แบบทดสอบ

2,509 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,509
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
832
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบทดสอบ

  1. 1. แบบทดสอบรายวิชา เคมี ว.40225 เรื่อง เคมีอินทรี ย ์ระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 20 ข้ อคะแนน 20 คะแนน เวลา 1 ชั่วโมง1. จงเติมข้อความในช่องว่างให้ถูกต้อง 4 คะแนน หมู่ฟังก์ ชัน ชื่อหมู่ฟังก์ ชัน ชนิดของสาร - OH -O– Oxy O C H Ketone O C OH Amide O C O Amino2. จงอ่านและเขียนชื่อสารต่อไปนี้ 5 คะแนน ข้ อที่ เขียนสู ตรโครงสร้ าง อ่ านสู ตรโครงสร้ าง CH3 CH2 - CH - CH - CH 2 - CH 3 2.1 CH3 CH2 - CH 3
  2. 2. ข้ อที่ เขียนสู ตรโครงสร้ าง อ่ านสู ตรโครงสร้ าง สามัญ หรือ IUPAC 2.2 2,3-dimethylhexene 2.3 Para-Diethylbenzene CH3 2.4 CH3 - C - CH2CH3 OH 2.5 benzoic acid O 2.6 OH O 2.7 C O - CH - CH3 CH3 2.8 propyl-2-methylpropanoate O CH3 2.9 CH3 C CH2 - CH - CH3 CH32.10 CH3 - CH - NH 2
  3. 3. 3. จงเขียนไอโซเมอร์ของ C6H14O 1 คะแนน4. จงเขียนปฏิกิริยาเคมีและบอกชื่อปฏิกิริยาและชื่อของผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง 6 คะแนน 4.1 Cyclohexane กับ Cl2 4.2 2 – Methylpropanol กับ KMnO4 4.3 (CH3)2CHCH2COOH กับ CH3(CH2)2CH2-OH 4.4 C2H5COOCH3 กับ NaOH
  4. 4. 4.5 จงเตรี ยมButanone 4.6 จงเตรี ยมยูเรี ย5. จงเรี ยงลาดับจุดเดือดจากมากไปหาน้อยของสารต่อไปนี้ CH3CH2CH2CH3 , CH3CH2CHO , CH3COCH3 , CH3CH2CH2OH พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 2 คะแนน6. จงเรี ยงลาดับการละลายน้ าจากมากไปหาน้อยของสารต่อไปนี้ CH3CH2COOH , CH3(CH2)3COOH (CH3)2CH-CH2COOH พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 2 คะแนน

×