Gis 5 vystup_2012

 • 1,397 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,397
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Geografické informační systémyVýstupní funkce GIS • vizualizace výstupů • GIS pro kartografii • distribuovaný GIS
 • 2. Funkční nástroje GIS funkce pro pořizování dat (vstup dat) údržbové a manipulační funkce (správa dat) funkce na analýzu dat (analýza dat) výstupové funkce (výstup dat)
 • 3. Výstupy GIS tabulky reporty negrafické modelyvýstupy GIS schéma geodatabáze grafické
 • 4. Výstupy GIS negrafické mapy animacevýstupy GIS 3-D grafické modely grafy diagramy
 • 5. Grafické výstupy GIS mapa barevné tištěné poster jednobarevné výstupy GIS rasterizované v původním formátu digitální interaktivní neinteraktivní
 • 6. Grafické výstupy GIS mapa  animace  základní výstup  dynamické mapy a grafy  nutné zapojení kartografie  video, animovaný GIF  rozdíly v tvorbě elektronické a tištěné mapy  využití speciálních sw a nadstaveb pro kartografickou tvorbu (Maplex, webové mapy a atlasy) 6 Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
 • 7. Grafické výstupy GIS modely  interaktivita 7 Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
 • 8. Mapový poster
 • 9. GIS pro kartografii
 • 10. Communication Paradigm (Arthur H. Robinson, 1952)Source: Dent, Borden D. 1985. Principles of Thematic Map Design. Reading, Mass.:Addison- Wesley Publishing Co., p. 13
 • 11. GIS a kartografie program atlas grafický mapy jsou používány k mapa vizualizaci prostorových dat prostředí GIS digitální GIS nástrojem pro kartografický model sběr, ukládání, analyzování i vizualizaci geodat digitální model území kartografická pravidla jsou jen v omezené míře součástí GIS realita programů Kraak, Ormeling 2003 13
 • 12. The whole process can be in principle divided into two stages:1. Design of the atlas conception,2. Production and distribution of the atlas.
 • 13. Analyse of atlas users and their Project submission of the Proposal of work schedule, budget needs electronic atlas and the team of executives Proposal of technical and technological Data model creation: execution data collectionproposal of the concept of the atlas data editing Creation of the map scale model conversion Production of the atlas analyses Creation of the maps Verification Proposal of the graphical user interface Verification of the maps Creation of the graphical user interface Proposal of the atlas structure Atlas completion Proposal of the content of the pilot map Atlas verification Creation of the pilot map Atlas reproduction Budget specification Final publishing and distributing of the atlas Atlas concept approval
 • 14. Technologie výroby ArcGIS 9.2 ArcView  tvorba datového modelu atlasu (digitalizace, analýzy)  návrh znakového klíče  tvorba kartografického modelu  sestavení map  data ve formátech SHP a Personal Geodatabase Adobe Photoshop a Adobe Illustrator  zpracování rastrové grafiky (fotografie, DMR)  vektorové grafiky (grafy, legendy, popisky v mapě, měřítka) Adobe InDesign  sestavení mapových listů a celého atlasu 16
 • 15. Postup tvorby elektronických mapa atlasůGIS• tvorba a správa databáze, analýzy• vizualizace dat a tvorba mapových listů elektronického atlasu• programy platformy ArcGIS 9.2, licence ArcEditor export do formátu elektronické mapy • export mapového listu formátu ArcGIS (MXD, Shapefile, Personal Geodatabase) do formátu SVG (HTML) • program MapViewSVG 6.2.6 tvorba GUI a publikování atlasu na Internetu • úprava zdrojových kódů elektronických map • tvorba grafických prvků GUI atlasu • programování webového rozhraní atlasu (HTML) • správa souborů www na vzdáleném serveru • programy: PSPad 4.5.2, Adobe Photoshop CS3, Adobe Dreamweaver CS3, WinSCP 3.8.2 GUI – Grafical User Interface
 • 16. Proposal of the concept of the atlasa. Proposal of the technical and technological executionb. Creation of the map scale model  key parts are: front page, content page, electronic maps, other pages (user guide, metadata, links, methodical instructions, etc.)  scale model
 • 17. Proposal of the concept of the atlasc. Proposal of the graphical user interfaced. Proposal of the atlas structuree. Proposal of the content of the mapsf. Creation of the pilot map
 • 18. mashup aplikace20
 • 19. Mashup aplikace • Mashup = hybridní webové aplikace kombinující data z více než jednoho zdroje do jediného integrujícího prostředí • jen část těchto hybridních aplikací (mashapů) jsou mapové – mapa je v tomto případě využita jako integrační prostředí pro data různých databází • k vytvoření mashup aplikace se využívá techniky API – Application Program Interface (aplikační programové rozhraní) – základní princip je takový, že do své webové stránky včlením odkaz na program existující na určitém serveru (např. Google Maps nebo Google Charts) a tento program mi poté bude na dálku do mého webu vkládat např. interaktivní mapu21 nebo grafy
 • 20. Příklady • mapový podklad pro aplikaci: Google Maps (maps.google.com), Mapy.CZ, Mapy.Atlas.CZ • připojená data: databáze tektonických jevů (Národní geologická služba Spojených států USGS), databáze fotografií (Flickr.com), informace o silničním provozu (dopravniinfo.cz), prodej realit, propojení článků Wikipedie s Google Earth http://earthquakes.tafoni.net/ http://www.rowas.cz/ck/cs/cestopisy/g- animace/2006/00041.xhtml;jsessionid=B15F1722 EC990AF9FED617C4D961838EC7
 • 21. Další příklady www.ct24.cz/clanky-na-mape http://katastr2.appspot.com www.bezrealitky.cz www.Webcams.cz www.kafevemeste.cz http://radar.meteopress.cz
 • 22. Distribuovaný GIS
 • 23. GIServicesGISystems
 • 24. Distribuovaný GIS1. požadavek na mobilní a distribuované komponenty  GIS komponenty, ať již fyzicky uložené na kterémkoliv počítači v síti internet, mohou být bez omezení využívány kterýmkoliv jiným počítačem na základě z něho vyšlého požadavku2. data by v distribuovaném GIS měla být distribuovaná (dostupná z kteréhokoliv místa v internetu) a vzájemně zaměnitelná (data z různých zdrojů bude možně integrovat v jedné aplikaci)Distribuovaný GIS základem pro prostorovou infrastrukturu, např. evropskou prostorovou infrastrukturu INSPIRE 27
 • 25. Standardy distribuovaného GIS problém při vývoji mapových aplikací označitelných jako distribuovaný GIS = nejednotnost v používaných technologiích pro zpřístupnění elektronických map a GIS služeb na internetu  nutnost standardizace OpenGIS konsorcium (OGC)  nezisková mezinárodní organizace;  cíl: vytvářet podmínky pro zpřístupnění web-GIS aplikací  stanovení standardů, které lze všeobecně uplatňovat při vývoji nových webových mapových aplikací a programů standard OGS pro webové služby 28
 • 26. Standardy webových služeb pro GIS služba sjednocující přístup webových klientů k datům mapových serverů tenký – tlustý klient adresa služby  WMS: Web Map Service  nejrozšířenější  uživatel přijímá rastrový obraz mapy (gif, png)  nelze využívat k dalším analýzám  WFS: Web Feature Service  sdílení vektorových dat (formát GML)  z toho plynoucí nevýhody pro autorská práva  pro analýzy GIS plnohodnotné 29
 • 27. Standardy webových služeb pro GIS  WCS: Web Coverage Service  sdílení rastrových dat (formát GeoTIFF)  pro analýzy GIS plnohodnotné  WPS: Web Processing Service  provádění GIS analýz na serveru  CSW: Catalog Service for Web  katalogové služby pro vyhledávání metadat o existujících datech a službách30
 • 28. Jak využijete standardů pro WebGIS? jako zdroje (doplňujících) informací jako mapový podklad pro své aplikace, mapové výstupy jako zdroj georeferencovaných podkladů pro georeferencování vlastních dat jako technologii pro publikování, sdílení a distribuci informací 32
 • 29. Metainformačníkatalog
 • 30. WMS pro data ČR MŽP – CENIA  http://geoportal.cenia.cz/ Informační systém ochrany přírody, AOPK  http://portal.nature.cz/ Ústav pro hospodářskou úpravu lesů  http://geoportal2.uhul.cz/ Česká geologická služba  http://www.geology.cz/extranet/geodata/mapserver/wms
 • 31.  SOWAC GIS (GIS for Soil and Water Conservation), Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy  http://www.sowac-gis.cz/wms.php VÚV TGM  http://www.dibavod.cz/ GEPRO  http://www.gepro.cz/geodezie-a-projektovani/tipy-a- triky/wms/wms-sluzby-v-cr/
 • 32. WMS – svět Slovensko  Mapový server Slovenskej Agentúry Životného prostredia  http://atlas.sazp.sk/ Německo  http://www.wheregroup.com/de/WMS_Dienste Svět  online mapové služby ESRI  http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisonline/standard -maps.html
 • 33. INSPIRE Infrastructure for Spatial Infromation in Europe iniciativa Evropské komise Směrnice EK a ER (5/2007) cíl:  vytvořit evropský legislativní rámec pro vybudování evropské infrastruktury prostorových informací  sjednocení a zpřístupnění prostorových dat EU
 • 34.  http://www.cenia.cz/inspire http://www.ec-gis.org/inspire/ http://geoportal.cenia.cz/
 • 35. Aplikace GIS geologický průzkum územní plánování ochrana přírody krizový management kartografie meteorologie“Množství aplikací GIS je limitováno pouze naší představivostí, jak jej lze využít.” Jack Dangermond, prezident firmy ESRI a jeden ze zakladatelů GIS vůbec. strana 40
 • 36. Aplikace GIS  geologický průzkum  ochrana přírody  krizový management  kartografie (Atlas podnebí)  meteorologie  vzdělávání  územní plánování Dále: Rapant, Geoinformatické technologie, s. 9-1341
 • 37.  “Množství aplikací GIS je limitováno pouze naší představivostí, jak jej lze využít.” Jack Dangermond, prezident firmy ESRI 42
 • 38. Pro samostudium
 • 39. katedra geografiejiri.smida@tul.cz