• Save
Osteoporoz - Kemik Erimesi - www.jinekolojivegebelik.com
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Osteoporoz - Kemik Erimesi - www.jinekolojivegebelik.com

on

 • 7,951 views

Osteoporoz - Kemik Erimesi - www.jinekolojivegebelik.com

Osteoporoz - Kemik Erimesi - www.jinekolojivegebelik.com

Statistics

Views

Total Views
7,951
Views on SlideShare
7,818
Embed Views
133

Actions

Likes
2
Downloads
0
Comments
0

4 Embeds 133

http://www.jinekolojivegebelik.com 62
http://www.tipfakultesi.org 38
http://tipfakultesi.org 24
http://www.slideshare.net 9

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Osteoporoz - Kemik Erimesi - www.jinekolojivegebelik.com Osteoporoz - Kemik Erimesi - www.jinekolojivegebelik.com Presentation Transcript

 • OSTEOPOROZ
 • OSTEOPOROZ TANIMI
  • Osteoporoz hastayı artan kırık riskine maruz bırakacak düzeyde kemik gücünde azalma ile ortaya çıkan bir iskelet bozukluğudur.
  • WHO’ a göre osteoporoz, kemik miktarının genç erişkinlerinkinden 2,5 SD veya daha fazla azalmasıdır.(T<-2,5)
 • T SKORU
  • Hastanın ölçülen BMD değerinin ,genç erişkinin standart deviasyonuna bölünmesi ile bulunur.
  • BMD ile kemiğin birim alanına düşen kemik dansitesi ölçülür.(g/cm2)
  • BMD deki 1 SD sapma kırık riskini 1.5-3 kat arttırır.
 • Z SKORU
  • Aynı yaştaki kişilerin ortalama kemik mineral yoğunluklarının kaç SD altında (eksi SD) veya üzerinde (artı SD) olduğunu gösterir.
 • Osteoporozun Sınıflandırılması
  • Birincil
  • İdiyopatik, Postmenopozal, Senil
  • İkincil
  • Endokrin Hast., GIS Hast.,
  • Bağ Dokusu Hast.,
  • Beslenme Bozuklukları,
  • Malign Hast.,
  • Bazı İlaçlar,
  • İmmobilizasyon,
  • Alkolizm, Sigara
 • Osteoporoz Patogenezi Formasyon rezorbsiyonu karşılayamaz Yeniden yapılanma üniteleri artar KEMİK KAYBI ARTAR
 • Doruk Kemik Kütlesinin Belirleyicileri Genet ik Yaşam Tarzı Doruk Kemik Kütlesi 20-22 y aş Hormo nlar Beslenme
 • Osteoporo z İçin Risk Faktörleri
  • Yaş > 70
  • Meno poz < 45
  • H i pogonadi z m
  • Kırılganlık Kırığı
  • Ebeveynde kalça kırığı
  • Glu k o k orti k oid ler
  • Malabsor bsiyon
  • Hızlı kemik döngüsü
  • Anore ksiy a Nervo z a
  • VKİ < 18
  • Immobili z a syo n
  • Kronik Renal Yetmezlik
  • Transplanta syon
  • Ö stro j en yetersizliği
  • Ca alımı < 500 mg/d
  • Prim er H i perparat i roidi z m
  • Ro matoid Artrit
  • Anti k onv ü l zanlar
  • H i pert i roidi
  • Di y abetes Mellitus
  • S igara kullanımı
  • Al kol kullanımı
  Brown JP & Josse RG, CMAJ, 2002;167(10 suppl):S1-S34
 • KLİNİK BULGULAR
  • Genellikle ağrısız (Asemptomatik dansitometrik osteoporoz)
  • Ağrı : s ırt, bel, boyun
  • künt; hareket, ağırlık kaldırmakla artar
  • Kırık ta şiddetli, ani ağrı ve kas spazmı en sık T12-L1
  • Postür bozukluğu , spinal deformite ,boy kısalması
  • Psikososyal bozukluklar
  • Yaşam kalitesinde bozulma
 • Osteoporo tik Kırıklar
  • Osteoporo z yılda >1.5 mil y on vertebral ve vertebra dışı kırıktan sorumludur
  NIH/ORBD (www.osteo.org), 2000 vertebra femur Ön kol diğer NIH/ORBD (www.esteo.org)2000 15 % 19 % 19 % 46 %
 • Kadınlarda Osteoporotik Kırıkların İnsidansı Vertebra Kalça El Bileği 50 60 70 80 Yaş (yıl) Wasnich RD, Osteoporos Int 1997;7 Suppl 3:68-72
 • M orbidit e Cooper C, Am J Med, 1997;103(2A):12S-17S 40% Bağımsız yürüyememe 30% Kalıcı sakatlık 20% İlk bir yıl içinde ölüm 80% Kalça kırığından bir yıl sonra Hastalar (%) Günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılık
 • M orbidit e
  • Yaş ortalaması 74 olan vertebral kırıklı hastaların %26 sı ilk bir yıl içinde yeni bir kırıkla hastaneye baş vurmaktadır.
  • Y eni kırıkların ;
   • % 17.4 ü vertebra,
   • % 3.6 sı kalça,
   • % 3.5 i önkola aittir .
  Osteoporosis Int 2005; 16: 7 8-85
 • Osteoporozda Tanısal İşlemler-I
   • 1. Öykü (Risk faktörleri) , fizik muayene
   • 2. Laboratuar:
     • Tam kan sayımı, sedimantasyon
     • Serum Ca, P, ALP, ALT, AST, GGT, Albumin,
     • TSH
     • Serum PTH, 25-OH vit D
     • Serum protein elektroforezi
     • Tam idrar incelemesi
     • Östrojen ve/veya Testosteron
   • 3. Lumbal, Torakal vertebra ve pelvis grafileri
   • 4. Kemik mineral yoğunluk ölçümü
  • Gerektiğinde yapılanlar
   • 1. Laboratuar
     • Kemik döngüsünün biyokimyasal belirleyicileri
     • İdrar Ca
     • Tümör belirleyicileri
     • Serum ve idrarda protein (miyeloma)
   • 2. Kemik iliğinin değerlendirilmesi
   • 3. Kemik biyopsisi (miyelomatozis)
  Osteoporozda Tanısal İşlemler-II
 • Osteoporozda Görüntüleme Yöntemleri
  • Standart radyografiler
  • KMY ölçümleri
  • Sintigrafiler
 • DEXA
  • Tarama iki boyutludur
  • Alansal yoğunluğu değerlendirir (gr/cm 2 )
  • Radyasyon dozu düşüktür
  • Tüm vücut kalça ve omurgayı ölçer
  • Periferik ölçümde yapabilir
  • Kullanım alanı:
   • OP tanısı
   • Prognoz takibi
   • Tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi
 • Osteoporoz Tedavisi
  • İlk basamak:Diyetin düzenlenmesi
  • Yaşam tarzının düzenlenmesi: Fiziksel aktivite ve egzersiz ,postür, korseleme, düşmelerden korunma.
  • İlaç tedavisi
  • Komplikasyonların tedavisi (kırık ve ağrının tedavisi)
 • Osteoporoz Tedavisinin Amaçları
  • Hastanın yakınmalarını gidermek ve yaşam kalitesini artırmak
  • Kaybolan kemik kütlesini yerine koymak
  • Komplikasyonları önlemek, geciktirmek ve tedavi etmek
  • Sekonder osteoporozu araştırmak
 • Tedavi Seçimini Etkileyen Faktörler
  • Hastalığın oluşma nedeni
  • Hastanın yaşı
  • Cinsiyeti
  • Hastanın yakınması
  • Kemik yoğunluğundaki kayıp oranı ve yeri
  • Sosyal ve ekonomik durum
 • Osteoporozda Beslenme
 • Osteoporozda Beslenme
 • Fiziksel Aktivite
  • Fiziksel aktivite kas kuvvetinde ve kemik kütlesinde artışa neden olur ve fraktür riskini azaltır.
  • Ağrıyı azaltır.
  • E gserzizle kas kuvvetinin artırılması omurgayı destekleyerek kompresyon fraktürlerinin oluşunu azaltmaktadır . Kemik üzerine binen stres s ile kemik yapımı uyarılır.
  • Yatağa bağımlı kişilerde hızlı BMD kaybı mevcuttur
 • Osteoporozda Yaşam
 • MEDİKAL TEDAVi
  • Tedavi ve profilakside FDA onayı alan ilaçlar alendronat, risedronat, ibandronat ve raloksifendir.
  • Sadece profilaksi bakımından FDA onaylı ilaçlar kalsitonin, PTH ve estrojendir.
 • İdeal Bir İlaç
  • Rezorpsiyonu inhibe etmeli
  • Formasyonu stimüle etmeli
  • Kemik döngüsünün hızını azaltmalı
  • Oral kullanım
  • Düşük yan etki riski
  • Düşük maliyet
 • Kemik Rezorbsiyon İnhibitörleri
  • Kalsiyum
  • Vit –D ve metabolitleri
  • Östrojenler
  • Kalsitonin
  • Bifosfonatlar
  • Anabolik Steroidler(HRT, ERT )
  • SERM
 • Kemik Formasyonunu Artıran İlaçlar
  • Parathormon
  • Anabolik steroidler
  • Floridler
 • KALSİYUM
  • Non hormonal tedavide sıklıkla kullanılmaktadır.
  • Osteoporozdaki etkinliği kemik döngüsünü azaltarak olmaktadır.
  • Kullanılacak doz premenopozal 50 yaş altındaki kadınlarda 1000 mg/gün,postmenopozal 50 yaş üstü kadınlarda 1500mg/gündür.
  • Yan etki ler:
  • Şişkinlik ve konstipasyon görülebilir.
  • Nefrolitiazis ve sarcoidozda dikkatli kullanılmalıdır.
  KALSİYUM
 • VİTAMİN D
  • Vit D iskeletin normal gelişimi için gerekli yapı taşlarından biridir.
  • Kalsiyumun besinlerden maximum absorbsiyonu ve kemiğin optimal mineralizasyonu için gereklidir.
 • VİTAMİN D
  • Vit D desteği eve bağımlı ,yeterli güneş ışığı görmeyen ,dengeli beslenemeyen yaşlı bireyler için özel önem taşır.
  • Aktif D vitamini içeren formları(alfakalsidol,
  • kalsitriol)mevcuttur.
  • Osteoporotik kadınlarda günlük vitD dozu 400-800 IU dir.
 • VİTAMİN D
  • İ drar kalsiyum atılımı sürekli düşük seyreden olgularda (idrar Ca atılımı 100mg/günden az) daha yüksek dozlarda vitD önerilir.
  • Haftada 50.000 IU veya daha fazla kullanılırsa hiperkalsem i gelişir. (bulantı,kusma,poliüri,halsizlik,kabızlık)
 • BİFOSFONATLAR
  • İnvivo ve invitro olarak kemik rezorbsiyonunu güçlü bir şekilde inhibe ederler.
  • Oral absorbsiyonları zayıftır.Bu nedenle oral kullanımın aç karnına ve gıda alımından 30 dakika kadar önce ve bir bardak su ile yapılması gereği vardır.
 • ALENDRONAT (Fosamax,FosavanOsalen,Osteomax…)
  • Nitrojen ihtiva eden pot e nt bir bifosfanattır.
  • Alendronatın kemik yıkımını inhibe etme gücü diğer bifosfanatlardan yaklaşık 1000 kat daha fazladır.
  • O steomalazi yan etkisi yoktur.
  • Vertebral ve nonvertebral etkilidir.
  • BMD yi en fazla arttıran ajandır.
 • ALENDRONAT
  • Alendronat ile tedavinin ilk yılında vertebra BMD si %4 - 5.8 oranında artar .
  • U zun süreli takip sonucunda vertebra BMD sinin en az 7 yıl süreyle progresif olarak arttığı ve diğer bölgelerdeki BMD nin korunduğu göster ilmiştir.
  • V ertebral kırık insidasında %47 lik azalma bildir ilmiştir .
 • ALENDRONAT
  • Tes p itli osteoporoz tedavisinde günde 10 mg kontinüe kullanılmaktadır.
  • Haftalık 70 mg dozu ,günlük 10 mg doza eşit etki yapmaktadır.
 • ALENDRONAT
  • Nadir yan etkileri özafajittir.
  • Bu nedenle sabah aç karnına yanlızca suyla içilip 30 dk süreyle hiçbir gıda ,ilaç,içeçek içilmemeli ve vücut dik konumda kalmalıdır.
 • RİSEDRONAT (Actonel)
  • Bir pridinil bifosfanattır.Günlük ve haftalık tedavi rejimleri vardır.Baş ağrısı ve diare gibi nadir yan etkileri vardır.
  • 3 yıllık iki büyük randomize çalışmada osteoporozda 3.yıl sonunda vertebra fraktür riski %41-49 azalmakta,nonvertebra fraktürlerinde %33-39 azalma tesbit edilmiştir.
 • İBANDRONAT (Bonviva)
  • Kemiğe yönelik yüksek afinite profilli, azot içeren çok güçlü bir bifosfanattır.
  • 2.5 mg lık günlük ve 150 mg lık aylık oral formları mevcuttur.
  • Diğer bifosfanatlara olan en büyük üstünlüğü aylık tek doz kullanıma bağlı yüksek hasta uyumudur.
 • İBANDRONAT
  • 2946 postmenopozal kadında 3 yıllık tedavi sonrasında;
   • vertebral kırık riski % 62
   • non vertebral kırık riski % 69 azalmıştır.
  • Total kalça BMD sinde;
   • 1.yıl sonunda %3,1
   • 2.yıl sonunda %4,2 artış saptanmıştır.
      • Miller PD et al.,J Bone Mineral Research2005,20(8):1315-22.
  Chesnut CH et al.J Bone Miner Res2004;19(8):1241-49 .
 • SONUÇ
  • B ifosfanatlardan özellikle nitrojen ihtiva eden alendronat ve risedronat osteoporozu olan ve yüksek fraktür riski olan kadınlarda ilk tedavi seçeneği olmalıdır ve bu etki tedavinin birinci yılında görül ebilmektedir.
 • KALSİTONİN (Miacalcin)
  • Natürel peptit hormondur.
  • Osteoklast aktivitesini baskılayarak kemik yıkımını azaltır.
  • Özellikle hızlı kemik döngüsünün olduğu erken postmenopozal dönemde kemik kaybını önler .
  • Vertebra dışındaki kırıklar üzerine etkisi henüz netleşmemiştir.
 • KALSİTONİN
  • Kullanımda olan formları insan ve salmon kalsitonini olup, paranteral yol için 100IU/gün, nazal yol için 200IU/gün dozları önerilir.
  • Etkisi fonksiyonel osteoklast sayısına bağlı olduğu için akut ve midterm etkisi osteoporotik hastalarda daha fazladır.
 • KALSİTONİN
  • Analjezik etkisi vardır.
  • Bu etkinin Tromboksan üretiminin inhibisyonu ve endojen opioid sistemini etkilemesine bağlı olduğu tesbit edilmiştir.
 • KALSİTONİN
  • Yan e tki olarak 5 yılın üzerinde kullanımlarda burun mukozasında %30 irritasyon tesbit edilebilir.
  • Ciddi yan tesiri yoktur.
 • PROOF çalışması
  • -1255 osteoporozlu postmenopozal kadın
  • -200 IU/gün intranazal salmon calsitonin ile 5 yıllık tedavi
  • -Vertebra fraktürü % 33-36 azalmış.
  • -Aynı çalışmada doz artınca 400 IU/gün nazal spreyde vertebral fraktür açısından değişiklik tesbit edilmemiş.
  • -Vertebra BMD sinde artış sadece 400 IU/gün kolunda görülmüş.
  • -Non vertebral kırık riskinde veya kalça BMD sinde artış saptanmamış.
  Chesnut CH ve ark. Am J Med 2000 ; 109 : 267-276
 • SONUÇ
  • K alsitonin ciddi osteoporozu olan postmenopozal kadınlarda vertebral fraktürlerin önlenmesinde etkindir.
  • Non vertebral fraktürlerde etkisi yoktur.
  • Akut vertebral fraktür ağrısının azaltılmasında k alsitonin birinci derecede seçilecek ilaçtır.
 • HRT (Climara,Estroderm,Activelle..)
  • Estrojen eksikliğine bağlı osteoporoz öncelikle omurgadan başlamakta , daha sonra tüm vücudu etkilemektedir.
  • HRT BMD yi tüm ölçüm sahalarında artırır.
  • 45 yaşından önce menapoz artmış osteoporoz riski taşır.
 • HRT
  • Kemik kaybının durdurulabilmesi için gerekli en düşük serum E2 seviyesi 40-50 pg/ml dir.
  • Yani verilmesi gereken net etkin doz 0.625 mg konjuge estrojen yada 2 mg 17 beta estrodioldür
 • Hormon tedavisine ne zaman başlanmalıdır?
  • P erimenopozal devrede kontraseptif amaçlı verilen düşük doz ora l kontraseptif kemik kaybını önler.
  • 25-35 microgram etinil estrodiol yeterlidir.
  • Olguların FSH tayini yapılmalı ve FSH 20 IU/ml geçtiğinde HRT ye başlanabilir.
 • HRT
  • Sonuç olarak HRT osteoporozlu kadınlarda klinik vertebral, nonvertebral ve kalça fraktürlerinin önlenmesinde etkindir.
  • HRT bütün alanlarda BMD yi artırır.
  • Vazomotor semptomları olan erken menopozal kadınlarda tercih edilmelidir.
 • HRT
  • HRT ’nin postmenopozal osteoporoza bağlı kemik kırığı riskini azalttığına dair çok kuvvetli data mevcuttur
  • Risk / fayda değerlendirilmesi yapıldıktan ve diğer osteoporoz proflaksi ajanları ile mukayese yapıldıktan sonra osteoporoz için HRT bir alternatif olarak düşünülebilir
    • NAMS‘ Menopause : 2007 : 14; 168-82’
 • HRT
  • Menopozal osteoporozu olan ve estrojen alanlarda bu tedaviye bifosfonat eklenmesi tedaviye cevabı artırır mı? sorusuna yanıt açık değildir.
  • Eğer estrojen alan osteoporotik hastalarda tedavi sırasında T skoru dahada kötüye gidiyorsa tedaviye bifosfonat eklenmelidir.
 • SERM
  • Bazı dokularda estrojen benzeri etkiler gösteren ,ancak bazı dokularda estrojenin etkilerini antagonize eden maddelerdir.
  • Değişik hedef dokularda estrojen reseptörlerine selektif olarak agonist yada antagonist etki gösterirler.
  • Non hormonal ajanlardır.
 • RALOKSİFEN (Evista,Optruma)
  • Raloksifen postmenopozal tedavi için FDA tarafından kabul edilmiş ilk SERM dir.
  • Günde 60mg tek tablet yeterlidir.
 • RALOKSİFEN
  • Yan etkiler:Plaseboya nazaran sıcaklık basması ve bacak kr a mplarında artış olabilmektedir.
  • Tamoksifenin aksine vajinal kanama ve endometrial kansere sebep olmaz.
  • En ciddi yan etkisi tromboemboli olup s o nuçlar HRT ve tamoksifene eşdeğerdir.
  • Geçirilmiş venöztromboemboli öyküsü olanlarda kontrendikedir.
 • MORE(Multipl Outcomes of Raloxifen Evaluation Trial) çalışmasında
  •   7705 postmenopozal kadında raloksifenin 60 veya 120 mg/gün dozlarıyla plaseboyu karşılaştıran çok merkezli ,randomize plasebo kontrollü bir çalışma.
  •         Plaseboya nazaran femoral ve lumbar nokta l arda BMD’yi artırmakta ,kemik turnover markırlarını azaltmaktadır.
  • 4 yılın sonunda vertebral antifraktür etkinliğini devam ettirmektedir. 3 yılın sonunda raloksifen 60mg/gün alan kadınlarda yeni vertebral fraktür riski %30 - %50 oranında azalmıştır.
  • Non vertebral fraktür riskinde değişiklik saptanmamıştır.
  Delmas PD ve ark. J Clin Endocrinol Metab. 2002 ; 87 : 3609-3617
 • SONUÇ
  • R aloksifen osteoporozlu kadınlar da vertebral fraktür önlenmesinde etkindir .
  • Nonvertebral fraktürde etkisi gösterilememiştir.
  • Düşük kemik dansiteli pos t menopozal kadınlarda ilk seçenek olarak kullanılabilir.
  • Raloksifen kullanacak olgularda vazomotor semptomların tamamen geçmiş olduğundan emin olunmalıdır.
 • PARATHORMON (Forsteo)
  • Düşük doz ve aralıklı uygulanan PTH lomber vertebra ve kalça kemik mineral yoğunluğunu arturır.
  • Çalışmalarda postmenopozal osteoporotik kadınlarda PTH analoğu ile BMD de artış olduğu saptanmış ve etki tedavi kesildikten 6 ay sonrasına kadar devam etmiştir.
 • PARATHORMON
  • Ayrıca po s tmenopozal osteoporozda PTH tedavisinden sonra alendronat ile tedavinin sürdürülmesinin her iki ilacın tek kullanılmasından daha etkili olduğu saptanmıştır.
  • Vertebral ve nonvertebral fraktürlerin önlenmesinde etkilidir.
  • 1637 postmenopozal kadın,ortalama takip süresi 21 ay
  • 20 ve ya 40 mikrogram parathormon/gün subkutanöz
   • Yeni non vertebral kırık insidansı
   • Plasebo grubunda % 6
   • 20 mikrogram/gün grubunda % 3
   • 40 mikrogram /gün grubunda % 3
  • Yeni vertebral kırık insidansı
   • Plasebo grubunda % 14
   • 20 mikrogram/gün grubunda % 5
   • 40 mikrogram /gün grubunda % 4
  PARATHORMON Neer RM ve ark. N Engl J Med. 2001 May 10;344(19):1434-41.
 • STRONSİYUM RANELAT (Protelos)
  • Karbonik anhidraz-2 ve vitronektin reseptörleri üzerinden osteoklast inhibisyonu yapar.
  • Preosteoblastik hücre replikasyonunu arttırır, kemik matriks sentezini arttırır.
  • 2 g/gün saşe formunda kullanılmaktadır.
 • STRONSİYUM RANELAT
  • 3 yılllık tedavi periyodunda osteoporotik postmenopozal kadınlarda vertebral kırıklarda % 37 (n = 5082, RR 0.63, 95% CI 0.56 to 0.71) ve non-vertebral kırıklarda % 14 ( n = 6572, RR 0.86, 95% CI 0.75 to 0.98) azalma saptanmıştır.
  O’Donnell S ve ark. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Jul 19;3:CD005326.
 • FLORİD
  • Uzun yıllar kullanılmasına rağmen tedavi onayı almamıştır.(Omurga kırıklarını azaltmasına rağmen periferik kırıkları arttırmaktadır.Kemik kalitesini bozduğu görüşü hakimdir.)
  • Osteoblastlar için mitojeniktir(Osteoblastik aktiviteyi uyararak kemik yapımını stimule eder.)
  • Disodyummonoflorofosfat 200 mg /gün verilir.Beraberinde Ca ve D vit verilmelidir.
  • Yan etkisi; eklem ağrısı, şişlik ve gastrointestinal yakınma. Kronik renal yetmezlikte toksik birikime neden olabilir.
 • Tiazid Diüretikleri
  • Kemik metabolizmasına etkisi kalsiyumun renal-tübüler geri emilimini artırmasına bağlıdır.
  • Tiazid kullanan olgularda kalça kırık riski azalmıştır .
 • OSTEOPOROZDA ALGORİTİM
  • PERİMENOPOZDA:
  • Eğer T skoru>-1 SD ise:
  •   Yaşam stilindeki risk faktörleri ortadan kaldırılmaya çalışılıp,optimal kalsiyum alımı ,egzersiz önerilmelidir.
  •   BMD 2-5 yıl sonra tekrarlanmalıdır.
 • PERİMENOPOZAL Eğer Tscoru -1 ile –2.5 arasında ise:
  •   Kemik kaybına neden olan sekonder nedenler araştırılmalıdır.
  •   K emik döngüsü belirleyicilerine bakılmalıdır.
  •   Estrojen/OKS tedavisi yapılabilir.
  •   Kemik döngüsü belirleyicileri yüksekse aktif antirezorptif tedavi önerilir.
  •   2 yıl sonra BMD tekrarlanmalıdır.
 • PERİMENOPOZAL Eğer Tscoru <-2.5 SD ise:
  •    Optimal düzeyde Ca,Vit D verilmeli,egzersiz öğretilmelidir.
  •    OKS,erken HRT veya kalsitonin,bifosfonat tedavisi verilir
  •    1-2 yıl sonra BMD tekrarlanır.
 • POSTMENOPOZAL DÖNEMDE
  • Eğer Tskoru>-1 SD ise:
  •   Tedaviye karar verebilmek için,kemik döngüsü belirleyicilerine bakılmalıdır.
  • HRT verilen hastalar da BMD 2 yıl ara ile takip edilmelidir.
 • POSTMENOPOZAL
  • Eğer T skoru –1 ile –2.5 arasında ise:
  •   Optimal dozda Ca,vitD verilmeli,egzersiz öğretilmeli.
  •   Kemik döngüsü belirleyicileri yüksekse 10mg/gün Alendronat veya 200IU nazal k alsitonin verilmeli .
  • 1-2 yıl aralarla BMD tekrarlanmalıdır.
 • POSTMENOPOZAL
  • Eğer T skoru<-2.5 SD ise:
  •   Optimal dozda Ca,vitDverilmeli
  •   Bifosfonatlarla ,nazal kalsitoninle tedavi edilebilir veya diğer nedenler için HRT düşünülmelidir.
  •   BMD 1-2 yıl aralarla tekrarlanır.
 • Postmenopozal Osteoporozda Sık Kullanılan İlaçların Kırık Önleyici Etkileri Delmas PD, Lancet, 2002;359:2018-2026 İlaç Vertebral kırıklar V ertebra dışı kırıklar (Kalça) Alendronat + + + + + K al s itonin (na z al) + 0 Etidronat + 0 HRT + + + PTH + + + + + Ralo ks ifen + + + 0 Risedronat + + + + + Stron s i y um R anelat + + + +
 • TEŞEKKÜRLER