Jinekolojik Onkolojide Kemoterapi - www.jinekolojivegebelik.com

4,735 views
4,329 views

Published on

Jinekolojik Onkolojide Kemoterapi - www.jinekolojivegebelik.com

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,735
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
68
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jinekolojik Onkolojide Kemoterapi - www.jinekolojivegebelik.com

 1. 1. JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE KEMOTERAPİ
 2. 2. HEDEF <ul><li>Hastanın normal hücrelerine zarar vermeksizin tümör hücresinin büyümesini ve çoğalmasını durdurmak veya mümkünse yok etmektir… </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Terapötik indeks çok dardır. Terapötik doz ile toksik doz sınırı çok yakındır. </li></ul><ul><li>Ajanların farmakolojik özellikleri ve tedavi edilen tümörün biyolojik özellikleri çok iyi bilinmelidir. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Tümör hücreleri Gombertzian tipi büyüme gösterir; önce sigmoid eğri sonrasında büyüme hızında azalma… </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Sitotoksisite/ Toksisite : C x T </li></ul><ul><li>Doz ve şema; max. ilaç teması ve konakçıda en iyi toleransı sağlanacak şekilde planlanır… </li></ul><ul><li>Geniş büyüme fraksiyonlu tümörlerde: İntermitant tedavi , sürekli tedaviyle karşılaştırıldığında; daha fazla antitümör etki, normal hücrelere daha az toksik etki gösterir. </li></ul>
 6. 6. SONUÇ <ul><li>KT’nin mümkün olan en kısa aralıklarla, optimum dozda uygulanması tedavi başarısını artırmaktadır. </li></ul>
 7. 7. Klinik Kemoterapide Prensipler <ul><li>AMAÇ: Min. toksisite ile max hücre öldürmek. </li></ul><ul><li>1) Dik bir doz cevap eğrisi için; reversibl yan etkilerle tolere edilebilen en yüksek dozda ilaç uygulaması. </li></ul><ul><li>2) İlacın kemoterapötik konsantrasyonda olması. </li></ul><ul><li>3) Siklusa spesifik ilaçların  Terapötik konsantrasyonu en iyi 5 günlük tedavi kürleri ile sağlanabilir. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>4) Siklusa nonspesifik ilaçların  IV bolus tarzında en yüksek dozda uygulanması ve normal hedef dokular iyileşir iyileşmez dozun tekrarlanması etkilidir. </li></ul><ul><li>5) Kombine tedavi aynı zamanda/ardışık olarak etkinliği arttırmak amacıyla kullanılır. </li></ul><ul><li>(farklı etki mekanizması-farklı yan etki) </li></ul><ul><li>6) Yönlendirilmiş kemoterapi; ajanın tümör kitlesinin büyük olduğu spesifik bölgelere bırakılmasıdır: intrakaviter, intraarteryel infüzyon … </li></ul>
 9. 9. Antitümör tedavide faz çalışmaları <ul><li>Faz I: Max. tolere edilebilir doz, toksisitesi </li></ul><ul><li>Faz II: Spesifik tümörlerde etkisi </li></ul><ul><li>Faz III: Antitümör etkinin ve yan etkilerin standart tedavi ile kıyaslanması </li></ul><ul><li>Faz IV: Adjuvan çalışmalarla etkinliğin gösterilmesi, geç toksisitelerin izlenmesi </li></ul>
 10. 10. KULLANILAN AJANLAR <ul><li>A) Alkilleyici ajanlar </li></ul><ul><li>1) Biskloretilaminler(azotlu hardallar): Siklofosfamid, ifosfamid,klorambusil </li></ul><ul><li>2) Etileniminler(tiotepa) </li></ul><ul><li>3) Alkil sülfonatlar: Busulfan </li></ul><ul><li>4) Nitrozoüreler: Karmustin </li></ul><ul><li>5) Triazen ve hidrazin türevleri: </li></ul><ul><li>Dakarbazin, prokarbazin </li></ul><ul><li>B) Antimetabolitler </li></ul><ul><li>1) Folik asit antimetabolitleri: metotreksat, </li></ul><ul><li>2) Pürin antimetabolitleri: 6-merkaptopurin, fludarabin </li></ul><ul><li>3) Primidin antimetabolitleri </li></ul>
 11. 11. <ul><li>C) Vinka alkaloidleri ve bitkisel kaynaklı diğer ilaçlar: </li></ul><ul><li>Vinkristin, vinblastin, </li></ul><ul><li>Podofilotoksin; etoposid, tenipozid, </li></ul><ul><li>Taksanlar; paklitaksel, dosetaksel </li></ul><ul><li>D) Sitotoksik antibiyotikler: </li></ul><ul><li>Antrasiklin türevleri  </li></ul><ul><li>daktinomisin, daunorubisin, doksorubisin </li></ul><ul><li>Bleomisin, plikamisin, mitomisin </li></ul>
 12. 12. <ul><li>E) Platinum bileşikleri: Cisplatin ve karboplatin </li></ul><ul><li>F) L-Asparajinaz </li></ul><ul><li>G)Hormonlar ve hormon antagonistleri: estrojenler, antiestrojenler,Projestinler, GnRH analogları, antiandrojenler, aminoglutetimid,trilostan </li></ul><ul><li>H)Diğerleri: Hidroksiüre, amsakrin, altretamin, pentostatin, izotretinoin, topoisomeraz I inhibitörleri (topotekan, irinotekan) </li></ul><ul><li>Radyoisotoplar:Radyoaktif fosfor, iyod, altın </li></ul>
 13. 13. <ul><li>1) Hücre siklusuna spesifik ilaçlar  </li></ul><ul><li>Hücreleri sabit sayıda öldürürler.(0. derece kinetik) </li></ul><ul><li>Hücrelerde plato tipi azalma. </li></ul><ul><li>İlaca maruz kalınan süre arttıkça , tedaviye yanıt artar. </li></ul><ul><li>Hızlı çoğalan tümörlere etkilidirler. </li></ul><ul><li>-Antimetabolitler(S: DNA sentezi) </li></ul><ul><li>-Bleomisin(G2: mitoza hazırlık) </li></ul><ul><li>-Podofilin alkaloidler(G2) </li></ul><ul><li>-Bitkisel alkaloidler(M: mitoz dönemi) </li></ul>
 14. 14. <ul><li>2)Hücre siklusuna nonspesifik ilaçlar  </li></ul><ul><li>Hücreleri sabit sayıda değil, sabit oranda öldürürler </li></ul><ul><li>(1. derece kinetik) </li></ul><ul><li>Hücrelerde azalma eksponensiyel niteliktedir ve bu oran hücre sayısından bağımsızdır. </li></ul><ul><li>İlaç dozu arttıkça , tedaviye yanıt artar. </li></ul><ul><li>Çoğalma fraksiyonu düşük olan tümörlere etkilidirler. </li></ul><ul><li>-Alkilleyiciler </li></ul><ul><li>-Antibiyotikler </li></ul><ul><li>-Cisplatin </li></ul>
 15. 15. YAN ETKİLER <ul><li>Hızlı çoğalan hücrelere… </li></ul><ul><li>KI’nin hematopoetik hücreleri </li></ul><ul><li>Testisin germinatif hücreleri </li></ul><ul><li>Barsak ve ağız mukoza epiteli </li></ul><ul><li>Kıl follikül hücreleri </li></ul><ul><li>Fetus hücreleri </li></ul>
 16. 16. KEMOTERAPİDE REZİSTAN <ul><li>1) Dışarı atılımın artması (p-glukoprotein) </li></ul><ul><li>2) İçeri alımın azalması (lipid memb. değişim) </li></ul><ul><li>3) İlaç hedefinde değişim </li></ul><ul><li>4) DNA tamirinin artması </li></ul><ul><li>5) Hücre içi dağılımın değişmesi </li></ul><ul><li>6) Metabolik değişiklikler </li></ul><ul><li>7) Hedefte gen amplifikasyonu </li></ul><ul><li>8) Çoklu ilaç rezistansı (MDR) genlerinde mutasyon </li></ul>
 17. 17. OVER KANSERİ TERMİNOLOJİ <ul><li>Neoadjuvan kemoterapi (NAC) </li></ul><ul><li>Adjuvan kemoterapi (ACT) </li></ul><ul><li>Salvaj kemoterapi (SCT) </li></ul><ul><li>Konsolidasyon kemoterapisi (CCT) </li></ul><ul><li>Immunokemoterapi (ICT) </li></ul>
 18. 18. Erken Evre Epiteliel Over Kanserinde ACT <ul><li>Stage IC </li></ul><ul><li>Tüm erken stage’ler G3 </li></ul><ul><li>Yüksek riskli histopatolojiler </li></ul><ul><ul><li>Clear cell </li></ul></ul><ul><ul><li>Small cell histopatolojilerde </li></ul></ul><ul><li>Stage IA, IB; G1ve G2 yüksek riskli patolojiler hariç; gerek yok! </li></ul>
 19. 19. Küratif ACT Etkileyen Faktörler <ul><li>Üç ≥ aktif ajan </li></ul><ul><li>Kombine KT </li></ul><ul><li>Doz </li></ul><ul><li>Supportif bakım </li></ul><ul><li>Tümör yükü </li></ul><ul><li>Önceki XRT </li></ul><ul><li>veya KT </li></ul><ul><li>Toksisite </li></ul>BAŞARI BAŞARISIZLIK Frei III E, Clin Cancer Res, 1998
 20. 20. OVER KANSERİ <ul><li>Cerrahi tedavi sonrası adjuvan kemoterapi standarttır. </li></ul><ul><li>Uygun cerrahi evreleme tedavi seçiminde esastır. </li></ul><ul><li>En iyi yanıt veren jinekolojik kanserdir. </li></ul><ul><li>FAKAT: İlaç rezistan klonların ortaya çıkması prognozu olumsuz etkilemektedir. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>STANDART tedavi PLATİN tabanlıdır; </li></ul><ul><li>-Platin içermeyen tedavilere yanıt  %40 </li></ul><ul><li>-Platin tabanlı tedavilere yanıt  %60-70 </li></ul><ul><li>-Diğer ajanlara yanıtsız vakalar  %30-40 </li></ul><ul><li>Karboplatin - Cisplatin equivalan dozlarda kullanıldığında aralarında bir fark yoktur. </li></ul><ul><li>(100 mg/m2/hafta = 25 mg/m2/hafta) </li></ul>Obstet Gynecol Clin North Am 1994;21
 22. 22. PLATİNLER <ul><li>Alkilleyicidirler (iki ayrı DNA zincirindeki guaninler arasında çapraz bağlanma oluşturur, böylece DNA’nın replikasyonu ve transkripsiyonu engellenir). Döneme özgü değildir. </li></ul><ul><li>Geniş spektrumlu ajanlardır.Solid tümörlerde en etkili ilaçlardandır. </li></ul><ul><li>EN fazla bulantı-kusma oluşturan antineoplastik ajan </li></ul><ul><li>EN nefrotoksik antineoplastik (ATN); bu nedenle tedavi öncesi hastalar iyi hidrate edilmelidir. </li></ul><ul><li>Diğer yan etkiler: Ototoksisite, hipomagnesemi, hipokalsemi, myelosupresyon </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Epitelial over kanseri (EOC) tedavisinde Wiltshaw ve Kroner 1976’da ilk kez rapor etmişlerdir </li></ul><ul><li>Kombinasyon KT rejimlerine eklenerek tek ajan kemoteropötiklerden yüksek overall cevap oranı elde edilmiştir </li></ul><ul><li>Kombinasyon KT rejimleri platin-tabanlı olmuştur </li></ul>
 24. 24. KOMBİNE TEDAVİ <ul><li>Platin+siklofosfamid: %48 klinik yanıt , %27 tam klinik remisyon </li></ul><ul><li>Platin+taxol: %59 klinik yanıt, %41 tam klinik remisyon tespit edilmiştir. </li></ul><ul><li>Bu nedenle; </li></ul><ul><li>OVER CA  İlk basamak Platin+Taksan </li></ul>J Natl Cancer Inst 2000;92 GOG; Semin Oncol 1996-23
 25. 25. Paklitaksel (TAXOL ® ) <ul><li>Mikrotübül oluşumunu arttırarak sitotoksik etki oluştururlar </li></ul><ul><li>Platinler ile çapraz rezistans yoktur. </li></ul><ul><li>Yan etkileri; hipersensivite reaksiyonu ve anaflaksi(uygulama öncesi dexametazon), nötropeni, kardiak aritmi, periferal nöropati. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Carboplatin-paclitaxel tabanlı kemoterapi </li></ul><ul><li>Yan etki az (Daha az nefrotoksisite ve nörotoksisite; IV hidrasyon gerektirmeden ayaktan uygulanabilmesi avantajdır.) </li></ul><ul><li>Terapötik etki aynı </li></ul><ul><li>Yaşam kalitesi yüksek </li></ul>Ozols RF, Semin Oncol, 2000
 27. 27. <ul><li>Carboplatin + Docetaxel(Taxotere ® ) : </li></ul><ul><li> first line ACT olarak , </li></ul><ul><li> recurren platin duyarlı over kanserinde de </li></ul><ul><li>etkilidir; </li></ul><ul><li> Daha az nörolojik, daha fazla hematolojik </li></ul><ul><li>yan etkiler içerir. </li></ul>Gynecol Oncol 2006 Expert Rev anticancer Ther 2005
 28. 28. Tedavi Algoritması Birinci basamak kemoterapi: Karboplatin içeren Platin/Taksan kombinasyon kemoterapisi NÜKS Cb/Taksan içeren primer tedaviden >6 ay sonra nüks Cb/Taksan içeren primer tedaviden sonra ≤6 ay içinde nüks Cb/Taksan kombinasyonu İkinci basamak ajanlar (SALVAJ KEMOTERAPİ)
 29. 29. Salvaj (Kurtarma) Kemoterapi <ul><li>En sık kullanılan protokoller </li></ul><ul><ul><li>Haftalık Taxol </li></ul></ul><ul><ul><li>Oral etoposid </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemsitabin </li></ul></ul><ul><ul><li>Topotecan </li></ul></ul><ul><ul><li>Lipozomal enkapsüle doxorubicin (LED) </li></ul></ul>
 30. 30. SCT Cevap Oranları 18.0 Tamoxifen 24.0 Cisplatin 33.0 Topotecan (Cis Rezistan) 17.0 (Cis Duyarlı) 62.5 Gemsitabin (Cis Rezistan) 27.0 (Cis Duyarlı) 34.0 Oral etoposid (Cis Rezistan) 30.0 Haftalık Taxol Cevap Oranları %
 31. 31. SCT  TAXOL <ul><li>135 mg/m ² dozunda her 3 haftada bir uygulanır. </li></ul><ul><li>Refrakter vakalarda yüksek doz; 175mg/m ² veya 2 50mg/m ² kullanılır.Fakat nötropeniyi engellemek için G-CSF ile beraber verilir. </li></ul><ul><li>Haftalık Taxol; Hücre siklusuna spesifik olduğundan hücrelerin ilaca maruziyeti artar, ayrıca antianjiojenik etkileri de vardır (makroskopik tümörlerin gelişimi de önlenebilir). </li></ul><ul><li>GOG’nin çalışmasında haftalık Taxol, 21 günlük tedavi kadar etkin bulunmuş, aynı zamanda daha az oranda yan etkisi tespit edilmiştir. </li></ul>Lancet Oncol 2002;3
 32. 32. SCT  Etoposid <ul><li>Vepesid ® topoizomeraz II inhibitörüdür. </li></ul><ul><li>Oral etoposid 50mg/m ² 20 gün süreyle 28 günde bir veya 50-100mg/m ² ilk 10-14 gün 21 günde bir uygulanır. </li></ul><ul><li>Platinlerle çapraz rezistans göstermez. </li></ul><ul><li>Birçok tedavinin uygulandığı yaşlı hastalarda bile iyi tolere edilir. </li></ul>
 33. 33. SCT  Gemsitabin <ul><li>Gemzar ® DNA polimeraz α ’nın kompetitif inhibitörüdür. </li></ul><ul><li>Taxol gibi platinlerle çapraz reaksiyon göstermez. </li></ul><ul><li>Prognozu kötü olan hastalarda dahi etkilidir (FIGO Evre IV,tedavisiz interval 6 ay veya daha kısa, ‘bulky’ hastalık, az diffirensiye tümör). </li></ul><ul><li>İlk basamakta platin+taxol+gemsitabin: </li></ul><ul><li>Yanıt %100, tam klinik remisyon %60 hastada görülmüştür. </li></ul><ul><li>Rekürren hastalarda %100’e yakın yanıt bildirilmiştir. </li></ul><ul><li>Lökositopeni(%27), trombositopeni(14), geçici flu benzeri send(28), periferik ödem(22), hematüri(53/grade I), proteinüri(79/grade I-II), hepatotoksisite(59/grade I-II). </li></ul>
 34. 34. SCT  Topotekan <ul><li>Hycamptin ® Topoizomeraz I inhibitörüdür. </li></ul><ul><li>Myelosupresyon doz sınırlayıcı etkisidir. </li></ul><ul><li>Rekürren vakalarda; 1.5mg/m ² /gün dozunda 30 dakikada infüzyonla 5 gün süreyle 21 günde bir uygulanır. </li></ul><ul><li>Rekürren Over CA’da en çok çalışılmış ajandır, FDA onayı almıştır. </li></ul>
 35. 35. Diğer Kombinasyonlar <ul><li>Cis+Taxol+Antrasiklinler </li></ul><ul><li>Cis+Gemsitabin </li></ul><ul><li>Cis+Taxol+Gemsitabin </li></ul><ul><li>Cis+Taxotere </li></ul><ul><li>Taxol+Topotecan </li></ul><ul><li>Oxaliplatin+Taxol </li></ul>
 36. 36. İntraperitoneal Kemoterapi <ul><li>Önemli çünkü: </li></ul><ul><li>1)Doğal seyrinde uzun bir süre abdominal kavitede sınırlıdır. </li></ul><ul><li>2)Bu yolla ilaç yüksek dozlarda verilebilir. </li></ul><ul><li>Vezikan etkisi az olan ve peritoneal kavite klirensi az olan ilaçlar denenmiştir. </li></ul><ul><li>(Cisplatin, topotekan, paklitaksel) </li></ul><ul><li>Bu ajanların tümör nodüllerine penetrasyonu sınırlı olduğundan, tümör yükü az olan hastalarda(tümör nodülleri< 1 cm) etkilidirler. </li></ul><ul><li>Daha ileri çalışmalarla araştırılması gerekir… </li></ul>
 37. 37. Intraperitoneal Kemoterapi Alberts DS, N Engl J Med, 1996 Markman M, J Clin Oncol, 2001 47 36 CR % 53 ay 48 ay 28 ay 22 ay IP Cis+ IV Cb+Taxol IV Cis+Taxol (GOG114) 49 ay 41 ay IP Cis+ IV C IV PC Median OS PFS
 38. 38. Konsolidasyon Kemoterapisi <ul><li>First-line’dakilerden farklı kemoterapötiklerle </li></ul><ul><li>First-line kemoterapötiklerle </li></ul><ul><li>GOG175 </li></ul>Yüksek riskli EOC Cb/Taxol (3 haftada bir, 6 siklus) Cb/Taxol (3 haftada bir, 6 siklus) Taxol 80 mg/m2/hf 24 hafta Takip
 39. 39. <ul><li>Corynobacterium parvum </li></ul><ul><li>BCG;bacille Calmette-Guerin </li></ul><ul><li>Interferon  ; intraperitoneal </li></ul><ul><li>Tumor nekrosis factor </li></ul><ul><li>Interleukin-2 </li></ul><ul><li>Ovarian cancer vaccines </li></ul>İmmünokemoterapi
 40. 40. Yeni Non-cytotoxic Ajanlar <ul><li>Tamoxifen </li></ul><ul><li>Aromatase inhibitörleri </li></ul><ul><li>Mifepristone (RU 486) </li></ul><ul><li>Matrix metalloproteinase inhibitörleri (MMPIs) </li></ul><ul><li>Thalidomide </li></ul><ul><li>Monoclonal Ab. </li></ul>
 41. 41. Endometrium CA <ul><li>İleri evre ya da rekürren hastalıkta kullanılır; palyatif amaçlıdır. </li></ul><ul><li>Günümüzde etkili kombinasyon Doxorubicin+Cisplatin olarak görülmektedir. </li></ul><ul><li>Yapılan Faz II çalışmalarda; Carboplatin+paclitaxel kombinasyonunun daha etkili ( %52 vs %67) , daha az toksik olduğunu göstermektedir. </li></ul>Journal of Clinical Onkoloji 2001, October 15
 42. 42. Endometrium CA’da tedavi rejimleri <ul><li>Doxorubisin+Cisplatin+Siklofosfamid </li></ul><ul><li>Doxorubisin(50mg/m ² ) +Cisplatin(50mg/m ² ) </li></ul><ul><li>Melphalan+Florourasil+Megestrol asetat </li></ul><ul><li>Doxorubisin+FU+Siklofosfamid+MA </li></ul><ul><li>Cisplatin </li></ul><ul><li>Paclitaxel </li></ul>
 43. 43. SERVİKS CA <ul><li>Radyoterapi + KT verilmesi tek başına radyoterapi ile karşılaştırıldığında; lokal kontrolü ve toplam sağ kalım sürelerini artırmaktadır. </li></ul><ul><li>Evre IB, IIA, III, IVA hastalar için sisplatinin radyoterapi (external veya brakiterapi) ile birlikte kullanımı standart kabul edilmelidir. </li></ul><ul><li>Cisplatin 40mg/m ² her 3-4 haftada bir şeklinde kullanılır (50-75mg/m ² verilen çalışmalar da var). </li></ul>
 44. 44. SERVİKS CA <ul><li>Tek başına KT etkili değil. </li></ul><ul><li>İntraarteryel KT halen deneysel. </li></ul><ul><li>Neoadjuvan KT’yi takiben radikal cerrahi sadece IB2-IIB olan hastalarda getirdiği sağ kalım avantajı tek başına RT’den daha iyidir. </li></ul>
 45. 45. VULVA CA <ul><li>KT’ye dirençli </li></ul><ul><li>İleri evrelerde son çare ya da RT’nin etkinliğini arttırmak için… </li></ul><ul><li>En sık histolojik tip olan epidermoid Ca KT’ye en iyi yanıt verenidir. </li></ul><ul><li>Olgu sayılarının azlığı tedavi sonuçlarının yorumlanmasını güçleştirir… </li></ul>
 46. 46. VAGEN CA <ul><li>KT etkili değildir. Komplet cevap az ve kısa sürelidir. </li></ul><ul><li>Cisplatin-5FU, Adriamycin-siklofosfamid-5FU gibi kombinasyonlar denenmektedir. </li></ul><ul><li>Bazı merkezlerde santral tümörün kontrolünde RT’ye 5-FU +/- Cisplatin kullanılmaktadır. </li></ul>
 47. 47. GESTASYONEL TROFOBLASTİK NEOPLAZİ <ul><li>Uygulanan KT iki grupta toplanır: </li></ul><ul><li>1)Tek ajan kemoterapi;Metotraksat </li></ul><ul><li>Aktinomycin-D </li></ul><ul><li>2)Kombine tedavi : MAC </li></ul><ul><li>EMA-CO </li></ul><ul><li>EP-EMA protokolleri </li></ul>
 48. 48. TEK AJAN KT <ul><li>1)MTX: 20-25 mg IM; 1, 2, 3, 4 ve 5. günler, her 7-10 günde bir tekrar edilir. </li></ul><ul><li>2)Aktinomycin-D: 10-12 µ g/kg IV; 1, 2, 3, 4. ve 5. günler, her 7-10 günde bir tekrar edilir. </li></ul><ul><li>3)Mtx rescue protokolü: </li></ul><ul><li>Mtx: 1 mg/kg IM; 1, 3, 5 ve 7. günler </li></ul><ul><li>Folinik asit 0.1mg/kg IM; 2, 4, 6 ve 8. günler </li></ul><ul><li>Her 7-10 günde bir tekrar edilir. </li></ul><ul><li>4)MTX 30-50 mg/m ² IM haftada bir </li></ul>
 49. 49. <ul><li>Tek ajan KT ile %100’e yaklaşan oranlarda remisyon… </li></ul><ul><li>Tek ajana direnç geliştiğinde ikinci tek ajana geçilir… </li></ul><ul><li>FIGO Evre I üretkenliğin korunmasını isteyen 414 vakada tek ajan ile: </li></ul><ul><li>%93 tam remisyon </li></ul><ul><li>%7 kombine KT-cerrahi ile remisyon </li></ul>Chapman and Hall 1997
 50. 50. <ul><li>Tek ajana direnç gelişen FIGO Evre II-III düşük riskli olgularda </li></ul><ul><li>MAC veya EMA/CO ile tam remisyon sağlanmıştır. </li></ul><ul><li>MAC:Mtx-aktinomycinD-klorambusil/siklofosfamid </li></ul><ul><li>Yüksek riskli metastatik grupta </li></ul><ul><li>1. seçenek: EMA/CO  Etoposid-Mtx-actinomycinD </li></ul><ul><li>Siklofosfamid Oncovin(Vinkristin) %71 primer remisyon, %20 + sisplatin ile remisyon, %9 ölüm </li></ul>Escobar at al.2001
 51. 51. <ul><li>2.seçenek; EP/EMA  Etoposid- sisplatin/ EMA </li></ul><ul><li>(EMA/CO’ya direnç gelişen olgularda %86 sağ kalım elde edilmiştir.Daha toksiktir.) </li></ul><ul><li>Çoklu tedaviye direnç gelişenlere; sisplatin veya etoposid </li></ul><ul><li>Beyin metastazı olanlarda KT+RT gerekmektedir. </li></ul>Int J Gynecol Obstet 1998;60
 52. 52. <ul><li>TEŞEKKÜRLER… </li></ul>

×