To­tempore reformationis lutheranae adirne superstites erant, ut in Rhenania, scana), vel: Terrae Sanctae, etc.Badenia, Hassia, Bavaria, interierunt decreto suppressionis seu sic dictae Demum invenies nomina omnium fere partium orbis terrae, vel etiam in-« saecularisationis ». Decursu porro eiusdem saeculi, post tentatas restaura- sularum, ubi aliquando fuerunt vel nunc sunt fundationes unius alteriusvetiones in omnibus fere partibus Italiae; in ducatu Hetruriae (1830, 1866), in rami Ordinis carmelitici, cum indicatione aut domorum solum, quae illic ha-regno Pedemontano (1859, 1860), in regno Neapolitano atque Sicilia (1866), bentur, aut etiam provinciarum, quas complectitur vel olim complectebatur,in Statu Pontificio occupato (1871), in ducatu Venetiarum (1802, 1866). Quid ita ut quilibet facile invenire possit omnes fundationes in hac illaque partedicam tandem de ingenti illa strage suppressionis, quae anno 1834 in Hispania terrae.decreto nefasto ad unum omnes conventus virorum consumpsit, ac anno se- E t cum arbor iste carmeliticus semper virens succreverit a i a medietatequenti in Portugallia ? Sed nondum satis. Postquam enim decursu saeculi X I X saeculi praeteriti usque ad hos dies novos ramos producendo, scil. I l i 1 Ordi­in Gallia, sub feliciori regimine, plures conventus Carmelitarum Disc. ex rui- nis regularis, etiam has novas formas vitae et spiritus carmelitarum inve­nis surrexerant, anno 1880 iterum supprimuntur, ac restaurati paulo post, nies in hoc catalogo.denuo iniquis legibus expelluntur Fratres et Moniales e patria anno 1901. Confidimus in Domino, qui nobis adfuit in nostris investigationibus, quod At, quid profuit inimico Dei iste furor in exstinguendo prolem B. Mariae labor iste praebeat omnibus, qui studio historiae alicuius partis vel provin­Virginis, i. e. Ordinem B. Virgini dicatum ? In omnibus illis regionibus Euro­ ciae Ordinis incumbunt, ali quod auxilium. Immo etiam speramus fore, utpae, ubi primitus florentes provinciae utriusque observantiae exstiterant, unus alterve nostrorum iuvenum confratrum ex hoc nostro labore aliquate-ab initio huius saeculi vita religiosa restaurata ac consolidata est, quamvis nus animum capiat ad scribendam historiam propriae provinciae. Quia, utinumcrice non eadem quantitate ut antea. Sed, cum ante saec. X I X Ordo car- ex adiecta bibliographia liquet, usque modo paucissimae sunt provinciae velmeliticus solum dispersus erat per Europam, si aliquas Missiones exteras exci- etiam terrae, quae tali historia gaudent. Quando demum confratres nostripias, hodie invenis eorum fundationes dispersas etiam in novo mundo (Ame­ plane intellegunt apprime necesse esse, ut tandem scribatur, modo scilicet cri­rica, Australia, Oceania) et in dissitissimis insulis Oceani, necnon in Africa, tico, historia Ordinis ? A t ista scribi tantum poterit, quando documenta in View slide
 • 52 MONASTieON CARMEIylTANUM MONASTICON CARMEUTANUM 53tot archivis et bibliothecis publicis erunt collecta, ac historia uniuscuiusqueprovinciae vel status civilis erit scripta, in quo omnibus optimum exemplum SIGLA ET ABBREVIATIONES FONTIUMdedit amatissimus noster Praepositus Generalis, R. A. P. N. Silverius a S. Te-resia, in suo monumentali opere: Historia del Carmen Descalzo en España,Portugal y America. ACG = Acta Capitulorum Generalium Ord. Carm. Disc. 7 voll, mss. i. AG. Romae, mense februarii 1950 Act. Cap. Gen. = Acta Capitulorum Generalium Ordinis Fratrum B. V. Mariae de Monte Carmelo (a. obs.), ed. P. Gabriel Wes­ Fr. A m b r o s iu s a S. T e r e s ia , O. C. D. sels, O. Carm. (Romae 1912, 1934) 2 vol. Act. Praep. Gen. = Acta Praepositi Generalis (Carm. Disc.), facta a Prae- posito Gen.li. Carm. Disc. a. 1910/22; cod. ms. i. AG., 408, a bis AD G — Acta Definitorii Generalis (Carm. Disc. Congr. Ital.) 17 voll. mss. AG — Archivum Generale Carm. Disc. (Romae) AG O. Carm. = Archivum Generale Carm. a. obs. (Romae) Anal. C. D. = Analecta Ordinis Carmelitarum Disc. (Romae, 1926 ss). Anal. O. Carm. = Analecta Ordinis Carmelitarum (a. obs.) (Romae, 1909 ss) Annales d. C. = Annales du Carmel. (Period. C. D.), Paris 1879/84; Annales C. D. = Annales des Carmes Déchaussés rétablis en France le 14 oct. 1839; Cod. ms. i. f° 1839-1867; i. conv. C. D. I/yon; Antoine, Carm. en France = Le Carmel en France, par le R. P. Antoine M. de la Présentation, C. D. (Toulouse 1936 ss) 7 voll. (N. B. est historia Carmelitarum a. obs. in Gallia; sed complectitur tantum provincias Narbonensem, Aquita- niae, et Provinciae, quia morte praeventus, auctor non potuit perficere opus; studia super aliis 4 provinciis, remanserunt inedita in conv. C. D. de Petit-Castelet.; Arch. Fr. Mon. = Archives de la France Monastique vol. XI/V: Abbayes et Prieurés de l ’ancienne France. To. X II. Prov. eccl. de Lyon. III. P.: Dioc. de Langres et de Dijon par M. Jacques Laurent et M. Ferd. Claudon. (Paris 1941) » Basilio di S. Gerardo, C. D. = Cenni storici e biografici della Provincia di Lom­ bardia. (1608-1921) ms.; Bibl. Carm. = Bibliotheca Carmelitana, notis criticis et dissertationi- bus illustrata a P. Cosma de Villiers, O. Carm. (Aure- lianis, 1752), denuo edita a P. Gabriel Wessels, O. Carm. (Romae 1927); Bull. Carm. = Bullarium CarmelHanum, vol. I. Romae 1715; vol. II. ibid. 1718; vol. III-IV . ibid. 1768;
 • 54 MONASTICON CARMEIylTANUMCalahorra, Compendi. = Breve Compendio del Origen, y Antigüedad de la S. Re­ gregationis Ita lic a e ... digestum a P. Eusebio ab om­ ligión del Carmen, por el R. P. F ray Manuel García nibus Sanctis, C. D. (Romae, 1737); Calahorra, O. Carm. (Madrid 1766); Enciclop. Univ. Enciclopedia Universal Española-Americana. (Barce­Carmel = Carmel. Its History, Spirit, and Saints. Compiled by the lona, Espasa) ; Disc. Carmelites of Boston. (New York 1927); Étud. Carm. Études Carmèlitaines Mystiques et Missionnaires. (Mar­Carmel (Tilb.) = Carmel. Tijdschrift voor Carmelitaanse Geschiedenis che, 1911 ss. Paris, 1920 ss); en Geestelijk Leven. (Tilburg) 1948 ss. Fin tan, Ir. Prov. The Irish Province of the Carmelite Order by Fr. Fin-Carm. i. America = Carmel in America. A centennial History of the Disc. tan, O. C. D., I. vol., from its foundation, en 1265, to. Carmelites (Sisters) in the United States, b y Charles A. D. 1625 (MS., 362 p.); Warren Currier. (Baltimore, 1890); Glorias Teres. Glorias Teresianas de Cataluña, por José Recoder. (Bar­Carm. de S. Jos. = Le Carmel de Saint-Joseph, éd. J. Grivoz Jeune, (Cre- celona, 1888); mieu, 1937); Hardman, Engl. Carm. = Hardman, Sister Anne, English Carmelites inCarmelrozen = Carmelrozen. (Period, mens. Patrum O. Carm. prov. Penal Times. (London, 1936); Hollandiae. Oss, 1911SS); Heimbucher, Ord. u. Kongr., = Heimbucher, Max, Die Orden und Kongre­Castro, Portugal = Mappa de Portugal antigo, e moderno, pelo P. Joâo Baut gationen der kath. Kirche. (Paderborn, 1934a); de Castro. (Lisboa, 1763); Henricus, Coll. Script. — Henricus a SS. Sacr., C. D., Collectio ScriptovumCath. Directory = Catholic Directory of India, Burma and Ceylon. (Ma­ Ordinis Carmelitarum Disc. (Savonae, 1884); dras, 1939); Hernaez, Bulas. — Hernaez, Fr. X ., S. J., Collección de Bulas, Breves, yCenni Stor. Rom. = Cenni Storici sui Conventi dei P P . Carmelitani Scalzi otros documentos relativos a la Iglesia de America y della Provincia Romana. (Roma, 1929); Filipinas. (Bruselas, 1879), 2 voll.;Chron. Carm. Port — Chronica dos Carmelitas da antigua, e regular Obser­ II Carm. = II Carmelo e le sue Missioni all’Estero. (Period, mens. ì vancia nestes Reynos de Portugal. .. por Fr. Jos. Pereira dei Carm. Scalzi) Milano, 1902 ss, Roma, 1921 ss; de S. Anna. (Lisboa, 1745, 1751); II M. Carm. = Il Monte Carmelo. Period, mens, dei Carmelitani (a.Chron. C. D. Port. = Chronica de Carmelitas Descalços do Reyno de Portu­ obs.) Roma, 1915 ss; gal. (Lisboa, 1657, 1721, 1753). 3 voli.;. Jacob, Cat. = Ludovicus Jacob, O. Carm., Catalogus alphabeticusChron. d. Carmélites. = Chroniques de l’Ordre des Carmélites de la Réforme fundationum omnium convemuum Carmelitarum utri- de Ste Thérèse, depuis leur introduction en France. usque sexus Observantiae et Excalceatorum. Cod. MS. (an- (Troyes, 1846 ss), 6 voli.; tiquitus n. 21, hodie n. 688, i. f°, i. Bibl. municipaliChronicle = A Chronicle of the Carmelites in Persia. .. (London, Orléans (reproductio photogr. in conv. C. D. Avon); 1939), 2 voli.; Koch, Karm. klöst. — Koch, Heinr. Hub., Die Karmelitenklöster der Nieder­Chroniques d. C. = Chroniques du Carmel. (Period, mens. Carm. Disc. Bra- deutschen Provinz. 13.-16. Jahrh. (Freiburg i. B., 1889) bantiae; Soignies, 1889 ss); Lázaro, Chile = Lázaro de la Asunción, C. D. Historia de la Orden delCronistoria Veneta = : Cronistoria della Provincia Veneta (dei Carmelitani Carmen Descalzo en Chile. (Santiago de Ch. 1936); S c a lz i)... (Venezia, 1915); Le Carmel = Le Carmel et son Tiers-Ordre. Bulletin mens, des Car­Diccion. Univ. = Diccionario Universal de Historia y Geografía (Mexico, mes Déch. de France. (191ISS); 1850 ss); Lezana, Annales. — Annales Sacri, Prophetici et Eliani Ordinis B V M . deDiet. Hist. = Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Eccl. (Paris, Monte Carmelo, ed. P. Jo. B. Lezana, O. Carm. to. IV. 1912 ss.); (Romae, 1656);Kl M. Carm. = E l Monte Carmelo. R ev1sta Religiosa. (Burgos, 1900ss.); Lib. aggreg. III. Ord. = Liber aggregationis III. Ordinis regulaiis (ad Ord.Enchiridion = Enchyridion Chronologicum Carmelitarum Disc. Con- Carm. Disc.) cod. ms.;
 • 56 MONASTICON CARMEUTANUM MONASTICON CARMEUTANUM 57Li. Flow. Mag. = The Little Flower Magazine. National Catholic Monthly, Silverio, Carm. Desc. — Historia del Carmen Descalzo en España, Portugal y pubbl. b y the Disc. Carm. Fathers of Oklahoma C ity America, por el R. P. Silverio de S. Teresa, C. D. (Bur­ (ab a. 1921); gos, 1935 ss), 14 voll.;Louis, Annales. = Louis de S. Thérèse, C. D., Annales des Carmes Déchaus­ Silverio, Resumen. — Resumen histórico de la Restauración de los Carmelitas sés de France. 1608-1665. (Laval, 18912), 2 voll.; Descalzos en España, por el R. P. Silverio de S. Teresa,Martini,Deutsch.Karm. = Der Deutsche Karmel, von P. Clemens Martini, C. D. (Burgos, 1918); O. Carm. (Bamberg, 1922, 1924) 2 voll.; Spec. Carm. = Speculum Carmelitanum, sive Historia Eliani OrdinisMemorie. = Memorie relative al N. S. Ordine (dei Carm. Sc.) 1873- Fratrum BVM. de M. Carmelo. .. per P. Danielem a 1900; cod. ms. i. AG., 306, c; Virg. Maria, O. Carm. (Antverpiae, 1680), 2 vol.;Messager. = Messager Thérésien. Bulletin mens, des Missions du Stanislao, Compendio = Compendio della Storia dellOrdine Carmelitano, dal Carmel. (Gand, 1919SS); P. Stanislao di S. Teresa, C. D. (Firenze, 1925);Mon. Bat. = Monasticon Batavum door Dr. Michael Schoengen. Stimm. v. B. Karm. — Stimmen vom Berge Karmel. (Period, mens. C. D. Deel III. (Amsterdam 1942); Austriae, Graz 1890 ss);Mon. hist. Carm. = Monumenta historica Carmelitana, ed. P. Bened. Zim­ Sword = The Sword. The Carmelite Quarterly. Englewood, N. I. merman, C.D. (Lirinae, 1907); ( U .S .A .), 1937 ss.;Mosto, Arch. Venez. = Andrea da Mosto, L ’Archivio di Stato di Venezia, Vaghi, Comment. — Commentaria Fratrum et Sororum. .. Congregationis (Roma, 1940); Mantuanae, studio et labore P. Caroli Vaghi, O. Carm.Mount Carm. = Mount Carmel. (Period, mens. C. D. Americae), (Wa­ (Parmae, 1725); shington) ; Ventimiglia, Carm. Maggiore. — Degli Uomini illustri del Regal Convento delRedemptus, Karm. Höh. — Redemptus a Cruce, C. D., A u f Karmels Höhen. Carmine Maggiore di Napoli, del P. Mariano Ventim i­ Gedenktage und Lebensskizzen hervorragender Mit­ glia, O. Carm. (Napoli, 1756); glieder des Karm. Ordens, (Regensburg, 1922); Ventimiglia, Carm. Ital., = II sacro Carmelo Italiano, da P. Mariano Venti­Reg. Rescr. — Registra Rescriptorum, seu Regesta Procurae Gen. C. miglia, O. Carm. (Napoli, 1779); D. 1840-1925; Ventimiglia, Hist. Prior. Gen. — Ventimiglia - Wessels, Historia chronologicaReg. Rubei = Regesta Io. Bapt. Rubei Ravennatis ed. a R. I. Bene- Priorum Generalium Ordinis B M V . de Monte Carmelo. dicto M. a Cruce (Zimmerman), C. D. (1937); (Romae, 19292 );Renata, Friedenskönigin. — Theresia Renata a Spir. S., C. D., Unter dem Vinea Carmeli. = Vinea Carmeli, seu Historia Eliani Ordinis BVM. de Zepter der Friedenskönigin. 300 Jahre Kölner Karmel. M. Carmelo, auctore P. Daniele a Virg. Maria, O. Carm. (Köln, 1937); (Antverpiae, 1662);Riv. Stor. Carm. = Rivista Storica Carmelitana. Pubblicazione trimestrale White Friars. = The White Friars. An Outline Carmelite H istory by illustr. (Firenze, 1929-1931); R. Me Çaffrey, O. Carm. (Dublin, 1926);Rushe, Carm. i. Ireland. = Carmel in Ireland. A narrative of the Irish Zimmerman, Carm. i. England. — Carmel in England. A History of the English Province of Teresian, or Disc. Carmelites, b y James Mission of the Disc. Carmelites. 1615-1849. b y Father P. Rushe. (Dublin-London, 1903s); B. Zimmerman, C D . (London, 1899);Rushe, Second Thebaid. = A Second Thebaid. Being a popular account of Zimmerman, Les saints Déserts. = Les. saints Déserts des Calmes Déchaussés, the ancient monasteries of Ireland, b y the Rev. James par le R. P. Benoît-Marie Zimmerman, C. D. (Paris, Rushe, C. D. (Dublin-London, 1905); 1927);Sa, Memorias. = Memorias historicas dos III. Arcebispos, Bispos, e Escri- tores Portuguezes da Orden de N. S. de Carmo, por Fr. Reliqua opera, quae semel tantum, vel bis referuntur, suo loco in exten- Manuel de Sa. (Lisboa, 1724); sum citantur.
 • 58 MONASTICON CARMEIylTANUM m o n a s t ic o n c a r m e w t a n u m A B B R E V IA T IO N E S A in textu articulorum sic solvantur : Aachen [Aquisgranuml i. Germania (Rheinland, dioec. quondam Coloniensis,1) conv. Fr. O. Carm. — conventus Fratrum Ordinis Carmelitarum a. obs. nunc Aachen)2) conv. Fr. C. D. = conventus Fratrum Carmelitarum Discalceatorum. I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Germaniae inferior.); fundat. a. 13543) monast. Mon. O. Carm,. = monasterium Monialium Carmelitarum a. obs. (facult. apost. pro fundat. 4. IV. 1354), a nobili vidua Gertrude de Blodorf;4) monast. Mon. C. D. = monasterium Monialium Carmelitarum Discalc. ecclesia consecr. fuit a. 1359; fabrica conventus absoluta a. 1366; a. 1648 re­5) fundat. = fundatus, resp. fundatum, vel fundatio. forma Turonensis introducitur; suppressus vers. 1802, tempore gubernii Gal­6) prov. — a) provincia civilis, ubi ponitur immediate post lorum ; eccl. demolita, convent, vero in hospitale conversus adhuc existit. nomen Status, vel regni, in quo Habetur. = b) provincia religiosa, seu Ordinis, ubi habe­ Bull. Carm., II. (Viii); M artini, Deutsch. Karm., I. 443/74; K och , Karm. tur immediate post « conv. Fr. O. Carm. » Klöster, 64/8 ; Q uix, Geschichte des Karm.-Klosters i. Aachen. (Aachen 1835). vel « conv. Fr. C. D. ». II. m o n a s t . M o n . C . D ., tit. Nominum Iesu, Mariae, Joseph; fundat.7) tit. = tituli, vel « sub titulo » (scil. Patroni sancti vel 8. VII. 1662 per M. Norbertinam Teresiam a Iesu, e monast. Coloniensi (Kupfer- mysterii sacri. gasse); suppressum a. 1802; resuscitatum 12. V II. 1859 prope antiquum mona­ sterium; novum monast. construitur in loco qui dicitur «am Lousberg », et 14. X. 1870 inauguratur; sed iam a. 1875 denuo supprimitur et in Hollandiam (Maastricht) transplantatur; inde, 14. V i l i . 1890, decem Sorores huius Car- meli ad pristinum monast. i. Aachen reverterunt, monasterium resuscitantes in via « Lousbergstrasse »; a. 1941, saeviente bello, monast. hoc a gubernio germanico evacuatur et Moniaìes in locum Waldniel transferuntur; a. 1945 Moniales reversae sunt i. monasterium, cuius ruinas occasione belli illatas restaurarunt. Enchiridion, 284; R en ata, Friedenskönigin, p. 133, 136, 141/2, 159/60, 163/4- Aalsmeer i. Hollandia, (dioec. Haarlem) c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Germano-Hollandicae), tit. Reginae Pacis; fundat. a. 1917 resp. 1921, quo fuit can. erectus; eccl. consecr. 15. X II. 1931, est eccl. parochialis. Anal. O. Carm., IV . 225; V I I I . 96; Il M . Carm., X V I I I (1932), 47; Car­ mel (Tilb.), II . (1949) P- 86 . Aalst, gall. Alost, [Alostuml i. Belgio (Flandr. Or., dioec. Gent) I . c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Flandro-Belg.) ; fundat. a. 1411, vel iuxta Le zana a. 1349, (luo in l° co Termuylen fundata fuit cappellania, quae conversa
 • MONASTICON CAR MEDITA NTJM MONASTICON CARME^lTANUM 61est a. 1411 in conventum Carm. ac a. 1497 derelictus ac translatas fuit in oppi i. X I. 1642, in domum Monialium S. Ursulae, « place Saint-Pierre », ubi eccl.dum Aalst; vers. a. 1636 ibi introducitur reforma Turonensis; suppresus a. 1796. construitur a. 1657; suppress, a. 1792. Anal. O. Carm., I. 616, 619; Lezana, Annales, IV . 596/7. Enchiridion, 191; Louis, Annales, II. 140/48.II. m o n a s t . M o n . C . D . , tit. SS. Ioseph, Annae, et Teresiae ; sub Abensberg [Abensperga, Abusina, Aventinuml i. Germania (Bavaria, dioec.iurisd. Ordinarii ; fundat. a. 1632, (al. 1631) e monast.’s Hertogenbosch, pro Regensburg)monialibus Anglis.; suppress, a. 1783 edicto imperat. Iosephi II; resuscitatum c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Germaniae superior.); fundat. 27. III. 1398a. 1836, est actu in via: « Nazarethstraat 21». facult. apost. pro fundat. 20. X II. 1390), a comite Ioanne II. de Abensberg, Enchiridion, 151; H ardm an, Engl, Carm., 44/52. qui territorium ad fundationem legavit; a. 1392 exstructa fuerunt conv. et eccl.; restauratus a. 1614/15, sed paulo post, tempore scil. belli 30 annorumAardenburg i. Hollandia (Zeeland) Suecis Germaniam devastantibus, a militibus suecis depraedatus fuit; a. 1658statio Fr. O. Carm. (prov. Flandro-belg.) ; ca. 1735. reforma Turonen. introducitur; suppressus a. 1802 occasione saecularisationis. Mon. Bat., II I . 8. Bull. Carm., I. 598; L ezana, Annales; IV . 733; M artini, Deutsch. Karm., II. 87/97.Aarhus [Arusiuml in regno Daniae (Jutland)c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Daniae vel Daciae); fundat. ante a. 1462, Aberdeen [Abredonia, Devanal i. Scotia (Aberdeenshire)quo anno incorporatus fuit novae provinciae Daniae; interiit a. 1536, quo dere­ c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Angliae, dein Scotiae); fundat. vers. 1274lictus fuit a Carm. ob defectum debitae sustentationis (tempore introduction!s a quodam Philippo Arbuthnot ; confirmât, a Pp. Ioanne X X I I sub 1. X II.doctrinae lutheran.). 1327; suppress, sub Henrico V III vers. 1538; destructus a sectariis 4. I. 1560. White Friars, 466/8, 482/3; Anderson, Aberdeen Friars (Aberdeen 1901), Anal. O. Carm., I. 581; p. 12.Abadan i. Iran (vel Persia, ad sinum Persicum) Aberystw yth i. Anglia (Wales, dioec. Menevia)r e s i d e n t i a M i s s . C. D . (Mission. Bagdatensis), tit. SS. Cordis lesu; c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Hiberniae); fundat. resp. can. erect, a. 1936fundat. a. 1927 transferendo stationem Miss, illuc ex Mohammerah, ubi ini- (Rescript. S. C. 1. II. 1936), sub tit. « St. Mary’s College » cum directionetium habuerat a. 1899 cum cura parochiali; nova domus Miss, erecta fuit a. 1929, seminarii dioecesani ac cura parochiali.in « Park Area »; paroecia habet a. 1949 ca. 12000 catholicos. Anal. O. Carm., V I I I . 356; I l M . Carm., X X I I I (1937), 87/90; Sword, I I II Carm., X X V I I I (1929), 191; Times of Malta, 27. iul. 1949, p. 8. (1938) n. i . p. 54; M alachy L yn ch , O. Carm ., The White Friars return to Wales (A b erystw yth , S t. M a ry’s College, s. a. [1936]); 16 p.Abbeville [Abbatis villa, Abbavillal i. Gallia (Picardie, dép. Somme, dioec. Amiens) Abrutii (Abruzzi), i. Italia; P r o v i n c i a O . C a r m .I. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. Iesu, Mariae, Ioseph; fundat. 5. I. 1636, erecta a. 1575, separatione aliquorum conventuum a prov. Neapolitana, ute monast. Amiens, sumptibus D. Antonii Mailleray, civis Abevillani; suppres- Vicaria Abrutii, ac ad finem saec. X V I. declarata Provincia. Postquam a. 1652,sum a. 1792, tempore perturbationis gallicae; resuscitatum a. 1821, existit decreto Innocentii X , suppressi fuerunt sequ. conventus minores, Bucchia-actu in via: « rue des Capucins, 18 », sub iurisd. Ordinarii. nico, Lanciano, Montebello, Montenero, Montesilvano, habuit ad finem saec. Enchiridion, 172; Chron. d. Carmélites, I. 232/3, V . 72/77; Essai hist, X V III. adhuc sequentes c o n v e n t u s F r a t r u m : sur le couvent des Carmélites d’Abbeville. (A bbeville 1923). Aquila, Atessa, Bellante, Campii, Ortona, Penne, Pianella, Tèramo. Finem habuit occasione suppressionis generalis a. 1810.I I . c o n v . F r . C . D . (prov. Parisien., resp. ab a. 1686 prov. Norman -diae); fundat. 28. X II. 1640 in via: «rue de la Tannerie»; inde translatas, V en tim iglia, Carm. Ital., 26; Anal. O. Carm., I. 324; Bull. Carm., II. 710.
 • 62 MONASTICON CARMEWTANUM MONASTICON CARMEWTANUM 63Accon, vel Acca, Saint Jean d ’Acre [antiqu. Ptolemaisl i. Palaestina, ad pe­ Adolhalvo i. Portugallia (prov. Lisboa, territor. Torresvedras) des Montis Carmeli c o n v . F r . C. D . (prov. Lusitaniae), tit. SS. Incarnationis; fundat. 21.I . c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Terrae Sanctae); fundat. esse creditor VI. 1648; conv. definitive constructus a. 1656; suppressus a. 1834; ecclesiapost a. 1210 (quod fundat. sit vers. 1142, uti vult Lezana, inverosimile est); est hodie parochia; conv. conversus fuit in domicilia privata.Alexander IV, sub 25. III. 1261, conv. Acconensem contra molestationem Silverio, Carm. Desc., X . 145/6.episcopi Acconensis munivit et Fratribus indulsit ut liaberent oratorium cumecclesia etc.; a. 1291 conv. devastator, una cum civitate, a Saracenis. Adro i. Italia sup. (prov. et dioec. Brescia) Lezana, Annales, IV . 19, 294, 454, 443 ; Bull. Carm., I. 23 ; Mon. hist. c o n v . F r . C. D . (prov. Venetae), tit. B. M. ad Nives; fundat. a. 1911 Carm., 288. apud sanctuarium MB. de Nive, prope lacum Iseo; ibique apertum fuit a. 1912I I . h o s p i t i u m F r . C. D . , tit. S. Familiae; fundat. paulo post recu- collegium praeparatorium pro aspirantibus; conv. fuit 12. V II. 1928 igne con.perationem M. Carmeli per Carm. Disc. (ca. 1634), ut refugium pro incolis sumptus, sed statim restauratus.M. Carmeli occasione incursionum Turcarum; hospitium proprie dictum cum E l M. Carm., X I I I (1912), 473; I l Carm., X X V I I (1928), 287; Il santuariocapella instituitur ca. 1716, quando Carmelitae M. Carmelum relinquere della Madonna della [Neve, Adro (Brescia, « O ueriniana », 1937); 49 P> Croni­cogebantur. storia d. Prov. Veneta, I. p. 172/5, II. p. 59/60. Enchiridion, 505; Florencio, E l M. Carmelo. p. 404. Aegyptus i- Africa habet actu: 1 conv. Fr. C. D. in C a i r o (Choubra), fund. 1926Aci S. Antonio, al. Jaci, [Acis] i. Sicilia (prov. Catania, dioec. Acireale) 1 monast. M011. C. D. in M a t a r i j e , f. 1927.c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Montis Sancti); fundat. a. 1585; suppress,saec. X IX . (1867?). Affaro [Aifaruml i. Sicilia (dioec. Catania) V en tim iglia, Carm. Ital., 9. c o n v . F r . O. C a r m . (prov. S. Alberti); fundat. a. 1421, suppress, a. 1652 decreto Innocentii X ; sed paulo post repristinatus esse videtur, quiaAcquaro i. Italia infer, (prov. Catanzaro, dioec. Mileto) i. Catal. a. 1765 existens apparet.conv. Fr . O. C a r m . (prov. Neapolitan.); fundat. . . .; suppress, a. 1652 V en tim iglia, Carm. Ital., 3; Bull. Carm., II. 710; Anal. O. Carm., 1. 321.deer. Innocentii X. Bull. Carm,, II. 710. Africa habuit saec. X V I. et X V II. Mission. Carm. Disc, in Angola, Loanda, etAdelaide, recte: Port Adelaide i. Australia (South Austr., dioec. Adelaide) Mo5ambique ;I . c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Australiae); fundat. a. 1902, cum cura habet actu:parochiali, facta translatione e conv. Gawler. I . I . m o n a s t e r i a M o n . C. D . in: White Friars, 457. 1) Matarije (Aegypti), f. 1927 ; 2) Tanger (Marocco), f. 1934 ; 3) Rivonia (Transvaal), f. 1931 ; 4) Bulawayo (Rhodesia), f. 1934 (derelict, a. 1936);II . m o n a s t . M o n . C . D . , tit. Eucharist. Cordis Iesu; fundat. a. 1935 5) Kabwe (Congo Belg.), f. 1934; 6) Tananarive (Madagascar), f. 1927; 7) Car­in loco Glen Osmond, e monast. Melbourne. Directio postalis: «Carmel of the thago (Tunis), f. 1885; 8) Alger (Algeria), f. 1881, exstinct.; 9) Lismuru (Zan­Eucharistic Heart of Jesus, Glen Osmond, Adelaide (South Australia) ». zibar), f. 1940; 10) Fataki (Afr. centr.), f. 1946; 11) N a i r o b i (Africa or., II Carm., 1942, p. 75. Kenya), f. 1939. P. R um oldus, O. C. D ., De Ongeschoeide Karmelietessen in Afrika, in :Adelhaidis, St., i- Germania, vide : P i i t z c h e n De Katholieke Missien (Steyl), 1950, p. 295-8, 327-9.
 • 64 m o n a s t ic o n c a r m e w t a n u m MONASTICON CARMElylTANUM 65II. 2 domus Soror. III. Ord. C. D. Instituti : « C a r m e l Apost. de e M. Carmelo in Siciliani venientes; vers. 1220 a praecipuis viris Claramonta-S . I o s e p h » in: Casablanca (1935) et Cairo (1918). nis (v. Chiaramonti) ampliatus ac novis aedificiis nobilitatus; periit occasione generalis suppressionis saec. X IX .III. domus Soror. Indigenarum a S. Teresia a Iesu Inf. in Tanganica (f. 1936);vide : T a n g a n i c a . Lezana, Annates, IV. 294; Ventimiglia, Carm. Itdl., 7.IV. domus Soror. indigenar. de Urundi, sub vocabulo : « L e s p e t i t e s Aguas Calientes i. America centr. (Mexico, distr. Guadalajara, dioec.S œ u r s d e l a p e t i t e T h é r è s e » (f. 1930) ; vide : U r u n d i . Aguas Calientes) I. c o n v . F r . C. D . (prov. Mexicanae) ; fundat. a. 1649, derelictus (ordineAgen [Aginnum, Agennum, Agenneusisi i. Gallia (dép. Lot-et-Garonne, dioec. Definit. Gen. Hisp.) a. 1653; novus conv. ibid. erigitur a. 1902 (facult. apost. Agen) pro fundat. 1. X II. 1906) apud eccl. B. M. de Mercede, inde translat. a. 19031 . c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Vasconiae); fundat. vers. 1270, extra ad eccl. S. Marci, sub tit. S. Marci; fuit derelictus.muros, in regione quae hodie est inter « rue Belfort » et « rue Lassaigne »; inde,saec. X IV ., translat. intra muros, fuit a. 1533, a seditiosis penitus destructus; Silverio, Carm. Desc., X . 195, 196; X IV, 61; Estado de la Prov. de Aragón (Valencia 1927), p. 84, 86; Reg. Rese., X X V I. 548/9 (1906).paulo post restauratus adhaesit, ab a. 1650 ca., reformae Turonensi. Sup­press. 20. I. 1791; conv. et eccl. demolita. II. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Teresiae a Iesu Inf.; fundat. 2. II. E l M . Carm., 1937, P- 364>n -: Lauzun Phil., Les couvents de la ville dAgen 1933 (facult. apost. 29. X I. 1934). avant 1789 (1889), p. 164; Antoine, Carm. en France. Prov. de Gascogne (ms.), Anal. C. D., IX . 306. fase. II. p. 1/19.1 1 . m o n a s t . M o n . C . D . , tit. SS. Trinitatis et S. Teresiae; fundat. Aguilar de la Frontera [Aquilaria] i. Hispania (Andalucía, prov. et dioec.2. X II. 1628 e monast. Lectoure; actu existit in regione: «Place de la Pré­ Córdoba)fecture » sub iurids. Ordmarii. I. c o n v . F r . C. D . (prov. Andalusiae inf.), tit. BM. de M. Carmelo; fun­ Enchiridion, 120; Chron. d. Carmélites, I. 200, IV . 485/7. dat. a. 1590 apud eccl. S. Antonii, paulo post translat. ad eccl. «Veracruz»,III. c o n v . F r . C . D . (prov. Aquitan.), tit. Annuntiationis BV.; fundat. paulisper extra civitatem , ubi deinceps constructus fuit conventus; suppress,19. III. 1660, a D. Carolo de Fonmartin, canonico eccl. cathedr.; suppress. a. 1835, fabrica conv. demolita, ecclesia est hodie eccl. parochialis sub tit. « del Carmen ».12. V. 1791 ac in fabricam textilium con versus; resuscitatus, sed alio in loco,i. e. apud sanctuarium S. Caprasii (« Ermitage de S. Caprais »), 13. V. 1846, a Silverio, Carm. Desc., VII. 109/10.P. Domini co a S. Ioseph, expensis cuiusdam Ioseph Lalanne, Tert. C. D .; can.erect, i. conv. formatum 17. III. 1851 (facult. apost. 9. II. 1851); suppress. II. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. SS. Ioseph et Rochi; fundat. resp. inau­ gurai. 16. X I. 1671, a D. Rodrigo de Varo, qui conv. et eccl. propriis sumpti-16. X . 1880; recuperatus 25. X I. 1928. bus erexit; adhuc existit. Enchiridion, 275/6; Louis, Annales, II. 653/4; Anal. C. D., II I. 213; Le Carmel, 1932/3, p. 8/15, 40/5, 82/6; L auzun , Les couvents de la ville de Agen Silverio, Carm. Desc., X . 729. avant 1789, p. 347/69; Reg. Rese., X I X . 408/18 (1851); Annales C. D., p. 84, 90, 92, 98. Aidone i. Sicilia (prov. Enna, dioec. Piazza Armerina) c o n v . F r . O . C a r m . (prov. S. Alberti); fundat. ca. a. 1533; suppress.Agosta i. Sicilia, vide: Augusta. a. 1652 deer. Innocentii X . Pérez, ms. f. i i 9 r; Bull. Carm., II. 710.Agrigento [Agrigentum, Acragas] al. Girgenti i. Sicilia (prov. et dioec. Agri­ gento)conv. Fr. O. Carm. (prov. S. Angeli); fundat. a. 1200 per carmelitas Aigalades vide: Aygalades. 5
 • 66 MONASTICON CARMEI/ITANUM MONASTICON CARMEIv ITANUM 67Aiguillon [Adlio, Aculeus, Agulhonel i. Gallia (dép. Lot-et-Garonne, dioec. ad eccl. S. Laurentii; inde denuo translat. extra muros ad regionem quae voca- Agen) batur «Les trois M aries», 28. VII. 1647; conv. et eccl. demolita fueruntc o n v . F r . O . C a r m . (prov. Vasconiae); fundat. ca. a. 1271 extra mu- a. 1778 ac Patres translati in antiquum conv. Servitarum; suppress, a. 1790.ros in regione quae dicebatur «bourg du Fossat»; (facult. apost. pro fundat. Enchiridion, 173; Louis, Annates, II. 34/8; A ntoine, Carmel en France,9. IV. 1354); eccl. et conv. a. 1346, occasione belli 100 annorum, destructa IV . 323/25-ab ipsis civibus, defendentibus Angiis civitatem ab ipsis occupatam; translatusintra muros ca. a. 1376 (facult. apost pro translat. 12. VI. 1376); interiit tem ­pore perturbationis gallicae, 1792. J Aix-la-Chapelle (gall.) i. Germania, vide: A a c h e n . Étud. Carm., I X . (1924), 64; Denifle, La désolation des églises. . . pendant la guerre de 100 ans. II. 27; Bull. Carm., I. 138/9, I I I . 78; L e zana, Annales, A jo i. Hispania (Castilla Vieja, prov. Santander) IV . 622; A n toin e, Carm. en France. P rov. de Gascogne (ms.), fase. II. p. 49-66. c o n v . F r . C. D . , tit. S. Ildephonsi; fundat. a. 1592, et destinatus ut collegium artium, sed paucis annis post derelictus a Carm. Disc, ac a PP. O. Pr.Aire-sur-l’Adour [Aerial i. Gallia (dép. Landes, dioec. Dax) occupatus.monast. Mon. C. D . , tit. S. Ioseph; fundat. a. 1853 e monast, Libour- Silverio, Carm. Desc., V II. 132.ne; adhuc existit.Aire-sur-la-Lys i. Gallia (dép. Pas-de-Calais, dioec. Arras) Aken (holl.) in Germania, vide: A a c h e n .m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Ioseph.; fundat. a. 1899 (facult. apost.16. V. 1899), e monast. St. Omer, cum Constitutionibus italicis; actu existit Akron i. America sept. (U .S .A ., Ohio, dioec. Columbus?)in via: « rue d’Isbergues ». conv. Fr. O. Carm. (prov. Chicagoen.); fundat. a. 1947. Reg. Rescr., X X V . 693 (1899). Anal. O. Carm., X I I I , p. 136.Aix [Aquae Sextiae] i. Gallia (Provence, dép. Bonches-du-Rhône, dioec. Aix)I. c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Provinciae), fundat. ca. a. 1338 (iuxta Alagoa no Algarve [Cuneus Ager] i. Portugallia (prov. Algarve, dioec. Evora,alios a. 1257, vel 1238), primum prope antiqu. monasterium Carthusianorum, quondam Tavira)ca. a. 1356 ab ipsis incolis civitatis destructus, ne esset hostibus (i. e. Angiis c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Lusitan.), fundat. a. 1551; periit suppres-obsidentibus) receptaculum, ac intra civitatem translatus, ca. a. 1638 reforma sione a. 1834.Turonensis introducitur ac Novitiatus pro reformatis instituitur; suppress, Castro, Portugal, II. 73.a. 1791. A ntoine, Carmel en France, IV . 295/332; Bull. Carm., III. 94; Étud. Carni., Alagoas i. America merid. (Brasilia, Pernambuco) I X . (1924), 80. h o s p i t i u m F r . O. C a r m . (prov. Bahia); fundat. a. 1732, a capita-II. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Mariae Magd.; fundat. 14. IX . 1625 neo Francisco de Barros Pimentel; non amplius existit.e monast. Paris I (Incarnation) sumptibus D. Amatae de Castellane, de la Ver­ II M . Carm., I I I . (1917), 90.dure; suppress, a. 1792, paulo post resuscitatum a. 1802, est actu in regione:« Impasse Gallet Cantant »; sub iurisd Ordinarii. Alandroal i. Portugallia (prov. Alemtejo, dioec. Bvora) Enchiridion, 100; Chron. d. Carmélites, I. 189, IV . 76/9. c o n v . F r , C. D. (sub immed. iurisd. Def. Gen.); fundat. a. 1928; pauloIII. c o n v . F r . C. D . (prov. Avenionen.) tit. SS. Ioseph et Teresiae; post derelictus.fundat. 1. V III. 1637 aPud eccl- D - N - de Beauvezer, postea, a. 1638, translat. Cat. 1931.
 • 68 MONASTICON CARMEUTANUM MONASTICON CARMEI/ITANUMAlba de Tormes [Alba] i. Hispania (Castilla, prov. et dioec. Salamanca, ad Albert Park i. Australia (Melbourne, dioec. Melbourne) fliimen Tormes) c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Austral.) ; fundat. a. 1928, sed a. 1930 dere-I. m o n a s t . M o n , C . D ., tit. Annuntiationis BV.; fundat. 3. X II. 1570/ lictus ac translatus i. suburbium Kew (Melbourne).ab ipsa S. M. Teresia, in domo D. Francisci Velázquez eiusque coniugis Teresiaede Layz; in hoc monasterio ad Div. Sponsum evolavit S. M. Teresia 4. X . 1582,ibique asservantur eiusdem venerandae exuviae. Alberti, S.*, P r o v i n c i a O . C a r m . , i. Sicilia Antiqua Prov. Siciliae divisa fuit i. Capit. Gen. a. 1580 in duas, scil. S. Alberti Silverio, Cavm. Desc., II I. c. X V .; S. Teresia, Fundaciones, c. 20; H idalgo, et S. Angeli; Provinciae S. Alberti adscripti fuerunt conventus siti in valle de S. J., Guia del peregrino en Alba de Tormes. (M adrid 1904). Demona et in valle de Noto. Postquam a. 1652, decreto Innocentii X ., suppressiII. c o n v . F r . C. D . (prov. Castell. Vet.), tit. S. Ioannis a Cruce; fundat. fuerunt sequ. conventus minores: Aidone, Biscari, Buccheri, Butera, Calata-30. V I. 1676 ut hospitium in domo provisoria; ad conv. formatum erectus biano, Carlentini, Castroreale, Comiso, Feria, Fiumedinisi, Gagliano, Malpasso,et inaugurat. 18. VI. 1679, nov. conv. constructus ab a. 1691, et inauguratus Misterbianco, Monteforte, Monterosso, Motta Camastra, Pace, Palagonia, Patti,18. V. 1695; suppress, a. 1835, in partem recuperatus a. 1878, ex integro Roccella, Rogitano, San Michele, S. Croce, Sottana, Taormina, necnon aliquota. 1882. alii, qui vero paulo post Ordini restituii fuerunt, Provincia ista habuit ad finem saec. X V III. sequentes c o n v . F r a t r u m : Silverio, Carm. Desc., X . 812/21; id., Resumen, 143/4; Reg. Rescr., X X I I I . 278/9 (1882). I) Affaro, 2) Angiro, 3) Buscemi, 4) Calascibetta, 5) Castiglione, 6) Castro- giovanni, 7) Cerami, 8) Chiaramonte-Gulfi, 9) Ficarra, 10) Francavilla, II) Francoforte, 12) Furnari, 13) Gangi, 14) Gualtieri, 15) Lentini. 16) Li-Albagna, S. Giuseppe sul mo nt e . . i. Italia, vide: I v r e a . brizzi, 17) Licodia, 18) Linguaglossa, 19) Mazzarino, 20) Melilli, 21) Messina, 22) Milazzo, 23) Modica, 24) Nicosia, 25) Paterno, 26) Petralia, 27) PiazzaAlbanella i. Italia infer, (prov. Salerno, dioec. Capaccio) Armerina, 28) Pozzo di Gotto, 29) Raccùia, 30) Ragusa, 31) Randazzo,c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Neapolitan.); fu n d a t... ; suppress, a. 1652 32) Regalbuto, 33) Sambuca, 34) San Pietro Patti 35) Sinagra, 36) Sortino,decreto Innocentii X . 37) Terranova, 38) Tripi, 39) Troina. Bull. Carm., I I . 710. Provincia ista interiit in generali suppressione saec. X I X (1867), restau­ rata fuit ad finem eiusdem saec., habetque actu sequ. c o n v . F r a t r u m : 1) Messina, 2) Catania, 3) Pozzo di Gotto, 4) Palermo, 5) TràpaniAlban© [Albanum], i. Italia media (Lazio, prov. Roma, dioec. Albano) necnon 3 m o n a s t e r i a M o n . O. C a r m . , scil.: 1) Palermo, 2) Mes­c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Romanae); fundat. a. 1565 apud eccl. S. Ma­ sina, 3) Siracusa.riae della Stella; nova eccl. inaugurata f. a. 1687; suppress, a. 1810 sub dominioNapoleonis, sed iam a. 1814 recuperatus; a. 1873 denuo suppress., et paulo V en tim iglia, Carm. Ital., 2/4; Anal. O. Carm., I. 321; Bull. Carm., II. 7x0.post iterum repristinatus; a. 1944, occasione incursionis aereae e parte Anglo-Americanorum super civitatem illam, magna ex parte destructus. Albi [Albia, Algiga, Civitas Albigensium] i Gallia (Aquitania, dép. Tarn, V en tim iglia, Carm. Ital., 35; Anal. O. Carm., I. 520; Bull. Carm., II I . dioec. Albi) 153 241; I l M . Carm., X I I I . (1927), /6 - I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Aquitan.); fundat. a. 1311 ab Episcopo Albiensi extra portam del Vigan (« faubourg du Vigan »); a. 1499 ibi fuit intro-Alberca vel Alverca [Alverchensis] i Portugallia (prov. et dioec. Lisboa) ducta « reforma Albiensis »; tempore belli religionis, a. 1568, conventus soloc o n v . F r . O . C a r m . (prov. Lusitaniae), fundat. a. 1600; periit in genera­ aequatur a vicibus, ne hostibus in urbem pateret accessus; a. 1579 repristina­ tus fuit intra civitatem , in domo cuiusdam dominae de Castelnau, ubi erectali suppressione a. 1834. fuit ecclesia (1580/87); a. 1647 introducta fuit reforma Turonensis, postquam Castro, Portugal, II. 73. reforma « Albiensis » a. 1584 declarata fuit suppressa; conv. suppressus fuit
 • 70 MONASTICON CARMElylTANUM MONASTICON CARMEOIylTANUM 71a. 1790 ac conversus in palatium iustitiae, quod adirne superest; ecclesia vero S. M. Teresia ad rectos limites observantiae Constitutionum eiusdem S. Matrisdemolita fuit a. 1814. conductum a. 1567; adhuc existit. A ntoine, Carmel en France, V I. 103/75; Lezana, Annales, IV . 500. S. Teresa, Vida (edit. P. Silverio), vol. I. p. 295/6, cap. 35.II. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. Immac. Concept.; fundat. 28. X II. 1841, II. c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Castellae); fundat. a. 1567 ut collegiume monast. Agen, provisorie extra civitatem; novum monast. inaugurat. 23. studiorum sub tit. S. Cyrilli; a. 1570 Patres a. obs. cesserunt hanc domum Car-V III. 1844. in v ia: ( rue des Carm élites » ubi adhuc existit. ( melitis Disc., ac alio translati sunt; suppressus a. 1835. Le Carmel, 1942/3, p. 22/3; Chron. d. Carmelites, I. 294. Calahorra, Compend., n o ; Silverio, Carm. Desc., II I. 354. III. c o n v . F r . C. D . (prov. Castell. Nov.) tit. S. Cyrilli; fundat. 1. X I.Albiensis Congregatio reformata 1570. in domo, quae usque eo fuerat Patrum a obs.; a. 1598 conventus isteinitium habuit in conventu Albi 10. V III. 1499, quo Episc. Albiensis, Louis derelictus fuit a Patribus C. D. (ac traditus Patribus O. S. Basilii) et translatusdAmboise, habitu induit 22 studentes provenientes e collegio Montaigu (Paris) alio extra Portam Novam. F uit conventus iste (cuius primus Rector eratillosque submisit directioni Patris Eloi Denis (Belgae, e Congr. Mantuana); S. P. Ioannes a Cruce) celeberrimum illud Collegium Artium Complutense, epaulo temporis lapsu comprehendit haec reforma conventus sequ. : Albi, quo prodiit saec. X V II. « Cursus Complutensis Artium ». - F uit a. 1835 sup­Melun, Rouen, Toulouse, ac collegium magnum studiorum Parisiense (place pressus a gubernio ac conversus in carcerem pro mulieribus.Maubert). Propagator principalis huius reformae erat P. Ludovicus de Lira. Silverio, Carm. Desc., III. c. 13.Bulla 15. IX . 1513 haec reforma fuit approbata et consti tuta ut propria IV. 111 o n a s t . M o n . C . D . , tit. Corporis Christi; sub iurisd. Ordinis;« Congregatio Albiensis ». Decreto 21. VII. 1532 fuit aggregata et unita Or­ fundat. 11. V. 1599, a comitissa D. Beatriz Ramirez de Mendoza, extra civ i­dini. Post destructionem conventus Albiensis (1568) ac desolationem conven­ tatem, i. e. apud portam « de los Aguadores »; Moniales, ad imitationem con­tus Rotomagensis per pestem, Congregatio declarata fuit suppressa Bulla ventus eremitici Fratrum de Bolarque, sequebantur a principio quasi eandemGregorii X III., sub. 1. V. 1584. rationem vivendi; sed paulo post, ob debilitatem corporis, reversae sunt ad A n toin e, Carmel en France, V I. 1 13/21; Étud. Carm., X V I I (1932), I. observantiam aliorum monasteriorum. Adhuc florescit. 105/09; X I X . (1934), II. 178/88; Bull. Carm., I. 450/2, 472/4, 479/82; II. 218/ Silverio, Carm. Desc., V II. 525/9. 21, 305/09; lo a ch . Sm et, O. Carm., The reform of Albi, in: Sword, X I I (1948) n. 2, p. 117/26. Alcamo i. Sicilia (prov. Trapani, dioec. Mazara) conv. F r . O. C a r m . (prov. S. Angeli); fundat. probabiliter a. 1574Albino [Albinum], i. Italia sup., vide: D e s e n z a n o al Serio. (al. ca. a. 1432); suppress, a. 1652 decreto Innocentii X .; sed paulo post resti- tutus esse videtur, cum i. Catal. 1765 ut existens appareat.Alcalá de Guadaira [Hiniepa] i. Hispania (Andalucía, prov. et dioec. V en tim iglia, Carm. Ital., 6; Anal. O. Carm., I. 323; Bull. Carm., II. 710. Sevilla)c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Baeticae), fundat. a. 1553; periit in ge­ Alcaniz [Alcanitium] i. Hispania (Aragon, prov. Teruel, dioec. Zaragoza)nerali suppressione a. 1835. conv. F r . O. C a r m . (prov. Aragoniae), fundat. a. 1603;suppress- Calahorra, Compend., 133. a. 1835. Calahorra, Compend., 123.Alcalá de Henares [Complutum] i. Hispania (Castilla Nueva, prov. Ma­ drid) Alcantara de Maranhao i. America merid. (Brasilia, prov. Maranhao)I, m o n a s t . M o n . O. C a r m . , appellatum: « La Imagen », tit. Immac. conv. F r . O. C a r m . ; fundat. a 1647; non amplius existit.Concept, sub iurisd. Ordinarli; fundat. a. 1563, a Maria a Iesu (1522/80) et a II M . Carm., I I I . (1917), 50,
 • 72 MONASTICON CARMEIv ITANUM MONASTICON CARMEWTANUM 73A lc a u d e t e i. Hispania (Andalucía, prov. Jaén) Alessandria della Paglia [Alexandria a Palea] i. Italia sup. (Lombardia,c o n v . F r . C . D . (prov. Andalusiae sup.), tit. SS. Incarnationis; fundat. prov. et dioec. Alessandria)10. X . 1590 in domo dieta « del Conde »; suppress, a. 1835. I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Lombard.); fundat, resp. translat. a. 1346 (facult. apost. pro transl. 7. V III. 1346); periit tempore generalis suppressio­ Silverio, Carm. Desc., V I I . 111/12. n s saec. X IX . V en tim iglia, Carm. Ital., 46; Bull. Carm., I. 585 (1346).Aldea Marviry i. America merid. (Brasilia, Sào Paolo)r e s i d e n t i a Miss. Fr. O. Carm. (prov. Fluminis Ianuarii) ; fon­ II. c o n v . F r . C. D . (prov. Longobard., dein ab a. 1743 Pedemont.),data ca. a. 1722. tit. S. Annae; fundat. 21. IX . 1668 seu potius 22. V. 1666; a. 1743 aggregatur prov. Pedemontanae; suppress, a. 1810. Il M . Carm., I I I . (1917)» 89. Enchiridion, 301; B asilio, C e n n i..., p. 117/8. III. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Teresiae; sub iurisd. Ordinis; fundat.Alegrete i. America merid. (Brasilia, Rio Grande do Sul, dioec. Uruguayana) 11. X I. 1696, e monast. Mediolanensi et Bononiensi, a D. Andrea Cairo, civec o n v . F r . C. D . (prov. Burgensis), tit. Immac. Concept, fundat. a. 1911, Alexandriae; decreto Benedicti X IV . S. P., 3. V II. 1743, monast. incorpo-cum cura parochiali; ecclesia inaugurata 30. III. 1919; nov. convent, erectus ratum fuit prov. Pedemontanae; suppressum a. 1810; (?).a. 1929 ac inauguratus 19. III. 1930. Enchiridion, 392; B asilio, C e n n i. .., p. 121. Os Carmelitas Descalzos em Alegrete. (Porto A iegre 1936); E l M . Carm., X X . (1919), 472; X X X . (1929), 233; X X X I . (1930), 250; Silverio, Carm. Desc., Alessandria della Rocca [Alexandria] i. Sicilia (prov. et dioec. Agrigento) X IV . 741. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. S. Angeli); fu n d a t... (saec. X VI?) ; sup­ press. a. 1866; eccl. clausa fuit, sed paulo post restaurata et denuo apertaAlen^on [Alensonium] i. Gallia (Normandie, dép. Orne, dioec. Séez) cultui sacro.I. m o n a s t . M o n . C. D . , t i t . . . ; fundat. a. 1775 e monast. Chartres, V en tim iglia, Carm. Ital., 7; Anal. O. Carm., I. 323; I l M . Carm., X X I .paulo post, i. e. 1792, suppress.; repristinat. 1888 e monast. Le Mans, est actu (1925), 23.in: «Place Marguerite de Lorraine». Le Carmel, 1948, p. 89. Alexandrette, vel Alessandretta, ture. Iskenderun i. Syria (pertinet hodie ad Turchiam, Santschak)11. d o m u s S o r o r . I l l . O r d . C . D . Instituti «Carmel de St. Joseph »; I. c o n v . M i s s . F r . C . D . (Miss. Syriae); fundat. 8. X II. 1858, adfundata ca. a. 1928 in domo natali S. Teresiae a Iesu Inf. instantiam D. Jos. Valerga, Patriarchae Hierosolymitani, cum cura parochiali Le Carmel de S. Joseph, p. 35. ac schola, pro Catholicis latinis; ecclesia actualis inaugurata fuit a. 1901; con- ventus (loco hospitii primitivi) erectus fuit a. 1907.Aleppo, seu Haleb [Aleppum] i. Syria I l Carm., VII. (1908), 51, 85/9.c o n v . M i s s . F r . C. D. (Miss. Syriae), tit. BM de M. Carmelo; fundat. II. d o m u s S o r o r . I I I . O r d . C. D. Instituti « Campi Bisenzio » ;30. IX . 1627 a P. Prospero a Spir. S. (Deer. S. C. Prop, pro fundatione 13. fundata a. 1911 cum asylo pro infantibus et hospitali ac schola pro puellis.VI. 1625); derelictus a. 1856, quando fundata fuit residentia de Alexandretta. Enchiridion, n o ; Anal. C .D ., X I I I . 70, n ; Louis. Annales, II . 686/719; Alger, vel: Algeri, Algier, arab. « al Djezayr », antiqu. Icosium i. Africa sept. Étud.Carm., I X . (1924), 30/59, 375/411; Messag Thérés., 29. (1947/8), p. 177; (Algeria) A G . 244, a: H istoria Miss. Aleppen. (ms.); Reg. Miss., n. 935. m o n a s t . M o n . C . D . , t i t . . . ; fundat. a. 1872 e monast Oloron; sup­ press. a. 1933 ab auctoritate ecclesiastica.Alessandretta i. Syria, vide: A l e x a n d r e t t e . Annales d. C., IV. (1882), 190.
 • 74 MONASTICON CARMEIv ITANUM 75Alghero, olim Alguer, [Algarum] i. Sardinia (prov. Sassari, dioec. Alghero) Allentown i. America sept. (U. S. A., Pennsylvania, dioec. Great Falls)c o n v . F r . O. C a r n i , (prov. Sardiniae); fundat. a. 1644 ad instantiam 93 m o n a s t . M o n . O. C a r m . ; fundat. 24. X II. I °> e monast. « S. Cro­Episcopi; suppress, a. 1866 a gubernio Pedemontano. ce di Lucca » (Napoli), a M. Teresia a Iesu (Anna Lindenberg, n. 1877 i. Mün­ V en tim iglia, Cavm. Ital., 14; Anal. O. Cavm., II. 361, 409. ster, f 1939 i. Allentown). Mount Carmel, 1936, p. 13; II M. Carm., X X V . ( i 939 5 )> P- 1 ^’ Sword, >Alhama [Artigis], i. Hispania, (Andalucía, dioec. Granada) I I I (1939), n. 3, p. 358/9; n. 4, p. 496/99; IV (194°)» n- T’ P- 49/52.conv. Fr. O. Carm. (prov. Baeticae); fundat. a. 1559; suppress, a.1835- Almagro, vide: II. monast. Mon. C. D. in Buenos Aires. Calahorra, Compend., 134. Almodovar del Campo [Almodovaria campestris] i. Hispania (CastillaAlhambra prope Los Angeles i. America sept. (California, dioec. Los Angeles) Nueva, prov. Ciudad Real, Dioec. Ciudad Real)I. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Teresiae; fundat. 10. IV. 1913 e 1110- I. c o n v . F r . C. D . (prov. Castel. Nov.), tit. BM. de M. Carm.; fundat.nast. St. Louis, provisorie in via: « Pasadena Ave », inde paulo post translat. 7. III. 1576 in via: «calle de S. Diego» praevia facultate R. M. Generalis,in regionem : « Highland Park », inde denuo translat. in viam : « W est 18th Rubeo, 21. VI. 1574; a. 1599 translat. in aliam partem civitatis, cum obli-Street »; ab a. 1922 existit in via; « Alhambra Road, 215 », gatione docendi Grammaticam studentes civitatis; suppress, a. 1835; resusci- Carmel, 137/40. tat. fuit 31. X . 1944, cum cura paroeciali; pertinet ad prov. Cast. Vet.II. c o n v . F r . C. D . (prov. Anglo-Hibern.), tit. S. Teresiae a I. Inf.; Silverio, Carm. Desc., I I I . 746/9; Reg. Rubei, n. 651, p. 145/7; Los Carme-fundat. a. 1924, in « Vega Street, 515 », cum cura parochiali (Rescr. S. C. Con- litas en Almodovar del Campo 1576-1836, in: Carmelo Teresiano (Madrid), I.cilii pro administr. paroch. 17. VI. 1924); nova ecclesia inaugurata fuit 7. (1945)» 163/66.X II. 1926. II. m o n a s t . M o n . C . D . , fundat. a. 1599; sed deficientibus mediis Anal. C. D., I. 2 12 ; Carmel, 165/6; Il Carm., X X I V . (1925), 2 12 ; Reg. sustentationis, derelictum ac translat. fuit a. 1606 in civit. Yepes. Rescr., X X V I I I . 898 (1924): Silverio, Carm. Desc., V II. 549.Alicante [Alicantium, Alona] i. Hispania (Valencia, prov. Alicante, dioec. Orihuela) Alnwick [Alnevicum] i. Anglia (Northumberland)I. c o n v . F r . O. Carm. (prov. Aragoniae); fundat. a. 1586; suppress, c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Angliae); fundat. ca. a. 1265 (iuxta quos-a. 1835. dam scriptores iam ca. a. 1212 incoeptus fuisse dicitur, quo anno primos eremi- tas Carm. Angliam ingressos ac humilem mansionem construxisse creditur), Calahorra, Compend., 123. a D. Gulielmo de Vescy; suppress, a. 1538.II. m o n a s t . Mon. O. Carm.; fundat. a . .. Anal. O. Carm., V I I . 166; Lezana, Annales, IV . 196/7.Alkmaar [Alcmaria] sett potius: Ouddorp bij Alkmaar, i. Hollandia (Utrecht) Alogoas i. America merid. (Brasilia, Pernambuco)c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Alemaniae inf.); fundat. a. 1467 extra moe- c o n v . r e s p . h o s p i t i u m F r . O . C a r m . (prov. Bahia-Pernam-nia civitatis, in pago Ouddorp (Veteris Villae) a comite Carolo Burgundo; a. 1552 buco); fundat. a. 1732 a D. Francisco de Barros-Pimentel, legionis tribuno,conv. maiori ex parte inundatione destruitur, itaque in parochiam S. Pancratii apud capellam « Nossa Senhora de O »; non amplius existit.translatus; post a. 1572 religiosi inde expelluntur a Geusis; exinde conv. eteccl. usibus profanis inserviunt. Anal. 0. Carm., I. 649. Anal. O. Carm., V I I I . 498/506; Act. Cap. Gen., I. 225, n. 2; Carmelrozen, X V . 69/70; Mon. Bat., I I I . 91/2. A l o s t i. Belgio, vide: A a l s t .
 • 76 MONASTICON CARMEUTANUM MONASTICON CARMEIJTANUM 77 mum conv. derelictus fuit, decreto Def. Gen., a. 1586; hodie est ibi statio proAlpignano? [Alpinum] i. Italia sup. (Piemonte, prov. et dioec. Torino) observatione geodesica.c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Lombard.), fundat. a. 1492; in Cap. Gen.1613 decretum fuit conv. istum, quia « in loco alpestri, et ab hominurn consorti o Silverio, Carm. Desc., I I I . 498/503.valde distanti » situm, uniendum esse cum conv. Taurinensi. Altoona i. America sept. (U. S. A., Pennsylvania, dioec. Altoona) L ezana, Annales, IV . 981; Act. Cap. Gen., II. 28. m o n a s t . M o n . C. D . ; fundat. a. 1926 e quodam monast. Galliae; nov. monasterium inauguratum fuit febr. 1927, sed paulo post derelictum.A lta Gracia i. America merid. (Argentina, prov. et dioec. Cordoba) Carmel, 156/7.c o n v . F r . C. D . (prov. Baeticae); fundat. a. 1928 (facult. apost. profundat. 2. IV. 1928); derelictus 11. X II. 1939. Alverton seu Northallerton i. Anglia (Yorkshire) Anal. C. D., II I . 69; X I V . 368; Silverio, Carm. Desc., X I V . 663. c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Angliae); fundat. a. 1354 vel I 35^; suppress. 20. X II. 1538.Altamura, sive Altilia i. Italia merid. (prov. et dioec. Bari) Anal. O. Carm., V I I . 176; White Friars, 288/9.c o n v . F r . C . D . (prov. Neapolitan.), tit. Iesu, Mariae, Ioseph; fundat.sept. 1633 (facult. apost. pro fundat. 18. VI. 1633) apud eccl. S. Antonii Abb. Alwaye (Mangalapusha), i. India Or. (Travancore, dioec. Verapoly)intra civitatem ; paulo post, ob loci angustiam, translat. prope moenia « Porta I. r e s i d e n t i a M i s s . C. D . (Miss. Verapolitan.), fundata 14. V I. 1901.S. Teresa »; suppress, a. 1810. E l M. Carm., II . 593. Enchiridion, 153; Bull. Carm., I I I . 514/6; (1633). II. S e m i n a r i u m c e n t r a l e pro clero malabarico ritus latini et syriaci, sub directione Carm. Disc. prov. Navarrae; erectum ab a. 1930, inauguratumA ltavilla Silentina, i. Italia merid. (prov. Salerno, dioec. Capaccio) 1. VI. 1932.c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Neapolitan.); fundat. ca. a. 1580 a P. Theo- Il Carm., X X X I I . (1933), 165/80.doro Perillo, Priore conv. Carmeli Maioris (Neapoli); suppres. a. 1652 decretoInnocentii X . Alzo i. Hispania (Guipúzcoa, dioec. Vitoria) V en tim iglia, Carm. Maggiore, 248; Bull. Carm., I I . 710. r e s i d e n t i a F r . C. D . (prov. Navarrae), tit. BM. de M. Carm.; fundat. 12. X . 1917, a pia D. Eusebia Ignacia Franconi (facult. apost. pro fundat.Alter do Chao i. Portugallia (prov. Portalegre, dioec. Évora) 20. VI. 1917), sub dependentia conv. San Sebastián.c o n v . F r . C . D . (prov. Lusitan.); fundat. 24. IV. 1595 prope eccl. S. Spi­ Silverio, Resumen, 230; Reg. Rescr., X X V I I I . 352/3 (1917)ritus; sed, ob aéris gravitatem, derelictus a. 1599 ac communitas translataEboram; a. 1600 Fratres illue denuo reverterunt, sed a. 1605 definitive ces- Amarah i. Mesopotamia, vel Iraq (Iraq-Arabi, ad flumen Tigris)serunt. Silverio, Carm. Desc., V II. 400/01; Chron. C. D. Port., I. 358/65. s t a t i o M i s s . C . D . (Miss. Bagdatensis) ; fundata a. 1884, sed sine stabili sede missionarii, quae fuit tantum ab a. 1903; initio belli mundialis (1914/18) suppressa fuit a Turéis; facta pace fuit repristinata a. 1920, instanteAltilia, i. Italia, vide : A l t a m u r a . Delegato Apost. D. Smets; cum cura parochiali pro Catholicis rit. latini. Il Carm., X X I I I . (1924), 195/7; E l M - Carm., X X I . (1920), 525/6.Altomira i. Hispania (Castilla)c o n v . F r . C. D . (prov. Castell. Vet.), tit. BM. de Succursu; fundat. Ambert [Ambertum], i. Gallia (dép. Puy-de-Dôme, dioec. Clermont)24. X I. 1571 e conv. Pastrana, prope sanctuarium BM. de Succursu supra domus princeps Soror. III. Ord. reg., vulgo : « Sœursmontem altitudinis 1200 m. Ob penuriam omnium rerum et ob aérem durissi-
 • 78 MONASTICON CARMEIylTANUM MONASTICON CARMEIv ITANUM 79Tertiaires Carmelites dAmbert »; fundat. a. 1916 ab Anna Rodier in Am- e) domus Soror. III. Ord. reg. C. D. Instituti: « T h e O k l a h o m a C o n ­bert; approb. ab Ordinario; aggregai. Ordini Carm. Disc. 14. III. 1916. g r e g a t i o n of C a r m e l i t e S i s t e r s of S t . T e r e s a of T h e I n f a n t J e s u s » in dioec. Oklahoma; vide : O k l a h o m a Heim bucher, Orden und Kongr. d. hath. Kirche. (Paderborn 1934), H» 94¡ L ib . aggregat. II I. Ord. /) domus Soror. III. Ord. reg. O. Carm. sub tit. : « C o r p u s C h r i s t i Car­ m e l i t e s » in Kearnez; vide D u l u t hAmélie-les-Bains i. Gallia (dép. Pyrénées-Or.) g) domus Soror. III. Ord. reg. O. Carm. sub tit. : « S i s t e r s o f O u r L a d ydomus Instituti III Ord. « Carmel Saint-Ioseph ». o f M. C a r m e l o f N e w O r l e a n s » ; vide : N e w O r l e a n s h) domus Soror. III. Ord. reg. O. Carm. de New York, sub tit. : C a r m e l i t eAmerica Centralis vide sub vocabulis: A n t i l l a e , Cuba, Mexico, S i s t e r s f o r t h e S i c k a n d I n f i r m » ; vide : N e w Y o r k . Panamá, Porto Rico, Nicaragua. Amersfoort i. Hollandia (Utrecht)America Meridionalis vide sub vocabulis: A r g e n t i n a , Bolivia, statio Fr. O. Carm. (prov. Flandro-belg.), 1672-1779. Chile, Columbia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. M on. Bat., I l l , 9. Amiens [Ambianum] i. Gallia, (dép. Somme, dioec. Amiens)America Septentrión alis habet I. c o n v . F r . C. D . (prov. Parisien., dein ab a. 1686 Normandiae), tit.a) P r o v i n c i a s O. C a r m . I. New York, seu S. Eliae; II. Chicago, S. Ios.; fundat. 8. IX . 1648, a principe Carolo Lotharingiae, prope eccl. Saint-seu Purissimi Cordis Mariae. Firmin-à-la Pierre », definitive in alia domo, in via: « rue de Mer » 22. II. 1651, 1 S. I. Mc Donald, O. Carm., Carmel in America, s. . 1925. ubi nova eccl. construitur ab a. 1654; suppress, a. 1791, eccl. solo aequatur a. 1798.b) P r o v i c i a s C a r m . D i s c . I. Oklahoma; II. Washington Enchiridion, 233; Louis, Annales, II. 376/87; I l Carm., 1935» T99 -NB. vide pro qualibet proprium vocabulum. II. 111 o n a s t . M o n . C . D ., tit. S. Spiritus et BM. de M. Carm.; fundat.c) m o n a s t e r i a M o n . C. D . , in: 19. V. 1606, a nob. virg. Anna de Violle d’Auxereaux (Sr. Anna a SS. Sacr.);1) Alhambra (1913), 2) Baltimore (1790), 3) Bettendorf (1911) 4) Boston- suppress, a. 1792, paulo post (1804) recuperatum, a. 1905 iterum suppressumRoxbury (1890), 5) Brooklyn (1907), 6) Buffalo (1920) 7) Carmel-by-the-Sea et translat. ad Rochefort (Belgii), ab a. 1922 denuo restitutum in Amiens, est(1925), 8) Clayton (1863), 9) Cleveland (1923), 10) Dallas (1928), 11) D e­ actu in via: « rue St. Fuscien »; subiect. Ordinario, sed cum Constit. italicistroit (1923), 12) Grand Rapids (1914), 13) Indianopolis (1922), 14) L afa­ (ab a. 1926).yette (1936), 15) Loretto (1926), 16) Louisville (1930), Montréal, 17) Mor­ristown (1926), 18) New Orléans (1877), 19) Newport (1929), 20) New Y ork Enchiridion, 23; Chron. d. Carmélites, I. 139 ss., II. 365 ss; Reg. Rescr., X X I X . 216 (1926); Le Carmel, 1948, p. 89; Salmon, Charles, L ’établissement, des(1922), 21) Oklahoma C ity (1939), 22) Philadelphia (1902), 23) Rochester (1930), Carmélites à Amiens. (Amiens, A. Douillet, 1881).24) Sacramento (1935), 25) San Antonio (1935), 26) San Diego (1926),27) San Francisco (1927), 28) Santa Clara (1908), 29) Schenectady (1924), III. d o m u s p r i n c e p s S o r o r . I I I . O r d . r e g . C. D . , sub30) Seattle (1908), 31) Wheeling (1913), 32) Concord (1946), 33) Santa Fé tit. « Carmel-Zélateur du Sacré-Cœur» in via (quondam): «rue d ’Oratoire»;(New Mexico) 1946, 34) Milwaukee (1940), 35) Mobile (1943), 36) Terre can. erect. 16. III. 1928 ab Episcopo Ambianensi, cum fine praecipuo aposto-Haute (1947), 37 ) Columbus, Ohio (1947), 38) Denver, Colorado (1947), latus religiosi ad diffundendam et propagandam doctrinam christianam; aggre­39) New Brunswick (1949), 40) Traverse C ity (1949), 41) Long Beach (1949), gat, Ordini Carm. Disc, ut Tert. Ordo reg. 10. V II. 1928; constat Sororibus42) Berkeley (1949) choristis et conversis, strictae clausurae, et coadiutricibus (vulgo « Tourières »)á) m o n a s t e r i a Mon. O. Carm.: in Allentown (1935) .extra clausuram; communitas ista translata fuit a. 1930 in oppidum Waterloo
 • 8o MONASTICON CARMElylTANUM MONASTICON CARMKIylTANUM 8l(Belgii), «chaussée de Bruxelles»; altera domus huius Instituti est in: Walhain III. c o n v . F r . C. D . (prov. Romanae), t i t . . . ; fundat. a. 1946 (Rescr.St. Paul (prope Gembloux, Namur, Belg.) S. C. 20. IX . 1946) in: «Villa Ranaldi », Torrette di Ancona; derelictus a. 1948 Le Carmel, X V I I (1931/2), 90/1; Chron. d. Carmel, 1939, 155/6. (Deer. Def. Gen. 9. VI. 1947). Andalusia, Provincia O. Carm. et Prov. Carm. Disc., vide: Baetica.Amorebieta i. H isp a n ia (V iz ca y a , dioec. V ito ria )r e s i d e n t i a F r . C. D. (prov. Navarrae), tit. Iesu Pragensis; inaugurata19. I. 1933, cum collegio praeparatorio; derelicta tempore belli civilis, et non- Andes, i. America merid. (Chile), vide : S a n t a Rosa de los Andes.dum recuperata. Andretta i. Italia merid. (prov. Avellino) Anal. C. D., V i l i . 69; Boletìn Oficial, 1946. c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Neapolitan.) ; fundat. .. ; suppress, a. 1652 deer. Innocentii X .Amsterdam [Amstelodamum] i. Hollandia sept. Bull. Carm., II . 710.r e s i d e n t i a M i s s . C a r m . D i s c . (prov. Parisien.), tit. S. Ioseph;fundata 28. V. 1662 per P. Nicolaum a S. Cath. in regione » Nieuwe-Zijds-voorburgwal bij de Rosmarijnsteeg » (definitive). E xstitit usque ad a. 1824, Andria [Andria] i. Italia merid. (prov. Bari, dioec. Andria)quo tradita fuit clero saeculari, ac facta parochia ad SS. Petrum et Paulum. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Apuliae); fundat. a. 1683 (facult. apost. pro fundat. 10. X II. 1683); nov. conv. erect, a. 1690, eccl. inaugurata 11. X I. Enchiridion, 284; Manuale Miss, (ms.), p. 104; A G . 275, e: R elation es de 1755; conv. exspoliatus a. 1799 a militibus gallis, a. 1800 repristinatus; a. 1806 Miss. A m st. (ms., 1664). De Oorsprong der Fransche Carmeliten-Kerken te A m ­ sterdam, ’s Gravenhage en Leyden, in : Roomsch-Kaiholiek, Jaarb. vo or het definitive suppressus et in hospitale militum con versus, ab a. 1839 in semi- K o n in g rijk der N ederlanden (Breda), 2 (1836), p. 137/49; P. Joannes a Cr., narium episcopale. C. D ., De Hollandse Zending van de Ong. Carmelieten, in: Carmel (Tilb.) II. V en tim iglia, Carm. Ital., 22; Il M. Carm., X X . (1934), 156/7; Bull. Carm., (jul. 1949), p. 54/6, 64/7; Mon. Bat.. I l l , 11. II . 634.Anacapri [Ana Caprum] i. insula Capri (Italia, prov. Napoli, dioec. Sorrento) Andujar [Andusara, Andujara, Illiturgis] i. Hispania (Andalucia, prov. Jaen)m o n a s t . M o n . O . C a r m . / tit. S. Michaelis Arch.; fundat. a. 1683 c o n v . F r . C. D. (prov. Andalusiae inf.) tit. S. Ioseph et BM. de M. Carm.;a Ven. Seraphina de Deo, sub iurisd. Ordinarii. fundat. 27. V III. 1590; suppress, a. 1835. V en tim iglia, Carm. I tal., 31, 32; Il M. Carm., X V I . (1930), 273/6. Silverio, Carm. Desc., V I I . n o / 1 1 .Ancona [Ancona] i. Italia sup., (prov. et dioec. Ancona) A n g e l i , S., P r o v i n c i a O. C a r m . , i. SiciliaI. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Romandiolae) ; fundat. a. 1475 (Six­ erecta fuit primum sub nomine: Prov. Vallis Mazareni, a. 1472; dein, abtus IV, sub I . V III. 1475, confirmât donationem duarum ecclesiarum, i. e. BM. a. 1580 vocatur Prov. S. Angeli, complectens omnes conventus, qui siti erantin Corthe et S. Crucis, cum terris adiacentibus, pro construendo conventu), in valle Mazara. Postquam a. 1652, decreto Innocentii X , suppressi fueruntvel potius (iuxta Le zana) a. 1490; periit tempore general, suppressionis (1810). sequ. conventus minores: Calamonici, Camerata, Castronuovo, Cefalù, Ciminna, Delia, Giuliana, Messimeli, Mussomeli, Palazzo Adriano, Polizzi, Raffadali, < V en tim iglia, Carm. Ital., 37; L ezana, Annales, IV . 973; Bull. Carm., I I (X V). Sala di Partinico, S. Angelo, S. Stefano, Villafranca, cum aliquot aliis, qui vero paulo post Ordini restituii sunt, Provincia ista habuit vers. a. 1765 sequ.II. c o n v . F r . C. D . (prov. Romanae); fundat. 5. VI. 1642 apud eccl. conventus Fratrum:S. Peregrini; suppress, a. 1810; eccl. est hodie eccl. parochialis. 1) Palermo (BM. de Carm., 1238), 2) Tràpani (1201), 3) Agrigento (1200), Enchiridion, 200; Cenni stor. d. prov. Romana (1929), p. 356/8* 4) Licata (BM. de Carm., ca. 1200), 5) Sciacca (ca. 1200), 6) Caltanissetta 6
 • 82 MONASTICO N CARMKUTANUM m o n a s t ic o n c a r m e & it a n u m(1270), 7) Sutera (1380), 8) Caltabellotta (1270), 9) Salemi (1423), 10) Cala- Anghiari al. Anglario, [Anglarium] i. Italia sup. (Etruria, prov. et dioec.tafimi (1430), 11) Notabile (ins. Malta, 1374), 12) Alcamo (1574), 13) Corleone Arezzo)(1614), 14) Monte S. Giuliano (1579), 15) Mazzara (1370), 16) Bivona (1250), c o n v . F r . O. C a r m . (Congr. Mantuanae); fundat. 1. V II. 1548 apud17) Partanna (1323), 18) Sambuca (1551), 19) Recalmuto (1550), 20) Naro eccl. S. Mariae deCombarbio (quae prius fuerat Fratrum Minor, de observ.)(1480), 21) Burgio (1538), 22) Bisacquino (1548), 23) Castelvetrano (1462), in regione S. Maria de Micciano; suppress, vers. 1810 (?).24) Prizzi (1270), 25) Monreale (1561), 26) Gibillina (1565), 27) Carini (1570), V agh i, Comment., 356/7; V en tim iglia, Carm. Ital., 5 1.28) Favara (1568), 29) Termine (1580), 30) Valletta (Malta, 1570), 31) Cani­catti (1580), 32) Palermo (S. Nicola, 1574), 33) Alessandria 34) P a­lermo (M. de Succursu, 1599), 35 ) Licata (S. Angeli, 1598), 36) Partenico Angiro [Angiria] i. Sicilia (prov. Catania ?)(1634), 37 ) Palermo (BM. dellIdra, 1585) c o nv . Fr. ca. a. 1866. O. Carm. (prov. S. Alberti);fundat. a. 1609; suppress, necnon 1 m o n a s t e r i u m M o n . O. C a r m . in Palermo ;Provincia ista interiit in generali suppressione saec. X IX . (1867) et non Anglario vide : A n g h i a r i . -fuit resuscitata. V entim iglia, Carm. Ital., 5/7; Anal. O. Carm., I. 323/4; Bull. Carm., Anglia II. 710. I. P r o v i n c i a O. C a r m . ; initium habuit a. 1242 fundatione primorum conventuum; in provinciam erecta ca. a. 1245; a. 1303 ab illa fuit dismembrataAngera i. Italia sup. (Lombardia, prov. Varese, dioec. Milano) Prov. Hiberniae, a. 1324 Prov. Scotiae; exstincta est a. 1538/9, tempore Hen-m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Teresiae et S. loan, a Cr.; fundat. post rici V III. Habuit ante suppressionem sequ. c o n v e n t u s F r a t r u m :a. 1676, sub iurisd. Ordinarii. 1) Aylesford (1242), 2) Hulne (1242), 3) Burnham (1253), 4) Newenden (1247), 5) Cambridge (1247), 6) London (ca. 1248), 7) Oxford (ca. 1249), 8) Y ork (1255), 9) Norwich (1256), 10) Bristol (1268), 11) Stamford (1268), 12) LincolnAngers [Andegavum] i. Gallia (Lyonnaise, dép. Maine-et-Loire, dioec. Angers) (1269), 13) Glovern (1269), 14) Linn (ca. 1269), 15) Berwich (1270), 16) Nor­I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Turonensis), tit. S. Ioseph de Chalins; thampton (1271), 17) Nottingham (1272), 18) Sandwich (1272), 19) Yarm outhfundat. a. 1294 vel probabilius a. 1291 extra muros civitatis, propterea tempore (1276), 20) Ipswich (1276), 21) Winton (1278), 22) Chester (1279), 23) Applebybelli 100 annorum, occasione obsidionis civitatis per Anglos, derelictus ac intra (1281), 24) Denbigh (1289), 25) Kingston (1289), 20)^Maldon (1292), 27) St. Bo-civitatem ad ripam dexteram fluminis Maine translates (ca. 1363), (habetur tulph (Boston, 1293), 28) Sutton (1296), 29) Newcastle (1298), 30) Bla-pro a. 1351, 8. V., Bulla Clem. VI. pro translatione); in hoc conv. sancte obdor- keney (1296), 31) Shoreham (1317), 32) Marlborough (1317), 33) Hitchinm ivit B. Ioannes Soreth, 25, V II. 1471; a. 1608 ibi fuit introducta reforma T u ­ (1317), 34) Scarborough (1319)* 35 ) Coventry (1332), 36) Ludlow (ca. 1340),ronensis; suppress. 29. IV . 1791. 37) Doncaster (1350), 38) Alverton, (1354) 39) Calais (1312, resp. 1344). Lezana, Annales, IV . 602; Bull. Carm., I I I . 70/1; Étud. Carm., I X . (1924), Anal. O. Carm., V I I . 163/79; I. 352/56; White Friars, m / 2 9 9 ; Sheppard 72; X V I I . (1932), II. 192; A n toin e, Carm. en France. P rov. de T ouraine L . C., Carmel in England: the seventh Centenary, in: Clergy Review, 1942, p. 493 ss. (ms.), p. 181-209. L an celot C. Sheppard, The English Carmelites (London, B urn s Oats, 1943); V III + x i 5 P-II. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. Incarnati onis D.ni; fundat. 18. I. 1626, II. M i s s i o C a r m . D i s c . ; initium habuit a. 1614 decreto Cap. Gen.,opera D. Mariae de Miron, comitissae de Caravai, e monast. de Tours; sup­ eamque incoepit P. Simon Stock a S. Maria a. 1615, quo ut primus missionariuspress. a. 1792; nova fundatio ibi facta fuit a. 1850 e monast. Cahors, sub deno- C. D, in Angliam venit; habuit haec Missio ex ilio tempore semper aliquas sta-minatione « La Trinité », quae adhuc existit. tiones, licet occultas, praesertim in: 1) London, 2) Canterbury, 3) Manchester, Enchiridion, 107; Chron. d. Carmelites, I. 192, IV . 364/73; Le Carmel, 1948, 4) Buckingham, 5) Withan (Essex). Finem habuit saec. X IX , quando insti- p. 89. tuta fuit in Anglia Hierarchia.
 • 84 MONASTICON CARMELITANI™! MONASTICON CARMEIJTANUM 85 Enchridion, 51; Zim m erm an, Carmel in England (London 1899); A G . 271, Angola, regnum d e . . . , i. Africa occid. d: H ist. Miss. A n gliae. (1614/83), ms.; A G . 277: Blasins a P urif., H ist. Miss. M i s s i o C a r m . D i s c . ; initium habuit a. 1582 resp. 1584» expeditione A ngliae. ms. 3 missionariorum i. e.: P. Didaci a SS. Sacr., P. Didaci ab Incarnatione,III. P r o v i n c i a C a r m . D i s c . , sub titulo: S. Simonis Stock; cano- Fr. Francisci a Iesu (« Indigni » ; paulum tantum temporis duravit, quia iam )nice erecta est a. 1885; habuit sequ. c o n v e n t u s F r a t r u m : a. 1587 revocati fuerunt missionarii in patriam.1) Kensington-London (1862), 2) Wincanton (1884), 3) Gerrard’s Cross (1909). II Carm., 1941, p. m / 1 3 , 133/5, 1 75/7> 196/8 ; Chron. C. D. Port., I .Suppressa fuit resp. unita Prov. Hiberniae, decreto S. C. Religiös., 20. V III. 1927. 101/22. Poland, The Friars in Sussex (1928), p. 192; Anal. C. D., II. 67. Angoulème [Engolisma] i. Gallia (Aquitania, dép. Charente, dioec. Angou-Anglia et Scotia habet actu: lème)I. c o n v e n t u s F r . O. C a r m . (prov. Hibern.) : 1) Aberystwyth, I. c o n v . F r . C . D . (prov. Aquitan.), tit. BM. de M. Carmelo; fundat.2) Faversham, 3) Hartley, 4) Sittingboume 8. IX . 1654, sumptibus D. Iacobi de Peyrat eiusque coniugis D. Ioannae de Maledant (postea Sr. Teresiae a S. Ioseph), in regione: «faubourg de l ’Hom-II. c o n v e n t u s F r . C. D . (prov. Anglo-Hibern.) : 1) London (Ken­ meau », in platea: « Hôpital Saint-Roch »; suppress, a. 1792.sington), 2) Wincanton, 3) Gerrard’s Cross. Enchiridion, 259; Louis, Annales, II . 524/8.III. m o n a s t e r i a M o n . C . D . (sub iurisd. Ordinarii):I) Birkenhead (1918), 2) Birmingham-Yardley (1933), 3) Branksome (1927), II. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. SS. Trinitatis; fundat. 7. III. (resp.4) Bridell (1930), 5) Chichester (1870), 6) Darlington (1830), 7) Dolgelly 4. V.) 1654 sumptibus nob. D. Annae de Chatelard (postea Sr. M. Annae Tere­(1929), 9) Dumbarton (1934), 9) Dunfermline (1933), 10) Dysart (1931), siae) e monast. Limoges; suppress, a. 1792; resuscitatum, facta nova fundatione,II) Edinburgh (1925), 12) Efford (1919), 13) Exmouth (1926), 14) Falkirk a. 1854 e monast. Lectoure; iterum suppress, a. 1901 et translat. ad Hérinne-(1931), 15) Fulwood (1917), 16) Gillingham (1925), 17) Glasgow-Langside les-Enghiens (Belgii, Brabant); inde translat. a. 1925 i. civ. Tourcoing (Nord),(1918), 18) H autm onten St. Helier (Jersey, 1901), 19) Hitchin (1925), 20) Ips­ ubi adhuc existit.wich (1921), 21) Kersal (1920), 22) Lanherne (1794), 23) Liverpool-W est Enchiridion, 260; Chron. d. Carmélites, I. 273, V . 241/44; Le Carmel, 1948»Derby (1907), 24) Llandovery (1934), 25) London-Hendon (1880), 26) London- p. 89/90.Highbury Park (1918), 27) London-Nothing Hill (1878), 28) Mansfield (1926),29) Oban (1924), 30) Oxford (1923), 31) Reading (1926), 32) Saffron-Walden Angra dos Reis da Ilha Grande i. America merid. (Brasilia, Rio de Janeiro)(1928), 33) Sheffield (1911), 34) St. Helens (1914), 35) Tavistock (1927), c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Fluminis Ianuarii); fundat. a. 1593 u t36) W aterbeach (1923), 37) Watford (1938), 38) Wells (1875), 39) Wigan- hospitium, erect, in Prioratum a. 1608; adhuc existit.Upholland (1927), 40) Wolverhampton-Penn Fields (1922). Anal. O. Carm., I. 647; I X . (fase. I), 27; I l M. Carm., II I. 50.IV. d o m u s S o r o r . I I I . O r d . reg., Instituti: «Herz Jesu Schwes­tern, (Sittard), in; Maldon (Essex). Angri i. Italia inf. (prov. Salerno, dioec. Nocera dei Pagani) c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Neapolitan.); fu n d a t... ; suppress, a. 1652Anglo-Hiberniae. . . , P r o v i n c i a C a r m . D i s c , decreto Innocentii X .erecta fuit, decreto S. C. Religiös., 20. V III. 1927, uniendo duas semi-pro- Bull. Carm., I I 710.vincias Angliae et Hiberniae in unam, sub titulo S. Simonis Stock et S. Patritii.Habet actu sequ. c o n v e n t u s F r a t r u m : Ankwo i. China (prov. Hopei, Vic. Ap. Ankwo)1) Dublin (S. Teresa), 2) Dublin (St. M ary’s), 3) Loughrea, 4) London (Ken­ domus Soror. indigenar. III. O r d . , sub titulo ; « Petitessington), 5) Wincanton, 6) Gerrard’s Cross, 7) Castlemartyr, 8) Alhambra Sœurs de S. Thérèse de Lisieux »; fundata a. 1929 a P. Vincentio Lebbe,(California), 9) Encino (California). 5. A. M.; habet a. 1937 Sorores 104. Anal. C. D., I I . 67. Il Carm., 1937, p. 55; 1940, P- 211/12.
 • 86 MONASTICON CARME^ITANUM MONASTICON CARMEI/ITANTJM 87An no nay [Annonaeum] i. Gallia (Ardèche) Antequera i. A m e ric a (M exico) o n a s t . M o n . C. D . ; fundat. a. 1890 e monast. Les Vans; sed postea, c o n v . F r . C. D. (prov. Mexican.), tit. S. Crucis; fundat. a. 1699; nonprobab. a. 1901, suppressum. amplius existit. Le Carmel, 1948, p. 90. Estado de la prov. de Aragón. (V alencia 1927), p. 85. Antignano prope L iv o r n o , i. Ita lia , v id e : L i v o r n o .Antakie [Antiochia] i. Syriac o n v . F r . O . C a r m . (prov. Terrae Sanctae); fundat vers. 1152, sub Antillae minores, insulae inter Mare Caribicum et OceanumAymerico Patriarcha Antiocheno; destructus a Saracenis a. 1268. M i s s i o n e s F r . O . C a r m . (prov. Turonensis); initium habuerunt Lezana, Armales, IV . 44/5; V entim iglia, Hist. Prior. Gen., 43. а. 1646, exstinctae esse creduntur tempore perturbationis gallicae (1792); sta- tiones erant in insulis: Guadeloupe (cum 5 paroeciis) (1651), lies des Saints « (1 paroecia), Ile de Marie Galante (3 paroec.), lie St. Christophe (1649), IleAntelopy ad Kowno [Antelepcia] i. Lithuania (claustrum « Jesumonta- St. Martin (1650). A. 1920 denuo concredita fuit Patribus prov. Arago-Va- num ») lentinae (O. Carm.) paroecia in insula Vieques (dioec. Puerto Rico), et inc o n v . F r . C . D . (prov. Lituan.); fundat. a. 1734; suppress, a. 1832. Culebra (eiusd. dioec.), necnon a. 1921 paroecia i. Ciales (Puerto Rico). Anal. O. Carm., V I . 380/409; Il M. Carm., V I (1920), 46/8, V I I . 34; A n ­Antequera [Antiquaria, Antequaria] i. Hispania (Andalucía, prov. et dioec. toine, Province de Touraine (ms.), p. 121-123. Málaga)I. m o n a s t . M o n . O . C a r m . , tit. SS. Incarnationis; fundat. a. 1500; Antiochia, hodie Antakie, i. Syria, vide: A n t a k i e .adhuc existit sub iurisd. Ordinarii. C alahorra, Compend., 134; Anal. O. Carm., I. 456. Antwerpen, gall. Anvers, [Antverpia] i. Belgio (prov. Antwerpen, dioec. Mechelen)II. C o n v . F r . O . C a r m . (prov. Baeticae); fundat. a. 1513; suppress, I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Flandro-Belg.); fundat. a. 1493 (etsia. 1835; resuscitatus, erectione novi conventus apud antiquata eccl. a. 1939 Fratres iam ab a. 1405 circiter ibi habitare coeperint ut terminarii conv. Mech-(Rescr. S. C. 14. III. 1939), in via: « Calle Barbacana, 1 ». liniensis); inchoatus a P. Aegidio de Merica (el. 1497 Kpisc.), absolutus a. 1510; Calahorra, Compend., 133; Anal. O. Carm., X . 408. circa a. 1636 ibi introducta fuit reforma Turonensis; periit tempore perturbata gallicae.III. c o n v . F r . C . D . (prov. Andalusiae sup.), tit. BM. de Bethlehem; L ezana, Annales, IV . 761, 982/4; Anal. O. Carm., I. 616, 619.fundat. 5. X . 1617, supprimendo conv. eremiticum ad S. Ioannem B. de Tra-sierra, cuius ius antiquitatis cum bonis transiit ad novum conv. Antiquarien- II. m o n a s t . M o n . C . D . , tit. S. Ioseph, sub iurisd. Ordinis; fundat.sem, apud eccl. de Belén, (carretera de Granada); inde translat. a. 1640 intra б. X I. 1612 a B. Anna a S. Bartholomaeo (quae sua intercessione civitatemcivitatem, in viam: «calle de las tres Cruces», ibi que, constructo conventu, illam bis ab oppugnatione Principis Gulielmi de Orange liberavit, scil. 1622,remanserunt Fratres usque ad suppressionem a. 1835; eccl. adhuc supe rest ; 1624, quaeque ibi sancte obiit 7. VI. 1626); nov. monast. erigi coepit in viaconv. vero est domjcilium privatum. «rue Rosier», a. 1615, ecclesia vero ab a. 1635; occasione divisionis prov. S ilverio, Carm. Desc., V II. 418; V i l i . 882/3. Flandro-Belg., a. 1761, transiit ad nov. prov. Brabantiae; suppress, tempore perturbat. gallicae (1796); resuscitatum a. 1801, est actu in unione prov.IV. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Ioseph; fundat. 11. V II. 1636, a Flandriae.quodam Hieronymo Mattias de Rojas; adhuc existit. Enchiridion, 48/9; Silverio, Carm. Desc., V I I I . 555/9; H ardm an, Engl. Silverio, Carm. Desc., I X . 521/7. Carm., 151/54; AG. 324, f: relatio fund, (ms.); ADG. X I V . 475/6.
 • 88 MONASTICON CARMEIylTANUM MONASTICON CARMEUTANUM 89 III. c o n v . F r . C. D . (prov. Flandro-Belg.), tit. S. Ioseph ; fundat. fundat. ca. a. 1194 a Carmelitis venientibus e Ierusalem; periit a. I 57T>quando 14. V. 1618, a Ven. P. Thoma a Iesu; transiit a. 1761 ad nov. prov. Bra- insula Cypri expugnata fuit a Saracenis. bantiae; suppress, tempore perturbât, gallicae (1796); A. 1921 in loco Luy- Lezana, Annales, IV . 125; A G . 310, p.: Doc. graec. quoad conv. i. ins. thaegen, prope Antverpiam, nov. conv. Fr. C. D. (prov. Flandriae) fundat. est. Cypri. Enchiridion, 71; A D G . X I V . 475/6; A G . 103, a: H ist, fundat. B elgicar., p. 183/202. Appingedam, vel Appingen, [Appingum] i. Hollandia (Frisia Or., dioec. Utrecht) IV. m o n a s t . M o n . C . D . , tit. S. Ioseph et S. Annae; fundat. 1. V. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Alemaniae inf.); fundat. a. 1435, erect, 1619 a Ven. M. Anna a Iesu pro Monialibus Anglis, (subiectum, L itt. Grego- i. Prioratum a. 1438; a. 1530, a comite Enno, Monialibus O. S. D. traditur ac rii X V , 17. III. 1623, iurisdictioni Ordinarii), in via: «rue Houblonnière (Hop- a. 1545 igne destructus. land); aliae fundationes (pro monialibus Anglis) factae sunt ex hoc monast. Antverpiensi (Hopland) in: s’Hertogenbosch (Hollandia) 1624, Köln (S. Ma­ Anal. O. Carm., V I I I . 557/61; Carmelrozen,KN. 70; Mon. Bat., I l l , 12. riae Lauretanae, Kupfergasse, German.) 1630, Aalst (vel: Alost, Belgii) 1631, Düsseldorf (Germania) 1643, Lierre (Belgii) 1648, Hoogstraeten-Antwerpen Appleby [Apulbyensis...] i. Anglia (Westmoreland) (Belgii) 1678; derelictum 29. VI. 1794, causa perturbât, gall., ac translatum c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Angliae); fundat. a. 1281 a DD. de Vercy, i. civit. Lanherne (Anglia) 10. IX . 1794. Percy et Clifford; suppress, a. 1538. Enchiridion, 76, 77; Cavm. i. America, 183/4; H ardm an, Engl. Carm., Lezana, Annales, IV . 425; Anal. O. Carm., V II. 176; White Friars, 276I7. 1/18, 128, 131. A pt [Apta Iulia Vulgentium] i Gallia, (Provence, dép. Vaucluse, dioec. Apt) Anvers i. Belgio, vide: A n t w e r p e n . c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Provinciae); fundat. ca. a. 1290, extra civi- tatem, in antiquo sanctuario S. Pauli; eccl. nova (derelicta illa S. Pauli) cons- tructa ab a. 1296, consecr. 31. V III. 1320; conv. et eccl. devastata a mili- Anzio [Antium] i. Italia centr., (Lazio, prov. Romae, dioec. Albano) tibus Gascogniae (in stipendiis Anglorum) a. 1357, ac denuo a gregibus Sara- I. c o n v . F r . C. D. (prov. Roman.), tit. S. Teresiae a Iesu Inf.; fundat. cenorum a. 1362; conv. resuscitai, ac translat. intra civitatem («place Saint- resp. can. erect. 16. X I. 1925; ecclesia in hon. S. Teresiae a I. Inf. sollemniter Martin »), ibid. nova eccl. consecr. a. 1413; conv. suppress, a. 1790. consecrata fuit 5. V III. 1939, a neoelecto Archiepisc. Babyloniensi, D. Ste­ phano M. Blanquet du Chayla, C. D. A n toin e, Carmel en France, IV . 193/210. Anal. C. D., I. 57; X I V . 238; II Carm., 1935, p. 167/8; 1939, p. 258. Apulia (Puglia), i. Italia, P r o v i n c i a O. C a r m . II. d o m . S o r . I l l O r d . r e g . Instituti « Boville Ernica » ; fund. erecta a. 1321 i. Cap. Gen., divisione prov. Siciliae in Siciliani «ultra Pharum » 1948 apud sanctuarium S. Teresiae a I. Inf. et Siciliam « citra Pharum », quae vocatur deinceps Prov. Apuliae; a. 1472 de­ nuo erecta resp. circumscripta, erectione prov. Neapolitanae, Apuliae, Cala- briae. - Postquam a. 1652, decreto Innocentii X , sequ. conventus minores Aparecida i. Brasilia, dioec. Bello Horizonte) suppressi sunt, scil. Campie, Canosa, Caprarica, Carovigno (1), Miggiano, Mon-.t. monst. Mon. C. D . tit. BM. Virg. (?); fundat.. . . ; actu existit. temilone, Venosa, ac aliquot alii, qui vero decursu temporis Ordini restituti Cf. Regest. Proc. Gen., vol. X X X I I , p. 85/6. fuerunt, Provincia illa habuit ca. a. 1765 sequ. c o n v e n t u s F r a t r u m : 1) Brindisi (1220 ?), 2) Murciano (1357), 3) Barletta (1386), 4) Bitonto (1400), 5) Putignano ( .. .) , 6) Lecce (1540?), 7) Mesagna (1521), 8) Trani (1637), Apelemidia i. insula Cypri, prope Limisso, 9) Grottaglie (1505), 10) Ostuni (i486), 11) Francavilla (1500), 12) Bari (1542), conv. seu e r e m i t o r i u m Fr. O. Garm. (prov. Terrae Sanctae); 13) Taranto (1579), 14) Nardòv (1568), 15) Torrepaduli (1550), 16) Presicce
 • go MONASTICON CARMEIylTANTJM MONASTICON CARMEIJTANUM 91( .. .) , 17) Noja (1583), 18) Cerignola (1576), 19) Canosa (1582), 20) Carovigno Denuo suppressa fuit decreto 21. III. 1880; sed paulo post partim restaurata.(BM. a Carm., 1625), 21) Carovigno (BM. de Succursu, 1588), 22) Monopoli Post novam suppressionem, a. 1901, unita fuit Provinciae Avenionensis ut(1600), 23) Martina (1614), 24) Gensano (1615), 25) S. Pietro in Galatina (1617), Prov. Avenio-Aquitaniae; quae demum a. 1932 dividitur in duas provincias,26) Conversano (1618), 27) Andria (1683). scil. Prov. Avenio-Aquitaniae et Prov. Parisiensis.Necnon 1 m o n a s t . M o n . O. C a r m . in Putignano. Anal. C. D., V I. 286; 241.Exstincta fuit saec. X IX . in generali suppressione. Anal. O. Carm., I. 324; V en tim iglia, Carm. Ital., 21/2; Bull. Carm. Aracena [Aracena, Laelia] i. Hispania (Andalucía, prov. Huelva, dioec. II. 710. Sevilla) 1 I. c o n v . F r . O. Carm. (prov. Baeticae); fundat. a. 1557> suppress,Aquila degli Abruzzi [Aquila in Vestinis] i. Italia centr. (prov. et dioec. Aquila) a. 1835.c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Abrutii); fundat. a. 1405 (facult. apost. Calahorra, Compend., 134.pro fundat. 24. X I. 1405); suppress, saec. X I X (1810). II. m o n a s t . M o n . O . C a r m . , tit. S. Catharinae, sub iurisd. Ordi- V en tim iglia, Carm. Ital., 26; Bull. Carm., I. 161/2. narii; fundat. a. 1536; adhuc existit. Calahorra, Compend., 135.Aquisgrana (it.) i. Germania, vide: A a c h e n ,Aquitania, i. Gallia, P r o v i n c i a O. C a r m . , Aragonia (Aragón), i. Hispania P r o v i n c i a O . C a r m . ; erecta a. 1416, dismembratione e prov. Castel-erecta anno incerto, ante 1264; compiectebatur sequ. c o n v . F r a t r u m : lae; habuit ante suppressionem sequ. c o n v e n t u s F r a t r u m :1) Limoges (1244), 2) Montauban (1256), 3) Cahors (1262), 4) St. Antonin 1) Huesca (1187 ?), 2) Sangüesa (1212), 3) Valencia (1281), 4) Zaragoza (1290),(1270), 5) Figeac (1290), 6) Lauzerte (1300), 7) Albi (1311), 8) Rochefoucauld(1329), 9) Mortemart (1329), 10) L a Châtre (1350), 11) Aurillac (1358), 5) Pamplona (1314), 6) Calatayud (1371), 7) Onda (1566), 8) X a tiv a ( i °)> 57 9) Sadaba (1580), 10) Orihuela (1585), 11) Caudete (1585)» 12) Alicante (1586),12) St. Louis (1491), 13) Pléaux (1641), 14) Verdillac (1666).Extm cta fuit. a. 1790 lege suppressionis. 5 13) S. Barbara(i587), 14) Tudela (1597). T ) Villareal (i 593)> J6) Jaca (i 597)> 17) Alcañiz (1603), 18) Rubielos (1608), 19) Cox (1611), 20) Aren (1612), A n toin e, Carmel en France, to. et V II. 21) Zaragoza II (1658), 22) Egea (1675). a c m o n a s t e r i a M o n . O . C a r m . in:Aquitania, P r o v i c i a C a r m . D i s c . , tit. Iesu, Mariae, Ioseph; 1) Zaragoza (1615), 2) Huesca (1622, S. Mich.), 3) Huesca (Assump., 1656),erecta a. 1641, dismembrati one e prov. Avenionensi; habuitque ante suppres-sionem sequ. c o n v e n t u s F r a t r u m : 4) Valencia (Incarn., 1507), 5) Valencia (S. Anna, 1654), 6) Onteniente ( i )>575 31) Toulouse (1623), 2) Limoges (1625), ) Bordeaux (1626), 4) Clermont 7) Sariñena (1612). E xtin cta fuit a. 1835 lege suppressionis. 7(I 633), 5) Blaye (erem., 1638), 6) Cahors (1639), ) k i ° m (I 643)> 8) Tulle Anal. O. Carm., I. 454/5.(1644), 9) Angoulème (1654), I0) Agen (1660), 11) Perpignan, e prov. Catalon.,(1586, 1662), 12) Bordeaux II (1676). Restaurata fuit initio saec. X X . sub denominatione Prov. Arago-ValentinaPeriit a. 1792 lege suppressionis. habetque actu (1948) sequ. c o n v e n t u s F r a t r u m : 1) Camino de las Fuentes (Zaragoza), 2) Caudete (Albacote), 3) Segorbe-Restaurata fuit a. 1853 cum c o n v e n t i b u s : Altura (Castellón), 4) Cuellas (Segovia), 5) Madrid, 6) Onda I, 7) Onda II,1) Broussey, 2) Agen, 3) Carcassonne, 4) Bordeaux, 5) Montigny. Dividitur 8) Villarreal, 9) Ciales (Puerto Rico), 10) Morovis (Puerto Rico), 11) San-a. 1867 in duas provincias, scil. Aquitaniae et Avenionis; ad Prov. Aquitaniae turce (Puerto Rico).pertinent conventus: Bordeaux, Broussey, Bagnères, Agen, Carcassonne, Tara-steix, Pamiers. Anal. O. Carm., X I . 138.
 • 92 MONASÎICON CARMElylîANUM MONASTICON CARMEIylTANUM 93Aragonia et Valentía, P r o v i n c i a C a r m. D i s c . , tit. S. Te- Arcetri i. Italia (prope Florentiam) resiae c o n v . F r . C. D . (prov. Hetruriae), apud antiqu. eccles. S. Matthaei inI. a n t i q u a : erecta fuit a. 1685, dismembratione conventuum, qui exis- Lepore (quae fuerat primum Fr. Erem. S. Aug., dein Sororum S. Clarae, deintebant in territorio Aragoniae et Valentiae, e prov. Catalauniae, habuitque sequ. Ministror. Infirm., denique, a. 1866/75, Monial. C. D.); fundat a. 1897 (Rescr.conventus Fratrum: S. C. Epp. et Reg. 5. V II. 1897).i) Valencia (1589), 2) Zaragoza (1589), 3) Tam arite (1591), 4) Calatayud Stanislao, Compend. d. Storia d. Ord. Carm., 302/3; Reg. Rescr. X X V . 5 25/6(I599 5 )> ) Huesca (1627), 6) Enguerra (1649), 7 ) Boltaña (1651), 8) Tara- (1897)- 9zona (1654), ) Nules (1673), 10) Sos (1679), 11) Torre del Carmen (v. Calan-da, 1682), 12) Desierto de las Palmas (1694), 13) Teruel (1697). Ardavon i. H ib e rn ia (prov. Dublin-, su b u rb iu m c iv it. D u blin )necnon m o n a s t e r i a M o n i a l i u m C . D . , conv. Fr. O. Carm. (prov. Hibern.); fundat. a. 1908, i. regione: Orwella) sub iurisd. Ordinis: 1) Zaragoza, (S. Ioseph), 2) Valencia (S. Ioseph), 3) Ta- R o ad , R a th g a r; e st dom us stu d ioru m ;razona (S. Anna), 4) Calatayud, 5) Huesca Sword, I. (1937) n. 4, p. 28.b) sub iurisd. Ordinarii: 1) Tarazona (S. loachim, 1632), 2) Teruel (1660),3) Maluenda (1649), 4) Caudiel (1648), 5) Valencia (Corp. Christi, 1681), Ardbreccan i. Hibernia (co. Meath)6) Zaragoza (S. Teresia, 1600), 7) Palma de Mallorca (1617). c o n v . F r . C. D . (prov. Hiberniae); fundat. anno incerto (saec. X V III);Suppressa fuit a. 1835. notus est tantum de hoc conv. aliquis ex Fratribus, qui fuit ibi Superior (f i 2)- 75 Silverio, Carm. Desc. X I . 15. Rushe, Carm. i. Ireland (1903), p. 69.II. m o d e r n a : restaurata fuit, dismembratione e Prov. Castellae Vet. s* Ardee [Atrium Dei] i. Hibernia (co. Louth, dioec Armagh)conv. Las Palmas, Valencia, Tarragona, M a ta n za ^ Cuba) decr. Definit. Gen. I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Hibern.); fundat, ca. a. 1275, a quodam8. V III. 1895, ut semiprovincia; haec Provincia complectitur actu sequ. c o n ­ Ralph Pippard; a. 1315 igne destructus a militibus Roberti Brace ; posteaventus Fratrum: restauratus (ante 1320); suppress. a. 1539 ab Henrico V i l i ; a. 1638 occupatus1) Caravaca (f. 1586, rest. 1904), 2) Valencia (rest. 1884), 3) Zaragoza (rest. 97 4I ^ )> ) San Clemente (rest. 1899), 5) Tarazona (rest. 1915), 6) Las Palmas a Carm. Disc.(f. 1694), 7) Burriana (f. 1896), 8) Castellón da la Plana (f. 1911), 9) Beni- II. c o n v . F r , C. D . (prov. Hibern.), tit. Annuntiationis; fundat. a. 1638casim (1913), 10) Villanueva de la Jara (resusc. 1930), 11) Ibiza (f. 1944). in antiquo conv. Fr. O. Carm. (ut supra); suppress. ca. a. 1642, tempore perse- cutionis puritanae; ab a. 1737 est denuo in possessione O. Carm.; sed anteac sequ. m o n a s t e r i a M o n . C. D . a. 1819 derelictus esse videtur.1) Caravaca, 2) Villanueva de la Jara, 3) Zaragoza (S. los.), 4) Cuenca, 5) V a­ Rushe, A second Thebaid (1905), 235/6; Rushe, Carm. i. Ireland (1903),lencia (S. los.), 6) Daimiel, 7) S. Clemente, 8) Tarazona (S. Anna), 9) Cala­ 62; White Friars, 360/2, 400, 435; F in tan , Irish Prov., I. 14, 46, 264.tayud, 10) Huesca, 11) Zaragoza (S. Teres. 12) Tarazona (S. Ioachim), 13) Ma­luenda, 14) Teruel, 15) Caudiel, 16) Valencia (Corp. Christi), 17) Villarobledo, Ardfinnan i. Hibernia (co. Tipperary, dioec. Lismore)18) Murcia, 19) Castellón de la Plana, 20) Godella, 21) Manises. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Hiberniae); fund. saec. X IV , probabiliter in vico, qui vocatur: « L ad y A bbey », distante ab Ardfinnan mille passus; sup­Arbois [Arbosia, Arborosum] i. Gallia (Franche-Comté, dép. Jura, dioec. press. tempore Henrici V III; adhuc videntur ruinae. Besançon) F in tan , Irish Prov., I. 51a.m o n a s t . M o n . C. D . , tit. BM. de Bono Consilio; fundat. 9. III. 1647e monast. Salins; suppress. a. 1792; non fuit repristinatum. Al*dnacranna i. Hibernia (co. Westmeath, barony Kilkenny, dioec. Meath) Enchiridion, 230; Chron. d. Carmélites, V . 173/86. conv., Fr. O. Carm. (prov. Hibern.); fundat. saec. X IV . a Roberto
 • 94 MONASTICON CARMEWTANUM MONASTICON CARMEUTANUM 95Dillon; a. 1329, 21. I., datur a S. P. Ioanne X X facult. fundationis; suppress, Arequipa i. America merid. (Perù, dioec. Arequipa)sub Henrico V III a. 1539; ab. a. 1737 recuperatus ; post a. 1819 derelictus. I. m o n a s t . Mon. C . D. , tit. S. Ioseph; fundat. mense nov. 1710, adhuc existit, sub prov. Navarr. Rushe, A second Thebaid (1905), 238/9; White Fiars, 371, 435; P in tan , Juan de la Cruz, Monogr. del Conv. de Trujillo (1924), p. 15 Silverio, Irish Prov., I. 62, 263, 281. Carm. Desc., X IV, 577/80. II. c o n v . F r . C. D . , (prov. Navarrae), tit. S. Marthae, «parroquiaArdres [Ardra, A rdracensis.. .] i. Gallia (Arbois, dép. Pas-de-Calais, dioec. de S. Marta»; fundat 15. III. 1929 (facult. apost. 16. X II. 1929). Boulogne)c o n v . F r . O. Carm. (prov. Franciae); fundat. 1. X II. 1659; suppress. Anal. C. D., IV. 197; Silverio, Carm. Desc., X IV . 554 /55 -5. III. 1792. Arezzo [Aretium] i. Italia (Toscana, prov. et dioec. Arezzo) Jacob, Cat., f. i6 r; Antoine, Carm. en France, P rov. de France, fase. I V I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Tusciae): fundat. ca a. 1311 (facult. (ms.), Conv. Ardres. ap. 5. III. 1311); suppress, a. 1652 decreto Innocentii X . Bull. Carm., I. 55; II. 710.Aren [Arenae] i. Hispania (Aragon, dioec. Urgel) II. c o n v . F r . C. D . (prov. Hetruriae), tit. BM. Gratiarum; fundat.conv. Fr. O. Carm. (prov. Aragoniae); fundat. a. 1612; suppress, 16. III. 1695 apud Sanctuarium BM. Gratiarum, in colle « Pitigliano », ina. 1835. antiquo conv. Iesuatorum ; suppress, a .. 1810, sed paulo post recuperatus. Calahorra, Compend., 123. Enchiridion, 388; II Carm., 1938, p.240/44. III. m o n a s t . M o n . C. D . ; fundat. a 1943 (facult. apost. pro erect,Arenas de San Pedro i. Hispania (Castilla, prov. Avila) can. 28. II. 1942) in domo natali S. Teresiae Marg. a S. Corde Iesu (Redi);m o n a s t . M o n . C. D . ; fundat. 11. VI. 1594, e monast Alcalá; inde vita regular, initium habuit nov. 1943; est in: Via Francesco Redi, 17 (Ortitranslat. 29. IV . 1615, i. civitat. Guadalajara; adhuc ibi existit. Rediani). Silverio, Carm. Desc., V II. 402/4. Anal. C. D., X V II. 277.Arenys de Mar i. Hispania (Cataluña, prov. Barcelona) IV. d o m u s S o r o r . I I I . O r d . reg. Instituti « D. N. de M. Carm. »m o n a s t . M o n . C. D . Galliae; fundat. resp. inaugurat. 12. V III. 1905 (Firenze); aperta 3. X . 1927 cum schola element, et asylo, in regione: «tenutae suppresso (1901) monast. de Bédarieux (Gallia, Hérault);derelictum ac del Borro ».venumdatum a. 1919 (fac. apost. 13. X II. 1919) ac translatum i. oppidum Il M . Carm., X III. (1927), 275.Vinça (Gallia, Pyrénées Or.). Silverio, Resumen, 297/8; Reg. Rescr., X X V I I I . 487 (1919). Argenteuil-W aterloo i. Belgio (Brabant, dioec. Malines) m o n a s t . M o n . C. D . , t i t S . Cordis; fundat. a. 1930; i. unione prov. Brabant.; est in vico Ohain, prope Waterloo (« Carmel d ’Argenteuil », Ohain).Arenzano [Arentianum] i. Italia sup. (Liguria, prov. et dioec. Genova)c o n v . F r . C. D . (prov. Genuensis), tit. Iesu Pragensis; fundat. a. 1897 Argentina, Republ. i. America merid., habet:(facult. apost. pro erect, can. 14. V II. 1897); nova eccl. inauguratur 6. IX . I. c o n v e n t u s F r . C. D . (prov. Baeticae):1908; ecclesia titulo Basilicae min. decoratur 6. V. 1928. 1) Córdoba (1901), 2) Buenos Aires I (1904), 3) Rosario de S. i e (1925), 4) Buenos Aires II (1927), 5) Alta Gracia (1928, derelict. 1939), 6) Salta (1929), Il Carm., V II. (1908) 305/12; 1937, p. 348/9; Anal. C. D., I I I. 89/90; Reg. Rescr., X X V . 533 (1897). 7) Tucumàn (1938).
 • 96 MONASTICON CARMEI/ITANUM MONASTICON CARMEIJTANUM 97II. m o n a s t e r i a M o n . C . D . (sub prov. Baetica): red ieru n t i. c iv it. A rles, sed alio in loco fu n d a v e ru n t, sub t it . SS. C ordis e t M a­i) Córdoba (1628), 2) Salta (1846), 3) Rosario de S. Fé (1929), 4) Buenos Aires I, riae M e d ia tricis (fa cu lt. ap ost. pro fun d. 26. IV . 1921).S. José (1891), 5) Buenos Aires II, S. Teresa (1896), 6) Buenos Aires III, Corp. A ntoine, Carm. en France, IV . 282; Chron. d. Carmélites, IV . 574; Anal.Christi (1905), 7) Buenos Aires IV , S. Teres, a I. Inf. (1930), 8) La Piata (1931), C. D., II. 250; Reg. Rescr., X X V I I I . 630 (1921).9) Tucuman (1936), 10) Santa Fé (1939). III. c o n v . Fr. C. D. (prov. A ven ion en .) tit. S. Io sep h ; fu n d a t. 24. I I I .III. d o m u s Soror. III. Ord. reg., Instituti: «Terc. Carm. Desc. 1648, p a u lo p o st, i . e . 4. X I . 1649, d efin itive e x tr a m uros, in tra p o rta m « R o ­de Gracia»: q u ette » e t p o rta m « M arran ou », a b so lu tu s a. 1656; suppress, a. 1790.1) Villa Mercedes I (1910), 2) Rio Cuarto (1912), 3) Buenos Aires I (1912), Enchiridion, 233; A n toin e Carm. en France, IV . 269/74.4) Santa Fé (1913), 5) Buenos Aires II (1921), 6) Villa Mercedes II (1922),7) Wilde (1925). Arlon v e l Arel [A rlunum ] i. B e lg io (L u xe m b u rg, dioec. o lim T rie r, hodieIV . d o ni u s S o r o r . III. Ord. reg., Instituti : « Hermanas Terc. N am ur)de Tarragona »: conv. Fr. O. Carm. (prov. G erm an iae in f.); fu n d a t. a. 1291 (iu x ta1) Goya (1896), 2) Mercedes (1908), 3) Curuzu-Cuatia (1912), 4) Buenos A i­ alios 1342) a co m ité Io an n e de L u x e m b u rg ; d estru ctu s a. 1558 a G allis d u catu mres I (1912), 5) Oliva (1914), 6) Torres (1915), 7) Cosquin (1919), 8) Buenos L u x e m b u r g in v a d e n tib u s; re sta u ra tu s ad finem saec. X V I .; p e rtin u it abindeAires II (1922), 9) Buenos Aires III (1923), 10) Rioja (1924). ad p ro v . V a llo -B e lg .; cu m a. 1785 to ta c iv ita s in cen d io d eleb a tu r, e x c e p to Carm . c o n v e n tu , R e lig io si iliu m h a b ita n tib u s ced ere c o a cti su n t; a. 1796 defi­V. d o m u s Soror. III. Ord. reg. C. D . de Córdoba; vide : C ó r ­ n itiv e suppressus.doba. M artini, Deutsch. Karm., I. 596/7; L ezana, Annales, IV . 454/5; Diet. Hist. et Géogr., IV . 248; Chroniques, 1934, p- / - 155 9 V annérus I., Le projet de fondation d’un couvent de Carmélites à Arlon,Arienzo San Felice [Arentium] i. Italia merid. (prov. Napoli, dioec. Acerra, en 1662-1664, in: Bulletin trimesir. de lI n s titu t archéol. du Luxem bourg, resp. Agata dei Goti) 1943, X I X , 68-79.c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Neapolitan.); fundat. a. 1595, apud eccl.S. Sebastiani; suppress, a. 1810. Armentières [A rm en tariae] i. G a llia (dép. N o rd , dioec. L ille) V en tim iglia, Carm. Ital., 29; id., Carm. Maggiore, 253. mon ast. Mon. C. D., t it . B M . de T re ille ; fu n d a t. a. 1892 in Condom (e m on ast. N arb o n n e); sup press, a. 1901 ac tra n sla t. i. H isp an iam (C alahorra); den uo r e sta u ra t. i. A rm en tières a. 1927 a c in a u g u ra t. 29. X . 1930, in v ia :Arles [Arelas, Arelatum] i. Gallia (Provence, dép. Bouches-du-Rhône, dioec. « ru e Jean Jau rès, 48». Arles) Anal. C. D., V . 166; Le Carmel, 1948, p. 90.c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Provinciae); fundat. ca. a. 1292 prope pala-tium episcopale; inde translat. ca. a. 1323 in alium locum vicinum («rue des Arnhem i. H o lla n d ia (G elderlan d, dioec. U trech t)Carmes »), ubi exstruitur eccl. magnifica, sub tit. Annuntiationis BM., quae J - m o n a s t. Mon. C. D , , t it . S. F a m ilia e ; fu n d a t. 30. I X . 1928, e m on ast.restauratur saec. X V I; ca. a. 1640 introducta reforma Turonensis; suppress, R o erm o n d ; a. 1932 c o n stru itu r n o v . m on ast. in v ia : « B ak en b e rg sch e W e g »,a. 1790; antiqui conv. ne vestigium quidem superest. su b iu risd . O rd in a rii; in unione p ro v . H o llan d iae. A n toin e, Carm. en France, IV . 251/82. R en ata, Friedenskönigin, p. 189; Carmel (Tilb.), I I (1949) P- 121.II. m o n a s t . M o n . C. D . ; fundat. 14. I. 1632, e monast. Lyon; sup­press. 1791; resuscitat. a. 1823; translat. in alium locum a. 1868, denuo sup­ Arras [A treb atu m ] i. G a llia (A rtois, dép. P as-d e-C alais, dioec. Arras)press. a. 1901 ac translat. i. oppidum Ventimiglia (Italia); a. 1918 Moniales I. c o n v . Fr. O. Carm. (prov. F ra n cia e ); fu n d a t. a. 1295 v e l a . 1312 7
 • 98 MONASTICON CARMEIvITANUM MONASTICON CARMEWTANUM 99in suburbio, in conv. Fratrum de Poenitentia, (« faubourg St Sauveur », pro- a. 1810; resuscitatus a. 1942, 24. X II., a Patribus prov. Romanae, ad quampe portam S. Nicolai); confirmât, a. Ioanne X X II, 4. III. 1329; destructus, hodie pertinet, apud sanctuarium « dell’Icona ».una cum suburbio, ab Anglis a. 1370; post restaurationem denuo destructusab ipsis civibus me tu obsidionis Caroli V I, Regis Galliarum; tertio combustus Ventimiglia, Carm. Ital., 38; I l M . Carm., 1943, p. 8/9.a. 1477, Ludovico X I civitatem obsidente; a. 1478 in civitatem translatas;suppress, a. 1791. Ascoli di Puglia, vel Ascoli Satriano [Asculum] i. Italia inf. (prov. Fog­ gia, dioec. Ascoli) L ezana, Annales, IV . 465; Étud. Carm., I X . (1924), 360; Bull. Carm., I. c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Neapolitan.); fu n d a t... ; suppress, a. 1652 554 (1329), I I I . 96/7 (1372); A ntoine, Carm. en France., P rov. de P rance (ms.), fase. I, p. 187/238. decreto Innocentii X . Bull. Carm., II . 710.II. c o n v . F r . C . D . (prov. Parisien., postea Normandiae), tit. S. Ioseph;fundat. 13. IV. 1642; suppress, a. 1791. Ashar, prope Basrah (Iraq) Enchiridion, 200; Louis, Annales, II. 165/9; A G . 206, d: docum . quoad r e s i d e n t i a Mission. Fr. C. D., tit. S. Teresiae a I. Inf. Mis- fun dat. (ms.). sionis Bagdatensis; fundat. a . ..III. m o n a s t . M o n . C. D . ; fundat. a. 1890 e monast. Amiens, actuin via: « rue Baudimont, 53 ». Asigliano Veneto i. Italia sup. (prov. et dioec. Vicenza) c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Venetae); fu n d a t ...; suppress, a. 1652Ars-sur-Formans i. Gallia (dép. Ain, dioec. Belley) decreto Innocentii X .m o n a s t . M o n . C . D . , tit. BM., Reginae cleri; inaugurat. 8. X II. 1939 Bull. Carm., II . 710.(fac. apost. pro erect, can. 7. VI. 1939), e monast. Reims. Anal. C. D., X I V . 367; Le Carmel, 1940, p. 68/73. Assanera [Assa nera] i. Italia (prope Firenze) m o n a s t . M o n . O. C a r m . , tit. B. Mariae Gratiarum; fundat. ca. a.Ars-en-Ré i. Gallia (Bretagne, dép. Charente-inf.) 1520 a P. Angelo de Florentia.m o n a s t . M o n . O . C a r m . ; fundat. a. 1473, suppressione et unione Act. Cap. Gen., I. 273.monasterii Mon. O. S. B. ad S. Georgium monasterio « Trium Mariarum », deNazaret (Vannes) (facult. apost. pro unione 27. V I. 1473), ad instantiam Assens [Assensis, Asnesum], i. regno Daniae, ins. FünenB. Franciscae d’Amboise; suppress, a. 1791. c o n v , -F r . O . C a r m . (prov. Daniae); fundat. ca. a. 1500, interiit a. 1529 Bull. Carm., I. 302/4. tempore introductionis doctrinae lutheranae in Daniam; Prior conventus, P. Petrus Laurenssen, ad haereticorum doctrinam transiit illisque conventumAsaro [Asarum, A sarensis...] i. Sicilia (prov. Catania) tradidit.c o n v . F r . O . C a r m . (p ro v ....); fundat. vers. 1422; derelictus esse Anal. O. Carm., I. 581.vide tur, quia saec. X V III non est amplius sermo de ilio. L ezana, Annales, IV . 797. Asti [Asta], i. Italia sup. (Piemonte, prov. et dioec. Asti) I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Pedemontis); fundat. a. 1269 in subur­Ascoli Piceno [Asculum Picenum] i. Italia (prov. et dioec. Ascoli) bio civitatis, dicto: Rilaio; inde translat. ad portam S. Antonii; inde denuoc o n v . F r . O . C a r m . (prov. Montis Sancti, Romae); fundat. a. 1599; translat., a. 1335, in vicum S. Mariae Novae, ubi amplum coenobium fabri-alio translat. a. 1636; eccl. ampliata a. 1698; post suppressionem dictae catur, beneficio Thomae Rotarii; suppress, vers. .1802.prov. Montis Sancti, a. 1783, conv. aggregatur prov. Romanae; suppress. Lezana, Annales, IV . 398; V en tim iglia, Carm. Ital., 48.
 • IOO MONASTICON CARMEIylTANUM MONASTICON CARMEUTANUM IOI II. c o n v . F r . C . D . , (prov. Pedemont.), tit. S. Ioseph; fundat. 12. V i li . Athen, graec. Atine [Athenae], caput Graeciae 1646, in palatio Ser.mae Ducissae de Sabaudia, Christinae, contiguo conven- 4 monast. Mon. C. D.; fundat. 15. X II. 1935 e monast de Constanti­ tui Carm. a. obs.; suppress, a. 1802; resuscitai, a. 1823, sed. a. 1855 iterum nople. suppressus. Enchiridion, 226/7; A G . 155, d: D iario d. fondaz. di Piem onte. Atlixco, vel Atlisco, prius: Villa de Carrion, i. America (Mexico, distans ab urbe Mexico 30 millibus) Asuncion, La [Assumptionis] i. America merid. (Venezuela, Nueva Esparta, c o n v . F r . C . D . (prov. Mexican.), tit. BM. de M. Carm.; fundat. a. 1588, super insula Margarita) vel potius 28. IX . 1589, quo positus fuit lapis fundamentalis; suppr. 1861. c o n v . F . O . C a r m . (Commissariatus Cathalauniae) cum paroecia; fun­ Diccion. Univ. Hist, et Geogr. (M exico 1853), I I . 180; Cuevas, S. I., Hist, dat. a. 1922. de la Iglesia en Mexico (1924), I I I . 317; AG. 214, b: « I n fo r m e .. . » (1895). Sword, V I (1942) n. 2, p. 192. !*> Aubagne [Albinia] i. Gallia merid. (dep. Bouches-du-Rhone) Atens (Athenae] i Germania (Frisia Or., dioec. Bremensis, inter flum. Jade m ona st . Mon. C . D . ; fundat. 18. VI. 1844 (e monast Marseille I ) ; sup- et Weser) pres. a. 1848. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. German, infer.); fundat. a. 1505 a muni­ cipio; a. 1513 in Prioratum erectus; sed iam a. 1522, propagata haeresi luthe- Chron d. Carmelites, I. 294; Le Carmel, 1948, p. 9°- rana in ducatu Oldeburgensi, expulsis Fratribus, ab haereticis oceupatur. Anal. O. Carm., V i l i . 561/2. Auburn, i. America sept. (U. S. A., New York, dioec. Rochester) c o n v . F r . O. C a r m . (prov. S. Eliae seu Neo Eborracensis); fund. 15. Atessa (Atissa] i. Italia centr. (prov. et dioec. Chieti) V. 1946 pro novitiatu [« 108 Pouth Street Auburn, N. Y . »]. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Abrutii); fundat. a.1600; suppress, a. 1652 Anal. O. Carm., X I I I , p. 47. decreto Innocentii X ., sed paulo post Ordini restitutus; definitive suppress, ca. a. 1810. Auch [Auxitana, Auscii] i. Gallia (dep. Gers, dioec. Auch) V en tim iglia, Carm. Hai., 26; Bull. Carm., II. 710. >4 m o n a s t . M o n . C. D . , tit. SS. Trinitatis; fundat. 14. III. 1630, a D°k , 0 de Marsuyer, Praesidente Tolosano (e monast. Toulouse); suppress, a. 1792. Ath [Atha, Athum] i. Belgio (Hainaut, dioec. Tournai) resuscitatum 20. II. 1835 e monast Montauban; transiit a. 1934 (facult. apost. m o n a s t . M o n . C . D . , tit. SS. Cordis; fundat. 5. X I. 1875, in via: 21. IX . 1934) ad iurisdict. Ordinis; est actu in via: «rue Edgar Q u in et» . « rue des Ecriniers »; est in unione prov. Brabantiae. Enchiridion, 128; Chron. d. Carmelites, IV . 528/36; Anal. C. D., I X . 270; Chroniques, 1932, p. 83. Le Carmel, 1948, p. 90. Athboy i. Hibernia (co. Meath, barony Lune, dioec. Meath) Auckland - Epsom, S. E. 3, i. insula New Zealand (dioec. Auckland) c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Hiberniae); fundat. 17. X . 1317, a quo- I. m o n a s t . M o n . C . D . , tit. S. Thomae A p .; fundat. a. 1937 e monast. dam Gulielmo de Loundres; suppress, a. 1539 sub Henrico V i l i , transiit saec. Sydney, in regione: «Mt. Albert Road, 636», Epsom. X V II. in possessionem Carm. Disc. (ca. a. 1629); iterum suppress, tempore per- secutionis puritanae, ca. 1642; est ab a. 1737 iterum in possessione Carm. a. II. c o n v . F r . O . C a r m . ; can. erect. Rescr. S. Cong. Relig. 11. X I. 1948 obs., sed post 1819 derelictus esse videtur; in loco, ubi fuit conventus, est ho- resp. deer. Prioris Gen.lis. 19. X I. 1948. die eccl. protestantica. Vinculum, a. I. n. 12, p. 117. R ushe, A second Thebaid (1905), 234/5; id ., Carm. i. Ireland, 62; White Friars, 368, 400, 435, 436; P in tan , Irish Prov., I. 48, 263. Audenaerde i. Belgio, vide: O u d e n a a r d e
 • 102 MONASTICON CARMEIylTANTTM MONASTICON CARMEIvlXANUM 103Aufkirchen a. Würmsee, i. Bavaria (dioee. München) Auray [Auracium, Pleneretensis conv.] i. Gallia (Bretagne, dép. Morbihan,m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Ioseph, sub iurisd. Ordinarii; fundat. dioec. Vannes)18. X II. 1896 e monast. Mayerling (Austria). c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Turoniae); fundat. a. 1630; suppress, Stimm, v. B. Karmel (Graz), V I. (1896/7), p. 60, 78. a. 1791 ca. Calahorra, Comp end., 120.Augsburg [Augusta Vindelicorum] i. Germania (Bavaria, dioee. Augsburg)I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. German, superior.), tit. S. Annae; fun­ Aurillac [Aureliacum, Aurilacum] i. Gallia (Auvergne, dép. Cantal, dioec.dat. vers. 1270, eccl. constructa a. 1321; conv. incendio destructus 29. X I. St. Flour)1460; ab a. 1461 restauratus; a. 1525 Religiosi maiorem in partem adhaerent I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Aquitaniae); fundat. ca. a. 1358 (facult.doctrinae Lu the ri; a. 1531 in conventu erigitur schola publica studiorum; die apost. pro fund. 19. III. 1358; iuxta Lud. Iacob a. 1300) sumptibus cuiusdam15. X . 1534 ultimi Religiosi, qui catholici remanserunt, relinquunt conventum, D. Géraud de Jagnac, domini castelli de Jagnac; tempore belli religionis, a. 1569»et ecclesia tradita fuit cultui Protestantium, qui ea adhuc utuntur. funditus dirutus a Calvinistis; ab a. 1621 restauratus; suppress, a. I °> ac 79 M artini, Deutsch. Karm., II. 138/57; Hist. Jahrbuch, 1940, p. 690, 696: anno sequ. alienatus; est hodie lyceum pro puellis; ecclesia vero paulo post B eziehun gen zu den Fugger. solo aequatur. A n toin e, Carm. en France, V II. 9/35; Lezana, Annales, IV . 631/2; Bull.II. c o n v . F r . C . D . (prov. Coloniensis, ab a. 1741 Bavaricae), tit. Carm., II I . 84/5; Iacob, Cat.S. Annae; fundat. a. 1630, resp. 6. III. 1632, quo die Abbas Benedictinorumad S. Udalricum Patribus Oratorium S. Iacobi tradidit; a. 1636 conv. et eccl. II. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Cordis Mariae; fundat. 1858 ea Suecis incendio destructa fuerunt; restaurata denuo incendio deleta a. 1646; monasterio Montauban; actu existit in « Boulevard de la République ».iterum reaedificata, conv. a. 1802 suppressus atque, una cum eccl., solo Le Carmel, 1948, p. 90.aequatur. Enchiridion, 126/7; Anal. C. D., V I. 265. AustraliaIII. m o n a s t . Mon. C. D., in Weiden, prope Augsburg, vide : I. P r o v i n c i a O . C a r m . vel potius: Commissariatus, erecta a. 1930Weiden . (facult. apost. 22. III. 1930), dismembrando conventus in Australia existen- tes e Prov. Jîiberniae, ac constituta in Commissariatum Gen.; erecta in Provin­Augusta, al. Agosta i. Sicilia (prov. et dioee. Siracusa) ciaux 13. IX . 1948, habetque sequ. c o n v e n t u s :c o n v . F r . O. C a r m . (prov. BM. de Scala); fundat. a. 1565, transiit 1) Middle Park (1909), 2) Port Melbourne (1909), 3) Adelaide (1902), 3) Bri­ad reformam prov. BM. de Scala saec. X V III.; suppress, saec. X IX . 5 sbane (1937), 4) Mitcham (1937), ) Wahroonga, Sydney (1946), 6) Meadow- bank (Auckland, N. Z., 1948). V en tim ig lia, Carm. Ital., 11. Vinculum, a. I. n. 12 p. 118; Anal. O. Carm., V I I . 213/5; I l M . Carm.,Augusta (it.) in Germania, vide: A u g s b u r g . V II. (1921), 30/3; White Friars, 457/8; O ’ Beirne, O. Carm., The history of 3 the Carmelites in Australia, in: Sword, I I I (i939) n - > P- 347 5 94 ¡ °< I V (I °)» p. 345 ss.Aulnay [Alnealdum, Alnensis, A ulnensis...] i. Gallia (dép. Charente-inf., dioee. Poitiers) II. m o n a s t e r i a M o n . C. D . , sub iurisd. Ordinarii, in:e o n v . F r . O . C a r m . (prov. Turoniae); fundat. a. 1352 (pertinuit pri- 1) Sidney (1885), 2) Melbourne (1922), 3) Brisbane (1927), 4) Adelaide ( i 935)>mum ad prov. Aquitan., a. 1454 aggregai, prov. Turoniae); destructus ab hae- 5) Nedlands (1935), 6) Launceston (Tasmania, 1947).reticis a. 1554 ac derelictus per 60 annos; restauratus ca. a. 1630 opera P. Phi­ The Disc. Carmelite Nuns in Australia, in : Sword, X (1946) n. 2, p. 143/49.lippi Thibault; suppress, ca. a. 1792. L ezan a, Annales, IV . 603; Bibi. Carm., II. 646. III. c o n v . Fr. C. D., (Prov. Anglo-Hib.): Brisbane (1948).
 • MONASTICON CARMEI,ITANUM MONASTICON CARMEUTANUM 105Austria, P r o v i n c i a C a r m . D i s c . , tit. S. Leopoldi Aveiro [Aveirum, Averium] i. Portugallia (prov. Beira, dioec. Coimbra)I. a n t i q u a P r o v . , erecta in Cap. Gen. 24. IV. 1701, instante ipso I. c o n v . F r . C. D . (prov. Lusitan.), tit. BM. de M. Carm.; fundat. 28.Imperatore Leopoldo I., dismembrando e prov. Germaniae seu Coloniensi X . 1613, provisorie in domo quadam prope San Gonzalo; constructo novoconventus in partibus hereditariis domus Austriae, habuitque conventu in regione salubriori, prope « Sa » calle de S. Pablo, illue translatusa) sequ. c o n v e n t u s F r a t r u m : fuit 15. III. 1620, ubi eccl. exstructa a. 1628/43; suppress, a. 1834; resuscita­1) Wien (1622), 2) Prag (1623), 4) Graz 1628), 5) Trento (1642), 6) Manners- t a , sed alio in loco, a. 1940 (fac. apost. pro erect, can. 7. X II. 1940).dorf, eremus (1644), 7) Wiener Neustadt (1665), 8) Linz (1672), 9) Györ i. Silverio, Carm. Desc., V i l i . 273/6; Chron. C. D. Port., I. 515/20; 562/5;Hungaria (1697), 10) Gorizia (1648), 11) Szakolcza (1699), 12) St. Pölten Anal. C. D., X V . 267 (1940).(1706), 13) Pazow, Bohemia (1710). II. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Ioannis Bapt.; fundat. 25. X . 1657,J) m o n a s t e r i a M o n . C. D . resp. inaugurat. 14. V II. 1658; eccl. absoluta fuit a. 1748; suppress, a. 19111) Wien (1629), 2) Graz (1643), 3) Prag (1656), 4) Wiener Neustadt (1665), et communitas translata in Hispaniam.5) St. Pölten (1708), 6) Linz (1710). Silverio, Carm. Desc., X . 200/03; Reg. Rescr., X X V I I . 528 (1911).Tota haec Prov. suppressa est tempore Iosephi II, a. 1782/3, exceptis con-ventibus Fratr.; Wien, Linz, Györ. Avenionensis, P r o v i n c i a C a r m . D i s c . , tit. S. TeresiaeII. Restaurata fuit a. 1882, habetque haec P r o v . m o d e r n a erecta primum ut Prov. Galliae (1617), deinde, post dismembrationem Prov.a) c o n v e n t u s F r a t r u m : 1) Wien, 2) Graz, 3) Linz, 4) St. Pölten Parisiensis, a. 1635, u t Prov. Avenionensis. Postquam a. 1641 ex illa dismem­è) m o n a s t e r i a M o n . G. D . : 1) Prag, 2) Gmunden (1828), 3) Graz, brata fuit Prov. Aquitaniae, habuit usque ad suppressionem sequ. c o n ­4) Innsbruck (1846), 5) Linz (i860), 6) Wien (1879), 7) Selo (1889), 8) Mayer­ ventus Fratrum:ling (1889), 9) Himmelau (1902). 1) Avignon (1608), 2) Lyon (1619), 3) Marseille (1632), 4) Toulon 1635), ) A ix 5 7 (1637), 6) Chambéry (1639), ) Grenoble (1644), 8) Arles (1648), 9) IstresAustria cum Tyrolo, Kärnten, Steyermark (1653), I0) Montpellier (1663), 11) Barjols (1678), 12) Carpentras (1684).h a b u i t a n t e s u p p r e s s i o n e m , praeter supradictam Provinciam Interiit a. 1790 ss. lege suppressions tempore perturbationis gallicae; restau­Carm. Disc., sequ. rata fuit a. 1867, dismembratione e prov. Aquitaniae, cum c o n v e n t i b u s :«) c o n v e n t u s F r a t r u m O. C a r m . : 1) Lyon, 2) Montpellier, 3) Laghetto, 4) Saint-Omer, 5) Rennes, 6) Mon-1) Wien, 2) Lienz (Tyrol), 3) Voitsberg, 4) Mistelbach, 5) Lintern; omnes tigny, 7) Paris, 8)’ Montélimar.sub Prov. Germaniae superioris. Quae fuit denuo suppressa vel dispersa deer. 29. III. 1880. Post novam sup­è) h a b e t a c t u , praeter dictam Provinciam Carm. D isc.: pressionem a. 1901, unita fuit, pluribus conventibus extra territorium GalliaeI. conv. Fr. O. Carm. (prov. Germaniae sup.) i. Wien. fundatis, uti: Calahorra (Hispan.), Marche (Belg.), Taggia et Cherasco (Italia),II. d o m u s S o r o r . I I I . Ord. reg. Instituti: Theresien Schwestern, Montecarlo, cum ilia Aquitaniae ac constituta in Prov. Avenio-Aquitaniae.Linz; vide: L i n z (III). Quae iterum divisa fuit, decreto Defin. Gen., 28. I. 1932, in duas semi-pro-III. d o m u s S o r o r . I I I . O r d . reg. Instituti: Tert. Carm. a S. Corde, vincias, scil.Sittardin: 1) Wien X I, Kaiser Ebersdorf, 2) Wien X X I, Leopoldau, 3) Mödling. in P r o v . A v e n i o - A q u i t a n i a e (vel meridionalis), cum conventi­ bus: 1) Le Broussey, 2) Agen, 3) Petit-Castelet, 4) Montpellier, 5) Montecarlo,Autun [Augustodunum] i. Gallia, (dép. Saône et-Loire, dioec. Autun) ac in P r o v . P a r i s i e n s e m (seu septentr.) cum conventibus: 1) P a­m o n a s t . M o n . C. D . , tit. Iesu et Mariae; fundat. 11. X II. 1838, transla- ris, 2) Lille, 3) Rennes, 4) Avon.tione monasterii quod primum fuerat in Saint-Denis, ac post eius suppressio­ A G . 101, a: H ist. P rov. A ven ionen (1608/79) ms.; Anal. C. D ., V I . 241nem (1792) restabilitum fuit (1807) Parisiis; est actu in via: « rue ChafEaut,i », sub iurisd. Ordinarii. Aversa [Aversa, Atella] i. Italia merid. (prov. Napoli, dioec. Aversa) Chron. d. Carmélites, I. 293. conv. Fr. O. Carm. (prov. BM. de Vita); fundat. a. 1318 sub depen-
 • io 6 MONASTICON CARME&ITANTJM MONASTICON CARMË^ITANTJM 107 dentia conv. Carmeli Maioris (Napoli) usque ad a. 1524, quo uni tus fuit prov. II. m o n a s t . M o n . O . C a r m . , tit. SS. Incamationis, seu S. Maria Neapolitanae; a. 1660 transiit ad strictiorem observantiam prov. BM. de Vita; de la Encamación. Initia huius monasterii revocanda sunt ad [a. 1478, quo suppress, a. 1810. quaedam domicellae vitam communem instituebant modo « Beatarum », sine votis; fundatio propria facta est 25. V I. 1479 i*1 y13l- ( ca^e del Lomo », prope < V en tim ig lia, Carm. Ital., 27; id., Carm. Maggiore, 221/22. portam San Vicente; a. i486 dictae « Beatae » obstrictae fuerunt observare consilia evangelica; decreto apost. 3. V II. 1513 communitas ista translata Avignon [Avenio] i. Gallia (Vaucluse, ad flumen Rhône, dioec. Avignòn) fuit in locum ampliorem i. « valle de Ajates », extra muros, ad septentr. por­ I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Provinciae); fundat. a. 1267 (usque ad tae « del Mariscal », ubi hodiedum est monasterium ; prima Missa in nova a. 1321 sub immed. iurisd. Generalis), in parochia S. Symphoriani; a. 1348 ecclesia celebrata fuit 4. IV . 1515, die quo baptizata fuit S. Teresia. In hoc quasi omnes Religiosi peste consumpti sunt; eccl. consecrata fuit a. 1520, ex monast. v ix it S. M. Teresia a. 1535-1562, ac iterum ut Priorissa, a. 1571/77; integro restaurata a. 1672/80; suppressus a. 1791 ac alienatus ut bonum natio­ Die 24. V III. 1940, habita facultate apost., monasterium transiit ad reformam nale a. 1793; eccl. facta est a. 1803 eccl. parochialis. S. Teresiae; est ergo exinde monast. Mon. C. D., sub iurisdictione Episcopi A n toin e, Carm. en France, IV . 101/44; Étud. Carm., I X . (1924), 67; Le Abulensis. Carmel, 1933/4, P- 320/28. E l M . Carm., X I . (1910), 259/65; X LH . (1941), 55, Silverio, Carm. Desc., 162/81; Diet. Hist, et Géogr., V . 1175; Anal. C. D., X V I . (1941), 142. II. c o n v . F r . C. D . (prov. Avenionen.), tit. S. Ioseph; fundat. 25. IX . III. m o n a s t . M o n . C . D . , tit. S. Ioseph; fundat. (primum omnium 1608 (primus omnium conv. C. D. i. Gallia ), opera Card. Borghese, per P. Dio- reformae Teresianae) a. 1562 ab ipsa S. M. Teresia, observantia reg. iuxta nysium a M. D., apud eccl. et hospitale BM. de Nazareth; inde translat. a. reformam inibi initium habuit 24. V III. 1562, positum primum sub iurisd. 1626 in alium locum, scil. paroch. S. Symphoriani, ubi ab a. 1619 nov. conv. Ordinarii, ab a. 1577 sub iurisd. Ordinis; adhuc florescit. constructus fuerat; suppress, a. 1791. E l M . Carm., X I . (1910), 728/35; Bull. Carm.,lL. 119, 123, 135; Diet. Hist, Enchiridion, 27; Antoine, Carm. en France, I I I . 120/7; Louis, Annales, et Géogr., V . 1175; S. Teresa, Fundaciones, c. 1/2. I. 6/12; Étud. Carm., 1935, I. 36; Le Carmel, 1934/5, P- 124/8; A G . io r , d: doc. quoad fundat. IV . c o n v . F r . C . D . (prov. Castell. Vet.) tit. S. Teresiae, vulgo: «La Santa »; fundat. a. 1600 apud eccl. San Segundo de Adaja; a. 1636, constructo...... III. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. BM. de M. Carm., sub iurisd. Ordinis; novo conventu in domo natali S. Teresiae, ac ecclesia, illuc communitas trans­ fundat. 16. V I. 1613 resp. can. erect. 8. IX . 1613, in domo baronessae Clarae lata fuit; suppressus a. 1835, fuit in partem recuperatus a. 1876, ex integro Forbin-Pérusis de la Fare, e monast. Genuensi (Iesu et Mariae); suppress, a. restitutus ac restauratus a. 1882. 1791 vel 1792; restaurai. 16. VI. 1817, a M. Teresia a SS. Sacr., non in antiquo Silverio, Carm. Desc., V I I I , 204/42; id., Resumen, 126/8; Diet. Hist, et monasterio, quod occupatum erat a Recollectis, sed in domo vicina; est hodie Géogr., V . 1 1 75. in via: «rue de lobservance». Enchiridion, 50; Bull. Carm., I I I. 431/2; Étud. Carm., I X . 2/3; Louis, A n- Avola i. Sicilia (prov. Siracusa, dioec. Noto) nales, I. 102/5; Le Carmel, 1913, p. 198/203, 1934, 168; A G . 102, w 2: de fundat. c o n v . F r . C . D . (prov. Venetae), tit. S. Cordis Iesu; fund. a. 1946 (Rescr. m onast. erect, can. 30. V III. 1946) in «Via Malta» cum cura paroeciali (4. X . 1947); derelictus a. 1948. Avila [Abula] i. Hispania, (Castilla, prov. et dioec. Avila) Regest. Proc. Gen., vol. X X X I I , p. 145/6; I l Carmelo, 1947 (mag--giu.) I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Castellae), tit. Nuestra Señora del Car­ p. 62. men; fundat. a. 1378 apud eccl. paroch. S. Silvestri; restaurai, a. 1469; conv. et eccl. destructa tempore belli independentiae, restaurata a. 1815/20; sed Avon [Fontainebleau] i. Gallia (dép. Seine-et-Mame, dioec. Meaux, prope incendio deleta a. 1821; suppress, a. 1835 ac in carcerem conversus. castellum regium de Fontainebleau) L ezana, Annales, IV . 696/7; Diet. Hist, et Géogr., V . 1175. c o n v . F r . C . D . (prov. Parisien.) tit. BM. de M. Carmelo; fundat. a.
 • io8 MONASTICON CARMEIJTANUM MONASTICON CARMEUTANUM 109 1920, in antiquo conv. Fratrum Ioannis de Deo (faeult. apost. pro erect, can. dat. a. 1235 (al. 1238), a Fratribus gallis provenientibus a M. Carmelo, pro- 11. III. 1920). pe specum S. Mariae Magd. de sainte-Baume, primum in cellis eremiticis, dein Anal. C .D ., V II. 234; Reg. Rescr., X X V I I I . 515 (1920). (vers. 1270) in conventu regulari; qui fuit reconstructus, una cum ecclesia adhuc existente, a. 1620; suppress, a. 1791 ac sequestratus u t bonum natio-Avranches [Val-Saint-Père] i Gallia (dép. Manche, dioec. Coutances) vide: nale; ecclesia erecta in parochiam transiit in proprietatem municipii. Val-Saint-Père . A n toin e, Carm. en France, IV . 71/100; L ezana, Annales, IV . 290; Étud. Carm., X V I (1931)» I- i8 4-Avranches (Abrincae) i. Gallia (dép. Manche, dioec. Avranches)d o m u s p r i n c e p s S o r o r . I l l O r d . r e g . Instituti « S œ u r s Aylesford [Aislefordia, Alauni Vadum] i. Anglia (co. Kent, inter civit. Do­de N . D. d u M o n t C a r m e l d ’ A v r a n c h e s » . ver et London)Institutum initium habuit a. 1686 in oppido Avranches, constitutum in III c o n v . F r . O . C a r m . (primus omnium in Anglia), fundat. 3. V. 1242Ordinem ca. a. 1698 et aggregatum Ordini Carm. a. 1703, nuncupatum in territorio quod pertinebat ad baronem de Codnor, Richard de Gray; primaexinde « Bonnes Sœurs de N. D. du Mont Carmel ». Sorores incumbunt, cappella consecrata fuit 31. V III. 1248; in hoc conv. celebratum fuit I Capit.ab a. 1855, modificatis Statutis, instructioni mfantium ac assistentiae infir- Gen., 19. V. 1247, in (luo eligitur S. Simon Stock in Generalem; fundatio con-marum. Deer. Ven. Definitorii Gen., sub 3. IV. 1950, denuo Ordini Carm. firmatur a S. P. Innocentio IV ., 24. V i l i . 12541 nova ecclesia, sub tit. Assump-Disc, aggregatum fuit. Iuxta statum a. 1950 Institutum habet 160 religio- tionis B V., consecrata fuit ab Episc. Rochestrensi, Richardo Yong, 4. V. 1417;sas votorum perpetuorum, 32 votorum temporariorum, 15 novitias ac 6 pos-stulantes, in 15 domibus, scil. : 1 conv. restauratus et ampliatus a. 1355 suppress. 15. X II. 1538, transiit in proprietatem privatam ; nocte 29. ad 30. iunii 1930 partim incendio destruc-I) Avranches (1686), 2) Brécey (1882), 3) Saint Pair (1890), 4) Saint Cyr tus; die 1. nov. 1949 sollemni modo Patres ant. obs. in possessionem conventusdu Bailleui (1921), 5) Barenton (1921), 6) Sartilly (1922), 7) L a Lucerne intrarunt.d’Outremer (1925), 8) Tirepied (1929), 9) Savigny (1932), 10) Percy (1936),II) Saint Aubin de Terregatte (1939), 12) Montmartin s. Mer (1940), 937 Le Carmel, X V I . (1930/31), 6 ss, 46 ss; Il M . Carm., X X I I I . ( i 241 )> I 30; White Friars, 114/28, 331; Bull. Carm., I. 13/4; lo a ch .S m e t, O. Carm ., Conv.13) Dragey (1940), 14) Saint Laurent de Terregatte (1941): omnes, in dioec. Aylesfordiensis recuperatus, in: Anal. O. Carm., X I V . ( i949 5 5 )> p- I I / ^ Conway, >Avranches, necnon Arromanches (Calvados), f. 1899. M art., The Friars, Aylesford, Kent, in: Country L ife, 1923, p. 57 77 ° l > 606/13.Ayacucho i. America merid. (Peru, dioec. Ayacucho) Aylesford i. Australia, apud Wahroonga (N. S. W.) vide: W a h r o o n g a ,I. r e s i d e n t i a F r . C . D . (prov. Navarrae), tit. BM. de M. Carm.; fun-dat. 1. I. 1933 apud eccl. paroec. S. Ioannis Bapt., inde translat. ad eccl. pa-roec. S. Francisci de Paula, ubi nov. conv. exstruitur a. 1936. Aymorès-Botocudo (i. America merid., Brasilia, Minas-Geraes) conv. Fr. O. Carm. (prov. Cathalauniae) ; fundat. a. 1933» cum cura Boletin ofic. d. Prov. Navarra (1939), p. 172; Silverio, Carm. Desc., X I V . 555 . 157 - paroeciali; nova eccl. inaugurata fuit a. 1935. I l M . Carm., X X I . (1935). 128/9.II. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Francisci de Borja; fundat. 3. X II.1683 (e monast. Lima) ; translat. ad monast. novum 18. X . 1703; adhucexistit, sub prov. Navarra. Azcoitia i. Hispania (prov. Guipuzcoa, dioec. Vitoria) m o n a s t . M o n . C . D . , tit. S. Cordis Iesu; fundat. 27. V III. 1899 e mo­ Boletin Oficial, 1946; Silverio, Carm. Desc., X I V . 566/68. nast. S. Ioseph de Guadalajara; nova eccl. inauguratur 24. V II. 1903.Aygalades [Aquilatae, Aquelatae] i Gallia (dép. Bouches-du-Rhône, dioec. Silverio, Resumen, 289; Boletin Oficial, 1946. Marseille, distans ca. 5 km a civitate Marseille)c o n v . F r . O . C a r m . (primus omnium in Gallia), prov. Provinciae; fun-
 • no MONASTICON CARMEUTANUM MONASTICON CARME&lTANUM III 3 1) Gibraleón (1332), 2) Sevilla, BM. de Carm. (1358), ) Escazena (1416), 7 4) Ecija (1436), 5) Jaén (1511), 6) Antequera (iS^)» ) Trigueros (1522), B 8) S. Juan del Puerto (1529), 9) Córdoba (1542), 10) Granada (1552), 11) Alcalá 4 de Guadaira (1553), 12) Carmona (1554), 13) Utrera (1555)» I ) Castro del RioBaccarat [Baccaratum, Baccaretum, Baccarense] i. Gallia (dép. Meurthe- (1555 5 )» J ) Arazena (1557), 16) Osuna (1557), 17) Alhama (1559), 18) Villalba de Alcor (1583), 19) Murcia (1586), 20) Jérez de la Frontera (1587)» 2 I) Sevilla, et-Moselle) S. Alberto, (1602), 22) Córdoba, S. Rocho, (1614), 23) Juncal, erem. (1610),c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Franciae); fundat. a. 1433; periit tempore 24) Sanlúcar de Barrameda (1641), 25) Sevilla, S. Teresa (1641).perturbationis gali., a. 1791. ac m o n a s t e r i a M o n . O . C a r m . : Iacob, Cat., f. 28r. 1) Ecija, 2) Antequera, 3) Sevilla, Incarnación, 4) Sevilla, S. Anna, 5) Utre­ ra, 6) Villalba de Alcor, 7) Granada, 8) Arazena, 9) Ursaona, 10) Cañate laBacolor, seu New-Manila i. insula Luzon (Philippinae, dioec. Manila) Real.m o n a s t . M o n . C . D . ; inauguratum 11. II. 1936, derelicto monasterio Anal. O. Carm., I. 454/6; Calahorra, Compend., 132/5.pristino. Exstincta fuit haec Provincia suppressione a. 1835, restaurata initio saec. X X ; Mount Carmel, 1936, p. 47. habet actu sequ. c o n v e n t u s F r a t r u m : 1) Jérez, 2) Osuna, 3) Sevilla, 4) Lisboa, 5) Córdoba, 6) Carmona, 7) H i­Badajoz [Bajoxus, Badia] i. Hispania (Estremadura, dioec. Badajoz) nojosa del Duque, 8) Montoro, 9) Antequera, 10) Tomelloso.I. m o n a s t . M o n . C . D . , tit. Dominae Angelorum; fundat. 3. X . 1733; Anal. O. Carm., X . 180/81.adhuc existit.II. c o n v . F r . C. D. (prov. Baeticae); fundat. a. 1941 (facult. apost. Baetica Inferior seu Andalusia inferior (Andalucía la Baja)26. IV . 1941). P r o v i n c i a C a r m . D i s c . , tit. S. Ioannis Bapt., dein: S. Ioannis a Anal. C. D., X V I . 271. Cruce; erecta definitive- (post primam unionem cum prov. Baetica sup.) a. 1688, complectens regnum Sevilla et Estremadura; habuit sequ.:Badalona i. Hispania (prov. et dioec. Barcelona, suburbium Barcelona) a) c o n v e n t u s F r a t r u m : 1) Sevilla, Los Remedios (1574), 2) Gua-c o n v . F r . C . D . (prov. Catalon.), tit. BM. de M. Carm.; fundat. a. 1908 dalcázar (1585), 3) Córdoba (1586), 4) Bujalance (1586), 5) Sevilla, S. Angeloin via: « calle S. Miguel, 44 *» occasione insurrectionis operariorum, 28. V II. 9 (1588), 6) Aguilar (1590), 7) Andújar (1590), 8) Ecija (1591), ) Lncena (1600),1909, eccl. fuit maiorem in partem incendio destructa; nova et amplior eccl. 10) [Sanlúcar de Barrameda (1641), 11) Isla de León (1680), 12) Carmonainaugurata fuit 24. V II. 1925. (1687), 13) Coronil (1688), 14) Paterna (1693), 15) Montoro (1697), 16) Desier­ to del Valle (1697), 17) Sanlúcar la Mayor (1700), 18) Espejo (1733), 19) Cádiz Silverio, Resumen, 215; E l M . Carm., 1921, p. 470; 1925, p. 435/9; Mono­ (1737), 20) Cuervo (1770). grafia de la fundación del conv. Carm.-Teresiano de Badalona, por P. B asilio de S. José, C. D. (Barcelona 1931). J) m o n a s t e r i a M o n . C. D . (sub iurisd. Ordinis): 1) Sevilla (1575), 2) Córdoba (1589), 3) Sanlúcar la Mayor (1590), 4) LucenaBad Reichenhall i. Germania, vide: R e i c h e n h a l l . (1600), 5) Ecija (1638), 6) Sanlúcar de Barrameda (1644), 7) Aguilar (1671), necnon sub iurisd. Ordinarii: 1) Fuente de Cantos, 2) Talavera la Real, 3) Badajoz, 4) Zafra.Baetlca (sic nuncupata a flumine « Baetis » = Guadalquivir) seu Andalusiae, Exstincta fuit haec Prov. a. 1835, lege suppressionis, exceptis monasteriis P r o v i n c i a O. C a r m . Monialium.erecta a. 1508, dismembratione aliquorum conventuum e prov. Castellae ha-buitque sequ. e o n v e n t u s F r a t r u m : Silverio, Carm. Desc., X I . 57.
 • 112 m o n a s t ic o n c a r m e w t a n u m MONASTICON CARMELITANUM 113Baetica Superior seu Andalusia superior (Andalucía la Alta) Baeza [Batia, Beatia] i. Hispania (Andalucía, dioec. Jaén, ad flum. Guadal­P r o v i n c i a C a r m . D i s c . , tit. S. Angeli M.; erecta i. Cap. Gen. a. 1588; quivir)paulo post divisa in duas provincias, unita in unam a. 1612, definitive divisa I. c o n v . s e u c o l l e g i u m F r . C. D . , (prov. Baeticae sup.), tit.in duas a. 1688, complectens regnum Granatae, habuit sequ. c o n v e n t u s S. Basilii; fundat. 14. V I. 1579 a S. Ioanne a Cr., qui fuit eius primus Rector;F rat rum : suppress, a. 1835.1) Granada (1573), 2) L a Pefiuela (1573), 3) Baeza (1579), 4) Màlaga (1584), Silverio, Carm. Desc., IV . 351/3; V . 179/207.5) Ubeda (1587), 6) Jaén (1588), 7) Mancha Real (1589), 8) Alcaudete (1590),9) Vélez-Málaga (1591), 10) Desierto de. las Nieves (1593), i l ) Antequera II. m o n a s t . M o n . C.D., tit. Incarnationis; fundat. 3. IX . 1599 (al.(1617), 12) Benamejí (1682), 13) Cazorla (1680), 14) Gaucin (1700), necnon 1589); adhuc existit.hospitia in: 15) Beas, 16) Ronda. Silverio, Carm. Desc., V II. 541/9.a c m o n a s t e r i a M o n . C . D . : 1) Beas de Segura (1575), 2) Gra­nada (1582), 3) Málaga (1582), 4) Sabiote (1585), 5) Ubeda (1595), 6) Baeza Bagdad, vel Baghdad, antiqu. Babylonia (quamvis hodierna civitas mul-(1589), 7) Antequera (1636), 8) Vélez-Málaga (1698), 9) Jaén (1615) tum distet ab antiqua Babylonia), in Iraq (Mesopotamia)Exstincta fuit haec Prov., exceptis monasteriis Mon.; a. 1835. c o n v . M i s s . F r . C . D . (Miss. Mesopotamiae vel Bagdatensis) ; initium S ilv erio , Carm. Bese., X I . 57. habuit a. 1721 per P. Iosephum Mariam a Iesu; sed domus cum eccl. (tit. S. Tho­ rnae Ap.) fundata fuit a. 1731 per P. Emmanuelem a S. Alberto, habita licen- tia « Portae Ottomanae » (Constantinopoli) ; prima Missa celebrata fuit, per-Baetica, P r o v i n c i a C a r m . D i s c , m o d e r n a , tit. S. Angeli M., missu Pascia Achmet, die 14. V II. 1731, in cappella, cum usque eo occulterestaurata (sed unita Congr. Italicae), ut semi-prov. a. 1905, ut Provincia tantum Missae sacrificium litare possent. Domus illa fuit postea residentiaa. 1920 (facult. apost. 15. V I. 1920), habet actu (1943) sequ. c o n v e n t u s Episcoporum Eccl. Babyloniae, ac ecclesia Cathedralis eorum; actu missio-F rat rum : narii C. D. illic resident, cum schola pro pueris indigenis, dum Episcopus pro-a) in H i s p a n i a : 1) Córdoba (1890), 2) Ubeda (1905), 3) Sevilla (1904), priam residentiam habet.4) Ecija [(1910), 5) Cádiz (1899), 6) Zafra (1909), 7) S. Fernando (1922),8) Bujalance (1939), 9) Badajoz (1941), 10) Málaga (1944). E m m anuel B alliet, C. D ., Litterae ad S. P . Benedictum X I V (Romae 1754); P ierre de la M. d. D ., Annales de la Mission de Bagdad (ms); Chronicleb) in A r g e n t i n a : 1) Córdoba (1901), 2) Buenos Aires I (1904), 3) Ro­ of Carm. i. Persia (London 1939), II . 1250/60; Étud. Carm., I I I . (1913), 293/sario de S. Fé (1925), 4) Buenos Aires II (1927), 5) Salta (1929), 6) Tucu- 317: L a M ission d. Carm. à B agd ad .; Le Carmel, II . (1912), 85/8, 112/3, 184/6,mán (1938). 208/10, 244/6; Messag. Thérés., 29 (1947/8), p. 176.necnon m o n a s t e r i a M o n i a l . C . D . II. r e s i d e n t i a F r . C . D . apud orphanotrophium, regione: Bab-el-a) in H i s p a n i a : 1) Beas, 2) Sevilla, 3) Granada, 4) Málaga, 5) Córdoba, Cheikh, tit. S. Teresiae a I. Inf.; fu n d a ta ...6) Baeza, 7) Sanlúcar la Mayor, 8) Ubeda, 9) Lucena, 10) Jaén, 11) Talaverala Real, 12) Antequera, 13) Ecija, 14) Sanlúcar de Barrameda, 15) Fuente deCantos, 16) Aguilar, 17) Vélez-Málaga, 18) Bujalance, 19) Badajoz, 20) Zafra, Bagdad, seu D i o e c e s i s B a b y l o n i e n s i s21) Don Benito (1883), 22) Cádiz (1906), 23) Ogíjares (1919), 24) Ronda erecta 4. V I. 1638; primus eius Episc. renuntiatus est, 18. V III. 1638, P. Ber-(1924). nardus a S. Teresia (Duval) C. D., ipse et eius successores vero non resederunt in sede Babyloniensi, ob Turcarum in toleran tiam, usque ad a. 1732; ad archie-è) in A r g e n t i n a : 1) Córdoba (1628), 2) Salta (1846), 3) Buenos Aires I piscopalem dignitatem evecta fuit per Breve 18. IX . 1848.(1874), 4) Buenos Aires II (1896), 5) Buenos Aires III (1905), 6) BuenosAires IV (1930), 7) La Plata (1931), 8) Rosario de S. Fé (1929), 9) Tucumán Episcopi, resp. Vicarii Apost. (sede vacante) d i o e c . Ba­(1936), 10) Santa Fé (1939). bylonien. ex Ord. Carm. Disc, fuerunt:
 • ^4 MONASTICON CARMEI/ITANTJM MONASTICON CARMEWTANUM 115 1. - Bernardus a S. Teresia (Duval), Episc. 1638/69; I. c o n v . Fr. O. C arm , (prov. N ea p o lita n .); f u n d a t . . . (saec. X I V ) ,c erte 2. - Ioseph Maria a lesti, Vie. Ap., 1721/28; e x s t it it a. 1379 , q uo in C a p it. G en. n o v a e p ro v . N e a p o lita n a e a g g re g a tu r; 3. - Bernardus M. a Iesu (Beamonte) Vie. Ap., 1728/33; saec. X V I I I n on a m p liu s a p p a re t. 4. - Emmanuel a S. Alberto (Baillet) Vie. Ap., 1733/42, Episc. 1742/73; Act. Cap. Gen., I. 80. 5. - Fulgentius a S. Maria (Hartzheim) Vie. Ap., 1794/1803; 6. - Wolfgangus a S. Ioseph (Bock) Vic. Ap., 1803/07; II. m o n a s t . Mon. O. Carm.; f u n d a t . . . ; e x is t it ad h u c saec. X V I I I . , 7. - Blasius a S. Matthaeo (Francisco) Vie. Ap., 1807/13; su b ie c t. O rd in a rio ; su p press, esse v id e tu r a. 1810. 8. - Vincentius a Concept. (Prandi) Vie. Ap., 1813/16; Ventimiglia, Carm. Ital., 31. 9. - Sigismundus a S. Carolo (Montalbetti) Vie. Ap., 1816/20; 10. - Ioannes a S. Familia (Drure), Archiepisc. 1902/17; 11. - Stephanus Mr. a S. Corde (Blanquet du Chayla), Archiepisc., ab 1939. Bagnols-sur-Cèze [B aln ea e, B aln eolae] i. G a llia (L a n g u e d o c, d ep . G ard , Am brosius, Hierarch. Carm., ser. I I ., p. 41/100. d ioec. U zès) c o n v . F r . O. Carm. (prov. N arb on en sis); fu n d a t. ca. a. 1270 (in ter 1263 e t 1270), e x tr a m uros, prop e p o rta m « B o u rg -N e u f »; d e s tra c tu s a b H u g u e - Bagdatensis-Missio, vide : M e s o p o t a m i a e Missio. n o tis a. 1562; re sta u ra tu s a. 1608 in a n tiq u o co n v . ere m itic o de C arsan (qui priu s e r a t B en e d ictin o ru m M o n tis S erra ti), prop e B a g n o ls; ca. a. 1650 in tro ­ Bagnacavallo [Ad Caballos, Bagnacavallum] i. Italia sup. (prov. Ravenna, d u c ta fuisse v id e tu r refo rm a T u ron en sis; sup press, a. 1791 a tq u e d em o litu s; dioec. Faenza) eccle sia a d h u c su p erest.c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Romandiolae) ; fundat. a. 1565, extra oppi-dum; suppress, a. 1652, decreto Innocentii X ., sed paulo post, i. e. 26. II. 1654, Lezana, Annales, IV . 499; Antoine, Carm. en France, II. 9/24.Ordini restitutus; a. 1669 translat. intra oppidum; suppress, a. 1810, sub domi­nio Napoleonis. Bahia, v e l: S an S a lv a d o r de B a h ia de T o d o s os S an to s, [SS.m i S a lv a to ris] i. V en tim iglia, Carm. Ital., 37; Bull. Carm., II . 710, 7 I 1 . A m e ric a m erid . (B rasilia) I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. B a h ia -P e rn a m b u co ), t it . N o ssa S en h oraBagnères-de-Bigorre [Aquae Bigerrorum] i. Gallia merid. (dép. Hautes- de P ie d a d e ; fu n d a t. 24. I I I . 1592 in M onte C a lv a rio , u b i s ita e r a t c ap ella Pyrénées, dioec. Tarbes) D . N . de P ie ta te ; a. 1685 s e p a ra tu r a V ic a r ia tu F lu m . Ia n u a r ii e t a g g re g a tu rI. m o n a s t . M o n . C . D , tit. S. Ioannis a Cr.; fundat. 16. III. 1833 e p ro v . B a h ia -P e rn a m b u c o ; a d h u c e x is tit.monast. Toulouse; suppress, a. 1901 ac translat, provisorie in civit. Corella Anal. O. Carm., I. 648; Sá, Memor. hist., 39; I l M . Carm., III. (1917),(Navarra), inde 1910 in civit. Villafranca (Navarra), ubi nov. monast. inau- 22; x v i i . (1931)» 152/3-guratur 14. V I. 1910; sed paulo post, i. e. a. 1921, Moniales reversae sunt inpristinum monast. de Bagnères. II. h o s p i t i u m Fr. O. Carm. (prov. B ah ia -P e rn a m b u c o ); fu n d a t. a. 1691 ap u d ca p ella m « N o ssa S en h ora do P ila r », v e l p o tiu s 31. I. 1686, a S ilverio, Resumen, 300/01; E l M . Carm., X I . (1910), 516/7; Le Carmel, D . P a sc h a li D u rá o de C a rv a lh o , sa cerd . saec. 1921/2, p. 78; 1932/3, p. 33°- A nal. O. Carm., I. 650; I l M . Carm., III. (1917), 89.II. c o n v . Fr. C. D. (prov. Aquitan.); fundat. 2. IX . 1856; suppress,a. 1880. III. c o n v . F r . C . D . , (prov. L u sita n .), t it . S. T e re sia e ; fu n d a t. 3. I I . Annales d. C., I I . (1881), 81/93; Annales C. D., p. 207, 220. 1665 d ecre to regio , e t in a u g u ra i. 1. X I . 1665 in dom o p r o v iso ria ; co n stru cto n o v o c o n v e n tu illu e tr a n sie r u n t 14. X . 1686; sup press, a. 1834, co n v ersu sBagnoli [Balneolum, Bagulum?] i. Italia inf. (prov. Benevento, dioec. S. Agata fu it in S em in a riu m a. 1837. dei Goti) S ilverio, Carm. Desc., X . 207/08.
 • M O N A S T IC O N C A R M E M T A N T JM M O N A S T IC O N C A R M E Iy lT A N ü M 117Bahia-Pernambuco in Brasilia, P r o v i n c i a O . C a r m . a. 1835 ac in sedem Praefecturae civilis commutatus; eccl. facta est eccl. paro-initium habuit a. 1580, erecta ut Vicaria a. 1685, in Provinciana 20. IV. 1720 chialis.(Constit. Apost.) ; habuit sequ. c o n v e n t u s F r a t r u m : Silverio, Carm. Desc., X . 811.I) Recife (1580), 2) Olinda (1584), 3) Bahia (1594), 4) Goyaz (1678), 5) Para-hyba (1680), 6) Sergipe (1686), 7) Cachoeira (1688), 8) Cabo de S. Agostinho Baler in ins. Philippinis (Luzon, Dioec. Lipa)(ca. 1688). s t a t i o m i s s i o n . F r . C. D . (prov. Washingtonienn), tit ---- ; fundat.ac h o s p i t i a in: 9) Santo Amaro (1721), 10) Bahia, do Pilar (1691), a. 1947.II) Alogoas (1732).Derelictis aliquibus ex his conventibus habet actu ut Vicaria Bahiae sequ. Balgoy en Keent i. Hollandia (Gelderland)c o n v e n t u s : 1) Bahia, 2) Cochoeira. statio Fr. O. C a r m . e couv. Boxmeer, 1693-1703. Anal. O. Carm., I. 648/50; Bull. Carm., IV . 26/7, 76/8; Ephemerides Ord. Mon. Bat., I l i , 17. Carm. vol. I. n. 3, p. 36. Ballainviliers i. Gallia (dép. Seine-et-Oise, dioec. Versailles)Baida [Bayda] i. Sicilia (prov. Palermo, distans a Palermo 3 mill.) monast. Mon. C . D . ; fu n d a t.. . (saec. X IX ).I. c o n v . F r . O . C a r m . , (S. Giovanni Batt. di Baida) ; fundat. ca. 1567;cum in catalogis saec. X V III. non amplius appareat, derelictus esse videtur Ballinamore i. Hiberniaante 1765. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Hibern.); fundat. vers. 1819; existebat Perez., ms., f. 144. adhuc a. 1840, sed paulo post derelictus fuit.II. c o n v . F r . C . D . (prov. Siciliae), tit. S. Isidori; fundat. 30. V. 1630 White Friars, 435, 436.in praedio D. Bartholomaei Flores, ubi eccl. cum conv. exstructa fuerunt;periit suppressione saec. X IX . Ballingall, vel Ballynegall, i. Hibernia (co. Limerick, barony Killmallock) c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Hibern.); fundat. saec. X IV ., a familia Enchiridion, 128; A G . 119, h: relatio fundationis. Roache; suppress, ca. a. 1552, tempore Henrici V i l i , ac annexus a. 1586 col­ legio SS. Trinitatis.Bailan, vel Beilan, i. Syria (hodie Turchia), distans ab Alexandrette ca. 16 km;I. r e s i d e n t i a M i s s . F r . G. D . (Miss. Syriae); fundat. a. 1884 a White Friars, 372, 404; R ushe, A second Thebaid (1905), 243; F intan ,P. Anseimo ab im. Concept. (Schajdela). Irish Prov., I 51, 287. I l Carm., V II. (1908), 114/16; I X . (19x0), 339/41; Memorie, 63. Ballinismala, vel Ballynamall, i. Hibernia (co. Mayo, bar. Clanmonis,II. d o m u s S o r o r . I I I . O r d . r e g . (Campi Bisenzio); fund. 4. VI. dioec. Tuam)1910, cum schola et orphanotrophio; derelicta, tempore belli mundialis, ac c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Hibern.); fundat. ca. a. 1288 a familia Pren-postea translata in civit. Alexandrette. dergast; transiit a. 1585 i. possess, cuiusd. Francisci Barkly; ab a. 1737 est Il Carm., I X . (1910), 339/40. denuo in possessione Carm.; post a. 1840 non amplius apparet. White Friars, 369, 405, 435, 436; R ushe, A second Thebaid (1905), 244;Balaguer [Ballegarium, Bellegarium] i. Hispania (Cataluña, prov. Lérida) F in tan , Irish Prov., I. 22, 339.c o n v . F r . C . D . (prov. Catalon.), tit. S. Teresiae; fundat. 18. V ili-1678 prope « Portalejo de Jesús »; inde translat. in aliam regionem civitatis, Ballynainch i. Hibernia (co. Galway, dioec. Galway)scil. « Portal de Lérida », ubi ab a. 1682 construct, fuit conventus; suppress. c o n v . F r . O. C a r m (prov. Hibern.); fundat. ca. a. 1356 a familia O’Fla-
 • n 8 M O N A S T IC O N C A R M E ^ IT A N U M M O N A S T IC O N C A R M E & lT A N U M 119herty; suppress, ca. a. 1540 ab Henrico V i l i ; ab a. 1737 est denuo in posses­ Gallicae; tempore tantum hiemis haec residentia aperta erat, quo Patres illucsione Carm.; sed a. 1840 non amplius existit. accurrebant e residentia Shiraz; a. 1755 derelicta fuit decreto Vicarii Provin- cialis, quia Catholici non erant amplius ibi. White Friars, 369, 435, 436; Rushe, Carm i. Ireland (19032), 36; F in tan , Irish Prov. I. 91. Chronicle, II. 1097/1100; Enchiridion, 314; Messag. Theres., 29. (1947/8), p. 176.Ballywilliam, vel Ballywullin, al. Miltown, i. Hibernia (co. Limerick), dioec. Em ly Bander Congo vel Kung, vide: K u n g .c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Hibern.); fundat. ca. a. 1460 a fratribus Bandoeng - Lembang, i. insula Java (Malesia, Praef. Ap. Batavia)Keneth et Turlogh Mac Briaim; suppress, tempore Henrici V i l i , (ca a. 1540); m o n a s t . M o n . C . D . , tit. BM. de M. Carmelo; fundat. resp. inaugu-ab a. 1737 est denuo in possessione Carm. (sub nomine Miltown); sed vers. 1819 ratum 31. X II. 1939 (facult. apost. pro erect, can. 5. V. 1939), e monast.derelictus fuit. Nijmegen (Hollandia), sub iurisd. Ordinis (prov. Holland.). Sed tempore belli White Friars, 372, 435, 436; R ushe, A second Thebaid. 243; F in tan , Irish mundialis (1939-45) Sorores a gubernio tunc niponico expulsae sunt e monast., Prov. I . , 201. 17. III. 1940, ac post annos captivitatis a. 1946 redierunt i. Hollandiam et a. 1947 sedem fixerunt in Cuyk (N. Brab.).Baltimore i. America sept. (U. S. A., Maryland, dioec. Baltimore) Anal. C. D., X I V . 25, 366, 367; II Carm., X X X I X . (1940), 136; Carmelm o n a s t . M o n . C. D . ; fundat. a. 1790 in Port Tobacco (Maryland), (Tilb.), I I. (1949), p. 120.e monast. Antwerpiensi, a M. Bernardina Teresia X averia a S. Ios. (AnnaMattews); inde, 15. IX . 1831, translat. in civit. Baltimore (« Asquith Street»); Baneza, La, vid e: L a Baneza.a. 1873 translat. in viam « Caroline and Biddle Str. », ubi adhuc existit. E l M . Carm., X V I (1915), I. 424; Carm. i. America., 191/200, 293/307. Banff i. Scotia (Banffshire) . c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Angliae, dein Scotiae); fundat. ca. a. 1290;Bamberg [Bamberga, Babenberga] i. Germania (Bayern, O. Franken, dioec. periit tempore «reformationis », a. 1558, ac bona eius adiudicata fuerunt a. 1617 Bamberg) Collegio de Aberdeen.c o n v . F r . O . C a r m . (prov. German, sup.); fundat. a. 1252, conv. con- White Friars, 468/71, 483; Riv. Stor. Carm., II . ( i 93 °)> 81.strui coepit a. 1279 (docum. stipulationis 5. VI. 1279); cum a- x5&3 ab Episc.Bambergensi in conventum Carm. Seminarium, tunc recenter institutum, collo­ Bangalore i. India Or. (Mysore, dioec. Mysore)care tur, Capitulum cathedr. cessit illis monasterium Mon. Cisterciensium (dere- m o n a s t . M o n . C . D . , tit. Christi Regis; fundat. a. 1932 e monast.lictum) ad S. Theodorum, in colle Kaulberg, quo conv. translat. fuit a. 1589; Cholet (Gallia), in via: « A li Asker Road, 6 ».introducta ibi reforma Turonensis a. 1648; suppress., occasione saeculariza- E l M . Carm., 1932, p. 232.tionis, 2. X II. 1802; resuscitatus oct. 1902 « Knoecklein, 1 ». Bangkok i. Siam (Vic. Ap. de Bangkok) M artini, Deutsch. Karm., II. 158/216; L ezana, Annales, IV . 345/6; Bull. m o n a s t . M o n . C . D . , tit. S. Teresiae a I. Inf.; fundat. a. 1925 e mo­ Carm., II I . 5; A d albert. D eckert, O. Carm ., f D ì e Ordensreform von 1648 im K ar­ nast. Pnompenh (Cambodge); prima Missa celebrata fuit 1. X . 1925; capella mel zu Bamberg, in: Anal. O. Carm., vol. X I V (1949), p. 96-131; H einr. W eber, Geschichte der gelehrten Schulen im Hochstift Bamberg von 1007-1803. (B am ­ erecta resp. inaugurata fuit 3. X . 1935. berg 1880), p. 566/572. Anal. C. D., V I I I . 227; II Carm., 1939, p. 176/8.Bandar Abbas, vel Gambrun, ital. Comorono, i. Persia seu Iran (ad sinum Bar i. Polonia (Ukraina, Podolia) Persicum, colonia quondam Soc. Gallicae) r e s i d e n t i a F r . O . C a r m . (prov. Lituano-Ruthenae); fundat. esser e s i d e n t i a M i s s . F r . C. D . (Mission. Persiae); aperta fuit ca. videtur ca. a. 1754; non amplius existit.a. 1668 a P. Athanasio a S. Teresia,qui fungebatur munere capellani Societatis Anal. 0. Carm., I. 545.
 • 12 0 M O N A S T IC O N C A R M E U T A N U M M O N A S T IC O N C A R M E Iv T A N U M I 121 Barañain i. Hispania (Navarra, prov. et dioec. Pamplona) 5 conv. et eccl. construuntur, inaugurates - V II. 1910; tempore belli civilis m o n a s t . M o n . C. D . , tit. Immac. Concept.; fundat. resp. inaugura- a. 1936 maiorem in partem destructus a marxistis; postea restauratus. tum i l . IX . 1910 e suppresso (1901) monast. de Condom - Prouillan (Gallia, Silverio, Carm. Desc., V . 503/5; id., Resumen, 190/1; Glorias Teres, de Cata­ dép. Gers), e quo Moniales primum se transtulerunt in civit. Calahorra (1. X . luña, 8/42; E l M . Carm., V I I I . (1907), 645; X I . (1910), 2/ - 79 5 1901), inde (1909) in oppid. ^arraya, inde demum in oppid. Barañain, ubi III. m o n a s t . M o n . C . D . , tit. Conceptionis BM.; fundat. 13. VI. a. 1909 nov. monast. constructum fuit; adhuc ibi existit. 1588, e monast. Pamplona, provisorie in domo D. Stephaniae Rocaberti, inde S ilverio, Resumen, 301/2. translat. in nov. monast. 25. X I. 1588, in via: «calle Canuda», ubi exstitit usque ad a. 1936, quo a marxistis monast. cum eccl. destructa fuerunt; utrum- « Barbacianus » conv., i. Italia sup. (ditionis Venetae), forsan Barbata ? que restauratur a fundamentis ab a. 1941, atque inauguratur 30. V I. , 1943 (prov. Bergamo) in « calle Margenat 69 ». c o n v . F r . O . C a r m . ; fundat. ca. a. 1556 a P. Angelo Ambrosiano, S ilverio, Carm. Desc., V I I . n / 2 2 ; Glorias Teres, de Catal., 295 ss; Anal. 0. Carm.; saec. X V III. non amplius apparet, si non est idem ac Barbarano, C. D., X V I . 268. vel Borbiago. IV . c o l e g i u m F r . O . C a r m . (prov. Catalon.), tit. S. Angeli; fundat. Act. Cap. Gen., I. 404, n. a. 1595 (al. 1580); sub 5. II. 1740 datur facult. conferendi lauream doctora­ tes; suppress, a. 1835. Barbarano, S. Maria de, i. Italia sup. (prov. et dioec. Brescia) c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Venetae); fu n d a t... (anno incerto), certe Calahorra, Compend., 118; Bull. Carm., IV . 290 (1740). exstitit a. 1478, quo in Cap. Gen. de eo sermo est sub dieta prov., extra oppidum, V. m o n a s t . M o n . O. C a r m . , vulgo: « Las Corts de Sarria »; fundat. supra monte situs; suppress, a. 1652 decreto Innocentii X ; sed postea resti- a. 1609; adhuc existit, subiect. Ordinario. tutus esse videtur, quia i. Cod. ms. a. 1680 ut existens apparet. V I. d o m u s p r i n c e p s S o r o r . I I I . O r d . reg. Instituti: «Her­ Act. Cap. Gen., I. 265, 449; Bull. Carm., II. 710; A G . S. A lb erto, cod. I. manas Tere. Carmelitas Desc. de Gracia » vel: « Carmelitas Descalzas Misio­ V enet. p. 77. neras » in regione: Montseny 55; Congr. ista fundata fuit a. i860 a P. Fran­ cisco Palau y Quer, C. D.; finis particular. Instituti: instructio puellarum, curaBarcelona [Barcino, Barcinona] i. Hispania (Cataluña, prov. et dioec. B ar­ infirmorum in hospitalibus, asylis, carceribus, assistentia infìrmorum in domi- celona) bus privatis, assistentia militum tempore belli; Congregatio aggregata fuit1. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Cataloniae) ; fundat. 12. X . 1293 ; Ordini Carm. Disc. 28. III. 1911; habet a. 1942 domos 43 i. Hisp., 8 i. Argen­aggregates primum prov. Aquitaniae, dein ab a. 1342 prov. Maioricarum, et tina, 4 i. Columbia, 2 i. Gallia.ab a. 1354 prov. Catalon.; suppress, a. 1835; resuscitai, a. 1924; derelict, tem­pore belli civilis, sed iterum recuperatus a. 1938; est actu in via: « calle Septi- E l M . Carm., X I X . (1918), 419/20; X X V I . (1925), 475/8; Chroniques d. C.,mania » . I 935 , P- 215; Ecos d. Carm. y Praga, enero 1948, p. 9. Calahorra, Compend., 117; Anal. O. Carm., I. 454; L ezana, Annales, I V . V II. d o m u s p r i n c e p s S o r o r . I I I . O r d . reg. Instituti: «Her­ 460; O rtiz B au, R am ón, E l convento de los Carmelitas Calzados deBarcelona manas Terciaris Carmelitas Teresas de San José» i n H o r t a (Barcelona); (V alencia, 1945), 32 p. fundata a M. Teresa Toda-Juncosa a¡S. Ioseph et eius filia Teresia ab Imm. Corde II. c o n v . F r . C . D . (prov. Catalon.), tit. S. Ioseph; fundat. 25. I. 1586 Mariae (Guasch); can. erecta i. Barcelona (Horta) 22. II. 1878; approb. defi- a P. Ioanne a lesu (Roca), in regione: «Rambla de Barcelona» (ut primus nit. a S. Sede 10. IV. 1911; aggregata Ordini Carm. Disc. 16. VI. 1941; Con­ conv. C. D. in Cataluña); eccl. constructa fuit a. 1589-1600, nov. conv. erigitur stitu tio n s huius Congr. auctoritate apost. approbantur ad septennium 13.a. 1600/12; suppress, et solo aequatus a. 1835, erat ubi est mercatum de X II. 1943; finis particularis : cura puellarum in orphanotrophiis et collegiis, doc­S. José; resuscitatus, ut residentia, a. 1897 in via: « calle de la Canuda » ; trina christ. in scholis dominicalibus, directio domorum pro sublevandis matro-i. Priorat. erect. 1907; inde a 1908 translat in viam «calle Lauria », ubi nov. nis; Congregatio habet (a. 1931) 6 domos i. dioec. Barcelona, Lérida, Urgel.
 • 122 MONASTICON CARMEI/ITANUM MONASTICON CARMEI/ITANUM I2 3 A G ., docum . mss.; Anal. C. D., X V I . 171; Regest. Proc. Gen., vol. X X X I , Barjols [Barjolium], i. Gallia (Provence, dép. Var, dioec. Fréjus) p. 670/72. c o n v . F r . C . D . (prov. Avenionen.), tit. BM. boni refugii; fundat. 10. V II. 1678 in suburbio civit. apud eccl. BM. de refugio; suppress, a. 1792.Bari [Barium] i. Italia merid. (prov. et dioec. Bari)I. c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Apuliae); fundat. a. 1542 per P. Anto- Enchiridion, 342.nium Marinaro sen.; suppress, a. 1810; resuscitatus resp. inaugurates nov.conv., in «via 28 ottobre», 5. X II. 1937 (prov. Neapolitan.). Bar-le-Duc [B arro D u cu m , B a riu m D ucis] i. G a llia , (dép. M euse, d ioec. T o u l, V en tim iglia, Carm. Ital., 22, 23; Anal. O. Carm., I X . (fase. II. 138); I l IyOtharingia) M . Carm., X X I V . (1938), 12/14. ‘ l . m o n a s t . M o n . C. D . , sub iurisd. Ordinis; fundat. a. 1627 e tribusII. c o n v . F r . C . D . (prov. Neapolitan.), tit. S. Ioseph et Teresiae; fun­ monasteriis de Nancy; sed a. 1629 derelictum ac translat. i. civit. Luné ville ;dat. 2. III. 1630 apud eccl. S. Ioannis Bapt; inde paulo post translat. in me­ inde vero, a. 1635, bellorum causa, translat. in civit. Nancy, ubi alterum mo­dium civitatis; suppress, a. 1810; nova fundatio facta est a. 1930, primum nast. fundatur.sub immed. iurisd. Defìn. Gen.; dein sub prov. Veneta (1935), demum aggregai, Étud. Carm., I X (1924), 313.prov. Neapolitanae, decr. 27. X . 1938; a. 1940 ibi erecta fuit parochia, Patri-bus NN. con eredita (facult. S. C. Concil. 27. V II. 40). II. c o n v . F r . C . D . (prov. Parisien., dein Lotharingiae), tit. S. Ios. et Enchiridion, 126; A G . n o , a: relatio fu n dat.; I l Carm., 193Q, p. 57; Anal. Teresia; fundat. 14. X II. 1631 a Duce Lotharingiae Henrico II, in domo a C. D., X I I I . 283; X V . 268. Monialibus C. D. derelicta; suppress, a. 1792.III. m o n a s t . M o n . C . D . , tit. S. Teresiae; sub iurisd. Orditiìs; fun­ Enchiridion, 136; Louis, Annales, I. 530/33; A G . 304, d: hist.dat. 14. IV . 1647, e monast. Lecce, ab Kxc.mo D. Benedicto de Angelis, prin­cipe B itetti; suppress, a. 1810; resuscitat. 6. III. 1889 in «via de’ Rossi»,sub tit. S. Ioseph. Barletta [Barulum, Barolum] i. Italia merid. (prov. Bari, dioec. Trani) conv. Fr. O. C a r m . (prov. Apuliae); fundat. a. 1386 (vel iuxta Lezana Enchiridion, 229; I l Carm., 1939, p. 122/3. a. 1380); suppress, a. 1810.IV. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Teresiae; in « via X X I Aprile », fun­ V en tim iglia, Carm. Ital., 22; Lezana, Annales, IV . 706.dat. a. 1922 (facult. apost. 9. IV. 1931). Anal. C. D., V I. 53. Basra, vel Bassora, i. Mesopotamia (Iraq), ad flumen Schatt-el-Arab; c o n v . M i s s . F r . C . ; fundat. 30. IV. 1623 a P. Basilio a S. Francisco,Bariano [Barianum] i. Italia sup. (prov. et dioec. Bergamo)c o n v . F r . O . C a r m . (Congr. Mantuan.); fundat. a. 1480 resp. i486, 0. D. Prima eccl. i. hon. B. Mariae de Remediis, dedicata fuit 14. IV. 1625; hac ob bella et aéris vicissitudines in ruinam redacta, secunda eccl. a funda-quo fuit acceptatus a Carm., apud eccl. S. Mariae de Bariano, donatione Rev. mentìs erecta ac dedicata, i. hon S. Michaelis Arch., 10. IX . 1679; quae fuitD. Firmi de Caravagio; erect, in Prioratum a. 1503; suppress, esse videtur demolita 30. IX . 1765; tertia eccl. exstructa fuit, ac BM. de M. Carmelo sacra,a. 1769 a Republ. Veneta, quia in elencho Ventimiglia (1779) non amplius appa-ret, dum in catal. 1765 (Aval. 0 . Carm., I. 253) adhuc existit. dedicata 24. X II. 1765; eccl. actualis, e x s tr u c ta ..., dedicata est B. Mariae de Remediis; in hoc conventu missionarii nostri ab a. 1623 usque hodie, V agh i, Comment., 317/8; Anal. O. Carm., I. 253. paucis annis exceptis, semper resederunt.Barile [Barilis] i. Italia merid. (prov. Potenza, dioec. Melfi) Chronica Bassorensis. 1623-1733, ed. a H . G ollanez (London 1927); Con­c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Terrae Laboris); fundat. a. 1718 (facult. tinuano Chronicae Bassorensis. 1773-1778, ed. P. A m brosius (Rom ae 1934); Polycarpus a S. Ios., C. D ., Annales de la Mission des Pères Carmes Déch. deapost. pro fund. 3. VI. 1718); suppress, a. 1810. Bassorah. 1626-1888 (II voi. mss. i. A G . 184) Chronicle of the Carmelites in V en tim iglia, Carm. Ital., 18; Bull. Carm., IV . 130 (1718). Persia (London 1939), I I . 1122/1217.
 • 124 M O N A S T IC O N C A R M E IJT A N T J M M O N A S T IC O N C A R M E lylTANTJM 125 Bassanello i. Ita lia cen tr. (prov. V iterb o ) b) habet a c t usequ. c o n v e n t u s F r . O . C a r m . : c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Roman.); f u n d a t ....; suppress, a. 1652 1) Bamberg, 2) Straubing; qui pertinent ad prov. German, superior. decreto Innocentii X . II. P r o v i n c i a m Carm. Disc., ut infra. Bull. Carm., II . 710. Bavaria, P r o v i n c i a C a r m . D i s c . , tit. S. Crucis Bassein i. India Or. (Iravadi, ad ostia flum. Iravadi) erecta a. 1740, dismembratione conventuum: München, Augsburg, Regens­r e s i d e n t i a M i s s . F r . C. D . ; aperta ca. a. 1643 a P. Leandro a burg, Schongau, Urfarn, e prov. Coloniensi.Resurrect, e conv. Goa; sed paulo post derelicta. habuit usque ad a. 1802 sequ. c o n v e n t u s F r a t r u m : Chron. C. D. Port., II I . 328/30. 1) München (1629), 2) Augsburg (1632), 3) Regensburg (1635),4) Schongau (1720), 5) Urfarn (1732). e t i m o n a s t . M o n . C. D . : in München (1711)Basses-Lobbes [de Bassis Lobiis] i. Gallia (Touraine) Exstincta remansit a. 1802 lege saecularizationis; resuscitata resp. restaurataconv. eremitic. Fr. O. Carm. (prov. Turoniae), fundat. paulo fuit ab a. 1836 recuperatione conventuum : Regensburg et Urfarn, quibusante 1686. adiunctus fuit conv. Würzburg (ex antiqua prov. Coloniensi), ac denuo can. Act. Cap. Gen., II. 203. erecta a. 1882; factis novis fundationibus habuit a. 1935 sequ. c o n v e n t u s Fratrum : 1) Würzburg (1627), 2) Regensburg (1635), 3) Reisach, antea Urfarn (1732),Bassignana, vel Bassagnano [Augusta Batiennorum, Bassigna] i. Italia sup. (prov. e t dioec. Alessandria) 4) Geleen, Holland (1876), 5) Schwandorf (1889), 6) Regensburg II (1900), 7) H oly Hill, America (1906), 8) Nèumarkt (1908), 9) Groenendijk, Hollandc o n v . F r . O . C a r m . (prov. Lombard.); fundat. a. 1378 (facult. apost. (1907), 10) Milwaukee, U. S. A. (1914), 11) München (1922), 12) Waspik,pro fundat. 2. X II. 1379); suppress, a. 1652 decreto Innocentii X . Holland, (1927). V en tim iglia, Carm. Ital., 46; Bull. Carm., I. 142; II. 710. Postquam a. 1935 conventus i. Hollandia existentes, ac a. 1940 conventus i. America ex ea dismembrati fuerunt, habet actu (1949).Batticano i. Italia merid. (Calabria) I. sequ. c o n v e n t u s F r a t r u m :c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Calabriae); fu n d a t.. . ; suppress, a. 1652 l) Würzburg, 2) Regensburg, 3) Reisach,4) Schwandorf, 5) Regensburg IIdecreto Innocentii X . 6) Neumarkt, 7) München. Bull. Carm., I I . 710. necnon m o n a s t e r i a M o n . C . D . a) sub iurisd. Ordinis: 1) Würzburg-Himmelspforten (1844), 2) VillsbiburgBavaria habuit temporibus anteactis (i. e. ante reformationem resp. ante (1906). saecularizationem) b) sub iurisd. Ordinarii: 1) Düren, 2) Weiden, 3) Aachen, 4) Köln, 5) Pütz-I. c o n v e n t u s F r . O. Carm.: chen, 6) Kordel, 7) Kirchzarten, 8) Neuburg a. Kammei, 9) Rödelmeier1) Abensberg, 2) Augsburg, 3) Bamberg, 4) Dinkelsbühl, 5) Neustadt 10) Aufkirchen; 11) Königsbach, 12) Hainstadt.a. Saale, 6) Neustadt a. Kulm, 7) München, 8) Nördlingen, 9) Nürnberg,10) Regensburg, 11) Sparneck, 12) Schweinfurt, 13) Vogelsburg, 14) Weissen- Bayonne [Bajona, Bayonna] i. Gallia (Basses-Pyrénées, dioec. Bayonne)burg, 15) Würzburg, 16) Straubing; qui omnes partem faciebant prov. Ger- I. c o n v . , F r . O . C a r m . (prov. Vasconiae); fundat. ca. a. 1264 extramaniae superioris. muros, in suburbio « faubourg de Tarride »; inde, ratione demolitionis dictipraeterea h o s p i t i a F r , O . C a r m . (saec. X I X et X X ): suburbii ad fortificandum oppidum, a. 1512 conv. translat. est intra muros1) Sossau prope Straubing, 2) Habsberg, 3) Mainburg. prope portum « du Verger »; ibi fuit introducta reforma Turonensis a. 1656;
 • 126 M O N A S T IC O N CARM EUTANUM M O N A S T IC O N CARM EUTANTTM 127 periit tempore perturbât, gallicae, a. 1791; ecclesia primum in templum pro» Bédarieux [Beccum Ariosi] i. Gallia (dép. Hérault, dioec. Montpellier) testanticum conversa, dein pro unione nationalistarum adhibita, demum demo­ m o n a s t . M o n . C . D . , tit. BM de M. Carm.; fu n d a t... (saec. X IX ), lita fuit. cum Constitutionibus italicis denuo erect, can. a. 1887 (facult. apost. 27. V III. Act. Cap. Gen., I. 144; A pud Iacob, Cat., (f. 28r) non in d icatu r annum 1887); suppress, a. 1901, ac translat. in Hispaniam i. e. in oppid. Malgrat (Cata­ fund.; A n toin e, Carm. en France. P rov. de Gascogne (ms.), fase. I I I ., p. 1/32; luña, prov. Barcelona); inde denuo translat. in locum Arenys de Mar (Barce­ D ubaret, Le Missel de Bayonne de 1543. lona), ubi nov. monast. inauguratum fuit 12. V III. 1905. II. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. Immac. Concept.; fundat. a. 1863 Silverio, Resumen, 297/8; Reg. Rescr., X X I I I . 780/1 (1887). (e monast. Olorón); adhuc existit. Memorie, 5. Bedugue i. Gallia (Iura, suburb, de Dôle-du-Jura) d o m u s S o r o r . I I I . O r d . reg. Instituti: «Carmel de S. J oseph »; fun­ Beas de Segura, vel Veas, [Beasensis] i. Hispania, (Andalucía, prov. et dat. ca. a. 1890 a M. Margarita Maria a S. Corde (Léontine Jarre). dioec. Jaén) Les Missions Cath. (Lyon), 1935, p. 589 - I. m o n a s t . M o n . C . D . , tit. S. Ioseph; fundat. 24. II. 1575 ab ipsa S. M. Teresia a Iesu; suppress, vel potius derelictum a. 1835, unicum monaste- Beek i. Hollandia (Limburg, dioec. Roermond) rium fundat. a S. Teresia derelictum occasione suppressionis communis; sed m o n a s t . M o n . C . D . , tit. Reginae Pacis; sub iurisd. Ordinis; fundat. a. 1899 restauratum e monast. S. Teresiae Madrid. 17. IX . 1938, e monast. E cht (facult. apost. pro erect, can. 15. V II. 1938); II. h o s p i t i u m F r . C. D . (prov. Baeticae sup.), ad assistentiam spi­ fundatio initium habuit a. 1937 in praedio cuiusdam Ioannae Maes; est in via: ritualem Monialium, sine cultu publico; suppress, a. 1835. « Heierstraat ». Silverio, Carm. Desc., II I. c. 24; X I . p. 723; id ., Resumen, 277; S. Teresa R en ata, Friedenskonigin, p. 192/3; Anal. C. D., X I I I . 376; Carmel (Tilb.), Fundaciones, c. 22. II. (1949), p. 122. Beaune [Belna, Belnum], i Gallia (dép. Côte-d’Or, dioec. Dijon) Begoña-Bilbao [Begonnia] i. Hispania (Vizcaya, dioec. Vitoria) m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Stephani; fundat. 25. V II. 1619 (e mo­ I. c o n v . F r . C . D . (prov. Navarrae), tit. BM. de M. Carm.; fundat. 16. nast. Dijon) a D. Leonardo Battaille, apud eccl. prioralem S. Stephani; in hoc V III. 1880 in: «Barrio de las Calzadas», suburbio civitatis; nov. conv. con- monast. ad Div. Sponsum volavit Ven. Margarita a SS. Sacr. (Parigot), a. 1648; structus fuit ab a. 1884; eccl. inaugurata 7. IX . 1887 (approb. apost. 11. III. suppress, fuit a. 1792; paulo post, i. e. initio saec. X IX ., repristinatum; adhuc 1891). existit, sub tit. Divini Infantis. S ilverio, Resumen, 145/7; Reg. Rescr., X X I V . 383/5 (1891). Enchiridion, 77/78; Chron. d. Carmélites, I I I . 295/300. II. m o n a s t . M o n . C . D . , tit. S. Ioseph; fundat. 25. V II. 1896 in* ß tA s+ w Z * t via: « calle de Uribarri » (inter Begoña et Bilbao), a p ia D. Maria de la Paz de Beauvoir-en-Royan [Bellivisus] i. Gallia (Dauphiné, dioec. Grenoble) Careaga y Ochoa, e monast. Salamanca; inde translat. 11. II. 1930 in nov. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Provinciae); fundat. 27. VI. 1343 a Del- monast. in regione « Carretera Santuchu ». phino Humberto I I in parte quadam castelli sui; ab a. 1347 exstruitur nov. Silverio, Resumen, 291/2; E l M . Carm., X X X I (1930), 139. conv. prope castellum; tempore belli religionis (ca. a. 1562) conv. ter fuit a Calvinistis depraedatus ac devastates multique Religiosorum trucidati; initio saec. X V II fuit restauratus, sed modo minus sumptuoso ac prius; ca. a. 1670 Beilan i. Syria, vide : B a i l a n . reforma Turonensis introducta esse videtur; suppress, a. 1790, ac anno sequ. alienates. Beilstein [Bilestenium, Bilistinum, Bilstinum] i. Germania (Rhein-Preus- An toin e, Carm. en France, TV. 351/67. sen, ad flum. Mosel, dioec. Trier)
 • 128 MONASTICON CARMEIylTANüM MONASTICON CARMBIylTANUM 12 9 B e lg iu m (Belgique), habuit ante suppressionem (1796): c o n v . F r . O . C a r m . (prov. German, infer.); fundat. a. 1637 a barone Emmerich de Metternich, praeposito collegii cathedr. Trevirensis; eccl. con- a) sequ. P r o v i n c i a s O . C a r m . : 1) Belgica (1597-1663), 2) Flandro-Belgica (1663-1796), 3) Gallo-Belgica (1663- structa a. 1656; conv. suppress, a. 1802, eccl. est nunc eccl. parochialis. 1796), 4) Wallo-Belgica (1698-1796). Omnes istae exstinctae fuerunt suppres­ M artini, Deutsch. Karm., I. 592/95; Bull. Carm., II I. 6x6/7. sione a. 1796 et non restauratae. b) Provincias Carm. Disc.: Beja [Begia, Bejara, P ax Iulia] i. Portugallia (Alemtejo, dioec. ßvora) 1) Flandro-Belgica (1617), 2) Gallo-Belgica (1665), 3) W allo-Belgica (1681),I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Lusitan.); fundat. 19. VI. 1526, extra 4) Brabantiae (1761). Exstinctae sunt a. 1796, at ex istis restauratae fuerunt:civitatem, apud eccl. S. Michaelis, donatam a Rege Ioanne II; at huic noti- 1) Flandriae (1850), 2) Brabantiae (1885).tiae contradicit Sa, dicens quod a. 1630 Patres liquerunt conventum, quem c) m o n a s t e r i a M o n . O. C a r m . e t M o n . C. D . : vide sub resp.habuerunt intra civitatem, et restauraverunt conventum antiquum extra civi­tatem; periit suppressione a. 1834. provinciis; Anal. O. Carm., X I I . 7; Sä, Memorias, 169, 451. 1 d) domus Soror. III. Ord. reg. Instituti: « M a r i c o e s », fund. 1663 in Den- dermonde; vide: D e n d e r m o n d e ;II. m o n a s t . M o n . O. Carm., sub iurisd. Ordinis; fundat. a. 1541; e) domus Soror. III. Ord. reg. Instituti: « A n c i l l a e S a l v a t o r i s » insuppress, a. 1834. Brugge ; vide : B r u g g e ; Castro, Portugal, II. 73. /) domus Soror. III. Ord. reg. Instituti: « S e r w e e t e n s - S i s t e r s » ; g) domus Soror. III. Ord. reg. Instituti: « S o r o r e s T e r t i a r i a e D . n a eBelem de Gräo Para [Bethlehem] i. America merid. (Brasilia, Para) N . p r o M i s s i o n i b u s » i n Brugge; vide : B r u g g e ;c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Maragonensis); fundat. a. 1625 a PP. Lusi-tanis conv. Maranhäo; derelictus a. 1627 ac translat. in alium locum eiusd. 1 h) domus Soror. III. Ord. reg. Instituti: « / CEu v r e d e s P e t i t e s T h é -civitatis, sub tit. « Nossa Senhora do Carme »; decr. apost. 1. III. 1841 pro- r è s e s » i. Tirlemont; vide : T i r l e m o n t .vinciae Fluminis Ianuarii incorporatur. Belgrano i. America merid. (Argentina), vide: B u e n o s Aires III. Anal. O. Carm., I. 652/3; Sä, Memorias, 328/9. B e lla n t e [Bellantum, Belantis] i. Italia (Abruzzi, prov. Téramo)Belgica, P r o v i n c i aO. C a r m . c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Aprutii); fundat. a. 1562 apud eccl.erecta 2. VI. 1597, dismembratione e prov. Franciae; habuit sequ. c o n v e n - « S. Maria della Lacrima », extra oppidum, donatione cuiusdam Balthasaris detus F ratru m : Acquaviva, marchionis de Bellante; suppress, a. 1793, transiit in possessionem1) Valenciennes (1235), 2) Bruxelles (1249), 3 ) Yper (1249), 4 ) Meche­ parochi. 5len (1254), ) Brugge (1265), 6) Gent (1286), 7) Arlon (1291), 8) Arras (1295), Ventimiglia, Carm. Ital., 26; Il M. Carm., X X . (1934), 256.9) Geldern (1306), 10) Tirlemont (1372), n ) Aalst (1411), 12) Enghien (1423),13 ) Louvain (1455), 14) S. Paul, 15) Marche (1473), 16) Grammont (1466), I" B e lle g e m i. Belgio (Flandr. Occid., dioec. Brugge)13) Brugelette (1566), 18) Antwerpen (1493. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Teresiae a I. Inf.; fundat. 29. IV. 1923; inde translat. a. 1924 in locum Frezenberg, prope Yper, in antiquum castel-necnon m o n a s t e r i a M o n i a l i u m O. Carm.: lum Van den Peereboom, ibique inauguratum 24. X I. 1924.1) Namur, 2) Brugge, 3) Vilvoorde, 4) Marche, 5) Charleville;Exstincta est a. 1663, quando divisa fuit in duas provincias, seil.: Flandro- Messager de S. Thérèse, IV. (1922/3), 146/7; V. 57.Belgicam et Gallo-Belgicam. Anal, O. Carm., I. 617. B e llo H o r iz o n te i. America merid. (Brasilia, Minas Geraes) 9
 • 3° MONASTICON CARMEUTANUM I MONASTICON CARMEIvlTANUMc o n v . F r . O . G a r m . (prov. Fluminis Ianuarii); fundat. resp. can. erect, Berchem i. Belgio (Antwerpen, dioec. Mechelen, prope Antwerpen)a. 1941 (facult. apost. 10. X I. 1941), in via: « Rua Grào Mogol, 502 » . c o n v . F r . C. D . (prov. Flandriae), tit. B. Annae a S. Bartholomaeo; Anal. O. Carni., X I . 212. fundat. a. 1921 (facult. apost. pro fundat. 2. IX . 1919) in regione « Oude God », via: « Groote Steen weg 650 » ; a. 1926 concreditur Patribus cura paroecialis (facult. apost. 11. I. 1926); (NB. est idem ac Luythaegen).«Bellus locus », hodie arab. Beimonde, i. Syria (3 lencas distans a civit. Tripoli, ad montem I/ibani ob pulchritudinem loci sic appellatus) Reg. Rescr., X X V I I I . 454 (1919); X X I X . 178 (1926).conv. F r . O . G a r m . (prov. Terrae Sanctae); fundat. saec. X II.; des-tructus ab infìdelibus a. 1289. Berdyczów [Berdizciovia] i. Polonia (Ucraina, dioec. Kiew) c o n v . F r . C . D . (prov. Polon.), tit. Immac. Concept, et S. Ioseph; fun­ Mon. hist. Carm., 290; Spec. Carm., I. 105, n. 448. dat. 22. V II. 1642 a D. Ioanne Tiscichievizc, Palatino de Kiew, eum in finem, ut Carmelitae schismaticos ad fidem cath. converterent; suppress, fuit a. 1867.Belmonte Calabro [Bellomontium, Bellimontis] i. Italia merid. (prov. Co­ Enchiridion, 200/01. senza, dioec. Nicótera)conv. F r . O . G a r m . (prov. Calabriae); fundat. a. 1573; suppress, a. Bergamo [Bergomum] i. Italia sup. (Lombardia, prov. et dioec. Bergamo1810. I. c o n v . F r . O . C a r m . (Congr. Mantuan.); fundatus esse creditur V en tim iglia, Carm. Hai., 25; Act. Cap. Gen., II. 82. a. 1325, certe exstitit a. 1353; eccl. (S. Maria Annunziata) erecta fuit a. 1450/ 51; conv. transiit ad reform. Congreg. Mantuanae a. 1482; suppress, probabil.Benamejí i. Hispania (Andalucía, prov. Córdoba) a. 1810.conv. F r . C . D . (prov. Baeticae sup.), tit. BM. de Remediis; fundat. V aghi, Comment., 305/09.a. 1682,in Prioratum evectus 6. I. 1685; suppress, a. 1835, et in scholam et II. m o n a s t . M o n . O . C a r m . (Congr. Mantuan.), tit. S. Ursulae deasylum pauperum conversus; a. 1931 fabrica conventus et ecclesiae destruitur. burgo S. Leonardi; initium habuit 1. V. 1573 in « borgo S. Chiara », inde trans- lat. a. 1595 in region. « borgo S. Lazaro », inde denuo translat. 8 X . 1609. Silverio, Carm. Desc., X I . 6/7. in viam Colognola (borgo S. Leonardo) ubi constructum fuit monast. cum ecclesia, ac omnes Moniales, die 8. I. 1656, habitum Carmelitarum suscepe-Benevento [Beneventum] i. Italia inf. (prov. et dioec. Benevento) runt, quia usque eo sub regula a S. Carolo Bor. data vixerant, sub directioneI. c o n v . F r . O . G a r m . (prov. Terrae Laboris); fundat. a. 1402, intra Cong. Mantuan.limites paroeciae S. Cassiani (facult. apost. 29. VI. 1402); suppress, a. 1810 (?). V agh i, Comment., 309. V en tim iglia, Carm. Ital., 18; Bull. Carm., I. 158/9. Bergeik i. Hollandia (Noord-Brab,)II. c o n v . F r . C . D . (prov. Neapolitan.), tit. S. Nominis Mariae; fundat. statio Fr. O. Carm. e conv. Boxmeer, ? - 1659.14. III. 1711 ab Archiepiscopo Orsini (postea Benedict. X III); suppress, Mont. Bat., I I I , 17.initio saec. X IX . Enchiridion, 430. Bergen op Zoom [Bergae ad Zomam] i. Hollandia (Noord-Brabant, dioec. Breda) I. h o s p i t i u m F r . O . C a r m . pro conv. Mechliniensi (prov. Flandro-Benicasim i. Hispania (Valencia) Belg.); fundat. a. 1406 (vel 1460); occupatum ab haereticis a. 1572.r e s i d e n t i a F r . C . D . (prov. Aragoniae); fundat. a. 1914; in conv-format, canonice erectus a. 1946 (facult. ap. pro erect, can. 7. X II. 1946). Anal. O. Carm., V I I I . 566 Mont. Bat., I l l , 18. II. m o n a s t . M o n . C . D . , tit. SS. Cordis Iesu; sub Ordinario; fundat. Act. Praep. Gen., 1910/22, p. 80; Reg. Rescript., X X X I I , p. 179. 30. V III. 1902 translatione monasterii (suppressi 1901) de Chartres; nov.
 • 132 MONASTICON CARMEIJTANUM MONASTICON CARMEIvlTANTJM 133 monast., in via « Halsterscheweg E 67», inauguratur 22. IV. 1904; est ab tribus Anglis, propterea aggregates prov. Angliae; suppress, a. 1538 ab Hen­ a. 1935 in unione prov. Hollandiae. rico V III. Carmel (Tilb.), II. (1949), P- 117/18. L e zana, Annales, IV . 405/6; White Friars, 268; Anal. O. Carm., V I I . 175. Bergerac [Bergeracum] i. Gallia (dép. Dordogne, dioec. Périgueux) Besançon [Vesontio, Bisuntinus] i. Gallia (Franche-Comté, dép. Doubs, I. c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Vasconiae); fundat anno ignoto, nec dioec. Besançon) apud Iacob, Cat. (f. 33) indicatur annus fundat. nec in ullo alio Codice ; I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Narbonensis); fundat. anno 1392 (iuxta certe exstitit iam a. 1325; fuit translatus intra moenia civitatis a. 1393; Iacob, Cat. p. 283) (facult. apost. pro fundat. 29. I. 1311 )» certe exstitit, tempore conflictus religionis, a. 1544, conv. depraedatus fuit ab haereticis), vel probabilius nova domus, diruta primaeva, erecta fuit a. 1393; ecclesia con- postea demolitus, ac materia fabricae ablata ad fortifìcationem civitatis; Car- secr. est a. 1412; ampliatur et restauratur modo magnifico a P. Andrea a melitae redierunt vers. 1629 et restauraverunt conventum; ab a. 1651 intro- S. Nicolao (André), ca. a. 1680, postquam ibi reforma Turonensis introducta ducta erat reforma Turonensis; fuit suppress, a. 1791. fuit; a. 1691 instituitur in conv. Universitas, quae, una cum conv., suppressa fuit a. 1791; hodie est publicum diversorium (hôtel). Mon. hist. Carm., 390; Antoine, Carm. en France. P rov. de G ascogne (ms.), fase. II I., p. 141/167. Lezana, Annales, IV . 736/7; A ntoine, Carm. en France, I I I. 40/50. II. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. SS. Cordis Iesu; fundat a. 1858 (e mo­ 4 ^ 11. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. Imm. Concept.; fundat. 17. IX . 1616 nast. Montpellier); adhuc existit in via: « rue Valette». (e monast. Châlon) opera D. Ferd. de Bezeur; suppress, a. 1792, restabilitum a. 1843 e monast. Pont-Audemer; est hodie in via: « rue de la Vieille Monnaie ». Berkeley i. America sept (U. S. A., California, dioec. San Francisco) Enchiridion, 61; Chron. d. Carmélites, II I. 25/56. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. Christi Regis exuli; fundat. a. 1949 ( e monast. Santa Clara). I I I . c o n v . F r . C. D . , (prov. Flandro-Belg. dein Burgund.); fundat. 30. X I. 1645; incorporatur a. 1653 novae prov. Burgund.; suppress, a. 1792. Little Flow. Magaz., nov. 1949, p. 27. , Enchiridion, 225, Anal. C. D., V I. 286.4 - Berkhampstead i. Anglia (Hertfordshire, dioec. Westminster) m o n a s t . M o n . C. D . , tit. Assumptionis BM V.; fundat 1. V II. 1938 Betafo, i. ins. Madagascar (distr. Ambohimasina, dioec. Betafo) i. Watford (Hertfordshire), inde translat., 28. X. 1942, ad Berkhampstead - m o n a s t . M o n . C . D . ; fundat. ian. 1922 e mon. Boussu-lez-Mons « Carm. Conv. Woodcock Hill, Berkhampstead (Herts) ». (Belgii), provisorie in domo quadam Congr. de la Salette; inde translat. a. N otific. e x ipso conventu (1947). 1927 ad civit. Tananarive. Le Carmel, 1921/2, p. 96; 1932/3, p. 260/1 P. R um oldus, in: Kath. M is- Beriiy, vel Berneuil (?) [Bernicolensis eremus] i. Gallia (dép. Pas-de-Ca- siën, 1950, p. 295. lais, dioec. Boulogne) c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Franciae); fu n d a t.. . (saec. X V II ?); periit Bethlehem, i. Palaestina in communi suppressione a. 1792. I monast. Mon. C. D.; fundat. a. 1875, a D.na Berthe de Saint-Cricq d ’Artigaux. Berwick upon Tweed [Bervicum, Berblycum] i. Anglia (Northumberland, Annales d. C., IV . (1882), 92/3; Kath. Miss.-Jahrb. d. Schweiz, 1946, p- 39 - ad flum. Tweed) c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Angliae); fundat. a. 1270 a D. Ioaune Grey, Betono, i. Hispania (Navarra, prov. Alava, dioec. Vitoria) equite Scotiae; a. 1333 Fratres Scoti e conv. removentur ac supplentur Fra- m o n a s t . M o n . C . D . , tit. SS. Matris Dei.; fundat 4. X . 1905 in subur-
 • 134 MONASTICON CARMEI/ITANUM MONAST ICON CARME&ITANUM 135 bio civit. Vitoria (Betono), e suppresso (1901) monast. de Toulouse; eccl. inau- tus ab haereticis, a. 1562; iterum restauratus amplexus estre formam Turo- gurata fuit a. 1914. nensem ca. a. 1642; periit tempore revolutionis a. 1791. Silverio, Resumen, 298/9; Boletin Oficial, 1946. Bull. Carm., I. 533; Act. Cap. Gen., I. 393; £tud. Carm., I X . 74/5; Annal. C. D., Supplem , p. 55; Cod. Vesontin. F . 789a, p. 89; A n toin e, Carm. en France. P rov. de Toulouse (ms.), fasc. II ., p. 52/116. Bettendorf i. America sept. (U. S. A., Jowa, Scott, dioec. Davonport) m o n a s t . M o n . C . D . , tit. Reginae C aeli; fundat. 24. X I. 1911 i. Bialynicze [Bialynicensis] i. Polonia (Lituania, dioec. Wilna) Davenport, e monast. Baltimore; inde translat., 29. VI. 1916, in alium locum, conv. F r . O . C a r m . (prov. Russiae ab a. 1687); fundat. a. 1623 scil. Bettendorf, quod est suburbium civit. Davenport, ibique nov. monast. (licentia E.pi Vilnensis 21. X I. 1623); aggregatur a. 1754 prov. Iyituano-Ruthe- cum capella erigitur et inauguratur a. 1921, supra colle; quare vocatur: « Car­ nae; periit suppress. saec. X I X (?). mel H oly M oun t», Bettendorf. Anal. O. Carm., I. 512, 545; Bull. Carm., II. 404, 405. Carmel, 135/7; Mount Carmel, 1936, p. 93. Bibbona i. Italia sup. (Toscana, prov. Livorno) Beugen i. Hollandia (Noord-Brab.) conv. Fr. O. Carm. (prov. Tusciae); fu n d a t ...; suppress, a. 1652 s t a t i o F r . O. C a r m . e conv. Boxmeer, 1663-1731. decreto Innocentii X . Mon. Bat. I l l , 19. Bull. Carm., II . 710. Bielsk [Bilscensis...] i. Polonia (distr. Bialystok) Beyrouth, vel Beirut, Berut, [Berythus] i. Syria, resp. in Republ. Montis conv. Fr. O. Carm., (prov. Poloniae); fu n d a t... I/ibani Anal. O. Carm., I. 512.I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Terrae Sanctae); fundat. esse diciturvers. 1150, tempore Aymerici, Patriarchae Antiocheni; destructus a Saracenisca. a. 1268. Bilbao [Bilbaum, Bellum Vadum, Flaviobriga] i. Hispania (Vizcaya) h o s p i t i u m F r . C. D . (prov. Castell. Vet.); fundat. ca. a. 1690, ad L ezana, Annales, IV . 43. usum eremi « L a Isla »; suppress, a. 1835.II. d o m u s S o r o r . I I I . Ord. reg. Instituti: «Carmel de S. Joseph »; Silverio, Carm. Desc., X . 835/7.fundat. a. 1937, cum schola. Le Carm. de S. Jos. (1937), P* 58. Bilbao-Begona i. H isp a n ia , v id e : B e g o n a - B i l b a o .III. r e s i d e n t . M i s s . F r . C. D. (Miss. Syriae) i. regione « Taiouech »; Birchircara i. insula Malta (dioec. Melitensis)fundat. a. 1940 (approb. a Def. Gen. 29. II. 1940) (Vic. Ap. Aleppo). c o n v . F r . C . D . (prov. Meliten.), tit. S. Alphonsi; fundat. a. 1896 (facult. Acta Def. Gen., a. 1940, p. 78. apost. pro erect, can. 15. V I. 1896). Reg. Rescr., X X V . 439 (1896).Beziers [Biterrae, Bliterrae] i. Gallia (dep. Herault, dioec. Beziers)c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Tolosanae); fu n d a t... probab. a. 1290, Birkenhead i. Anglia (Cheshire, dioec. Shrewsbury)extra, sed prope muros civitatis; tempore belli 100 annorum propter obsidio- monast. Mon. C. D., tit. S. Annuntiationis; fundat. a. 1918. Inem per Anglos, « ne domus inimicis receptaculum fo re t», intra civitatem trans­ N o v. C at.lates, quae translatio confirmatur a Clem. V. 7. X II. 1305; aggregatur a. 1532prov. Tolosae, cum prius fuerit prov. Narbonensis; conv. suppress, et destruc- J Birmingham-Yardley, i Anglia, vide: Y a r d l e y .
 • 136 MONASTICON CARMEIJTANUM MONASTICON CARMEIv ITANUM 137 Bisacquino [Bisacquinum] i. Sicilia (prov. Palermo, dioec. Monreale) Bivona [Bisbona, Hipponum] i. Sicilia (prov. et dioec. Agrigento) I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. S. Angeli); fundat. ca. a. 1548; suppress- conv. Fr. O. C a r m . (prov. S. Angeli); fundat. a. 1250; periisse videtur a. 1652 decreto Innocentii X .; sed paulo post restitutus esse videtur, quia in saec. X IX . Catal. a. 1765 apparet ut existens. V en tim iglia, Carm. Ital., 6; L ezana, Annales, IV . 327. V en tim iglia, Carm. Ital., 6; Anal. O. Carm., I. 323; Bull. Carm., II. 710; Perez, m s., f. 124. Blackrock i. Hibernia (co. Dublin, dioec. Dublin) II. d o m u s S o r o r . I I I . O r d . reg. Instituti : « Terziarie Carm. di mona st. Mon. C. D . , tit. BM. de M. Carm. et S. Ioseph; sub iurisd. S. Teresa»; fundat. a 1751; aggregata Ordini Carm. Disc. 28. I. 1917. Ordinarli; fundat. a. 1823; adhuc florescit. Lib. aggregai. I I I . Ord. Blakeney, seu S n i t t e r l y , i. Anglia (Norfolk) Biscari i. Sicilia (prov. Ragusa, dioec. Siracusa) c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Angliae); fundat. a. 1296 (iuxta Lezana c o n v . F r . O. C a r m . (prov. S. Alberti); fundat. a. 1605; suppress, a. 1321), a DD. de Ross, Rob. Bachone et Jo. Bretty, equitibus; ecclesia abso- 1652 decreto Innocentii X . luta a. 1321; suppress, a. 1538. Perez, m s., f. 168; Bull. Carm., II. 710. Anal. O. Carm., V I I . 176; L ezana, Annales, IV . 525; White Friars, 280. Biscerri i. Syria (seu Republ. Montis Libani, ad M. Libanum) Blankenberge i. Belgio (Flandr. Occid., dioec. Brugge)c o n v . M i s s . F r . C. D . (Miss. Syriae); fundat. 19. III. 1643 a P. Cae- m o n a s t . M o n . C. D . , tit. Christi Regis; fundat. a.1931 (facult. apost.lestino a S. Lidvina, in « valle Sanctorum » (Kadiscia) ut hospitium, dedicat. 27. X I. 1928), e monast. Yper, in via: «Avenue Roi Albert»; sub iurisd.S. Bliseo Proph. (ideo: « Mar Licia »); inde translat. a. 1653 in locum qui voca- delegata prov. Flandriae.batur « Ehden »; inde demum translat. a. 1701 vel 1707 in conventum S. Sergii Anal. C. D., I I I . 219.(«Mar Sarkis»); quo tandem derelicto fundat. fuit a. 1907/11 nov. conv. cumcollegio, dedicat. S. Ioseph («Mar Juseph»); ibique eccl. exstructa fuit a. 1910. Blaye seu Virons, [Blavia] i. Gallia (dép. Gironde, dioec. Bordeaux) Bernardo di M. SS.m a, C. D., Storia della Miss, di Siria (ms); Enchiridion, c o n v . e r e m i t i c u s F r . C . D . (prov. Aquitan.) tit. SS. Ioseph et 210, 255, 399; Anal. C. D., X I I I . 70, n. 1; I l Carm., I X . (1910), 168/70; X X I V . Teresiae ad ripam flum. Garonne, in territorio civit. Blaye, i. paroecia Saint- (1925), 67/8. Girons; fundat. 22. X . 1638, a familia de Gourgues; observantia eremit. ini-II. d o m u s S o r o r . I I I . O r d . reg. Instituti « Campi Bisenzio »; fun­ tium habuit tantum a. 1668, quando fabrica conv. erat absoluta; reconstructusdat. 4. X I. 1907, cum schola et orphanotrophio ; nova domus inauguratur a. 1712; suppress. 12. V i l i . 1791; demolitus saec. X IX .22. X I. 1925. Enchiridion, 175, 301; Louis, Annales, II. 46/8; Zim m erm an, Les saints E l M. Carm., V I. (1905), 9 11; I l Carm., X X V . (1926), 127. Déserts, p. 233/9; Le Carmel, 1948, p. 124.Bitonto [Bituntum] i. Italia merid. (prov. et dioec. Bari) Bletterans [Bleteranum] i. Gallia (Jura, dioec. Besançon)I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Apuliae); fundat. a. 1400; periisse vide­ conv. Fr. C. D., (prov. Burgundiae), tit. Immac. Concept.; fundat.tur in communi suppressione initio saec. X IX . 23. X I. 1666; suppress, a. 1792. V en tim iglia, Carm. Ital., 22; Lezana, Annales, IV . 754. Enchiridion, 292.II. c o n v . F r . C. D . (prov. Neapolitan.), tit. BM. a Populo; fundat.23. IV. 1702 apud eccl. suburbanam BM. a Populo, non procul a moenibus; Blois [Blesae] i. Gallia (dép. Loir-et-Cher, dioec. Blois)suppress, probabil. a. 1810. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. Assumptionis B V .; fundat. 7. V. 1625, Enchiridion, 405; A G . 112, o: docum . quoad fundat. opera D. Annae Bordoux de la Verdin (Sr. Anna a Iesu), e monast. Parisiensi
 • MONASTICON CARMEXylTANUM MONASTICON CARMEI/ITANUM 139 « rue Chapón »; suppress, a. 1792 ; resuscitatimi a. 1809, existebat in via : quae fuit iterum extincta saec. X V II. devastationibus Suecorum e t Luthera- « rue des Rouillis »; destructum a. 1940 tempore belli. norum; demum instauratur denuo Prov. Bohemiae a. 1731, complectens c o n - Enchiridion, 99; Chron. d. Carmélites, I V . 54/62. ventus : 3 1) Prag (1347), 2) Lintern (1349)» ) Wien (1360), 4) Budapest (1371)» ) Strie- 5 gau (1382), 6) Voitsberg (1395), 7) Stuhlweissenburg (v. 1425), 8) Chiech (1485), Boadilla del Monte i. Hispania (Castilla Nueva, prov. et dioec. Madrid) 9) Gross Strenz (1677), 10) Freistadt (1685), 11) Wohlau (1712), 12) Zedlizdorf. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. SS. Incamationis; fundat. a. 1670, e monast. Quae extincta est suppressione temporis Iosephi II. (1782 ss). Alcalá, a D. Maria Vera de la Gasea y Barco, quae monast. et eccl. a fundamen- tis erexit; florescit adhuc. Anal. O. Carm., I. 548/9; Bull. Carm., IV . 212/3. Silverio, Carm. Desc., X . 749/54; M iguel de P ortilla, Hist, de la Ciudad de Com piuto..., I I . 181/9. Bohemia et Moravia habet actu a) i c o n v . Fr. O. Carm. (prov. German, sup.), i. Kirchwiedem b) i m o n a s t . M o n . C . D . i. P ra g Bogota i. America sept. (U. S. A., New Jersey, cont. Bergen) c) 2 d o m u s S o r o r . I I I . O r d . Instituti S. Cordis Iesu (Sittard) in : d o m u s F r . O . C a r m . (prov. Pur. Cord. Mariae), tit. S. Joseph, cum Graupen-Teplitz, Briix. cura paroeciale; fundat. a. 1920 [115 East Fort Lee Road, Bogota, N .J .]. The story of St. Joseph’s Parish. Bogota, in: Sword, X I I . (1948) n. 1, p. 45/9; Bois-le-Duc, holl. s ’H e rto ge n b o sch , v id e : s ’ H e r t o g e n b o s c h . Souvenir. Dedication of St. Joseph’s Church, Bogota. 1929. Bolarque [Desertum Bolarquense] i. Hispania (Castilla Vieja, ad flumenBogotá, Santa Fé d e .. . , i. America merid. (Columbia, dioec. Bogotá) Tajo, prope Pastrana)I. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. Virginis Carmeli; fundat. 10. V III. 1608, c o n v . e r e m i t i c u s F r . C. D . (prov. Castell. Nov.), tit. BM. de Carm. ;a D. Elvira de Padilla; suppress, a. 1863 et expulsae Mon., quae partim trans- fundat. 14. V III. 1592 (primus omnium huiusmodi conventuum); a. 1595ferebanturin civ. Habana (Cuba) partim i. civ. Consuegra (Hisp.), monast. con- constructa fuit nova domus, in quam transferebantur religiosi et in qua vixeruntversum fuit in valetudinarium militare; a. 1874 reversae sunt Mon. ad Bogotá; usque ad 27. V III. 1619, quo destructa fuit incendio, sed paulo post res­sed a. 1931 tantum ingressae sunt nov. monast. in regione « barrio Chapinero »; taurata; eremus iste fuit m ater omnium aliorum eremorum Carm. Disc.; sup­adhuc existit, sub prov. Navarrae. press. a. 1835; hodie est ibi fons industriae electricae. S ilverio, Carm. Desc., X I V 408/29. Silverio, Carm. Desc., V II. 345/70; Zimmerman, Les samts Deserts, p. 52 ss.; Chroniques d. C., X I . (1899), 163 ss, 194 ss., Diego de Jesús Maria, C. D., De­II. c o n v . F r . C . D . (prov. Navarrae), tit. S. Teresiae a I. Inf.; fundat. sierto de Bolarque. . . (Madrid 1651).11. V III. 1923 (facult. apost. pro erect, can. 27. IX . 1928) in regione « Car­rera 18 »; eccl. constructa fuit ab a. 1927 et 6. V. 1945 consecrata; deer. S. C. Bolivar (Ecuador), vide: R i o b a m b a .Concil., 3. II, 1942, conventui concreditur parochia BM. de M. Carmelo. Anal. C. D., II I . 134, X V I I . 277; E l Carmen (Tam plona), 1946, p. 70 Bolivia, Republ. i. America merid., habet actu: Silverio, Carm. Descr., X I V . 517/18. 0) c o n v . F r . C. D . (prov. Burgensis) in: 1) L a Paz (1929), 2) Cocha­ bamba (1939).Bohemia, P r o v i c i a O. Carm. è) m o n a s t . M o n . C . D . (sub prov. Burgensi) in:erecta primum a. 1411, complectens Bohemiam, Silesiam, Borussiam, Polo- 1) Sucre (1665), 2) Potosí (1687), 3) L a Paz (1718), 4) Cochabamba (1760).niam, Hungariam, Saxoniam; quae divisa fuit a. 1440 in duas provincias, scil.Prov. Saxoniae, dum altera pars (Bohemiae, Polon., Hungariae) adiudicata fuit Bologna [Bononia] i. Italia sup. (Lombardia, prov. et dioec. Bolognaprov. Germaniae superioris, itaque exstincta fuit prov. Bohemiae; iterum appa- I. c o n v . F r . O . C a r m . ad S. Martinum (Congr. Mantuan.); fundat.ret Prov. Bohemiae a. 1462 sub dupl. nomine: Prov. Bohemiae et Poloniae; ca. a. 1202 apud eccl. ad « S. Nicolaum in Carpineta » (hodie « via Capo di Lu-
 • 140 MONASTICON CARMEIylTANUM MONASTICON CARMEUTANUM t4 t ca»); inde translat. ca. a. 1260 ad eccl. « S. Maria de Campo Mercati» (hodie « Mirasol Grande », (hodie: « via Solferino »), ubi adhuc existit; alia domus eiusd. « via Mentana »); inde translat. a. 1293 ad eccl. S. Martini, ubi constructus fuit Instituti in Castelnuovo Rangone (dioec. Modena), fund. 3. X I. 1928. conv. magnifìcus; in ilio, ca. a. 1321, instituitur « Studium Generale », quod, Anal. O. Carm., V I I I . 255; Il M. Carm., IV . (1918), 139/40; X I V . 284. post erectionem facult. theol. apud illam universitatem, a. 1362, Universitati incorporatur; ecclesia ad S. Martinum exstructa fuit denuo a. 1316, restaurata Bolszowce [Bolszowcensis ...] i. Polonia (Galicia, distr. Rohatyn, prope Halicz) a. 1899, ad dignitatem Basilicae min. evecta 28. V i l i . 1941; conv. iste a. 1450 c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Russiae); fundat. a. 1620; occasione divi. aggregates fuit Congregationi Mantuanae; suppress, a. 1809, recuperates sionis prov. Russiae, a. 1754, novae prov. Polono-Ruthenae aggregator; adhuc a. 1936, pertinet hodie ad prov. Romanam. existit sub prov. Poloniae. I,ezana, Annales, IV . 369/70; V aghi, Comment., 271/92; V en tim iglia, Carm. Ital., 52/3; Étud. Carm., X V I I . (1932), I. 98; I l M.Car m., V II. (1921), 227/9; Anal. O. Carm., I. 512, 545. X I V . (1928), 222/30; X X V I I (1941), 209. II. m o n a s t . M o n . O . C a r m . (Congr. Mantuan.), dictum: « Iye Con­ S o l t a n a i. Hispania (Aragón, prov. Huesca) vertite »; fundat. a. 1568 apud eccl. SS. Philippi et Iacobi. c o n v . F r . C. D . (prov. Aragoniae), tit. S. Spiritus; fundat. 2. VII. 1651; nov. conv. inauguratus fuit a. 1678, ibique remanserunt religiosi usque V aghi, Comment., 292/3; Bull. Carm., I I I. 470/3. ad suppressionem a. 1835. III. m o n a s t . M o n . I I I . O r d . O . C a r m . (Congr. Mantuan.); S ilverio, Carm. Desc., X . 196/7. fundat. a. 1577, ut verum monast. institutum a. 1654; eccl. constructa a. 1694. V aghi, Comment., 293; V en tim iglia, Carm. Ital., 53. Bolton [Boltonia] i. Anglia (Yorkshire).IV. c o n v . F r . C. D . (prov. Longobard.), tit. S. Mariae Iyacrimosae; c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Angliae); fundat. saec. X IV . (sic iuxta:fundat. 12. I. 1612 (facult. apost. pro fund. 28. II. 1612); translat. ad eccl. White Friars, 289) sed auctor confundisse videtur cum alio conv. Angliae,S. Mariae Iyacrimosae a. 1619; suppress, a. 1796; resuscitates 16. V II. 1933, forsan Bradmez quia in elencho Anal. 0 . Carm. V II. 175/6 non comparet).sed alio in loco, scil. in antiquo monast. Mon. C. D., ab his derelicto, in via« S. Stefano ». Bolzano [Bocenum, Bolzanum, german. Bozen] i. Italia sup. (prius Tyrolia, Enchiridion, 47; Bull. Carm., III. 425/6; Anal. C. D., V i l i . 227; A G . 96, prov. Bolzano, dioec. Trento) g: fu n datio conv. c o n v . F r . C. D . (prov. Venetae); fundat. 9. IV. 1940 (facult. apost. pro erect, can. 27. II. 1940).V. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Gabrielis Arch.; fundat. 1. X I. 1619,e monast. Cremona; suppress, a. 1796, repristinatum a. 1817; translatum a. 1896 Anal. C. D., X V . 112, 267; Il Carm., X X X I X . (1940), 137.in « Via Malcontenti, 5 » . Enchiridion, 77; A G . 100, n.: doc. quoad fu n d a t.; B asilio, Cenni. . ., p. 43/4. Bombay [Bombainum] insula ad occid. plagam Indiae Or., emporium et por- tus primum Dusitanorum, dein ab a. 1663 Anglorum.VI. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Romandiolae), tit. BM. delle Grazie; I. M i s s i o C a r m . D i s c . (Congr. Ital.); instituta a. 1718, quo, post ex-fundat. a. 1671 (facult. apost. pro fundat. 28. V i l i . 1671) in antiquo conv. pulsionem Religiosorum lusitanae nationis, ab Anglis vocati, Carm. Disc,Fratrum S. Hieronymi (suppresso 1669), in via quae tunc vocabatur; «via quattuor ecclesias principales insulae, i. e. Bsperan^a, N. S. de Gloria (Maza-S. Mamolo », hodie : « via d’Azeglio » ; suppress, a. 1797; ecclesia demolita gon), Salva5S0, St. Michael (Mahim); administrare coeperunt. Propriam resi-a. 1810. dentiam habuerunt, resp. habuit Vicarius Ap., ab a. 1726 ca., cum capella sub V en tim iglia, Carm. Ital., 37; Bull. Carm., II. 582/3, 584/7. tit. BM. de M. Carmelo, in fortalitio Anglorum. Huic Missioni BombayensiV II. d o m u s S o r o r . I I I . O r d . O. Carm., vulgo; « Suore delle Gra­ seu Magni Mogolis, suberant stationes in Surat et Karwar (seu Sunkery). Totazie »; fundat. 8. V. 1724, a Ven. Sr. Maria Magd. Sangiorgi (Mazzoni), in via : Missio a. 1854 transiit ad iurisdict. Capuccinorum, dein 1858 Societatis Iesu.
 • MONASTICON CARMELITANUM 143 142 MONASTICON CARMEUTANTJM ut habet Vin. Carm., 5. V i l i . 1663), in silva, dissita a civit. Valencien­ De Vicariis Apost. ex Ord. Carm. Disc., qui Missionem gubernarunt, vide: Mogol. nes media leuca, opera Philippi, Ducis de Oirschot apud sanctuarium BMV. « de bonne espérance », erect, a. 1628; periit suppressione tempore Am brosius, Hierarch. Carm., Ser. I I I. (Rom ae 1936), p. 101-182; H ull, S. J., Bombay Mission History (B om bay 1927). perturbationis gallicae, sept. 1792; conv. venundatus fuit; statua miraculosa B. Virginis asservatur apud Sorores Div. Providentiae in Douai. II. m o n a s t . M o n . C. D . , t i t . .. ; fund. a. 1948 (Rescr. erect, can. 9. III. 1948), e monast. Calcutta, sub iurisd. Ordinarii. Calahorra, Compend., 143; Vinea Carmeli, 312; Bibl. Carm., I. 483 (sub vocab. « Francisc. Bonae Spei»); A ntoine, Carm. en France, P rov. de F ran ce Anal. C. D., X X (1948), p. 22. (ms.), fase. IV , n. 8. Bomèl prope Namur, i. Belgio, vide: N a m u r . Boppard [Boppardia, Babardia] i. Germania (Rhenania, prope Koblenz) c o n v . F r . O . C a r m . (prov. German, infer.); fundat. ca. a. 1254, quo Bondeno, vel Bondino, [Bondinum, Bondincomagnum] i. Italia sup. (prov. anno Carmelitae Boppardiam venerunt, vel iuxta alios a. 1265; ibi introducta et dioec. Ferrara) fuit reforma Turonensis a. 1675; conv. restauratur a. 1728; suppress, a. 1802c o n v . F r . O . C a r m . (Congr. Mantuan.); fundat. a. 1589, donatione sub gubernio gallico, et con versus fuit in scholam (gymnasium).D. Alphonsi Sagramoro, in loco: «la ghiara del Cantono», prope Ferrara; sup­press. a. 1652 decreto Innocentii X ., sed a. 1694, sub Innocentio X II, resti- M artini, Deutsch. Karm., I. 273/307; K o ch , Karm. Klòst., 34/7; Diet. Hist, et Géogr., I X . 1168; The Sword, 1947 febr., vol. X I , 11. 1, p. 5/6: «The B optutus; suppress, definitive initio saec. X IX . pard R oom » in opere : «T h e Cloisters - T h e B u ild in g s. . . of m ediaeval a rt V aghi, Comment., 366/7; V en tim iglia, Carm. Ital., 51. in F o rt T ryo n Park», b y F . Rosim er (New Y o r k 1944).Bon-Don, vel Bodon, [Bonum Donum] prope Vannes i. Gallia (Bretagne, dép. Borbiago [Borbiacum, Burbigum, Burbiacum] i. Italia sup. (prov. et dioec. Morbihan, dioec. Vannes) Venezia)I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Turoniae); fundat. a. 1425 apud capel- c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Venetae); fundat. a. 1300 (iuxta Cod. ms.),lam BMV. de Bodon, prope Vannes, a Ioanne V., duce Britanniae; a. 1520 vel a. 1447, vel a. 1450 (facult. apost. pro fundat. apud eccl. B. Mariae deintroducta fuit reforma Albiensis; post suppressionem istius, a. 1624 conv. Burbiaco 31. V. 1450), vel demum ca. a. 1515 (Act. Cap.), e conv. Venetiarumamplexus est reformam Turonensem; suppress, fuit. a. 1791; ecclesia fuit demo­ suppress, a. 1769 a Republ. Veneta.lita sicut et conv. in maiorem partem. I Carmelitani Scalzi di Treviso (Treviso 1946), p. 12; A G . O. Carm ., A n toin e, Carm. en France. P rov. de T ou rain e (ms.), fase. V ., p. 1/99; I<e- Cod. I. V en etiar., p. 77; Bull. Carm., I. 220/1; Act. Cap. Gen., I. 358. zana, Annales, TV. 802; Bull. Carm.,1. 362/5, 487/8; Sernin, Vie du Fr. Jean de Samson., p. 384. Bordeaux [Burdigala] i. Gallia (dép. Gironde, dioec. Bordeaux)II. m o n a s t . M o n . O. C a r m . , tit. Trium Mariarum, attiguum con- I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Vasconiae); fundat. nec a. 1100, uti ali-ventui Fratrum, muro tantum separatum ab ilio; eadem ecclesia utebantur qui auctores traditionem antiquam localem sequentes asserunt, nec a. 1217,tarn Fratres quam Moniales; fundat. a b. Francisca Ambosia, 21. X II. 1462, uti habet Iyezana, sed probabiliter ca. a. 1264, quo anno ibi sancte obiit S. Si­quo die vita regul. initium habuit (Bulla Pii II cum facult. fundationis 14. mon Stock; tempore belli 100 annorum magna damna passus, ita ut adhucII. 1460, Decr. Ducis Britanniae 19. VI. 1462); ibi, 25. III. 1468, Francisca a. 1439 dicatur « domus ruinosa et collapsa »; restauratus a. 1497; ab a. 1521d ’Amboise, Ducissa, induit habitum carmelitanum; a. 1479 derelictum, quia occupatus a Sororibus Annuntiationis, quia conv. Fr. Carm. translat. ad region.translata fuit communitas Mon. ad monast. de Couëts. « Fossés de Ville» ubi introducta fuit, ab a. 1636 ca., reforma Turonensis per Richard, Vie de la B se Françoise d’Amboise (Nantes-Paris, 1865), vol. I. P. Io. Chéron; suppress, a. 1791; nihil de ilio superest. L ezana, Annales, IV . 372; Étud. Carm., I X . (1924), 360; Annales d. C.,Bonne-Espérance [Bonae Spei] i. Belgio (Hainaut) II I . (1881), 375/80; IV . (1882), 282/7; V (1883), 100; A n toin e, Carm. en France.conv. Fr. O. Carm. (prov. Gallo-Belg.); fundat. 5. V III. 1633 (non, Prov. de Gascogne (ms.), fase. I., p. 93/188.
 • 144 MONASTICON CARMEIJTANUMII. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Ioseph; fundat. 6. X II. 1610, prope MONASTICON CARMELITANUMportam « Saint-Germain »; sed quia nolebant subesse iurisdictioni Ditectorum SEUsaecularium, a. 1621 fundatriees inde expulsae ac primum in monast. Assump­tions, eiusd. eivitatis, translatae sunt, inde (1625) i. civit. Nancy; monast.istud suppress, fuit a. 1792; repristinatum a. 1804 in domo privata, dein a. 1827 LEXICON GE0GRAPHICTTM - HISTORICUMunita fuit. communitas cum illa suppressi monasterii Assumptionis; resuscitai. OMNIUM FUNDATIONUM U N IV ER SI ORDINIS CARM ELITAR U Ma. 1928 in via « rue Camille Pelletan » . AB INITIO EIUSDEM ORDINIS USQUE AD N OSTRA TEM PORA Enchiridion, 45; Étud. Carm., I X . (1924), 310/13; Chron. d. Carmelites, I- 151, 173/5; H- 421/42. DIGESTUMIII. m o n a s t . M o n . C . D . , tit. Assumptionis; fundat. 26. V i l i . 1618, Aopera D. de Redon, in via: « rue Permentade »; a. 1638 construi coepit monast.definitivum, quod absolutum et inauguratum fuit 10. V. 1640; post suppres- P. A M B R O S IO A S. T E R E S X A , O. 0 . D.sionem, a. 1792, monast. conversum fuit in orphanotrophium ; sed à. 1827restitutum communitatibus unitis utriusque monasterii (i. e. S. Ioseph etAssumpt.); a. 1865 translatum in nov. domum i. via: «rue Saint-Genès »; a. v^aianorra, <^ompena, 117.1901 suppress, ac translatum i. Hispaniam (Zaraus), unde a. 1917 Monialesredierunt Burdigalam, habitantes primum in domo privata usque ad a. 1928,quo translatae sunt i. nov. monast. in regione « Talence », via: « rue Camille Borgo a Mozzano i. Italia sup. (prov. et dioec. Lucca) m o n a s t . M o n . C . D . , tit. S. Teresiae; fundat. 21. X I. 1633 ut do-Pelletan ». mus II. Ord. Carm. (regulae mitigatae); transiit ad II. Ord. reformae Teresia- Enchiridion, 73; Chron. d. Carmelites, III. 249/54; E l M. Carm., V I. (1905), 631; Le Carmel, 1933/4, 204/10, 249/55. nae 23. V. 1912; sub iurisd. Ordinarii. IV. c o n v . F r . C . D . (prov. Aquitan.), tit. BM. de Salute; fundat. 5. Stanislao, Compend. d. Storia d. Ord. Carm., p. 305/6. VII. 1626, a Card, de Sourdis, Archiep. Burdigalensi, in suburbio « Le Char-tron »; a. 1666 conv. illic, ad ampliandam arcem, dirutus ac intra civitatem Borneo [Borneum, Bonae Fortunae], insula i. Oceano Pacificotranslatus, ubi eccl., sub tit. S. Ludovici, construitur ab a. 1671, absoluta habet m o n a s t . Mon. C. D . in: Jesselton (f. 1931), Cushing (f. 1948).a. !735i suppressus a. I791»conv. adaptatus est in domicilium municipii (« mai­rie »), ecclesia administrata a sacerdotibus saecularibus; conv. resuscitatus Borricarpa i. Hibernia (co. Mayo), vide: B u r r i s c a n a .fuit 14. V II. 1839 et can. erect, primus omnium post restanrationem, sed alioin loco, scil. « rue Permentade »; translat. ad antiqu. conv. Carthusianorum Bosa [Bosa] i. Sardinia (prov. Nuoro, dioec. Bosa)8. IX . 1851, ibique nova ecclesia constr. ac consecrata 15. X . 1857; iterum c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Sardiniae); fundat. probabiliter a. 1570suppress, a. 1901. apud eccl. S. Antonii; a. 1601 propter inundationes fluvii derelictus ac ad eccl. Enchiridion, 107, 313/4; Louis, Annales, I. 401/07; Chroniques, 1904, BM. de Succursu translatus; suppress, a. 1866 a gubernio Pedemontano. P- 336/9; Annales C. D., p. 57, 101, 232. Anal. O. Carm., II. 336, 409; I l M. Carm., III. (1917)» 226> Ventimiglia,V. h o s p i t i u m F r . C. D . , quod post translationem conventus intra Carm. Ital., 14.civitatem in suburbio «Le Chartron » remanserat ad auxilium spir. fidelium ;erectus esse dicitur in conv. a. 1673. Boston i. Anglia (Lincoln), vide: S a i n t - B o t u l p h . Enchiridion, 328. (continuabitur) Boston i. America sept. (U. S. A., Massachussets, dioec. Boston) vide: R o x - bury-Boston.
 • MONASTICON CARMELITANUM SEU ILEXICON GEOGRAPHICUM - HISTORIOUM OMNIUM FUNDATIONUM U N IV ER SI ORDINIS C ARM E L IT ARUM A B INITIO EIUSDEM ORDINIS USQUE AD N OSTRA TEM PORA DlGrESTUM A P. A M B R O S IO A S. T E R E S I A , O. C. D.
 • MONASTICON CARMÍ^ITANUM 201 Bordeos vel Burdeos i. ins. Philippinis (ins. Polillo, ad orient, ins. Luzon) s t a t i o m i s s i o n . F r . C. D . (prov. Washingtonien.); aperta a. 1949 Bordigné, par Bernay-en-Champagne, i Gallia (dép. Sarthe, dioec. I*e Mans) c o n v . F r . C. D . (prov. Parisiensis), tit. S. Annae; fundat. a. 1947» resp. inaugurai. 26. V II. 1947 in antiquo castello, donato a D. Anne de Ruillé (Rescr. erect, can. 26. III. 1947). Le Carmel, 1947 (juill-aóut), p. 113; Anal. O. C. D., X IX (1947), * 74 - Borges [Borgiae] i. Hispania (Cataluña, dioec. Ibrida) c o n v . F r . O. Garm. (prov. Catalon.); fundat. a. 1609 (al. 1580); sup­ press. a. 1835. Calahorra, Compend, 117.wj Borgo a Mozzano i. Italia sup. (prov. et dioec. i/ucca) m o n a s t . M o n . C . D . , tit. S. Teresiae; fundat. 21. X I. 1633 ut do- mus II. Ord. Carm. (regulae mitigatae); transiit ad II. Ord. reformae Teresia- nae 23. V. 1912; sub iurisd. Ordinarli. Stanislao, Compend. d. Storia d. Ord. Carm., p. 305/6. Borneo [Borneum, Bonae Fortunae], insula i. Oceano Pacifico habet m o n a s t . Mon. G. D . in: Jesselton (f. 1931), Cushing (f. 1948). Borricarpa i. Hibernia (co. Mayo), vide: B u r r i s c a n a . Bosa [Bosa] i. Sardinia (prov. Nuoro, dioec. Bosa) c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Sardiniae); fundat. probabiliter a. 1570 apud eccl. S. Antonii; a. 1601 propter inundationes fluvii derelictus ac ad eccl. BM. de Succursu translatus; suppress, a. 1866 a gubernio Pedemontano. Anal. O. Carm., II . 336, 409; I l M. Carm., II I. (1917), 226; V en tim iglia, Carm. Ital., 14. Boston i. Anglia (Lincoln), vide: S a i n t - B o t u l p h . Boston i. America sept. (U.S. A., Massachussets, dioec. Boston) vide: R o x - bury-Boston. 12
 • 202 MONASTICON CARME&ITANUM MONASTICON CARMEIylTANUM 203 Boston-Brookline i. America (U. S. A., Massachussets, dioec. Boston) ] II. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. Matris Dei et S. Ioseph; fundat. 30. c o n v . F r . C . D . (prov. Washington), tit. Mariae et Ioseph; fundat. IX . 1617. (e monast. Pontoise), opera praesertim Cels.mae D. Carlotae Marg. a. 1942, in via: « 514 Warren Street » ibique institutus Novitiatus (fac. apost. de Montmorency, sponsae Henrici II de Bourbon; cum Moniales sub iurisd. 23. III. 1943). Or dims esse vellent, monast. istud i. civ. Bourges dereliquerunt, ca. a. 1621 A nal. C. D ., X V I I I . 236 (ubi erronee dicitur: « B rooklyn »). ac in civ. Yper (Belgii) fundationem fecerunt, dum monast. Bituricense a Monialibus de Nevers occupabatur. ; eccl. absoluta a. 1643, consecr. a. 1652; suppress, a. 1792, sed paulo post (1803) resuscitatum; est actu in via: «rue duBottelaer, S. Anna in, [Bottelaria] i. Belgio (Flandr. Or., dioec. Gent) Puits Noir »,c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Flandro-Belg.) ; fundat. a. 1667 ; sup­press. a. 1796. Enchiridion, 64; Chron. d. Carmélites, I I I. 215/25; Le Carmel, 1948, p. 90. A nal. O. Carm., I. 616. Bourgueil i. Gallia (dép. Indre-et-Iyoire, dioec. Tours) d o m u s p r i n c e p s S o r o r . I I I . O r d . r e g . Instituti: « SœursBoulcgne-sur-Mer [Bolonia, Bononia] i. Gallia (dép. Pas-de-Calais, dioec. Tertiaires Carm. de S. Martin »; fundat. a. 1824, approb. a. 1846; finis parti- Arras) 4 1 kA ù A j> - cularis: educatio puellarum pauperum, assistentia infirmorum, et alia operam o n a s t . M o n . C . D . , tit. S. Cordis; fundat. primitus a. 1875 in Quim- caritatis.per (e monast. Vannes), inde translat. i. civit. Cholet, et inde a. 1880 i. civ. H eim bucher, Ord. und Kongr. d. kath. Kirche (Paderborn 1934)» 94.Boulogne s. M.; ibi a. 1901 suppress, et translat. i. civ. Dinant, inde i. Dix-mude, denique a. 1914Ì. Dunkerque;et post bellum, 1921, restaurai, i. Boulogne. Bournemouth-Branksome, vide : B r a n k s o m e . Le Carmel, 1948, p. go. Boussu-lez-Mons, i. Belgio (Hainaut, dioec. Tournai) m o n a s t . M o n . C. D . , tit. SS. Cordis Iesu et Mariae; fundat. a. 1907,Boulogne-sur-Seine i. Gallia (dép. Seine, dioec. Paris) in: «rue Ad. Mahieu 89»; sub iurisd. Prov. Brabantiae.m o n a s t . M o n . C. D . ; fundat. a. 1853 Parisiis (avenue de Messine)e monast. Paris I (Incarnation); suppress, a. 1901 ac translatum ad Am ay(Iviège, Belgii), unde fuit restauratum i. Boulogne s. S. a. 1919, tit. SS. Redem- Boville Ernica i. Italia centr. (Iyazio, prov. Frosinone, dioec. Veroli)ptoris; actu existit in via: «rue de Montmorency». d o m u s p r i m a r i a S o r o r . I I I . O r d . C. D. Instituti: « Carmeli­ tane Teresiane Terziarie di Boville Ernica »; fund. a. 1759, a quodam Carm. L e Carmel, 1948, p. 94. Disc, laico, i. e. Fr. Isidoro a S. Ioseph; aggregata Ordini Carm. Disc. a. 1770; Congregatio ista habet (a. 1950) 8 domus cum 55 Sororibus in: 1) Boville E r­Bourg-Léopold i. Belgio, vide: I / e o p o l d s b u r g . nica (1759), 2) Monte S. Giovanni (1896), 3) Roma (via Tasso, 1905), 4) Pie- dimonte (1926), 5) Scifelli (1945), 6) Montecompatri-S. Silvestro (1946), 7) An­Bourges [Biturix, Bituriges] i. Gallia (Aquitaine, dép. Cher, dioec. Bourges) zio (1948), 8) Farindola (1948).I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Franciae); fundat. a. 1374 a piissimo N ot. ex In stitu to .viro Io. Pelorde de la Volte (facult. apost. pro fund. 3. VI. 1376), in platea« du Nohier »; conv. et eccl. incendio destruuntur 21. V II. 1487, reconstructa Bovino [Vibinum, Bovinum] i. Italia merid. (prov. Foggia, dioec. Bovino)usque 1513 liberalitate D.ni I^ouis du Puy, Seigneur du Coudray; reforma Tu- c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Terrae I/aboris); fundat. a. 1540 a P. Ioachimronensis ibi fuit introducta ca. a. 1684; suppress, a. 1791 et venumdatus. Fiorillo, in antiquo collegio Soc. Iesu, ab his derelicto, sub dependentia conv. Carmeli Maioris (Napoli), usque ad a. 1643, quo aggregatur prov. Terrae I^abo- Iyezana, Annales, IV . 684; B ull. Carm., I. 138; Antoine, Carm. en France. P rov. de F ran ce (ms.), fase. I I I., p. 175-245; I,a Thaum assière. H ist, du Berry, ris; suppress, probabil. a. 1810. I. c. 28. V en tim iglia, Carm. Ital., 18; id., Carm. Maggiore, 263/4.
 • 204 MONASTICON CARMEIylTANUM MON AST ICON CARMEI/ITANUM 205 Boxmeer [Boxmeranus] i. Hollandia (Noord-Brab.) b) subiecta Ordinario: 1) Louvain (1607), 2) Antwerpen II (1619). c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Hollandiae), tit. SS. Sacramenti; fundat. E xtincta est suppressione tempore perturbationis gall. 1796; restaurata a. 1648 vel 1653, per D. Albertum, comitem de Bergh, cum cura animarum, fuit, decreto Def. Gen. 25. V. 1885, ut semi-provincia, a. 1895 ut Provincia,etiam in locis circumvicinis, et instructione puerorum in humanis litteris; eum habetque actu sequ. c o n v e n t u s F r a t r u m :in finem erectum est a. 1663 gymnasium publicum prope conventum; decreto 1) Bruxelles, 2) CMvremont (1877), 3) Soignies (1886), 4) Namur (1927);Imp. Iosephi II., sub 28. X I. 1781, a prov. Flandro-Belg. avulsus est; decreto acmonasteria Monialium:3. I. 1812, Imp. Napoleonis I., suppress, fuit et Patres expulsi; sed a. 1814illuc redierunt; paulo post sub rege Gulielmo I vetitum fuit, ne ulterius 3 1) Bruxelles (1605), 2) Kain-Tournai (1614), ) Jambes (1837), 4) Mons (1837), 5) Louvain (1840), 6) Mont-sur-Marchienne (1854), 7) Liege-Comil-reciperentur novitii; ab a. 1840 tandem, permissu Regis Gulielmi II, novi lon (i860), 8) Ath (1875), 9) Marche-en-Famenne (1887), 10) Luxembourg-sodales admissi fuerunt, et conventus iste factus est fecunda mater aliorum Neudorf (1889), 11) Soignies (1901), 12) Virton (1903), 13) Lens-St. Remyconventuum novae prov. Hollandiae. (1904), 14) Rochefort (1905), 15) Corioule-Assesse (1906), 16) Boussu-lez- Anal. O. Carm., I. 31/5, 619; II M . Carm., X V I (1930), 221/2; Carmel- Mons (1907), 17) Floreffe (1908), 18) Matagne-La-Petite (1919), 19) Bruge- vozen, X V . 74/80; V . I. Roefs, O. Carm. - I. Rosier, O. Carm ., Verborgen lette (1929), 20) Ohain-Argenteuil (1930), 21) Cinez (1933)» 22) Mehagne- kunst in een oude heerlijkheid (N. V . Zuid-N ederlandsehe D ru k k erij, 1948): C ontinet 71 reproduct, photogr. ecclesiae e t conv. O. Carm . B o x m e e r ; E ad - Ch£nee (1933), 23) Butgenbach (1946). m und W inkels, O. Carm. Be Geschoeide Carmelieten in Nederland na de Her- vorming, in: Carmel (Tilb.j, II . (1949/50), p. 76/81; Mon. Bat., I l l , 22-23. Bradmer i. Anglia (Norfolk) c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Angliae); fundat. ca. a. 1242, a D. Richardo,Boxmeer-Elzendaal i. Hollandia (Noord-Brab.) Lord Grey of Codnor; translat. a. 1253 ad oppid. Burnham, ubi fuit suppress,m o n a s t . M o n . O . C a r m . , tit. S. Mariae Magd, de Pazzis; fundat. ca. a. 1538 sub Henrico V III.2. IX . 1672 e monast. Vilvoorde (Belg.), ad instruendas puellas rudimenta Anal. O. Carm., V II. 166; White Friars, 256.religionis et litterarum; suppress. 20. V III. 1812; recuperatum a. 1814; a. 1843clausura papalis restituta; instructio desiit a. 1853 (alias 1865); adhuc existit. Braga [Bracara, Bracharaugusta] i. Portugallia (Minho) Anal. O. Carm., I. 38; Carmel (Tilb.), II (1949/50) p. 96/7. I. c o n v F r . C . D . (prov. Lusitan.), tit. BM. de M. Carm.; fundat. a. 1669 (facult. S. C. Epp. et Reg. 12. II. 1669); suppress, a. 1834.Boxmeer-S. Joseph, in Hollandia (Noord-Brab.)m o n a s t . M o n . O . C a r m . , tit. S. Ioseph; fundat. 16. V. 1876, e Silverio, Carm. Besc., X . 198/200; Bull. Carm., I I I . 602.supradicto monasterio resp. transferendo illuc Moniales, quae a. 1875 e mo­ II. m o n a s t . M o n . C . D . ; fu n d a t.. . ; suppress, a. 1834, est hodie asy­nast. Xanten (Germania) expulsae fuerant. lum S. Iosephi. Carmel (Tilb.), II. (1949/50), p. 98. Silverio, o. c., X . 200.Brabantia, P r o v i n c i a C a r m . D i s c . , tit. S. Iosepherecta a. 1617 (sic vocata post dismembrationem e prov. Flandro-Belg., vel B r a n k s o m e - B o u r n e m o u t h i. Anglia (Hampshire, dioec. Plymouth)potius divisionem illius Prov. in duas, scil. Flandriae et Brabantiae); habuitque m o n a s t . M o n . C. D . , tit. Visitationis B V .; fundat. a. 1927-sequ. c o n v e n t u s F r a t r u m : N ov. Cat.1) Bruxelles (1610), 2) Louvain, S. Albert, (1611), 3) Antwerpen (1618), 4) Lou­vain, Placet (1621), 5) Mechelen (1652), 6) Nethen, erem. (1689); Brasilia (Brasil), America merid.a c m o n a s t e r i a Mon. habuit, resp. habet sequ. P r o v i c i a s O . Carm.:a) subiecta Ordini: 1) Bruxelles (1607), 2) Antwerpen I (1612), 3) Mechelen I. Bahia-Pernambuco (init. 1580)(1617); II. Maragnonensis (init. 1615, extincta)
 • 2o 6 MONASTICON CARMEUTANUM MONASTICON CARMEIJTANUM 207 III. Fluminis Ianuarii (init. 1686) Brechin [Brechinium, Brechinensis civitas] i. Scotia (Forfar) necnon Praelaturam Nullius de Paracatu (1928) c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Scotiae); fundat. a. 1268, munificentia (vide sub unoquoque vocabulo). Demsterorum; periit tempore « reformationis » circa 1558/60. P rat, André, O. Carm ., Notas historicas sobre as Missdes Carmelitanas no Iyezana, Annales, IV . 392. Extremo Norte do Brasil seculos X V I I e X V I I I (Recife, Tip. do « D iario de M anha » 1940), 328 p. ; Notas hist. etc., Apendice (Recife 1942), 198 p. [cf. Breda [Breda] i. Hollandia (Noord-Brab.) Anal. O. Carm., X I I I , p. 97/99]. hospitium Fr. O. Carm. conventus Mechliniensis; fundat. ca. a. A. 1595 constituta fuit prima Vicaria (seu semi-provincia) Brasiliana cum 1406; occupatum ab haereticis post a. 1572. proprio Vicario Prov.li, ac conventibus: Anal. O. Carm., V i l i . 566. 1) Olinda, 2) Santos, 3) Rio de Janeiro, 4) Bahia.A. 1685 divisa fuit haec Vicaria Brasiliana (confirmata a S. Sede 8. II. 1686) Brée i. Belgio (Limburg)in duas, scil. conv. Fr. G. D . (prov. Brabantiae); fundat. a. 1913 (facult. apost. proa) V i c a r i a d e R i o d e J a n e i r o , cum conventibus: erect, can. 18. VI. 1913); sed paulo post derelictus.1) Santos, 2) Angra dos Reis, 3) S. Paulo, 4) Mogy das Cruzes, 5) Rio de Ja­ Reg. Rescr., X X V I I I . 90 (1913).neiro, 6) Vittoria, 7) Aidea Marviry, 8) Itù;b) V i c a r i a d e B a h i a e t P e r n a m b u c o , cum conventibus: Brendola, al. Brendole, i. Italia sup. (prov. et dioec. Vicenza)1) Olinda, 2) S. Cristoforo, 3) Sergipe, 4) Parahyba, 5) Recife, 6) Goyana, conv. Fr. O. Carm. (prov. Venetae); fundat. a. 1610, apud eccl. Nati-7) Bahia, 8) Rio Reai (Missio). vitatis B V ; suppress, a. 1652 decreto Innocentii X . A G . S. A lb erti, Cod. I. V en et., p. 79; Bull. Carm., II . 710.A. 1720, decr. Clementis X I, 20. IV, utraque Vicaria erecta est in Provin-ciam, separata a Prov. Portugalliae. Brescia [Brixia] i. Italia sup. (prov. et dioec. Brescia)Brasilia habet praeterea I. c o n v . F r . O . C a r m . (Congr. Mantuan.); fundat. a. 1346, 16. III.IV . c o n v e n t u s F r . C.D. apud eccl. Annuntiationis BV. in via « borgo dell’Albera », seu « borgo di Pon­a) sub prov. Romana: 1) Rio de Janeiro (1921), 2) S. Paulo (1923), 3) Sao ticello » (facult. apost. pro fundat. 18. V i l i . 1345) ; quod Fratres iam abRoque (1948); a. 1220 ibi fuerint probari nequit; transiit a. 1459 ad Congr. Mantuanam; periit occasione generalis suppressions initio saec. X IX .b) sub prov. Burgensi: 1) Uruguyana (1911), 2) Alegrete (1911), 3) Porto L ezana, Annales, IV . 587/8; V aghi, Comment., 239/49; Bull.Carm., I.Aiegre (1913), 4) Rio Grande (1917), 5) Juaraguao (1934), 6) S. Maria (1937); 275/7; I I I . 48 (1345); V en tim iglia, Carm. Ital., 51; Guerrini, Paolo, I Carme­V. m o n a s t e r i a M o n . G. D . litani a Brescia e nel territorio Bresciano (Brescia, Tip. Op. Pavoniana, 1947),a). sub prov. Romana: 92 p. i. 8°.1) Rio de Janeiro, S. Teresa (1742), 2) Rio de Janeiro, S. José (1925), II. m o n a s t . M o n . O . C a r m . (Congr. Mantuan.), tit. S. Hieronymi;3) Rio de Janeiro, SS. Trinit. (1927), 4) S. Paulo (1914), 5) Petrópolis (1911), fundat. a. i486 a quadam nobili Olmo (subiectum Ordini); fundatio confirma-6) Recife (1924), 7) Campinas (1926), 8) Mogy das Cruzes (1932), 9) Forta- tur ab Innocentio V i l i , 3. X . 1488; suppressum a. 1797 et conversum (1810)leza (1929), 10) Cotia (1947), 11) Teresópolis (1945), 12) Sao Paulo I I (1949); in stationem militarem (caserma).b) sub prov. Burgensi: 1) Porto Aiegre (1839), 2) Grande (1894), 3) S. Leo­ Guerrini, I Carm. % Brescia, p. 75; V aghi, Comment., 249/50; Bull. Carm.,poldo (1910), 4) S. Maria (1935), 5) Santos (1949). I. 404/05 (1488). , 1VI. d o m u s Soror. III. Ord. reg. Carm. a. obs. in Princesa; vide: III. c o n v . F r . G. D . (prov. Venetae), tit. S. Teresiae; fundat 29. X .Princesa. 1662 (facult. apost. pro fundat. 20. II. 1660), extra portam civit., i. loco:
 • 208 MONASTICON CARMEI,ITANUM MONASTICON CARMEUTANUM 209 «Borgo delle Pille »; derelictus ac translat., 12. V I. 1669, in antiquum conv. Brezovica» i- Croatia (prope Zagreb) canonicorum Regul. in « S. Pietro in Oliveto »; decreto Cap. Gen. 12. IV . 1774 m o n a s t . M o n . C. D . ; fundat. 24. X II. 1939, e monast. Wilten separatus a prov. Iyongobard. ac unitus prov. Venetae; suppress. 30. VI. 1798 (Innsbruck), a D.A. Stepinac, Archiep. Zagabriensi, in eiusdem praedio Bre­ decreto Napoleonis, sed anno insequenti recuperatus; decreto 28. VI. 1806 zovica, pro Sororibus nationis croatae. iterum suppress, ac in Seminarium episc. con versus; emptus a gubemio a. 1868 Anal. C .D ., X V . 112; I l Carm., X X X I X . (1940), 113. ac a. 1873 Ordini restitutus. Cronistoria d. Prov. Veneta., I, p. 22, 49, 77, 1 2 1 ,1 3 5 ; Enchiridion, 275; San Briàtico i. Italia merid. (Calabria, prov. Catanzaro, dioec. Mileto) Pietro in Oliveto (Brescia, L . M elati, 1939). conv. Fr. O. Carm. (prov. Calabriae); fu n d a t... ; suppress, a. 1652 decreto Innocentii X . IV. m o n a s t . M o n . C . D . , tit. S. Iosep h ; fundat. a. 1932 (Rescr. S. C. 19. X I. 1932) et inauguratum 22. IV. 1934, e monast. « Regina Car- Bull. Carm., II. 710. meli », Romae; nova eccl. benedicta fuit 15. V II. 1936. Bridell-Kilgerran i. Anglia (South Wales, dioec. Menevia) Anal. C. D ., V I I . 98; I X . 182. monast. Mon. C. D., tit. Reginae Pacis; fundat. a. 1930. Breslau, polon. Wroclaw, [Wratislavia] in Silesia (Germania) ab a. 1945 Bridport [Bridportiensis...] i. Anglia (Dorsetshire) pertinet ad Poloniam conv. Fr. O. Carm. (prov. Angliae); fundat. a. 1263; derelictus I. r e s i d e n t i a F r . 0. D. (prov. Poloniae); fund. m. maio 1946, in via: a. 1268. « ul. Otbinska 1 ». Iyezana, Annales, IV . 390/1; White Friars, 264; Mon. hist. Carm., 328; Bull. Carm., I. 34.II. m o n a s t . M o n . G. D. (prov. Polon.); fund. a. 1946 i. regione: « Ziem-plin, ul. Biegasa, 2». Brienne - Le - Château i. Gallia (dép. Aube) monast. Mon. C. D.; fundat. 11. V II. 1841; periit suppressioneBrest [Brestia] i. Gallia (dép. Finistère, dioec. S. Pol-de-Iyéon) a. 1880 (?).c o n v . F r . G. D . (prov. Parisien., dein Normand.), tit. S. Yvonis; fun­ Chron. d. Carmélites, I. 294.dat. 12. X II. 1652, apud eccl. S. Yvonis, quae una cum valetudinario attiguoiuris Carm. Disc, facta est, opera D. marchionis de Castelnau; suppress, a. 1792; Brindisi [Brundusium] i. Italia merid. (prov. et dioec. Brindisi) Enchiridion, 254; Iyouis, Annales, II. 486/99. I. c o n v . F r . O . G a r m . (prov. Apuliae); fundat. esse dicitur tempore S. Angeli M., a. 1220, apud eccl. S. Mariae Germanorum; inde translat. in aliamBrest-St. Marc i. Gallia (dép. Finistère, dioec. Quimper) regionem civit. a. 1529; periit tempore communis suppressionis, initio saec. X IX .m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Ioseph; fundat. a. 1859 (e monast. Mor- Iyezana, Annales, IV . 126; V en tim iglia, Carm. liai., 22.laix); suppress, a. 1903 ac translat. ad Iyens-Saint-Rémy (Belgii), a. 1904, II. c o n v . F r . C. D . (prov. Neapolitan.), tit. S. Ioachim; fundat. 25.ubi fuit usque ad a. 1928, quo resuscitatum est i. Brest, sed alio in loco, i. e., IV. 1672, a nob. D. Francisco Monetta, sacerd. Dalmato; a. 1708 translat. adin regione: « Ker-Vari en Saint-Marc», in via: « rue Verdun». eccl. S. Andreae ; suppress, a. 1810, récupérât, ca. a. 1820, denuo suppress, Le Carmel, 1927/8, p. 378; 1948, p. 91. a. 1866. Enchiridion, 324; A G . 112, g. (docum. quoad fun dat.), e t 309, b.Brest-Litowsk, poi. Brzesé-Iyitowski, [Brestensis] i. Poloniac o n v . F r . O . C a r m . (prov. Iyituano-Ruthenae); fu n d a t... ; aggregatus Brioude [Brivas, Brivata] i. Gallia (Auvergne, dép. Haute-Iyoire)a. 1754 prov. Iyit-Ruthenae. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Vasconiae ?); fundat probab. a. 1290 des- Anal. O. Carm., I. 545. tructus a. 1361 a societatibus perversis (« Grandes Compagnies ») in stipendio
 • 210 MONASTICON CARME^ITANUM MONASTICON CARMEUTANUM 211 Anglorum; Fratres intra civitatem refugerunt, ubi nov. conv. ac eccles. S. Cru­ Broussey, Le, i. Gallia (dioec. Bordeaux) cis exstruxerunt; denuo exstructus dicitur a. 1640. c o n v . F r . C. D . (prov. Aquitan.); fuit secundus conv. Fr. C. D. post Étud. Carm., I X . (1924), 3 5 1 ; Iacob, Cat., Cod. V esontin. P . 789 A, restaurationem in Gallia; fundat. resp. i. possess. C. D. transiit 18. III. 1841, p. 89. can. erect, ut Prioratus et domus Novitiorum 8. VI. 1842; ex hoc conv. factae sunt omnes aliae fundationes Carmeli restaurati in Gallia; suppress, a. 1880, Brisbane i. Australia (Queensland) sed paulo post recuperatus; a. 1901 denuo suppress., iterum restitutus 19. III. I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Australia); fundat. a. 1937 (facult. 1921; facta divisione conventuum in 2 semi-provincias (1932), aggregatus fuit apost. pro fundat. 29. X . 1937); cum cura paroeciali. prov. merid. seu Avenio-Aquitaniae. Anal. 0. Carm., I X . (fase. II.) 138; Sword, IV . (1940) n. 3 ,p . 348/9. Le Carmel, X V I I (1931/2), 231, 268, 298; 1921/2, p. 126/7; Annales C. D., p. 60 ss, 69. II. m o n a s t . M o n . G. D . , tit. S. Spiritus; fundat. a. 1927, e monast. Sydney, i. regione: « Auchenflower S. W. 1 »; - « Carmel Auchenflower, B r i ­ Brugelette [Brugeletum, Brugelettensis] i. Belgio (Hainaut, dioec. Tournai) s b a n e , Queensland (Australia) ». T. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Wallo-Belg.); fundat. a. 1566, in antiquo conv. Fratrum Begardorum; aggregat. a. 1597 prov. Belgicae, dein a. 1663 III. c o n v . F r . C . D . (prov. Anglo Hibern.); fundat. a. 1948 (Decr. Def. prov. Gallo-Belg., demum a. 1698 prov. Wallo-Belg.; suppressus a. 1796, tran­ Gen. 9. X II. 1947; Rescr. erect, can. 12. V. 1948). siit i. possess, privatam ; a. 1901/25 ibi erant collocatae Sorores griseae; a. 1929 Anal. O. C. D., X I X . (1947), p. 213; X X . (1948), p. 22. in ilio institutae fuerunt Monial. C. D. e civit. Tournai. Anal. O. Carm., I. 617; Chroniques, 1929, 240/3. Bristol [Bristolnia] i. Anglia (Gloucestershire) II. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. SS. Cordis Iesu; fundat. a. 1929, in c o n v . P r . O. C a r m . (prov. Angliae); fundat. ca. a. 1268 v e l 1276 a Rege Eduardo I.; suppress. 28. V II. 1538, a Rege Henrico V III. antiquo conv. Fr. O. Carm. (« rue des Carmes, 29 »), e monast. Tournai (« rue du Désert », quod prius fuerat in Coutances, Gallia) ; in unione prov. Bra- I^ezana, Annales, IV . 390; Anal. O. Carm., V II. 175; White Friars, 273/4. bantiae. Chroniques, 1929, p. 243.Brives-la-Gaillarde [Briva Curretia] i. Gallia (dép. Corrèze)m o n a s t . M o n . C . D . ; fundat. a. 1652 e monast. Iyimoges; sed iam Bruges, flandr. Brugge, i. Belgio, vide: B r u g g e .a. 1688 derelictum ac unitum monast. Iyimoges, quia fundat. sine licentia regis. Chron. d. Carmelites, I. 283; Le Carmel, 1948, p. 91. Brugge, gall. Bruges, [Brugae], i Belgio (Flandr. Occid. dioec. Brugge) I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Flandro-Belg.); fundat. a. 1265 propeBromberg, poi. Bydgoszcz, [Bidgostia] vide: B y d g o s z c z . . pontem « Blanckaertsbrugge » (hodie: «Pont des Carmes»); inde expulsi fue­ runt a Calvinistis 1. X . 1578, ac ecclesia demolita; illue redierunt a. 1584,Bronx prope civit. New Y ork; vide: N e w York City. eccl. fuit restaurata; ca. a. 1636 introducitur reforma Turonensis; suppress, a. 1796.Brookline (Massachusetts, U. S. A.) vide : B o s t o n - B r o o k l i n e . I/ezana, Annales, IV . 376; Anal. 0. Carm., I. 616, 619. II. m o n a s t . M o n . O . C a r m . , nuncupat. « Sion »; fundat. a. 1488Brooklyn i. America sept. (U. S. A., New York, dioec. Brooklyn) a Ven. M. Agnes Correyts, eiusque matre Agnes van de Walle, quae ambae ibim o n a s t . M o n . C. D . , tit. BM. de fo retto ; fundat. 12. X . 1907, sed primae habitu carm. indutae fuerunt; fuit in regione: « Vlamingdam », in via:observ. regul. initium habuit 11. II. 1908, in domo D. Me Cann, «St. John’s «rue St. Georges»; suppress, a. 1783 ab Imp. Iosepho II., ac conversum inPlace »; e monast. Baltimore. valetudinarium militare. E l M. Carm., X V I a (1915), 422/4; Carmel, 129/30. I^ezana, Annales, IV . 967; Spec. Carm., II . 1057, n. 3654.
 • M O N A S T IC O N C A R M E I jT A N t I M MONASÎICON CARMEIJTANUM 2 13J ... III. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. BM. de M. Carm.; fundat. 7. III. 1626, sum Div. Ven. M. Anna a Iesu, 4. III. 1621; suppressum fuit decreto Imp. e monast. Mon. anglicarum, in via veteris sacci (« oude zak»); inde translat. Iosephi II., 10. V. 1783, ac demolitum, una cum ecclesia, a. 1785; Moniales a. 1632 in viam asinariam (« ezelstraat »), a. 1669 translat. in viam « rue Los- redierunt ex exilio (Saint-Denis) Bruxellas a. 1790, ac installatae fuerunt, 24. schaert »; suppress. 17. V II. 1783 ab Imp. Iosepho II; resuscitatum a. 1816, X I. 1790, in antiquo « hôtel du Prince de la Tour », u t earum monasterio ; sed alio in loco, i. e. in via « rue Ter Baillie », inde translat., 6. III. 1833, in sed a. 1796, 12. X I., iterum suppressum a gubernio gallico; communitas col­ viam « rue des arbalétriers » seu « Boogschutterstraat », ubi actu existit. locata fuit a. 1800 in domum sitam in via: «rue de Ruysbroeck», inde translata Enchiridion, 107; Anal. C. D., II. 227/33; A G . 106, a: rei. fund. a. 1812 in viam: « rue Haute », ubi 12. II. 1815 clausura denuo restabilita fuit; a. 1833 nov. monast. construitur in via « rue du Cygne » (postea vocata « rue des IV . c ó n v . F r . C. D . (prov. Flandro-Belg.), tit. S. Ioseph; fundat. 1. Quatres Bras»); quod fuit a. 1889 expropriatum, causa constructionis palatii X I. 1631 opera D. Cath. Arnouts; suppress. 7. I. 1797; resuscitatus a. 1802, iustitiae, et 4. V II. 1892 translata fuit communitas in nov. monast. in via: resp. denuo can erect, u t conv. formatus 6. X I. 1842. « rue de la Source »; eccl. consecr. fuit 13. IX . 1892; clausura papalis instituta Enchiridion, 136; A G . 104, k: docum . quoad fu n dat., e t 103, a: H ist, tantum 4. IV . 1926. fundat. B elgicar., p. 329/40; De Schrevel, Établissement et debuts des Carmes Enchiridion, 24; Silverio, Carm. Desc., V ili. 508/10; Chroniques, 1939, Déch. à Bruges (Bruges 1910); L ou is v a n den Bossche, Trois siècles du Carmel p. 12/4, 26/9, 76/7, 87/9; AG. 105, f: relatio fundat.; ADG. X IV . 475/6. à Bruges. 1631-1931. (Bruges 1931); Le Carmel, X V I I . (1931), p. 7 ss. III. c o n v . F r . C . D . (prov. Flandro-Belg.), tit. BM. de M. Carmelo; V. d o m u s p r i m a r i a S o r o r . I I I . O r d . reg. Instituti: « Ancillae fundat. 29. IX . 1610 a Ven. P. Thoma a Iesu, in domo provisoria aedium Salvatoris»; fundat. a. 1855 a canonico Van Coillie; finis Instituti; vita contem­ plativa. R. P. Bernardi de Montegaillart, Abbatis Cist.; nov. conv. cum eccl. inaugu- ratur 5. X . 1614; occasione divisionis prov. Flandro-Belg. (1761) aggregatur H eim bucher. Ord. und Kongr. d. kalh. Kirche (Paderborn 1934), II . 94. novae prov. Brabantiae; suppress. 4. X I. 1795 a gubernio gallico; resusci­ VI. d o m u s p r i m a r i a S o r o r . I I I . O r d . reg. Instituti: « Soro- tatus dee. 1859, in via: « Avenue de la Toison d ’or, 46 ». res Tertiariae «Dominae Nostrae a Missionibus »; fundat. .. a M. Elias; Consti- Enchiridion, 43/4; Silverio, Carm. D isc., V i li . 555, 590/1; Chroniques, tutiones huius Congreg. approbatae fuerunt a Def. Gen. 23. II. 1904; aggre­ 1939, p- 76, 87; AG. 103, a: Hist, fundat. Belgic., p. 1/80. gata Ordini Carm Disc. a. 1904; finis Instituti: adlaborare Missionibus. Brystowe i. Anglia merid. E l M . Carm., V . (1904), 356. conv. Fr. O. Carm. (prov. Angliae); fundat. ca. a. 1275 (tempore Hen- rici III.); suppress, a. 1538. Bruxelles, flandr. Brussel, [Bruxellae] i. Belgio (Brabant, Dioec. Mechelen) sic: White Friars, 268/9; sed cum in elencho conventuum Angliae, Anal. I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Flandro-Belg.); fundat. a. 1249 in media O. Carm. VII. 175/6, non appareat, videtur esse confusio cum alio conv., for- civitate; destructus tempore introductionis doctrinae lutheranae; restauratus san: Bristol. a. 1607; denuo incendio destructus a. 1695, iterum restauratus a. 1700; defi­ nitive suppress, a. 1796. Buccheri, al Buccari, i. Sicilia (prov. Siracusa, dioec. Noto) conv. Fr. O. Carm. (prov. S. Alberti); fundat. a. 1618 ; suppress. Lezana, Anuales, IV . 319/20; Anal. O. Carm., I. 616, 619. a. 1652 decreto Innocentii X . II. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. SS. Ioseph et Annae; fundat. 25. I. Perez, ms., f. 168; B u ll. Carm., II. 710. 1607 (primum omnium in Belgio), a Ven. M. Anna a Iesu, in domo provisoria prope palatium Archiducis Alberti; absoluto novo monasterio illue translatae Bucchianico i. Italia centr. (prov. et dioec. Chieti) sunt Mon. 19. V. 1611, vocatum: «Carmel Royal », quia ab Archiduce con- conv. F r . O. C a r m . (prov. Abrutii) ; fu n d a t... ; suppress, a. 1652 decre­ structum; ecclesia absoluta fuit a. 1614; occasione divisionis prov. Flandro- to Innocentii X . Belg. aggregatum fuit novae prov. Brabant.; in hoc monast. m igravit ad Spon- B u ll. Carm., II. 710.
 • 214 MONASTICON CARMEIJTANUM MONASTICON CARMEIylTANUM 215 Buccino [Buccinum] i. Italia merid. (prov. Salerno, dioec. Campagna) II. m o n a s t . M o n . C . D . , tit. S. Teresiae, in via: « Potosí y Gazcón 4049 » fundat. 20. IV. 1896, a D. Mercedes Castellano de Anchorena, (e mo­ c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Terrae Laboris); f u n d a t ...; suppress, a. 1652 decreto Innocentii X .; sed paulo post restitutus fuisse videtur. nast S. Ioseph) in regione : « barrio de Almagro », propterea nuncupat. « Con­ vento de Almagro ». V en tim iglia, Carm. Iial., 18; Bull. Carm., I I . 710. E l M. Carm., VI. 470; Silverio, Carm. Desc., X IV . 624/32. Budapest [Buda, Budensis conv., antiqu. Aquincum] i. Hungaria I I I . c o n v . F r . C. D . (prov. Baeticae), tit. Virginis Carmeli; fundat. I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. German, superior.); fundat. ca. a. 1372 2. V i l i . 1903 (facult. apost. pro erect, can. 9. IV. 1902), in via: « Calle Char­ (facult. apost. pro fundat. 28. V II. 1372) ; suppressus in bello Turcarum cas, 2477 », cum paroecia « N. S. del Carmelo », quae eccl. inaugurata fuit 16. a. 1526, sed ab a. 1694 nov. conv. erigitur intra civitatem, ab Archiepisc. V II. 1912. Strigoniensi; iterum suppress, a. 1784 decreto Iosephi II Imp. Silverio, Carm. Desc., X IV. 656/58; Reg. Rescr., X X V I. 160 (1902). M artini, Deutsch. Karm., II. 561/4; Lezana, Annales, IV . 674; Bull. Carm., IV . m o n a s t . M o n . C . D . , tit. Corpus Christi, in via: « Amenabar, I. 132 (1372); Act. Cap^Gen., I I . 245. 450 »; fundat. 18. III. 1905, e monast. S. Ioseph, a D. Bartolo Churruca. II. c o n v . F r . G . D . (prov. Austriae, dein ab a. 1903 Hungariae); fun­ E l M. Carm., VI. 470/2; Reg. Rescr., X X V I. 417 (1905); Silverio, Carm. dat. 19. V I. 1896 (facult. apost. pro fundat. 17. V i l i . 1895); nova eccl. con- Desc. 633/39. struitur a. 1898; occasione erectionis semi-prov. Hungariae a. 1903, buie pro- V. c o n v . F r . C. D . (prov. Baeticae), tit. S. Ioseph, in via: « Calle N a­ vinciae aggregatur. varro »; fundat. 26. IX . 1927 (facult. apost. pro erect, can. 24. V. 1927); no­ Stimm. v. B. Karm., I X . (1899), 100/04, I 3^ *82; ^ eS- Rescr., X X V . 366/7 > va ecclesia constructa fuit ab a. 1943. . (1895)- A n al. C . D . , 11. 46; Silverio, Carm. Desc., X IV. 660/61. III. d o m u s S o r o r . I I I . O r d . reg. Instituti: « Carmelitae a S. Corde V I. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Teresiae a J. Inf., in reg. « Ezeiza, Iesu », in regione: Budapest X ., Kobanya (Josefsheim St. Teresia). 3054 »; fundat. 20. VI. 1931 (e monast. S. Ioseph), a familia Saavedra. A n al. C. D ., V. 100; Silverio, Carm. Desc., X IV . 639/41. B1 dia i. Hispania (prov. Gualajara, dioec. Sigtienza) 1c o n v . F r . C. D . (prov. Castell. Nov.), tit. Concept. BM.; fundat. a. 1732 V II. 2 d o m u s S o r o r . I I I . O r d . reg. Instituti: « Hermanas Tere.(una cum fabrica panni pro usu Fratrum et Sororum); suppressus a. 1835, tran- Carm. Desc. de Gracia», in via: «Federico Lacroze, 2912» (f. 1912), e t in via:siit in manus privatas. «Callao, 535» (f. 1921). S ilverio, Carm. Desc., X I . 466/8. V ili. 3 d o m u s Soror. III. Ord. reg. Instituti: «Hermanas D e s c ... del Carm. de Tarragona ».Buenopolis i. America merid. (Brasil, Minas Geraes, dioec. Diamantina)r e s i d e n t i a F r . O . C a r m . (prov. Tusciae); initium habuit a. 1924, B u f fa lo i. America sept. (U. S. A ., New York, dioec. Buffalo)cum paroecia, quae extenditur per 10.000 qkm.; conv. fuit can. erect, a. 1947; m o n a s t . M o n . C . D . , tit. S. Teresiae a J. Inf. (« Carmel Road »); fun­eccl. moderna constructa a. 1939-47. dat. 11. IV. 1920, e monast. Grand Rapids (Michigan), (facult. apost. pro I l M . Carm., X . (1924), 147/9; X X V . (1939), 143/8; X X X V I . (1950), n / 1 3 . erect, can. 7. IV . 1921); ecclesia construitur ab a. 1924. Carmel, 145/6; Reg. Rescr., X X V III. 624 (1921); I l Carm., X X IV . (1925),Buenos Aires i. America merid. (Argentina, dioec. Buenos Aires) 75/6 .I. m o n a s t . M o n . G. D . , tit. S. Ioseph, in via: « Humberto I., n. 1352 »;fundat. 16. V II. 1874, a pia D. Isidora Ponce de León (e monast. Cuenca, Buga i. America merid. (Colombia, Dep. del Valle, dioec. Cali)Hisp.). monast. Mon. C. D.; fund. 30. I. i944>(e monast. Leiva). E l M . Carm., I. 30, V I. 470; S ilverio, Carm. Desc., X I V . 616/21. Silverio, Carm. Desc., X IV . 498/99.
 • 2 16 MONASTICO N CARMEWTANUM MONASTICON CARM3I,lTANUM 217- i * Bui-Chu i. Asia Or. (Tonchin, prov. Nam-Dinh, Vic. Ap. Tonchin) II. m o n a s t e r i a M o n . C . D . (sub iurisd. Ordinis): { m o n a s t . M o n . C. D . ; fundat. 8. X II. 1921, e monast. Hanoi (Ton­ a) in Hispania: 1) Soria (1581), 2) Burgos (1852), 3) Calahorra (1598)4) ferin a chin), a Vic. Ap. Munagorri; a. 1924 translat. in alium locum; a. 1925 capella (1608), 5) Oviedo (1883); aperta fuit. b) in Ecuador: 1) Quito I (1653), 2) Quito II (1669), 3) Cuenca I (1682); II Carm., 1939, p. 109/11, 144/5. 4) Cuenca II (1882), 5) Ibarra (1866), 6) Riobamba (1939); c) in Bolivia: 1) Sucre (1665), 2) Potosí (1687), 3) La Paz (1718), 4) Co­ Bujalance i. Hispania (Andalucía, prov. et dioec. Córdoba) chabamba ( . . . ) ; I. c o n v . F r . C . D . (prov. Baeticae inf.), tit. BM. de M. Carmelo; fun­ d) in Brasilia: 1) Porto Alegre (1839), 2) Rio Grande (1894), 3) S. Leo­ dat. 24. V I. 1587; suppress, a. 1835; superest tantum ecclesia; ibi nov. conv. Fr. C. D. erigitur a. 1939 (facult. apost. 9. X II. 1939). poldo ( . . . ) , 4) S. Maria (1935); Anal. C. D. , II . 65/6 S ilverio, Carm. Desc., V . 563/4; Anal. C. D., X I V . 368. II. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Teresiae; fundat. 24. VI. 1708, in Burgio [Burgum] i. Sicilia (prov. et dioec. Agrigento) platea : « Plaza de la Cruz » ; ecclesia absoluta tantum a. 1772 ; adhuc ibi conv. Fr. O. Carm. (prov. S. Angeli); fundat. a. 1538;periit florescit. saec. X IX . I S ilverio, Carm. Desc., X I . 254/61. V en tim ig lia, Carm. Ital., 6. Bulawayo, i. Africa merid. (Rhodesia) Burgo de Osma [Oxoma], i. Hispania (Castilla Vieja, prov. Soria, dioec. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Mariae; fundat. 12. VI. 1934, e monast. Osma) Johannesburg; in loco Hillside (prope Bulawayo); sed a. 1936 derelictum, quia c o n v . F r . C . D . (prov. Navarrae), tit. BM. de M. Carmelo; fundat. Moniales reversae sunt in monast. Rivonia (Johannesburg). 3. IX . 1589 (testamento Epi. Oxomensis), in via: «calle de la Fuente», unde transfertur, 30. X . 1589, in regionem « Cascajal »; conv. et eccl. constructa Anal. C. D., I X . 252; H ardm an , Engl. Carm., 95. ab a. 1595; ampliatus a. 1752; suppress, a. 1835 transiit in possess. Episcopi; a. 1854 aliquot Patres exclaustrati illue redierunt ; a. 1880/90 occupatur a Bulgaria habet Religiosis O. S. A. Assumpt. (Galliae); 1. X I. 1890 occupatur a Carm. Disc., i monast. Monial. G. D . , rit. graeco-bulg., iñ Sofia (1935). et a. 1897 canonice in Prioratum erigitur; a. 1927 novae prov. Burgensi aggre- gatur. Burgensis, P r o v i n c i a C a r m . D i s c , in Hispania S ilverio, Carm. Desc., V I I . 51/6 1; id., Resumen, 160/2; Diet. Hist., erecta decreto S. C. Relig. 19. V III. 1927, dismembratione e prov. Navarrae, X . 1270. habetque actu sequ. I. c o n v e n t u s F r a t r u m : Burgoflore, vel Burgakere, i. Hibernia a) in Hispania: 1) Burgo de Osma (1589), 2) Calahorra (1605), 3) Burgos c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Hibern.), quondam conv. canonicor. reg. (1606), Oviedo (1906), 5) Gijón (1928), 6) Reinosa (1939), 7) Soria; S. Aug., erat certe saec. X V per ali quod temporis in possess. Carm. b) in Brasilia: 1) Uruguayana (1911), 2) Alegrete (1911), 3) Porto Alegre White Friars, 380. 5 (1913), 4) Rio Grande (1917), ) Jaguarao (1934), 6) S. Maria (1937); Burgos [Burgi, Burgum] i. Hispania (Castilla Vieja, dioec. Burgos) c) in Uruguay: 1) Montevideo (1913), 2) Carasco (1937); I. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. SS. Ioseph et Annae; fundat. ab ipsa d) in Ecuador: 1) Quito (1929), 2) Tulcán (1929), 3) Guayaquil (1937); S. M. Teresia (ultimum), 18. III. 1582, in domo quae dicitur « Mansino », e) in Bolivia: 1) L a Paz (1929), 2) Cochabamba (1939); inauguratum 19. IV. 1582; ibique adhuc florescit, ab a. 1927 in unione prov. /) in insulis Canariae: 1) Las Palmas de Gran Canaria (1947),2)Santa Cruz Burgensis. de Tenerife (1948); S. Teresa, Fundaciones, c. 31; Silverio, Carm. Desc., IV . c. 23. 13
 • 2 18 MONASTICON CARMEUTANUM MONASTICON CARMEWTANUM 219II. c o n v . F r . C . D . (prov. Castell. Vet., dein Navarrae), tit. BM. de Adam Staunton, Lord of Carra; derelictus c. 1370; a. 1412, decreto S. P. Ioan-Carm.; fundat. 27. V I. 1606 in domo cuiusdam Didaci de Salamanca, in regio­ nis X X III, transiit i. possession. Fratr. S. Aug. de Ballinrobe.ne S. Clara; inde translat., 1. I. 1607, in paroeciam S. Cosmae; inde denuo F in tan , Irish Prov. I. 28, 153.translat., 9. X . 1608, in aliam regionem prope collegium S. Nicolai, ubi con-structus fuit conv. cum eccl.; a. 1706 aggregatus nov. prov. Navarrae; suppress, Buscemi [Buxema] i. Sicilia (prov. Siracusa, dioec. Noto)a. 1835, et in Seminarium clericorum conversus; a. 1877 recuperatus, perti- conv. Fr. O. Carm. (prov. S. Alberti); fundat. a. 1599; periit proba-net hodie ad prov. Burgensem. bil. initio saec. X IX . Silverio, Carm. Desc., V i l i . 310/15; id., Resumen, 133/9; E l M . Carm., V . (1904), 127/31; V I I . (1906), 455/61; Diet. Hist., X . 1302. V en tim iglia, Carm. I tal., 4. Bushire, al. Bouchir, Boucher, Abuscer, portus ad sinum Persicum, nonBurgundia, P r o v i n c i a C a r m . D i s c . , in Gallia, tit. S. Claudii longe distans ab ins. Khargerecta a. 1653 (in territorio Franche-Comté), dismembratione e prov. Flandro- r e s i d e n t i a M i s s . C a r m . D i s c . (Miss. Persiae); instaurata vers.Belgica; habuitque sequ. c o n v e n t u s F r a t r u m :1) Dole (1623), 2) Salins (1626), 3) Gray (1646), 4) Besançon (1646), 5) Saint- I745 Per P- Urbanum a S. Eliseo; domus propria cum Oratorio exstructa fuit a. 1765 a P. Cornelio a S. Ios., Ep. Ispahanensi; post expulsionem missiona-Claude (1654), 6) Bletterans (1667), 7) Marnay (1673).Interiit suppressione a. 1792. riorum ex ins. Kharg, ca. 1777, penitus derelicta fuit; ab a. 1899 missionarii C. D. e conv. Bagdatensi providebant Missioni in Bushire ; a. 1905 denuo Anal. C. D. , V I. 286. instaurata fuit residentia Miss, (cura P. Petri a Matre Dei, Ruiz de Brizuela), sed a. 1928 iterum fuit derelicta.Burnham-Norton [Brunhamia, Brunenia, Burnamiensis] i. Anglia (Norfolk) Chronicle, II. 1101/03.c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Angliae); fundat. a. 1253, translatione com-munitatis e conv. Bradmer illue; conv. construitur in loco deserto (Norton), Bussaco, vel Bin^aco, i. Portugallia (Sierra de Cintra, 18 km. distans aprope: «Polsted Hall»; suppressus a. 1538 a Henrico V i l i . civit. Coimbra) L ezana, Annales, IV . 299; Anal. O. Carm., V I I . 166; White Friars, 256/7. c o n v . e r e m i t i c u s F r . C. D . (prov. Lusitan.), tit. S. Crucis; fun­ dat. 7. V III. 1628, quo die positum est fundamentum conv. (Brevi Apost.Burriana [Brigiana] i. Hispania (Valencia, prov. Castellón de la Plana, dioec. Urbani V III, 8. II. 1628 approbatur fundatio); observantia vitae eremiticae Tortosa) initium habuit 19. III. 1630, vocabatur communiter « Desierto de S. CruzI. c o n v . F r . C . D . (prov. Aragon.), tit. S. Ioseph; fundat. 6. X I. 1896 de Bussaco »; suppressus a. 1834, est hodie locus turrismi.(facult. apost pro erect, can. 24. II. 1896); erect, in Prioratum a. 1903; ab Silverio, Carm. Desc., IX . 442/9; Chron C. D. Port., II. 56/160; E l M.a. 1920 Patres ibi dirigunt scholam elementarem; ecclesia inauguratur 21. IV. Carm., 1930, p. 105/12, 155/67; Diet. Hist., X . 1424/5; Zim m erm an, Les saints1929. Deserts, p. 142/51; Sim oens de Castro, Guia hist, do viajante no Bussaco Estado de la Prov. de Aragón (V alencia 1927), p. 69; E l Carmelo (Valencia), (Coimbra 1908). 1929, p. 47/9; Anal. C. D. , IV . 79; Reg. Rescr., X X V . 412 (1896). Butera i. Sicilia (prov. Caltanissetta, dioec. Piazza Armerina)II. m o n a s t . M o n . C . D . ; fundat. 12. X II. 1928 a Monialibus, quae conv. Fr. O. Carm. (prov. S. Alberti); fundat. a. 1594; suppress.vénérant e suppresso monast. Silao (Mexico); initio belli civilis, a. 1936, dere- a. 1652 decreto Innocentii X .lictum. Perez, m s., f. 168; Bull. Carm., II. 710.Burriscarra i. Hibernia (co. Mayo, bar. Carragh) Biitgenbach i. Belgio (Malmedy, dioec. Liège)conv. Fr. O. Garm. (prov. Hibemiae); fund. vers. 1298 a quodam monast. Mon. C. D . , tit. B. M. V. Pauperum; fundat. a. 1946 (Rescr.
 • 220 MONASTICON CARMEWTANUM MONASTICON CARME&lTANUM 221 S. C. pro erect can. 19. III. 1946) e monast Piitzchen (Bonn); est in unione Cachoeira del Paraguasú, vel: Cochoeira [Caxoeira] i. America merid. (Brasil, prov. Brabantiae. Bahia, dioec. Bahia) c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Bahia) ; fundat. 14. III. 1688, per P. Aloy- sium a SS. Trinitate, in terreno capitanei loan. Rodriguez Adorno ; adhuc Buttigliera (?), vel Buttrio (?) [Buttrigae] i. Italia sup. (i. « ditione Veneta », ad flum. Po) existit. c o n v . F r . O . C a r m . (Congr. Mantuan.); fundat. a. 1602, a comite Anal. O. Carm., I. 649; I l M . Carm., I I I . (1917), 89; Sá, Memorias, 45. Iulio Estense Tassoni, apud eccl. S. Francisci Ass. et S. Francisci de Paula (quae consecrata fuerat a. 1593) ; suppressus esse videtur a. 1769, quia a. 1764 Cádiz [Gades] i. Hispania (Andalucía, dioec. Cádiz) adhuc existebat. I. h o s p i t i u m F r . C. D . (prov. Baeticae infer.), tit. Virg. Carmeli; fundat. a. 1694, sed definitive ab auctoritatibus concessa facultas fundandi V aghi, Comment., 37 1/2; Anal. O. Carm., I. 253. (N B. nom en vulgare, quod corrispondeat nom ini: B u ttrigae, indagare 20. X II. 1737; eccl. inauguratur a. 1762; suppressum definitive a. 1835, post- non potui). quam iam a. 1821/24 derelictum fuerat; resuscitatum 24. X . 1899, pertinet hodie ad prov. Baeticam. Bydgoszcz, german. Bromberg, [Bidgostia] i. Polonia quondam, vel potius Silverio, Carm. Desc., X I . 482/5; id., Resumen, 196/9. in Prussia Occid. (prov. Posen),c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Poloniae); fundat. vers. 1404, uti liquet ex II. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. BM. de M. Carmelo; fundat. 20. III.confìrmatione fundationis per Bonifatium IX ; conservatur in hoc conv. corpus 1906, e monast. Carthaginiensi, in via «calle de Isabel la Católica», in loco:Ven. P. Stanislai de Bidigostia, O. Carm., qui illic a. 1420 m artyr occubuisse « Puerto-Tierra » prope Cádiz; can. erect, a. 1909 (facult. apost. 17. V. 1909).dicitur; introducta ibi, vers. 1700, reforma Turonensi, aggregatur conv. a. 1728 Silverio, Resumen, 302/4; Reg. Rescr., X X V I I . 145/6 (1909).provinciae Poloniae maiori; suppressus esse videtur a. 1833 a gubernio Prussiae. Anal. O. Carm., I. 480, 515; I/ezana, Annales, IV . 746. 791. Caen [Cadomum] i. Gallia (Normandie, dép. Calvados, dioec. Bayeux) I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Franciae);|fundat. probabiliter a. 1269 a Sancto rege I/Udovico, extra sed prope muros civitatis; translat. intra civit., C ad eccl. S. Petri, vers. 1278; a. 1371, tempore belli 100 annorum, a civibus par­ tim demolitus ad reconstructionem murorum, sed ab a. 1374 restauratus; ab a. 1451 ibi institutum fuit « Studium Generale »; a. 1562 Patres expulsi suntCabo de Santo Agostinho [Promontorium S. Augustini] i. America merid. e conv. a Calvinistis, qui in conv. et ecclesia destruxerunt omnia artis sacrae (Brasilia, dioec. Bahia) monumenta; a. 1563 illuc poterant redire; a. 1639 iki introducta fuit reformac o n v . F r . O . C a r m . (prov. Bahia-Pernambuco); fundat. paulo post Turonensis; conv. fuit suppressus a. 1791 et declaratus proprietas nationalis.a. 1688, sub tit. Dominae N. de Nazareth; derelictus fuit. A n toin e, Carm. en France. P rov. de F ran ce (ms.), fase. I I ., p. 153-217; Anal. O. Carm., I. 649. Étud. Carm., I X . (1924), 360; Bull. Carm., I I I . 102. II. m o n a s t . M o n . C . D . , tit. Matris Dei; fundat. 14. V II. 1616, eCabra [Aegabra, Agabra, Bebro] i. Hispania (Andalucía, prov. Córdoba) monast. Rouen, opera D. Ioannis de Fay, gubernatoris de Taillis; suppress,m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Ioseph; fundat. 24. X II. 1603, e monast. a. 1791; nova fundatio facta est ibi a. 1868 e monast. Lisieux; est actu in via:Granada ; sed ob penuriam sustentationis Moniales coactae erant relinquere « Avenue Georges Clémenceau, 27 ».hanc fundationem, ideo a. 1612 translat. est in oppidum Iyucena; ubi adhucflorescit. Enchiridion, 60; Chron. d. Carmélites, I I I . 10/17; Chroniques d. C., 1913, Silverio, Carm. Desc., V I I I . 286/8. P- 327.
 • 222 MONASTICON CARMEI/ITANUM MONASTICON CARMEIìITANTTM 223 Cagliari [Calaris, Calaritanus conv.] i. Sardinia Caifa, v e l Haifa, [an tiq u . P o rp h y re u m , P o rp h yria ] i. P a la e stin a (ad rad ices c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Sardiniae); fundat. vers. 1569, ex Hispania, M o n tis Carm eli) in colle S. Kliae, extra muros; inde translat., ad finem saec. X V I., intra civi- I. h o s p i t i u m F r . C. D.; ap ertu m p a u lo p o st recu p era tio n em M. C a r­ tatem; suppress, a. 1866 a gubernio Pedemontano, sed pauci Fratres reman - m eli (1631), u n a cu m sa cello , in quo F ra tre s sa lu ti an im aru m L a tin o ru m serunt ibi usque adirne ad administrandam ecclesiam; die 28. II. 1943, occa­ in c u m b e b a n t. P a ro e c ia p ro L a tin is ib i e r e c ta e s t 10. I V . 1832 a P . Iu lio a sione incursionis aèreae Anglorum eccl. destructa fuit, conventus inhabita- S S . S a lv a to re , qui a b a. 1805 u t V ica riu s M. C arm eli in C a ifa m o ra b a tu r; eccl. bilis factus. m o d ern a c o n stru c ta fu it a. 1867. « V en tim iglia, Carm. Ital., 14; II M . Carm., II I. (1917), 225/6; Anal. O. Anal. C. D., V I I . 77; E l M . Carm., X X X I I I . (1932), 283/4; A G . 260, h; Carm., II. 335/6, 409/10; X I I . 130. Messag. Thérés., 29 (1947/8), p. 177. II. m o n a s t . Mon. C. 1 D . ; fu n d a t. 1 . . 1892 e m on ast. E c u lly (prope Cahors [Cadurcum, Pagus Gaturcinus] i. Gallia (Le Quercy, dép. Lot, dioec. L y o n , G a llia ), in loco Z a u ra h (e x tra o p p id u m ), a. 1898 p o situ m su b im m ed . Cahors) iu risd ictio n e D ef. G en ., cu m v o tis sollem n ibus e t cla u su ra p a p a li; d ecr. 24. I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Aquitaniae); fundat. vers. 1262, in pago X I . 1914 gu b ern ii T u rca ru m clau su m fu it m o n ast. a c M oniales re v e rte ru n t qui vocabatur Englandières, vel Glandière, distante a civitate ca. 2 milliaria, i. G a llia m , sed b ello com p o sito red ire p o te r a n t in p ristin u m m on ast. (1919); a quodam Eugenio de Jean; sed paulo post, ca. 1273 (vel 1323), translat. intra in d e, a. 1937, tr a n sla tu m ad M . C arm elum , u b i p ro ip sis n o v . m o n ast. con-civitatem, ad flumen Lot, in viam quae hodie vocatur: «Boulevard Cavaignac», s tr u c tu m fu it.ubi eccl. construitur (fac. apost. 21. I. 1331); in hoc conv. munere Prioris Stimm. v. B. Karm., I. (1891/2), 319; II . (1892/3), 180; A G . 434; A G . 435, e.fungebatur a. 1339-41 S. Petrus Thomas; tempore belli religionis, a. 1580 (vel III. d o m u s Soror. III. Ord. r e g .I n s titu t i: « C arm el de S. Io se p h »;1572 ?), conv. devastatus ac combustus fuit ab haereticis Calvinistis; restau­ fu n d a t. 9. V i l i . 1910, cu m sch ola e t a ssiste n tia in fìrm orum ; cla u sa tem p o rer a t a ab a. 1623 ca., quo anno fuit introducta reforma Turonensis; suppress, b e lli (1914/18), sed a. 1919 den uo aperta.a. 1790 et alienatus cum omnibus bonis a. 1792; conv. et eccl. solo aequatafuerunt; eorum loco est hodie «la place Cavaignac». E l M . Carm., X I . (1910), 716; Les Miss. Cath. (Lyon), 1931, p. 591; Le Carmel de S. Joseph, p. 39. Lezana, Annales, IV . 407/8; Bull. Carm., I. 556 (1331); Antoine, Carm. en France, V I. 255/76. IV . 2 d o m u s Soror. III. Ord. reg. I n s titu ti: T e rz. d i S. T eresa d i C am p i B ise n zio », cu m sch o la ita lic a p ro p u e llis (1907), e t a sy lo in fa n tiu mII. c o n v . F r . C. D . , (prov. Aquitan.), tit. Omnium Sanctorum; fun­ (1928).dat. 14. IX . 1639 (licentia fundandi data a consilio municip. 25. V i l i . 1633), Il Carm., X X X I I . (1931), 206/8; Reg. Rescr., X X V I . 574 (1907).per P. Bernardum a S. Ioseph (de Vaillac), in civitate veteri, paroeciae S. An-dreae; conv. construi coepit a. 1649; suppress, a. 1790 ac alienatus u t bonumnationale a. 1792; acquisitus fuit a. 1819 a missionariis Congr. Picpus; a. 1850 Cairo [a n tiq u . M em phis] i. A e g y p to I. c o n v . F r . C . D . , su b im m ed . iu risd . D efin ito rii G en .; fu n d a t. resp.transformatus in collegium ecclesiasticum, quo, a. 1895, clauso, factus est in a u g u ra tu s 30. X . 1926 (fa cu lt. a p o st. p ro e re c t, can . 23. X I . 1926), in d om oschola secundaria S. Cordis; hodie est schola communalis puerorum. q u ad a m , q uae co n v e rsa e s t in co n v en tu m , in e a regione c iv ita tis q uae v o c a tu r : Enchiridion, 185; Louis, Annales, II . 130/33; A n toin e, Carm. en France, C h ou b ra; n o v a e c c l., in hon. S. T eresia e a I. In f., in a u g u ra ta fu it 3. X . 1932. V I. 267/70. Anal. C .D ., I. 2 12 ; V II. 233; E l M . Carm., X X V I I I . (1927), 70/2.III. m o n a s t . M o n . C . D . , tit. S. Familiae; fundat. 23. IX . 1824 (e II. d o m u s Soror. I l i Ord. reg. I n s titu ti: « C arm el de S. Io sep h »;monast. Montauban) adhuc existit. fu n d a t. a. 1918 (vel 1928?). Chron. d. Carmelites, I. 294. Le Carmel de S. Ioseph (1937), P- 59 7°> Les Miss. Cath. (Lyon), 1935, p. 614/8.
 • 224 MONASTICON CARMEI/ITANUM MONASTICON CARMEUTANUM 225 Caivano i. Italia inf. (prov. Napoli, commun. Casoria) recuperatus; a. 1539 traditus fuisse vide tur « reformatoribus » ab ultimo Priore c o n v . F r . O . G a r m . (prov. Neapolitan.); fundat. a. 1902 apud san- (Roberto Lesbury) ac destructus. ctuarium « Maria di Campiglione ». Anal. O. Carm., V I I . 177; A d . Cap. Gen., I. 314; Étud. Carm., I X . (1924), Il M. Carm., V . (19*9), 83/91; V II. (1921), 107/8. 65; Whìte Friars, 293/7; Antoine, Carm. en France, P rov. F ran ce (ms.), fase. IV ., n. 6. Calabria, Provincia O. Carm. erecta primum a. 1472, sed iam a. 1478 unita prov. Apuliae; defìnit. erecta Calamónaci i. Sicilia (prov. et dioec. Agrigento) a* I575 > postquam a. 1652, decreto Innocentii X , suppressi fuerunt sequ. conv. Fr. O. Carm. (prov. S. Angeli); fundat. a. 1574 (?); suppres. a. conventus minores: Batticano, Briàtico, Candiano, Cardinale, Caridà, Cotro- 1652, decreto Innocentii X . nei, Francavilla, Grimaldi, Jacurso, Longobardi, Mantea, Marcellinara, Mileto, Bull. Carm., II. 710. Monterosso, Motta S. Giovanni, Palmi, Paludi, San Giorgio, Sant’Agata, Satriano, Simeri, habuit ad fin. saec. X V III. seq. c o n v e n t u s F r a t r u m : Calanda, prius: Torre del Carmen, i. Hispania (Aragón, prov. Teruel, inter I) Reggio di Calabria (1433), 2) Corigliano (1492), 3) Monte Santo Alcaniz et Calanda, antiqu. vocabatur: « Torre de Ginés » ) (1540), 4) S. Vito (1550), 5) Motta S. Demetrio (1554), 6) Carolei (1555), c o n v . F r . C . D . (prov. Aragoniae), tit. S. Eliae; fundat. 22. IX . 1682, 7) S. Biase (1566), 8) Cosenza (1567), 9) Tropea (1569), 10) Scala Caeli (1570), derelictus tempore belli successionis (1704), sed postea (oct. 1706) denuo recu­ II) Belmonte (1573), 12) Gerocarne (1574), 13) Pizzo (1579), 14) Cassano peratus; suppress. a. 1835; resuscitatus 20. V II. 1912 ac can. erect. 24. VII. (1584), 15) Montalto (1605), 16) Lungro (1611), 17) Catanzaro (1611), 18) Mon- 1914; sed a. 1921 (praevia facult. apost., 23. V i l i . 1921) iterum derelictus. teleone (1614), 19) Mongrassano (1650), 20) Curinga (1650). S ilverio, Carm. Desc., X I . 2/5, 238/40; id., Resumen, 223; Reg. Rescr., Exstincta est suppressione saec. X IX . X X V I I I . 231 (1914), 670 (1921). V en tim iglia, Carm. Ital., 24/5; Anal. 0 . Carm., I. 324; Bull. Carm., II. 710. Calascibetta [Calaxibeta] i. Sicilia (prov. Enna, dioec. Piazza Armerina) conv. F r .- O. Carm. (prov. S. Alberti); fundat. a. 1731; suppress. Calahorra [Calagurris] i. Hispania (Castilla Vieja, prov. Logrono) a. 1652 decreto Innocentii X .I. c o n . F r . C. D . (prov. Navarrae), tit. BM de M. Carm.; fundat. 13. V en tim iglia, Carm. Ital., 3; Bull. Carm., II . 710.V I. 1603 in regione: «las Orcerias », inde translat. a. 1604 ad nov. conventum,extructum ad ripam dexteram flum. Cidacos; suppress, a. 1835, recuperatus Galatafoiano, al. Caratabiano, i. Sicilia (prov. Catania, dioec. Acireale)tempore restaurationis religiosae, i. e. a. 1883, a Patribus prov. Aquitaniae conv. Fr. O. Carm. (prov. S. Alberti); fundat. ca. a. 1583; suppress.(1880 expulsis), qui ibi remanserunt usque ad a. 1921, quo in patriam reverti a. 1652 decreto Innocentii X .poterant; conv. est hodie (provisorie) prov. Burgensis. Perez, ms., f. 158; Bull. Carm., II. 710. S ilverio, Carm. Desc., V i l i . 281/4; id ., Resumen, 148/9; L u cas de S. Ju an 1 d. . Cr ., Hist, de Calahorra (V alencia 1925), P. II ., p. 113/4. Calatafimi [Calataphimus, vel Acesta] i. Sicilia (prov. Trapani, dioec. Mazara) conv. Fr. O. Carm. (prov. S. Angeli); fundat. vers. 1430; periit pro-II. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Ioseph; fundat. 22. V I. 1598, ab bab. saec. X IX .Ep. dioec., D. Petro Manso; adhuc floret, ab a. 1927 in unione prov. Burgensis. V en tim iglia, Carm. Ital., 6; L ezana, Annales, IV . 819. Silverio, Carm. Desc., V I I . 510/17. Calatayud [Bilbilis] i. Hispania (Aragón, prov. Zaragoza, dioec. Tarazona)Calais [Calisia, Calasium, Caletum] i. Gallia (Normandie, dép. Pas-de-Calais) I. c o n v . Fr. O. Carm. (prov. Aragoniae); fundat. a. 1371; suppress.c o n v . F r . O . C a r m . ; fundat. a. 1312; ab a. 1344 (prov. Angliae uni- a. 1835.tus); vers. 1346 occasione obsidionis Anglorum derelictus ad tempus, poste a Calahorra, Compend., 123.
 • 226 MONASIICON CARMEUTANUM m o n a s t ic o n c a r m e e it a n t jm 227 II. c o n v . F r . C. D . (prov. Aragoniae), tit. S. Joseph; fnndat. 26. III. Caltabellotta [Calatabillothensis conv., antiqu. Inycum] i. Sicilia (prov. et 1599; nov. conv., intra paroeciam S. Petri, inauguratur 18. V. 1603; suppressus dioec. Agrigento) a. 1835. conv. F r . O. C a r m . (prov. S. Angeli); fundat. vers. 1270, ad 500 S ilverio, Carm. Desc., V II. 521/2. passus distansab oppido; translat. a. 1575 intra oppidum ad eccl. S. Mariae de Gratia; periit probabil. saec. X IX ., quia a. 1779 adhuc existebat. III. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Alberti; fundat. 16. V. 1603, in do­ V en tim iglia, Carm. Ital., 6; L ezana, Annales, IV . 401. mo provisoria paroeciae S. Ioannis; nov. monast., prope portam de Alcántara, inauguratum 18. X. 1608; adbuc florescit. Caltagirone [Calataiero, Calataxiron] i. Sicilia (prov. Catania, dioec. Calta- Silverio, Carm. Desc., V I I I . 261/4. girone) conv. F r . O . C a r m . (prov. BM. de Scala); fundat. a. 1396; transiit Calbe [Calba, Calvis] i. Germania (Prov. Sachsen) ad reformam prov. BM. de Scala saec. X V III.; interiit saec. X IX . c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Saxoniae); fundat. anno ignoto; interiit L ezana, Annales, IV . 742; V en tim iglia, Carm. Ital., 11. a. 1570, quo Fratres e conv. expulsi fuerunt ab haereticis. M artini, Deutsch. Karm., I. 690. Caltanisetta [Calatanisiada, Calloniana, Calatanixetensis conv.] i. Sicilia Calcutta i. India Or. (Bengala, dioec. Calcutta) (prov. et dioec. Caltanisetta) conv. F r . O . C a r m . (prov. S. Angeli); fundat. a. 1270 (iuxta Lezana m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Teresiae a I. Inf.; fundat. a. 1935, e vero 17. II. 1371); interiit probabil. saec. X IX ., quia a. 1779 adhuc existebat. monast. Mont-sur-Marchienne (Belgii), (facult. apost. 23. VII. 1935); nova domus inaugurata 28. VI. 1937, in via: « Qutram Street, 4 » . L ezan a, Annales, I V . 1044; V en tim iglia, Carm. Ital., 6. Anal. C. D., X . 209, 2 11; Chroniques, 1937, p. 179/80. Caltragh Pallas i. Hibernia, vide : K a l t r a h - n e - P a l l i c e . 7Cali i. America merid. (Columbia, depart. Cauca,» dioec. Cali)m o n a s t . M o n . C. D . , tit. SS. Trinitatis; fundat. 11. III. 1904 apud Calvario, El, vel: Corenzuela, i. Hispania (Andalucía, ad flumen Guadal­eccl. « de los Dolores », e monast. de Bogotá; translat. ad novum monast., 25. quivir)V II. 1914; ecclesia, sub tit. Virginis Carmeli, inaugurata 12. VI. 1923; sub conv. Fr. C. D . (prov. Baeticae); fundat. dee. 1576, transferendoprov. Navarrae - Valle Carrera 6, n. 6; Cali. communitatem e conv. La Peñuela in hanc solitudinem montium, et appella- verunt hunc locum, hucusque sub nomine Corenzuela notum, « Nuestra Se­ E l M. Carm., V I. (1905), 233; Boletín oficial, 1946; Anal. C. D., X X (1948), ñora del Monte Calvario »; derelictus esse videtur, quia a. 1824 non amplius p. 22 (Rescr. erect, can. 13. I. 1948); Silverio, Carm. Desc., X I V . 489/94. exstitit.California (America sept., U. S. A.), habet actu: S ilverio, Carm. Desc., IV . 144 ss.I. c o n v . Fr. O. Carm. (prov. New York, S. Eliae) in: Los Angeles(1934 )- Camagiiey, seu Puerto Principe, i. insula Cuba (Puerto Principe, dioec. Camagüey)II. c o n v . Fr. C. D. (prov. Anglo-Hibern.) in: Alhambra (1924), E n­ c o n v . F r . C. D . (prov. Castell. Vet.), tit. N. S. de las Mercedes; fun­cino (1945). dat. a. 1888 apud eccl. BM. de Mercede (facult. apost. 19. IX . 1888); alioIII. m o n a s t e r i a Mon. C. D. (sub iurisd. Ordinarii) in: 1) A l­ translat. a. 1920.hambra (1913), 2) Carmel-by-the-Sea (1915), 3) Sacramento (1935), 4) San Reg. Rescr., X X I V . 54/6 (1888); Act. Praep. Gen., 1910/22, p. 153; S il­Diego (1926), 5) San Francisco (1927), 6) Santa Clara (1908). verio, Carm. Desc., X I V . 166/70.
 • 228 MONASTICON CARMEEITANUM m o n a s t ic o n c a r m e & it a n it m 229 Camaiore i. Italia sup. (prov. et dioec. Lucca) Cambrón, Desierto del, i. Hispania (prov. Cuenca, distr. Valdecabras, ad I. m o n a s t . M o n . O. Carm. (Congr. Mantuan.), tit. Assumptionis flumen Cambrón) BV.; fundat. i. VI. 1590. c o n v . e r e m i t i c u s F r . C. D . (prov. Murciae), tit. S. Ioachim; V aghi, Comment., 239; V en tim iglia, Carm. Ital., 53. fundat. a. 1732; suppress, a. 1835, transiit in possessionem privatam. Silverio, Carm. Desc., X I. 468/73. ü II. m o n a s t . M o n . C . D . ,tit. S. Teresiae; fundat. a. 1633 u t do- Camenéz [Camenecia] i. Polonia (Podolia, dioec. Camenéz) mus III. Ord., quae transiit, 24. V i l i . 1843, ad II. Ord. Carmeli mitigati, ac c o n v . F r . C . D . (prov. Poloniae), tit. BM. de Victoria; fundat. 25. demum, a. 1904, ad II. Ord. S. Teresiae (praevia faeult. apost. 12. X . 1904), IX . 1638 a munificent.mo D. Mislizciewski, qui conv. et eccl. a fundamentis et sub 31. X . 1931 subiectum fuit iurisdictioni Ordinis. erexit; capta urbe a Turcis, conv. in arcem translatus fuit; recuperata civitate Stanislao, Compend. d. Storia d. Ord. Carm., p. 304/5; Anal. C. D., V I. nov. conv. exstructus fuit a D. Bogusci, subcamerario Podoliae; suppress, fuit 246; I l Carm., X X X I (1932), 125. saec. X IX . (?) Camarate [Camaratensis civitas] i. Portugallia (prov. Lisboa) Enchiridion, 174/5. c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Lusitan.); fundat. a. 1602, evectus ad Camerelle i. Italia merid. (prov. Salerno, dioec. Nocera dei Pagani) Prioratum a. 1608; suppress, a. 1834. conv. Fr. O. Carm. (prov. Neapolitan.); fu n d a t ...; suppress, Castro, Portugal, II. 73; Sä, Memorias, 482. a. 1652 decreto Innocentii X. Bull. Carm., II. 710. Cambrai [Cameracum] i. Gallia (dép. Nord, dioec. Cambrai) Camerino [Camerinum] i. Italia sup. (Marche, prov. Macerata) c o n v . F r . C. D . (prov. Flandro-Belg., dein Gallo-Belg.), tit. S. Ioseph; I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Romanae); fundat. vers. a. 1583, quo fundat. 22. V II. 1652; aggregai, prov. Gallo-Belg. a. 1665; interiit suppressione a. 1796. instituitur I. Prior, in antiquo monasterio Mon. O. S. B., apud eccl. S. Iacobi (assensus Card. Protectoris 29. I. 1605). Enchiridion, 253; A G . 103, a: H ist, fundat. B elgio., p. 441/67. Bull. Carm., III. 353; Anal. O. Carm. I. 424. Cambridge [C an tabrigia] i. A n g lia (C am bridgeshire) II. m o n a s t . Mon. O. Carm.; fu n d a t... ; adhuc existit. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Angliae); fundat. a. 1247, in villa Chester­ Camino de las Fuentes i. Hispania (prov. Zaragoza) ton prope Cantabrigiam, ab equite Philippo de Insula; inde a. 1249 translati conv. Fr. O. Carm. (prov. Arago-Valentinae); fu n d a t.. . , tit. Christi in vicum vicinum Newnham Fratres construxerunt conv. (cum cellulis sepa- ratis) et ecclesiam; inde denuo translati, propter inundationem flluminis Regis. Grant, a. 1290, citra fhimen, ubi nunc est « Queen’s College »; a. 1292 denuo alio Cammarata [Camerata] i. Sicilia (prov. Agrigento, Bivona) translates, ac ecclesia consecr. est a. 1295; in parochia S. Ioannis; erat, conv. Fr. O. Carm. (prov. S. Angeli); fundat. a. 1470 (al. vers. ilio tempore, « Studium Generale » ibi institutum incorporatum Universitati; 3:533); suppress, a. 1652 decreto Innocentii X. die 20. IV. 1513 conv. cum eccl. igne destructus, sed paulo post restauratus; suppress, ab Henrico V i li ., 8. V i l i . 1538. Lezana, Annales, IV. 923; Perez, ms., f. 119; Bull. Carm. II. 710. vj - iv * ¿V, r C - j. * L ezan a, Annales, IV . 328; Anal. O. Carm., V II. 168/71; Étud. Carm., Campanha i. America merid. (Brasil, Rio Grande do Sul) X V I I . (1932) I. 97; White Friars, 172/200. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Ioseph; fundat. 20. IV. 1911, sed dere­ lict. 16. IV. 1913.T Cambridge i- Anglia, monasterium Mon. C. D, vide: W a t e r b e a c h , Silverio, Carm. Desc., X IV . 707/08.
 • 230 MONASTICON CARMEIylTANUM MONASTICON CARMEIylTANUM 231 Campi Bisenzio, San Martino di, i. Italia (prov. et dioec. Firenze) Canada i. America sept., habet actu: I. c o n v e n t u s Fr. O. Carm. (prov. Chicago), in: 1) Niagara Falls domus primaria Instituti Sororum Tertiariarum C a r m . a S. Teresia », quod ibi initium habuit a. 1874, opera Ven. M. Tere- (1875), 2) Niagara Falls II (St. Patrik, 1889). siae Mariae a Cruce (Teresia Manetti), approbatum ab Archiep. Fiorentino II. m o n a s t e r i a Mon. C. D. (sub iurisd. Ordinarii), in: 1) Mon­ a. 1888, Decretum laudis habuit 13. III. 1900, et definitive approbatum fuit tréal (1875), 2) Three Rivers (1929), 3) Quebec (1949)- a S. Sede 27. II. 1904; Institutum habet asyla et scholas pro puellis pauperi- Le Carmel au Canada Français : Mère Séraphine du Divin Cœur de Jésus, bus, cum 30 domibus in Italia, et 7 in Syria et Palaestina. fon d atrice et prem ière prieure du Carm el de M ontréal. (M ontréal 1908). B ald i G., « Bettina ». La S. d. D. Madre Teresa M . della Croce. (Prato III. d o m u s Soror. III. Ord. reg. C. D. a S. Corde (Sittard), in: 1:937); H Carm., X X V I (1927), 67, 102, 138, 169, 199, 233, 263. 1) Toronto, 2) St. Catharina. Campie i. Italia merid. (Puglie) Cañará (regnum quondam i. India Or., ad occid. plagam Indiarum, interc o n v . F r . O. C a r m . (prov. Apuliae); fu n d a t...; suppress, a. 1652 Goam et Malabar)decreto Innocentii X . M i s s i o C a r m . D i s c . , quam instauravit ibi vers. 1642 P. Sebastianus Bull. Carm., II . 710. a SS. Sacr., C. D., Lusitanus (Congr. Italicae), aliquot sacella in diversis locis erigens, e. g. in Carnacóta, Panalúr, fructusque non paucos referens; sed opusCampinhas i. America merid. (Brasil, Sao Paolo, dioec. Campinhas) istud a Superioribus Ordinis ac a S. Congr. Prop, non fuit approbatum, ideom o n a s t . M o n . C. D . ; fundat. a. 1926 e monast. Sào Paulo; in unione vers. 1654 derelictum; prima fundatio stabilis in regno Cañará facta est a. 1709prov. Romanae. in Karwar (al. Caruar, vel Sunkery), e suppresso conv. Goae. Silverio, Carm. Desc., X I V . 722. Chron. C. D. Port., II I . 312/16; Anal. C. D., X I I I . 73, n. 13. Canariae, insulae, i. Oceano, ad occid. Africae sept. Prov. BurgensisCampii [Camplum] i. Italia centr. (Abruzzi, prov. et dioec. Teramo) domus Fr. C . D . : i ) Las Palmas de Gran Canaria (1947), 2) Santaconv. Fr. O . C a r m . (prov.Abrutii); fundat. a. 1602; periit suppres-sione saec. X IX . Cruz de Tenerife (1948). V en tim iglia, Carm. Ital., 26. Candiano (fors. Candidoni ?) i. Italia merid. (Calabria) conv. Fr. O. Carm. (prov. Calabriae); fu n d a t... ; suppress, a. 1652Campolieto [Campiletum] i. Italia merid. (prov. Campobasso) decreto Innocentii X .conv. F r . O . C a r m . (prov. Terrae Laboris); fundat. a. 1559; sup ­ Bull. Carm., II . 710.press. a. 1652 decreto Innocentii X . V en tim iglia, Carm. Ital., 18; Bull. Carm., II. 710. Canepina [Capena], i. Italia centr. (Lazio, prov. et dioec. Viterbo) c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Roman.); fundat. a. 1573; suppress, a.Campredón [Campus Rotundus] i. Hispania (Cataluña, prov. Barcelona, 1810, sed restituto Statu Pontificio, a. 1814 recuperatus; iterum suppress, dioec. Vich) a. 1873.conv. F r . O. C a r m . (prov. Catalon.); fundat. probabiliter a. 1365 V en tim iglia, Carm. Ital., 35; Anal. O. Carm., I. 423, 520.(iuxta alios iam a. 1154 exstitisse dicitur); suppress, a. 1835. Cañete la Real [Canetum Regis, Sabora] i. Hispania (Andalucía, prov. Málaga) Calahorra, Compend., 117; L ezana, Annales, IV . 615; Anal. O. Carm., monast. Mon. O. Carm., tit. SS. Sacramenti, sub iurisd. Ordinarii; I. 454- fu n d a t... (post a. 1564); adhuc existit.Camurana, i. Italia, vide: G a 1e a t a . Calahorra, Compend., 135; Anal. O. Carm., I. 556.
 • MONASTICON CARMEIylTANUM MONASTICON CARME&lTANUM 233 Cangi i. Sicilia, vide G a n g i. Capaccio i. Italia merid. (prov. Salerno, dioec. Capaccio) conv. Fr. O. Carm. (prov. Neapolitan.); f u n d a t . suppress, a. 1652 Canigatti i. Sicilia (prov. et dioec. Agrigento) decreto Innocentii X . conv. Fr. O. C a r m . (prov. S. Angeli); fundat. a. 1580; suppress, Bull. Carm., II. 710. a. 1652 decreto Innocentii X ; sed paulo post restitutus fuisse videtur, quia in Catalogis a. 1765 et 1779 apparet existens. Capannori i. Italia sup. (Toscana, prov. et dioec. Lucca) c o n v . F r . C. D . (prov. Hetruriae); fundat. 20. X . 1940 (facult. apost. V en tim ig lia, Carm. Ital., 7; Anal. O. Carm., I. 323; Bull. Carm., II. 710. 22. V i l i . 1940) apud Sanctuarium BM. de M. Carmelo, quod Patribus traditum fuit. Cannetto sull’Oglio [Cannetum] i. Italia sup. (prov. Mantova) Anal. C. D., X V . 267; I l Carm., 1940, p. 237; M oretti, Angelo, l i San­ c o n v . F r . O . C a r m . (Congr. Mantuan.); fundat. a. 1627, apud eccl. tuario della Madonna del Carmine in Capannori (Lucca 1937 )- Immac. Conceptions BMV. (quae fuit a Carm. erecta); conventus erectus fuit a. 1655; periit tempore suppressions a. 1780. Capesterre i. ins. Guadeloupe (Antille min.) America V a g h i, Comment., 370/1; V en tim iglia, Carm. Ital., 51; G uerrini P ., I r e s i d e n t i a M i s s i o n . F r . O . C a r m . (prov. Turonensis); fund, Carmelitani a Brescia (1947), P- 86. a. 1647. Iacob , Cat., p. 48. Canosa di Puglia [Canusium] i. Italia merid. (Puglie, prov. Bari, dioec. Andria)conv. F r . O. C a r m . (prov. Apuliae; fundat. a. 1582; suppress, a. Capo di S. Alessio, al. Capo Grosso, [Mons Drepani] i. Sicilia (inter Messina1652 decreto Innocentii X ; sed paulo post restitutus esse videtur, quia in Cata­ et Taormina)logis a. 1765 et 1779 apparet existens; definitive suppressus initio saec. X IX . c o n v . F r . O . C a r m . ; fundat. a. 1423, sumptibus et in aedibus cuius- dam Bernardi Militaris, archipresbyteri; de hac fundatione solum apud Lezana V entim iglia, Carm. Ital., 22; Anal. O. Carm., I. 324; Bull. Carm., II . 710. agitur, dum apud alios nomen istud non invenitur. Iyezana, Annales, IV . 799.Cantalupo [Cantalupum] i. Italia centr. (prov. Rieti, dioec. Sabina)c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Montis Sancti, Romae); fundat. a. 1581 Capo di Chino [Caput Chini], prope Napoli, vide: N a p o l i 6.(instrumentum donationis 12. I. 1581); suppress, a.1652 decreto Innocentii X .;sed postea, forsan sub Innocentio X II, restitutus; extincta, a. 1783, pro­ Caprarica i. Italia merid. (Puglie, prov. Lecce, dioec. Otranto)vincia Montis Sancti, conv. aggregatur prov. Romanae; suppress, a. 1810 sub conv. Fr. O. Carm. (p ro v . Apuliae); f u n d a t . suppress, a. 1652dominio Napoleonis; recuperatus a. 1814, restituto Statu Pontifìcio; definitive decreto Innocentii X .suppress, a. 1873. Bull. Carm., II. 710. V en tim iglia, Carm. Ital., 38; Anal. O. Carm., I. 519, 520; Bull. Carm., II . 710 (1652); I I I . 256/7 (1581). Caprarola i. Italia centr. (Lazio, prov. Viterbo, dioec. Civita Castellana) c o n v . F r . C. D . (prov. Roman.), tit. S. Silvestri; fundat. a. 1623Canton i. China (Cuangtung) opera Card. Odoardi Farnese, qui conv. et eccl. a fundamentis erexit; inaugu­m onast. Mon. C. D.; fu n d a t. a. 19 3 1, e m onast. St. M ichiels (B ru gge, rates 1. X I. 1623; suppresso a. 1873 per paulum temporis conventu, ab a. 1878F lan d ria ) ; d e re lictu m 7. V i li . 1933 ac inde tran slatu m in c iv it. H o n g -K o n g , Fratres denuo habuerunt illum in piena possessione; fuit ab initio collegiumresp. S ta n le y (prope H o n g -K o n g ). studio rum. Anal. C. D., V I. 51; E l M . Carm., X X X V I (1934), 187; L itt. M. Tere- Enchiridion, 89; Cenni stor. d. Prov. Romana (Rom a 1929), 143 s.; I l Carm., siae a Iesu In f. (30. X I I . 1933) e H ong-K ong. 1934, P- 392/4; A G . 304, d: N ot. quoad fundat. 14
 • 234 MONASTICON CARMEUTANUM MONASTICON CARMEUTANUM 235 Capri [Capria, Capreae] insula prope Neapolim (dioec. Sorrento) I. I. 1576 in dom o D. R o d rig o de M o ya ; inde p au lo p o st tr a n sla ta fu it com m u- m o n a s t . Mon. O . C a r m . ; fundat. a. 1667 a Ven. M. Seraphina n itas in n o v. m o n ast., in v ia : « calle M a y o r », u b i a d h u c florescit. * de Deo, sub invocatione SS. Salvatoris; a. 1719 ab Episcopo, D. Gallo, con- Silverio, Carm. Desc., I I I ., e. 29; S. Teresa, Fundaciones, e. 27. struitur ecclesia nova ac monast. ampliatur, Moniales vero transeunt ad refor- mam S. Teresiae ; interiisse videtur lege suppressions initio saec. X IX . II . c o n v . Fr. C. D. (prov. M urciae), tit . B M . de M. C arm elo; fu n d a t. V en tim iglia, Carm. Iial., 31, 32, 137/8; Enchiridion, 461. 18. X I I . 1586 a S. P . Io an n e a C ruce, prope eccl. B M de C o n cep tio n e; ec c l. a b so lu ta fu it ta n tu m a. 1635; d ism em b ra tu s fu it con v. a. 1713 e p ro v . C astell. Capua i. Italia merid. (prov. Napoli, dioec. Capua) N o v . ac p ro v . M u rciae a g g re g a tu s; su p p ressu s a. 1835, sed recu p era tu s 29. I X . I. c o n v . Fr. O. Carm. (prov. Terrae Laboris); fundat. a. 1220 1904 (p ra evia fa c u lt. a p o st. 28. I I I . 1904); e s t hodie su b p ro v . A ra go n iae. extra civitatem, ultra flumen, sub invocatione B. Mariae de Constantinopoli; Silverio, Carm. Desc., V . 589/92; id., Resumen, 203/4; Reg. Rescr., X X V I . inde translat. vers. 1317 intra civitatem; restauratus a. 1514 a senatu civitatis; 345/6 (1904); Estado de la Prov. de A r a g ó n ... (Valencia 1927), p. 23. periit initio saec. X IX , lege suppressionis. Càraz i. A m e ric a m erid (R ep. P erù , dioec. H u a rà z « ad ped es m o n tis » Cerro Lezana, Annales, IV . 232, 513/4; V en tim iglia, Carm. Ital., 18/9. H u a n d o y) r e sid e n tia Fr. C. D. (prov. N a v a rra e ), cum cu ra p a ro eciali; fu n d a t. II. m o n a s t . Mon. O. Carm., tit. S. Gabrielis Arch.; fundat. a. 1941 (R escr. S. C. 12. II. 1941); suppress. 1949. a. 1734 ut conservatorium Tertiarium, a P. Salvatore Pagnani, O. Carm.; A n al. C. D ., X V I . (1941), p. 271; Silverio, Carm. Desc., X I V . 559.ecclesia inaugurata fuit a. 1738; monast. transiit (erectum ut monast. proprium)a. 1763 ad II. Ord. Carm. cum propriis rigidisque Constitutionibus (approba- Carbonara i. I t a lia m erid .tis a Clem. X III., 28. V III. 1759); ex hoc monast. fundatur paulo post aliud conv. Fr. O. Carm. (prov. N e a p o lita n .); f u n d a t . . . ; sup press, a. 1652in Grumo (Caserta). d ecreto In n o ce n tii X . V entim iglia, Carm. Ital. 20/1; id., Carm. Maggiore, 219; Bull. Carm., B u ll. Carm., I I . 710. IV . 431/2 (1759), 456/7 (1763); Regole e Costituzioni... delle Religiose Car­ melitane Scalze (sic !) del Monastero. . . di Capua (Napoli 1761), i. A G . 19, m. Carcame, i. S icilia , v id e : A l c a m o .Caracas, nuncupatum etiam: Santiago de Venezuela, i. America merid. (Vene­ Carcassonne [C arcaso, C arcassio] i. G a llia (G ascogne, dép. A u d e, dioec. C ar­ cassonne) zuela, dioec. Caracas) I. c o n v . Fr. O. Carm. (prov. T o lo sa e); fu n d a t. a. 1267 a u c to rita tem o n a s t . M o n . C. D . ; fundat 19. III. 1732 e monast. S. Ioseph (Me­ L u d o v ic i I X ., regis F ra n co ru m , in su b u rb io c iv ita tis prope p o n tem vu lg o : « P o n t.xico); suppress, a gubernio sub praesidente Ant. Guzmàn Bianco, ca a. 1879. V ie u x », u b i e c c l co n stru itu r vers. a. 1297; d estru ctu s a. 1356 a b e x e r c itu A n g lo ­ Diccion. Univ. Hist.-Geogr. (Mexico), II. 184. Silverio, Carm. Desc., X I V . rum , ac ca. a. 1360 in tra c iv ita te m tra n sla tu s, i. p a ro eciam S. V in c e n tii; e c c le ­ 189/90. sia ib i co n stru cta (quae a d h u c e x is tit) a b so lu ta fu it a. 1374; suppressus a. 1791,Carasco i. America merid. con v. a d a p ta tu s fu it in sta tio n e m p o stalem , eccl. ve ro in s ta lla ta eq u oru m . (Uruguay, dioec. Montevideo) Étud. Carm., I X . (1924), 74, 75; L e Carmel, 1932/3, p. 314/7; A n toin e,conv. Fr. C. D. (prov. Burgensis); fundat. a. 1937 (facult. apost. 7. Carm. en France. Prov. de Toulouse (ms.), fase. I I I., p. 30-70.VI. 1937). II. c o n v . Fr. C. D. (prov. A q u ita n .); fu n d a t. 22. I I . 1851 in a n tiq u o Anal. C. D., X I I . 282; Silverio, Carm. Desc., X I V . 674. con v. C arm . a. obs. (ut supra), r e sta u ra ta eccle sia den uo b en e d icitu r 14. X .Caravaca i. Hispania (Murcia, dioec. Cartagena) 1851; can. e re c tu s a. 1853 (fa cu lt. a p o st. 21. I. 1853); sup press, a. 1901. E l M. Carm., 1941, p. 288; Le Carmel, 1933/4, P- *80/5; Reg. Rescr., X I X .I. m o n a s t . Mon. C. D., tit. S. Ioseph; fundat. resp. inauguratum 509/10 (1853); Annales C. D ., p. 138, 140, 144, 149.
 • 236 MONASTICON CARMEUTANTTM MONASTICON CARMEUTANUM 237 III. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Ioseph; fundat. a. 1833 (e monast. II. c o n v . F r . C. D . (prov. Venetae), t i t . . . ; fund. 24-XI 1946 Montauban); resuscit. a. 1927; actu existit in via: «route de Montréal, 17». (Rescr. erect, can. 30. V III, 1946) cum coll. praep. Le Carmel, 1948, p. 91. Regest Proc. Gen., vo l. X X X I I , p. 146; I l Carmelo, 1947 (m ^g.-giun.), p. 62/3; Anal. C. D., X I X (1947), 78* Cardinale i. Italia merid. (Calabria, prov. Catanzaro, dioec. Squillace) c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Calabriae); fund at . .. ; suppress, a. 1652 Carmel-by-the-sea i. America sept. (California, dioec. Monterey) decreto Innocentii X. m o n a s t . M o n . C . D . , tit. B. Mariae et S. Teresiae; fundat. resp. can. erectum 12. V I. 1925, e monast. S.Clara, inaugurai. 23. X . 1925; nov. Bull. Carm., II. 710. monast. cum eccl. erigitur a. 1931.Cardón, El, vel Cardo, i. Hispania (Cataluña, prov. Tarragona, prope Tor- Anal. C. D., I. 57; Mount Carmel Magazin, 1931, p. I 97 > Carmel, 151/4. tosa, mons super flumen Ebro)c o n v . e r e m i t i c u s F r . C. D . (prov. Catalon.), tit. S. Hilarionis; Carmelus Mons; hebr... > arab. Dschebel-el-Karmal, vel Dschebel Märfundat. 6. IV. 1606; eccl. absoluta et inaugurata a. 1617; suppressus a. 1835. Eljäs (mons Eliae), i. Palaestina, ad Mare Mediterraneum Silverio, Carm. Desc., V i l i , 299/308; Glorias Teres, de Cataluña., p. 51- I. c o n v . F r . O . C a r m . ; extructus primum in valle: «Wadi es-Siah», 6; Zim m erm an, Les saints Deserts, p. 138/41; E l M . Carm., X I . (1910), 375, apud fontem S. Eliae, initio saec. X III., postquam antea Carmelitae ut 4x0, etc. eremitae vel solitarii in cavernis montis habitaverant; a. 1263, 19. II., con- ceditur indulgentia omnibus manus porrigentibus ad monasterium de novoCarhaix [Urbesium, Cosedia, Care tum], vel: Saint.-Sauveur-le-Vicomte, i. Gallia aedificandum; videtur ergo antea destructum fuisse; a. 1291 conv. occupatur (Basse-Bretagne, dép. Finistère, dioec. Cornouailles) a Saracenis et, trucidatis Fratribus, destruitur.c o n v . F r . C. D . (prov. Parisién.), tit. SS. Salvatoris (al. BM. de M.Carm.); fundat. 16. X II. 1644, apud sacellum SS. Salvatoris, in paroecia Saint- II. c o n v . F r . C . D . ; a. 1631 a P. Prospero a Spir. S. recuperaturKemin, prope Carhaix; suppress, a. 1792. mons ac nov. conv. erigitur, sed alio in loco,i. e. in promontorio; qui derelictus a. 1716/9, ac devastatus a Turcis a. 1761, reconstruitur a P. Ioanne Bapt. a Enchiridion, 218; Louis, Anuales, II . 252/3; A G . 206, e: de fu n dat. conv. S. Alexio 1762/72; denuo destructus a. 1799, in forma moderna, uti hodie est,Caridà i. Italia merid. (Calabria, prov. Reggio, dioec. Mileto) fabricatur a Fr. Ioanne Bapt. a SS. Sacramento (Casini); nova eccl. benedictaconv. F r . O. C a r m . (proc. Calabriae); f undat . .. ; suppress, a. 1652 fuit 12. V I. 1836, ac titulo Basilicae min. decorata a. 1839, consecrata verodecreto Innocentii X . 10. X . 1920. - Conventus iste est Prioratus, cuius Superior tamen vocatur Vicarius, quia Praepositus Generalis Ordinis C. D. est in perpetuum « Prior Bull. Carm., I I . 710. Montis Carmeli »; erat a. 1928-1941 sedes Collegii Philosophici internatio- nalis; subiectus immediate Praeposito Generali.Carini [Carenum] i. Sicilia (prov. Palermo, dioec. Monreale)conv. F r . O. C a r m . (prov. S. Angeli); fundat. a. 1570 vel 1568; pe- F io ren d o , E l Monte Carmelo (M adrid 1924); G iam b attista di S. Alessio, C. D ., Compendio istorico dello stato antico e moderno del Carm elo... (Torinoriit lege suppressionis saec. X IX . 1780); A lb e rt du S. Sauveur, C. D ., Le Sanctuaire du M . Carmel (Lille 18972); V en tim iglia, Carm. Ital., 7; Perez, ms., f. 146. M ülinen, E. G raf von, Beiträge zur Kenntnis des Karmels; K o p p , D r. Clem ., Elias und Christentum auf dem Karmel (Paderborn 1929); Bull. Carm., I. 28/Carlen tini i.Sicilia (prov. et dioec. Siracusa) 39 9 (1263); II . 445 (1633), Ius Pontific., V . 222/3 (i8 )-conv. F r . O. C a r m . (prov. S. Alberti); fundat. a. 1565; suppress, III. « S a c r i f i c i u m », in parte meridionali montis Carmeli, quae dicitur:a. 1652 decreto Innocentii X . « el-Muhraka », i. e. locus, ubi olim S. Elias Proph. sacrificium unico Deo obtulit, Perez, m s., f. 142; B u ll. Carm., II. 710. et sacerdotes Baal occidit; est eremitorium Carm. Disc., seu hospitium erectum
 • 238 MONASTICON CARMEIJTANUM MONASTICON CARMEUTANUM 239 a P. Gregorio a Christo, a. 1858; in eo institutum fuit a. 1908 « Collegium aposto- structum fuit ab a. 1646, ecclesia inaugurata 15. X . 1668; prima Priora et fun- licum » ad instituendos pueros indígenas pro Ord. Carm. Disc., opera P. Cyrilli datrix fuit M. Michaela Margarita a S. Teresia (filia imperatoris Matthiae), a S. Maria (Uebber); sed clausum fuit initio belli mundialis a. 1914; est ab ilio quae ibi obiit 28. IX . 1663; suppress, a. 1834. tempore solum residentia. Silverio, Carm. Desc., IX . 715/20; X . 117/9; Chron. C. D. Port., II I . Florencio, E l Monte Carmelo, p. 493/4; E l M . C a r m (Burgos), I X . (1908), 131/76. 394 5 / - II. c o n v . F r . C. D . (prov. Lusitan.); fundat. 31. X II. 1681 ut hospi- IV. m o n a s t . Mon. C. D . , in alia parte montis, fundat. a. 1937, tium in via: « Alameda de N. S. de la Luz », a D a Maria, filia. regis Ioannis IV ; translatione communitatis quae erat in monast. Zaurah, prope Caifa, supra conv. ibi construct, ab a. 1685; ecclesia inaugurata fuit tantum 23. IV. 1818; montem (vide C a i f a 2). suppressus a. 1834. V. d o m u s S o r o r . I I I . O r d . reg. C. D. Instituti: De Carmel de S ilverio, Carm. Desc., X . 880/2; Chron. C. D. P o r ., I I I . 131; Monumentos S. Ioseph » in loco Esfia, parte altiori montis, erecta a. 1920, cum schola et sacros de Lisboa en 1833, p. 93. assistentia infirmo rum indigenarum (vide: E s f i a ) . Carolei i. Italia merid. (prov. et dioec. Cosenza) Carmona [Carmo] i. Hispania (Andalucía, prov. et dioec. Sevilla) c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Calabriae); fundat. a. 1555; periit legeI. c o n v . Fr. O. Carm. (prov. Baeticae); fundat. a. 1554; suppress, suppressionis probabil. initio saec. X IX . (quia ad finem saec. X V III. adhuca. ^1835; resuscitatus a. 1928 (licentia Nuntii Ap. 9. VI. 1928). existebat). V en tim iglia, Carm. Ital., 25. Calahorra, Compend., 134; Anal. O. Carm., V I. 477. Carotto i. Italia merid. (prov. et dioec. Sorrento)II. c o n v . F r . C . D . (prov. Baeticae infer.), tit. S. Ioseph; fundat. conv. Fr. C. D. (prov. Neapolitan.), vide: S o r r e n t o .30. V II. 1687; suppress, a. 1835, et conversus in stationem militarem; eccl.adhuc existit. Carovigno [Carovinea] i. Italia merid. (prov. et dioec. Brindisi) S ilverio, Carm. Desc., X I . 60/1. I. c o n v . Fr. O. C a r m . (prov. Apuliae), tit. BM. de M. Carmelo; fundat. a. 1625; suppress, a. 1652 decreto Innocentii X , sed paulo post resti-Carnacóta i. India Or. (Cañará) tutus fuisse videtur Ordini, quia in utroque Catalogo, a. 1765 et 1779, apparetresidentia Miss. C. D . ; fundata vers. 1642 a P. Sebastiano a existens.SS. Sacram. e conv. Goa; exstructa fuit ecclesia, rege ipso instante, sed paulumduravit; vers. 1644 enim a quodam nepote regis missionarii inde expulsi sunt. II. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Apuliae),tit. BM. de Succursu; fun­ dat. a. 1588; periit tempore generalis suppressionis initio saec. X IX . Chron. C. D. Port., I I I . 313/6, 339/41. V en tim ig lia, Carm. Ital., 22; Bull. Carm., II . 710.Carnate [Carnatum] i. Italia sup. (Lombardia, prov. et dioec. Milano) Carpentras [Carpentoractum] i. Gallia (dép. Vaucluse, dioec. Avignon)c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Lombard.); fundat. a . .. (certe exstitit I. m o n a s t . M o n . C. D . tit. SS. Ioseph et Teresiae; (sub iurisd. Ordi-a. 1602, quo conceditur Indulg. confraternit. S. Scapularis); suppress, a. 1769. nis) fundat. 25. III. 1627 e monast. Avignon, per M. Magdalenam a Iesu Maria V en tim iglia, Carm. Ital., 46; Bull. Carm., II I . 335 (1602). (Centurioni); 1776 unitum fuit reliquis monasteriis C. D. Galliae sub iurisd. Ordinarii; suppress, a. 1792; resuscitatum a. 1810 in antiquo conv. Fr. C. D.Carni de i. Portugallia (prov. et dioec. Lisboa, huius civit. suburbium) (suppresso); adhuc florescit in via: « rue du Plessis ».I. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Teresiae; fundat. 26. III. 1642, in Enchiridion, 110; Louis, Annales, I. 433/7; Étud. Carm., I X . (1924), 3;domo campestri cuiusdam equitis D. Luis Gómez de Matta; nov. monast. con- 7 5 Le Carmel, 1934/5, P- 2 I / > A G . 102, t: relatio fun dat.
 • 240 MONASTICON CARMEI/ITANT7M MONASTICON CARMEI/ITANUM 241 II. c o n v . F r . C. D . (prov. Avenionen.), tit. S. Ioannis a Cr.; fundat. Carthago, i. Africa sept. (Tunisia) 24. II. 1686 a D. Ioanne de la Mot; suppressus a. 1791; ab a. 1810 occupatus monast. Mon. C.D.; fundat 12. IV. 1885 a Card. Lavigerie. a Monialibus C. D. Chroniques, 1935, p. 198; Le Carmel, 1934/5, p. 345/7; De kath. missièn, Enchiridion, 358; A G . 101, k: A cta S. Congr. i. causa fun dat. 70 (1949/50 ), p- 295- Caruar, vel Caroar, i. India Or., vide: K a r w a r . Carrara i. Italia sup. (prov. et dioec. Massa e Carrara) c o n v . F r . O. G a r m . (prov. Tusciae); fundat. a. 1590; suppress, a. Casale-Monferrato [Casale Montis Ferrati] i. Italia sup. (Piemonte, prov. 1652 decreto Innocentii X ., sed paulo post, i. e. 26. II. 1654, Ordini restitutus; Alessandria, dioec. Casale) periisse videtur tempore general, suppressionis initio saec. X IX . c o n v . F r . O. C a r m . (Confr. Mantuan.); fundat. a. 1503 extra sed V en tim iglia, Carm. Ital. 40; Bull. Carm. II. 710. prope muros; destructus a. 1557 a militibus tempore belli, ac postea intra oppidum translatus, ad eccl. parochial. S. Hilarii (confirm, a Pio IV ., 15- V i l i . Carrión de los Condes i. Hispania (Castilla Vieja, prov. Palencia) 1563); suppressus vel derelictus tempore unionis Congr. Mantuanae cum reli- m o n a s t . M o n . C. D . , tit. SS. Trinitatis; fundat. a. 1931, translatione quo Ordine, a. 1783; ecclesia est hodie eccl. parochialis, conv. vero domicilium communitatis e monast. mexicano de Morelia suppresso. sacerdotum. V aghi, Comment., 337/9; Bull. Carm., I I . 127/9 (1563); I l M . Carm., I I I . Chroniques, 1931, p. 42; Silverio, Carm. Desc., X I V . 114. (1917), 196. Carsoli i. Italia centr. (Abruzzi, prov. Avezzano) Casalnocetto [Nucetum] i. Italia sup. vide: R o s a n o II.c o n v . F r . O . G a r m . (prov. Roman.); fundat. vers. a. 1583, quoibi instituitur I. Prior; suppressus a. 1652 decreto Innocentii X . Casaluce, al. Casalucchio [Casalucium] i. Italia merid. (prov. Caserta, Bull. Carm., II . 710; Anal. O. Carm., I. 424. dioec. Aversa) c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Neapolitan.); fundat. a. 1358 a D. R ay-Cartagena [Carthago Nova] i. Hispania (Murcia) mundo de Baucio, comite Soleti (facult. apost. pro fundat. 21. IX . 1358); sed post 3 annos Carmelìtae inde eiecti a monachis Benedictinis Ord. S. Petric o n v . F r . C. D . (prov. Murciae), tit. S. Ioachim; fundat. a. 1690; sup­press. a. 1835; ecclesia est hodie eccl. parochialis. Coelestini; sub 19. IV . 1364 insistit Urbanus V, u t conv. Carmelitis restitua- tur; suppress, a. 1652 decreto Innocentii X . S ilverio, Carm. Desc., X I . 62/3. Bull. Carm., I. 114, 593; II. 710; I I I . 89/91.Cartagena [Neo Carthago] i. America merid. (Columbia, dioec. Cartagena) Casaprota i. Italia centr. (prov. Rieti)I. m o n a s t . Mon. C. D.; fundat. a. 1608; suppress, a. 1863; non fuit c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Roman.); fundat. vers. a. 1583, quo pri­resuscitatum. mus Prior ibi instituitur; suppressus a. 1652 decreto Innocentii X . Silverio, Resumen, 3 11; id., Carm. Desc., X I V . 147, 479/80. Bull. Carm., II. 710; Anal. O. Carm., I. 423.II. c o n v . F r . C . D . (prov. Navarrae), tit. BM. de Mercede; fundat. Caseas [Cascale] i. Portugallia (Estremadura, dioec. Lisboa) 1a. 1931 (facult. apost. 3. IX . 1931), in « Barrio de E Cabrerò », cum cura paroe- c o n v . F r . C. D . (prov. Lusitan.) tit. BM de Misericordia; fundat. 29.ciali; translat. 7. V i l i . 1938 ad eccl. S. Ioseph i. regione vicina « Barrio de Ro­ V i l i . 1594 in domo provisoria; nov. conv. inaugurates 8. II. 1596, ecclesia inau­driguez Torices ». gurata fuit tantum a. 1641; suppress, a. 1834 transiit in manus saecularium. A nal. C. D ., V I. 137; Silverio, Carm. Desc,, X I V , 518/20. Silverio, Carm. Desc., V I I . 387/9; Chron. C. D . Port., I. 326/38.
 • 242 MONASTICON CARME&ITANUM m o n a s t ic o n c a r m e w t a n u m 243 Caserta i. Italia merid. (prov. Napoli, dioec. Caserta) necnon m o n a s t e r i a M o n . O . C a r m . : c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Terrae Laboris); fundat. a. 1494; periisse 1) Fontiveros (1251 ?), 2) Piedrahita (1460): (sub Ordine), 3) A vila (1515)» videtur initio saec. X IX . 4) Madrid (1648): (sub Ordinario). V en tim iglia, Carm. Ital., 18. Extincta fuit Provincia a. 1835 lege suppressionis ; restaurata fuit, ut Com- missariatus, sub tit. Matris Carmeli, a Supremo Consilio Ordinis, die 3. X I. Casiguran i. ins. Philippinis (ins. Luzon, i. parte septentr. plagae orient., 1948, dismembrando e Prov. Arago-Valentina territorium: Castella Vetus, Cast. dioec. Lipa) Nova, Segio, Asturica, Gallaecia, domus Buenos Aires. statio mi ssi on. Fr. C. D. (prov. Washingtonien.); aperta, a. 1949. Anal. O. Carm., I . 451/3; Bull. Carm., I. 420/22; I I . 364/5, 458/9; E l M.t Carm., X I . (1910), 366/71: Zimmerman, La Prov. de Castilla; Vinculum, a.i., Casmene i. Sicilia, vide: Comiso. n. 12, p. 117. Castellae Novae (Castilla la Nueva), P r o v i n c i a C a r m . Disc, tit. Cassano al Jonio [Cassanum] i. Italia merid. (prov. Cosenza) S. Spiritus c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Calabriae); fundat. a. 1584, periisse vide­ erecta a. 1588, separatione a prov. Castellae Veteris; habuit, post dismembra- tur initio saec. X IX . tionem prov. Murciae (1713) sequ. c o n v e n t u s F r a t r u m : V en tim iglia, Carm. Ital., 25. 1) Pastrana (1569), 2) Alcalá (1570), 3) Almodovar (1575), 4) Madrid (1586), 5) Toledo (1586), 6) Cogolludo (1588), 7) Bolarque, eremus, (1592), 8) Ocaña Cassano Valcuvia i. Italia sup. (Lombardia, prov. Varese, dioec. Como) (1599), 9) Ciudad Real (1610), 10) Guadalajara (1632), 11) Talavera (1699), r e s i d e n t i a Fr. C. D . (prov. Longobard.); fundata a. 1925 (facult. 12) Budia (1732); ac h o s p i t i a in: 13) Malagón, 14) Consuegra, 15) Cuenca, apost. 9. X II. 1925). 16) Yepes, 17) Loeches; Reg. Rescr., X X I X . 63 (1925). n ecn on m o n a s t e r i aM o n i a l i u m C . D . i n: 3 1) Malagón (1658), 2) Toledo (1659), ) Cuerva (1585), 4) Madrid I (1586),Castel della pietra [conv. Della Pietra] i. Italia sup. (Trento, Rovereto, 5) Talavera (1595), 6) Ocaña (1595), 7) Ciudad Real (1596), 8) Loeches (1596), commun. Calliano) 9) Consuegra (1597), 10) Alcalá (1599), 11) Yepes (1606), 12) Guadalajara (1615),c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Lombardiae); fundat. a. 1419; derelictus 13) Madrid II (1684): omnia sub iurisd. Ordinis; praeterea 4 monasteria sub iu-vel suppressus videtur post a. 1560. risd. Ordinarii, scil.: 1) Alcalá II, 2) Guadalajara II, 3) Madrid II, 4) Boadilla. Lezana, Annales, IV . 1049. Provincia extincta est a. 1835 lege suppressionis et non fuit repristinata. Silverio, Resumen, 315.Castellae, seu Hispaniae, P r o v i n c i a O. Carm.vocata primum (ab a. 1282) Prov. Aquitaniae, dein ab a. 1297 Prov. Hispaniae, Castellae veteris (Castilla la Vieja), Provincia Carm. Disc.,dein ab a. 1330 Prov. Aragoniae, ab a. 1354 iterum Prov. Hispaniae, quae divisa tit. S. Bliaefuit a. 1416 in duas provincias, scil. Prov. Castellae et Prov. Aragoniae; erecta erecta a. 1581 (praevia facult. apost. 22. V I. 1580). Postquam a. 1588 ex eaest ergo a. 1416; ex illa fuit dismembrata a. 1499 Prov. Baetica; divisa fuit Prov. dismembrati fuerunt 6 conv., ad formandam nov. Provinciam Castellae Novae,Castellae a. 1609 in Prov. Castellae Vet. et Castell. Novae, sed a. 1642 iterum ac a. 1706 dismembratis 11 conventibus ad formandam novam provinciamunita; habuit ante suppressionem sequ. c o n v e n t u s F r a t r u m : Navarrae, habuit exinde usque ad a. 1824 sequ. c o n v e n t u s F r a t r u m :1) Toledo (s. X III.), 2) Moraleja (1315), 3) Requena (1332), 4) Avila (1378), 1) Durvelo (1568), 2) Valladolid (1581), 3) Salamanca (1581), 4) Segovia5) Los Valles (1434), 6) Salamanca (1480), 7) Valladolid (1550), 8) Medina del (1586), 5) Rioseco (1588), 6) Toro (1589), 7) Bañeza (1595), 8) PalenciaCampo (1560), 9) Valderas (1566), io) Alcalà (1567), 11) Madrid (1573), 12) Se­ (!599), 9) Las Batuecas, eremus, (1599), 10) A vila (1600), 11) Medina delgovia (1587), 13) L a Alberca (1587), 14) Valdeolivas (1588), 15) Valdemoro Campo (1645), 12) Alba de Tormes (1676), 13) E l Padrón (1715), 14) Fon­(1589), 16) Piélago, eremus, (1682); tiveros (1723); ac h o s p i t i a in: 15) Peñaranda, 16) Ponferrada Albera;
 • 244 MONASTICON CARMEIyllANUM MONASTICON CARMEI/ITANUM 245 necnon monasteria Monialium C. D. in: Castellina i. Italia sup. (Firenze, extra portam di Prato) i) Avila (1562), 2) Medina del Campo (1567), 3) Valladolid (1568), 4) Sala­ c o n v . F r . O . C a r m . (Congr. Mantuan.), dictus: « S. Lucia alla Ca­ manca (1569), 5) Alba de Tormes (1571), 6) Segovia (1573), 7) Palencia (1580), stellina »; fundat. a. 1521 ut vicariatus, seu sub dependentia conv. S. Barnabae 8) Rioseco (1603), 9) Toro (1619), 10) Peñaranda de Bracamonte (1669): omnia (Firenze); a. 1622 ampliatus et erecta ecclesia; extincta Congregatione Man- sub iurisd. Ordinis; 11) Plasencia (1628): sub iurisd. Ordinarii. tuana (1783) conv. unitus fuit Ordini (1795); suppress, a. 1808 a gubernio gallico, Extincta fuit, exceptis monasteriis Mon., suppressione a. 1835. Restaurata sed iam 1821 restitutus Carmelitis Florentiae ut domus aestiva; a. 1843 repri- fuit 15. V. 1889, dismembratione e prov. Navarrae, habetque actu stinatus ut conventus, sed a. 1866 denuo suppressus; recuperatUs a. 1925, per- I. c o n v e n t u s F r a t r u m : tinet hodie ad prov. Tusciae. a) in Hispania: 1) Avila, 2) Salamanca, 3) Valladolid, 4) Madrid, 5) Sego- V en tim iglia, Carm. Ital., 5 1; V aghi, Comment., 363/66; I l M . Carm., II I. via, 6) Toledo, 7) Alba de Tormes, 8) Medina del Campo, 9) Vigo (1933), 9 7 (I I )< 53/8; X I. (1925), 95; X X I V ( i 93 8). 116/21. 10) Almodóvar del Campo (1944); Castellón de la Plana i. Hispania (Valencia, prov. Valencia, dioec. Tortosa) b) in America centrali (ins. Cuba): 10) Habana I (1880), 11) Camagüey (1888), 12) Matanzas (1894), 13) Sancti Spiritus (1907), 14) Habana II (1910). 1 „ . m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Ioseph; fundat. 15. II. 1901, (mo­ nast. recenter construct.), sed 14. V. 1910 derelictum fuit ac communitas trans­ II. m o n a s t e r i a Monialium: lata in domum (transformatam in monast.) Dae Teresiae Rodes. a) in Hispania: 1) Avila, S. Ioseph, 2) Medina del Campo, 3) Valladolid, S ilverio, Resumen, 292.4) Salamanca, 5) Alba de Tormes, 6) Segovia, 7) Palencia, 8) Rioseco, II. c o n v . F r . C . D . (prov. Aragoniae), tit. BM. de M. Carmelo; fundat. 9) Toro, 10) Peñaranda, 11) Santiago de Compostela (1748), 12) Ledesma 11. II. 1911 in monasterio a Monialibus C. D. a. 1910 derelicto; erat ab a. 1915 (1876), 13) Grajal de Campos (1879), 14) Ciudad Rodrigo (1901), 15) Pla­sencia (1628), 16) Malagón (1568), 17) Toledo (1569), 18) Cuerva (1585), 19) Ma­ collegium praeparatorium, et ab a. 1925 evectus in Prioratum.drid (1586), 20) Talavera de la Reina (1595), 21) Ocaña (1595), 22) Ciu­ . Silverio, Resumen, 172; Estado de la Prov. de Aragón (V alencia 1927), p. 75.dad Real (1596), 23) Loeches (1596), 24) Consuegra (1597), 25) Alcalá de Hena­ i H U o n e - ¡rtaV . ... ^ Castelnaudary [Castrum Novariense, Castr. de Ario, Castr. Nomarli] 1. Galliares (1599), 26) Yepes (1606), 27) Guadalajara (1615), 28) Madrid II (1648),29) Escorial (1910), 30) Boadilla del Monte (1670), 31) Coruña (1926), 32) Cerro (Gascogne, dép. Aude) c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Tolosae); fundat. a. 1260 (iuxta Cod.de los Angeles (1926), 33) Guadalajara II (1594), 34) Alcalá de Henares II, Vesontin.); aggregat. a. 1342 provinciae Tolosae; incendio destructus a. 135835) Carrión de los Condes (1930), 36) Las Batuecas (1938), 37) Rosal (1934), ab exercitu Anglorum; paulo post intra civitatem translatus (facult. apost.38) Avila, Encarnación, (1940), 39) Mancera (1944), 40) León (1944), 41) Tor-desillas (1945), 42) Durvelo (1947), 43) Sabaris (1947); pro translat. 8. X II. 1363) ubi nov. conv. cum eccl. constructus fuit; ecclesia consecrata fuit a. 1387 occasione Capituli Gen. Ordinis, quod isto anno ibi fuitb) in America centrali (ins. Cuba): 39) Habana (1702), 40) Sancti Spiritus (1923). celebratum; reforma Turonensis ibi introducta fuit a. 1646; periit suppres­ Silverio, Carni. Desc., X I . 253; id. Resumen, 315; Bull. Carm., II. 208/12. sione a. 1792.Castellammare di Stabia [Castrum Maris] i. Italia merid. (prov. Napoli, Mon. hist. Carm., 140; Act. Cap. Gen., I. 282, n. 5; Anal. O. Carm., I. 327; dioec. Castellammare) Bull. Carm., I I I . 88/9 (1363); Étud. Carm., I X . (1924), 74; Cod. V esontin. P. 789 A , p. 89; A n toin e, Carm. en France. P rov. de Toulouse (ms.), fase. I I I ‘I. c o n v . Fr. O. Carm. (prov. Neapolitan.); fundat. a. 1478, vel p. 71-110 .iuxta Lezana a. 1471; periit suppressione initio saec. X IX . V en tim iglia, Carm. Ital., 29; L ezana, Annales, IV . 1060. Castelsarrasin [Castrum Saraceni] i. Gallia (dép. Tarn-et-Garonne)II. m o n a s t . M o n . O . C a r m . , dictum: « Maria della Pace »; fundat. conv. Fr. O. Carm. (prov. Tolosae); fundat. a. 1281; a. 1342 aggre-a. 1560 e monast. « Croce di Lucca » (Napoli), inde paulo post translatum ad gatur novae prov. Tolosae; periit tempore perturbai, gallicae, 1791.locum, ubi adhuc est, appellatum « Pacella ». Mon. hist. Carm., 140; Act. Cap. Gen. I. 288; Anal. O. Carm. I. 327; A n ­ V en tim iglia, Carm. Maggiore, 244/5; H M . Carm., I. (1915), 378. toine, Carm. en France. P rov. de Toulouse (ms.), fase. I l l , p. 249-285.
 • 246 MONASTICON CARME^ITANUM MONASTICON CARMEIJTANUM 247 Castelvétere [Castrum Vetus] i. Italia merid. (Napoli) Castlelyons, vel Castle-lyons i. Hibernia (co. Cork, barony Barrymore) m o n a s t . M o n . O . C a r m . ; fundat. a. 1423 (?), subiectum Ordinario; c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Hiberniae); fundat. vers. 1309, a familia periisse vide tur initio saec. X IX ., quia a. 1779 adirne existebat. Barry; suppress, a. 1539 ac traditus coronae regis; a. 1737 est ibi denuo conv. Fr. O. Carm., sed inter annos 1819 et 1823 derelictus esse videtur. V en tim iglia, Carm. Ital., 31. Rushe, A second Thebaid, 242; White Friars, 372, 405, 345; F in tan , Irish Prov., I. 41, 272. Castelvetrano [Castrum veteranum] i. Sicilia (prov. Trapani, dioec. Mazara) I. e o n v . F r . O . C a r m . (prov. S. Angeli); fundat. a. 1462, vel iuxta Lezana vers. 1423; suppress, a. 1652 decreto Innocentii X ; sed postea resti- Castlemartyr i. Hibernia (co. Cork, dioec. Cloyne) conv. Fr, C. D. (prov. Anglo-Hibern.); fundat. a. 1929 (facult. apost. tutus fuisse videtur, quia i. Catal. a. 1765 apparet ut existens; periit proba- biliter suppressione saec. X IX . pro erect, can. 2. I. 1930). Anal. C. D., IV. 274. V en tim iglia, Carm. Ital., 7; Lezana, Annales, IV . 800; Bull. Carm., II. 710. II. conv. F r . O. C a r m . I I . (prov. S. Angeli); fundat. a. 1557; Castres [Castra] i. Gallia (dép. Tarn, dioec. Albi) sed a. 1765 fuit unitus supradicto conventui. I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Franciae); fundat. a. 1367, certe exsti­ V en tim iglia, Carm. Ital., 7; Perez, ms., f. 131. tit a. 1469, quo memoratur i. Act. Cap. Gen.; i. Catal. a. 1765 invenitur inter conventus prov. Aquitaniae; periisse videtur suppressione a. 1792. III. conv. Fr. C. D . (prov. Siciliae), tit. S.Ioseph;fundat. a. 1643; suppress, a. 1866. Act. Cap. Gen., I. 244; Anal. O. Carm., I. 327, Iacob, Cat., p.(55. Enchiridion, 210. II. m o n a s t . Mon. C. D. ; fundat. a. 1864 (e monast. Agen); actu existit in via: «Avenue Amirai Gelibert ».Casterno [Casternum] i. Italia sup. (Lombardia, prov. et dioec. Milano, ad Le Carmel, 1948, p. 91. canalem « Naviglio Grande »)c o n v . F r . O. C a r m . (Congr. Mantuan.); fundat. a. 1650, in (sup- Castro del Rio [Castra Postumiana] i. Hispania (Andalucía, prov. et dioec.presso) conv. Fratrum S. Ambrosii ad Nemus, apud eccl. S. Mariae Gratiarum; Córdoba)suppress, initio saec. X IX . (?) conv. F r . O. Carm. (prov. Baeticae); fundat. a. 1555; suppress, a. V aghi, Comment., 375; V en tim iglia, Carm. Ital., 51. 1835- Calahorra, Compend., 134.Castiglione [Castrum Leonis] i. Sicilia (prov. Catania, dioec. Arcireale)c o n v . F r . O. C a r m . (prov. S. Alberti); fundat. a. 1570; suppress, Castrogiovanni [Castrum Ioannis], hodie: Enna, i. Sicilia (prov. Enna, dioec.a. 1652 decreto Innocentii X ; sed postea restitutus fuisse videtur, quia in Cata- Catania)logis a. 1765 et 1779 apparet u t existens. conv. F r . O. Carm. (prov. S. Alberti); fundat. vers. 1400; existebat V en tim iglia, Carm. Ital., 3; Bull. Carm., II. 710. adhuc a. 1765; periisse videtur suppressione saec. X IX . Ventimiglia, Carm. Ital., 3; Anal. O. Carm., I. 321.Castülon [Castellio], i. Gallia (dioec. Bordeaux)c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Vasconiae); fundat (anno incerto ineun- Castronuovo di Sicilia [Castrum Novum] i. Sicilia (prov. Palermo, prope Ter­tis saec. X IV ; certe exstitit a. 1318); periit suppressione a. 1792. mini Ime rese) Act. Cap. Gen., I. 19, n. 10; Anal. 0 . Carm., I. 327; A ntoine, Carm. en conv. F r . O. C a r m . (prov. S. Angeli); fundat. a. 1430 extra civita- France. P rov. de G ascogne (ms.), fase. I I I ., p. 168-177. tem; translat. a. 1578 ad oppidum, ad eccl. S. Simonis Ap. (postea dictam « No­
 • 248 MONASTICON CARMEI/ITANUM MONASTICON CARMEUTANUM 249 stra Signora del Carmine »), quasi dirutam, quam Fratres restauraverunt ac ac m o n a s t e r i a M o n i a l i u m C. D., sub iurisd. Ordinis: fabricaran t conventum; suppress, a. 1652 decreto Innocentii X . 1) Barcelona (1588), 2) Mataró (1648), 3) ReSs (1660), 4) Lérida (1686), Lezana, Anuales, IV . 1050; Bull. Carm., II. 710; Il M . Carm., II. (1916), 5) Tarragona (1712), necnon 1 monast. sub iurisd. Ordinarii i. Vich (1638). 56/7; T orrito, Memorie storiche ed artistiche dell’ex convento dei Carmelitani Provincia exstincta fuit a. 1835 lege suppressionis. Restaurata fuit a. 1906 (Palerm o 1878). ut semi-provincia, a. 1920 ut provincia (facult. apost. pro erect, provinciae: 15. V I. 1920). Castroreale [Castrum Regale] i. Sicilia (prov. et dioec. Messina, valle di De­ Silverio, Resumen, 316; Recoder, Glorias Teres, de Cataluña (Barcelona 1888). mona) c o n v . F r . O. C a r m . (prov. S. Alberti); fundat. a. 1541 apud eccl. Cataloniae» P r o v i n c i a C a r m . D i s c , (moderna) B. Mariae Magd.; sed a. 1574, clausa illa domo, erectus est nov. conventus habet actu sequ. c o n v e n t u s Fratrum : (facult. apost. 12. IV. 1580); suppress, a. 1652 decreto Innocentii X . a) in Hispania: 1) Barcelona, 2) Lérida, 3) Tarragona, 4) Badalona (1907), Bull. Carm., II. 205/8 (1580), II. 710 (1652). 5) Palafrugell (1918), 6) Palma de Mallorca (1923); b) i. America sept.: 7) Sonora (1911), 8) Morenci (1912), 9) Clifton (1912, Cataloniae, vel Cathalauniae, (Cataluña), P r o v i n c i a O. C a r m . derelict. 1940), 10) Tucson I (1914), l i ) Florence (1913), 12) Tucson II (1918),erecta fuit a. 1354 (postquam prius conventus Fr. O. Carm., existentes i. His- 13) Superior;pania, uniti erant provinciae Aquitaniae (i. Gallia), dein ab a. 1442 Provinciae ac m o n a s t e r i a Monialium:Maioricarum). H abuit usque ad suppressionem sequ. c o n v e n t u s F r a - a) in Hispania: 1) Barcelona, 2) Lérida, 3) Tarragona, 4) Mataró, 5) Reús,t ru m : 6) Vich, 7) Puigcerdá, 8) Tortosa, 9) Palma de Mallorca, 10) Tiana;1) Peralada (1206 ?), 2) Lérida (1278), 3) Barcelona (1293), 4) Gerona (1295), b) in America sept.: 11) Guadalajara I, 12) Guadalajara II, 13) Tucson,5) Manresa (1300), 6) Palma de Mallorca (1320), 7) Vails (1325), 8) Campre- 14) Morelia.dón (1354), 9) Tárrega (1364), 10) Salgar (1404), 11) Vieh (1415), 12) Olot(1565), 13) Borges (1609), 14) Barcelona II, Colleg. S. Angeli, (1595), Catania [Catana] i. Sicilia (prov. et dioec. Catania)15) Mahon (1751); I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. S. Maria de Scala); fundat. interac m o n a s t e r i a Monialium, Ordini subiecta: a. 1200-1207 (postquam iam ab a. 1187 Fratres e Monte Carmelo illud advene-1) Barcelona (1609), 2) Villafranca (1636), 3) Valls (1680), 4) Vieh (1683). rant), promovente fundationem Constantia Augusta, Henrici VI. imperatoris uxore, apud antiquum sanctuarium BM. de Annuntiatione (tunc extra civita-E xtincta fuit a. 1835 lege suppressionis; restaurata fuit, et in CommissariatumCataloniae erecta, a. 1932, cum conventibus (dismembratis e prov. Arago- tem, hodie vero in centro eiusdem, in « Piazza di Carlo Alberto »); conv. et eccl.Valentina): 1) Barcelona, 2) Olot, 3) Tárrega, 4) Tarrasa, 5) Aymoses (Brasil), destructa fuerunt terraemotu 11. I. 1693, restaurata a. 1731, quo tempore6) Resplandor (Brasil), 7) Asunción (Venezuela), 8) Porlamar (Venezuela). conv. transiit ad reformam provinciae BM. de Scala Paradisi; ab a. 1838 consti- tuitur collegium philosophicum et domus novitiatus provinciae «Montis Sancti»; Anal. O. Carm., I. 453/4; X . 113. suppress, a. 1866; recuperatus pertinet hodie ad unicam provinciam Siciliae. V en tim iglia, Carm. Ital., 11; Lezana, Anuales, IV . 103; I l M . Carm., I.Cataloniae, vel Cathalauniae, Provincia Carm. Disc., tit. (1915), 147/55; X X V I (1940), 195/8; Carm elo N icotra, O. Carm ., I l Carmelo S. Ioseph Catanese (Catania, « L a Stam pa», 1943); Carm elo Sciuto P a tti, Ricordo sto­erecta a. 1588; habuit usque ad suppressionem sequ, conventus Fra- rico della Chiesa del Carmine in: « L a solenne Incoronazione di M aria SS. delt rum : C arm elo» (Catania, T ip . Bonsignore, 1885).1) Barcelona (1586), 2) Mataró (1588), 3) Lérida (1589), 4) Tortosa (1590), II. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Montis Sancti); fundat. a. 1618 apud5) Gerona (1591), 6) Tarragona (1597), 7) Reús (1606), 8) Cardón (1606), eccl. S. Maria dell’Indirizzö; terraemotu destructus a. 1693, reaedificatus9) Barcelona II (1626), 10) Selva (1627), 11) Vich (1642), 12) Balaguér a. 1727 suppress, saec. X IX .(1678), 13) Villanueva (1735); V en tim iglia, Carm. Ital., 9; Perez, ms., f. 168; C. N icotra, I l Carmelo Cata­ nese, p. 121 ss. 15
 • 250 MONASTICON CARME&ITANUM MONASTICON CARMKIylTANUM 251 III. c o n v . F r . C. D . (prov. Siciliae), tit. Spiritus S.; fundat.6. X I. 4 - - Cavaillon [Cabellio) i. Gallia (Vaucluse) 1642; suppress, a. i860. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. SS. Ioseph et Teresiae; sub iurisd. Ordi- Enchiridion, 201/2. nis fundat. 7. III. 1668, e monast. Avignon; suppress, a. I 79 2 - Enchiridion, 301; AG. 102,0: relatio fundat. Catanzaro [Catacium, Catanzarum] i. Italia merid. (Calabria, prov. et dioec- Catanzaro) Cavallermaggiore [Caballarium maius] i. Italia sup. (Piemonte, prov. Cu­ I.Conv . F r . O . C a r m . (prov. Calabriae); fundat. a. 1611 vel potius neo, dioec. Torino) 1609; suppressus initio saec. X IX . c o n v . F r . C. D . (prov. Pedemontan.), tit. S. Teresiae; fundat. 2. IV . V en tim iglia, Carm. Ital., 25; II. M . Carm., X X V I I (1941), 111/2. 1636 in domo D. Iacobi Valsana, ubi fuit exstructus conv. a. 1644; eccl. inau- gurata 24. II. 1676; conv. a. 1653 aggregatur provinciae Pedemontanae (cum II. conv. Fr. C. D . (prov. Neapolitan.), tit. SS. Ioannis Bapt. et prius fuisset prov. Genuensis); a. 1707 nov. conv. construitur; suppress, a. Evang.; fundat. 1 2 .1 . 1647 apud perantiquam eccl. SS. Ioannis Bapt. et Evang. 1801 a gubernio gallico; non fuit repristinatus. quae erat sub iurisdictione Basilicae Lateranensis, (postquam Carm. Disc, Enchiridion, 171; A G . 155, d.: D iario d. fondazioni di Piem onte. iam a. 1640 hue vocati fuerunt); suppress, initio saec. X IX . Enchiridion, 227/8. Cazorla [Castulo, Castaon] i. Hispania (Andalucía, prov. Jaén, dioec. Toledo) c o n v . F r . C. D . (prov. Baeticae sup.); fundat. vers. 1680; suppres­ Cattolica i. Italia sup. (Marche, prov. Forlì, dioec. Rimini) sus a. 1835 conversus fuit in hospitale municipale; ecclesia adhuc inservit cul- c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Romandiolae) ; fundat. a. 1609 apud eccles. tui divino. parochial. S. Apollinaris (instrumentum donationis 12. II. 1609); suppress, S ilverio, Carm. Desc., X . 827. a. 1652 decreto Innocentii X . Bull. Carm., I I I . 399/400 (1609); II . 710 (1652). Cebú City i. ins. Philippinis, ins. Cebú, Vizayas monast. Mon. C. D. tit. Mediatricis omn. gratiarum; fundat. 31. Caudete [Caudetum, Capdetensis] i. Hispania (Murcia, prov. Albacete, dioec. V. 1949, e monast. Faro^ Orihuela)I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Aragoniae); fundat. a. 1585 vel 1579; Little Flower Magazin, 1949 -suppress, a. 1835; restitutus a. 1888; incendio deletus, una cum ecclesia, tem ­ Cefalü [Cephaloedis] i. Sicilia (prov. Palermo, dioec. Cefalu)pore belli civilis, 22. V II, 1936; restauratus ab a. 1939, ecclesia vero ab a. 1941. conv. Fr. O. Carm. (prov« S. Angeli); fu nd a t . . . ; suppress, a. 1652 Calahorra, Compend., 123; Vinculum, I (dee. 1948), n. 12, p. 123. decreto Innocentii X . Bull. Carm., I I . 710..II. . m o n a s t . Mon. O. Carm.; fundat. vers. 1915, e monasterio Onteniente. Ceiba i. America centr. (ins. Puerto Rico, distr. Humagao) I l M . Carm., I. (1915), 221. conv. Fr. O. Carm.; f u nd a t . . . (saec. X X ).Caudiel i. Hispania (Valencia, prov. Castellón, dioec. Segorbe) Ceja» La, i. Columbia, vide: h a Ceja.m o n a s t . M o n . C. D . , tit. BM. Gratiarum et S. Ioseph; fundat. 22.X . 1670 (volúntate testamentaria D.ni Petri Miralles), in domoquadam pro­ Celano [Caelanum] i. Italia centr. (prov. Aquila, dioec. Marsi)visoria; constructo monasterio illue transierunt Moniales 2. X II. 1685; adhuc c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Roman.); fundat. a. 1573 (facult. apost.florescit. 13. IV. 1573); suppress, a. 1810; non fuit restauratus. Silverio, Carm. Desc., X . 719/29. V en tim iglia, Carm. Ital., 35; Bull. Carm., II . 175/6 (1573).
 • 252 MONASTICON CARMEI/ITANUM MONASTICON CARMEUTANTJM 253 Celaya i. America (Mexico, dioec. Michoacan) Cerami [Cirami] i. Sicilia (prov. Enna) I. c o n v . F r . C . D . (prov. Mexico), tit. BM. de M. Carmelo; fundat. conv. Fr. O. Carm. (prov. S. Alberti); fundat. vers. 1531; periit 13. V II. 1597; suppress, declarator a. 1857, sed aliquot Patres continuabant saec. X IX . lege suppressionis. s. ministerium apud ecclesiam usque ad a. 1927; a. 1929 restitutus fuit ibi Perez, m s., f. 119; V en tim iglia, Carm. Ital., 3. sac. cultus, et a. 1936 restauratur conventus. Silverio, Carm. Desc., V II. 508; X I V . 99; Anal. C. D., X I. 217; X I I . 282; Cerea [Cerea] i Italia sup. (prov. et dioec. Verona) A G . 214, b: « Inform e ». conv. F r . O. C a r m . (prov. Venetae); fundat. a. 149°» apud eccl. SS. Viti, Modesti et Crescentiae, I milliari ab oppido distantem; suppressusII. m o n a s t . Mon. C. D., t i t . . . . ; fund. a. 1945 (Rescr. erectionis a. 1769 a Republ. Veneta.can. 2. V II. 1945). V en tim iglia, Carm. Ital., 43; Lezana, Annales, IV . 975; A G . O. Carm ., Regest. Proc. Gen., vol. X X X I I , p. 40; Anal. C. D., X I X (1947), p. 78. Cod. I. V en etiar., p. 76; M osto, L ’Arch. di Venezia, II . 161.Celebes in su la (Indonesia) Cereda [Cereta] i. Italia sup. (prov. Vicenza)monast Mon. C.D. in loco Kakaskasen (Vic. Ap. Menado). conv. Fr. O. Carm. (prov. Venetae); f u nd a t . . . (anno incerto)» certe exstitit a. 1547, quo ibi celebratur Capit. Prov.le; (forsan est idem acCelia i. Hispania (Aragon, prov. Teruel) Cerea).conv. F r . C. D. (prov. Aragoniae); fundat. ca. a. 1931; derelictus Act. Cap. Gen., I. 436.a. 1939 (Rescr. S. C. 21. X I. 1939). Anal. C. D., X I V . 368. Céret [Ceretum, Ad Centuriones] i. Gallia merid. (dép. Pyrénées-Or., dioec. Perpignan)C^llere [Cellulae] i. Italia centr. (prov. Viterbo, dioec. Aquapendente) conv. Fr. O. C a r m . (prov. Tolosae); fundat. a. 1642 a Patribusc o n v . F r . O. C a r m . (prov. Roman.); fundat. a. 1580; a. 1583 pri­ prov. Cathalauniae; a. 1662 fuit de mandato regis incorporatus prov. Tolo-mus Prior ibi instituitur; suppress, a. 1810; non fuit repristinatus. sanae; periit tempore perturbationis gallicae (1791). Anal. O. Carm., I. 327; Cod. V eson tin F. 789 A , p. 90; A n toin e, Carm. en V en tim iglia, Carm. Ital., 35; Anal. O. Carm., I. 423. France. P rov. de Toulouse (ms.), fase. I I I ., p. 193-209.Ceprano [Ceperanum, vel Cypranum] i. Italia centr. (Lazio, prov. Frosinone, Cerignola [Cirignola, Erdonia] i. Italia merid. (prov. Foggia, dioec. Ascoli- dioec. Veroli) Satriano-Cerignola)I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Roman.), tit. S. Antonii Ab.; fundat. conv. Fr. O. Carm. (prov. Apuliae); fundat. a. 1576; suppress,a. 1583 (al. 1616) a P. Basilio Tartaglia apud eccl. S. Antonii Ab.; suppress, saec. X IX .a. 1652 decreto Innocentii X ; fabrica a. 1944, bello immani durante, occasioneincursionis aereae destructa est. V en tim iglia, Carm. Ital., 22. Anal. O. Carm., I. 424; II Carm., X I V (1915), 183. V " Cerro de los Angeles - Getafe i. Hispania (prope Madrid) m o n a s t . M o n . C. D . , tit. SS. Cordis Iesu et Reginae Angelorum;II. c o n v . F r . C . D . (prov. Roman.), tit. BM de M. Carm.; fundat. inauguratum 31. X . 1926; nova eccl. benedicta fuit oct. 1932.a. 1894 (24. IX . 1894 ponitur petra fundament, ecclesiae), can. erectus decla­ Anal. C. D., I. 211/12; E l M . Carm., X X V I (1925), 235/6.rator 6. IX . 1897, vita religiosa initium babuit 18. IV. 1898. Cenni stor. d. Prov. Romana, 285 ss. Cervia i. Italia sup. (Ravenna), vide: P i n o in Cervia.
 • 254 MONASTieON CARMEIv ITANIJM MONASTICON CARMSIylTANUM 255 Cervinara [Cervinaria] i. Italia merid. (prov. Avellino, dioee. Benevento) a societatibus perversis (« Grandes Compagnies ») in stipendio Anglorum, ac c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Terrae Laboris); fundat. a. 1534; periit anno sequenti translatus intra civitatem, in viam: «rue de Cornillon »; eccle­ suppressione saee. X IX . sia consecrata a. 1406; ibi introducta reforma Turonensis a. 1618; suppressus V en tim iglia, Carm. Hai., 18. a. 1791 conversus fuit in domum municipi!. Antoine, Carm. en France, II. 313/45; Bull. Carm., I. 110/11; Étud. Carm., Cesena [Caesena] i. Italia sup. (prov. Forlì, dioee. Cesena) I X . (1924), 349 /5 °- conv. F r . O. C a r m . (prov. Romandiolae); fundat. a. 1400; periit suppressione saec. X IX . II. m o n a s t . M o n . C . D . , tit. Matris Dei et S. Ioseph; fundat. (e monast. Dijon) 27. X II. 1610, in conventu et eccl. a Monialibus Benedictinis V en tim iglia, Carm. Ital., 37. derelicto, dato a M. Francisca de Baufremont, abbatissa O. S. B .; suppressum a. 1792, recuperatum a. 1820; actu existit in via: «rue de la Motte », sub tit. Cette, vel Séte, [Setius Mons. Setiena] i. Gallia merid. (Hérault, dioee. Mont­ Incamationis. pellier) Enchiridion, 45; Chron. d. Carmélites, I I . 469/75. m o n a s t . M o n . C . D . ; fundat. a. 1923 e suppresso (1901) monast. de Uzès (cuius Moniales interim residebant, i. e. 1901-1920, in Naxaro, Malta); nov. monast. cum cappella inaugura tur 13. X II. 1923, in via: « Chemin Ru­ Chambéry [Camberiacum] i. Gallia, (dép. Savoie, dioee. Chambéry) ral, 10 ». I. m o n a s t . Mon. C . D . , tit. S. Teresiae et Omnium Sanctorum; fundat. 8. X II. 1634, e monast. Avignon, per M. Magdalenam a Iesu M. (Cen­ Le Carmel, 1923/4, p. 94; Act. Praep. Gen. 1910/22, p. 153. turioni), sumptibus D ae Mariae Liesse, Ducissae de Ventador (postea Sr. Mariae Liesse a S. Ter.), provisorie in regione: « Faubourg du Reclus », inde translat.,Ceylon, insula [Ceylanum], i. Oceano Indico, habet 27. III. 1635, in regionem «faubourg de Montmélian »; suppress, a. 1792;I. m o n a s t e r i a Mon. C. D . : 1) Colombo (1935), 2) Trincomali resuscitatum, 3. V I. 1824, sed alio in loco, i. e. in antiquo hospitio Carthusia-(1935). norum, « faubourg Montmélian »; inde translatum, 24. V i l i . 1832, ad collem qui dicitur « Lémenc ».II. 6 d o m u s S o r o r . I I I . O r d . : « Carmel Apost. of Mangalore », Le Carmel de Chambéry. 1792-1892. (Tournai 1910); Enchiridion, 162/3;in: 1) Dematagoda, 2) K andy (2), 3) Trincomali, 4) Batticaloa, 5) Kalmunai. Chron. d. Carmélites, I. 294; Louis, Annales, I. 597/605; A G . 102, q: H istoria Cath. Directory of India (1939), p. 405, 453. m onast. II. c o n v . F r . C. D . (prov. Avenionen.), tit. S. Annae; fundat. 21.Chalain [Chalinum] i. Gallia (dép. Maine-et-Loire, dioee. Angers) X I. 1639 a Da Marie Liesse de Luxemburg; suppress, a. 1792.c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Turoniae); fundat. a. 1617 (vel 1614),ex liberalitate nob. D.ni Christophori Fouquet, Praesidis senatusRedonen- Enchiridion, 185/6; Louis, Annales, II. 133/4; A G . 102, k : relatio fundat.sis, cum reforma Turonensi; periit tempore perturbât, gallicae (1792). Calahorra, Compend., 120; Bibl. Carm., II. 644; Sernin, Vie du Fr. Jean Chamond i. Gallia, vide: S a i n t - C h a m o n d . de S. Samson, p. 384. Changanacherry i. India Or. (Travancore, dioee. Changanacherry)Châlon - sur - Saône [Cabillonum, Cabillo Aeduorum] i. Gallia (Franche- d o m u s g e n e r a l i t i a S o r o r . I I I . O r d . C . D . , ritus syro- Comté, dép. Saône-et-Loire, dioee. Châlon) malabarici, sub denominatione : « Carmelite Tertiary Sisters of St. Teresa, ofc o n v . F r . O . C a r m . (prov. Narbonensis); fundat. a. 1317 (vel 1324), the Syro-Malabar Rite, Dioecese of Changanacherry » (quae Congregatio erectain suburbio «faubourg de Saint-Jean-de Maizel »; a. 1361 destructus incendio fuit a. 1866); domus haec fundata fuit a. 1893; Institutum istud seu Congre-
 • 256 MONASTICON CARMEWTANTJM MONASTICON CARMEIylTANTJM 257 gatio habet 13 domus cum 285 Sororibus (a. 1938) in solo statu Travancore - : Châtillon-sur-Seine [Castellio ad Sequanum] i. Gallia (Côte-d’Or, dioec. et dioecesi Changanacherry. Langres) m o n a s t . M o n . C . D . , tit. N ativitatis Dni.; fundat. 29. X II. 1621 Mount Carmel, 1939, nov.-dec., p. 19. (e monast. Dijon), opera D. Mariae Duneau, in » rue Bourg-à-Mont; eccl. Charenton [Carantonum, Charento] i. Gallia (dép. Seine, a Parisiis distans constructa fuit a. 1715; suppress, a. 1792 ac conversum in domum municipii, postea (1830) adaptatum pro domo iustitiae; non fuit repristinatum. ca. 5 km) Enchiridion, 83; Chron. d. Carmélites, I I I . 566/74; Arch. Fr. Mon., vo l. c o n v . F r . C . D . (prov. Parisien.), tit. BM. de M. Carmelo; fundat. X I V , to. X I I , P. I I I , p. 234/35; Legn ard, L ’histoire saincte de Châtillon, II. 2. IV . 1617 ab ili. equite Carolo Bailly, in eiusdem praedio apud Carrières; 100-101. fabrica conventus absoluta a. 1629; suppress, a. 1792. Enchiridion, 63; Louis, Annales, I. 154/7; Étud. Carm., 1935, I. 38/9; Châtre, La [Castra] i. Gallia (dép. Indre, dioec. Bourges) A G . 305,o10: la fondation du couv. de Charenton. c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Aquitan.); fundat. vers. 1350 a civi- bus oppidi in gratitudinem pro servitio facto a Fratribus (conv. Lemovicensis) Charleroi [Caraloregium] i. Belgio (Hainaut) a. 1348, saeviente peste; a. 1550 quasi funditus devastatus; refloruit ab a. 1619, m o n a s t . M o n . C. D . ; fundat. a. 1854 e monast. Tournaiet Mons; zelo et diligentia P. Ioannis Tuaut; suppress, a. 1790 et transformatus in hospi- sed inde, a . . . , translatum in ci vit. Mont-sur-Marchienne. tium, dein in sedem municipii (hôtel de ville), qualis adhuc superest. Lezana, Annales, IV . 664/5; A ntoine, Carm. en France, V II. 211/24. Chroniques, 1904, p. 255. Chaumerac i. G a llia , v id e ; C h o m é r a c , . Char le vi Ile [Carolopolis] i. Gallia (dép. Ardennes) m o n a s t . M o n . O . C a r m . ; sub iurisd. Ordinis, i. e. prov. Franciae, ui-’Chaumont-en-Bassigny [Calvomons] i. Gallia (Champagne, dép. H aute- fundat. a . . . ; periit tempore perturbationis gallicae. Marne, dioec. Langres) monast. Mon. C. D . , tit. SS. Ioseph et Teresiae; fundat. 7. IX . Anal. O. Carm., I. 327. 1623, (e monast. Paris I) opera D. Caroli de Coligny, marchionis de Andelot, inter duas vias, « rue Bouchardon » et « rue Victoire de la Marne »; de novo~f~ Chartres [Carnutum] i. Gallia (dép. Eure-et-Loire, dioec. Chartres) reconstruct, a. 1689; suppress, a. 1792, ecclesia demolita fuit, domus adaptata m o n a s t M o n . C. D . , tit. Incarnationis Dni.; fundat. 18. V I. 1620, pro servandis archivis, postea (1804) pro Praefectura. . e monast. Parisiensi II0 sumptibus Angelicae de D attichy (postea Sr. Angelicae , Enchiridion, 91; Chron. d. Carmélites, I I I. 604/7; Arch. Fr. Mon., vol. X I V , a Iesu); suppress a. 1792, recuperatum a. 1802; a. 1901 iterum suppress, et to. X I I , P. I I I, p. 235; Dr. Céard, in: Petit Champenois, 6. II . 1937. translat. i. Hollandiam (Bergen op Zoom), unde Moniales a. 1921 redierunt in pristinum m onast.de Chartres; actu existit in via: «rue des Jubelines ». J Chavagnes-en-Paillers i. Gallia (Vendée, dioec. Luçon) monast. Mon. C. D . ; fundat. a. 1617 i. Saintes; suppress. 1791; Enchiridion, 80; Chron. d. Carmélites, I I I. 397/404; Le Carmel, 1948, p. 91. ibi denuo resuscitat. a. 1857, inde translat., resp. post novam suppressionem resuscitat. i. Chavagnes a. 1921; actu existit, subiectum Ordinario. Chathiath i. India Or. (Travancore, Ernakulam, dioec. Verapoly) residentia Mi ss. Carm. Disc, (prima in Malabaribus); ec­ Chavanoz [Calveniacum] i. Gallia (Provence, cant. Meyzieux, commun. Cha- clesia erecta a. 1673, a. P. Matthaeo a S. Ioseph (Foglia); reaedificata a. vany) 1842, cum paroecia sub directione Carm. Disc, usque ad a. 1915, ab hoc tem ­ conv. Fr. O. Carm. (prov. Provinciae); fu n d a t ..., resp. existe- pore sub directione cleri indigenae. bat a. 1322, sed paulo post unitus conventui Lugdunensi. Cath. Directory of India. (1939), p. 644. A n toin e, Carm. en France, V . 99.
 • 258 MONASTICON CARMEIITANUM MONASTICON CARMEUTANUM 259 Chaville i. Gallia (prope Paris, dioec. Paris) III. d o m u s III. Ord. de Marene; fundat. 15. IH . 1899 prope san- d o m u s S o r o r . I I I . O r d . C. D . Instituti: «Carmel de S. Joseph »; ctuarium BMV. fundata a. 1919, primum in loco: Issy-les-Moulinaux, paulo post definitive in vasto praedio quod dicitur « I/Hermitage ». Jp- Cherbourg [Caesaris Burgus] i. Gallia (dép. Manche, dioec. Coutances) monast. Mon. C. D . ; fundat. a. 1923 (e monast. Gravigny) tit. Le Carmel de S. Ioseph (1937), p. 33/4. Infantis Divini; actu existit in via: «Avenue Maupas », subiectum Ordinario- Chelsea [Coelisiense coenobium], quod apparet in Catal. conventuum prov. Chester [Cestria] i. Anglia (co. Cheshire) Angliae [Anal. 0 . Carni., I. 354), non est Chelsea i. Anglia, sed re­ conv. Fr. O. Carm. (prov. Angliae); fundat. a. 1279 a D. Thoma vera C a l a i s (Calisia), i. Gallia; vide: C a l a i s . Stadham; suppress. 15. V i l i . 1538. L ezana, Armales, IV . 422; Anal. O. Carm., V I I . 175/6; White Friars, 274/6. Chènée, vel Méhagne-Chènée, i. Belgio (prov. et dioec. Liège, inter flumina Ourthe et Vesdre) Chèvremont [Caprae Mons. vel Caprimontium] i. Belgio (dioec. Liège)m o n a s t . M o n . C . D . , tit. BM. de M. Carmelo; fundat. a. 1933, trans- c o n v . F r . C. D . (prov. Brabantiae); fundat. a. 1877 (declaratur can.lati one monasterii « Carmel du P otay »,illue; nova eccl. inauguratur 23. X I.* 933 - erect, facult. apost. 26. I. 1885) apud sanctuarium BMV. de Chèvremont, quod ab a. 1877 de novo a fundamentis aedificatum, atque a. 1899 consecra- Chroniques, 1934, P* I 3 - tum, ac 24. V i l i . 1928 titulo Basilicae min. decoratum fuit; Basilica a. 1944» tempore belli mundialis, partim destructa fuit incursione aèrea.Cheng-tu i. China, vide: T s c h e n g - t u . Reg. Rescr., X X I I I . 486/7 (1885); Anal. C. D., I I I . 96-7; D em arteau, No- tre-Dame de Chèvremont. (Liege 1913); P. E ugène, C. D ., Chévrement. P rom e­Cherasco [Clarascum] i. Italia sup. (Piemonte, prov. Cuneo, dioec. Alba) nades, H istoire, Pèlerinages (Liége, R apid e Presse, s. a. [1949]), 63 p.I. c o n v . Fr. O. C a r m . (prov. Pedemontis); fundat. 14. V II. 1527,prope pontem « di Narzole », ubi fuit construct, conv. cum ecclesia; derelictus Chiaramonte - Gulfi [Claramons] i. Sicilia (prov. Ragusa, dioec. Siracusa)vers. 1559 usque 1564, causa belli inter Franciscum I (reg. Galliae) et impeT I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. S. Alberti); fundat. a. 1596, al. 1591;ratorem Carolum V; inde translatus a. 1577 ad centrum oppidi; a. 1641 ibi periisse vide tur suppressione saec. X IX ., quia in Catal. a. 1765 adhuc apparetfuit introducta reforma prov. Pedemontanae ; suppress, a. 1802, et postea existens.(1804) conversus in collegium et stationem militarem; ecclesia demolita fuit. Perez, m s., f. 168; Anal. O. Carm., I. 321; B oglino, Sicilia Sacra, II . 109. Notizie storiche sulla città di Cherasco (ms. i. A G . 186, b), p. 44/51; I l M . Carm., I I I . (1917), 196. II. m o n a s t . M o n . C . D . , tit. S. Teresiae; fundat. a. 1660 (sub iurisd. Ordinarli); suppress, vers. 1867; resuscitatum, resp. nov. monast. ibi funda-II. c o n v . F r . C . D . (prov. primum Pedemontan., hodie Longobar- tur 2. V i l i . 1925, in antiquo conventu Cappucinorum, e monast. Ragusa (po-diae); fundat. 11. X I. 1830 in antiquo conventu (suppresso 1802) Ord. S. Fr.; situm sub immed. iurisd. Definit. Gen.).suppress. 17. VI. i860 (ecclesia clausa), conversus fuit in stationem militarem; Enchiridion, 276; I l Carm., X X I V . (1925), 264: Reg. Rescr., X X V I I I .sed paulo post evacuatus a militibus (1862), ac ab a. 1868 restitutus Carm. 889/91 (1924).Disc. (prov. Pedemontan.); sub 5. X II. 1880 traditur Carmelitis Disc. prov.Avenionensis (expulsis), qui ibi remanserunt usque ad a. 1888; anno de- Chiaramonti i. Sardinia (prov. et dioec. Sassari)mum 1890 recuperatus et restauratus a Carm. Disc. prov. Longobardiae, ac c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Sardiniae); fundat. 2. X . 1586; suppress,huic provinciae aggregatus a. 1893. a. 1866 a gubernio Pedemontano; ultimus Pater, qui apud eccl. remansit, eam Notizie stor. sulla città di Cherasco (ut supra), p. 95/112; Le Carmel, 1914, dereliquit a. 1903. p. 81; Annales d. C., II . (1881), 59. V en tim ig lia, Carm. Ital., 14; Anal. O. Carm., II . 336, 409, 410.
 • 26o m o n a s t ic o n c a r m e ^ it a n u m m o n a s t ic o n c a r m e u t a n u m 261 Chiaravalle (it.) in Gallia, vide: Clairvaux. perturbationis gallicae Londinum venerant, ibique fundaverunt in Hammer­ smith; paucis mensibus post in Great Canford (Dorset), indeque a. 1870, vene- Chiävari [Claverium] i. Italia sup. (Liguria, prov. et dioee. Genova) runt i. oppidum Chichester resp. i. Mundham; nov. monast. inauguratur in c o n v . F r . C. D . (prov. Genuensis), tit. BM. de Horto; fundat. 5. X I. Chichester 3. V. 1872. 1628; suppress, a. 1810; ecclesia est actu eccl. cathedralis novae dioecesis. Poland, The Friars in Sussex (1928), p. 192/3; H ardm an, Engl. Carm., 103/04. Enchiridion, 118; A G . 74, h: docum . quoad fu n d a t. Chichigalpha i. America centr. (Republ. Nicaragua, Dep. de Chinandega, Chicago i. America sept. (U. S. A., Illinois, cont. Cook) Dioec. León (?) I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Pur. Cordis Mariae, seu Chicagoensis); c o n v . F r . C. D . (prov. Navarrae), tit. B. M. de M. Carmelo; fundat. fundat. a. 1899, in via: « Dante Avenue 6428 », tit. S. Cyrilli; cum schola su­ a. 1945. periori (Mount Carmel High School »), atque parochia. Bolletin Oficial, 1946. Dressel, O. Carm ., History of St. Cyrills, Chicago, in: Sword, I (1937), n. 4, Chiesch, bohem. Chyse, [Chissensis] i. Bohemia 3 p. 17/23; I I (1938), n - i, P- 2/8; n. 2, p. 180/87, n. 3, p. 314/18, n. 4, c o n v . F r . O . C a r m . (prob. German. Superior., dein ab a. 1731 prov. p. 452 ss. Bohemiae); fundat. a. 1485 a nob. D. de Guttenstein; a. 1540, occasione insur- II. alter c o n v . F r . O . C a r m . (eiusdem provinciae), tit. S. Clarae; rectionis Bohemorum, destruitur; a. 1624 restauratur a barone Paulo de Nichna, in via: «Woodlawn A ve 6427»; cum parochia, fundat. a. 1908. ac Carmelitis concreditur cura paroecialis; a. 1650 reforma Turonensis intro- ducitur; a. 1654 aggregatur provinciae Germaniae Superioris, a. 1731 prov. I l M . Carm., X X V . (1939), 197/9; White Friars, 457. Bohemiae unitur; suppressus a. 1782 ab Imperat. Iosepho II. Chicagoensis Provincia O. Carm., tit. Purissimi Cordis Mariae, M artini, Deutsch. Karm., I I . 557/60; Anal. O. Carm., I. 549. i. America sept. Chilapa, i. America centr. (Mexico, dioec. Chilapa)erecta fuit 1889; habet a. 1946 sequ. c o n v e n t u s Fratrum : conv. Fr. C. D. (prov. Mexicanae); fundat. a. 1897 (facult. apost.1) Bogota, 2) Chicago I, High School, 3) Chicago II, St. Clara, 4) Closter, 27. V II. 1897); non amplius existit.5) Englewood, 6) Joliet I, S. Elias, 7) Joliet II (S. Maria), 8) Leavenworth, Reg. Rescr., X X V . 535 (1897).9) Leonia, 10) New Baltimore, 11) Niagara Falls I (Mt. Carmel College),12) Niagara Falls II (St. Patrick), 13) Pittsburg, 14) Scipio, 16) Tenafly, 17) W a­ Chile, Republ. i. America merid., habet:shington, 18) Nablus (Palaestina), 19) Hamilton (1945), 20) W est Englewood, I. c o n v e n t u s Fratrum C. D. (prov. Navarrae) in:22) Akron, 23) Richmond. 1) Santiago (1899), 2) Valparaiso (1900), 3) Chillán (1905), 4) Viña del Mar (1905), 5) Santiago-Sofia (1913), 6) S. Fernando (1929), 7) Chuchunco (1934),Chicalim i. India Or., dioec. Goa 8) E l Melón (1940);monast. Mon. C. D. t i t . . . . ; fundat. resp. inaugurat. 9. II. 1947 II. m o n a s t e r i a Monialium C. D . (sub prov. Navarrae), in:(e monast. Mangalore)/, 1) Santiago, Carm. Alto, (1690), 2) Santiago, Carm. Bajo, (1770), 3) Santiago, Anal. C. D., X X (1948), p. 143. Cristo Rey, (1931), 4) Viña del Mar (1889), 5) L a Serena (1892), 6) Talca (1897), 7) S. Rosa de los Andes (1898), 8) S. Bernardo (1904), 9) ValparaisoChichester [Cicestria] i. Anglia (Sussex, dioec. Southwark) (1918), 10) Iquique (1933);m o n a s t . M o n . C. D . , tit. BM. de M. Carm. et S. Ioseph; fundat. III. d o m u s Soror. III. Ord. C. D. Instituti: «Hermanasa. 1870 in Mundham (Sussex), ex antiquo monast. pro Monialibus anglicis Carm. de S. T e resa », vid e: S a n t i a g o de Chile.ex Hoogstraeten (prope Antverpiam) provenientibus, quae a. 1794, occasione L ázaro d e la A nunciación, Hist. de Carm. Desc. en Chile. (1936).
 • 2Ô2 MONASTICON CARMEIJTANUM MONASTICON CARMEIJTANUM 263 Chillán i. America merid. (Chile, dioec. Concepción) Missio Carm. Disc, restaurata a. 1947; vide: H w a n g c h o w . c o n v . F r . C. D . (prov. Navarrae), tit. BM. de M. Carmelo; fundat. Anal. C .D ., X IX . (1947), P- 65/6. 19. III. 1905 (facult. apost. pro erect, can. 7. II. 1905), in via: «Avenida Bra­ sil », inde translat. a. 1906 in viam: « calle Rosas », ubi eccl. erecta est a. 1910/ II. m o n a s t e r i a M o n . C . D . in: 11; destructa paulo post terraemotu, nova eccl. exstructa est a. 1940. 1) Tou-se-wei, Shanghai, (1869), 2) Kashing, Chekiang, (1927), 3) Tsehun- king (1920), 4) Canton, derelict., (1931), 5) Stanley, Hong-kong, (1934)» L ázaro, Chile, II . 7/136; E l M . Carm., V I. (1905), 389/92; Reg. Rescr., X X V I . 409 (1905); Silverio, Carm. Desc.,X I V , 229/35. 6) Yünanfu (1936), 7) Tscheng-tu (1937), 8) Macau. Chimalistac i. America centr. (Mexico, San Angel) * III. d o m u s S o r o r u m i n d i g e n a r u m d e A n k w o , sub deno- c o n v . F r . C . D . (prov. Mexican.), seu collegium S. Angeli; fundat. minatione: «Petites Sœurs de St. Thérèse de Lisieux », vide: A n k w o . a. 1601 (vel 1597) a nob. D. Felipe Guzman et D. Augustino de Chilapa; (vide- IV. domus Sororum indigenarum de Loyang, vide : L o y a n g . tur idem esse ac Q u e r é t a r o ) . Dicción. Univ. Hist, et Geogr. (M exico (1853), II. 180; C uevas, Hist, de Chiusano di S. Domenico, i. Italia merid. (prov. Avellino, dioec. Benevento) la Iglesia en Mexico (1924), I I I . 317. conv. Fr. O. Carm. (prov. Neapolitan.); f u n d a t . . . ; suppress, a. Chimbel i. India Or. (Cañará, dioec. Goa) 1652 decreto Innocentii X . collegium et domus princeps Fratrum III. Ord. Bull. Carm., II. 710. C . D . sub titulo: « Fratres Tertiarii Kxcalceati BMV. de M. Carmelo in dioe-cesi Goensi »; initium habuit vers. 1750 in Chimbel (Goa), consistens e sacer- Chocope i. America merid. (Perù, valle di Chicama, dioec. Trujillo)dotibus et fratribus laicis indigenis regni Cañará, pertinentibus ad tribum conv. Fr. C. D. (prov. Navarrae), tit. BM. de M. Carm.; fundat. a.regium Cravedi. Statuta seu Constitutiones huius Congregationis approbata 1917, cum cura paroeciali.fuerunt a Pio V I, 27. V. 1790; finis Instituti: vita regularis, et apostolatus adiu- Boletin oficial (1939), p. 170 ; Silverio, Carm. Desc., X IV . 545/46.vando missionarios vel illos supplendo, praedicando missiones ad populum. -E xtincta est Congregatio occasione suppressionis generalis omnium conven-tuum per gubernium Lusitaniae, a. 1834. Cholet i. Gallia (dép. Maine-et-Loire, dioec. Angers) monast. Mon. C. D.; fundatum a. 1926; est actu in via: « rue Pas­ A rch. S. C. Propag. F ., Scritt. rif., v . 39 (1789/99), f. 338; ibid., Scritt. orig. Congr. part., a. 1770/71, f. 360; Ordinationes et Statuta Fratrum Tertia- teur, 75 », sub tit. S. Cordis Iesu. riorum Excalceatorum B M V . de M. Carmelo in dioecesi Goensi (Lisboa 1792). Messager de St. Thérèse, V III (1926/7), 115.China, vel Cina, [Sinarum Imperium], vulgo: « Ciung-Cuo » Chomérac, vel melius Chaumerac, [Calmeriacum," Calmayriacum] i. Gal­I. M i s s i o C a r m . D i s c . ; initium habuit a. 1719, quando, Decreto lia (Franche-Comté, dép. Ardèche, dioec. Viviers)S. P. Clementis X I., 29. IX . 1719, una cum Delegato Ap., D. Carolo Ambrosio c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Narbonensis); existebat iam ante 1362,Mezzabarba, Patriarcha Alexandrino, duo e nostris Patribus, i. e. Raynaldus quo anno, occasione belli 100 annorum, conv. derelictus fuit, sed a. 1375M. a S. Ioseph et Wolfgangus a N ativitate, ad aulam Imperatoris Sinarum restauratus in monasterio S. Crucis derelicto a Monialibus O. S. B.; inde a. 1562missi fuerunt, qui apud curiam imperialem Peking permanserunt; illos secuti religiosi fuerunt expulsi a Calvinistis, ac conventus destructus; a. 1579 i^ucsunt a. 1724 alii duo, atque a. 1745 alii, inter quos P. Ioseph M. a S. Teresia reverterunt, habitantes in domo privata; a. 1627 denuo expulsis religiosis,(Pruggmayr), qui residentiam fixit in Hay-Tien (prope Peking) atque eccle- bona conventus translata fuerunt ad conv. de Tournon; conv. remansit sup-siam construxit; cessavit haec Missio a. 1791, quo hie ultimus missionario-rum C. D. in Peking obiit. pressus. Enchiridion, 461, 469; Am brosius, Nomenclátor Miss., p. 234/3; A G . 270, Antoine, Carm. en France, III. 97/8; Étud. Carm., IX (1924), 359; Bull. d: Spedizione dei nostri m issionari in P eking. Carm., I ., 134/5.
 • / MONASTICON CARME&ITANUM m o n a stico n carm eijtanttm 265 Christburg [Christoburgum, Christburgensis...] i. Germania (Prussia Or., decreto Superiorum (rescr. S. C. 11. V III. 1941), e t cura animarum adnexia distr. Stuhm) Carmelitis transfertur ad Fratres Min. O. S. Fr. • c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Poloniae, ab a. 1513); fundat. vers, i486; Anal. C. D., X. 71; X VI. 271/2; Reg. Rescr., X X V III. 327 (1916); Silverio, interiisse videtur tempore « reformationis » lutheranae, quia post a. 1600 nulla Carm. Desc., XIV. 173/74. de eo fit memoria. Lezana, Annales, IV . 965; Anal. O. Carm., I. 482, 510. Cilento [Cilentum] i. Italia merid. (super montibus Appennini) conv. Fr. O. C a r m . (prov. Terrae Laboris); fundat. a. 1471 a Christchurch, S. W. 2., in Nova Zeelandia (New Zealand, dioec. Christ­ P. Angelo Sorbato; sed iam ab a. 1477 derelictus; postea iterum resuscitatus church) esse videtur, quia in Catalogis saec. X V III. apparet existens. m o n a s t . M o n . C. D . ; fundat. a. 1933, e monast. Sydney (Australia); L ezan a, Annales, IV . 1059; V en tim iglia, Carm. Hal., 18. est in via: « Lincoln Road, 52 », tit. Christi Regis. „ / p, r * i ( ^ Ciminna i. Sicilia (prov. et dioec. Palermo) Chuchunco, San José de, i. America merid. (Chile, dioec. Santiago) conv. Fr. O. Carm. (prov. S. Angeli); f und at . . . ; suppress, a. 1652 collegium praeparatorium Fr. C. D. (prov. Navarrae), decreto Innocentii X . tit. Iesu Pragensis; in ea parte suburbana civit. Santiago de Chile, quae vocatur Bull. Carm., II. 710 Chuchunco; fundat. 25. IV . 1932. Lazaro, Chile, II . 495/520; S ilverio, Carm. Desc., X I V . 249/50. 4 -" Ciney [Cynacum] i. Belgio (prov. et dioec. Namur) I. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Ioseph; subiectum Ordinario; fun­ dat. 27. III. 1629; suppressum .. . (forsan 17,83, sub Iosepho II); novum mo­JL Chuncking i. China, vide: T s c h u n g k i n g . nast. Mon. C. D. ibi fundatur a. 1933, a Monialibus Galliae, in via: « Avenue Schlògel, 124», tit. S. Teresiae a Iesu Inf.; quod est in unione prov. Brabantiae. Chuquisaca, hodie Sucre, al. La Plata, i. America merid. (Bolivia, dioec. Sucre) Enchiridion, 122. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Ioseph; fundat. 11. X. 1665 (e monast. II. m o n a s t . M o n . O . C a r m . , sub iurisd. Ordinis, ibi fuisse dici- Lima); adhuc existit in unione prov. Burgensis (Sucre). tur fundat. a. 1630, si non agitur de quadam confusione cum supradicto. Lazaro, Chile, I I I . 36; Silverio, Carm. Desc., X I V . 756/59. Calahorra, Compend., 103. Chwalojnie i. P olon ia Cittadella [Civitas Tuta, Civitatula] i. Italia sup. (prov. Vicenza, ad flumen r e s i d e n t i a F r . O . C a r m . (prov. Lituaniae); fundata esse videtur Brenta) paulo ante 1766, quo anno aggregatur prov. Lituaniae. c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Venetae); f u nd a t . . . (anno ignoto), in Anal. O. Carm., I. 546. loco « borgo Padovano »; certe exstitit a. 1510, quo memoratur quidam Ber­ n a r d in i Batavus, ut Prior conv. Cittadellae; suppress, a. 1652 decreto Inno­ Ciales i. America centr. (Puerto Rico, distr. Arecibo) centii X. c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Aragoniae), tit. N. S. del Rosario; fun­ Act. Cap. Gen., I. 363; Bull. Carm., II. 710. dat. a. 1920, cum cura paroeciali. I l M . Carm., V II. (1921), 34; Sword, V I (1942), n. 2, p. 191. Ciudad Real [Civitas Regalis, Civitas Regia] i. Hispania (Castilla Nueva, La Mancha, dioec. Ciudad Rodrigo) Ciego de Avila i. America centr. (Cuba, dioec. Camagiiey) jk I. m o n a s t . M o n . C . D . , tit. S. Antonii Ab. et S. Isabellae; fundat. c o n v . F r . C . D . (prov. Castell. Vet.), tit. S. Cordis Iesu; fundat. a. 1916, 11. II. 1596 a D. Antonio Galiana y Vermudez eiusque conjuge; adhuc florescit. (Rescr. S. C. 12. X . 1916); ecclesia construitur a. 1935; sed a. 1941 suppressus Silverio, Carm. Desc., VII. 446/5. 16
 • 266 MONASTICON CARMEUTANUM MONASTICON CARMEUTANUM 267 II. c o n v . F r . C . D . (prov. Castell. Nov.), tit. S. Angeli; fundat. 30. Clare-Island, vel Clara, i. Hibernia (co. Mayo) V. 1610 in domo quadam a Monialibus C. D. oblata, unde paulo post transla­ c o n v . F r . O . C a r m . ; fundat. a. 1224 (?), prope Morisk (Clew Bay); tes in aliam domum, in via: « calle Toledo », inde denuo translat. 13. X . 1619, traditus, paulo post, auctoritate pontificia, Cisterciensibus. in partem extra muros, prope portam S. Mariae, ubi constructus fuit conv. Rushe, A second Thebaid, 244; White Friars, 362. cum ecclesia; suppressus a. 1835; ecclesia adhuc superest. S ilverio, Carm. Desc., V i l i . 724/8. Clayton i. America sept. (Missouri), vide: S a i n t - L o u i s . Ciudad Rodrigo [Civitas Roderici] i. Hispania (Leon, prov. Salamanca, Clermont-Ferrand [Clarus Mons, Claramontium] i. Gallia (Auvergne, dép. dioec. Ciudad Rodrigo) Puy-de-Dôme, dioec. Clermont) m o n a s t . M o n * C . D . , tit. S. Familiae; fundat. 8. X II. 1901 in domo I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Narbonensis); fundat. a. 1288; trans­ provisoria, translat. 18. V I. 1902 in nov. monasterium, constructum sump- lates a. 1316 in conventum « Poenitentium Iesu »; ecclesia, S. Annae sacra, tibus D. Anastasii Pando y Puyol; ecclesia inaugurata est 26. V II. 1906. construitur ab a. 1317, absoluta a. 1371, consecrata 2. IV. 1472; a. 1631 ibi Silverio, Resumen, 292/3. introducta fuit reforma Turonensis per P. Andream Bouthier; suppressus a. 1790 ac demolitus; ecclesia adirne superest ut eccl. parochialis ad S. Genesium. Civita Castellana i. Italia centr. (prov. Viterbo) Lezana, Annales, IV . 448; Bull. Carm., I. 546; A n toin e, Carm. en Francet c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Roman.); fundat. vers. a. 1583, quo pri­ I I . 265/312. mus Prior ibi instituitur; suppress, a. 1652 decreto Innocentii X . II. c o n v . F r . C . D . (prov. Aquitan.), tit. Assumptionis BV. et S. P e­ Bull. Carm., II. 710; Anal. O. Carm., I. 423. tri; fundat. io. V II. 1633, in suppressa abbatia S. Pétri de Chamtouin, opera D. Friderici d’Immersee, Flandri (postea P. Laurentii a Iesu M.); periitCivitavecchia [Centum Cellae] i. Italia centrali (prov. Roma) suppressione a. 1792.c o n v . F r . O . C a r m . ; fundat. vers. a. 1300, certe pertinuit usque Enchiridion, 153; L ouis, Annales, I. 580/90.ad a. 1333 ad prov. Tusciae, ab a. 1333 ad prov. Romanam; quando interierit,nescimus. Cleveland i. America sept. (U. S. A., Ohio, dioec. Cleveland) Anal. O. Carm., X I V (1949), 195, 199. m o n a s t . M o n . C . D . , tit. S. Familiae; fundat. 19. III. 1923, e mo­ nast. St. Louis, in regione: «Forest City»; actu in via: « Fairmount Road, Clairvaux [Clara Vallis] i. Gallia (Franche-Comté, dép. Iura, dioec. Besançon) 3176 ».conv. Fr. O. C a r m . (prov. Narbonensis) ; fundat. 28. X I. 1434 a Carmel, 150/1.nob. D. Guillaume de Villers-Seret, domino oppidi Claravallensis (facult. apost.pro fundat. 27. III. 1435), prope castellum dicti Domini; incendio destructus, Clifton, i. America sept. (U. S. A., Arizona, Greenlee) r e s i d e n t i a F r . C. D . (prov. Catalon.); fundat. a. 1912; derelictaa. 1511, causa imprudentiae cuiusdam novitii; post restaurationem denuoincendio destructus, 19. V II. 1636, ab exercitu gallico; post a. 1662 restaura­ a. 1940.t a ; sed 6. X . 1754 tertia vice incendio consumptus; iterum restauratus a. 1783, Cloncurry i. Hibernia (co. Kildare, barony Ikeath, dioec. Kildare)fuit suppress, a. 1790 ac alienatus (1791) et in domicilia privata conversus. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Hibern.); fundat. a. 1347 a D. John A n toin e, Carm. en France, I I I . 51/96; L ezana, Annales, IV . 836. Roache; a. 1405, tempore belli, conv. et eccl. igne consumpta, postea restau­ rata; suppress. 30. IV. 1539 et direptus ab agentibus Henrici V III, 18. I. 1544;Clamart [Clamardum] i. Gallia (dép. Seine, dioec. Paris) est ab a. 1737 denuo in possessione Carm., sed inter 1819 et 1823 derelictusm o n a s t . M o n . C . D . ; fundat. a. 1604 Parisiis (SS. Incarnationis); esse videtur.suppress. 1792, et resuscit. i. Clamart (suburbium Parisiorum); actu existit R ushe, A second Thebaid, 233/4; White Friars, 369, 399, 435; F in tan ,in via: « rue de l ’E st », sub iurisd. Ordinarli. Irish. Prov., I . 81, 145, 269.
 • 268 MONASTICON CARMEl,lTANUM MONASTlCON CARMEUTANUM 269 Clondalkin i. Hibernia (co. Dublin) Cochoeira i. Brasilia, vide: C a c h o e i r a . c o n v . F r a t r u m I I I . O r d . C. D . , vulgo: «St. Joseph’s Blind Asylum»; fundat. a. 1813 («Carmelite Seminary»); a. 1911 fuit approb. a Cognac i. Gallia (dép. Charente, dioec. Angoulème) S. P. Pio X ; suppress, decreto Definit. Gen., resp. S. C. Relig., 17. X . 1939; monast. Mon. C . D . , tit. Annuntiationis B. V.; fund. resp. inau­ alter conventus huius Instituti III. Ord. est adhuc in Drumcondra (Hibern.). gurai 9. V. 1947 (e monast. Bordeaux-Talence; Rescr. er. can. 12. IV . 1947); R ushe, Carm. in Ireland (1903), 293/4; Anal. C. D., X I V ., 368; «Rules directio postalis: « Boulevard de la gare Saint-Jacques, Cognac, Charente ». and C onstitutions of th e Congr. of T e rtia ry B rothers of the B l. V irg. M ary Le Carmel, 1947, p. 113; A nal.C. D., X IX (1947), 174. of M. Carmel» (Dublin) 1914); The Carmelite Brothers of Clondalkin, in: 4 Sword, I (1937), n - 4 > P- 2 - Cogolliido [Cogolludum] i. Hispania (Castilla, prov. Guadalajara) c o n v . F r . C . D . (prov. Castell. Nov.), tit. BM. de M. Carmelo; fundat* Clonnel i. Hibernia, (co. Tipperary, dioec. I/ismore) 13. IV. 1590 in domo provisoria, inde translat. ad nov. conv. 18. IX . 1596; c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Hibern.); fund, probab. Ia. med. saec. X IV ; suppress, a. 1539. suppress, a. 1835. F in tan , Irish Prov., I. 51a, 260, 272. Silvero, Carm. Desc., VII. 106/9.Closter i. America sept. (U. S. A., New Jersey, cont. Bergen) Coimbatore i. India Or. (Madras, dioec. Coimbatore)c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Pur. Cordis Mariae), tit. Immac. Con­ monast. Mon. C. D ., tit. S. Spiritus; fundat. 5. X II. 1945* (e mo­cept.; fundat. a. 1937 [«High Street, Closter, N. 7»]. nast. Bangalore). Boletin Ofidal, 1946, n. 12, p. 386.Coatepec i. America centr. (Mexico, Veracruz)monast. Mon. C. D . ; fundat. a. 1923 (facult. apost. pro erect, Coimbra [Conimbrica, Conimbria] i. Portugallia (prov. Beira, dioec. Coimbra)can. 7. X II. 1922), e monast. I/loret de Mar (Hispan.). I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Lusitan.); fundat. a. 1545 vel 1540, Reg. Rescr., X X V I I I . 787 (1922). ut collegium theologicum; auctoritate pontificia Innocentii X III., 14. V II. 1723, conceditur facultas ibidem conferendi Fratribus lauream doctoratus;Cochabamba i. America merid. (Bolivia, dioec. Cochabamba) periit suppressione a. 1834.I. c o n v . F r . C. D . (prov. Burgensis); fundat. a. 1939 (facult. apost. Castro, Portugal, II. 73; Bull. Carm., IV. 81/2 (1723).pro fundat. 19. IV. 1939); Rescripto S. C. Concilii, 7. X II. 1942, concrediturPatribus paroecia S. Antonii. II. c o n v . F r . C . D . (prov. Lusitan.), tit. S. Ioseph; fundat. 18. V II. 1603 in domo provisoria in via « calle das Fragas » prope portam « de Belcone »; Anal. C. D., X IV ., 367; X V I I I ., 236; Silverio, Carm. Desc., X I V . 786. inde translat. in nov. conv. 31. V III. 1608, in regione « Oteyro de Genicoca »;II. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. SS. Trinitatis; fundat. 14. IX . 1760 eccl. inaugurata 19. III. 1613; studentes huius collegii frequentabant prae-(e monast. Sucre); adhuc existit. lectiones in universitate usque ad a. 1623, quo in ipso conv. institutae fuerunt lectiones; suppress, a. 1834, nihil superest de conv. et de ecclesia. Silverio, Carm. Desc., X I V , 776/79. Silverio, Carm. Desc., VIII. 269/73; Chron. C. D. Port., I. 404/15.Cochin [Coccinum] i. India Or. (Malabar, regnum et dioec. Cochin) III. m o n a s t . M o n . C . D . , tit. S. Teresiae; fundat. 15. II. 1739 inr e s i d e n t i a M i s s . F r . C . D . ; fundat. vers. 1642 a PP. Lusitanis regione « la Arregaza », unde translat. ad nov. monast. in regione « Chantre »conv. Goani, apud eccl. « N. S. da Guia »; sed paulo post derelicta. 23. VI. 1744 ; suppress, a. 1910, quo Portugallia declarata fuit Republica ; Chron. C. D. Port., I I I . 325/8. Moniales coactae fuerunt relinquere monasterium, 10. X . 1910, ac in Hispa-
 • 270 MONASTICON CARMEXIT a NUM MONASTICON CARMEUTANUM 271 niam translatae; recuperatum fuit 20. VI. 1934; sed actu est in regione « Quin­ II. d o m u s S o r o r . I I I . O r d . C . D . , Instituti « Carmel Apost. ta do Cidral ». of Mangalore » sub denominatione « Annuntiation Convent », in regione : Dema- Silverio, Carm. Desc., X I . 493/8; E l M . Car-m., 1934, p. 499; Anal. C. D ., tagoda. I X . 252. Cath. Directory of India (1939), p. 405. Colar es, S. Anna de, [Collaria] i. Portugallia (prov. Lisboa) Colonia i. Germania, vide: K ö l n . c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Lusitan.); fundat. a. 1457 a P. Constan­ tino Pereira (f 1490); eccl. consecrata a. 1528 ab E.po Christophoro Moniz, Coloniensis, seu Germaniae inferioris, P r o v i n c i a C a r m . D i s c , O. Carm.; in ea sepultus iacet Ven. Fr. Stephanus a Purificatione, vitae sanc- timonia praeclarus (f 1617); periit suppressione a. 1834. erecta a. 1626, dismembratione e prov. Belgica sequ. conventuum: Wien, Köln, Prag, Würzburg; ex ea dismembrata fuit a. 1701 provincia Austriae, L ezana, Annales, IV . 893/4; Spec. Carm., II. 1001, n. 3502; Chron. Carm. et a. 1740 prov. Bavariae; exinde habuit ad fìnem saec. X V III. sequ. c o n - Port., I I . 85/155; Sa, Memorias, 93. ventus Fratrum: Collalto i. Italia sup. (prov. dioec. Treviso) 1) Köln (1613), 2) Würzburg (1627), 3) Koblenz (1656)/4) Heidelberg (1702), 5) Mannheim (1720), 6) Neuburg a. D. (1752).c o n v . F r . O. C a r m . (Congr. Mantuan.), sub tit. S. Maria della Con­ E xstincta est a. 1802, tempore saecularizationis, excepto unico conv. W ürz­solazione, seu SS. Salvatoris; exstitisse dicitur initio saec. X V I.; eccl. erecta burg; non fuit restaurata.fuit opera Rambaldi di Collalto; conv. paulum temporis exstitisse vide tur;non dicitur quando derelictus vel suppressus fuerit. Anal. C. D., I I I . 36/8. M osto, Arch, di Venezia, I I . 164; N B . apud V aghi, Comment. Congr. Mani., non invenitur. Columbia, Republ. in America merid.; habuit resp. habet: I. c o n v e n t u s Fr. C . D . (prov.Navarrae), in:Colletto-Croce [Coletum] i. Italia sup. (Piemonte, prov. et dioec. Cuneo, 1) Leiva (1911), 2) Sonsón (1914), 3) Palmira (1917), 4) Medellin (1920), prope Pinerolo) 5) Bogotá (1929), 6) Cartagena (1931);conv. F r . O. Carm. (prov.Pedemontis); fundat. a .. . . ; existebatadhuc a. 1779. II. M i s s i o n e m C a r m . D i s c , in Urabá, cum residentiis (suppr. a. 1941): 1) Frontino, 2) Dabeiba, 3) Murri, 4) S. losé de Turbo; V en tim iglia, Carm. Ital., 49. III. m o n a s t e r i a M o n . C. D . (sub prov. Navarrae), in:Collotorto i. Italia merid. (prov. Napoli) 1) Bogotá (1606), 2) Leiva (1645), 3) Medellin (1791), 4) E l Poblado (1900),conv. F r . O. Carm. (prov. Neapolitan.); f u n d a t . . . ; suppress, 5) Cali (1904), 6) La Ceja (1912), 7) Pereira (1943), 8) Buga (1944);a. 1652 decreto Innocentii X . IV. d o m u s Soror. III. Ord. C. D., Instituti: « Terciarias Bull. Carm., I I . 710. Carm. Desc. de Gracia», in: 1) Frontino (1925), 2) Dabeiba (1926), 3) S. José de Turbo (1928), 4) San-Cologne (gall.) i. Germania, vide: Kòln. tatá (1928).Colombo [Columbum] i. insula Ceylon (dioec. Colombo) Columbus i. America sept. (Ohio, dioec. Columbensis)I. m o n a s t . Mon. C. D . , appellat. « Carmel of Corpus Christi »; monast. Mon. C. D . , tit. Immacul. Cordis B. Mariae; fundat a.fundat. 25. III. 1935 e monast. Cholet (Gallia), in via: « Inner Flower Road ». 1947, m. sept, (e monast. Loretto, Pa.; Rescr. er. can. 18. V II. 1947). Anal. C. D „ X . 117. Anal. O. C. D., X I X (1907), p. 175.
 • 272 MONASTICON CARMEIJTANUM MONASTICON CARMEIvITANUM 273 Comiso, seu Casmene, vel Comisio, i. Sicilia (prov. Módica, dioec. Sira­ Concesa [Concesia] i. Italia sup. (Lombardia, prov. et dioec. Milano) cusa) I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. S. Alberti); fundat. a. 1612; c o n v . F r . C. D . (prov. Longobard.), tit. Mariae de M. Carmelo; fun­ suppress, a. 1652 decreto Innocentii X . dat. 27. III. 1647, a Card. Caesare Monti, Archiep. Mediolanensi, apud eccl. Perez, m s., f. 168; Bull. Carm., I I . 7x0. Maternitatis B. V.; suppress, a. 1805; resuscitatus 8. X I. 1857; adhuc ibi ex i­ stit ut Novitiatus. II. m o n a s t . M o n . G. D . , tit. BM. de M.Carm., sub iurisd. Ordi- narii; fundat. a. 1626; periit suppressione saec. X IX . Enchiridion, 228/9; H Carm., VII. (1908), 125/6; Memorie, 7; AG. 97, z: relatio fundationis; Santuario di Concesa. Brevi cenni storici, a cura dei Enchiridion, 108. PP. Carm. Scalzi (1928); Piantoni, Frane. Al., La Madonna di Concesa. Noti­ zie intorno al Santuario e Convento (Piacenza 1888); Basilio, C e n n i. . ., p. 96/7. JL III. m o n a s t . Mon. C. D . , tit. S. Ioseph; sub iurisd.Ordinarii; fundat. a. 1698; periit saec. X IX . Concord i. America sept. (New Hampshire, Marimack, dioec. Manchester) Enchiridion, 396. *4_ m o n a s t . M o n . C . D . ; fundat. a. 1946 (Rescr. S. C. Reg. 7. V I. 1945) e monast. Boston (Roxbury, Massachusetts, U. S. A.) in via: « 148 Bridge Str. ». Como [Comum, Novocomum] i. Italia sup. (Lombardia, prov. et dioec. Como, Anal. C. D., X IX (1947), p. 77. ad lacum Como) I. c o n v . Fr. O. C a r m . (prov. Lombard.); f u n d a t . . . ; suppress, Condom [Condomium] i. Gallia (dép. Gers, dioec. Auch) a. 1769. I. c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Vasconiae); fundat. ca. a. 1270 extra V en tim iglia, Carm. Ital., 46. muros civitatis; inde translatus, propter fortificationem civit., intra civitatem, vers. 1356; destruct. ab haereticis a. 1569; restauratus periit tempore perturba II. c o n v . F r . C. D . (prov. Longobard.), tit. Spiritus S.; fundat. tionis gallicae, a. 1791. 3. V III. 1641; suppress, a. 1810. Étud. Carm., IX . (1924), 75; Iacob, Cat., p. 67; Antoine, Carm. en France. Prov. de Gascogne (ms.), fase. I li, p. 89/108. Enchiridion, 194; A G . 100, f.: relatio fu n dat.; Basilio, Cenni, p. 91/2. II. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. SS. Cordis Iesu; fundat. a. 1893 (e Compiégne [Compendium] i. Gallia (dép. Oise, dioec. quondam Soissons, ho- monast. Narbonne); suppress, a. 1901, ac translat. in Hispaniam, primum in die Beauvais) civit. Calahorra (1. X . 1901), inde (1909) in civit. Larraya, inde (1910) i. oppid. monast. M o n . G. D . , tit. SS. Annuntiationis; fundat. 21. IV. 1641, Baranain; inde redierunt Moniales in pristinum monasterium, a. 1928. e monast. Amiens,sumptibus D. Luisiae de Lavancour; suppressum a. 1792; Silverio, Resumen, 301/2. tota communitas, sub Priorissa M. Teresia a S. Augustino (Lidoin), Parisios translata, in carcerem coniecta, ac 17. V II. 1794 martyrio coronata fuit; -f - Conegliano [Conelianum] i. Italia sup. (prov. Treviso, dioec. Ceneda) monasterium resuscitatum fuit a. 1867 e monast. Troyes, quod actu existit m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Teresiae; sub iurisd. Ordinis; fundat. in via: «rue St. Lazare», subiectum Ordinario. 18. X . 1682, opera nob. virginis Euphrasiae de Fabro; suppress, a. 1806 sub Enchiridion, 194; Chron. d. Carmelites, V . 85/100; II Carm., X I (1912), dominio Napoleonico; Monial. translatae fuerunt i. monast. Murano (Vene­ 210/13; Le Carmel, 1948, p. 91. zia), ac 1810 definitive expulsae.( ? o ¡n ■fit} Enchiridion, 353/4; Mosto, Arch, di Venezia, II. 165/6; Vital, A., Effe­ Concepción [Conceptio] i. America merid. (Chile, dioec. Concepción) meridi di storia coneglianese (Conegliano 1913). conv. Fr. C. D . (prov. Navarrae); fundat. a. 1933 (Rescr. S. C. 21. IV . 1933)- Congo, regnum i. Africa aequatoriali, occid., (cap. S. Salvador) Missio Carm. Disc. (Congr. Hispan.); initium habuit a. 1584; Anal. C .D ., V TTT 302. derelicta fuit ineunte anno 1587; a. 1608 a Card. Protectore, Pinelli, iniungi-
 • 274 MONASTIC ON CARMEUTANUM MONASTICON CARMEWTANUM 275 tur Praeposito Gen. Congr. Hisp. nova expeditio in illud regnum; a. i 6 i x ten­ situs Generalis), ac cum propriis Consti tu tionibus. Haec Congregatio comple­ tata fuit denuo haec missio per P. Eliam a S. Sebastiano; sed paulo post (1612) ctebatur, decursu temporis, Italiam, Galliam, Belgium, Germaniam, Angliam, revocata fuit facultas data a P. Generali. Hibemiam, Poloniam, ac terras Missionum, habuitque ad finem saec. X V III sequ. P r o v i n c i a s : Florencio, Bibl. Carm. - Teresiana - Miss., I. 13/80; G oyau G., Les 1) Genuensem (1617), 2) Romanam (1617), 3) Poloniae (1617), 4) Longobar- debuts de Vapostolat au Congo et dans VAngola., in: « A la conquete du monde palen (Tours, 1934). Chron. C .D .P o rt., I. 508/10; Bull. Carm., II I. 395, 398, diae (1617), 5) Avenionensem (1617), 6) Flandro-Belgicam (1617), 7) Nea- 34 7 416, 416/18, 420/22; Chron. d. C., 1934, * / ; 1935, 6/8; I l Carm., I. (1902),’ politanam (1626), 8 Coloniensem (1626), 9) Siciliae (1632), 10) Parisiensem 43/4 etc. (L ettere dal Congo); 40 (1941), p. m / 1 3 etc. (1635), 11) Aquitaniae (1641), 12) Pedemontanam (1653), 13) Burgundiae (1653), 14) Gallo-Belgicam (1665), 15) Venetam (1677), 16) Vallo-Belgicam Congregatio Albiensis vide: A l b i e n s i s Congr. (1681), 17) Normandiae (1686), 18) Hetruriae (1695), 19) Austriae (1701), 20) Lituaniae (1734), 21) Bavariae (1740), 22) Lotharingiae (1740), 23) Flandriae Congregatio Hispánica, tit. S. Ioseph, Carm. Disc. (1761), 24) Brabantiae (1761), quae duo ex divisione prov. Flandro-Belgicaeinitium habuit a fundatione primi monasterii reformati per S. Teresiam, Abu- òriebantur.lae, S. Ioseph, 24. V III. 1562, resp. primi Fratrum conventus reformati, per Complectebatur insuper M i s s i o n e s Persiae, Mesopotamiae, Syriae, In- S. Ioannem a Cruce, in Durvelo, 28. X I. 1568; a. 1581 omnes conventus Fra­ diarum Or., necnon Angliae, Hiberniae et Hollandiae.trum reformatorum, usque eo fundati, una cum monasteriis Monialium Disc., Omnes provinciae supradictae suppressae fuerunt annis 1782-1810; restaurataein propriam provinciana redacti fuerunt, adhuc sub iurisdictione Prioris Gene- partim post 1810, resp. 1840; Congregatio ipsa vero cessavit existere ut talisralis totius Ordinis; a. 1593 (confirm. a Sede Apost., 20. X II. 1593) ab hac a. 1875, quando conventus antiquae Congregationis Hispanicae uniti fue­iurisdictione subtracti in propriam Congregationem, cum proprio Praeposito runt Congregationi Italicae, quia ex tunc existit Ordo Carm. Disc, indivisus.Generali, constituti fuerunt (facult. apost. pro erectione Congr. 10. V II. 1587). Historia Generalis Fratrum Disc. Ordinis B. V . M. de M . Carmelo Con­Haec Congregatio complectebatur exinde totam Hispaniam, Portugalliam et gregationis S. Eliae. 2 voli. (Rom ae 1668, 1671); E usebius ab Omn. Sanctis,Mexico (seu Indias Occident.), habuitque decursu temporis sequ. Pro­ Enchyridion Chronologicum Carm. Disc. Congregationis Italiae (Rom ae 1737 )•vincias:1) Castellae Vet. (1581), 2) Castellae Nov. (1588), 3) Baeticae super. (1588), Congregatio Lusitana Carm. Disc., sub tit. S. Philippi,4) Cataloniae (1588), 5) Mexicanam (1588), 6) Aragoniae et Valentiae (1685), Unica Provincia Carm. Disc., quae erat in Portugallia (erecta 1588), sub rege7) Baeticae infer. (1688), 8) Navarrae (1706), 9) Portugalliae seu Lusita- Iosepho I, de mandato gubernii regii separata fuit a Congregatione Hispanica,niae (1588), 10) Murciae (1713). post 1750, ac Decreto Apostolico, sub 28. IV. 1773» in propriam Congrega­Interiit suppressione omnium conventuum, exceptis monasteriis Mon., a. 1835, tionem constituta, cum propriis Superioribus Generalibus, immo et propriisac definitive unita Congregationi Italicae, Constit. Pii IX , 12. II. 1875. legibus, quae (scil. Constitutiones) approbatae fuerunt Bulla Ap. 7. III. 1783. Congregatio ista penitus exstincta est lege suppressionis omnium conventuum Reforma de los Descalzos (Madrid, I. 1643, II. 1655, II I . 1683, IV . 1684 V . 1706, V I. 1710, V II. 1739); Silverio de S. Ter., C. D „ Historia del Carmen in Portugallia, a. 1834. Descalzo en España, Portugal y America (Burgos 1935 ss), 14 voli.; Bull. Carm., Chronica de Carmelitas Desc., particular do Reyno de Portugal. . . 2 voll. II. 237/42; 268/72. (Lisboa, 1657, 1721); Silverio, Carm. Desc. en España, Portugal y America, X I . 339; E l M . Carm., X I (191°), 46/53.Congregati© Italica, seu S. Eliae, Carm. Disc.initium habuit fundatione priorum conventuum Carm. Disc. in Italia, i. e. Congregatio Mantuana, reformata, O. Carm., vide: M a n t u a n a Congr.Genuae (1584) et Romae (i 597 )> qui» auctoritate pontificia, sub 20. III. 1597,separantur a Congr. Hispanica, et Constitut. Clementis V i li ., sub 13. X I. 1600, Congregatio s. Pauli Carm. Disc., pro Missionibus.constituuntur in propriam Congregationem, independentem ab illa Hispanica, Instante Ven. P. Thoma a Iesu (Sanchez d’Avila), Paulus V., Brevi Ap. 22.cum proprio Superiori Generali (qui a p p ella te, ut in illa Hispaniae, Praepo- V II. 1608, erigit novam Congregationem inter Carm. Disc., ab aliis du abus
 • 276 MONASTICON CARMEUTANUM MONASTICON CARMEUTANUM 277 independentem, dictam: « Congregatio S. Pauli Ap. pro Missionibus obeundis », V I. Congr. Soror. III. Ord. reg. de Tortosa, vulgo: «Compaña de S. Teresa ac P. Thomas a Iesu huius Congregationis sedem figit in aedibus quibusdam de Jesús» (f. 1879); vide: Tortosa (III). viae quae dicitur: Via Giulia, Urbis; at mortuo Ven. P. Petro a Matre Dei, V II. Congr. Soror. III. Ord. de Madrid, vulgo: « Pia Unión de Hijas de S. Te­ Praeposito Gen., sub eius successore, Ven. P. Ferdinando a S. Maria, Breve resa de Jesús », vel « Institución Teresiana » (f 1917); vide: Madrid. illud retractatur ac Congregationis istius erectio annullatur, 7. III. 1613. V III Congr. Soror. III. Ord. reg. O. Carm. de Orihuela (f. 1891) ; vide : Bull. Carm., II I . 391/5 (1608); Bull. Rom., X I . 353/9 (1608); X I I . 199/200 Orihuela (II). (1613). b) in G a i x i a : III. I. Congr. Soror. III. Ord. reg. a S. Ioseph, vulgo: « Sœurs Carmélites de Congregationes Ordinis Reg. Carmelitani, quae olim exstiterunt Saint-Joseph », vel: «Carmel Apostolique» (f. 1854); vide: Saint-Martin-Belle- et actu existunt: Roche. A . Con g re g ati ones Fratrum: II. Congr. Soror. III. Ord. reg. a Reparatione, vulgo: « Carmel-Réparateur deI. Ordo Militaris a B. Maria de M. Carmelo et S. Lázaro (f. 1607, extinct. 1790) Ä Roubaix» (f. 1830, resp. 1918); vide: Roubaix.II. Fratres Tertiarii Excalceati BM. de M. Carmelo, in dioecesi Goa (fund, III. Congr. Soror. III. Ord. reg. de Amiens, vulgo: «Carmel-Zélateur » (f. 1928);vers. 1750, extinct. 1835); vide: Chimbel. vide: Amiens (III).III. Fratres Eremitae III. Ord., in Bavaria et Tyrolia (1683-1692); vide: IV. Congr. Soror. III Ord. reg. de Nantes, vulgo: « Sœurs de N.-D. du M.-Car­Schreckbühl. mel de Bethléhem » (f. 1851); vide: Nantes (IV).IV. Fratres Tertiarii Carm. pro doctrina Christiana, seu: «Tertiary Brothers V. Congr. Soror. III. Ord. reg. a Providentia, in L a Pommeraye (f. 1811);of the Order of the Bl. Virgin Mary of Mount Carm el», in Hibernia; vide vide: Pommeraye.Clondalkin. V I. Congr. Soror. III. Ord. reg. a S. Martino, in Bourgueil (f. 1824); vide: Bour-V. Fratres Tertiarii Carm. pro doctrina christ. i. Hispania, seu: «Hermanos gueil.Terciarios Descalzos de la enseñanza» (f. 1863); vide: Palma de Mallorca. V II. Congr. Soror. III. Ord. reg. de Ambert (f. 1916); vide: Arnbert.V I. Congregatio Tertiariorum C. D. ritus syro-malabarici, i. India (f. 1831 V III. Congr. Soror. III. Ord. reg., vulgo: «Action de Grâces», i. Cormeillesi. Mannanam); vide: Mannanam. (f. 1926); vide: Cormeilles.V II. Congregatio Tertiariorum C. D. ritus latini, i. India Or. (f. 1866 i. Magnu- IX . Congr. Soror. III. Ord. reg., vulgo: « Oblates de S. Thérèse de l’Enfantmel, Verapoly); vide: Magnumel. Jésus» (f. 1925); vide: Lisieux (III).B . Cong re g ati ones Sororum: X . Congr. Sor. III. Ord. sub tit. «Notre Dame de Vie » (1947); vide: Venasque.a) in H i s p a n i a : c) in B e i ^Gi o :I. Congr. Soror. III. Ord. a Caritate, vulgo: « Hermanas Carm. de la Caridad » I. Congr. Soror. III Ord. reg., vulgo: « Maricoles » (f. 1663); vide: Dender-(f. 1826 i. Vieh); vide: Vich. monde (IV).II. Congr. Soror. III. Ord. reg., vulgo: « Hermanas Carm. Terciarias de S. José II. Congr. Soror. III. Ord., vulgo : « Ancillae Salvatoris » (f. 1855) ; vide :de H o rta » (Barcelona, f. 1878); vide: Barcelona (VII). Brugge (V).III. Congr. Soror. III. Ord. reg., vulgo: «Hermanas Terciarias Carm. Desc. III. Congr. Soror. III. Ord. reg. pro Missionibus (f. vers. 1904) ; vide :de Gracia» (Barcelona, f. i860); vide: Barcelona (VI). Brugge (VI).IV . Congr. Soror. III. Ord. reg., vulgo: « Congregación de Hermanas Descal­ IV. Congr. Soror. III. Ord. reg., vulgo: « l’CEuvre des Petites Thérèses »zas Tercera Orden de la BMV. del Carmen de Tarragona » (f. 1866); vide: Tar­ragona (III). (f. 1925); vide: Tirlemont.V. Congr. Soror. III. Ord. reg. de Valencia, vulgo: «Hermanas Esclavas de d) in G e r m a n i a et A u s t r i a :Maria Inmaculada e Hijas de S. Teresa de Jesú s» (f. 1884); vide Valen­ I. Congr. Soror. III. Ord. reg. C. D. de Linz, vulgo: « Terziarschwestern vomcia (VII). Berge Karm el » (f. 1861 i. Linz); vide: Linz (III).
 • 27$ MONASTICON CA RM ELITA N I^ MONASTICON CARME^ITANUM 279 II. Congr. Soror. I l i Ord. reg. C. D. a Corde Iesu, vulgo: « Karmelitinnen h) in M e x i c o : vom göttlichen Herzen Jesu» (f. 1891 i. Berlin); vide: Sittard. I. Congr. III. Ord. reg. C. D. de Santa Iulia (Mexico), vulgo: « Hermanas Ter­ ciarias Carm. Descalzas de S. Teresa» (f. 1903); vide: Santa Iulia. e) in Iita e ia : II. Congr. Soror. III. Ord. reg. C. D. de Durango, vulgo: «Terciarias del I. Congr. Soror. III. Ord. reg. C. D. (Torino), vulgo: «Terziarie Carmelitane Sagrado Corazón»; vide: Durango. di S. Teresa» (f. 1894 i. Marene); vide: Torino (IV). III. Congr. Soror. III. Ord. reg. C. D. de Mexico, vulgo: « Instituto de S. Tere­ II. Congr. Soror. III. Ord. reg. C. D. a S. Teresia (Campi Bisenzio) vulgo: sa » (f. 1896, suppr. 1926); vide: Mexico (V). « Terziarie Carmelitane di S. Teresa di Campi Bisenzio » (f. 1874); vide: Campi IV. Congr. Soror. III. Ord. de Morelia, vulgo: «Carmelitas Terciarias Clau­ Bisenzio. strales » (f. 1764); vide: Morelia. III. Congr. Soror. III. Ord. C. D. de Boville Ernica (f. 1737); vide: Boville Ernica. i) in A m e r i c a m e r i d .: I. Congr. Soror. III. Ord. de Venezuela (f. 1806); vide: Venezuela. IV . Congr. Soror. III. Ord. reg. de Genova (f. 1859); vide: Genova (VIII). II. Congr. Soror. III. Ord. O. Carm., vulgo: « Hermanas Terciarias Carmelitas V. domus Soror. III. Ord. C. D., i. Ripatransone (f. vers. 1846) ; vide : Ripatransone. de Venezuela» (f. 1922); vide: Venezuela. III. Congr. Soror. III. Ord. reg. C. D. de Córdoba, vulgo: «Hermanas T er­ VI. Congr. Soror. III. Ord. reg. C. D. de Rapallo (f. 1921); vide: Rapallo. ciarias Carmelitas de S. Teresa de Jesús» (f. vers. 1780); vide: Córdoba V II. Congr. Soror. III. Ord. reg. C. D. de Siena, vulgo: « Figlie di S. Teresa »; vide: Siena ( in j. (Argentina).V III. Congr. Soror. III. Ord. reg. C. D. de Imola, vulgo: « Piccole Suore di C. C o n g r e g a t i o n e s Sororum in terris Missionum:S. Teresa del Bamb. Gesù» (f. vers. 1936); vide: Imola (II). a) in A f r i c a :IX . Congr. Soror. III. Ord. reg. C. D. de Bisacquino (Sicilia) (f. 1751); vide: I. Congr. Soror. indigenarum III. Ord. de Tanganica (f. 1936); vide: Tanganica.Bisacquino. II. Congr. Sororum indigenarum III. Ord. de Urundi (f. 1930); vide: Urundi.X . Congr. Soror. III. Ord. reg. O. Carm. de Firenze, vulgo: «Terziarie diN. S. del Carmelo » (f. 1852 i. Montevarchi); vide: Firenze (VII). b) in C h i n a : I. Congr. Soror. indigenarum de Ankwo, vulgo: « Petites Sœurs de St. ThérèseX I. Congr. Soror. III. Ord. reg. O. Carm. de Bologna, vulgo: « SuoredelleGrazie»; (f. 1724); vide: Bologna (VIII). de Lisieux » (f. 1929); vide Ankwo. II. Congr. Soror. indigenarum III. Ord. de Loyang (cf. 1937); vide: Loyang.X II. Congr. Soror. III. Ord. reg. O. Carm., vulgo: «Terziarie CarmelitaneMissionarie di S. Teresa del Bamb. Gesù» (f. 1925); vide: Santa Marinella. c) in I n d i a O r.:/) in P o l o n ia : 1) ritus latini: I. Congr. Soror. III. Ord. indigenarum de Mangalore, vulgo: «The ApostolicCongr. Soror. III. Ord. reg. C. D. de Sosnowiec, vulgo: « Sorores Carmelitae Carmel of Mangalore» (f. 1873); vide: Mangalore.a Puero Iesu» (f. 1921); vide: Sosnowiec. II. Congr. Soror. indigenar. III. Ord. reg. de Trivandrum, vulgo: « Third Orderg) in A m e r i c a se p t. Apostolic of Our L ad y of M. Carmel» (f. 1908); vide Trivandrum.I. Congr. Soror. III. Ord. reg. C. D. de Oklahoma, vulgo: « The Oklahoma Con- III. Congr. Soror. indigenar. III. Ord. reg. de Ernakulam, vulgo: « Third Ordergregation of Carmelite Sisters » (f. 1916); vide: Oklahoma. Regular of Our L ad y of M. Carmel » (f. 1887); vide: Ernakulam (Holy Angels).II. Congr. Soror. III. Ord. reg. O. Carm. de Duluth, vulgo: « Corpus Christi IV. Congr. Soror. indigenar. III. Ord. de Verapoly, vulgo: « Sisters of theCarmelites » (f. 1920); vide: Duluth. Third Order of Disc. Carmelites» (f. 1890); vide: Verapoly.III. Congr. Soror. III. Ord. reg. O. Carm. de New Orleans vulgo: « Sisters of 2) ritus syro-malabarici:Our L ad y of M. Carmel » (f. 1833); vide: New Orleans (II). I. «Carmelite Tertiary Sisters of Ernakulam»; vide: Ernakulam (S. Mary).IV. Congr. Soror. III. Ord. reg. O. Carm. de New Y ork (f. 1929); vide: New II. « Carmelite Tertiary Sisters of St. Teresa », in dioec. Changanacherry;York (IV). vide: Changanacherry.
 • 28o MONASTICON CARMELITA NTJM MONASTICON CARMEIv ITANUMIV . « Syrian Third Order of the Disc. Carmelite Sisters », in dioec. Trichur; a. 1526; derelictus fuit a. 1555 ac a Republ. Veneta con versus fuit in fabri-vide: Trichur. cam pulveris. Coniglione i. Sicilia. Mosto, Arch, di Venezia, II. 166.conv. Fr. O. C a r m . (prov. ?); fundat. a. 1400; alio translatesa. 1572; saec. X V III non amplius de eo mentio fit. Contursi i. Italia inf. (prov. Salerno, dioec. Campagna) conv. Fr. O. Carm. (Neapolitan.); f u n d a t . . . ; suppress, a. 1652 de­ L e zana, Annales, IV . 1047. creto Innocentii X .Conscio i. Italia sup. (prov. Ravenna, dioec. Treviso) Bull. Carm., II . 710.c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Venetae) ; fundat. a. 1488 e conv. Man­tova; suppress, a. 1652 decreto Innocentii X . Conversano [Conversanum, Cupersanum] i. Italia merid. (prov. Bari, dioec. Bull. Carm. II. 7 10» I Carmelitani Scalzi di Treviso (Treviso 1946), p. 12. Conversano) conv. F r . O. C a r m . (prov. Apuliae); fundat. a. 1618; suppress,Conseglio, vel Conselice (?), [Concilium] i. Italia sup. (prov. Padova) a. 1652 decreto Innocentii X ; sed postea restitutus esse videtur Ordini, quiac o n v . F r . O . C a r m . (prov. Venetiar.); fundat. a. 1548, deer. Capit. i. Catal. a. 1765 adhuc apparet existens.Gen.; saec. X V III. non amplius apparet. V en tim iglia, Carm. I tal., 22; Anal. O. Carm., I. 324; Bull. Carm., II. 710. Act.Cap. Gen., I. 439. Cooktown Ì. Australia (Cock, Queensland., dioec. Brisbane)Constantinople, ture. Istanbul [antiqu. Byzantium] i. Asia min. (Turchia monast. Mon. C.D. fundat. a . . . europ.)I. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. Spiritus S.; fundat. a. 1903, in subur­ 4 Cordel prope Treviros; vide: K o r d e 1 .bio Kadikoi, e monast. quodam Galliae. Chroniques, 1903, 124. Cordoba [Corduba] i. Hispania (Andalucía, ad flum. Guadalquivir) I. c o n v . Fr. O. C a r m . (prov. Baeticae), tit. S. M. de la Cabeza;II. r e s i d e n t i a miss. Fr. C. D. ; acceptatur 4. VI. 1632. fundat. a. 1542; suppress, a. 1835; resuscitat. a. 1916; est actu in: Calle Puerta Reg. Miss., n. i n , 112, 114. Nueva. Calahorra, Compend., 133; Anal. O. Carm., IV . 225.Consuegra [Consabrum, Consaburonense...] i. Hispania (Castilla Nueva, prov. et dioec. Toledo) II. c o l l e g i u m F r . O. C a r m . (prov. Baeticae), tit. S. Rochi; fun­I. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Ioseph; fundat. 3. V. 1597 a dat. 18. V. 1586 a S. Ioanne a Cr. pro Carm. Disc.; sed a. 1614 ab his dereli­D. Fernando Alvàrez de Toledo; adhuc florescit. ctus transiit i. possessionem Fr. O. Carm., ibi que ape rtum fuit collegium the o- Silverio, Carm. Desc., V II. 454 ss. logicum; a. 1726 conceditur facultas Fratribus prov. Baeticae recipiendi ibi lauream doctoratus; suppress, a. 1835.II. h o s p i t i u m F r . C. D . , (prov. Castell. Nov.) ; fundat. . . ad as- Calahorra, Compend., 134; Bull. Carm., IV . 149/50 (1726).sistentiam spirit. Monialium, sine cultu publico; suppress. 1835. S ilverio, Carm. Desc., X I. 723. III. c o n v . F r . C. D . (prov. Baeticae infer.), tit. S. Ioseph; fundat. 18. V. 1586 a S. Ioanne a Cruce apud sanctuarium S. Rochi (« calle del BuenContorta i. Italia sup. (isola della Laguna di Venezia) Pastor»; derelictus ac translat., 19. III. 1614, extra civitatem, prope portamc o n v . F r . O . C a r m . (Congr. Mant.), tit. S. Angeli; fundat. a. 1518 «del Colodro » sub tit. S. Cajetani; suppress, a. 1835; recuperatus a. 1893.i. antiquo monast. Mon. O. S. B. (derelicto); approbatur fundatio a Clem. V II. Silverio, Carm. Disc,, V . 540/48; id., Resumen, 174/6. 17
 • 282 MONASTIC ON CARMEUTANUM MONASTICON CARMELITANI/M 283IV. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Annae; fundat. a S. Ioanne a Cr. *-p"Corioule-Assesse i. Belgio (prov. et dioec. Namur)apud eccl. S. Annae, 28. VI. 1589, ampliatimi a. 1603; adhuc florescit. monast. Mon. C. D., tit. S. Ioseph; fundat. a. 1906, in unione prov. Silverio, Carm., V II. 95/9. Brabant. N o v. cat.Córdoba [Corduba] i. America merid. (Argentina, dioec. Córdoba)I. m o n a s t . Mon. C. D . , tit. S. Teresiae* fundat. 7. V. 1628; est Cork [Corcagia] i. Hibernia (co. Cork, dioec. Cork)actu in via: « Independencia, 122 », in unione prov. Baeticae. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Hibern.); fundat. .. (saec. X IV ); suppress, Silverio, Carm. Desc., X I V . 591/97. tempore Henrici V III. (vers. 1540). Rushe, A second Thebaid, 241; White Friars, 329; F in tan , Irish Prov., I. 51.II. c o n v . Fr. C. D . (prov. Baeticae), tit. Virginis Carmeli; fundat.31. X II. 1900 (facult. apost. pro erect, can. 15. V. 1901), in via: « Calle Crál Corleone, al. Coriglione, [Cor Leonis] i. Sicilia (prov. Palermo, dioec. Mon­Lavalleja 160 »; nov. conv. et nova eccl. constructa benedicta fuerunt 12. reale)V II. 1912. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. S. Angeli); fundat.a. 1614 (al. vers. 1440) ; Silverio, Resumen, 241/2; E l M . Carm., I. 30; II. 189; Reg. Rescr., X X V I . suppress, a. 1652 decreto Innocentii X ; sed postea restitutus esse videtur Ordini 48 (1901); S ilverio, Carm. Desc., X I V . 652/56. quia in Cat. a. 1765 existens apparet; periit re vera suppressione saec. X IX .III. d o m u s p r i n c e p s Soror. III. O r d . reg. C. D. Instituti: V en tim iglia, Carm. Ital., 6; Bull. Carm., II . 710; Anal. O. Carm., I. 323.« Hermanas Terciarias Carmelitas de S. Teresa de Jesús », fundat. vers. 1780ab Ep. Iosepho Antonio a S. Alberto, C. D. (1727-1804) in Córdoba; aggre- Cormeilles - en - Parisis [Cormelia] i. Gallia (dép. Seine-et-Oise, dioec. Versailles)gatum Ordini Carm. Disc. 13. II. 1931. domus princeps Soror. III. Ord. reg. Instituti: «Carmel Lib. aggregai. III. Ord. (ms). de l’Action de grâces»; fundat. a. 1926 i. Cormeilles (prope Parisios); appro- bat. ab Ep. de Versailles; finis Instituti: vita religiosa carmelitana in medioCor ella [Gracchuris, Illurcis] i. Hispania (Navarra, dioec. Tarazona, ad flum. saeculo; Tertiariae istaa volunt esse missionariae bono exemplo in medio occu- Ebro) pationum cotidianarum.I. c o n v . F r . C. D . (prov. Navarrae), tit. BM. de M. Carmelo; fundat.18. V II. 1595 apud eccl. « San Pablo de las Eras »; aggregat. a. 1706 novae Chroniques, d. C., 1936, p. 78.prov. Navarrae; suppress. 6. V. 1837 et conversus in nosocomium; a menseoct. 1878 habitabant ibi, ut cappellani nosocomii, Patres prov. Avenionensis; Cornillon prope Liège i. Belgio, vide: L i è g e - C o r n i l l o n .recuperatus 1. IV. 1892 a prov. Navarrae. Corniola i. Italia media (Toscana dioec. Firenze, prope Empoli) Silverio, Carm. Desc., V II. 439/40; id., Resumen, 165/8. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Tusciae); fundat. 5. IX . 1569 apud anti-II. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. BM. deAracaeli; fundat. 9. IX . 1722 quam eccl. SS. Simonis et Iudae, cum paroecia; nov.conv. fabricatur ab a. 1578;apud sanctuarium Imaginis D. N. de Aracaeli; nov. monast. absolutum 9. V II. ab a. 1624 restauratur ecclesia; suppress, a. 1785 a Leopoldo I,Duce Floren-1724; adhuc florescit. tiae, sed a. 1791 restitutus; a. 1808 denuo suppress, a gubernio Napoleonis I, Silverio, Carm. Desc., X I . 364/8. transiit cum suis bonis in manus privatas. I l M. Carm., X I . (1925), 84/88; X X I . (1935), 214/19.Corigliano Calabro [Coriolanum, Corilianum] i. Italia merid. (Calabria, prov. Cosenza, dioec. Rossano) Coroni! i. Hispania (Andalucía, prov. Sevilla)conv. Fr. O . C a r m . (prov. Calabriae); fundat. a. 1492;periit sup­ c o n v . F r . C. D . (prov. Baeticae infer.), tit. S. Michaelis; fundat. 1.pression initio saec. X IX . I. 1688; suppress, a. 1835. V en tim iglia, Carm. Ila l., 25; A nal. O. Carm., I. 324. Silverio, Carm. Desc., X I . 62.
 • MONASTICON CARMF,I,ITANUM MONASTICON CARMEUTANTJM 285Correggio [Corregium] i. Italia sup. (prov. et dioec. Reggio-Emilia) « Burmula »; incorporatus a. 1626 prov. Neapolitanae, dein, a. 1632, prov.c o n v . F r . O . C a r m . (Congr. Mantuan.); fundat. 22. X II. 1616 apud Siciliae; demum, Bulla Urbani V III, 2. III. 1644, subiicitur iurisdictioni imme-eeel. S. Rochi, ex donatione Prineipis Syri Correggio; inde translatus, a. 1617, diatae Definitorii Gen. ac constituitur in Seminarium Missionum pro addi-ad eeel. nondum absolutam SS. Trinitatis, quae absoluta fuit a. 1644; periit scenda lingua arabica; a. 1896, quando erigitur semi-prov. Melitensis, huicsuppressione saec. X IX . adnumeratur. V agh i, Comment., 368/70; Anal. O. Carm., I. 253. Enchiridion, 105/6; Louis, Annales, II. 811/14; A G . 351, c14 (1644).Corso, S. Maria de, [Cursus] i. Italia sup. (dioec. Imola) II. m o n a s t . Mon. C. D., tit. S. Margaritae; fundat. a. 1726; adhucconv. Fr. O. C a r m . (prov. Romandiolae); fundat. esse vide tur existit.saec. X V I.; suppress, a. 1729 ob exiguitatem reddituum; sed postea recupe­r a t a esse videtur, quia in Cat. a. 1765 apparet existens; periit ergo definitive Cotia i. Brasilia (Stat. Sâo Paulo, Dioec. Sâo Paulo)saec. X IX . monast. Mon. C. D . , tit. Immac. Cordis Mariae; fundat. 11. II. V en tim iglia, Carm. Ital., 37; Anal. O. Carm., I. 323; Bull. Carm., IV . 1947 (facult. apost. pro erect, can. 13. X II, 1946) e monast. Sâo Paulo et Mogy 191-2 (1729). das Cruces, sub jur. Ordinarii. Reg. Rescript,, X X X I I , p. 180-82; Anal. C. D., X I X (1947). P- 79 ; S il­Coruna, La, [Clunia, Cluniense...] i. Hispania (Galicia, dioec. Santiago) verio, Carm. Desc., X I V . 731/33.monast. Mon. C. D . , tit. S. Teresiae; fundat. a. 1926 e monast.(II.) S. Teresiae de Mexico in regione: « E l Montino»; eccl. provisoria inaugu­ Cotignola i. Italia sup. (prov. Ravenna, dioec. Faenza)rata- 19. III. 1928; 1939 definitive stabilitur in «Villa Clemencia ». conv. Fr. O. Carm. (prov. Romandiolae); f u n d a t . . . ; suppress. El M. Carm., 1928, p. 186; Silverio, Carm. Desc., X I V . 113. a. 1652 decreto Innocentii X .Cosenza [Consentia] i. Italia merid. (Calabria, prov. Cosenza) Bull. Carm., II . 710.I. c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Calabriae); fundat. a. 1567 (facult.Archiep. Cosentini 7. V. 1567); suppress, initio saec. X IX . Cotronei, vel Cotrone, i Italia merid. (Calabria, prov. Cosenza) conv. Fr. O. Carm. (prov. Calabriae); fundat. .. ; suppress, a. 1652 V en tim iglia, Carm. Ital., 25; Bull. Carm., II I . 233/5. decreto Innocentii X.II. c o n v . F r . C. D . (prov. Neapolitan.), tit. S. Teresiae; fundat. 8. Bull. Carm., II . 710.III. 1647, a D. Lelio Donato, utr. iur. Doctore; suppress, initio saec. X IX . Enchiridion, 228; A G . 112, a: relatio fundat. Couëts (al. Scoëtz) [de Scotiis, prope Nannetum] i. Gallia (Bretagne, dép. Loire-Inf., dioec. Nantes, prope Nantes)Cosorecio [Cosorecium] i. Italia sup. (Lombardia, dioec. Milano) m o n a s t . M o n . O. C a r m . , tit. B. Mariae de Scotiis; fundat. 24.c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Lombard.); fundat. vers. 1364 (facult. X II. 1477 translatione communitatis Mon. e monasterio Bon Don illuc, aapost. pro fundat. 5. V I. 1364); cum in Catalogis saec. X V III. non appareat, B. Francisca d’Amboise, in domo suppressa quae prius fuerat Monialiumperiise videtur antea. O. S. B. (facult. apost. pro fundat. resp. suppress. 27. VI. 1476, confirmata Bull. Carm., I. 116. 27. V II. 1477); in hoc monast. sancte obiit, 4. X I. 1485, B. Francisca d ’Amboise, Ducissa quondam Britanniae; monast. interiit tempore perturbationis gallicae.C o s p ic u a i. Ins. Malta (dioec. Melitensis)I. c o n v . F r . C. D . , tit. S. Teresiae; fundat. 11. I. 1626 opera .mi 111 Lezana, Annales, IV . 945; Spec. Carm., II. 749, n. 2585; Bull. Carm., I. 316/8, 350/2, 357/62, 362/5, 381/3; R ichard, Vie de la B. Françoise d’AmboiseD. Balthasaris Cagliares, Ep. Melitensis, qui nostris domum emit in regione (N antes-Paris 1865), vol. II.
 • 286 MONASTICON CAR MEDITA NUM MONASTICON CARMEI.lT A NUM Courtrai i. Belgio, vide: K o r t r i j k . rium S. Mariae a Cruce, datum illis a Principe Cremona, sub 8. IV. 1675; sed facultatem S. Sedis habuerunt tantum a. 1694; suppress, fuit decreto Coutances [Constantia Normandorum, Constantina] i. Gallia (Normandie, Republ. Cisalpinae Galliae, 28. V II. 1806. dép. Manche) Enchridion, 384; Cronistoria d. Prov. Veneta, p. 34, 72, 85; Storia di S. M a­ m o n a s t . M o n . C. D . , tit. SS. Cordium Iesu et Mariae; fundat. ria della Croce di Crema (Milano 1824). a. 1866 e monast. Lisieux; suppressum a. 1901 ac translat. i. civit. Tournai (Bel- gii), via: « rue du Désert », inde ad Brugelette (Belgii) a. 1929. Cremolino [Cremolinum] i. Italia sup. (prov. Alessandria, dioec. Cremona) Le Carmel, 1948, p. 91. c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Lombard.); fundat. a. 1459, vel iuxta Lezana a. 1463 (facult. apost. pro fundat. 23. VI. 1459), apud eccl. S. Bene-Coventry [Coventria, Conventrense coenobium] i. Anglia (Warwich) dicti; a. 1473 tres ecclesiae parochiales extra oppidum Cremolino, scil. S. Blasii,c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Angliae);fundat. vers. 1341 (inter 1332 S. Mariae de Bruseta, S. Agatae, quae sine parochianis erant, una cum red-et 1342), ab equite John Poulteney, in via quae actu vocatur: « Gosford Street »; ditibus conventui Carm. (intra oppidum) incorporantur, praevia facult. apost.;eccl. restauratur ab a. 1423 (facult. apost. 1. IX . 1423); suppress. 1. X . 1539 periisse videtur saec. X IX ., quia ad fin. saec. X V III. adhuc existebat.sub Henrico V i l i ; ecclesia destructa fuit, conv. maiorem in partem superest. V en tim iglia, Carm. Ital., 46; Lezana, Annales, IV . 904; Anal. 0. Carm., L ezana, Annales, IV . 554; Anal. O. Carm., V II. 176; White Friars, 242- I. 322; Bull. Carm., I I I. 159, 182/3. 55; Bull. Carm., I. 174; Chroniques, 1904, p. 149/51.Cox i. Hispania (Valencia, prov. Alicante, dioec. Orihuela) Cremona [Cremona] i. Italia sup. (Lombardia, prov. Cremona) I. c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Lombard.); fundat. a. 1298; translat.conv. Fr. O. C a r m . (prov. Aragoniae); fundat. a. 1611; suppress,a. 1835. a. 1321 ad eccl. S. Bartholomaei (facult. pro translat. 25. I. 1321), ubi fuit con- structus conventus; in hac eccl. asservantur exuviae Ven. P. Francisci de Calahorra, Compenti., 123. Siena (Menila), qui ibi fuit occisus a. 1375; conv. fuit ampliatus a. 1478 a Chri-Coyoacàn, vel Cuyoacàn, i. Mexico, vide Cuyoacàn. stophoro Dati, suppressus a. 1783, ac communitas translata ad eccl. parochia- lem S. Petri, ubi fuit saecularizata a. 1788; conv. et eccl. S. Bartholomaei vero a. 1783 conversa fuerunt in sedem telonii regii.Cracovia i. Polonia, vide: Kraków. V en tim iglia, Carm. Ital., 46; L ezana, Annales, IV . 471; Bull. Carm., I I I.Creevaghban i. Hibernia (co. Galway, barony Dunmore, dioec. Tuam) 24/5; M anini, Memorie storiche della città di Cremona (Cremona 1819), extract,c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Hibern.); fund. Ia med. saec. X IV a quo- i. AG 97, n.dam D. Burcke, lord of Clanricard; suppress, tempore Henrici V III. c. 1539 II. c o n v . F r . C . D . (prov. Longobard.), tit. S. Hymerii; fundat. 1608,transiit i. possess,privatam a. 1574. 30. X I. opera Card. Sfondrato; suppress, a. 1805 sub Napoleone. F in tan , Irish Prov., I. 65, 309. Enchriridion, 26; AG. 97, i: relatio fun dat.; B asilio, Cenni. . ., p. 17/21.Crema [Crema] i. Italia sup. (Lombardia, prov. Cremona, dioec. Crema) III. m o n a s t . M o n . C . D . , tit. S. Teresiae; sub iurisd. Ordinis; fun­I. c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Venetiarum), tit. S. Catharinae; fun­ dat. 13. IV. 1613 (facult. apost. pro fundat. 31. X . 1612), e monast. Genuensi;dat. a. 1497; periit suppressione saec. X IX . suppress, a. 1782 ab Imperat. Iosepho II., ac conversum in conservatorium Lezana, Annales, IV . 998; V entim iglia, Carm. Ital., 43. puellarum S. Ioseph.II. c o n v . F r . C. D . (prov. Venetae), tit. S. Mariae a Cruce; fundat. Enchiridion, 50; Bull. Carm., II I. 426/8; H enricus, Coll. Scriptor. C. D.,a. 1684 quo anno Carm. Disc, inhabitare coeperunt conventum apud sanctua- I. 127 (Catharina a Cruce); B asilio, Cenni storici di Prov. Lornb., p. 25/7.
 • 288 MONASTICON CARMEUTANUM MONASTICON CARMEUTANUM 289 Créteil [Cretelium] i. Gallia (dép. Seine, dioec. Paris) Cuenca [Conca, Concha] i. Hispania (Castilla Nueva, dioec. Cuenca)- 5 m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Teresiae; fundat. a. 1664 Parisiis (Ave­ I. m o n a s t . Mon. C. D . , tit. S. Ioseph; fundat, 6. V III. 1588 in nue de Saxe); translat. ad Créteil vers. 1921; est actu in via: « rue du Moulin, civit. Huete, sed translatum a. 1603 ad civit. Cuenca (paroecia S. Martini); 9 », subiect. Ordinario. inde translat., 22. VI. 1608, in aliam regionem eiusd. civitatis, scil. in paroe- ciam S. Petri, ubi adhuc florescit. Crevebane, vel Crevaghbane, i. Hibernia (co. Galway) Silverio, Carm. Desc., VII. 27. c o n v . F r . O. C a r m . , (prov. Hibern.); fundat. medio saec. X IV . a familia De Burgos; suppress, vers. 1540 ac donatus a Regina Elisabeth muni­ II. c o n v . F r . C. D . (prov. Murciae), tit. S. Angeli Custodis; fundat. cipio de Athenry; ab a. 1737 est denuo in possessione Carm.; periit post a. 1823, i l . V III. 1613 ab Ep. Conchensi, in insula quae sita est inter flumina Jucar donatus in hereditatem nepoti ultimi Prioris. et Huécar, ideo vulgo «el convento de la Isla » vocatus; nov. conv. inaugura­ Rushe, A second Thebaid, 244; White Friars, 369/70, 436/7. tes a. 1626; sed inde, ob humiditatem loci translates intra civitat. (« calle de Consejo »), a. 1704; dismembrai, a. 1713 e prov. Castell. Nov. et prov. Mur­ Criptana i. Hispania (Castilla Nueva, Mancha) ciae aggregates; suppress, a. 1835, eccl. conversa est in archivum, conv. vero c o n v . F r . C. D . (prov.Murciae), tit. S. lacobi Ap.; fundat. 24. V. ad usus profanos destinatus. 1598 intra limites paroeciae S. lacobi; a. 1713 dismembrai, e prov. Castell. Silverio, Carm. Desc., IX . 429/32. Nov. ac aggregat. prov. Murciae; suppress, a. 1835; conv. et eccl. adhuc super- sunt, sed ad usum profanum. Cucnca i. America merid. (Ecuador, dioec. Cuenca) S ilverio, Carm. Desc., V I I . 508-9. I. m o n a s t . Mo n . C. D . , tit. Assumptionis BV.; fundat. 1. V III. I. , 1682 (e monast. Quito); adhuc existit, sub prov. Burgensi; a. 1782 exstructa Croatia habet: fuerunt nov. monast. et nova ecclesia.I monasteria Mon. C. D . i n : i ) Ljubliana-Selo (1889), 2) Bre- zovica (1939). Silverio, Carm. Desc., XIV. 799/803. II. m o n a s t . M o n , C. D . , tit. S. Ioseph; fundat. 15. 7. 1882 (e mo­ II. d o m u m Soror. III. Ord. reg. a S. Corde Iesu (Sittard), in; Leskovac (Agram). nast. Assumptionis, Cuenca); sub prov. Burgensi. Silverio, Carm. Desc., XIV. 805/08. Cuba, insula, i. mari Caraibico (America centr.), habet: I. c o n v e n t u s F r . C. D . (prov. Castell. Vet.), in: Cuerva, i. Hispania (Castilla Nueva, prov. et dioec. Toledo) 1) Habana I (1880), 2) Camagüey (1888), 3) Matanzas (1894), 4) Sancti Spi­ I. m o n a s t . Mon. C. D., tit. SS. Incarnationis; fundat. 25. VII. ritus (1907), 5) Habana II (1910), 6) Ciego de Avila (f. 1916, suppr. 1941). 1585, in domo D. Aldonza Nino de Guevara; postea ampliatum fuit ac con- structa ecclesia propria; post bellum civile (1936/39) derelictum ob condiciones II. m o n a s t e r i a Mon. C. D . in : ruinosas fabricae, ac translata communitas ad Durango; restauratum ac denuo- 1) Habana (1704), 2) Sancti Spiritus (1923). inauguratum 15. IX . 1945- Iosé V icen te de S. Teresa, C. D ., Centón de las fiestas centenarias de S. Te­ resa (H abana 1923); Silverio, Carm. Desc., X I V . 156-174 (c. IX ). Carmelo Teresiano (Madrid), (1945), 182; Silverio, Carm. Desc., V. 472/6. II. h o s p i t i u m F r . C. D . (prov. Castell. Nov.), pro assistentia spirit. Cuellar, prope E l Henar, i. Hispania (prov. et dioec. Segovia) Monialium, sine cultu publico; suppress, a. 1835. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Arago-Valentinae); fundat. a. 1924 [« San­ tuario de El Henar, Cuellar (Segovia), España »]. Silverio, Carm. Desc., X I . 723.
 • 2go MONASTICON CARMELITANUM MONASTICON CARMEUTANUM 291 Cuervo, HI, seu: Desierto del Valle, al. Garganta del Cuervo, [Desertum Cushing (vel: Kuching) i. ins. Borneo (Brit. North-Borneo, Sultanat de Sara- Vallestre, Des. Córvense] i. Hispania (Andalucía, inter Sevilla et Cádiz, vak, Praef. Ap. Borneo) ca 20 km. distans de Jerez prope Grigonza). m o n a s t . M o n . C. D . , t i t .. . . ; fund. 5- X II. 1948 (e mon. Jesselton). conv. eremiticus Fr. C. D . (prov. Baeticae infer.); fundat. a - I 7I 3. erect, in Prioratum a. 1770, quo vita eremitica initium habuit; sup­ Cuyk i. Hollandia (N. Brab. dioec ’s Hertogenbosch) press. a. 1835; supersunt solum ruinae. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. SS. Cordium Iesu et Mariae; fundat. (pro­ Silverio, Carni. Desc., X I . 715/21; Zim m erm an, Les saints Deserts, p. 172/3. visorie) a. 1947, translatione communitatis de Lembang; Adr., Missiecarmel, Kasteei D. 8, St. Agata bij Cuyk. Cueva Santa [Antrum Sanctum] i. Hispania (Valencia, prov. Castellón de la Plana, dioec. Segorbe) c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Arago-Valentinae); fundat. a. 1922; est Cuyoacän, vel Coyoacän, i. America centr. (Mexico, distans a capit. ca. 2 idem ac: S e g o r b e - A l t u r a . millia) collegium Fr. C. D . (prov. Mexicanae), tit. S. Annae; fundat. I l M. Carm., I X . (1923), 70. 29. VI. 1614; suppress, probabil. vers. 1861.I Cugat del Vallés i. Hispania (Cataluña, dioec. Barcelona) Silverio, Carm. Desc., V III . 265/7. m o n a s t . M o n . C. D . , sub iurisd. Ordinarii; fundat. a. 1918 (facult. ap. pro erect, can. 20. II. 1918). Cuzco, seu: E l Cuzco, i. America merid. (Peru, dioec. Cuzco) Reg. Rescr., X X V I I I . 374 (1918). m o n a s t . Mon. C . D . tit. S. Ioseph; fundat. 22. X . 1673 (e monast. La Plata, Bolivia); adhuc florescit, in unione prov. Navarrae; ecclesia inaugu­ Jr - Culiacán i. America centr. (Mexico, Stat. de dioec. Sinaloa) rata 6. 7. 1676, et consecrata 8. V II. 1723- monast. Mon. C. D., tit. S. Ioseph; fundat. 15. V II. 1941. S ilverio, Carm. Desc., X I V . 130. Silverio, Carm. Desc., X I V . 564/66; Juan de la Cr., Monogr. del conv. de Trujillo, p. 15. Cumberland, i. America (U. S. A., Maryland) r e s i d e n t i a F r . O. C a r m . ; fundat. a. 1868 in pristino Collegio Cyprus, insula i. mari Aegaeo, neograec. Kipros, ture. Kibris Congr. SS. R.; derelicta a. 1875. I. habuit ab a. 1194 circiter sequ. c o n v e n t u s Fr. O. Carm., sub M artini, Deutsch. Karm., II. 620; Carmel (Tilb.), II. (1949/50), p. 82. prov. Terrae Sanctae: 1) Apelmidia, 2) Famagusta, 3) Limisso, 4) Nicosia, 5) Fortania: qui omnes Curimón i. America merid. (Chile, prov. Aconcagua, dioec. Santiago) interierunt occasione occupationis insulae per Turcas, a. I 1 - 57 1 m o n a s t . M o n . C. D . , tit. Spiritus S.; fundat. 2. II. 1898 e monast. S. Cordis Iesu (Valparaiso); sed deficientibus mediis subsistentiae translata L ezana, Annales, IV . 125, 285; Doc. graec. archim andritae K yp rian os, i. A G . 310, p. fuit communitas ab Archiep. Sancti Iacobi, in civit. S. Rosa de los Andes, 18. X II. 1902. II. M i s s i o C a r m . i. insula Cypri, saec. X V II.: Decreto S. C. Propag. L ázaro, Chile, II I. 227/8, 377/408; El M. Carm., I V (1903), 267; Silverio, F., 14. X I. 1637, deputantur 2 Patres Carm. a. obs., reformatae provinciae Carm., Desc., X I V . 349/51. Montis Sancti (Sicilia), i. e. Marius de Siracusa et Smeraldus de Acireale, in Curinga [Curinga] i. Italia merid. (Calabria, prov. Catanzaro, dioec. Nicastro) insulam Cypri ad annuntiandum Evangelium; sed nil aliud scimus de ista Mis­ c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Calabriae); fundat. a. 1650; p eriitsup­ sione; certe P. Marius, si illue profectus est, paulo post reversus est, quia a. pression saec. X IX . (quia ad fin. saec. X V III. adhuc existebat). 1653 electus fuit in Provincialem. V entim iglia, Carm. Ital., 25; Anal. O. Carm., I. 324. B ull. Carm., II. 647; I l M . Carm., V I I I . (1922), 9.
 • 292 MONASTICON CARMEI<ITANUM MONASTICON CARMEIylTANUM Czausze [Czauszensis...] i. Polonia Daniam venerunt a. 1410 atque primum conventum fundaverunt in Lands- conv. F r . O. C a r m . (prov. Russiae, ab a. 1687); f u nd at . .. (saec. kron, a. 1413. H abuit ante suppressionem sequ. c o n v e n t u s F r a - X V II); aggregatur a. 1754 prov. Lituano-Ruthenae ; periit suppressione. t ru m : 1) Landskrona, 2) Helsingör, 3) Skieiskör, 4) Sölvesborg, 5) Warberg, 6) Öre­ Anal. O. Carm., I. 512, 545. bro, 7) Mariested (al. Säby), 8) Aarhus, 9) Kjöge, 10) Assens, 11) Kopenhagen. Exstincta est tempore introductionis « reformationis » lutheranae, vers. 1530; Czerna i. Polonia (Galicia, dioec. Cracoviensis, par, Krzeszowice, woj Kraków)conv. e r e m i t i c u s Fr. 0 . D . (prov. Poloniae), tit. S. Eliae; fun­ ab a. 1593, frustrata omni spe restaurationis, inter Provincias titulares nume­ rator.dat. 28. IX . 1633 a D- Agnete, comitissa Tenczyn Firlejowa, Cracoviensi; eccl. Anal. 0 . Carm., I. 579/83; £tud. Carm., III. (1913), 592/7.consecrata fuit 21. IX . 1640, quo die et observantia eremitica initium habuit;est unicus conventus C. D. Poloniae, qui non succubuit suppressioni; a. 1863(facult. apost. 30. I. 1863) unitur prov. Austriae; verum non est amplius conv. Da£ic na Moravia, vide : K i r c h w i e d e r n .eremiticus, sed ab a. 1880 conv. Novitiatus, et post restaurationem prov.Poloniae (1911) buie prov. aggregatur. In eccl. asservantur exuviae Ven. Daher-Safra, vel Der-Safra, i Syria (Alauiti, prov. Lattaquie)S. D. P. Raphaelis a S. Ioseph (Kalinowski), qui 15. X I. 1907 obiit i. odore domus Soror. III. O r d . reg. Instituti: « Carmel de S. Ioseph »;sanct. i. Wadowice. fundata a. 1925, cum schola, dispensario medicinae etc.; novus conv. inaugu- Enchiridion, 153/4; A G . 92, i: origo fundationis; Zim m erm an, Les saints ratur a. 1929. Déserts, p. 223/32. Le Carmel de S. Joseph, p. 52/8; II Carm., X X V (1926), 120; Les Missions Cath. (Lyon), 1935, dec., p. 614.Czerykowice, vel Czerykow, i. Poloniac o n v . F r . O. C a r m . (prov. Iyituaniae); fundat. post a. 1766; periitsuppressione saec. X IX . Dahme [Damum, Damensis, Amensis] i. Germania sept. (Brandenburg) c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Saxoniae); fundat. a. 1304; aggregatur Anal. O. Carm., I. 546. a. 1440 novae prov. Saxoniae, cum antea esset prov. Bohemiae; tempore «refor­ mationis » lutheranae Fratres novae doctrinae adhaeserunt, et conv. transiit in possessionem magistrates; a. 1563 incendio destruitur. D M artini, Deutsch. Karm., I. 683/9; Act. Cap. Gen., I. 192. Daimiel i. Hispania (Castilla Nueva, prov. Ciudad Real, dioec. CiudadDabeira i. America merid. (Columbia, Urabà) Rodrigo)residenti a Mi ss . Carm. Disc, Praefecturae Ap. de Uraba; I. c o n v . F r . C . D . (prov. Murciae), tit. BM. de Pace; fundat. 25. V II.f undat a. .. 1583 apud eccl. BM. de Pace (in paroecia S. Mariae); inde transfertur a. 1615 in nov. conventum extra oppidum, et ille BM. de Pace occupatur a Moniali-Dacia = Dania (Provincia O. Carm.) bus C. D.; a. 1713 aggregatur nov. prov. Murciae; suppress, a. 1835 ; super-« Dacia est regio in Europa, a Danis Graecis, ut dicitur, occupata, in multis est adhuc, profanis rebus serviens, sub nomine « Bodegas del Carm en»;insulis et provinciis subdivisa, cum Germania contigua » (Barthol. de Anglia, resuscitates fuit conv., a. 1915, licet alio in loco, scil. apud eccl. S. RochiDe proprietatibus rerum. 1231), nequaquam, ut habet Lezana, Annales, et D a­ (Rescr. S. C. pro erect, can. 12. V II. 1915), sed paulo post derelictus esse v i­niel a Virg., Vinea Carmeli, qui dicit « per Transilvaniam, Valachiam, Molda- de tur.viam, sub Dacia comprehenduntur » [Étud. Carm., III. 593 ss.). Silverio, Carm. Desc., V. 275/9; id., Resumen, 231; Reg. Rescr., X X V III.Provincia ista erecta est i. Capit. Gen. a. 1462, postquam primi Carmelitae in 278 (1915)-
 • 294 MONASTICON CARMEUTANUM MONASTICON CARMEUTANUM 295 II. m o n a s t . Mon. C. D . , tit. Regina Pacis; fundat. 29. VI. 1599 pro damnis conventui illatis; introducta ibi fuit, vergente saec. X V II., refor­ in domo D. Gonzalo de Oviedo; inde translat., a. 1615, in conventum a Fratri- ma Turonensis, ac conv. aggregatur a. 1728 prov. Poloniae maioris; definitive bus C. D. derelictum; nova eccl. inauguratur 16. I. 1657; adhuc ibi florescit. suppress, vers. 1833; a. 1947, 20. V II., iterum resuscitatus apud eccl. S. Cathe­ Silverio, Carm. Desc., V II. 536/41. rin ae . Bull. Carm., I. 521/2; Lezana, Annales, IV. 592; Vinculum, I. n.1-4, p. 9. Dallas i. America sept. (U. S. A., Texas, dioec. Dallas) I. c o n v . F r . C. D . (prov. Oklahoma); fundat. a. 1926 a Patribus prov. Aragoniae e Mexico expulsis, cum cura paroeciali; fuit usque ad a.1935 Darlington-Nunnery Lane [Darlitonia] i. Anglia (Durham, dioec. Hesham) prov. Aragoniae, a. 1935 incorporatur novae prov. Oklahoma. V m o n a s t . M o n . C. D . , tit. BM. de M. Carm. et S. Ioseph; fundat. a. 1619 Antverpiae, translat. a. 1648 i civit. Lier (Belg.) inde translat. a. 1794 Estado de la Prov. de Aragon (1927), p. 108; Anal. C. D., X . 201; Silverio, Carm. Desc., X I V . 88. i. St. Helen’s (Angl.), inde a. 1804 ad Cochen Hall, demum translat. ad D ar­ lington a. 1830 e monast. (derelicto) Lier (Belgii); eccl. consecr. fuit a. 1848;f II. m o n a s t . M o n . , C . D . , tit. Div. Infantis Pragensis;fundat. a. adhuc ibi existit. 1928 e monast. Grand Rapids; est in via: «514 W, Page Street». Mount Carmel, 1939, jan-febr., p. 13. Estado de la Prov. de Aragon, p. 113. Dalmatia, prov. Montis Sancti (Sicilia) Davao (In sulae P h ilip p in a e , ins. M in d an ao , D io ec. Zam bo an ga) M i s s i o F r . O . C a r m . , quae se extendebat per partem meridionalem Monast. Mon. C. D. , t i t . . . ; f u n d a t .. . Croatiae, ad litus maris Adriatici, inter Istriam et Dalmatiam, cum resi- dentia in Morlachia, fundat. vers. 1646. - Davenport i. America sept. (U. S. A., Jowa Scott, dioec. Davenport) II M . Carm., V I I I . (1922), 10; Bull. Carm., II. 500. monast. Mon. C. D . , tit. S. Eliae; fundat. resp. inaugurat. 24. X I. 1911 e monast. Baltimore; inde translat., 29. V I. 1916, in locum B etten­ Danem&res i. Gallia (dep. Mayenne, dioec. Le Mans, prope Laval) dorf (prope Davenport). c o n v . F r . O . C a r m . ; fundat. a. 1473 (facult. apost. 21. X . 1473) in monasterio Mon. O. S. B. suppresso, ad instantiam Francisci de Laval, Carmel, 135/7; Chroniques, 1912, p. 242. comitis de Monfort. Bull. Carm., I. 304/5. Dax [Aquae Augustae, Aquensis] i. Gallia (Gascogne, dep. Landes, dioec. Aire) conv. Fr. O. C a r m . (prov. Vasconiae); fundat. anno ignoto ante Dania, Provincia O. Carm., vide: D a c i a . 1280 extra muros, prope portam S. Vincentii; penitus destructus tempore bellorum saec. X V , et restauratus vers. 1528 intra moenia civitatis; periit Danzig [Dantiscum, vel Gedanum] i. Germania orient, tempore perturbationis gallicae (1791). c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Poloniae, ab a. 1513); fundatus esse dici- Anal. O. Carm., I. 327; Antoine, Carm. en France. Prov. de Gascogne tur a. 1186 a D. Subislao, primo Pommeraniae Duce (pro qua fundatione habe- (ms.), fasc. III., p. 39-84. tur in Bull. Carm. I. 521/22 documentum donationis); iuxta Lezana vero fun­ dat. fuit a. 1348, iucta alios a. 1397, quod probabilius esse videtur; conv. iste a. 1526, et rursum a. 1577 ab haereticis exspoliatus ac suppressus fuit, sed paulo 4 Delgany-Greystones i. Hibernia (co. W ickloxw, dioec. Dublin) m o n a s t . M o n . C . D . , tit. Immac. Cordis Mariae; sub iurisd. Ordi-post restauratus; a. 1678 ab haereticorum tumultuantium turma denuo exspo­liatus, vulneratis et expulsis F ratrib us; sed sub Ioanne III., Poloniae Rege, narii; fundat. a. 1844; adhuc florescit.Fratres in coenobium redire queunt, mulctata civitate 25.000 florenorum sumrna N ov. Cat.
 • 296 MONASTICON CARMEI/ITANUM Delia, i Sicilia (prov. et dioec. Caltanisetta) MONASTICON CARMELITANUM c o n v . F r . O. C a r m . (prov. S. Angeli); f u n d a t . suppress, a. 1652 decreto Innocentii X . D I G E S T UM Bull. Carm., II . 710. Della Pietra, vide : C a s t e l della Pietra. P. AMBROSIO A S. TER ESIA, O. C. D. Denbigh [Dembighia, Demobighia, Denbighia] i. Anglia (Wales) (prosequitivr) conv. Fr. O. Carm. (prov. Angliae); fundat. a. 1300; suppress. 18. V i l i . 1538. NB. - Enixe rogantur omnes quorum interest ut operis menda et omissiones, Analeo.- Anal. O. Carm., V II. 17 6 ; Lezana, Annales, IV . 751; White’Friars, 290. torum moderatori humaniter communicare velini. Idem moderator libenter acci- piet indicationes monographiarum vel articulorum in ephemeridibus editorum Dendermonde, gall. Termonde, [Teneramonda] i. Belgio (Flandria Or., de conventibus, monasteriis vel provinciis Carmelicitis. dioec. Gent)I. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. SS. Ioseph et Teresiae; sub iurisd. Ordi­nisi fundat. 1. I. 1652, sub prov. Flandro-Belg., occasione divisionis huius initium habuit ut monasterium Carm. 10. X II. 1525, fundat. a D .na Lu-Prov. a. 1761, remansit in unione prov. Flandriae; suppress, a. 1796; resusci-tatum saec. X I X . . . ; a. 1914, tempore belli mundi, destructum, restaura- cretia Agliarda; periit probabil. ad fin. saec. X V III.tum a. 1925; est actu in via: « rue Courtens ». V aghi, Comment., 296/8. Enchiridion, 253; A G . 106,1: relatio fundat. Desenzano del Garda [Desentianum, Disenzanum] i. Italia sup. (prov. Bre­II. c o n v . Fr. C. D . (prov. Flandro-Belg.), tit. S. Ioseph; fundat. scia, dioec. Verona, ad ripam lacus Benaci, Garda)15. X I. 1662; suppress, tempore perturbât, gallicae, a. 1796; non fuit repri- I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Venetiarum); fundat. a. 1472 (nequá­stinatus. quam a. 1440, uti habet Lezana), a quodam D. Isuardo de Cornenduno; sup­ Enchiridion, 283; A G . 104 s: docum . quoad fundat. press. a. 1772 a Republ. Veneta; ecclesia « S. Maria de Senioribus » conversaIII. h o s p i t i u m Fr. O. Carm. (prov. Flandro-Belg.); fundat. fuit primum in horreum (v. « magazzino») militare, deinde ab a. 1811 in thea-a. 1670; sed paulo post existere cessavit. trum communale. Anal. O. Carm., I. 618. V entim iglia, Carm. Ital., 43; Lezana, Anuales, IV . 854/5; Bull. Carm., I. 278/9; A G . O. Carm., Cod. I. Venetiarum , p. 76; Guerrini, I Carmelitani aIV. d o m u s p r i m a r i a S o r o r . I I I . O r d . reg. quae vocantur Brescia (1947), p. 87.« Maricoles » vel « Marolles »; fundat. a. 1663 a P. Hermanno a S. Norberto,C. D., in Dendermonde, dein in Gent (1671); aggregai. Ord. C. D. a. 1672; II. d o m u s Sororum III. Ord. reg. O. Carm., quaefinis Instituti: instructio puellarum, assistentia infirmorum i. domiciliis, edu- originem habuit a. 1706; a. 1747 erecta fuit ecclesia (S. Ioseph), vita regu-catio infantium pauperum; domus generalis in IyOpeghem; aliae domus: Brugge laris initium habuit a 16. V II. 1764; suppressa a. 1797.Staden, Antwerpen, Mechelen, Deinze, Lede. Guerrini, I Carm. a Brescia (1947), p. 87/88. Meulemeester, M. de, C. SS. R ., Geschiedenis der Maricolen (Brugge 1913); Étud. Carm., II I . 6 11; Lex. f. Theol. de Kirche V I (1934), 947; A .F . F lam ent Detroit i. America sept. (U. S. A., Michigan, dioec. Detroit) De Maricollen van België en hun klooster te Grubbenvorst, in: De Maasgouw, 1892, p. 34 s. m o n a s t . Mon. C. D . , tit. S. Teresiae a Iesu Inf.; fundat. a. 1926 23
 • MONASTICON CARMEUTANUM D I G E S T UM A P . A M B R O S I O A S. T E R E S I A , O. 0 . D. (prosequitur)NB. - Eìdxe rogantur omnes quorum interest ut operis menda et omissiones, Analer- torum moderatori humaniter communicare velint. Idem moderator libenter acci- piet indicationes monographiarum vel articulorum in ephemeridibus editorum de conventibus, monasteriis vel provinciis Garmelicitis.
 • r MONASTICON CARMEI^ITANUM Den Haag, gali. La Haye, vide: H a a g . 381 Denver in America sept (U. S. A., Colorado, dioec. Denver) m o n a s t . M o n . C. D . , t i t . .. ; fundat. 20. X I. 1947 (Rescr. S. C. 21. V I. 1947) e monasterio Grand Rapids (Michigan). Anal. C .D ., X I X (1947), p. 174; Little Flower Magazin (Oklahoma), dec. 1947, p. i r . Desenzano al Serio, vel Albino, i. Italia sup. (prov. et dioec. Bergamo) I. c o n v . Fr. O. Carm. (congr. Mantuan.); fundat. 19. III. 1466 (fac. ap. pro fundat. 2. V II. 1465), apud sanctuarium « B. M. del Miracolo»; suppress, a. 1788 a Rep. Veneta, conversus fuit in theatrum communale. Guerrini, I Carmelitani a Brescia (1947), p. 75; V aghi, Comment., 293/6; C astelletti, Storia del Santuario della B. V. del Miracolo in Desenzano al Serio (Bergamo), p. 34/8. II. m o n a s t . M o n . O. C a r m . (Congr. Mantuan.), tit. S. Annae; initium habuit ut monasterium Carm. 10. X II. 1525, fundat. a D.na Lu- cretia Agliarda; periit probabil. ad fin. saec. X V III. V aghi, Comment., 296/8. Desenzano del Garda [Desentianum, Disenzanum] i. Italia sup. (prov. Bre­ scia, dioec. Verona, ad ripam lacus Benaci, Garda) I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Venetiarum); fundat. a. 1472 (nequá­ quam a. 1440, uti habet Lezana), a quodam D. Isuardo de Cornenduno; sup­ press. a. 1772 a Republ. Veneta; ecclesia « S. Maria de Senioribus » conversa fuit primum in horreum (v. «magazzino») militare, deinde ab a. 1811 in thea­ trum communale. V entim iglia, Carm. Ital., 43; Lezana, Annales, IV . 854/5; Bull. Carm., I. 278/9; A G . O. Carm., Cod. I. V enetiarum , p. 76; Guerrini, I Carmelitani a Brescia (1947), p. 87. II. d o m u s Sororum III. Ord. reg. O. Carm., quae originem habuit a. 1706; a. 1747 erecta fuit ecclesia (S. Ioseph), vita regu- laris initium habuit a 16. V II. 1764; suppressa a. 1797. Guerrini, I Carm. a Brescia (1947), p. 87/88. Detroit i. America sept. (U. S. A., Michigan, dioec. Detroit) m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Teresiae a Iesu Inf.; fundat. a. 1926 23
 • 382 MONASTICON CARMEIJTANTJM m o n a s t ic o n c a r m e u t a n u m 383 (facult. apost. pro erect, can. 14. III. 1927), e monast. Grand Rapids; est actu Dinant [Dionantium, Dinantium] i . Belgio (prov. Namur, dioec. Liège) in via: « Webb Ave. 1534 ». m o n a s t . M o n . O . C a r m . , s u b i u r i s d . Ordinis i . e. prov. Franciae; Anal. C. D., I . 286. fundat. vers. 1454 e monast. Leodiensi, extra muros civitatis, infra parochiam Dikkebusch, prope Vlamertinge, i. Belgio, vide: V l a m e r t i n g e . S. Georgii, per Episc. Leodiensem, Ioannes de Heinsberg (qui resignavit a. 3:455); fundatio confirmatur a Pio II., 4. I. 1459; sed a. 1466, irruentibus Bur- Dieppe [Dieppa, Deppa, Deppia] i. Gallia (dép. Seine-Inf., dioec. Rouen) gundis et devastantibus civitatem , monast. solo aequatum est, ideo eodem anno in oppidum H uy translatum; ex hoc monast. H uy, a. 1605 denuo erectumI. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. Matris Dei; fundat. e monast. Pon- fuit nov. monast. in Dinant; suppress, probabil. a. 1796 (?).toise 1. V III. 1615 a principissa d ’Estoute ville; a. 1694 incendio dele turn Lezana, Annales, IV . 909; Spec. Carm., II. 613; Bull. Carm. I. 253.occasione obsidionis civitatis; paulo post restauratum (1697); suppress, a.1792, non fuit restabilitum. Dinkelsbiihl [Dinkelsbuhla, Dunklespilanum, Dinklespilensis] i. Germania Enchiridion, 53 /4 » Chron. d. Carmélites, II. 543/50; Le Carmel, 1948, p. 91. (Bavaria, prope Nördlingen, dioec. Augsburg)II. c o n v . F r . C. D . (prov. Parisiens., resp. ab a. 1686 Normandiae), conv. Fr. O. Carm. (prov. German, superior.); fundat. a. 1292;tit. S. Eliae; fundat. 10. V III. 1651, opera D. Henrici d’Orléans, Ducis de Lon­ vers. 1480 incendio destructus, sed paulo post restauratus; in ecclesia erectague ville, in via: « rue de la Pelleterie », postea definitive in hospitio caritatis erat « confraternitas cantorum », vulgo « Die Singer », quae a. 1501 indulgentiadicto: «Maison de Pierre », 25. X II. 1651; suppress, a. 1792. perpet. ditata fuit; ab a. 1661 adhaesit reformae Turonensi; a. 1803 suppress, occasione saecularizationis, eccl. demolita, eiusque loco eccl. protestantica Enchiridion, 245; Louis, Annales, II. 476/84. exstructa fuit, a. 1840, conv. vero conversus est in scholam protestanticam.*Dijon [Divio, Diviodunum, Divionensis] in Gallia (Franche-Compté, dép. M artini, Deutsch. Karm., II. 228/34; L ezana, Annales, IV . 458; Bull. Carm. Côte-d’Or, dioec. Dijon) I. 423/4 (1501); H I . 613/4.I. c o n v . Fr. O. Carm. (prov. Narbonensis); fundat. a. 1353 vel 35I i (facult. apost. pro fundat. 31. V III. 1353), in via «rue Saint-Jean », inde Diu [Dium] insula ac portus quondam Lusitanorum i. India Or. (prov. Guja­translat. a. 1363 in viam « rue de la Corroyerie », prope portam « Four-No- rat, a meridie peninsulae Kathiawar)rot »; inde denuo translat. a. 1371 in viam « rue Gauche », paroeciae S. Phi- r e s i d e n t i a M i s s . F r . C. D . ; fundat. resp. inaugurata 12. X II.liberti; reforma Turonensis introducta esse videtur a. 1637; suppress, a. 1790; 1628 per P. Leandrum ab Annuntiatione; eccl. publico cultui apeita a. 1630,superest adhuc ut monast. Soror. de Visitatione. tit. S. Ioseph; finem habuit a. 1669, quo Arabes insulam occupaverunt ac conv. Antoine, Carm. en France, I I I . ior/65; Bull. Carm., I I I. 76; Chenevet, M é­ cum eccl. diruperunt; a. 1709, decreto Regis Portugalliae, conv. cum eccl. moires sur le couvent des Carmes, in: Almanach de prov. de Bourgogne, 1780, X X . traditur Patribus Oratorii S. Philippi Nerei.II. m o n a s t . Mon. C. D . , tit. S. Ioseph; fundat. 21. IX . 1605 a Enchiridion, 119; Chronicle, I I . 1246/48; A G . 263, i: n otitiae quoad sup­ press.; vid e ad hoc ordinat. D ef. Gen. 29. X . 1684, i. Reg. Miss., n. 476.Ven. M. Anna a Iesu; suppress, a. 1792; resuscitatum, sed alio in loco, a. 1865,e monast. Paris IV .; est actu in via « Boulevard Carnot, 4 ». Doglsani [Dolianum] i. Italia sup. (Piemonte, prov. Cuneo, dioec. Mondovi) Enchiridion, 18; Chron. d. Carmélites, II. 237/51; D. D um ay, Notice sur c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Pedemontis); fundat. a. 1479 vel potius le couvent et le portail de l’église des Carmélites. E x tr. des «Mém. Com. A n t. Côte- d ’Or », II. 1847; Les origines du Carmel de Dijon, in: Chronique relig. du dioc. 16. V III. 1480, quo die posita fuerunt fundamenta ecclesiae et conventus, [de Dijon], 1865-66, p. 104, 133; 1867-68, p. 649, 668, 690; Lesourd, L ’ancien a Principe Ludovico, Marchione de Saluzzo; suppresso conventu, vers. 1800, Carmel de Dijon, in: Bull, d’hist. dioc. Dijon, V I I (1889), p. 81. in ecclesiam translata fuit. a. 1801 paroecia ad SS. Quiricum et Paulum; a.Dilley in America (U. S. A., Texas, dioec. 1859 eccl. demolita est atque nova exstructa. San Antonio) V en tim iglia, Carm. Ital., 48; L ezana, Annales, IV . 95°» H M. Carm., I I I .conv. F r. C. D. (prov. Oklahoma), tit. S. Ioseph; fund. a. 1927. 9 7 3 45 (I i )> I / -
 • 3^4 MONASTICON CARMEUTANUM MONASTICON CARMEUTANUM 385 Dol [Dola, Dola Britonum] i. Gallia (Bretagne, dép. Ile-et-Vilaine, dioec. Ren- Don Benito i. H isp a n ia (prov. B a d a jo z, dioec. P la sen cia) nes-Dol) ...p- m o n a s t . M o n . C . D . , tit. S. Teresiae; fundat. 30. IX . 1883 a pia D. H e­c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Turoniae); fundat. a. 1401 ab Episcopo lena Donoso Cortés, e monast. Medina del Campo.Dolensi, Richard de Les Menez, in platea « l ’Aire-Béard »; adhaesit reformae S ilverio, Resumen, 285/6.Turonensi ab a. 1616; periit suppressione vers. 1792, conversus inscholam. Doncaster [Doncastria] i. Anglia (co. Yorkshire) Lezana, Annales, IV . 760; Bibl. Carm., II. 644; Sernin, C. D ., Vie du Fr. Jean de S. Samson, p. 384; A ntoine, Carm. en France, prov. de T ourain e (m s.), conv. Fr. O. Carm. (prov. Angliae); fundat. a. I 35°j suppress. 13. fase. V I, p. 273 ss. X I. 1538. Anal. O. Carm., V I I . 176; L ezana, Annales, IV . 598; White Friars, 287/8.Dole [Dola Sequanorum] i. Gallia (Franche-Comté, dép. Jura, dioc. Besançon)I. m o n a s t . M o n . C . D . , tit. S. Mariae Magd.; fundat. 6. V III. 1614 Doncaster i. A u s tra lia (dioec. M elbourne)(e monast. Dijon) a D. Ferdinando de Bezeur, Vicecomite Dolae; suppress, c o n v . s e u c o l l e g i u m F r . O . C a r m . (prov. Australiae); inaugu-a. 1792; non fuit repristinatum. ratur 22. V III. 1937, translatione e loco Kew (Melbourne). Anal. O. Carm., X . 38; Sword, I V ( i 94 °)> n - x> P- 59/6o. Enchiridion, 52; Chron. d. Carmélites, II. 477/89.II. c o n v . F r . C . D. (prov. Burgundiae), tit. S. Teresiae; fundat. 26. II.1623 ab Infante Isabella Clara Eugenia, pro prov. Flandro-Belg., sed a. 1653 Donchery [Doncheriacum, vel Duncherium] i. Gallia (dép. Ardennes) ad Su­incorporatur novae prov. Burgundiae; periit tempore perturbât, gallicae men Mosam(1792). c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Franciae); fundat. anno incerto (in nullo Enchiridion, 87. Catalogo apparet); solum nota sunt acta inventarizationis, 8. V. 1790, quae praecedebant suppressionem conventus (1791).Dolgelly i. Anglia (North Wales, dioec. Menevia) A ntoine, Carm. en France, P rov. de F ran ce (ms.), fase. IV , n. 3.monast. Mon. C. D., tit. Spiritus S.; fundat. a. 1929. N ov. Cat. Dorat, Le, [Doratum] i. Gallia (dép. Haute-Vienne, dioec. Limoges) monast. Mon. C. D . , tit. Trium SS. Cordium; fundat. a. 1856 (e mo­ nast. Limoges); adhuc existit.Domodossola [Domoduscella, Oscella] i. Italia sup. (Lombardia, prov. et dioec. Novara) Le Carmel, 1948, p. 92.c o n v , F r . O . C a r m . (prov. Lombard.); fundat. a. 1477 (iuxta L. Jacob);suppress, a. 1652 decreto Innocentii X. Dordrecht [Dordracum] i. Hollandia (prov. Zuid-Holland) Bull. Carm., II. 710; Jacob, Cat. h o s p i t i u m F r . O . C a r m . (prov. Alemaniae infer.) pro conv. Schoon- hoven; fundat. saec. X IV apud eccl. S. lacobi; periit saec. X V I.Domrémy [Domus Remigii] i. Gallia (dép. Vosges, dioec. St. Dié) Anal. O. Carm., V I I I . 562/34.m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Cordis Iesu; fundat . a. 1901, e monast.Lyon; actu in regione: «Bois-Chenu». Dorohostaj [D orohostaiensis] i. P olon ia Le Carmel, 1948, p. 91. conv. Fr. O. Carm. (prov. Russiae, ab a. 1687); f u n d a t . o c c a s i o n e
 • 3 86 MONASTICON CARMEI<ITANTJM MONASTICON CARMEI.ITANUM 387 divisionis prov. Russiae, a. 1754, novae prov. Polono-Ruthenae aggregatur; Drépani, v id e : T r à p a n i . periit probabil, saec. X IX . Anal. O. Carm., I. 512, 545. Drogheda [D ro gh eda, P o n ta n a , V in d ed iv y ] i. H ib e rn ia (co. L o u th , ad flum . B o y n e , d ioec. M eath) Douai [Duacum] i. Gallia (dép. Nord, dioec. Cambrai) c o n v . F r . O . C a r m . (prov. H ib e m .); fu n d a t. v e rs. a. 12 7 7; su p press, I. c o n v . F r . C. D . (prov. Flandro-Belg.), tit. SS. Ioseph et Teresiae; su b H e n rico V I I I , a. 1539; p ro b a b ilite r e st id em co n v en tu s seu m o n asteriu m fundat. 5. X . 1615, a quodarn nob. D. Antonio de Munde; a. 1665 transiit ad (« a b b e y »), quod C arm . D isc. saec. X V II o c c u p a v e ru n t; fu it ergo p o ste a prov. Gallo-Belg.; suppress, probabil. a. 1796. conv. Fr. C. D. (prov. H ib ern .) o ccu p a t. ca. a. 1630 sed fu it ite ru m su p p ress, tem p o re p ersecu tio n is p u rita n a e, ca. a. 1642. Enchiridion, 53; A G . 200, c: relatio fu n dat.; A G . 103, a: H ist, fu n datio- num B elgicar., p. 103/30. Rushe, A second Thebaid, 236/7; id ., Carm. i. Ireland, 62; White Friars, 366/8, 401; F in tan , Irish. Prov. I. 14, 27, 41, 263.II. m o n a s t . M o n . C . D . , tit. S. Mariae et Ioseph; sub iurisd. Ordinis;fundat. 16. X I. 1625, e monast. Mons; suppress, tempore perturbât, gallicae,a. 1791; repristinatum a. 1829 (e monast. Lille); sed ob querelas quasdam D.ni Drohobycz [D rohobicensis] i. P o lo n ia (G alizia, L am b erg)E.pi de Chambéry derelictum fuit a. 1834; denuo resuscitatum a. 1889; florescit conv. Fr. O. Carm. (prov. P olon iae m aio ris); f u n d a t . . . ; a g g re g a te s,adhuc, in via « rue de l ’Arbre sec », subiect. Ordinario. p o st in tro d u c tio n e m reform ae T uron en sis, a. 1728, n o v a e p ro v . P olon iae m a io ­ ris; p e riit p ro b a b il. saec. X I X . Enchiridion, 505; Chron. d. Carmélites, I. 294; A G . 201, h: relatio fu n d a t. Le Carmel, 1948, p. 91/2. Anal. O. Carm., I. 515.III. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Gallo-Belg.); fundat. a. 1636; periittempore perturbât, gallicae. Drumcondra Castle i. H ib ern ia Calahorra, Compend., 143; Anal. O. Carm., I. 328. conv. Fr. III. Ord. reg. C. D., cum a sy lo pro caecis; fu n d a t. c a . a. 1820; e s t ad h u c u n icu s co n v . T e rtia rio ru m C. D . i. H ib ern ia .Drachten, vel Dragten, i. Hollandia (Friesland, dioec. Utrecht) 9 3 R ushe, Carm. i. Ireland ( i ° )> P- 296/7.m o n a s t . Mon. C . D . , tit. Mediatricis Gratiarum; fundat. 11. II. 1935e monast. ’s Hertogenbosch; est in via «Burg. Wuiteweg, 162», in medio popu­ Dublin [D ublin um ] i. H ib ern ialatio n s protestanticae, sub iurisd. Ordinis i. e. prov. Hollandiae. I. c o n v . Fr. O. Carm. (prov. H ib ern .); fu n d a t. a. 1274; a p p ro b at. E l M . Carm., 1937, p. 91; Carmel (Tilb), I I (1949-50), p. 122. a rege a. 1280; sup press, su b H e n rico V I I I , 3- V III. 1539; ibi in s titu tu m fu e- r a t v e rs. 13 2 7 S tu d iu m G en erale pro p ro v . H ib ern ia e; p o stq u am F ra tr e s perDragonea i. Italia merid. (prov. Salerno, dioec. Cava dei Tirreni) a liq u o d te m p o ris h a b ita v e ru n t in v a riis d om ib us m iseris, in itio saec. X V I Ic o n v . F r . C . D . (prov. Neapolitan.); fundat. resp. inaugurat. 17. X I. d en u o r e su sc ita i, fu it co n v ., sed alio in lo c o , i. e. i n v i a « C ook S tr e e t », dein de,1907, in antiquo conv. Ord. Praed., qui post suppressionem Napoleonicam per- a b a. 1728, in v ia « A sh e S tr e e t », a b a. 1806 in v ia « F re n c h S tre e t »; d em umtinuit ad Patres O. S. B. r e v e rtu n tu r a. 1827 ad p ristin u m co n v . in v ia « W h ite fria rs S tre e t », u b i e x - Il Carm., V I (1907), 380/1. stru itu r n o v a e c cle sia ; ac a. 1 9 1 7 co n stru itu r n o v . c o n v en tu s; c a .a . 1940 e c c le ­ sia p e n itu s re s ta u ra ta fu it.Draguignan [Dracenae] i. Gallia (dép. Var, dioec. Fréjus) Anal. O. Carm., V I. 329/30; Rushe, A second Thebaid, 231/2; White Friars,m o n a s t . Mon. C. D . , tit. S. Cordis Iesu; fundat. a. i860 (e monast. 345 /59 . 399 » 416/20, 440/44; I l M. Carm., X I . (1925), 105/12; Centenary Sou­Toulon); est actu in via «rue du Jardin des Plantes». venir 1827-1927. Carm elite F athers W hitefriars S treet (Dublin. 1927); L am on t, 3 The Dublin Monastery, in: Sword, I (1937)» n - » P- 20/22; F in tan , Irish Prov.t Le Carmel, 1948, p. 92. vo l. I, p. 13, 27, 58, 263, 277 a.
 • 388 MONASTICON CARMEUTANITM MONASTICON CARMEIylTANUM 389 II. c o n v . F r . C. D . (prov. Hibern.), tit. BM. de M. Carm.; fundat. m. B . W . J., T rin id . P ublishin g Co., 1944, 367 PP- tc^ The Sword, feb r. 1947, - oct. 1625 in via « Cook Street », a PP. Eduardo a Regibus et Paulo a S. Ubaldo; vol. X I, n. 1., p. 66]). ecclesia aperta est a. 1626; tempore persecutionis puritanae (1641/43) Fra­ tres inde expulsi translati sunt in aliam regionem eiusd. civitatis, quae vocatur Dumbarton i. Scotia (West Midland, dioec. Glasgow) «Hammond Lane», inde in regionem «Wormwood Gate», viventes occulte; monast. Mon. C. D . , tit. Spiritus S.; fundat. a. 1934 e monast. N ot­ demum in viam «Stephen’s Street» (1740); habita demum licentia, constru- tingham; subiectum Ordinario. Chroniques, 1934, P- * 77 - xerunt ab a. 1786 nov. conv. et eccl., sub tit. S. Teresiae, in via « Clarendon Street», quo translata est communitas 1. V i l i . 1793; fabrica conv. et eccl. absoluta fuit a. 1810; ibique adhuc florescit conventus. Dunbar [Dumbarum, Bara, Vara] i. Scotia (Haddington) R ushe, Carm. i. Ireland (1903), p. 46/7, 61/2, 160, 166, 168,304. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Scotiae); fundat. a. 1263 a quodam D. Pa- tritio, « Earl of March »; periit tempore « reformationis » i. Scotia, ca. a. 1558/60. III. c o n v . F r . C . D . (prov. Hibem.), tit. S. Nominis Mariae, vulgo: « St. M ary’s abbey »; fundat. 28. X . 1884, extra urbem, in regione Gayfìeld, White Friars, 466. via: « Morehampton Road ». Dundrum i. Hibernia (prov. Dublin) Rushe, Carm. i. Ireland, p. 213, 216 ss; E l M . Carm., X I I (1911), 765/75. conv. F r . O. C a r m . (prov. Hiberniae). tit. S. Ioseph; fundat. 16. V III. IV. c o n v . F r . O. Carm., in Dublin-Arda von; vide: Arda von. 1944 (Rescr. S. C. 22. V I. 1945); est domus studiorum. V. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Ioseph, in regione « Ranelagh »; fundat. II Monte Carm., X X X II. (1946), p. 36. a. 1730 in domo quadam privata regionis «Arran Quay»; inde, propter frequen­ tem inundationem fluminis Liffey, translat. in partem suburbanam « Rane­ Dunfermline i. Scotia (Fife, dioec. Edinburgh) lagh », a. 1807, ubi nova domus cum eccl. construitur; ibique adhuc florescit monast. Mon. C. D., tit. « Ecce Ancilla Domini»; fundat. a. 1933. (Ranelagh-Dublin). Nov. Cat. R ushe, Carm. i. Ireland, 270, 276. Diinkelsbühl, vide: D i n k e l s b ü h l .D u b n o i. Polonia (Wolhinia)monast. Mon. O. Carm.; fundat. 29. X . 1702; non amplius existit. Dunkerque, vel Duinkerke, germ. Diinkirchen [Dunkerca, Dunquerca] i. Bull. Carm., IV . 10. Gallia (dép. Nord., dioec. Lille) I. c o n v . F r . C . D . (prov. Flandro-Belg.), tit. S. Ioseph; fundat. 29.Duluth u. America sept. (U. S. A., Minnesota) V I. 1654 extra portam de Gravelinga; suppress, tempore perturbât, gallicae.d o m u s S o r o r . I I I . O r d . reg. O. Carm. Instituti « Corpus Christi Enchiridion, 259; A G . 103, a: H ist, fun dat. B elg., p. 469/74; F lah au lt, R .,Carmelites »; prima domus huius Instituti fundata fuit a. 1908 in Leicester Notice sur le couvent des Carmes déchaussés de Dunkerque... (Lille 1893).(Anglia), inde altera i. Duluth (U. S . A.), a. 1920; can. erecta ut Congregatio II. h o s p i t i u m F r . O . C a r m . (prov. Franciae); fundat. anno incertoIII. Ord. 11. X I. 1928, ab E.po de Port of Spain (Trinidad); aggregata Ordini saec. X V III., ante 1735; suppress, tempore perturb, gallicae, a. 1791.Carm. a. obs., sub 28. IV. 1928; habet alias domus i. America: Trinidad, A n toin e, Carm. en France, P rov. de F ran ce (ms.), fasc. IV, n. 5.B. W. J. (1919), Scotts bluff, Nebr. (1925), Kearny, Nebr. (1929), Middletown,N. Y . (1929); finis Instituti: opera apostolatus et caritatis; domus princeps -[ III. m o n a s t . M o n . C. D . ; fundat. a. 1895 e monast. Lille; fuit inhuius Instituti est in Kearny. « Place Vauban »; subiectum Ordinario; destructum a. 1945 tempore belli et Anal. O. Carm., V I. 543/4; X . 45, 413/4; A Great Adventure (The S to ry communitas dissoluta. o f Corpus Christi Carmel) b y some Corpus Christi Carm elites (Trinidad, Le Carmel, 1948, p. 92.
 • 390 MONASTICON CARMEIJTANUM MONASTICON CARMEEITANTJM 391 Durango [Durangum] i. America centr. (Mexico, dioec. Durango) fuit, et Moniales translatae ad hospitale Stolberg; a. 1944 redierunt i. pristi- I. m o n a s t . M o n . C. D . ; fundat. 16. V I. 1853 (approb. apost. 15. num monast., quod, una cum, ecclesia, occasione incursionis aèronavium (16. V i l i . 1850) e monast. S. Ioseph de Mexico, ab B.po de Durango, sub. tit. : X I. 1944) intactum remansit. N. D.na de Guadalupe; decreto gebernii Mexicani, a. 1857, monast. fuit primum R enata, Friedenskönigin, 159. exspoliatum, dein incameratum; a. 1902 Moniales poterant illue redire; sed a. 1935 fuit derelietum ac translatum in civit. San Antonio (Texas) (Rescr. III. h o s p i t i u m F r . C. D . (prov. Bavaricae); fundat. a. 1920, prae- S. C. 12. X I. 1935); est sub iurisd. Ordinis. sertim ad assistentiam spirit. Monialium (Rese. S. C. pro erect. can. 23. II. Diccion. Univ. et Geogr. (Mexico), II . 184, I I I . 140; E l M. Carm., X X I I . 1920); sed paulo post derelietum. (1921), 74; Anal. C. D., X . 2 11; Silverio, Carm.1 Desc., X I V . 3 0 ,5 6 ,119 /2 7 . Reg. Rescr., X X V I I I . 506 (1920). II. c o n v . F r . C. D . (semi-prov. Mexicanae), tit. Virginis Carmeli; fun­ dat. a. 1902 apud eeel. S. Michaelis (facult. apost. pro erect. can. 26. IV. 1902); Durvelo [Duruelum] i. Hispania (Castilla Vieja, prov. et dioec. Avila) periisse vide tur a. 1926 suppressione. I. p r i m u s c o n v . r e f o r m a t u s F r . C. D . , sub invocatione BM. Silverio, Resumen, 320; Reg. Rescr., X X V I . 167/8 (1902). de M. Carmelo (prov. Castell. Vet.), in quo vita reformata Carmeli inaugurata fuit die 28. X I. 1568 (Dom. I. Adv.) a Ven. P. Antonio a Iesu (Heredia), ut III. d o m u s p r i n c e p s S o r o r . I I I . O r d . reg. C. D. Instituti: Superiore, et S. Ioanne a Cruce (de Yepes), ac Fr. Ioseph, diacono, qui in mani- « Teresianas del Sagrado Corazón»; fundat. in Durango, a . .. ; aggregata Ordini bus P. Provincialis (P. Angeli de Salazar) renuntiarunt usui regulae miti- Carm. Disc. 3. IV. 1919. gatae; sed, vel ob aéris insalubritatem, vel ob defèctum spatii, paulo post, L ib . aggregat. I I I . Ord. i. e. 11. V I. 1570, translata fuit prima illa communitas Discalceatorum ad lo­ cum Mancera de Abajo, distantem a Durvelo ca. 6 km.; conv. derelictus de Dur­ Durango i. Hispania (prov. Vizcaya, dioec. Vitoria) velo cecidit in ruinas; fuit restauratus a. 1637 Pro parva communitate; tempore m o n a s t . M o n . C. D . , tit. Div. Infantis Pragensis; fundat. 8. X II. exclaustrationis, a. 1835, suppressus. 1945 e monast. (derelieto, causa revolutionis) de Cuerva. Silverio, Carm. Desc., II I . cap. V I I et V III; S. Teresa, Fundaciones, cap. X I V ; Diet. Hist, et Géogr., V . 1176. E l Carmen (Pam plona), X I X (abril 1946), p. 59. II. m o n a s t . M o n . C. D . fundat a. 1947 (in unione prov. Cast. Vet.) ; Düren [Marcodurum, Durensis] i. Germania (Rhein Preussen, dioec., quon­ inauguratum 20. V II. 1947, prope ruinas antiqui conventus. dam Köln, hodie Aachen) Ecclesia (Madrid), 26. iul. 1947, p. 16.I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. German, inferior.); fundat. a. 1359 (fa-cult. apost. pro fundat. 12. II. 1358), a Duce Gulielmo I. de Jülich, qui Carme-litis concredidit capellam SS. Sacramenti, apud quam exstructus fuit conven- Düsseldorf [Dusseldorpium] i. Germania (Rheinland, dioec. Köln)tus; a. 1543, occasione obsidionis civitatis per Imperai. Carolum II, conv. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. BM. de M. Carm.; fundat. 22. V II. 1643 eet eccl. destruuntur, et sic periit conventus. monast. Antverpiensi (pro Monial. anglis), auctoritate comitis Palatini Phi­ lippi Gulielmi; 70 annis post constructum fuit nov. monast. apud eccl. S. Lam ­ M artini, Deutsch. Karm., I. 556/64; Bull. Carm., I I. ix ; K och , Karm. Klost., 68/9. berti, ad ripam dexteram Rheni; propterea, occasione suppressionis omnium conventuum, a. 1802, a gubernio gallico factae, hoc monast. non cecidit subII. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. SS. Cordis Iesu et S. Familiae; fundat. decretum suppressionis, verum non poterant amplius recipi novitiae; ideo,a. 1888 i. loco Thiergarten (Herzogenrath), e monast. E cht (Hollandia), resp. quasi omnibus Sororibus defunctis, decreto gubernii Borussiae, 1. I. 1831,e suppresso (1875) monast. Köln; sed a. 1903 inde translat. i. civit. Düren, monast. istud traditur Sororibus a Caritate, a. 1850 Sororibus S. Crucis.via « Kölner Landstrasse, 261 »; a. 1940, perdurante bello, monast. evacuatum H ardm an, Engl. Carm., 84/6, 89/92; Enchiridion, 210.
 • 392 MONASTICON CARMELITANUM MONASTICON CARMEUTANTJM 393 Dysart-Kirkcaldy i- Scotia (Fife, dioec. Edinburgh) de la Palma », hodie « calle Pi y M argall»; fundatrix seu prima Priora fuit i m o n a s t . Mon. C. D., tit. S. Teresiae a I. Inf.; fundat. a. 1931; sub- M. Ioanna a SS. Trinitate (Ducissa quondam de Bejar); adhuc florescit. iectum Ordinario. Silverio, Carm. Desc., IX . 662/84. N ov. C at. E Ecuador, Republ. i. America merid., habet: I. c o n v e n t u s F r a t r u m C. D . (prov. Burgensis), in: 1) Quito (1929), 2) Tulcan (1929), 3) Guayaquil (1937); Echavacoiz i. Hispania (prov. Navarra, dioec. Pamplona) II. m o n a s t e r i a M o n . C. D . (sub prov. Burgensi), in: m o n a s t . M o n . C. D . , (prov. Navarrae), tit. Immac. Conceptionis; fundat 11. IX . 1910. 1) Quito, Carmen Alto, (1653), 2) Quito, Carm. Moderno, (1669), 3) Cuenca, Asun­ cion, (1682), 4) Cuenca, S. Jose, (1882), 5) Ibarra (1866), 6) Riobamba (1939); Boletín Oficial, 1946. III. P r a e f . Ap. de San Miguel de Sucumbios (I 937) Echt i. Hollandia (prov. Limburg, dioec. Roermond) IV. P r a e f . Ap. de Esmeraldas (1945). m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Familia et S. Eliae, sub iurisd. Ordinis; Historial Misionero Carmelitano en Ecuador (P. Froilan), in: Ecos del fundat. 20. V II. 1875, e suppresso monast. Coloniensi illuc translato; est in Carm. y Praga (Burgos), a. X X X (1947, nov.), p. 304/7. via « Bovenstestraat 48 »; prius in unione prov. Bavaricae, ab a. 1935 sub prov. Hollandiae. Ecully-les-Lyon i. Gallia (dep. Rhone, dioec. Lyon) R enata, Friedenskónigin, 155; Carmel (Tilb.), I I (1949-50), p. 114. m o n a s t . M o n . C. D . ; fundat. 3. V. 1878, in hunc finem, ut ex hoc monast. praepararetur nova fundatio Mon. ad M. Carmelum; qua revera facta Ecija [Astigis, Astigitana Colonia] i. Hispania (Andalucía, prov. et dioec. Se­ in Caifa, a. 1891, derelictum fuit Ecully. villa, ad flumen Xenil) Le Carmel, 1929/30, p. 134.; Carmel, p. 123. I. c o n v . Fr. O. Carm. (prov. Baeticae); fundat. a. 1436; suppress, a. 1835. Calahorra, Compend., 133; L ezan a, Annales, IV . 842. Edinburgh [Edinum, Edenburgum] i. Scotia I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Scotiae); fundat. a. 1518 in loco Green- II. m o n a s t . M o n . O . C a r m , , tit. BM. de Remediis; sub iurisd. Ordi­ side prope Edinburgh; suppress, tempore «reformationis » (1558/60); recupe- nis; fundat. a. 1457 (vel iuxta Lezana a. 1450); non amplius existit. ratus esse videtur saec. X V III., quia dicitur quod a. 1765 aggregatus fuit prov. Hiberniae; quando existere desiit ignotum est. Calahorra, Compend., 134; L ezana, Annales, IV . 876. White Friars, 435, 474/5.III. c o n v . F r . C. D . (prov. Baeticae infer.), tit. Conceptionis BVM.;fundat. 19. IX . 1591, destinatus ad novitiatum et colleg. artium; unus ex Prio- II. m o n a s t . M o n . O . C a r m . , tit. S. Mariae de Placentia (vulgo:ribus fuit clarissimus P. Ioseph a Spir. S., auctor « Cursus Theol. Myst.-Scho- « Pleasance », vel « St. M ary’s » vel « Pleasance Port »); periisse videtur tem ­ ,last. »; suppressus a. 1835; resuscitatus in aliqua parte conventus, 12. III. pore «reformationis» (1558/60).1910, quia maior pars antiqui conventus conversa erat ab a. 1881 in asylum. White Friars, 462. Silverio, Carm. Desc., V I I . 122/3; id ., Resumen, 200/22. III. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. Resurrectionis; fundat. a. 1925, in viaIV. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Ioseph; fundat. 21. IV . 1636, in do­ « Spylaw Road »; subiect. Ordinario.mo cuiusdam Pauli Barragán, prope eccl. S. Crucis, in via « calle de la Puerta N ov. C at.
 • 394 MONASTICON CARMEUTANUM m o n a s t ic o n c a r m e u t a n u m 395 Efford i. Anglia (Plymouth, dioec. Plymouth) El Mälon i. America merid. (Chile, Prov. Aconcagua) m o n a s t . M o n . C. D . , tit. Mariae de Perpetuo Succursu; fundat. a. conv. Fr. C. D. (prov. Navarrae), tit. S. Elisabeth; fund. a. 1940. 1919; subiect. Ordinario. Boletin Oficial, 1946. N ov. C at. El Padrön i. Hispania (Galicia, prov. Coruna) c o n v . F r . C . D . (prov. Castell. Vet.), tit. S. Ioseph; fundat. u t hospi- Egea d e los Caballeros [Idessa] i. Hispania (Aragón, prov. Zaragoza, dioc. tium a. 1715, in conv. format, erectus 1. V III. 1726, qui vero inauguratus fuit Albarracin) 3. V. 1734; eccl. inauguratur 16. VII. 1752; suppressus a. 1835, transiit postea conv. F r . O. Carm. (prov. Aragoniae); fundat. a. 1675; suppress, a. in possess. PP. O. Praed. 1835. Calahorra, Compend., 123. Silverio, Carm. Desc., X I. 479/82. El Poblado i. America merid. (Columbia, dioec. Medellin, Dep. de Antioquia) Egmond a. d. Hoef i. Hollandia (Zuid-Holland, dioec. Haarlem) monast. Mon. C. D . , tit. S. Ioseph; fundat 19. III. 1900 (e monast.m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Teresiae a I. Inf. et S. Ioseph; sub iur. Medellin); sub prov. Navarrae.Ordinarii fundat. 8. X II. 1920 e monast. s Hertogenbosch, in civitate Schie­dam, sed 9. V II. 1931 inde translat. ad Egmond, ubi nov. monast. exstructum Boletin Oficial, 1946; Silverio, Carm. Desc., X IV. 482/88.fuerat; est ab a. 1935 in unione semi-prov. Hollandiae, in via « Heerenweg »;tempore occupationis germanicae, nov. 1942-iul. 1945, Sorores inde expulsae El Pun i. America merid. (Ecuador)fuerunt, sed a. 1945, 27. V II., illue redierunt. centrum missionis San Miguel d e S u c u m b i o s ; intra- verunt illuc Carm. Disc. (prov. Burgensis) 2. I. 1930. Carmel (Tilb.), II. (1949/50), p. 118/19. El Relou i. America merid. (Chile, dioec. Valparaiso)Eibar i. Hispania (prov. Guipuzcoa, dioec. Vitoria) r e s i d e n t i a F r . C. D . (prov. Navarrae), cum paroecia; fundat. a. 1940conv. F r . C. D . (prov. Navarrae), tit. B. M. de M. Carmelo; fundat. (Rescr. S. C. pro acceptanda parochia 7. X . 1940).22. V II. 1935 (Rescr. S. C. 12. IV. 1935); nova eccl. benedicitur 14. V i l i . 1941. Anal. C. D., X V . 268. El M. Carm., X I ,I I (1941), 359; Anal. C.D.,~K. 104, 211. El Rosal i. Hispania (Galicia, dioec. Tuy) monast. Mon. C . D . ; fundat. 1934, e monast. Sancti Spiritus (Cuba).Eksaarde i.Belgio (Flandr. orient., dioec. Gent)conv. F r . C. D . (prov. Flandriae), tit. S. Alberti Sic.; fundat. a. 1946. Anal. C. D., IX . 252. El Soto i. Hispania (prov. Santander, Valle de Toranzo, non longe distansEl Cuzco i. Perú, vide C u z c o . a loco Iruz, dioec. Santander) c o n v . F r . C . D . (prov. Navarrae), tit. BM. de E l Soto; fundat. a. 1898El Henar [Henarensis] i. Hispania (prov. Segovia) in conventu, qui ante exclaustrationem (1835) fuerat Fratrum O. S. Francisci.conv. F r . O . C a r m . (prov. Arago-Valentinae); fundat. a. 1924; ab Silverio, Resumen, 192/3.a. 1948 sub immed. iurisdict. Prioris Generalis; idem est ac Cuellar : Santuariode K l Henar, Cuellar. Elvas i. Portugallia (prov. Alemtejo, dioec. livora) Vinculum, I, n. 12, p. 117. r e s i d e n t i a F r . C . D . ; fundat. a. 1929.
 • 396 MONASTICON CARMEUTANUM MONASTICO N CARMEUTANUM 397 Elzendaal-Boxmeer i. Hollandia, vide: B o x m e e r , III. 1931 in antiquo conv. S. Martini, qui erat prius Monialium O. Garm. (Rescr. pro erect, can. 13. X II. 1929). Hmpoli [Emporium] i. Italia sup. (Toscana, prov. et dioec. Firenze) c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Tusciae); fundat. a. 1568; ad finem Anal. C. D., VI. 49, 53; Il Carm., X X X (1931), l 5&- saec. X V III adhuc exstitit; periisse videtur initio saec. X IX . II. m o n a s t . M o n . O . C a r m . ; f u nd at . . . ; periit suppressione (?); V en tim iglia, Carm. Ital., 40. est ab a. 1931 monast. Mon. C. D. (vide supra).Encino i. California (dioec. Los Angeles) Eperjes, boh. Presov, hung. Pozsonyeperjes, [Eperiae, Aperiascio] i. Hun-c o n v . F r . C. D . (prov. Anglo-Hibern.) i. suburbio civ. Los Angeles; garia (ad flum. Theiss)fundat. Rescr. S. C. 28. IX . 1945. conv. Fr. O. C a r m . (prov. German, superior.); fundat. a. 1431; Anal. C. D ., X I X . (1947), P- 7&. interiit vers. 1529 occasione invasionis Turcarum. I^ezana, Annales, IV. 822; Martini, Deutsch. Karm., II. 566/7.Engelgarten i. Germania (Rheinland), vide: Thiergarten. - Epernay-sur-Marne [Sparnacum] i. Gallia (dép. Marne, dioec. Chalon-sur-Enghien [Angia, Angianum] i. Belgio (Hainaut, dioec. Tournai) Marne)c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Flandro-Belg.); fundat. 30. III. 1423 m o n a s t . M o n . C. D . ; fundat. a. 1894 e monast. Fontainebleau; sup­extra civitatem ; die 20. IV. 1578, conservandae civitatis Angiensis causa, press. a. 1901, ad tempus translat. i. civit. Feluy-Sirault (Belgii), inde, a. 1930,ex metu obsidionis Hispanorum, conv. cum toto suburbio a Praefecto Angiensi restabilitum in Saint-Brieuc (facult. apost. pro fundat. 15. III. 1895).incendio destruitur; a. 1579 intra civitatem translatus; introducta fuit reforma Reg. Rescr., X X V . 315/6 (1895); Le Carmel, 1929/30, p. 344.Turonensis vers. a. 1636; suppress, a. 1796. Anal. O. Carm., I. 616, 619; lo z a n a , Annales, IV . 800; Bull. Carm., I. 175/6. Eremi sacri, i. e. conventus eremitici Carm. Disc. a) in H i s p a n i a : i ) Bolarque (Cast. Nov.), 1592; 2) Las Nieves (Baetic. sup.), 1593 3 ; ) ^ as Batuecas (Cast. Vet.), 1599; 4) El Cardón (Catalon.), 1606;Englewood, seu « St. Cecelia’s », i. America sept. (U. S. A., New Jersey) 5) Las Palmas (Aragon.), 1694; 6) E l Cuervo (Baetic. inf.), 1713; ) ^a Isla 7c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Pur. Cord. Mariae, seu Chicagoen.); fun­ (Navarra), 1719; 8) E l Cambrón (Murciae), 1732; 9) Hoz de Anero (Navarra),dat. a. 1869, cum cura paroeciali; [«55 Demarest Ave., Englewood, N. J . »]. 1897; White Friars, 457; The Cath. Church in Englewood (1924); Sword, V I (1942), n. 3, p. 302/08, n. 4, p. 391/96. b) in P o r t u g a l l ia : Bussaco (Lusitan.), 1628; c) in M e x ic o : Santa Fé, 1605;Enguerra i. Hispania (Valencia, dioec. Valencia) d) in I t a l i a : i ) Varazze (Genuen.), 1616; 2) Varese (Longobàrd.), 1633; 3) Mon­c o n v . F r . C. D . (prov. Aragoniae), tit. SS. Ioseph et Annae; fundat. te Virginio (Roman.), 1668; 4) Massalubrense (Neapol.), 1682;8. V. 1649 in quodam hospitio provisorio; conv. definitivus construct, fuit invia « camino de Valencia »; suppress, a. 1835, conv. adhuc superest, eccl. est e) in Gat,t,ta: t ) Blaye (Aquitan.), 1638; 2) Garde-Chàtel vel Louvriers (Pari-eccl. filialis paroeciae. sien.), 1660; 3) Tarasteix (Aven.-Aquitan.), 1856; 4) Roquebrune (1948); S ilverio, Carm. Desc., X . 137/41. /) in B e l g io : i ) Marlagne (Gallo-Belg.), 1619; 2) Nethen (Flandro-Belg), 1689"Enna i. Sicilia (prius Castrogiovanni, dioec. Piazza Armerina) g) in G e r m a n ia : Mannersdorf (Austr.), 1644;I. m o n a s t . M o n . C. D . , sub iurisd. immed. Definit. Gen.; fundat. 12. h) in P o l o n ia : Czerna (P o lo n .), 1633. 24
 • 398 MONASTICON CARMEUTANUM m o n a s t ic o n c a r m e w t a n u m 399 Eremi sacri Carm. a. obs. malabarici, erectae a. 1866, quae habuit (a. 1938) 387 Sorores in 16 conventi- a) in G a i .u a : i) Graville (1638), 2) Berny vel Berneuil ?, 3) Malebranche bus, scil.: (Franciae), 4) S. Louis (Aquitan.), 5) Pont-l’Abbé (Turoniae), 6) Basses- 1) Cunemao (1866), 2) Arakuzhy (1891), 3) Vaikom (1892), 4) Karu- Lobbes (1686), 7) Saint-Hilaire (Provinciae) (1652); k u tty (1899), 5) Chengal (1902), 6) Paroor (1910), 7) Shertallay (1913)» 8) Erna­ b) in H is p a n ia : i) Salgar (1404), 2) Piélago (1682), kulam (1915), 9) Kothamangalam (1918), 10) Thripoonithura (1926), 11) Na* rakal (1926), 12) Vauhakulam (1927), 13) Manjapra (1928), 14) Muvathu-c) in B e l g io : i) Sainte-Anne (1648), 2) Saint-Laurent (1673). puzha (1936), 15) Kallanikal (1937), 16) Kothamangalma II (1938); omnes in Statu Cochin et Travancore, in dioec. syro-malab. Ernakulam.Ernakulam i. India Or. (Cochin, dioec. Verapoly) M ount Carmel, 1939, nov.-dec., 18/9.I. c o n v . r e g . F r . C. D . (prov. Navarrae), tit. S. Teresiae; fundat. 14.V. 1905 a missionariis prov. Navarrae ut residentia Missionis (facult. apost.pro fundat. 31. I. 1905); eccl. inauguratur 19. III. 1905; fuit incorporatussemi- Escazena, vel Escacena, i. Hispania (Andalucía, dioec. Sevilla)prov. Malabaricae 27. X . 1940 (St. Teresa’s Monastery, Banarji Rond, Erna­ c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Baeticae); fundat. 23. I. 1416 apud sanc-kulam) . tuarium BM. de Luna, prope oppidum Escazena; suppress, a. 1835. E l M . Carm., V I. (1905), 381/2; Reg. Rescr., X X V I . 408 (1905). L ezana, Anuales, IV . 1047; Calahorra, Compend., 133.II. r e s i d e n t i a M i s s . F r . C. D ., tit. S. Alberti, vulgo «St. Albert’sHigh School », seu Schola Superior; fundat. a. 1897 transferendo collegium e Escorial, El, [Escuriale] i. Hispania (Castilla Nueva, prov. Madrid)Cunemao i. civit. Ernakulam, ubi missionarii C. D. directionem eiusdem susce- m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Cordis Iesu et S. Ioseph; fundat. (e mo-perunt; transiit 1934 ad clerum saec. nast. Salamanca) 21. V III. 1910 in parte altiori huius oppiduli, quod circum- dat magnificum palatium seu monasterium Philippi II. I l Carm., X X I X . (1930), 363/4; A G . 442, d. S ilverio, Resumen, 294/5.III. d o m u s p r i n c e p s seu generalitia S o r o r . I I I . O r d . reg. C. DInstituti seu Congreg. « Third Order of M. Carmel »; fundat. 9. V. 1887; cumschola superiori (« High School » ac cum orphanotrophio et asylo pro mulie- ) Esfia i. Palaestina (in parte altiori M. Carmeli)ribus paganis. d o m u s S o r o r . I I I . O r d . reg. C. D., Instituti « Carmel de S. Ioseph »; fundat. a. 1920, cum schola pro infantibus Drusorum et assistentia infirmorum. El M. Carm., X I I . (1911), 782/4. Le Carmel de St. Joseph, p. 42/5; Les M issions Cath. (Lyon), 1935, dec.,IV. d o m u s g e n e r a l i t i a S o r o r . I I I . O r d . reg. C. D., ritus P- 592 /3 .latini, Congregationis: «Third Order Regular of Our L ady of M. Carmel andSt. Teresa » (ramus « Carmeli Apost. de Mangalore »), vulgo: « H oly Angel’s »; Esmeraldas i. America merid. (Ecuador)quae Congr. habuit (a. 1938Ì 101 Sorores in 6 monasteriis et 2 residentiis, scil. in: M i s ^ i o F r . C . D . et P r a e f e c t u r a A p . ; erecta per Breve Ap.1) Ernakulam (Verapoly), 1887; 2) Kottayam (Vijayapuram); 3) Trichur 14. X II. 1945, dismembrata e dioecesi Puerto Viejo; residentia Praef. Ap.;(Verapoly), 1922; 4) Ochenturuthy-Kurusingal (Verapoly), 1923; 5) Palli- habet a septentr. Vic. Ap. de Tumaco, a meridie dioec. Puerto Viejo; I. Praef.port, 1925; 6) Villupuram (Pondicherry), 1938. Ap.: P. Hierotheus a Virg. Carm.; concredita Prov. Burgensi. (extensio: 16.000 qkm., cum 75.000 habit.). Mount Carmel, 1939, nov.-dec., 18. A nal. C. D ., X I X . (1947), 8/9, 64/5; Silverio, Carm. Desc., X I V . 824/6;V. d o m u s g e n e r a l i t i a S o r o r . I I I . O r d . reg. C. D. Congrega­ L a Prefectura A p . de Esmeraldas (extensión, poblacion. orografía, etc.), portionis: « Carmelite Tertiary Sisters of the Archdiocese of Ernakulam », ritus syro- P. O tilio d. N . J ., in: Ecos del Carmelo y Praga, X X X . (nov. 1947), P- 299/303.
 • 400 MONASTICON CARMEIylTANUM MONASTICON CARMEUTANUM 401 Espejo [Aspavia, Claritas Iulia] i. Hispania (Andalucía, prov. Córdoba, distr. Estrella i. Portugallia (prope Lisboa) m o n a s t . M o n . C. D . (tit. S. Familiae); fund. 24. X . 1781. a Regina Castro del Rio) Portug., D. Maria I, e monast. Carnide, prope Basilicam SS. Cordis Iesu; sup­c o n v . F r . C. D . (prov. Baeticae inf.), tit. S. Teresiae; fundat. a. 1733 press. a gubernio a. 1834, sed prosequebantur ibi vivere usque ad mortem ulti-in regione « Paseo de Canalejas »; suppress, a. 1835, transformatus in domiciliaprivata; ecclesia adirne superest. mae Sororis professae, a. 1885. Silverio, Carm. Desc., X I . 476/7. Silverio, Carm. Desc., X I I . 272/80.Espiritu Santo [Sancti Spiritus] i. America merid. (Brasil, prov. Espirito Eucino i. America sept. (California, dioec. Los Angeles) Santo) c o n v . F r . C. D. (prov. Anglo-Hibem.); fundat a. 1945 (Rescr. erect.c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Fluminis Ianuarii); fundat. vers. 1685; can. 28. IX . 1945).fuit derelictus, et est actu domus Soror. O. S. Fr. Regest. Proc. Gen., vol. X X X I I , p. 48. A nal. O. Carm., I. 647.Esslingen [Ezelinga] i. Germania (Württemberg, ad flum. Nekar) Évora [Ebora] i. Portugallia (prov. Alemtejo, dioec. Evora)c o n v . F r . O . C a r m . (prov. German, sup.) ; fundat. vers. 1271; incendio I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Lusitan.); fundat. a. 1531 extra civit.,destructus 26. X I. 1455; restauratus a. 1489; periit tempore « reformationis » apud eccl. S. Thomae (iuxta Castro, a. 1669, quod error esse videtur); periitlutheranae (vers. 1530), traditus civitati; eccl. a. 1662 demolitur; conv. in suppressione a. 1834.usum profanum conversus a. 1783 demolitur. Sa, Memorias, 56; Castro, Portugal, II . 73. L e zana, Annales, IV . 407; M artini, Deutsch. Karm., II. 235/42. II. c o n v . F r . C. D . (prov. Lusitan.), tit. BM. de Remediis; fundat.Este, antiqu. Ateste, i. Italia sup. (prov. et dioec. Padova) 9. X II. 1594 (consensus Archiep. 1. X II. 1594), apud ecclesiolam BM. de Reme­c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Venetae); fundat. a. 1603, apud eccl. diis, in regione « Puerta de Reymondo »; inde, deficiente spatio ampliandiB. Mariae de Nive; suppress, a. 1652 decreto Innocentii X. conventum, translat., 25. X I. 1606, ad nov. conv. in regione « Puerta de Alcon- A G . O. Carm ., Cod. I. V en et., p. 78; B ull. Carm., II. 710. chel »; suppress, a. 1834, eccl. conversa fuit in capellam coemeterii, conv. in ruinas cecidit.Estoril, recte: Monte Estoril, i. Portugallia (prov. et dioec. Lisboa) Silverio, Carm. Desc., V I I . 394/8; Chron. C. D . Port., I. 338/49, 445/9m o n a s t . M o n . C . D . , tit. SS. Cordis et S. Teresiae a I. Inf.; fundat. 717/22.22. I. 1937 e monast. Le Hàvre (Gallia), in regione « Vila Marin B, AvenidaCastelhana, Monte Estoril »; sub iurisd. Ordinarli. III. m o n a s t . M o n . C. D . ; fundat. vers. 1681; suppress, a. 1834, con- versum in collegium orphanorum et asylum caecorum. N ov. Cat. Silverio, Carm. Desc., X . 875/80.Estoublon, Saint-André de, [Stuplo, Establon] i. Gallia (Provence, dép. Basses-Alpes, prope Riez) Exin, poi. Kcyna, vide: K c y n a .c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Provinciae); fundat. vers. 1256 in regionesolitaria, in valle « des Bonèts », vulgo : « Saint-André-du Désert », sed bello-rum causa derelictus ac translat. in vicum Estoublon, vers. 1306; tempore Exmouth i. Anglia (Devon, dioec. Plymouth)belli religionis depraedatus ac destructus, ab a. 1664 restauratus; sed a. 1685, monast. Mon. C. D., tit. « Ave Maria »; fundat. a. 1926.vel potius a. 1698 a Capit. Gen. suppressus, et bona illius incorporata sunt con-ventui Le Lue. A n toin e, Carm. en France, IV . 243/50; Act. Cap. Gen., II . 248.
 • 402 MONASTICON CARMEWTANTJM MONASTICON CARMEUTANUM 4° 3 Fano [Fanum Fortunae] i. Italia sup. (Piceno, prov. Pesaro, dioec. Fano) F I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Romandiolae) ; fundat. ad fin. saec. X V ., vel a. 1505, a quo anno Fratres habent eccl. « S. Gerolamo della Selva » ad montem « Castagneto »; inde translat. a. 1559, ob aérem insalubrem, ad eccl.Faenza [Faventia] i. Italia sup. (Emilia, prov. Ravenna, dioec. Faenza) « S. Maria in Mereno», ad Hum. Arzilla; suppress, a. 1652 decreto Innocentii X .,c o n v . F r . C. D . (prov. Longobard.), tit. S. Thomae et S. Mariae Magd.; ob nimiam paupertatem.fundat. a. 1617 apud eccl. paroch. S. Thomae; sed 16. V II. 1674 translat. ad Riv. Stor. Carm., I. (1929), 142/3; B ull. Carm., II. 710.eccl. S. Mariae Magd, quae prius fuerat Iesuatorum; suppress. 1797 a Repú­blica Cisalpina. II. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Teresiae, sub iurisd. Ordinarii; fun­ Enchiridion, 63; A G . 96, e: Chronol.; B asilio, Cenni, p. 39/42. dat. 18. X I. 1632, e monast. S. Ioseph (« Capo le Case »), Romae, a nob. D. Ludovica Rusticucci; obiit in hoc monast., 22. X I. 1777, M. Teresia DilectaFährbrück i. Germania (U. Franken, dioec. Würzburg) a Iesu Maria (Chiaramonti), mater S. P. Pii V II., in odore sanctitatis; sup- pressum fuit a. 1810, recuperatum a. 1814; denuo suppress, a. 1866; resuscitat.r e s i d e n t i a F r . O . C a r m . (prov. German, sup.); fundat a. 1656 apudsanctuarium B. M. V., una cum annexa cura paroeciali in parochia Hausen; a. 1871, quo illuc transfertur communitas monasterii (suppressi) C. D. adderelicta fuit a. 1765. SS. Petrum et Marcellinum (Romae); inde translat. a. 1890 ad nov. monast. constructum extra portam S. Leonardi. M artini, Deutsch. Karm ., I I . 618. Enchiridion, 151; Cenni stor. d. Prov. Romana, p. 401; I l Carm., X X X I I . (1922), 150/2, 183/5.Fajardo i. America centr. (Puerto Rico, distr. Humagao)c o n v . F r . O . C a r m . , vulgo « San Jaime »; fundat a. 1922, resp. 1923, Farindola i. Italia centr. (Pescara)cum cura paroeciali; a. 1940 paroecia tradita fuit Patribus Congr. SS. Red. dom. Soror. III. Ord. reg. Instituti « Boville Ernica »; fund, I l M . Carm., V i l i . (1922), 278; Sword, V I (1942), n. 2, p. 192, 193. a. 1948.Faicchio [Faicchium] i. Italia merid. (prov. Benevento, dioec. Cerreto) Faro [Esuris] i. Portugallia (Algarve)c o n v . F r . O. C a r m . (prov. BM. de Vita); fundat. a. 1705; periit sup- c o n v . F r . C. D . (prov. Lusitan.); fundat. vers. 1750 ut hospitium;pressione saec. X IX . evectus in Prioratum a. 1796; suppress, a. 1834. V en tim ig lia, Carm. Ital., 27. Silverio, Carm. Desc., X I . 504. Fasano [Fasanum] i. Italia merid. (prov. Brindisi, dioec. Monopoli)Falkirk [Davium, Sacellum] i. Scotia (dioec. Edinburgh) m o n a s t . M o n . O . C a r m . , tit. S. Ioseph; fundat. a. 1694, institui-monast. Mon. C. D., tit. Immac. Concept.; fundat. a. 1931. tur clausura a. 1698; in ilio vixit et obiit Ven. Sr. Rosa Maria Serio (f 1726); N ov. C at. periit suppressione saec. X IX . V en tim iglia, Carm. Ital., 31, 32.Famagosta, al. Arsenoe, i. insula Cypric o n v . F r . O . C a r m . (prov. Terrae Sanctae); fundat. vers. 1194 c Fataki i. Africa centr., Congo Beige (Vic. Apost. Lacus Alberti)M. Carm.; ibi sepultus S. Petrus Thomas, Carm. (f 6. I. 1366); a. 1548 i. Capit. m o n a s t . M o n . C. D . ; fund. a. 1946 (Rescr. erect, can. 4. VI. 1946)Gen. de hoc conv. dicitur, quod est « vetustate fere collapsus » ac ordinatur, e monast. Rochefort (Belg.); «Carmel Fataki - Myarambe (Congo Beige),ut P. Nicolaus Gibollet, Prior, ilium restauret; periit tamen a. 1571 occupa­ Lac Albert».ti one insulae per Turcas. Le Carmel, 1946, p. 150; Anal. C. D ., X I X (1947), p. 78; D e Haene, F., L ezana, Annales, IV . 125; Act. Cap. Gen., I. 434; B ull. Carm., II. 199/ . K armelietessenklooster te Fataki (Albertsm eer), in: Nieuw A frika (Antwerpen), 200; A G . 310, p: doc. graec. 1948, p. 470-73.
 • 404 MONASTICON CARMEIJTANTJM MONASTICON CARMEIv ITANUM 4°5 Fatima, Cova da Ina, i. Portugallia (prov. Santarém, dioec. Leiria) Ferney [Ferneium] i. Gallia (dép. Ain) m o n a s t . M o n . C. D ., tit. S. Ioseph; fundat. 8. X II. 1933 (Rescr. S. C. monast. Mon. C.D.; fundat a. 1826 (e monast A ixì; dispersum occa­ pro erect can. 22. X I. 1933)» e monast. Herentals (Belgii); ex hoc monast. sione revolutionis a. 1830. facta est a. 1943 alia fundatio in civit. Porto. Le Carmel, 1948, p. 92. Anal. C. D ., V i l i . 302; Boletin Oficial, 1946. Fernwoodly i. Scotia (ad hum. Firth of Forth) Favara [Fabaria] i. Sicilia (prov. et dioec. Agrigento) m o n a s t . M o n . C. D . ; fundat 15. X . 1896 e monast. Lourdes (Gallia), c o n v . F r . O . C a r m . (prov. S. Angeli); fundat. a. 1568;periit suppres- sed paulo post (1902) derelictum ac translatum i. civit. Narni (Italia). sione saec. X IX . Stimm. v. B . Karm ., V I. (1896/7), 139/4°- V en tim iglia, Carm. Iial., 7. Ferrara [Ferraria] i. Italia sup. (prov. et dioec. Ferrara) I. c o n v . F r . O . C a r m . (Congr. Mantuan.), tit. S. Pauli; fundat. Faversham i. Anglia (Kent, dioec. Southwark, non longe distans ab antiquo conv. Aylesford). a. 1295 apud capellam B. Pauli, extra muros civitatis, a D. Friderico, Ep.o Fer- rariensi; a. 1438 magna ex parte incendio destructus, sed paulo post restauratus; c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Hibern.); fundat. a. 1926, in domo pro­ adhaesit ab. a. 1452 reformae Mantuanae; post suppressionem Congr. Man- visoria, cum schola pro pueris, directione spirit, hospitii pro pauperibus et alterius pro militibus; translat. a. 1937 in nov. conventum, ubierecta est tuanae, a. 1783, unitus reliquo Ordini; a. 1799 suppress, tempore Napoleonis, ecclesia. ac postea in carcerem conversus. Lezana, Annales, IV , 465/6; V aghi, Comment., 220/31; V en tim iglia, Carm. A nal. O. Carm., V I. 153» H M . Carm., X X I V . (1938), 37; Sword, I I (1938), n. 1, p. 54. 7 Ital., 51; B ull. Carm., I. 195/6, 242, 528/30; I l M . Carm., X X I . (1935). /12 - II. m o n a s t . M o n . O . C a r m . (Congr. Mantuan.), tit. S. Gabrielis, Fayal, insula (ilhas Azores), [Fayalensis], vide: H o r t a . extra portam S. Blasii; fundat. a. 1489, quo anno Moniales O. S. Augustini dicti monasterii S. Gabrielis sumpserunt habitum carmelitanum, ac submissae fuerunt Vicario Gen. Congregationis Mantuanae; periit suppressione vers.Ferentillo i. Italia centr. (prov. Terni) 1800 (?).c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Roman.); fundat. vers. a. 1583, quo insti-tuitur primus Prior; suppress, a. 1652 decreto Innocentii X. Lezana, Annales, IV. 972; Vaghi, Comment., 231. B u ll. Carm., II . 710; A nal. O. Carm., I . 424. III. m o n a s t . Mon. O. Carm. (Congr. Mantuan.), tit. S. Lnciae; v u l­ go «Le Convertite», apud eccl. S. Nicolai de Curtile; initium habuit a. I > 537 sub directione Carm. Congr. Mantuan, positum a. 1542; periit suppressione subFerentino [Ferentinum] i. Italia centr. (Lazio, prov. Frosinone) gubernio Napoleonis.conv. F r . O . Garm. (prov. Romanae) ; f u nd at . .. ; suppress, a. 1652decreto Innocentii X . Vaghi, Comment., 231. B ull. Carm., II. 710. IV. c o n v . F r . C. D . (prov. Longobard.), tit. S. Hieronymi; fundat. 15. V III. 1671 in conv. et eccl. quae prius fuerant Iesuatorum, in via Pergo­ lato; suppress, a. 1802; repristinatus a. 1818, iterum suppress, a. 1866, denuoFeria [Ferula] i. Sicilia (prov. Siracusa, dioec. Noto) recuperatus a. 1873; adhuc ibi existit.conv. F r . O. C a r m . (prov. S. Alberti); fundat. dicitur vers.. 1200,sed iuxta Perez a. 1581; suppress, a. 1652 decreto Innocentii X. Enchiridion, 315; Memorie, m s., p. 2; B asilio, Cenni, p. 122/3; F au stino di S. Lorenzo, C. D ., Storia del B . Giov. T avelli, d etto da Fossignano, del­ L ezana, Annales, IV . 156; Perez, m s., f. 156; B ull. Carm. I I . . 710. l ’Ordine dei G esuati, V escovo di F errara (M antova 1753).
 • 406 MONASTICON CARMEIJTANUM MONASTICON CARMEWTANUM V. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Teresiae, sub iurisd. Ordinis; fundat. Figueiro dos Vinhos i. Portugallia (prov. et dioec. Coimbra) a. 1741 in via « Borgo Vado », a nob. D. Bruschi Bentivoglio; eccl. constructa c o n v . F r . C . D . (prov. Lusitan.), tit. BM. de M. Carm.; fundat. 11. V. fuit a. 1780; suppress, a. 1810, repristinatum, a. 1816, denuo suppress, a. 1866, 1600. a D. Petro de Alcazoba Y Vasconcellos (i. relig. Fr. Petro a Matte iterum resuscitatum a. 1896, et restauratum a. 1938. Dei), in regione «Kireira»; inde translat., a. 1607, in nov. conventum; nova Il Carm., X X I V . (1925), 331/2; X X X I X . 1940, p. 63; B asilio, Cenni, eccl. inauguratur 10. IV . 1644; suppress, fuit a. 1834. p. 152/4. Silverio, Carm. Desc., V i l i . 267/9; Chron. C. D. Port., I. 393/401. VI. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Monicae; fundat. a. 1844; suppress, Finalpia, vel Finale pia, i. Italia sup. (Liguria, prov. et dioec. Savona) a. 1871; resuscitatum a. 1891 in «Via Mon te bello ». c o n v . F r . C. D . (prov. Genuen.); fundat. a. 1859 in antiquo (suppresso) conv. O. S. B., ut hospitium provisorium conv. S. Annae (Genuae); derelictus Ficarolo [Vicus Arioli] i. Italia sup. (prov. Rovigo, dioec. Adria) post a. 1873, quia Fratres in conv. S. Annae reversi sunt. c o n v . F r . O . C a r m . (Confr. Mantuan.); fundat. a. 1622, absolutes AG. 309, v. a. 1642, sed vers. 1700 derelictus, eiusque bona conventui Ferrariensi (S. Pauli) incorporata. Firenze [Florentia] i. Italia sup. (Toscana) V aghi, Comment., 231. I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Tusciae); fundat. 1. V II 1268 a D. Ioan- ne Ep.o Fiorentino; (quamvis enim traditione quadam antiqua, suffulta docu­ Ficarra [Ficaria] i. Sicilia (prov. Messina, dioec. Patti) mento i. Bull. Carm., I. 517, asseratur primum conv. Carm. fundatum esse a. 743 a quibusdam eremitis Montis Carmeli, qui sub rege Hamar, vel Omar, inc o n v . F r . O . C a r m . (prov. S. Alberti); fundat. a. 1582; suppress, a. Italiani aufugerant, atque prope civit. Florentinam, in loco remoto, iuxta viam1652 decreto Innocentii X ., sed paulo post Ordini restitutus esse videtur quia Pisanam, domum erexerunt; quod paulum probabile esse videtur) ; ecclesia con-in Catal. a. 1765 et 1779 apparet existens; periit suppressione saec. X IX . secr. fuit a. 1422; in haceccl. asservantur venerandae exuviae S. Andreae Cor­ Perez, ms., f. 156; V en tim iglia, Carm., Ital, 4; B u ll. Carm., I I . 710. sini, O. Carm., Ep.iFaesulani (f 6 . 1. 1373); conv. incendio destructus 28.1. 1771, paulo post restauratus; suppress, a. 1799 sub gubernio Napoleonis; a. 1817Figeac [Figiacum] i. Gallia (Le Quercy, dép, Lot, dioec. Cahors) fuit restitutus Carmelitis, et florescit adhuc vulgo « Chiesa del Carmine ». I. c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Aquitaniae); fundat. vers. 1290 in loco L ezan a, Annales, IV . 392; V en tim iglia, Carm. Ital., 40/1; B ull. Carm., solitario prope civit. Figeac. in paroecia de Brengues; inde translates a barone de I. 517; I l M . Carm., II. (1916), 169/79; M attei, San te, O. Carm., Guida del­ Cardeillac (qui ipse induit habitum carm.) intra oppidum Figeac, vers. 1329, ad l’antica Chiesa del Carmine (Firenze i860); Carmel in Florence, in Sword,eccl. S. Thomae Cantuaren., vel forsan vers. a. 1344, < luia h °c anno habetur I I I (1939), n. 2, p. 211.hortatorium Clementis V I ad fideles oppidi, ut praestent auxilium Fratribus II. m o n a s t . M o n . O. C a r m . , vulgo « Maria degli Angeli »; fundat. ad restaurandum conventum; a. 1576, 24. dee., capta civitate ab haereticis a. 1450 vel potius 1454 in « Borgo S. Frediano », prope eccl. Carmelitarum; Calvinistis, conv. fuit destructus; a. 1622 demum Religiosi poterant redire ibi mortua est, 25. V. 1607, S. Maria Magd. de Pazzi; inde translatum fuit,in civitatem, hospitio recepti in abbatia S. Salvatori, usquedum eorum conv. a. 1629, in aliam regionem, sub tit. S. Mariae Magd. de Pazzi; inde denuoerat restauratus (post 1636); eodem tempore introducta fuit reforma Turo- translat., a. 1928, extra civitatem, in locum qui dicitur Careggi, simul cum cor-nensis; suppress, a. 1790, conv. conversus fuit in stationem publicae securitatis, pore S. Mariae Magd.ecclesia vero in eccl. parochialem S. Thomae. V en tim iglia, Carm. Ital., 41/2; Gesualda, I l Monastero di S. M aria Madda­ lena de’ P azzi (Rom a 1934); I l M . Carm., X I , (1925), 99/101, etc., X V . (1929), 22; L ezana, Annales, IV . 1047; A n toin e, Carm. en France, V I. 282/305; B ull. Carm., I I I . 41/2. «Santa M aria degli A n g eli», in Riv. di vita spir., 4 (1950), 132/51. III. m o n a s t . M o n . O . C a r m . , tit. SS. Annuntiationis; fundat. vers.II. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. SS. Cordium Iesu et Mariae; fundat. 1453, primum sub iurisd. Ordinis, dein, ab a. 1520, subiectum Ordinario; non(e monast. Cahors) 15. I. 1833; adhuc existit, sub iurisd. Ordinarii. amplius existit. Chron. d. Carmélites, I. 294. V en tim iglia, Carm. Ital., 41.
 • 408 MONASTICON CARME&I^ANTJM m o n a s t ic o n c a r m e ^ i i a n u m IV. c o n v . F t . O . C a r n i . (Congr. Mantuan.), sub tit. B. Mariae Maioris; D ecr. lau d is, 27. I I . 1933; d efin itiv e a p p ro b a ta 2. V I I . 1940; finis In s titu ti: fundat. a. 1506 apud eccl. S. Clementis, prope portarti civitatis, in via S. Galli; regn u m C h risti d ila ta n d i 1) a ctib u s rep a ra tio n is, 2) ed u c a tio n e e t in stru ctio n e inde translat., 25. VI. 1508, ad eccl. S. Barnabae (quae erat prius Ord. S. Aug.); iu v e n tu tis , 3) op erib u s c a r ita tis ; a lia e fu n d a tio n es: 1) R ic o rb o li (1895), inde denuo translat., a. 1521, ad eccl. parochialem S. Mariae Maioris (quia 2) P ie tr a sa n ta (1910), 3) V ico p isan o (1911), 4) M o n tesicu ro (1913, cla u sa 1917), conv. ad S. Barnabam cedebatur Monialibus O. Carm.); periit suppressione 5) O ffa gn a (1914), 6) F o r te dei M arm i (1915), 7) R o c c a s. G io v a n n i (1939), tempore Napoleonis (?). 8) P issa to la di T r e c e n ta (1939), 9) C an d a (1940). V aghi, Comment., 339/41; Bull. Carm., II. 88. I Anal. O. Carm., V I. 543; V I I I . 200/01; X I . 6/7; I l M . Carm., X I . (1925), V. m o n a s t , M o n . O . C a r m . (Congr. Mantuan.), tit. S. Barnabae; 112/17. fundat. a. 1508 in quadam domo apud Oratorium « S. Maria de la Pace » in IX . d o m u s Soror. III. Ord. C. D. I n s titu t i « C am p i B isen zio », via San Gallo; inde translat., a. 1521, ad eccl. S. Barnabae; periit suppressione in v ia B ern a rd o R u c e lla i, 3 (Istitu to d el « C orpus D o m in i ») ; fu n d a t. a. 1884. ad fin. saec. X V III. X. d o m u s Soror. III. Ord. C. D. eiu sd . I n s titu ti, in « V ia delle V aghi, Comment., 342/5. C arra » (« Is titu to N a zio n a le dei C iech i» ); fu n d a t. a. 1916. VI. c o n v . F r . C. D . (prov. Hetruriae), tit. S. Paulini; fundat. 8. IX . 1619 prope eccl. Conversionis S. Pauli, in via quae hodie vocatur «Via San Pao­ Firhouse-Tallaght i. H ib e rn ia (co. D u b lin , d ioec. D u blin ) lino », opera Ven. P. Dominici a Iesu M.; suppress, a. 1810 sub gubernioNapo- m on as t. Mon. C. D., t it . A ssu m p tio n is B M V ., su b iu risd . O rd in a rli; leonis; sed paulo post, i.e . 1814, recuperatus; denuo suppress, a. 1866, fuit fu n d a t. a. 1827 (al. 1824); a d h u c e x is tit. minorem in partem recuperatus a. 1873. N ov. C at. Stanislao, Compenti, d. Storia d. Carm., 295/6; Memorie (ms), p. 1; I l Carm., 1938, p. 118/20. Fisciano i. I t a lia m erid . (prov. Salerno) m o n a s t . Mon. O. Carm., t it . S. Io sep h ; fu n d a t. a. 1691 a V en . M. V II. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Teresiae; sub iurisd. Ordinis; fun­ S era p h in a de D eo ; a. 1938 su b iu risd . O rd . C arm . p o situ s. dat. 23. IV. 1630 in « Via Borgo la Croce »; a. 1781 iurisdictioni Ordinarli sub- ditur; 11. X . 1810 expelluntur Moniales e monasterio, legibus Napoleonis, Anal. O. Carm., X . 45. ac refugiunt in conv. (suppress.) O. Praed. in Fiesole; 1. IV. 1815 redeunt ad pristinum monast. (in via Borgo la Croce) ; inde denuo expulsae, 3. V. 1866, Fiumendinisi [F lu v iu m D io n ysii] i. S ic ilia (prov. M essina, d istan s a N iz z a transferuntur in domum « Villa del Riccio » (Piazzuole) usque ad 15. X . 1875, ■ di S ic ilia 6 k m ., in h o rrid a silva ) conv. F r . O . C a r m . (prov. S. A lb e r ti); fu n d a t. v e rs. 1400 (L eza n a ), quo transferuntur ad conv. S. Matthaei i. Arcetri, denuo sub iurisd. Ordinis; inde transferuntur, 25. III. 1896, in aliam regionem civitatis, scil. Via V il­ al. v e rs. 1537 (P erez); su p p res.’ a. 1652 d ecre to In n o c e n tii X . lani; hoc domicilium denuo relinquere coguntur 20. X I. 1917, quo translatae L ezana, Annales, IV . 755; Perez, ms., f. 131; Bull. Carm. II . 710. fuerunt in collem « Bellosguardo »; inde demum tranferuntur in nov. monast. in «Via dei Bruni», 11. X I. 1921, ubi actu morantur, et ubi quiescit corpus Fivizzano [F iviza n u m ] i. I t a lia sup . (prov. M assa e C arra ra, d ioec. P o n trém o li) S. Teresiae Margaritae a Corde Iesu (Redi, f 7. III. 1770). conv. Fr. O. Carm. (prov. T u sc ia e ); fu n d a t. a. 1568; p e r iit su p p res­ Notitiae e monasterio. sione saec. X I X . V en tim ig lia, Carm. Ital., 40. V i l i , d o m u s p r i n c e p s S o r o r . I I I . O r d . O . C a r m . , quae vocantur: « Terziarie di Nostra Signora del Carmelo »; Congregatio ista fun- 1 data fuit a. 1852 a Maria Scrilli (Sr. Maria Teresa di Gesù, 14. X I. 1889), in Flandria, P r o v i n c i a C a r m . D i s c . , tit. S. Io sep h e t R e g in ae P a c is e r e c ta a. 1761, d ivisio n e p ro v . F la n d ro -B e lg ic a e in d u a s p ro v . scil. P ro v . F la n - Montevarchi (dioec. Fiesole); suppressa a. 1865; resuscitata a. 1875 in Firenze; d ria e e t P ro v . B ra b a n tia e ; ap u d p ro v . F la n d ria e rem an seru n t seq u . con- aggregata Ordini Carm. a. obs. 31. III. 1929; approbata ad septennium, cum ve n t u s F r a t r u m :
 • 4io MONASTICON CARMEI/ITANUM m o n a s t ic o n CARMEUTANTJM 411 i ) Brugge (1631), 2) leper (1649), 3) Gent (1649), 4) Duinkerke (1654), Flèche, La, [Flexia] i. Gallia (dép. Sarthe, dioec. Angers) 5) Dendermonde (1662), 6) K ortrijk (1666); conv. Fr. O. C a r m . (prov. Turoniae); fundat. a. 1629; periit tempore ac m o n a s t e r i a Mon. C. D.: perturbat. gallicae, 1792. 1) Brugge (1626), 2) leper (1623), 3) Gent (1622), 4) Dendermonde (1652), Calahorra, Compend,, 120; Anal. O. Carm., I. 328. 5) K ortrijk (1649). E xstincta fuit tempore perturbationis gallicae a. 1796; restaurata a. 1850, Fleur-de-Lys in insula Malta, prope Santa Venera habet actu (a. 1950), sequ. c o n v e n t u s F r a t r u m : 1) Brugge, domus Fr. O. Carm. (Prov. Melitensis); fund. 1. I. 1947. 2) Gent, 3) leper, 4) Kortrijk, 5) Berchem (Antwerpen), 6) Haasrode (Leu­ Vinculum, a. I, a. 12, p. 119. ven), 7) Eksaarde; necnon m o n a s t e r i a M o n . C. D . (sub iurisd. deleg. Prov.lis): Flocellière, La, [Flocellaria] i. Gallia (dép. Vendée, dioec. Lugon) 1) Aalst, 2) Antwerpen, 3) Blankenberge, 4) Brugge, 5) Dendermonde, conv. F r . O. C a r m . (prov. Turoniae); fundat. a. 1641; periit tempore 6) Gent, 7) Herentals, 8) Kortrijk, 9) Leopoldsburg, 10) Loktren, 11) Me­ perturbat. gallicae, 1792. chelen, 12) Oudenaarde, 13) Sint Niklaas, 14) Sint Michiels, 15) Vlamer- tinge. Calahorra, Compend., 120; Anal. O. Carm., I. 328. Flandro-Belgica, P r o v i n c i a O. Carm. Floreffe i. Belgio (prov. et dioec. Namur)erecta est a. 1663, divisione Prov. Belgicae in Prov. Flandro-Belg. et Prov. monast. Mon. C. D., tit. S. M. Teresiae; fundat. a. 1908. ;Gallo-Belgic.; habuit sequ. c o n v e n t u s F r a t r u m : C at. 1931 ; N o v. C at. (1908).1) Bruxelles (1249), 2) leper (1264), 3) Gent (1287), 4) Brugge (1266), 5) Me­chelen (1300), 6) Geldem (1306), 7) Tirlemont (1372), 8) Aalst (1411), 9) En- Florence (gall., angl.) i. Italia, vide: F i r e n z e .ghien (1433), 10) Grammont (1466), 11) Leuven (1461), 12) Antwerpen (1493),13) Boxmeer (1648), 14) Termuylen (1411), 15) Nieuwpoort (1657), Bot-telaer (1667), 17) Dendermonde, hospit., (1670), 18) Munsterbilsen (1672); Florence i. America sept. (U. S. A., Arizona, Pinal Co.,dioec.Tucson) c o n v . F r . C. D . (prov. Catalon.), tit. Assumptionis BV.; fundat.necnon m o n a s t e r i a M o n . O . C a r m . (sub iurisd. Ordinis): a. 1912 (vulgo: «Assumption Church»), cum parochia (4. X II. 1914).1) Brugge (1488), 2) Vilvoorde (1468), 3) Geldern (1452), 4) Boxmeer (1672),5) Leuven. Silverio, Carm. Desc., X I V . 71, 73.E xtin cta fuit a. 1796 lege suppressionis; non fuit restaurata. Fluminis Januarii (Rio de Janeiro), i. America merid. (Brasil), P r o v i n ­ Anal. O. Carm., I. 616/18. cia O.Carm. erecta ut Vicaria 8. II. 1686 a Patribus Lusitanis; ut Provincia constituta Con­Flandro-Belgica, P r o v i n c i a C a r m . D i s c . , tit. S. Ioseph. stitutione Ap. 20. IV. 1720; restaurata ab a. 1904 a Prov. Germano-Hollandica;erecta est a. 1617; post dismembrationem Prov. Gallo-Belgicae (1665), habuit,usque ad a. 1761, sequ. c o n v e n t u s F r a t r u m : habet (a. 1947) sequ. c o n v e n t u s F r a t r u m : 1) Rio de Janeiro (1589), 2) Santos (1589), 3) Säo Paulo (1594), 4) Angra1) Bruxelles (1610), 2) Leuven, S. Alberti, (1611), 3) Antwerpen (1618), dos Reis (1608), 5) Mogy das Cruzes (1629), 6) Itü (1719), 7) Paracatü (1929),4) Leuven, Placet, (1621), 5) Brugge (1631), 6) leper (1649), 7) Gent (1649), 8) Bello Horizonte (1941), 9) Joao Pinheiro, 10) Säo Romäo, 12) Unai,8) Mechelen (1652), 9) Duinkerke (1654), 10), Dendermonde (1662), 11) Kor­trijk (1666), 12) Nethen, erem., (1689). 12) Villa Itaim, 13) Vicente Carvalho, 14) Jaboticabal.A. 1761 divisa est Prov. Flandro-Belg. in duas, scil. Prov. Flandriae et Prov. Anal. O. Carm., I. 644/48; I X . 27; Bull. Carm., IV . 25/6 (1704),Brabantiae. 76/8 (1720); Ephem. Ord. Carm., I, n. 3, p. 37.
 • 412 M O N A S T IC O N C A R M E & IT A N U M M O N A S T IC O N CARM EUTANUM 413 Foglianise, al Foglianese, i. Italia merid. (prov. et dioec. Benevento) Fontiveros [Fons Tiberii] i. Hispania (Castilla, dioec. Avila) c o D v , F r . O. C a r m . (prov. Neapolitan.); fu n d a t.. . ; suppress, a. 1652 I. m o n a s t . M o n . O . C a r m . ; initium habuisse dicitur a. 1251 ut decreto Innocentii X . beaterium, extra oppidum, i. loco «los Arenales »; translat. postea intra oppi- dum ac erectum in monast. regulare, prope eccl. S. Ioannis a Cr.; adhuc exi- Bull. Cavm., II . 710. stit, sub iurisd. Ordinimi. Calahorra, Compend., 1 1 1 ; Iyezana, Annales, IV. 1039/40. Foligno [Fulginium] i. Italia sup. (Umbria, prov. Perugia)c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Roman.); fundat. a. 1573 i.Cap. Gen.; II. c o n v . F r . C . D . (prov. Castell. Vet.); fundat. a. 1723 (postquamsuppress, a. 1652 decreto Innocentii X . iam a. 1679 P- Alphonsus a Matre Dei ibi capellam exstruxit) in domo, in qua S. Ioannes a Cruce (1542) natus fuerat; suppress, a. 1835; ecclesia adhuc Bull. Carm., II . 710; Anal. O. Carm., I. 423. aperta cultui sacro, conv. vero destinatus est ad scholam et alios usus profanos. Silverio, Carm. Desc., XI. 344/7; E l M. Carm., 1927, p. 107/9, 169.Fontainebleau [Pons bellae aquae, Fonbellaquensis i. Gallia (dép. Seine-et- Marne, dioec. Meaux) III. d o m u s Fr. O. Carm. sub dependentia Collegii Henarensis;I. h o s p i t i u m F r . O . C a r m . (prov. Turoniae);fundat. a. 1690; pe- vide : B 1 H e n a r .riit suppressione tempore perturbât, gallicae, 1792. Vinculum, a. I., n. 12, p. 117. Calahorra, Compend., 120; Anal. O. Carm., I. 328. Forino [Furinum] i. Italia merid. (prov. Avellino, dioec. Salerno)II. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Cordis Iesu; fundat. a. 1875 e mo- c o n v . F r . O . C a r m . (prov. BM. de V ita); fundat. (saec. X V I ) ; sup­nast. Meaux (facult. apost. 23. II. 1877); suppress, a. 1901, ac translatum (1908) press. a. 1652 decreto Innocentii X , sed paulo post, 26. II. 1654, Ordini resti-in civit. Corioule-Assesse (Belg.); inde restitutum i. Fontainebleau 24. IX . 1919; tutus; periisse vide tur saec. X IX .est actu in via « Boulevard Gambetta » . Ventimiglia, Carm. Ital., 27; Bull. Carm., II. 710. Le Carmel, 1912, p. 118; 1925/6, p. 41/2; 1926/7, p. 46, 237; 1948, p. 92; Reg. Rescr., X X I . 472/4 (1877). Forlì [Forum Iyivii, Forolivium] i. Italia sup. (prov. et dioec. Forlì) I. c o n v . Fr. O. C a r m . (prov. Romandiolae); fundat. a. 1347.Fontenay-le-Comte [Fontenacum] i. Gallia (Vendée, dioec. IyUçon) (facult. apost. pro fundat. 9. X I. 1347), a Peppone filio Orabonis; post sup-m o n a s t . M o n . C . D . , tit. S. Cordis Iesu et BM. de M. Carm.; fundat. pressionem a. 1808, recuperates paulo post (vers. 1816), sed. a. 1866 denuoa. 1922 (facult. apost. pro erect, can. 9. II. 1922) e monast. Ypres; est actu suppressus ac con versus in stationem militarem (« caserma dei Carabinieri »),in via « rue Rapin, 28 ». et eccl. clausa; sed 18 mensibus post fuit denuo aperta s. cultui, concredita Reg. Rescr., X X V I I I . 714 (1922); Le Carmel. 1948, p. 92. Carmelitis; decreto gubernii Italici, 14. V. 1914, eccl. declarata fuit monumen­ terà nationale; conv. pertinet hodie ad prov. Tusciae.Fonteny i. Gallia (Franche-Comté, dép. Haute-Saône, dioec, Besançon) Le zana, Annales, IV. 587; Ventimiglia, Carm. Ital., 37; I l M . Carm.conv F r . C. D . (prov. Avenionen.); fundat. 19. V II. 1874 (facult. apost. I. (1915), 28, 210/16; VIII. (1922), 61/2.21. X I. 1873) apud antiqu. eremitorium S. Antonii, m comm. Mancenans, paroe- II. c o n v . F r . C . D ., (prov. Iyongobard.), tit. S. Teresiae; fundat. 23.ciae Maiche, translata illue parva communitate e conv. Montigny; periit I. 1673 (facult. apost. Clem. X . pro fundatione 26. I. 1671; aliud Breve Ap.suppressione a. 1880 vel 1901 (?). eiusd. Clem. X . sub 30. IV. 1674 circa eand. fundat.) apud parvam eccl. Le Carmel, 1932/3, p. 245/7; Reg. Rescr., X X I I . 43/4 (1873). S. Iuliani in palatio comitis Gaddi; inde translat., 20. IV. 1680, ad portam 25
 • 414 M O N A S T IC O N C A R M E IJ T A N T J M M O N A S T IC O N C A R M E ^ IT A N U M 415« di Rinaldino », ubi constructus fuit nov. conventus; suppressus 19. V i l i . Francavilla Angitola (?), vel Francavilla Marittima (?), i. Italia merid.1797 a Republ. Cisalpina. (Calabria) Enchiridion, 327; II Carm., X I V . (1915), 136/40; B asilio, Cenni, p. 125/7. c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Calabriae); fu n d a t... ; suppress, a. 1652 decreto Innocentii X .Forlimpópoli [Florum Popillii] i. Italia sup. (Romagna, prov. Forlì) Bull. Carm., II. 710.conv. F r . O . C a r m . (prov. Romandiolae) ; fu n d a t ...; suppress, a.1652 decreto innocentii X . Francia, P r o v i n c i a O . C a r m . Bull. Carm., II. 710. erecta a. 1265, complectens territoria: Île-de-France, Champagne, Normandie, Picardie, et principatum de Laon; habuit sequ. c o n v e n t u s F r a t r u m :Fortaleza i. America merid. (Brasil, Cearà, dioec. Fortaleza) 1) Liège (1249), 2) Metz (I266)> 3) Montreuil (1307), 4) Rouen (1323),m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Teresia a I. Inf.; fundat. 16. X II. 1929, 5) Pont-Audemer (1325 vel 1318), 6) Arras (1295), 7) Caen (ca. 1300), 8) Bour-e monast. Rio de Janeiro; est in « Plaza Cristo R ey ». ges (1374), 9) Meaux (1429), 10) Reims (1400), 11) Baudricourt (1366), 12) St. Amand (1462), 13) S. Paul, 14) Verviers (1672), 15) W ijgmont (?) (1646), Silverio, Carm. Desc., X I V . 723/24. 16) Landrecies, 17) Ardres (1659), Luche use, 19) Pont-à-Mousson, 20) Ma­ lebranche, 21) Berneuil; - vel, ut habetur in quodam documento saec. X V IIIFortania, vel Frontana, i. insula Cypri (ca. 1736), citato a P. Antonio, in suo op. ms. « Prov. de France », fase. IV ,e r e m u s F r . O . C a r m . (prov. Terrae Sanctae); fundat. vers. 1238; n. 4:periit a. 1571, quando insula Cypri a Turcis occupata fuit. 1) Metz, 2) Baccarat, 3) Pont-à-Mousson, 4) Liège, 5) Verviers, 6) Wigi- Lezana, Annales, IV . 285. mont (qui formabant district. «Lorraine»), 7) Reims, 8) Melun, 9) Bourges, 10) St. Amand, 11) Dunkerque (quae formabantdistrictum «France»), 12) Rouen, 13) Pont-Audemer, 14) Caen (distr. Normandie), 15) Montreuil,Foucquières-les-Béthime i. Gallia (Pas-de-Calais, dioec. Arras) 16) Lucheuse, 17) Arras, 18) St. Poi, 19) Ardres, 20) Bernicole, 21) Lan-m o n a s t . M o n . C. D . ; fundat. 1922 resp. inauguratum 15. III. 1923e monast. Saint-Omer; subiect. Ordinario. drecies (district. Picardie); et m o n a s t e r i a M o n . O . C a r m . (sub iurisd. Ordinis): Messager de S. Thérèse, IV . (1922/3), 146. 1) Liège (1456), 2) H uy (1466),3) Dinant (1605), 4) Rochefort (1626), 5) Ciney (1630),6) Fum ay (1633), 7) Charleville.Foz de Duero i- Portugallia (prov. et Dioec. Porto) Kxstincta est lege suppressionis tempore perturbationis gali.r e s i d e n t i a F r . C. D . , tit. S. Ioseph et B. M. ad Nives; fundat.a. 1936. Anal. O. Carm., I. 326.Francavilla i. Sicilia (prov. et dioec. Messina) Francofonte [Francifons, Hydiae] i. Sicilia (prov. Siracusa) conv. Fr. O. Carm. (prov. S. Alberti); fundat. a. 1583, periisse vi de­conv. Fr. O. Carm. (prov. S. Alberti), fundat. .. ; periit suppressionesaec. X IX . tur suppressione saec. X IX . Perez, ms., f. 157; Ventimiglia, Carm. Ital., 4. V en tim iglia, Carm. Ital., 4. Frankford, hodie Kilcormic,i. Hibernia (co. King., bar. Ballyboy, dioec.-Francavilla-Fontana i. Italia merid. (prov. Brindisi, dioec. Oria) Meath)conv. F r . O. C a r m . (prov. Apuliae); fundat. a. 1500; periit saec. X I X . c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Hibern.); fundat. vers. 1406 a Hugo V en tim iglia, Carm. Ital., 22. O’Mulloy; suppress, et depraedatus ab agentibus Henrici V i l i , vers. I °> 54
 • 4i6 M O N A S T IC O N CARM EW TANUM M O N A S T IC O N C A R M E IJT A N U M 417ab a. 1737 est denuo in possessione Carm., sed ante a. 181g derelictus esse Fréjus [Forum Iulii, Foroiuliensis] i. Gallia (Narbonaise, dép. Var)vide tur. m o n a s t . M o n . C . D . , tit. S. Ioseph; fundat. 2. V II. 1831; suppress. Rushe, A second Thebaid., 239; White Friars, 387/92, 435; F in tan , Irish a. 1880. Prov., I. 146. Chron. d. Carmélites, I. 294.Frankfurt a. Main [Francofurtum ad Moenunx] i. Germania (Hassia, dioec. Frisciano i. Italia merid. (prov. et dioec. Salerno) Mainz) m o n a s t . M o n . O . C a r m . ; fundat a. 1691 a Ven. M. Seraphina dec o n v . F r . O . C a r m . (prov. German, infer.); fundat. vers. 1270 (al. Deo; sub iurisd. Ordinarii; adhuc existit.1246); eccl. constructa fuit a. 1431/43; nov. conv. erigitur a. 1490 in via « Frau­ Ventimiglia, Carm. Ital., 31, 32.enbrüdergasse »; suppressus a. 1802; eccl. adirne existit, sed ad usus profanos;conventus, usque ad a. 1880 sedes militiae, est hodie in scholam adaptatus. Frontana, vel Fortania, i. Cypro, vide: F o r t a n i a . M artini, Deutsch. Karm., I. 106/56; Bull. Carm., II. 1; K och . Karm. klöster, 38/41; K och , Das Karmelitenkloster in Frankfurt (1912). Frontino i. America merid. (Columbia, dioec. Antioquia, caput de Urabá) r e s i d e n t i a F r . C. D . (prov. Navarrae), tit. BM. de M. Carmelo;Frascine, vel Frassene (?), i. Italia sup. (Belluno) fundat. m. iulii a. 1914; 2. IV. 1916 concreditur illis paroecia de Frontino,conv. F r . O. C a r m . (prov. Venetae); fu n d a t ...; suppress, a. 1652 nova eccl. paroch. inauguratur 16. V II. 1929; suppressa a. 1946 (Rescr.decreto Innocentii X . (NB. nomen « Frascine », uti habetur in B u ll. Carm., S. C. de Rel. 14. X . 1946).non invenitur in ter vocabula geogr. Italiae). Bull. Carm., I I . 710. Boletín ofic. d. Prov. Navarra. 1939, p. 175; Regest. Proc. Gen., vol. X X X II, p. 160; Silverio, Carm. Desc., X IV, 503/06.Frassino [Fraxinum] i. Italia sup. (prov. et dioec. Mantova, extra portam Fubine [Fubinae] i. Italia sup. (Piemonte, prov. Alessandria, dioec. Casale) S. Georgii civit. Mantova) c o n v . F r . O . C a r m . (Congr. Mantuan.); fundat. a. 1620, donationeconv. F r . O . C a r m . (Congr. Mantuan.); fundat. a. 1517 apud eccl. Eusebii Tobano; acceept. a Carm. a. 1625; suppress, a. 1652 decreto Innocen­S. Mariae de Fraxino, donatione Card. Sigismundi Gonzaga; eccl. consecra- tii X , sed a. 1682 restitutus Carmelitis; periisse videtur suppressione saec. X IX .tur 23. V I. 1567; suppress, esse videtur a. 1769. Anal. O. Carm., I. 254; V aghi, Comment., 362/3. Vaghi, Comment., 372; Ventimiglia, Carm. Ital., 51.Fratta i. Italia sup. (prov. Venezia, dioec. Concordia) Fuensanta [Fons sancta] i. Hispania (Andalucía, prov. Jaén, prope Villa-conv. F r . O. C a r m . (prov. Venetae);fu n d a t ...; suppress, a. 1652 nueva del Arzobispo)decreto Innocentii X. ■c o n v . F r . C. D . (prov. Baeticae sup.); fundat. m. maii 1583 apud sanctuarium B. Virginis, quod fuit concreditum Carmelitis, et ubi conv. con- Bull. Carm. II . 710. struitur; sed postea derelictus.Freistadt [Eleutheropolis Tessinensis, Freistadium] i. Germania (Silesia, Silverio, Carm. Desc., V. 273/6. dioec. Breslau, ad flum. Oelsa)c o n v . F r . O . C a r m . (prov. German, sup., dein ab a. 1731 prov. Bohe- Fuente de Cantos i. Hispania (Estremadura, prov. et dioec, Badajoz)miae); fundat. 8. X I. 1685 in quodam castello antiquo, quod convertitur in m o n a s t . M o n . C. D . , tit. Iesu, Mariae, Ioseph, sub iurisd. Ordinisconv. et capella castelli, prius in manibus Protestantium, consecratur 6. VI. S. Iacobi, hodie Ordinarii; fundat. 30. IV. 1652 e monast. Talavera la Real,1688; ab a. 1731 aggregatus novae prov. Bohemiae-Austriae; suppress, a. 1782. ut collegium ad educandas puellas orphanas; a. 1749 » ipsis petentibus, Monia­ M artini, Deutsch. Karm ., II. 551/3; A nal. O. Carm., I. 549. les subiectae fuerunt iurisdictioni Ordinis, sed Episc. non consensit; occasione
 • 4 i8 m o n a s t ic o n ca r m etjtan u m M O N A S T IC O N C A R M E IJT A N U M 419 invasionis gallicae, 1808/15, monast. fuit derelictum, sed. a. 1815 denuo recu- 1436, uti habet Martini; facult. apost. prò fundat. 30. IX . I 2) 37 E p ° Qu.in- peratum; suppress, a. 1870 Moniales translatae fuerunt ad monast. Zafra, sed queeclesiensi; interiit a. 1526, occasione invasionis Turcarum. 30. X . 1871 iterum revertí poterant ad pristinum monast., quod adhuc ibi M artini, Deutsch. Karm., II. 567/8; Bull. Carm., I. i 32/3 (I 37 2)- existit. Silverio, Carm. Desc., X . 217/24. II. m o n a s t . Mon. C. D., vide : P é c s .4- Fuenterrabia i. Hispania (prov. Guipúzcoa, dioec. Vitoria) Furnari [Fornarium ?] i. Sicilia (prov. et dioec. Messina) monast. Mon. C. D . ; fundat. a. 1946 (e monast. Talavera de la Reina). c o n v . F r . O . C a r m . (prov. S. Alberti): fundat. vers. I 547> periisse videtur suppressione saec. X IX . E l M . Carm. (Burgos), X I V I I . (1946), p. 91. Perez, ms, f. 124; V en tim iglia, Carm. Ital., 3. Fulda [Fulda. Fuldensis] i. Germania (Hessen-Kassel) c o n v . F r . O. C a r m . (prov. German, infer.); paulum temporis exsti- Fusina [Fulsinum] i. Italia (prov. Venezia, dioec. quondam Treviso) tisse Videtur; certum est, quod a. 1622 transiit in possess. Ord. S. Fr., forsan c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Venetae); fund. inter 1279 I ^J < luo 34 quia derelictus a Carm. ultimo anno consecrata fuit eccl. (i. monast. a Benedictinis a. 1278 derelicto). M artini, Deutsch. Karm., I. 584/5. I Carmelitani Scalzi di Treviso (Treviso 1946), p. 12.y Fulwood i. Anglia (Preston-Lancs., dioec. Lancaster) monast. Mon. C. D., tit. Matris Dei et Matris Nostrae; fundat. a. 1917. G N ov. Cat. Gagliano Castelferrato [Galeria] i. Sicilia (prov. Enna, dioec. Nicosia) Fumay [Fumacum] i. Gallia (dép. Ardennes, dioec. Liege ?) I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. S. Alberti); fundat. a. 1600; suppress, m o n a s t . M o n . O. C a r m . , sub iurisd. Ordinis, i. e. prov.Franciae; a. 1652 decreto Innocentii X . fundat. a. 1633; periisse videtur tempore perturbat. gallicae (1792). Perez, ms., f. 168; Bull. Carm., II. 710. Calahorra, Comp end., 103. : II. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. Mariae Gratiarum; sub iurisd. Ordinarii; fundat. a. 1670; periisse videtur suppressione saec. X IX . Funchal i. ins. Madeira (Agores, dioec. Funchal) I. h o s p i t i u m F r . O. C a r m . (prov. Lusitan.); fundat. a. 1663; pe­ Enchiridion, 314. riisse videtur tempore communis suppressions i. dominio Portugalliae, a. 1834. Sá, Memorias, 430. Gaibanella [Gaibana] i. Italia sup. (dioec. Ferrara, prope Ferrara) c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Lombard.); fundat. vers. 1362 (facult. II. c o n v . F r . C. D . (prov. Navarrae), tit. B. M. de M. Carm.; fund, apost., iam ab Innocentio V I data, pro fundat. confirmatur ab Urbano V, a. 1946 (Rescr. erect, can. 28. IX . 1946). 8. X I. 1362), apud eccl. Annuntiationis BV.; saec. X V III non amplius in ve­ Regest. Proc. Gen., vol. X X X I I , p. 156; Anal. C. D., X I X . (1947), p. 79. ni tur. Bull. Carm., I. 109/10. Fünfkirchen, hungar. Pécs, [Quinqué Ecclesiae] Í. Hungaria I. c o n v . Fr. O. Carm. (prov. German, sup.); fundat. a. 1372 (non Galatina, vide : S a n Pietro in Galatina.
 • 420 M O N A S T IC O N C A R M E ly lT A N U M M O N A S T IC O N C A R M E Iv A N U M IT 421 Galdieri i. Sicilia, vide: G u a l t i e r i . Gallia habet actu (1950): I. P r o v i n c i a s Carm Disc.: Galeata, seu Camurana, [Galeatia, Galliani saltus] i. Italia sup. (prov. Mo­ 1) A v e n io -A q u ita n ia e ; 2) P arisien sem . dena, dition. Nonantola, commun. Medolla) c o n v . F r . O . C a r m . (Congr. Mantuan.); fundat. a. 1493 extra Castrum II. m o n a s t e r i a Mon. C. D.: Camurana, a comite Galeazzo Canoscia; suppress, esse videtur a. 1769, quia а) in territorio Prov. Avenio-Aquitaniae: a. 1764 adhuc existebat. sub iurisd. Ordinis: 1) Auch, 2) Grasse; V aghi, Comment., 318/9; Anal. O. Carm., I. 254. sub iurisd. Ordinarii: 1) Agen, 2) Air-sur-Adour, 3) Aix-en-Provence, 4) Albi, it v 5) Angers, 6) Arles, 7) Ars-sur-Formans, 8) Aurillac, 9) Avignon, 10) Bagnè- Galiaeau i. America centr. (Mexico, dioec. Sinaloa) res-de-Bigorre, 11) Bayonne, 12) Bergerac, 13) Bordeaux, 14) Bourges, monast. Mon. C. D.; fundat. a. 1941 (Rescr. S. C. 14. V. 1941). 15) Cahors, 16) Carcassonne, 17) Carpentras, 18) Castres, 19) Chambéry, Anal. C. D., X V I . 271. 20) Chavanes-en-Paillers, 21) Cholet, 22) Condom-Prouillan, 23) Draguignan, 24) Figeac> 25) Fontenay, 26) La Rochelle, 27) La Tronche (Grenoble), 28) Lec- Gallia (France) toure, 29) Le Dorât, 30) Le Point-du-Jour, 31) Le Puy, 32) Le Reposoir, I. P r o v i n c i a e O. C a r m . ad finem saec. X V III: 33) Les Vans, 34) Libourne, 35) Limoges, 36) Lourdes, 37) Luçon 38) Lyon- 1) Narbonae (1321), 2) Franciae (1265), 3) Aquitaniae (ante 1264), 4) Pro­ Fourvière, 39) Marseille-S. Juste, 40) Marseille-Ste. Marguerite, 41) Mende, vinciae (1267), 5) Tolosae (1342^, 6) Vasconiae (1358), 7) Turoniae (1384), 42) Moissac, 43) Montauban, 44) Montpellier, 45) Moulins, 46) Nantes, 8) Gallo-Belgica (1663). 47) Nice, 48) Nîmes, 49) Niort, 50) Oloron, 51) Pamiers, 52) Pau, 53) Périgueux, 54) Poitiers, 55) Rabastens, 56) Roanne, 57) Rodez, 58) Saint-Chamond,Kxtinctae sunt omnes tempore perturbationis gallicae (1792) et non fueruntrepristinatae. 59) Saint-Flour, 60) Saint-Sever, 61) Sète, 62) Tarbes, 63) Toulon, 64) Tou­ louse, 65) Tulle, 66) Uzès, 67) Vienne, 68) Villefranche, 69) Vinça; Anal. O. Carm., I. 326/8; JEtud. Carm., IX . (1924), 61/85, 344/6i; A n to i­ ne-Marie, C. D ., Le Carmel en France (Toulouse 1936 ss.) 7 voll. ô) i n te r r i to r io Pro v. P ar is ien s is (sub iurisd . O rdin arii) : 1) Abbeville, 2) Aire-sur-la-Lys, 3) Alençon, 4) Amiens, 5) Armentières,II. P r o v i n c i a e C a r m . D i s c . , usque ad finem saec. X V III: б) Arras, 7) Autun, 3) Beaune, 9) Besançon, 10) Blois, 11) Boulogne-sur1) Avenionensis (1635), 2) Parisiensis (1635), 3) Aquitaniae (1641), 4) Bur- 5gundiae (1653), ) Normandiae (1686), 6) Lotharingiae (1740). Mer, 12) Boulogne-sur-Seine, 13) Brest (St. Marc), 14) Caen, 15) Chalon- sur-Saône, 16) Chartres, 17) Cherbourg, 18) Clamart, 19) Compiègne,Extinctae sunt omnes tempore perturbationis gallicae (1792); restauratae fue­ 20) Créteil, 21) Dijon, 22) Domrémy, 23) Douai, 24) Dunkerque, 25) Fontai­runt Prov. Aquitaniae (1853) et Avenionensis (1866), utraque iterum sup- nebleau, 26) Fouquières-les-Béthune, 27) Gravigny, 28) Laval, 29) Le Havre,pressa luit a. 1880, et post restaurationem novam, denuo a. 1901; iterum resu- 30) Le Mans, 31) Le Plessis-Picquet, 32) Lille, 33) Lisieux, 34) Lons-le-Sau­scitatae ut unica Prov. Avenio-Aquitaniae, fuit divisa, a. 1932, in duas, scil. nier, 35) Marienthal, 36) Meaux, 37) Metz, 38) Montgeron, 39) Morlaix,Avenio-Aquitaniae et Paiisiensis. 40) Nancy, 41) Nevers, 42) Nogent-sur-Marne, 43) Noisy-le-Sec, 44) N. D. Anal. C. D., V I. 285/6, 241; Le Carmel, X V I I . (1931/2), 184/97; X X V I de Liesse, 45) N.-D. de Thil, 46) Orléans, 47) Paray-le-Monial, 48) Paris, I 94 °/1. p- 161/70: R estau ration des Carm. Dech. 49) Pontoise, 50) Reims, 51) Rennes, 52) Rouen, 53) Saint-Brieuc, 54) Saint-III. m o n a s t e r i a M o n . O. C a r m . , usque ad finem saec. X V III: Germain -en-Laye, 55) Saint-Mihiel, 56) Saint-Omer, 57) Saint-Pair s. M.,a) sub prov. Franciae: 1) Iyiege, 2) Huy, 3) Dinant, 4) Rochefort, 5) Char- 58) Saint-Quentin, 59) Sens, 60) Tourcoing, 61) Tours, 62) Troyes, 63) Val-leville, 6) Fum ay (quae vero sita sunt omnia in territorio quod pertinet hodie Saint-Père, 64), Valenciennes, 65) Vannes, 66) Verdun.ad Belgium); III. Congregationes seu Instituta III. Ord. reg.b) sub prov. Turoniae: 1) Nantes, 2) Rennes, 3) Ploermel, 4) Vannes. Carm.:IV. m o n a s t e r i a M o n . C. D . , vide sub unaquaque Prov. Carm. Disc. 1) Congr. III. Ord. C. D. a S. Ioseph, vulgo: « Sœurs Carmélites de Saint Jo-
 • 422 M O N A S T IC O N CARM EUTANUM M O N A S T IC O N CARM EUTANUM 423 seph » vel « Carmel Apostolique », cum domo princip. in Saint-Martin-Belle- 1) Douai (1615), 2) Lille (1616), 3) Marlagne (1620), 4) Namur (1623), 5) Tour- Roche ; vide : S a i n t M a r t i n B . R . nai (1624), 6) Saint-Omer (1627), 7) Mons (1647), 8) Cambrai (1652), Valen­ 2) Congr. III. Ord. C. D., vulgo « Carmel - Réparateur » de Roubaix; vide: ciennes (1679); Roubaix. et m o n a s t e r i a M o n . C. D . in: 3) Congr. Soror. III. Ord. C. D., vulgo « Carmel-Zélateur du S. Cœur » in 1) Mons (1608), 2) Tournai (1614), 3) Valenciennes (1618), 4)Douai (1625), Amiens ; vide : A m i e n s . 5) Lille (1626), 6) Namur (1673). 4) Institutum III. Ord. C. D., vulgo « N. D. du M.-Carmel de Bethléhem » in Extincta est tempore perturbationis gallicae (1796) et non fuit restaurata. Nantes; vide: N a n t e s . 5) Institutum Soror. III. Ord. C. D. Providentiae in Pommeraye; vide: P o m - Galluccio i. Italia merid. (prov. Napoli, dioec. Calvi et Teano) raeraye. conv. Fr. O. Carm. (prov. Neapolitan.); fundat. .. ; suppress, a. 1652 6) Institutum III. Ord. C. D. a S. Martino in Bourgueil; vide: B o u r g u e i l . decreto Innocentii X . 7) Institutum Soror. III. Ord. C. D. de Ambert; vide: A m b e r t . Bull. Carm., II. 710.8) Congr. Soror. III. Ord. C. D., vulgo « Carmel de lAction de grâces » in Cor»meilles ; vide : C o r m e i l l e s . Galway [Galliva-Galvia] I. Hibernia (Connaught, co. Galway)9) Institutum Soror. III. Ord. C. D., vulgo: « Oblates de Ste. Thérèse de l ’En- I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Hiberniae); fundat. prima medietatefant Jésus » in Vendée; vide: I ^ i s i e u x . saec. X IV , afam ilia De Burgo; suppress, a. 1539, sed Carm. continuarunt ibi administrate sacramenta; post a. 1823 non amplius apparet. White Friars, 372, 401, 435, 436; F in tan , Irisch Prov., I. 65.Gallipoli [Callipolis, Gallipolum] i. Italia merid. (Puglie, prov. Lecce, dioec, Gallipoli) II. c o n v . F r . C . D . (prov. Hibern.); fundat saec. X V II (vers. 1640);m o n a s t . M o n . C. D . , tit. SS. Nomin. Iesu, Mariae, Ioseph; fundat. sed suppressus vel derelictus esse videtur tempore persecutionis puritanae27. V. 1692 ab E.po D. Antonio Perez a Lastra; fundatrices erant 2 moniales (1641/43).Ord. S. Clarae, quae regulam et habitum S. Teresiae susceperunt; adhuc su- Rushe, A second Thebaid, 244/5; id ., Carm. i. Ireland, 64.perest in « Via Carlo Muzio ». Enchiridion, 378. Gambrun, ital. Comorone, i. Persia; vide: B a n d e r - A b b a s .Gallo-Belgica, P r o v i n c i a O . C a r m . (reformata) Gamelleira i. America merid. (Brasil, Pernambuco)erecta a. 1663, dismembrati one e Prov. Belgica; habuit usque ad finem saec. residentia Fr. O. Carm. (prov. Pernambuco); fundat. m. maiiX V III. sequ. c o n v e n t u s F r a t r u m : 1921, cum paroecia.1) Valenciennes (1235), 2) Bonne-Espérance (1633), 3) Longwy (1635), Il M. Carm., V i l i . (1922), 45/6.4) Douai (1636), 5) Lille (1667), 6) Saint-Laurent (1673), 7) Trélon (1676).Extincta est tempore perturbationis gallicae, vers. 1796 et non fuit repristinata. Gand, flandr. Gent, [Gandavum] vide: Gent. Anal. O. Carm., I. 328. Gangi [Engyum, Gangus] i. Sicilia (prov. Palermo, dioec. Cefalù)Gallo-Belgica, seu Insulensis, P r o v i n c i a C a r m . D i s c . , tit. Ma­ c o n v . F r . O . C a r m . (prov. S. Alberti); fundat. a. 1500 vel 1538; sup­ riae et Ioseph press. a. 1652 decreto Innocentii X ; sed paulo post restitutus esse videturerecta a. 1665, dismembratione e Prov. Belgica; habuit usque ad finem Ordini, quia ad finem saec. X V III. existebat; periit probabiliter saec. X I X .saec. X V III. sequ. c o n v e n t u s F r a t r u m : V en tim iglia, Carm. Ital., 4; Perez, m s., f. 120; B ull. Carm., II. 710.
 • 42 4 M O N A S T IC O N CARM EUTANUM M O N A S T IC O N CARM EUTANUM 425 Garaz i. America merid. (Perù) vide: C a r a z . Gela, olim Terranova, antiqu. Heraclea, i. Sicilia; vide: T e r r a n o v a . Garde-Châtel, La, vel Louviers, i. Gallia (Normandie, dép. Bure, dioec. Geldern [G eld ria, G eldriensis] i. G erm an ia (R h ein -P reu ssen , d istr. D ü sse l­ Hvreux, prope Louviers) d orf, dioec. M ünster) c o n v . e r e m i t i c u s F r . C . D . (prov. Parisien, dein Normandiae), I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. German, infer.); fundat. a. 1306 a co­ tit. BM. de Suecursu; fundat. 20. V i l i . 1660 a Rege Ludovico X IV , in regione mite Reinhold I. de Geldern, qui Carmelitis concredidit ecclesiam prope suum 1 quae vocabatur «La Garde-Châtel », inter Louviers et Pont-de- ’Arche; sup- castellum; conv. extructus fuit 1308; ecclesia, infortunio quodam, destructa, pressus et clausus a. I793> transiit a. 1815 in possess, privatam. a. 1360 nova et amplior construitur; ab a. 1640 aggregates prov. Bel- Louis, Annales, II. 646/52; Chroniques d. C., X I I (1900), 171 ss.; Z im ­ 73 gicae, et a. 1641 introducitur reforma Turonensis; a. I ° > occassione obsidio- merman, Les saints Déserts, p. 46/82, 262/74; Le Carmel, 1948, p. 124/25; A G . nis civitatis per Borussos, eccl. destructa, a. 1715 restaurata; est hodie eccl. 206, f: de fundat. parochialis ad S. Mariam Magdalenam; conv. suppress. 9. VI. 1802 a gu- bernio gallico. Conventui unitum erat gymnasium publicum, a. 1639 erectum, Garganta deí Cuervo, al S. José del Cuervo, i. Hispania, vide: C u e r v o . in quo Carm. docuerunt humaniora. M artini, Deutsch. Karm., I. 475/555; L ezana, Annales, IV . 486; K o ch Garnett i. America sept. (Kansas), vide: S c i p i o . Karm. Klöster, 60/2; Guliem us a S. T hom a A qu., Historia conv. Gelriensis (ms. asservatus i. archivo paroeciae Gelriensis, et in apographo C arm eli B ox- Gaucín i. Hispania (Andalucía, prov. Málaga) meer); H olthausen-B eek, Zur Geschichte für Geldernschen Karmelitenklosters.c o n v . F r . C. D . (prov. Baeticae sup.), tit. S. Crucis; fundat. a. 1700; in: V eröffentlichungen des hist. V ereins für G eldern und U m gebung.derelictus a. 1835 tempore suppressionis, est quasi destructus; ecclesia, restau­ II. m o n a s t . M o n . O . C a r m . ; fundat. resp. in unionem Ordinis re-rata ad finem saec. X IX ., est bene conservata. ceptum 10. V. 1452, a B. Ioanne Soreth, instantibus Sororibus « religiosis » Silverio, Carm. Desc., X I , 242/3. (seu « Beginis » Ten Bisen; periit probabil. a. 1802. )Gavi [Gavium] i. Italia sup. (Piemonte, prov. Alessandria) Lezana, Annales, IV . 882; Spec. Carm., II. 6 11, n. 2127.c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Lombard.); fundat. a. 1421 (confirmât, aS. P. Martino V, 12. IV. 1421), extra oppidum; translat. intra oppidum Geleen i. H o lla n d ia (L im b u rg, dioec. R oerm ond)a - I 4^5j p en it occasione suppressionis gen. vers. 1800. c o n v . F r . C . D . (prov. primum Bavaricae, hodie Hollandiae), tit. Cor­ L ezana, Annales, IV . 795, 908; V en tim ig lia, Carm. Ital., 46. dis Iesu; fundat. 23. VI. 1876 e prov. Bavarica; conv. et eccl. a fundamentis eriguntur; conv. can. erigitur 18. V. 1881 et pro collegio studiorum destinaturGawler i. Australia (South Australia) (approbat. S. C. 16. III. 1889); decreto S. C. Relig., 12. V II. 1935, e prov. Bava-c o n v . F r . O . C a r m . ; fundat a. 1881 (primus qui fuit ibi fundatus), . riae dismembratur ac novae prov. Hollandiae incorporatur; ab a. 1936 erigi­e Prov. Hibern.; derelictus ac translat. 1902 ad civit. Semaphore. tur nova et amplior eccl. White Friars, 457; Sword. I V (1940), n. 3, p. 345. Stimm, v. B. Karm., I. (1891/2), 236, 279; Reg. Rescr., X X I V . 127/9 ;Anal. C. D., V I. 271; X . 135; Tim otheus a S. T er., C. D ., Geschiedenis van den K ar­Gdansk, german. Danzig, [Gedanum], vide: D a n z i g . 1 mel van Geleen. (s. a. et ., ca. 1934); Carmel (Tilb.), II. (1949/50), p .103/07.Gea, vel Xea, i. Hispania (Aragón, prov. Teruel) Genova [Genua, Janua] i. Italia sup. (Liguria, prov. et dioec. Genova)c o n v . F r . O . C a r m . tit. S. Ioseph (prov. Aragon.); fundat. a. 1673 I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Lombard.); fundat, vers. 1258 (docum.a comite de Fuentes; suppress, a. 1835. venditionis terrae pro conv. S. Mariae de Carmo, extra portam S. Agnetis, Act. Cap. Gen., II. 235; B esalduch, Enciclop. d. Escapulario, 68. 4. IX . 1260), in loco qui tunc vocabatur « Tericius », postea « Villacciara »,
 • 426 m o n a s t ic o n c a r m e u t a n u m 427 apud capellam quandam intra fines paroeciae Abbatis S. Syri; a. 1260 ainplia- Mari; non multum distabat ab alio conv. S. Annae; suppress, vers. 1810, et tur; eccl. consecr. a. 1348; conv. fuit suppress, a. 1807 atque demolitus; eccl. non fuit repristinatus. facta est eccl. parochialis. Enchiridion, 52. Lezana, Annales, IV . 366, 370, 592, 951; Bull. Carm., I I I. 1 (1260); V en ­ 4- VI. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. S. Teresiae; fundat. 13. V I. 1619 e tim iglia, Carm. Ital., 46; I l M . Carm., X I X . (1933), 206/11. supradicto monast. Iesu et Mariae; suppressum a. 1810 et adaptatum in domi­ II. c o n v . F r . O. C a r m . (Congr. Mantuan.), tit. B. Mariae Angelorum; cilia privata. fundat. a. 1467 (facult. apost. pro fundat. 25. V i l i . 1471), in loco Promon­ Enchiridion, 77; I l Carm., 1936, p. 275; A G . 78, e: relatio. tori^ extra muros civitatis, apud capellam SS. loan. B. et Nicolai, ex dona­ V II. c o n v . F r . C. D . (prov. Genuen.), tit. S. Caroli; fundat. a. 1620 tione nob. fratrum Ioannis et Bartholomaei Centurioni; a. 1484 ad Prioratum ut hospitium, in Prioratum evectus 15. V. 1628, in « Via Balbi »; suppress, evectus; suppress, initio saec. X IX . a. 1798 a Republ. Liguriae, et a. 1800 alienatus; in eccl. translata fuit a. 1799 V aghi, Comment., 319/23; V en tim iglia, Cavm. Ital., 51; Bull. Carm., I. cura parochialis eccl. S. Victoris, quae cura, a. 1845, concredita fuit a Card. 288/90. Tadini, O. Carm., Carmelitis Disc., qui e am administrant usque hodie. Enchiridion, 118; I l Carm., 1935, p. 523/4; 1936, p. 19/20; L ab o Mario, III. c o n v . F r . C. D . (prov. Genuensis), tit. S. Annae; fundat. 1. X II. S S . Vittore e Carlo (Genova 1931)- 1584 a P. Nicolao Doria (primus conv. reformae Teresianae i. Italia), in monte « Bachernia »; ex hoc conv. initium habuit reforma Teresiana per Italiani et V i l i , d o m u s S o r o r . I I I . O r d . C . D . , vulgo: Suore Terziarie Car­ alias Europae terras; nova ecclesia, pristina capella S. Annae demolita, inau­ melitane, in « Piazza Forni »; fundat. a. 1859 Genova, prope eccl. « S. Bar­ gurata fuit ad finem a. 1586; conv. suppress, a. 1810, sed paulo post (vers. 1816) tolomeo dell’Olivella », a Rev. D. Gerolamo Campanella; inde translata a. 1879 recuperatus; iterum suppress, a. 1859, fuit ad tempus translat. in antiqu. in nov. domum « Piazza dei Forni »; approbat. ab Archiep. Genuensi 4. III. (suppress.) conv. O. S. B. in Finalpia; iterum recuperatus vers. 1873. 1879, et aggregata Ordini Carm. Disc. a. 1879; altera domus eiusdem Instituti est in S. Stefano Larvego (Polcevera), fund. a. 1926. Enchiridion, 2; S ilverio, Carm. Desc., V . 282/9; I l Carm., 1935, p. 267/8, 315/6; A G . 74, d: hist, conv., 1586-1610. Le Suore Terziarie Carmelitane, G enova (1929).IV. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. Iesu et Mariae, sub iurisd. Ordinis; Qent, gali. Gand, [Ganda, Gandavum] i. Belgio (Flandria Or., dioec. Gent)fundat. 12. X I. 1590, opera Ven. M. Magdalenae a Iesu Maria (Centurioni) I. c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Flandro-Belg.); fundat. a. 1286 velintra moenia civitatis, e monast. Malagón (Hispan.), primum in antiquo mo­ 1287, postquam Carm. iam a. 1282 illue advenerant; destructus tempore « refor­nast. « S. Girolamo del Roso » (O. S. Dom.), inde translatum 7. II. 1594 ad m ations » lutheranae, a. 1566; restauratus vers. 1570, certe a. 1575 denuonov. monast. exstructum prope eccl. « S. Giovanni di Prè »; nova eccl. inau­ exstitit (pertinens ad prov. Franciae), quia in Cap. Gen. 1575 iniungitur P. Pro­gurati^ 20. X . 1597; suppress, fuit a. 1797 et transformatum in regium Colle­ vinciali, ut procuret reformam conventus; a. 1578 iterum devastatus; initiogium maritimum; a. 1843 erectum fuit, loco duorum monasteriorum suppres- saec. X V II. restauratus; vers. 1636 introducta fuit reforma Turonensis; sup­sorum, nov. monast. prope eccl. S. Hieronymi, in colle « Castelletto », tit. press. a. 1796, ecclesia conversa est in museum.SS. Ioseph et Teresiae; inde translatum a. 1936 in « Via Domenico Chiodo » ,. L ezan a, Annales, IV . 438; Act. Cap. Gen., I. 501; Anal. O. Carm., I. 616,et inauguratum 16. IX . 1936. 619; H enricus a S. F am ., C. D ., Geschiedenis van het Klooster der Karmelieten- Enchiridion,, 2; I l Carm., 1937, p. 51/2; Reg. Rescr., X I X . 86/8; Enrico Diskalsen te Gent (Gent 1925), p. 10/11. Maria del SS. Sacramento, C. D ., Arrivo delle monache Teresiane in Italia, in II. m o n a s t . M o n . C . D . , tit. BM. de M. Carm., sub iurisd. Ordinis; Riv. di vita spir., 4 (1950), 167/74. fundat. 29. IX . 1622; suppress, ab Imperat. Iosepho II, decreto 17. III. 1783;V. c o n v . F r . C. D . (prov. Genuen.), tit. B. Mariae de Sanitate; fundat. resuscitat. a. 1827; est hodie in via « rue des Thérésiennes ».5- V i l i . 1614 apud eccl. B. Mariae de Sanitate, exstructam a nob. D. Steph. Enchiridion, 85; A G . 105, m .: relatio fun dat. Ik
 • 428 M O N A S T IC O N C A R M E IJ T A N U M 429 M O N A S T IC O N C A R M E IJT A N U M du Château > ex donatione D. Caroli Emman., comitis de Toraielles et Brionie ,III. c o n v . F r . C. D . (prov. Flandro-Belg.), tit. SS. Ioseph et Leopoldi;fundat. 6. I. 1649 i*1 regione « Houtlei », inde paulo post translat. in nov. conv. suppres. a. 1792.in via « Burgstraat »; suppress, a gubernio gallico 3. X I. 1796, sed iam a. 1802 Enchiridion, 92; Louis, Annales, I. 336/44.resuscitatus; pertinet hodie ad prov. Flandriae. Gerdingen i. Belgio (dioec. Liège) Enchiridion, 235/6; A G . 103, a: H ist, fundat. Belgio., p. 385 ss.; Henricus, r e s i d e n t i a F r . C . D . (prov. Brabant.); cum collegio pro aspirantibus Geschiedenis van het Klooster der Karmelieten-Diskalsen te Gent (Gent 1925). fundat. vers. 1913; derelicta ac alienata a 1927 (facult. apost. pro alienai ione 27. V II. 1927).Genuensis, vel Jauuensis, P r o v i n c i a C a r m . D i s c . i. Italia, tit. Reg. Rescr., X X I X . 348/50 (1927). S. Annaeerecta a. 1617; habuit usque ad finem saec. X V III. sequ. c o n v e n t u s Germania (Deutschland) inclusa Austria, habuit:Fratrum : I. P r o v i n c i a s O . C a r m . (usque ad saec. X I X ) :1) Genua, S. Anna (1584), 2) Loano (1609), 3)Genua, M. de Sanitate (1614), a) Prov. Germaniae inferioris (1265);4) Varazze, eremus (1616), 5) Genova, S. Caroli (1620), 6) Savona (1628), b) Prov. Germaniae superioris (1348);7) Chiavari (1628), 8) Voltri (1659); c) Prov. Saxoniae (1440);et monasteri M o a . C . D . , in : II. P r o v i n c i a s O. Carm. post restaurationem (saec.1) Genova, Iesu et Mariae (1590). 2) Genova, S. Teresiae (1619), 3) Savona, X IX ):S. Teresiae (1623), 4) Savona, Spirit. S. (1653). a) Prov.. Germano-Hollandicam;Interiit suppressione a. 1810, sed postmodum restaurata habet actu (1950) b) Prov. Germaniae Superioris;sequ. c o n v e n t u s F r a t r u m : III. P r o v i n c i a s C a r m . D i s c . :1) Genova, S. Anna, 2) Genova, S. Carlo, 3) Loano, 4) Varazze, 5) Savona, A) usque ad saecularizationem:6) Arenzano (1897); a) Prov. Coloniensem (1626);ac m o n a s t e r i a M o n . C. D . (sub iurisd. Ordinis) in: b) Prov. Austriae (1701);1) Genova (1843), 2) Savona (rest. 1870), 3) Torino (1897), 4) San Remo c) Prov. Bavariae (1740);(1918), 5) Imperia (1926). / B) post restaurationem: a) Prov. Austriae; b) Prov. Bavariae.Genzano di Lucania [Gensanum]. 1. Italia merid. (Puglie, prov. Matera, dioec. Acerenza e Matera) Germania, sine Austria, habet actu (1950):c o n v . F r . O. Carm. (prov. Apuliae); fundat. a. 1615; periit suppres­ I. P r o v i n c i a m O . C a r m . Germaniae Superioris;sione saec. X IX . II. P r o v i n c i a m Carm. Disc. Bavariae ; V en tim iglia, Carm. Ital., 22. III. i c o n v . Fr. O. Carm. (prov. Hollandiae) in Mainz;Geraardsbergen i. Belgio, vide: Grammont. IV. m o n a s t e r i a V. i m o n a s t . Mon. Mon. O. C. D. Carm., sub prov. Bavariae (vide istam); in Schlüsselau; VI. d o m u s Soror. III. Ord. C . D . vulgo « Theresienschwestem »,Gerbéviller [Gerbivillaeum, Gelbertovillare] i. Gallia (Lotharingia, dép. Meurthe-et-Moselle, dioec. Toul) in dioec. Ratisbonensi: 1) Regensburg I, 2) Flossenbürg, 3) Regensburg-Schwabelweis, 4) Regens­c o n v . F r . C. D . (prov. Pariesien., dein ab a. 1740, prov. Lotharingiae), burg II, 5) Hainsacker, 6) Marklkofen;tit. S. loan. Bapt.; fundat. 16. VI. 1624 apnd eccl. S. Ioannis B., vulgo « église 26
 • 43 ° M O N A S T IC O N C A R M E Iy lT A N U M M O N A S T IC O N C A R M E IIT A N U M 431VI. d o m u s S ó r o r . I I I . O r d . C. D . , vulgo « Karmebtinnen vom, d) in Silesia: 1) Striegau (1382), 2) Wohlau (1712), 3) Grosstrenz (1677),Herzen Jesu », in: 4) Freistadt (1685);i) Charlottenburg, 2) Berlin n. 58, 3) Berlin-Weissensee, 4) Berlin-Neukölln,5) Birkanwerder, 6) Vechta, 7) Frankfurt a. Oder, 8) Danzig, 9) Halber­ e) in Bohemia: 1) Chiesch (1485), 2) Plan (1666), 3) Prag ( i 347)> 4) Rackonitzstadt (2), 10) Düsseldorf, 11) München. (1669), 5) Ravenstein (1483), 6) Tachau (1351); /) in Hungaria: 1) Budapest (1362), 2) Epperijes (1431), ) Fünfkirchen, 3Germaniae Inferioris, P r o v i n c i a O. C a r m . vel Pécs, (1372), 4) Gossingen (1480), 5) Prabit, vel Priwitz, (1424),erecta fuit a. 1265 complectens totam Germaniam; divisa fuit a. 1318 in Pro­ 6) Stuhlweissenburg, vel Székesfehérvar, (1425).vincias Germaniae inferioris et superioris; a. 1322 iterum unita, a. 1348 defini­ Exstincta est partim tempore introductionis « reformationis »lutheranae, par­tive divisa. Postquam a. 1613 ab hac Prov. Germaniae inferioris separati sunt tim tempore invasionis Turcarum (Hungaria), partim suppressione temporeconventus in teritorio Belgii siti, habuit, usque ad initium saec. X IX . sequ. Iosephi III, partim tempore saecularizationis (Bavaria). Solum 2 conventusconventus Fratrum: e tota Provincia supersunt hodie, seil Bamberg et Straubing.1) Köln (1219), 2) Frankfurt (1270), 3) Mainz (1285), 4) Trier (1286), 5) Bop-pard (1254), 6) Kassel (1293)), 7) Horschhorn (1404), 8) Kreuznach (1281), M artini, Deutsch. Karmel, I I 87/568; Anal. O. Carm., I. 386.9) Weinheim (1291), 10) Speier (1294), 11) Worms (1299), 12) Aachen (1354),13) Geldern (1306), 14) Düren (1359), 15) Tönisstein (1465), 16) Mörs (1442), Germaniae Superioris, P r o v i n c i a O . C a r m . m o d e r n a17) Inglheimerhausen (1448), 18) Strassburg (1261), 19) Spangenberg (1454), post restaurationem saec. X IX . erecta, habet actu (1943) sequ. c o n v e n ­20) Fulda, 21) St. Adelheidis (1688), 22) Leuchthofen (1727), 23) Beilstein tus F r a t r u m :(1637), 24) Arlon (1291); 1) Bamberg, 2) Straubing, 3) Wien, 4) Reichenhall (1934), ) Springiersbach 5a c m o n a s t e r i a M o n . O . C a r m . in: (1920), 6) Kirchwiedern, vel Dacic na Moravia, Czechoslovakia.1) Vilvoorde, 2) Haarlem, 3) Geldern, 4) Neukirchen. M artini, Deutsch. Kann., I. 77-604; Anal. O. Carm., I. 385/6; K o c h H . Germano-Hollandica, Prov. O. Carm.; vide: H o l l a n di a. H ub., Die Karmelitenklöster der Niederdeutschen Provinz (Freiburg 1889); Bull. Carm., II . 368/9; Felliger, Karmeliten-Orden und der deutsche Kaufmann in Mittelalter (K öln 1914). Gerocarne [Ierocaro, Hierocarni] i. Italia merid. (Calabria, prov. Catanzaro, % dioec. Mile to)Germaniae Superloris, P r o v i n c i a O. C a r m . c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Calabriae); fundat. a. 1574 (consensus Ep.definitive erecta a. 1348, complectens Bavariam, Austriam, Bohemiam, Hun- Miletensis 4. X I. 1574); cum i. Catal. a. 1765 appareat u t existens tune, periissegariam, Silesiam, Tyroliam; habuit ante suppressionem sequ. c o n v . F r a ­ videtur suppressione saec. X IX .trum : V en tim iglia, Carm. Ital., 25; Anal. O. Carm., I. 324; Bull. Carm., II.a) in Bavaria: 1) Abensberg (1398), 2) Augsburg (1270), 3) Bamberg 180/1.(1252), 4) Dinkelsbühl (1292), 5) Neustadt a. Saale (1352), 6) Neustadt a. 43 7Kulm (i I )> ) München, 8) Nördlingen (1401), 9) Nürnberg (1255), 10)Regensburg (1300), 11) Schweinfurt (1366), 12) Sparneck (1455), 13) Straubing Gerona [Gerunda] i. Hispania (Cataluña, prov. et dioec. Gerona)(1367), 14) Vogelsburg (1282), 15) Weissenburg (1325), 16) W ürzburg (1280); I. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Cataloniae); fundat. a. 1292 extra civi- tatem, ad ripam fluminis Ter; sed a. 1295 translat. intra civitatem , ubi conv.b) in territorioWürttemberg : 1) Esslingen (1271), 2) Heilbronn (1448), exstructus fuit; pertinuit usque ad a. 1342 ad prov. Aquitaniae, dein ad 43) Ravensburg (1349), ) Rottenburg (1292); prov. Maioricarum, ab a. 1354 ad prov. Catalon.; suppress, a. 1835.c) in Austria et Tyrolia: 1) Wien (1360), 2) Lienz, Tyrolia (1348), 3) Voits- Calahorra, Compend., 117; L ezana, Annales, IV . 458; Anal. O. Carm:,berg (1395), 4) Mistelbach (1439), 5) Lintern (1349); I. 454 -
 • 432 M O N A S T IC O N CARM EUTANUM M O N A S T lC O N CARM EUTANUM 433II. c o n v . F r . C . D . (prov. Catalon.), tit. S. Ioseph; fundat. 29. VI. 1591 Gibraleón [Onobalustaria] i. Hispania (Andalucía, prov. Huelva, dioec. Se­extra muros civitatis; suppress, a. 1835, convertitur in sedem officinarum Tele- villa)graphi et veetigalis. c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Baeticae); fundat. a. 1332 (non 1290, ut habet Lezana), ab Infante D. Alonso de la Cerda; suppress, a. 1835. S ilverio, Carni. Desc., V II. 119/20; Glorias Teres, de Cataluna, p. 45/7. Calahorra, Compend., 132/3; Lezana, Annales, IV. 451/2.Géronde [Gerunda] i. H elvetia (cant. Wallis, dioec. Sion, in valle Rodani)c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Narbonensis); fundat. a. 1425 in antiquo G ig n a c [Gignacum] i. Gallia (dép. Hérault, dioec. Montpellier)monasterio, quod a Carthusianis a. 1360 derelictum fuerat; pertinuit ab initio d o m u s S o r o r . I I I . O r d . C . D . Instituti « Carmel de S. Ioseph »;usque ad a. 1483 ad Congr. Mantuanam, seu potius erat una cum conv. X e fundat. a. 1917, in antiquo conv. Fratrum O. S. Fr., prope sanctuarium «N o­Selve et Mantova unus e primis conventibus in quibus ortum habuit reforma tre-Dame de Grâces ».Mantuana; a. 1483 transiit ad prov. Narbonensem; ab a. 1625 derelictus a % Le Carmel de S. Joseph., p. 29/30.Carm. ob nimiam distantiam, transiit in possession. Societatis Iesu. V aghi, Comment., 218/20; Étud. Carm., 1934, II. 172/4; Antoine, Carm. Gijón [Gigia Noega] i. Hispania (Leon, prov. et dioec. Oviedo) en France, I I I . 251/55. I. c o n v . F r . C. D . (prov. Burgensis), tit. BM. de M. Carmelo; fundat. 15. X . 1928 (decret. Nuntii Ap.)Gerrard’s Cross i. Anglia (co. Northampton, dioec. Northampton) Anal. C. D., III. 219.conv. Fr. C. D . (prov. Anglo-Hibern.); fundat. a. 1909. II. m o n a s t . M o n . C. D . ; fundat resp. inaugurat. 12. X I. 1947 (e monast. Madrid) in via: « Avenida del General Mola, 152 ».Gex [Gesia, Gesium] i. Gallia (Còte-d’Or, dép. Ain, dioec. Belley)c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Narbonensis); fundat. a. 1343 a D. Hugard, Ecos del Carmelo y Praga, dee. 1947, p. 322/23.comite de Join ville et Mornay; a. 1356 a Calvinistis incendio destructus, unacum ecclesia; restauratus post a. 1618, interveniente S. Francisco de Sales, : Gillingham i. Anglia (Dorset, dioec. Plymouth)E.po Genevensi; vers. 1650 introducitur ibi reforma Turonensis; suppress, a. m o n a s t . M o n . C. D . , tit. Infantis Iesu; fundat. a. 1925; translat.1790 transiit, post restaurationem cultus catholici, in possessionem Soror. a. 1945 ad Newbury (Berkr.); subiect. Ordinario.Ursulinarum, postea (1820) Monialium O. S. B., demum (1826) Sororum a Nov. Cat.Visitatione; a 1927 eccl. fuit demolita. (NB. forsan conv. appellatus « Cutia-cum », de quo in Bull. Carm., III. 36, est idem ac Gex). Girgenti, hodie Agrigento, i. Sicilia, vide: Agrigento . A n toin e, Carm. en France, I I I. 239/49. Gisors [Gisortium] i. Gallia (Normandie, dép. Eure, dioec. Rouen)Gibellina i. Sicilia (prov. Tràpani, dioec. Mazara) m o n a s t . M o n . C. D . , tit. Immac. Conceptionis; fundat. 28. X . 1631c o n v . F r . O . C a r m . (prov. S. Angeli); fundat. a. 1565; periisse videtur sumptibus D. Francisci de Subie c, consili arii regii; suppress, a. 1792, non fuitsuppressione saec. X IX ., cum a. 1765 adhuc existeret. repristinatum. Perez, ms., f. 142; V en tim iglia, Carm. Ital., 7; Anal. O. Carm., I. 323, Enchiridion, 137/8; Chron. d. Carmélites, IV. 558/63.Gibilrossa i. Sicilia (prope Palermo) Giuliana i. Sicilia (prov. Palermo, dioec. Monreale)c o n v . F r . O. C a r m . (prov. Montis Sancti); fundat. a. 1628; periit c o n v . F r . O. C a r m . (prov. S. Angeli); fundat. vers. 1537; suppress*suppress, saec. X IX . a. 1652 decreto Innocentii X . V en tim iglia, Carm. Ital., 9. Perez, ms., f. 120; Bull. Carm., II. 710.
 • 434 M O N A S T IC O N C A R M E IJT A N U M M O N A S T IC O N C A R M E I^ IT A N U M 435Glasgow-Langside [Glasquum] i. Scotia (dioec. Glasgow) Glovern (?) [GlobverniaJ i. Angliam o n a s t . M o n . C . D . , tit. N ativitatis BMV, ; fundat. a. 1918, subiectum conv. Fr. O. Carm. (prov. Angliae); fundat. a. 1269; suppress.O rdin ario. a.%i538. Anal. O. Carm., V I I . 175. N ov. Cat. Gmunden a. Traunsee [Gemunda ad Traunum, i. e. ad lacum Traun] i. Aus­Glasnevin-Dublin i. Hibernia (co. Dublin, prope civit. Dublin) tria superiori (dioec. Linz)c o n v . F r a t r u m I I I . O r d . r e g . C . D.; fundat. vers. 1820, cum m o n a s t . M o a . C. D . , tit. Iesu, Mariae, Ioseph; fundat. a. 1828 e mo­asylo pro caecis; transiit postea in «Great National Asylum» et a Fratribus nast. Prag, in domo quae pertinebat ad fratres quosdam nomine Traweger,derelictus fuit. in qua vita commun. initium habuit 5. V II. 1828; nov. monast. erigitur ab R ushe, Carm. i. Ireland, 296. a. 1832, nova eccl. consecratur 5. V i l i . 1835; est sub iurisd. Ordinarii. Oberchristi, F lor., Das Kloster der Karmelitinnen in Gmunden (GmundenGlembocz [Glemboka] i. Polonia (Ucraina (?), dioec. Pzremysl) 1928).c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Polon.); fundat. a. 1603 apud eccl. S. Annae,prope Glembocz; suppressus saec. X IX . (?). Goa, insula et civitas ad occid. plagam Indiar. Or. I. c o n v . M i s s . F r . C. D . (Congr. Ital.), tit. BM. de M. Carmelo; fun­ Bull. Carm., II. 321. dat. 25. IV. 1620 per P. Leandrum ab Annunt., ad collem orientalem civitatis; interiit a. 1709, cum omnes Religiosi, qui non erant nationis Lusitanae, decretoGlebokie [Glembocium] i. Polonia seu Russia alba (dioec. Wilna) Regis Portugalliae, inde eiecti fuerunt, ac conv. traditus fuit Congregationic o n v . F r . C . D . (prov. Polon., dein Lituaniae), tit. Assumptionis BV.; Oratorii S. Philippi Nerei.fundat. 29. X I. 1646, ab Ill.mo D. Ios. Korsak, Palatino Micislaviensi; huncin finem, ut Carm. operam darent reducendis a schismatf Ruthenis; suppres­ II. c o n v . ( a l t e r ) M i s s . F r . C. D . , tit. S. Teresiae; fundat.sus fuit a. 1842. a. 1630 (al. 1651), extra urbem, in loco «a Lacuna», prope eccl. S. Thomae, ut collegium studiorum; sed propter interminabiles contradictiones inter Enchiridion, 227; A G . 91, a. Lusitanos et Italos clausus ca. a. 1654. Enchiridion, 82, 246; Chronicle, II. 1222/45; Chron. C. D. Port., II. 785-Glen Osmond i. Australia, vide: A d e l a i d e . 6; I I I . 295/305; Iyouis, Annales, II. 86/91; A G . 261, a: relatio fundat; A G . 263, i: n otit. ca. suppress; Reg. Mission., V ., n. 104 (Act D ef. Gen. 9. I. 1630).Glenvale-Newry i. Hibernia (co. Down, dioec. Dromore)m o n a s t . M o n . C. D., tit. Immac. Cordis Mariae; fundat. a. 1929; Godella i. Hispania (prov. et dioec. Valencia)sub iurisd. Ordinarii. 4r-m o n a s t . M o n . C. D . , tit. SS Ioseph et Teresiae; fundat 4 I. 1925 I e monast. Valencia (S. Jos. et Ter.) per M. Cariota a S. Teresia; sub iurisd. Ordinis. N o v. Cat. Misionera oculta, 0 la Rev. M. Cariota de S. Teresa. . . (V alencia 1945); E l M. Carm., X X V I . (1925), 186; Reg. Rescr., X X I X . 9/10.Gloucester [Glocestria, Globcestriensis] i. Anglta (West Midland, co. Gloucester) Gombroon, vel Gumbrun, vide: B a n d e r Abbas.c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Angliae); fundat. a. 1269 vel 1273, veliuxta alios a. 1280, a Regina Eleonora, uxore Eduardi I; ampliatus a. 1337; Gonzaga i. Italia sup. (Lombardia, prov. et dioec. Mantova)suppress, a. 1538. c o n v . F r . O . C a r m . (Congr. Mantuan.); fundat. 23. III. 1580 a Duce L ezana, Annales, IV . 410; White Friars, 265/6. Gulielmo Gonzaga, apud eccl. « S. Maria dei Miracoli », quae prius fuerat Ere-
 • 436 M O N A S T IC O N CARM EUTANUM M O N A S T IC O N CARM EUTANUM 437mitar. S. Aug.; destructus incendio a. 1600, post restaurationem denuo des- S. Hieronymi, extra oppidum in pago Redone; suppress, a. 1797; hodie con­tructus a militibus gallis a. 1734; restauratus a. 1744; derelictus a Carm., de­ ventum est hospitale, et eccl. subsidiaria paroeciae.creto Imperatoris, a. 1780. A G . O. Carm ., Cod. I . V en et., p. 76; V en tim iglia, Carm. Ital., 43; Guer- V aghi, Comment., 360; V en tim iglia, Carm. Ital., 51; A rtiolo, A n t., Cenni rini P., I Carmelitani a Brescia (1947), P- 74 5 ¡ , 88/90. storico-religiosi sull’Immagine della B V M . dei Miracoli (Gonzaga 1934), p. 15/7. Gowen i. America sept. (U. S. A., Oklahoma).Gorgona [Gorgonia], insula in mari Thyrreno (prov. Livorno) d o m u s M i s s i o n i s F r . C. D . (prov. Aragoniae), tit. S. Teresiae;c o n v . F r . O . C a r m . ; fundat. a. 1518 (Motu proprio 12. V I. 1518), fundat. vers. 1920 a Patribus prov. Aragon., qui a. 1914 e Mexicano territo­quo nominatur P. Stephanus de Bassignana, prov. Lombard., ut gubernator rio cedere coacti erant; derelicta esse videtur post a. 1927.dictae insulae cum facultate erigendi ibi conventum. Estado de la Prov. de Aragón (1927), p. 108. Bull. Carm., I. 470/1. Goyana [Goyanna Villa] i. America merid. (Brasil, Pernambuco)Gorizia, german. Görz, [Goritia] i. Italia Friulana (prius Austria) c o n v . F r . O . C a r m . (prov. Bahia-Pernambuco); fundat. a. 1636 ec o n v . F r . C. D . (prov. Coloniensis, dein ab a. 1701 Austriae), tit. Annun- convento Bahia; ibi introducta reforma Turonensis a. 1677 (approbantur decre­ 1tiationis B V ; fundat. 10. . 1648 apud eccl. S. Rochi, sed vita regul. initium ta pro reforma Goyanensi 19. X . 1695); ex hoc conv. reforma Turonensis inhabuit, in novo conv., 10. V II. 1651; suppressus a. 1782, ab Imperat. Iose- alios conv. invecta est, ut Recife, Rio Real, Parahyba, cum proprio Commis­pbo II, quia tunc in ditione Austriaca. sario Generali pro Reformatis; Commissariatus iste habuit aliquot Missiones apud Indios; conv. adhuc existit sub prov. Pernambuco. Enchiridion, 232; A G . 210, n: docum . quoad fun dat. Anal. O. Carm., I. 664/5, 649; Sá, Memorias, 42/3; Bull. Carm., II. 662/ 5; Il M . Carm., I I I . (1917), 50, 51.Gorlago [Gurgulagiumj i. Italia sup. (prov. et dioec. Bergamo, in valle Tre- scorre) Gracia i. Hispania (Cataluña, suburbium Barcinonae)c o n v . F r . O . C a r m . (Congr. Mantuan.); fundat. a. 1472 (confirm, c o n v . F r . C . D . (prov. Catalon.), tit. N. S. de Gracia; fundat. 17. I.apost. 2. V. 1475), prope castrum S. Stephani, apud eccl. S. Mariae Angelorum, 1626 a D. José Dalmau; suppress, a. 1835; eccl. adhuc superest.ex donatione D.