• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu - www.jinekolojivegebelik.com
 

Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu - www.jinekolojivegebelik.com

on

 • 11,167 views

Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu - www.jinekolojivegebelik.com

Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu - www.jinekolojivegebelik.com

Statistics

Views

Total Views
11,167
Views on SlideShare
8,957
Embed Views
2,210

Actions

Likes
2
Downloads
0
Comments
0

15 Embeds 2,210

http://www.jinekolojivegebelik.com 2129
http://www.slideshare.net 32
http://www.tipfakultesi.org 17
http://tipfakultesi.org 12
http://webcache.googleusercontent.com 4
http://209.85.129.132 3
http://74.125.77.132 3
http://66.102.9.104 3
res://ieframe.dll 1
http://209.85.135.104 1
http://74.125.47.132 1
http://209.85.229.132 1
http://64.233.183.104 1
http://64.233.183.132 1
http://209.85.135.132 1
More...

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu - www.jinekolojivegebelik.com Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu - www.jinekolojivegebelik.com Presentation Transcript

  • Ovaryan Hiper stimülasyon Sendromuna Yaklaşım Dr. Mert TURGAL 23.03.2007
  • OHSS
   • OHSS nedir?
   • Patofizyolojik süreçler nasıl işler?
   • Risk faktörleri nelerdir?
   • Klinik bulgular nedir?
   • OHSS önlenebilir mi? Nas ı l?
   • Tanı nasıl konur?
   • Yaklaşım ve tedavi nasıl olmalıdır?
  • OHSS nedir?
   • OHSS, ovulasyon indüksiyon tedavilerine verilmiş bir aşırı cevaptır. hCG’ ye aşırı hassasiyet ? Hipersensivite?
   • İ y atrojenik bir komplikasyondur.
    • Gonadotropinler
    • Klomifen sitrat
    • GnRH agonist
    • GnRH antagonist
   • Luteal fazda veya erken gebelikte izlenebilir.
   • Early/Late onset OHSS
   • Spontan /Oİ, Tekil/ Çoğul, Molar gebelikler
  • Epidemiyoloji
    • 1943: OI için gonadotropin kullanımı ve ilk OHSS vakalar ı
    • İnsidans:
    • O İ hastalarında % 3-23
    • Hafif : % 8-15
    • Orta: % 1-7
    • Şiddetli: % 1-1.8
    • IVF sikluslarında % 0,6-10
    • Şiddetli % 2
    • Golan s ınıflaması: OHSS insidansı -> % 33
    • PCOS: % 24.7
  • Epidemiyoloji
    • 1951 ve 1958: İlk ölümlü vakalar
    • Mortalite oranı: 1/45.000-1/500.000
    • Ölüm nedenleri:
    • ARDS
    • Serebral İnfarkt
    • Hepatorenal yetmezlik
  • Patofizyoloji
   • overlerdeki kistik genişlemeler
   • ve
   • kapiller permeabilite artışı
  • Patofizyoloji
   • MA < 200.000 -> ekstravazasyon
   • Albumin, Ig G ve Ig A ↓
   • Ig M, α -2 makroglobulin ↑
   • β -lipoproteinler ↑
  • Patofizyoloji
   • I- P rorenin–renin–angiotensin (RAS) sistemi
   • Carbonell LF . Fertil Steril 2002;77(6):1256–60
   • Teruel MJFertil Steril. 2001;76(6):1232-7
  • Renin-Anjiotensin Sistemi
   • Ovaryan RAS, renal RAS’ den bağımsız çalışır.
   • Prorenin ve renin teka hücrelerinde sentezlenir.
   • Prorenin folliküler sıvıda plazmadan 10 kat ↑
   • hCG -> ovaryan prorenin ↑
   • ↑ gonadotropin -> Prorenin
       • Renin
       • Anjiotentensinojen
       • Anjiotensin II
  • Renin-Anjiotensin Sistemi
   • RAS aktivasyonu
   • Arterial vazokonstriksiyon
   • Permeabilite
   • Prostoglandin sentezi Aldosteron sentezi
   • Anj iogenezis
  • Patofizyoloji
   • I- P rorenin–renin–angiotensin (RAS) sistemi
   • Carbonell LF . Fertil Steril 2002;77(6):1256–60
   • Teruel MJFertil Steril. 2001;76(6):1232-7
   • II- İmmün sistem -> Sitokinler
   • Raoul O, J Soc Gynecol Investig , 2004, Vol. 11, No. 7
   • Whelan JG. Fertil Steril 2000;73(5):883–96
   • Revel A , Fertility and Sterility 1996; 66: 66±71
  • Sitokinler
   • I nsulin-like G rowth F actor I (IGF-1)
   • Epidermal Growth Factor (EGF)
   • Transforming Growth Factor (TGF α ve β )
   • Platelet-Derived Growth Factor (PDGF)
   • Interleukinler (IL-1 β , IL-6, IL-8)
   • Endotelin-1
  • Patofizyoloji
   • I- P rorenin–renin–angiotensin (RAS) sistemi
   • Carbonell LF . Fertil Steril 2002;77(6):1256–60
   • Teruel MJFertil Steril. 2001;76(6):1232-7
   • II- İmmün sistem -> Sitokinler
   • Raoul O, J Soc Gynecol Investig , 2004, Vol. 11, No. 7
   • Whelan JG. Fertil Steril 2000;73(5):883–96
   • Revel A , Fertility and Sterility 1996; 66: 66±71
   • III- Vascular endothelial growth factor ( VEGF)
    • Molskness TA. HumReprod 2004;19(4):822–30.
  • V ascular E ndothelial G rowth F actor VEGF
   • Anjiogenik sitokin
   • Glikoprotein
   • Vasküler endotelin potent stimülatörü
   • Permeabilite ↑ , Histaminden 1000 kat güçlü etki
   • Folliküler büyüme, ovaryan anjiogenezis ve corpus luteum fonksiyonlarına etkili
  • VEGF
   • Rekombinant VEGF  OHSS benzer i etki
   • VEGF seviyeleri ile OHSS’nin şiddeti koreledir.
   • Levin ER , J Clin Invest. 1998 1; 102
   • Spesifik VEGF antiserum  Permeabilite ↓ ( ~ %70)  tedavi (?)
   • McClure N ve ark . Lancet 1994;344:235–6
   • ↑ HCG seviyeleri  Granülosa Hc.  VEGF ↑
   • Pellicer ve ark, Fertility and Sterility,  1999 , 482-489
   • GnRH agonist  VEGF salınım ve reseptör ↓
   • Yoshimitsu ve ark, F ertility and Sterility, 2004
  • Patofizyoloji
  • GENETİK
   • FSH reseptör gen mutasyonu
   • Transmembran reseptörde integral değişiklik
   • Bazal aktivite ve hCG duyarlılığında artış
   • Ovarian hyperstimulation syndrome due to a mutation in the follicle-stimulating hormone receptor, Delbaere A, Biomedicine & Pharmacotherapy, 58 (2004) 407–409
  • Normal FSH Resept ör Mutant FSH Reseptör hCG β AC hCG FSH FSH α γ AC β α γ hCG FSH FSH r esept ör Sinyal Yok AC α α β γ AC α β γ FSH r esept ör FSH hCG α
  • Patoloji
   • Makroskopi: - genişlemiş ve ödemli overler
   • - multipl kistik yapılar
   • - hemoraji alanları
   • Mikroskopi: - multipl hemorajik kist (C.luteum)
   • - hemorajik teka lutein kistleri
   • - stromal ödem
  • Risk Faktörleri
   • Yaş ↓
   • Kilo ↓
   • PCOS
   • Yüksek doz gonadotropin kullanımı
   • Yüksek/hızla yükselen serum E2 düzeyi
   • ( > 4000 pg/ml)
   • Follikül sayısı >35
   • Geçirilmiş OHSS öyküsü
   • Gebelik
   • GnRH protokolü
   • hCG ile luteal faz desteği
  • KORUNMA
   • Oİ siklusu öncesinde OHSS açısından yüksek riskli hastaları saptamak:
   • 30 yaş ↓, PCOD (+)
   • Bu gruptaki hastalara kişiye özel step-up tedavi uygulanmalıdır.
   • Yüksek riskli hastalara GnRH agonist supresyonu sonrası en düşük gonodotropin dozu başlanmalıdır.
   Whelan. Ovarian hyperstimulation syndrome. Fertil Steril 2000
  • KORUNMA
   • Oİ sırasında ;
   • - abdominal rahatsızlık,
   • - massif folliküler büyüme,
   • - hızla yükselen veya 5000 pg/mL ↑ serum E 2 düzeyleri
   • - OHSS’nin erken belirtilerini gösteren hastalar dikkatli değerlendirilmelidir.
   • OHSS gelişim riski açıkça belli olan hastalarda hCG yapımı ertelenmelidir (Coasting) . Plazma E 2 düzeyi azaldıktan sonra hCG yapılabilir.
   Whelan. Ovarian hyperstimulation syndrome. Fertil Steril 2000
  • KORUNMA
   • OHSS açısından yüksek riskli olan hastalara hCG dozu 10.000 IU yerine 5.000 IU yapılabilir.
   • OHSS’ nin önlenmesi için yüksek riskli hastalara IVF sikluslarında oosit pick-up öncesi profilaktik intravenöz albumin verilebilir.
   Whelan. Ovarian hyperstimulation syndrome. Fertil Steril 2000
  • KORUNMA
   • IVF sikluslarında embriyolar dondurularak transfer ertelenmeli ve OHSS bulguları tamamen düzeldikten sonraki stümüle edilmemiş siklusun luteal fazında transfer yapılmalıdır.
   • ET yapılan hastalara ovaryan steroidogenezi baskılamak için yüksek Progesteron verilebilir.
  • KORUNMA
    • Luteal faz desteği için progesteron kullanılmalıdır.
    • HCG ile destek OHSS riskini arttırır.
    • KOH sikluslarında tüm folliküller aspire edilerek IVF siklusuna geçilebilir.
  • KLİNİK Semptom ve Bulgular
   • Bulantı ve kusma
   • Karın şişliği
   • Diare
   • Hızlı kilo artışı
   • Oligüri/Anüri
   • Hipovolemi
   • Hemokonsantrasyon
   • Lökositoz
   • Elektrolit düzensizlikleri (Na ↓ , K ↑)
   • A sit
   • Plevral effüzyon
   • Perikardiyal effüzyon
   • Dispne
   • Hiperkoagülabilite
   • Pulmoner emboli
   • Tromboz sekelleri
   • ARDS
   • Multipl Organ Yetmezliği
  • OHSS Golan A, Ovarian hyperstimulation syndrome: an update review. Obstet Gynecol Surv. 1989 Jun;44(6):430-40.
   • Hafif Over Boyutu: 5-10 cm
   • Grade I :Abominal rahatsızlık ve gerginlik
   • Grade II :Grade I + bulantı, kusma ve/veya diare
   • Orta Over Boyutu: 10-12 cm
   • Grade III :Grade II + USG’ de asit bulguları
   • Ciddi Over Boyutu: 12 cm ↑
   • Grade IV :Grade III + Klinik olarak belirgin asit ve/veya plevral effüzyon ve dispne bulguları
   • Grade V :Grade IV + Hipovolemi, hemokonsantrasyon,
   • kan viskozitesinde artış, hiperkoagülabilite, renal perfüzyon ve fonksiyonlarında bozulma
  •  
  •  
  • OHSS ( Navot D, 1992 )
   • C İDDİ
   • Değişik boyutta büyümüş over
   • Masif asit ± hidrotoraks
   • Hematokrit > % 45
   • WBC > 15.000
   • Oligüri
   • Kreatinin 1.0-1.5
   • Kreatinin klerensi > 50 ml/d a k
   • Karaciğer disfonksiyonu
   • Anazarka ödem
   • KRİTİK
   • Değişik boyutta büyümüş over
   • Karında gerginlik ± hidrotoraks
   • Hematokrit > % 55
   • WBC > 25.000
   • Oligüri
   • Kreatinin > 1.5
   • Kreatinin klerensi < 50 ml/dak
   • Tromboemboli
   • ARDS
  • İZLEM
   • Grade I: Ayaktan takip edilebilirler.
       • Ağır fiziksel aktivite kısıtlanması dışında ek
       • tedavi gerektirmez.
       • Genelde 10-14 günde kendini sınırlar.
   • Grade II ve III: Hospitalizasyonu hekimin klinik kararına bağlıdır.
   • Grade IV ve V: Bütün hastalar hastanelerde takip ve tedavi edilmelidir.
  • Ayaktan Takip
   • Ağır fiziksel aktivite kısıtlaması (Torsiyon riski↑)
   • İmmobilizasyon engellenmesi (Trombozis↑)
   • Günde 1 lt sıvı alınması
   • Günlük sıvı alımı ve idrar miktarı kaydı
   • Günlük ağırlık ölçümü
   • Semtomların günlük olarak değerlendirilmesi
   • Ağrı için parasetamol ve kodein türevleri kullanılabilir.
   The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine Educational Bulletin , 2006
  • Ayaktan Takip
   • Günlük kilo artışı 1 kg ↑
   • İdrar çıkışında azalma
   • Belirgin ağrı
   • Oral alamama
   • Solunum sıkıntısı
   • hasta yeniden değerlendirilmeli,
   • hct, elektrolit ve kreatinin testleri tekrar edimeli.
   The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine Educational Bulletin , 2006
  • Hospitalizasyon
   • Şiddetli karın ağrısı/peritoneal irritasyon
   • Tedaviye yanıtsız bulantı-kusma
   • Şiddetli oligüri-anüri
   • Dispne ve takipne
   • Hipotansiyon, baş dönmesi, senkop
   • Şiddetli elektrolit imbalansı
   • Hemokonsantrasyon
   • Anormal KCFT
   • Asit veya plevral effüzyon
  • Serviste Takip
   • Vital bulgu takibi (2-8 saat ara ile)
   • Ağırlık kaydı
   • Komple fizik muayene
   • Karın çevresi ölçümü
   • AÇT
   • USG ile over boyutu ve asitin takibi (gerekirse parasenteze yardım için)
   The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine Educational Bulletin , 2006
  • Serviste Takip
   • CBC
   • Elektrolitler
   • Serum Cr, CCl ve idrar dansitesi
   • KCFT
   • Koagülasyon parametreleri
   • AC grafisi veya Ekokardiyografi
   • Pulseoksimetre
   The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine Educational Bulletin , 2006
  • TEDAVİ
   • Sıvı tedavisi
   • Trombozun önlenmesi
   • Asitin tedavisi
   • Albumin %20-25
   • 50-100 gr/ 4 saat
   • Gerekirse 4-12 saat ara ile tekrarlanabilir
   • İdrar çıkışı 30-50 saat olana kadar infüzyon hızı saatte 25 cc arttırılır
   • Hct<%38
   • Hemodinamik stabilite (+)
   • İdrar çıkımı yetersiz
   • 20mg Furosemid iv
   Salin ± %5 dextrose İv 500-1000 cc bolus (150 cc/saat) Uygun diürez, hemodinamik stabilite sağlandığında TDP Mannitol HES Dextran (ARDS) Dopamin (5 µ g/kg/dk) Hiperkalemi (uzamış PR ve QRS aralığı, ST çökmesi,sivri T dalgası) İnsulin + glukoz,Sodyum bikarbonat,Albuterol, Ca gluconate,Kayexalate Ringer laktat gibi K potasyum içeren sıvılar hiperpotasemiyi arttırır. KULLANILMAZ veya
  • Parasentez
   • 3 endikasyon da parasentez uygulanabilir.
   • 1 ) Şiddetli ağrı ya da abdominal rahatsızlık
   • 2) Pulmoner fonksiyonlarda bozulma
   • (Takipne, hidrotorax, hipoksi )
   • 3) Medikal tedaviye yanıt vermeyen renal
   • fonksiyon bozukluğu
   • (Oligüri, kreatinin ↑, CCl↓)
  • Parasentez
   • Abdominal veya transvajinal yolla USG eşliğinde uygulanabilir.
   • IV sedasyon sağlaması ve hemodinamik parametrelerin takibi yararlı olur.
   • Hemodimanik durum elverdiği sürece boşaltılacak sıvıda kısıtlama yoktur.
   • Genelde işlem 45-60 dakika sürer.
  • Antitrombotik Tedavi
   • SC Heparin tedavisi
   • Günlük Doz: 10.000 ü, (5000 ü 2x1)
   • Varis çorabı
   • İntermittant pnömatik kompresyon çorapları
   • Tedavide esas olan hastayı normovolemik hale getirmektir.
  • Cerrahi Tedavi
   • Ovaryan wedge rezeksiyonlar
   • Over torsiyonu ve batın içi kanama varlığında açık veya L/S
  • TEDAVİ
   • Hangi hastalar Yoğun Bakım Ünitesine refere edilmelidir ?
   • 1) Tedaviye yanıtsız renal yetmezlik
   • 2) Tromboembolik komplikasyon
   • 3) Parasenteze rağmen devam eden hipoksi ve düşük satürasyon değerleri
   • İlginiz için teşekkürler