Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
สังคม
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

สังคม

 • 1,324 views
Published

 

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,324
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
7
Comments
0
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. การพัฒนาสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • 2. กรอบการนำเสนอ
  • กรอบแนวคิดการพัฒนาสังคม ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบัน
  • ประเด็นท้าทาย
  • ข้อเสนอยุทธศาสตร์เพื่อจัดการกับประเด็นท้าทาย
 • 3. กรอบแนวคิดการพัฒนาสังคม ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • พัฒนาคนไทยให้มีผลิตภาพสูงขึ้น & มีจิตสำนึกไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
  • มีระบบที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
  • มีการใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคมและทรัพยากร ธรรมชาติอย่างเหมาะสม
  การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติ & สิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนา คนและสังคม
 • 4. คุณภาพ / ผลิตภาพ ต่ำ & ปรับตัว ไม่ทัน ปัญหาการบริหาร จัดการ ไม่ตระหนัก ในคุณค่า & นำ ทุนทางสังคมมา ใช้ประโยชน์ ความยากจน & การกระจายรายได้ สภาพแวดล้อม & สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา คุณภาพชีวิต สถานการณ์ & ปัญหาของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน
 • 5. ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ KBS/KBE แรงขับเคลื่อน ภายนอก การจัดระเบียบโลกใหม่ แรงขับเคลื่อน ภายนอก สถานการณ์ & ปัญหาของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน คุณภาพ / ผลิตภาพต่ำ & ปรับตัวไม่ทัน ปัญหา คุณภาพชีวิต ปัญหาการบริหาร จัดการ ไม่ตระหนัก ในคุณค่า & นำทุนทางสังคมมา ใช้ประโยชน์ ความยากจน & การกระจาย รายได้
 • 6. เร่งรัด / ปรับวิธีดำเนินการ
  • พัฒนาคุณภาพคนไทย
  • พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม
  • ธรรมาภิบาล
  ให้ความสำคัญกับ ทุนทางสังคม & นำมาใช้ประโยชน์มากขึ้น ประเด็นท้าทาย
 • 7. ข้อเสนอยุทธศาสตร์ เพื่อจัดการกับประเด็นท้าทาย
 • 8. การพัฒนาศักยภาพคน
  • เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้
  • การผลิตกำลังคนที่เน้น Demand-Driven
  • ปรับปรุงระบบการส่งเสริมสุขภาพ & การป้องกันโรค
  • การฝึกอาชีพในชนบท -> เศรษฐกิจชุมชน
  • เร่งปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (Supply to Demand Driven)
 • 9.
  • สร้างหลักประกันความมั่นคง และการออม
  • จัดกระบวนการกลไกเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาสังคมในการจัดสวัสดิการสังคมของชุมชน
  • ปรับระบบข้อมูลให้ชี้ถึงตัวคน และมุ่งการเตือนภัย / เฝ้าระวัง โดยชุมชนมีส่วนร่วม
  • เสริมสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านยาเสพติดในสถานศึกษา / อุบัติภัย
  การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม
 • 10. การสร้างระบบการบริหาร จัดการ
  • เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรนอกภาครัฐ และ อปท .
  • ใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม
  • พัฒนาและปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการในหน่วยงานทุกระดับ
  • พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในทุกระดับ
 • 11. การเสริมสร้าง & พัฒนาทุนทางสังคม
  • รณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญ & การใช้ประโยชน์ทุนทางสังคม
  • จัดทำ Social Capital Mapping
  • พัฒนากลไกให้ทุกฝ่ายมี ส่วนร่วมในการพัฒนาทุนทางสังคม
  • เร่งฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดีงาม
  • สนับสนุนค่านิยมที่ถูกต้อง
  • ส่งเสริมการสังเคราะห์วัฒนธรรม / ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • 12. ข้อเสนอยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การพัฒนาศักยภาพคน
  • เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้
  • การผลิตกำลังคนที่เน้น Demand Dr
  • การฝึกอาชีพในชนบท
  • ปรับปรุงบริหารจัดการ
  • สุขภาพ & การป้องกันโรค
  การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม
  • สร้างหลักประกันความมั่นคง & การออม
  • จัดกลไกเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาสังคมในการ
  • จัดสวัสดิการชุมชน
  • ปรับระบบข้อมูล มุ่งเตือนภัย / เฝ้าระวัง โดยชุมชนมีส่วนร่วม
  • เสริมสร้างระบบการคุ้มครองฯอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะยาเสพติดในสถานศึกษา / อุบัติภัย
  การสร้างระบบการบริหารจัดการ
  • เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ องค์กรนอกภาครัฐ และ อปท .
  • ใช้มาตรการการเงินการคลัง
  • พัฒนาและปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการในทุกระดับ
  • พัฒนาระบบธรรมภิบาลในทุกระดับ
  การพัฒนา ทุนทางสังคม
  • รณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญ & การใช้ประโยชน์
  • จัดทำ Social Capital Mapping
  • เร่งฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดีงาม & สนับสนุนค่านิยมที่ถูกต้อง
  • พัฒนากลไกให้ทุกฝ่ายมี่ส่วนร่วมในการพัฒนาทุนทางสังคม
  • ส่งเสริมการสงเคราะห์วัฒนธรรม / ภูมิปัญญาท้องถิ่น