Gebelikte İlaç Kullanımı - www.jinekolojivegebelik.com

24,672 views
24,041 views

Published on

Gebelikte İlaç Kullanımı - www.jinekolojivegebelik.com

Published in: Sports, Business
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
24,672
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
708
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gebelikte İlaç Kullanımı - www.jinekolojivegebelik.com

 1. 1. GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI
 2. 2. FDI İLAÇ KATEGORİLERİ <ul><li>A İlk trimesterde fetusa zararı olmadığı gösterilmiş olan ilaçlardır. </li></ul><ul><li>B Hayvan çalışmalarında fetusa zararı olmadığı bildirilmiş, ancak insanlarda kontrollü çalışmaların yapılmadığı ilaçlardır. </li></ul><ul><li>C Hayvan çalışmalarında fetusa zararı olduğu gösterilmiş, ancak insanlarda ve hayvanlarda kontrollü çalışmaların yapılmadığı ilaçlardır. </li></ul><ul><li>D Fetusa kesin zararı olan, ancak yarar zarar oranı dikkate alınarak kullanılabilecek ilaçlardır </li></ul><ul><li>X İnsanlarda ve hayvanlarda fetal anomalilere neden olduğu gösterilmiş, gebelerde veya gebelik ihtimali olan kadınlarda asla kullanılmaması gereken ilaçlardır. </li></ul>
 3. 3. EPİDEMİYOLOJİ <ul><li>Gebelik sırasında reçeteli ya da reçetesiz ilaç kullanma oranı % 90 </li></ul><ul><li>Doğumsal defektlerin % 2-3’ü ilaç kullanmaya bağlı </li></ul><ul><li>Gebeliklerin yarısından fazlası planlanmış değil ve kadınların gebe kaldığını öğrendiğinde ilaç kullanıyor olma olasılığı yüksek </li></ul><ul><li>Gebe ve fetus için kullanılması gerekli ilaçlar da var </li></ul>
 4. 4. ANTİTİROİD İLAÇLAR <ul><li>Transplasental geçiş az, periferde T4 T3 dönüşümünü azaltarak hızlı etki </li></ul><ul><li>Aplasia cutis yapmaz </li></ul><ul><li>Gebelikte ilk tercih </li></ul><ul><li>Başlangıç dozu 300-450mg/gün </li></ul>Metimazol <ul><li>1. trimestirde kullanımı çeşitli anomalilerle ilişkili; </li></ul><ul><ul><li>Saç ve kafa derisi anomalileri </li></ul></ul><ul><ul><li>Özofagial atrezi </li></ul></ul><ul><ul><li>Psikomotor gerilik </li></ul></ul><ul><ul><li>Meme ucu yokluğu </li></ul></ul>C D (PROPYCL) Propiltiyourasil (THYROMAZOL)
 5. 5. TEDAVİ ŞEKLİ <ul><li>Serum sT4 ve sT3 seviyeleri 2-4 haftada bir değerlendirilmeli, hormon seviyeleri normalin üst sınırında olacak şekilde ilaç dozu ayarlanmalıdır </li></ul><ul><li>İdame dozları: PTU 50-300mg/gün ve metimazol 5-20mg/gün </li></ul><ul><li>Oral alamayan hastalara rektal yoldan verilmeli(parenteral form yok) </li></ul>
 6. 6. YAN ETKİLER <ul><li>Makülo papüler döküntü, artrit, vaskülit, tat ve koku duyusu kaybı </li></ul><ul><li>Geçici trombositopeni %1, tedavi kesilmez </li></ul><ul><li>Agranülositoz %0.1-0.4, ani başlangıç, ateş ve boğaz ağrısı uyarıcı olmalı, doz bağımlı değil, ilaç kesilmeli </li></ul><ul><li>Fetal guatr ve hipotiroidizm </li></ul>
 7. 7. HİPOTİROİDİZM TEDAVİSİ <ul><li>Gebelik öncesiyle benzer,Levothyroxine kullanılır. </li></ul><ul><li>Tiroksin replasmanı günlük 50-100 mg ‘dır. 4-6 haftada bir tirotropin düzeyi bakılır ve tiroksin 25-50mg artışlarla düzenlenir. </li></ul><ul><li>TSH normal veya normalin alt sınırında tutulur. </li></ul><ul><li>TSH normal gebelerde de her trimesterde görülmeli. (ACOG-2006) </li></ul>
 8. 8. ANTİHİPERTANSİF İLAÇLAR Metildopa <ul><li>Kronik HT’da ilk tercih </li></ul><ul><li>SSS’de alfa-2 agonist etki </li></ul><ul><li>1. trimesterde intrakranial volumü azaltır </li></ul><ul><li>MR ve mikrosefali yapmaz </li></ul>Hidralazin <ul><li>İlişkili yan etkiler </li></ul><ul><ul><li>Hipospadias </li></ul></ul><ul><ul><li>Taşiaritmiler </li></ul></ul><ul><ul><li>Lupus like sendrom (artralji,bilateral plevral efüzyon,maküler rash) </li></ul></ul>NA Nitroprusid <ul><li>Fetal KC’de siyanür birikimi </li></ul>B (ALFAMED) C C
 9. 9. DİÜRETİKLER <ul><li>Furosemid </li></ul><ul><li>Potent bir diüretik </li></ul><ul><li>Pulmoner ödem,şiddetli HT,konjestif kalp yetmezliği gibi kardiovasküler bozukluklarda endikedir. </li></ul><ul><li>Fetal idrar yapımını artırır,amniotik sıvı volümünü değiştirmez </li></ul><ul><li>Hipospadias oranında artışla ilişkili </li></ul>Tiazid <ul><li>Yenidoğanda </li></ul><ul><ul><li>trombositopeni </li></ul></ul><ul><ul><li>hypoglisemi </li></ul></ul><ul><ul><li>hyponatremi </li></ul></ul><ul><ul><li>hipokalemi </li></ul></ul>C C (LASİX)
 10. 10. B -BLOKÖRLER <ul><li>Propranolol, Nadolol, Pindolol, Labetolol C </li></ul><ul><li>HT, angina pektoris, kardiak aritmiler, hipertiroidizm, feokromasitoma tedavisinde kullanılır. </li></ul><ul><li>2. ve 3.trimesterde D Grubu </li></ul><ul><li>IUGR, hypoglisemi, bradikardi, solunum depresyonu,hiperbilürübinemi, trombositopeni, polisitemi, plasenta boyutlarında gerilik </li></ul><ul><li>Son dönem çalışmalarda bu yan etkiler çok az tespit edilmiş </li></ul>
 11. 11. CA KANAL BLOKÖRLERİ <ul><li>HT,angina ve supraventriküler taşikardide kullanılır, </li></ul><ul><li>I.V bolus enjeksiyonda hipotansiyon ve fetal hipoksi </li></ul><ul><li>1.trimesterde kullanımında konjenital anomali bildirilmemiş </li></ul>Verapamil Nifedipin <ul><li>Tokolitik ve antihipertansif olarak kullanılır </li></ul><ul><li>I.V bolus kullanım maymunlarda fetal hipoksi ve asidozla ilişkili </li></ul><ul><li>MgSO4 ile birlite kullanımda yan etkiler artar. </li></ul>C C (İsoptin) (NİDİLAT)
 12. 12. DAİAZOKSİT <ul><li>Cardura </li></ul><ul><li>Direkt arterial vazodilatasyonla etki eder </li></ul><ul><li>Gebelikte şiddetli HT’da metil dopaya eklenebilir </li></ul><ul><li>Doğuma yakın kulanımında fetusta hiperglisemi,alopesi,el bileğinde ossifikasyon kaybı,cilt lezyonları bildirilmiş </li></ul><ul><li>Maternal hipotansiyon  fetusta bradikardi </li></ul><ul><li>Sıçanlarda  IUGR ile ilişkili, </li></ul><ul><li>Mümkün olan en düşük dozda kullanılmalı </li></ul>C
 13. 13. Fetal hipotansiyon + hipoperfüzyon Renal İskemi Renal Tübüler Disgenezi Anüri Oligohidroamnios IUGR Extremite Kontraktürü Perinatal Ölüm Pulmoner Hipoplazi Hipokalvaria ACE İNHİBİTÖR FETOPATİSİ C
 14. 14. Güvenli antimikrobikler B Grubu <ul><li>Penisilin türevleri </li></ul><ul><li>En güvenilir </li></ul><ul><li>Eritromisin </li></ul><ul><li>Penisilin alerjisinde </li></ul><ul><li>Klamidya </li></ul><ul><li>Azitromisin </li></ul><ul><li>Klamidya </li></ul><ul><li>Üreoplazma </li></ul><ul><li>Aztreonam </li></ul><ul><li>Gram (-) bakteriler </li></ul><ul><li>Aminoglikozidlere alternatif </li></ul><ul><li>Klindamisin </li></ul><ul><li>Bakteriyal vajinoziste en etkili </li></ul><ul><li>İmipenem </li></ul><ul><li>En geniş spektrum </li></ul><ul><li>Meropenem </li></ul><ul><li>Batın içi enfeksiyonlar </li></ul>ANTİBAKTERİAL İLAÇLAR <ul><li>Vankomisin </li></ul><ul><li>Gram (+) koklar </li></ul>
 15. 15. Kloramfenikol <ul><li>Gebeliğin son döneminde kullanımı Gri bebek sendromu ( akut solunum ve dolaşım depresyonu ) </li></ul><ul><li>Gebelikte kontrendike </li></ul>Tetrasiklinler (Doksisiklin) <ul><li>İskelet kemik gelişimini engeller </li></ul><ul><li>Diş enamelinde hipoplazi </li></ul><ul><li>Dişlerde renklenme </li></ul><ul><li>1. trimestirde konjantal anomali ile kesin ilişki yok </li></ul><ul><li>2.-3. trimestirde kontrendike </li></ul>(Kemicetine) C D
 16. 16. Kinolonlar Siprofloksasin (Cipro) <ul><li>Fetal kartilaj hasarı ve artropati? (insanlarda kesin kanıt yok) </li></ul><ul><li>Gebelikte toksik etkiler tartışmalı </li></ul><ul><li>Daha güvenli antibiyotikler olduğu için kontrendike kabul ediliyor </li></ul>Aminoglikozidler <ul><li>Kanamisin </li></ul><ul><li>Streptomisin </li></ul><ul><li>Amikasin </li></ul><ul><li>Sekizinci kraniyal sinir hasarı </li></ul><ul><li> ototoksisite </li></ul>C C
 17. 17. Gentamisin <ul><li>Son çalışmalarda ototoksite ile ilişkilendirilmemiş </li></ul><ul><li>Akut pyelonefritte ampicilin ile birlikte kullanılabilir </li></ul>Sulfonamidler <ul><li>Hipoplastik ekstremite, persiste ductus arteriozus, üretral obstruksiyon, adrenal atrofi gibi yan etkilerle ilişkilendirilmiş </li></ul><ul><li>Potansiyel toksite nedeniyle terme yakın kontrendike </li></ul>Trimethoprim-sulfomethazin <ul><li>Kardiyovasküler anomalilerde artış </li></ul>(Genta) C C (Bactrim) C
 18. 18. ANTİFUNGALLER Ketokanazol <ul><li>Günlük 200mg ve üzerinde kullanımı ekstremite anomalileriyle ilişkili </li></ul>Amfoterisin B <ul><li>Sistemik enfeksiyon tedavisinde </li></ul>Griseofulvin <ul><li>Yapışık ikiz oranında artış (FDA desteklememiş) </li></ul>(Ketoral) C (Grifulvin) C (Ambizom) B
 19. 19. Mikanozol ANTİFUNGALLER Nistatin <ul><ul><ul><ul><ul><li>Flukanozole </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>400mg/gün ve üzerindeki dozlarda konjenital anomali </li></ul><ul><li>Kraniofasial anomali (yarık damak, düşük kulak, iskelet anomalileri, kalp anomalileri </li></ul><ul><ul><ul><li>C </li></ul></ul></ul><ul><li>1.trimesterde kullanımı önerilmez,2. ve 3. trimesterde kullanılabilir </li></ul>(NEO-PENETRAN,FUNGUSİT) (MİKOSTATİN) C C (FLUCAN, BİONAZOLE)
 20. 20. ANTİPARAZİTİK İLAÇLAR <ul><li>Sıtma tedavisinde ilk seçenek </li></ul>Meflokin <ul><li>Klorokine dirençli vakalarda </li></ul>Kinin <ul><li>1. trimestirde teratojen </li></ul><ul><ul><li>SSS anomalileri (hidrosefali) </li></ul></ul><ul><ul><li>extremite defektleri </li></ul></ul><ul><ul><li>fasial defekt </li></ul></ul><ul><ul><li>ürogenital anomali </li></ul></ul><ul><ul><li>vertebra anomalileri </li></ul></ul>Klorokin Mebendazol <ul><li>Sistemik antihelmintik </li></ul><ul><li>Kıl kurdu, halkalı kurt, kancalı kurt tedavisinde </li></ul>C C X C
 21. 21. METRONİDAZOL <ul><li>Bakterilerde mutajenic,kemirgenlerde B karsinojenic etkiler mevcut olup insanlarda teratojenic etki yok </li></ul><ul><li>Kullanımı 1.trimesterde önerilmez, 2. ve 3. trimesterde kullanılabilir. </li></ul><ul><li>Gebelikte bakteriyel vaginozis tedavisinde metronidazol ve klindamisin güvenle kullanılabilir.(ACOG-2006) </li></ul><ul><li>Asemptomatik bakteriel vaginozis tedavisinde kullanımı preterm doğum riskini azaltmaz,ancak preterm doğum öyküsü olan kadınlarda PROM ve preterm doğum riskini azaltır.(ACOG-2006) </li></ul>
 22. 22. ANALJEZİKLER Asetaminofen <ul><li>Gebelikte analjezik ve antipiretik olarak ilk seçenek </li></ul>Aspirin <ul><li>Yüksek dozda kullanım (300mg üzeri) yeni doğanda şiddetli fatal hemoraji riski taşır </li></ul><ul><li>Perinatal mortalite, IUGR, hemoroji ve teratojenite ile ilişkili </li></ul><ul><li>Düşük doz aspirin (80mg/gün) SLE, preeklamsi, antifosfolipit sendromda kullanılmalı </li></ul><ul><li>Terme yakın kullanımda gebeliği ve doğumu uzatır </li></ul><ul><li>Patent duktus arteriozus kapanmasına neden olur </li></ul>(PAROL) B C
 23. 23. ANALJEZİKLER İndometazin <ul><li>NSID B </li></ul><ul><li>Erken gebelikte kullanım spontan abortus riskini artırır </li></ul><ul><li>30 hf altında ve doğumdan önceki son 48 saatte kullanım </li></ul><ul><ul><li>İntraventriküler hemoroji </li></ul></ul><ul><ul><li>bronkopulmoner displazi </li></ul></ul><ul><ul><li>NEC oranını artırır </li></ul></ul><ul><li>Fetal idrar çıkışını azaltır, polihidroamniosda kullanılır </li></ul><ul><li>fetal duktus arteriozus erken kapanmasına ve pulmoner HT’a neden olur </li></ul>(ENDOL)
 24. 24. BENZODİAZEPİNLER Diazepam <ul><li>9 vaka kontrol çalışmasında yarık damak-dudak D malformasyonları riskinde artış </li></ul><ul><li>sigara alkol ve madde bağımlılarında kullanım ile anomali riski 3-7 kat artar </li></ul><ul><li>Mümkün olan en düşük dozda kullanılmalıdır, doğuma yakın 30-40mg dozu geçerse; Floppy infant sendrom gelişir (hipotoni, letarji, emme güçlüğü) </li></ul><ul><li>İlaç dozunun ani kesilmesi sonucu withdrawal sendrom gelişir </li></ul><ul><ul><li>IUGR </li></ul></ul><ul><ul><li>Tremor, irritabilite </li></ul></ul><ul><ul><li>diare kusma </li></ul></ul><ul><li>Diğer etkileri: Termoregülasyonda bozulma, fetal kalp hızında variabilite kaybı, fetal hareketlerde azalma </li></ul>(DİAZEM)
 25. 25. ANTİKONVÜZAN İLAÇLAR Fenobarbutal <ul><li>Antikonvüzan ve sedatif etki D </li></ul><ul><li>Minör majör malformasyonlarla ilişkili </li></ul><ul><li>İlk 24 saatte yeni doğanda şiddetli ve ölümcül hemaroji (K vitamini desteği verilmeli) </li></ul><ul><li>Kognitif fonksiyon bozuklukları ile ilişkisi yapısal anomalilerden daha ön planda </li></ul><ul><li>Mümkün olan en düşük dozda kullanılmalı </li></ul><ul><li>Maternal doz bağımlılık açısından iyi kontrol edilmeli </li></ul>(LUMİNAL)
 26. 26. ANTİKONVÜLZAN İLAÇLAR Fenitoin <ul><li>Basit parsiyel epilepsi tedavisinde D </li></ul><ul><li>Risk –yarar oranı değerlendirilerek mümkün olan en düşük dozda </li></ul><ul><li>Gebelik öncesi folic asit başlanmalı ve gebelik boyunca monitorize edilmeli </li></ul><ul><li>Fetal hidantoin sendromu: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kraniofasiyal Anomaliler </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Yarık damak dudak </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Geniş burun kökü </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Hipertelorizm </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Dudak defektleri </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Epikantus kıvrımları </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Distal falanksların ,tırnakların hipoplazisi </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Büyüme yetersizliği </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Mental yetersizlik </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Doğumda hemorajinin önlenmesi için K vitamini desteği </li></ul>(EPDANTOİN)
 27. 27. ANTİKONVÜLZAN İLAÇLAR Karbamazepin <ul><li>En sık kullanılan, ilk tercih edilen ilaç D </li></ul><ul><li>Teratojenic potansiyeli net değil, minör ve major konjenital anomalilerle ilişkili </li></ul><ul><li>Epilepsi nöbetlerinin fetus üzerindeki potansiyel hasarının önlenmesi, karbamazepin yan etkilerinden daha ön planda </li></ul><ul><li>Karbamezepin sendromu ; </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kraniofasiyal anormallikler </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Yukarı eğilimli palpebral fissürler </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kısa burun </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Epikantus kıvrımları </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Gelişme geriliği </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Mental retardasyon </li></ul></ul></ul></ul></ul>(TEGRETOL, KARAZEPİN)
 28. 28. ANTİKONVÜLZAN İLAÇLAR <ul><li>İnsanlar için teratojen kabul edilir D </li></ul><ul><li>Fertilizasyondan sonraki 17-30 gün içinde kullanımında nöral tüp defekti riski %1-2 arasındadır.(önceki riskin 20 katı) </li></ul><ul><li>Facial,ürogenital anomaliler, IUGR, hepatotoksisite, hiperbilüribinemi ile ilişkili </li></ul>Valproik asit Lamotrigin,Gabapentin,Vigabatrin,Tiagabin <ul><ul><li>Gebelikte kullanımları ile ilgili bilgiler sınırlı </li></ul></ul><ul><ul><li>Epilepside etkinlikleri eski ilaçlar kadar iyi bilinmiyor </li></ul></ul>(DEPAKİN)
 29. 29. ANTİDEPRESSAN İLAÇLAR Trisiklik Antidepressanlar <ul><li>Hayvanlarda yüksek dozlarda teratojenik etki C </li></ul><ul><li>Extremite anomalilerinde artış? </li></ul><ul><li>Potent teratojenik etki kanıtlanmamış </li></ul><ul><li>Gebelikte kardiotoksik etki potansiyelleri fazla olması sebebiyle tercih edilmezler </li></ul>SSRI : Fluoksetin, sertralin (PROZAC) <ul><li>Yan etki potansiyelleri düşük olduğu için gebelikte ilk tercih C </li></ul><ul><li>Spontan Abortus oranında artış(ileri çalışmalara ihtiyaç var) </li></ul><ul><li>Yenidoğanda irritabilite,sürekli ağlama,yeme ve uyku bozukluğu,tonus artışı ile karakterize çekilme sendromu görülebilir </li></ul><ul><li>Bupropion,mirtazapin ve reboksetin gibi yeni nesil SSRI ‘ların gebelikte güvenilirliği tartışmalı </li></ul>
 30. 30. ANTİPSİKOTİKLER (NÖROLEPTİKLER) Klorpromazin <ul><li>Düşük dozlarda anne ve fütus açısından kullanımı güvenli C </li></ul><ul><li>Hiperemezis gravidarum tedavisinde düşük dozlarda etkili </li></ul><ul><li>YD’da hipotoni,spastisite,derin tendon reflekslerinde artış,tremor ve paralitik ileus ile karakterize eksrapramidal sendrom görülebilir. </li></ul><ul><li>Terme yakın kullanımdan kaçınılmalı,tehlikeli maternal hipotansiyona neden olabilir. </li></ul>Klozapin (ATİPİK, ANTİPSİKOTİK) <ul><li>Gebelikte kullanılabilen tek atipik antipsikotiktir B </li></ul><ul><li>Şizofren teşhisi almış annelerin bebeklerinde malformasyon riski ilaçtan bağımsız şekilde daha yüksektir. </li></ul>(LARGACTİL)
 31. 31. ANTİASMATİK İLÇLAR Albuterol <ul><li>Maternal ve fetal taşikardi C </li></ul><ul><li>Annede konjetif kalp yetmezliği,pulmoner ödem ,hipotansiyon </li></ul>Aminofilin-Teofilin <ul><li>YD’da kusma,taşikardi ve irritabilite C </li></ul><ul><li>Teofilin kullananlarda Preeklamsi oranın daha az </li></ul><ul><li>Aminofilin AC matürasyonu üzerine pozitif etkili </li></ul><ul><li>3.trimesterde dozlar yeniden düzenlenmeli ,klirens azalır </li></ul>Terbutalin <ul><li>Tokolitik ve reversibl bronkodilatör etki B </li></ul><ul><li>Maternal ve fetal taşikardi,maternal hiperglisemi </li></ul>
 32. 32. ANTİASMATİK İLÇLAR Salmeterol <ul><li>Selektif B2 adrenerjik,bronkodilatör C </li></ul><ul><li>İnsanlarda gebelikte kullanım ile ilgili bilgiler sınırlı,teratojenic etki bildirilmemiş </li></ul><ul><li>Terbutalinden daha iyi tolere edilir </li></ul><ul><li>Astım atakları yeterli kontrol edilemediğinde kortikosteroid dozunu 2 kat artırmak yerine salmoterol eklenmelidir </li></ul>İnhale kortikosteroid <ul><li>Yarık damak dudak ve anal atrezi oranında artış C </li></ul>Kromolin,İpratropium,Budesonid,Zafirlukast B
 33. 33. GLUKOKORTİKOİDLER Betametazon (CELESTON) C <ul><li>Preterm eylemde 24-36 hafta arası AC maturasyonunu stimüle etmek için kullanılır </li></ul><ul><li>RDS oranını azaltır,RDS gelişmişse şiddetini azaltır,intrakranial hemoraji oranını düşürür. </li></ul><ul><li>Tekrarlayan dozlar, düşük doğum ağırlığı ve baş çevresinde küçülme ile ilişkilendirilmiştir. </li></ul><ul><li>Prenatal betametazon alımı, kistik periventriküler leukomalazi oranında %50 ‘den fazla azalmaya neden olur. </li></ul><ul><li>Dört geniş epidemiyolojik çalışma sonucuna göre, birinci trimesterde kortikosteroid kullanımı yarık damak-dudak anomalisi ile ilişkili bulunmuştur.Bu sebeple birinci trimesterde D grubu olarak kabul edilir. </li></ul>
 34. 34. GLUKOKORTİKOİDLER DEKSAMETAZON C <ul><li>Betametazon gibi plasentadan geçişi fazla olduğu için, AC maturasyonunu sağlamak amacıyla preterm eylemde kullanılır. </li></ul><ul><li>Birinci trimesterde 1mg/kg ve üzerinde kullanımı, fetal adrenal gland supresyonuna ve 21 hidroksilaz eksiliğine yol açarak dişi fetuslarda virilizasyona sebeb olur. </li></ul>(DEKORT) PREDNISON-PREDNİSOLON (ADVANTAN,DELTACORTRİL,PREDNOL) C <ul><li>Plasental geçişleri az olduğu için preterm eylemde AC maturasyonun stimülasyonunda kullanılmazlar,daha çok otoimmün hastalıklarda immümsupresif olarak kullanılırlar. </li></ul><ul><li>30mg/gün dozunda 4 hafta süresince kullanılırsa spermatogenezi bozar, bu yan etki ilaç kesildikten 6 hafta sonra düzelir. </li></ul>
 35. 35. KOLŞİSİN (COLCHICUM-DISPERT,KOLSIN) D <ul><li>İmmün modülatör bir ilaç, gut hastalığında ve FMF’de kullanılır. </li></ul><ul><li>Hücre içinde tubulin proteinine bağlanarak etki gösterir.Tubulininin mikrotubillere polimerizasyonu önler ve lökosit göçünü ve fagositozu inhibe eder. </li></ul><ul><li>Hayvan çalışmalarında fare ve tavşanlarda düşük dozlarda teratojenic,yüksek dozlarda embriositik etki göstermiştir. </li></ul><ul><li>İnsanlarda gebelikte kullanımı sınırlı olup herhangi bir konjenital malformasyonla ilişkisi gösterilememiştir. </li></ul><ul><li>Erkeklerde nadir de olsa azospermiye neden olur, ancak konsepsiyon öncesi kullanımda herhangi bir malformasyon ile ilişkilendirilmemiştir. </li></ul>
 36. 36. A <ul><li>FOLİC ACİD </li></ul><ul><li>LEVOTHYROXİNE </li></ul><ul><li>NİASİN </li></ul><ul><li>PİRİDOKSİN </li></ul><ul><li>PANTOTENİK ACİD </li></ul><ul><li>VİTAMİN C </li></ul><ul><li>VİTAMİN E </li></ul><ul><li>VİTAMİN B12 </li></ul><ul><li>RİBOFLAVİN </li></ul><ul><li>TİAMİN </li></ul><ul><li>KALSİTRİOL </li></ul>
 37. 37. B <ul><li>PENİSİLİN TÜREVLERİ </li></ul><ul><li>SEFALOSPORİNLER </li></ul><ul><li>METİL DOPA </li></ul><ul><li>METRONİDAZOL </li></ul><ul><li>ACETİLSİSTEİN(MUKOLİTİK) </li></ul><ul><li>FLAVOKSAT(ANTİSPAZMODİK) </li></ul><ul><li>METFORMİN,ACARBOZ,TROGİTAZON(ANTİDİABETİK) </li></ul><ul><li>MEKLİZİN(ANTİEMETİK) </li></ul><ul><li>METOKLOPRAMİD(ANTİEMETİK) </li></ul><ul><li>LANSOPRASOL </li></ul><ul><li>FAMOTİDİN,RANİTİDİN </li></ul><ul><li>MgSO4 </li></ul><ul><li>ASİKLOVİR </li></ul><ul><li>ETHAMBUTOL </li></ul><ul><li>AMFOTERİSİN B </li></ul><ul><li>VANKOMİSİN </li></ul><ul><li>CETİRİZİN,KLORFENİRAMİN,DİFENHİDRAMİN </li></ul><ul><li>ERİTROMİSİN </li></ul><ul><li>ENOKSAPARİN (CLEXAN) </li></ul><ul><li>ASETAMİNOFEN </li></ul>
 38. 38. C <ul><li>KLORAMFENİKOL </li></ul><ul><li>ALBENDAZOL,MEBENDAZOLE </li></ul><ul><li>FLUKANAZOL,KETOKANAZOLE </li></ul><ul><li>NİSTATİN,GRİSEOFULVİN </li></ul><ul><li>HİDROKSİZİN,FENİRAMİN,BUCLİZİN,TERFENADİN </li></ul><ul><li>GENTAMİCİN </li></ul><ul><li>İZONİYAZİD,RİFAMPİN,PYRAZİNAMİD, </li></ul><ul><li>VİDARABİN,ZANAMİVİR,RİMANTADİN,OSELTAMİVİR,GANSİKLOVİR </li></ul><ul><li>SULFONAMİDLER,KİNOLONLAR </li></ul><ul><li>BAKLOFEN,ATRAKÜRYUM,DANTROLEN(KAS GEVŞETİCİ) </li></ul><ul><li>AMİTRİPTİLİN,KLOMİPRAMİN,FLUOKSETİN (ANTİDEPRESAN) </li></ul><ul><li>KLORPROMAZİN,KLOZAPİN,RİSPERİDON (ANTİPSİKOTİK) </li></ul><ul><li>DOMPERİDON,DROPERİDOL,PROMETAZİN(ANTİEMETİK) </li></ul><ul><li>OMEPRAZOL </li></ul><ul><li>HEPARİN </li></ul><ul><li>BETAMETAZON,DEKSAMETAZON,PREDNİSON </li></ul><ul><li>GLİPİZİD,GLİBURİD,TOLBUTAMİD,PİOGLİTAZON,ROSİGLATAZON(ANTİDİABETİK) </li></ul><ul><li>TACROLİMUS,SİKLOSPORİN,İNTERFERONLAR (İMMÜNOLOJİK AJANLAR) </li></ul><ul><li>AMİNOFİLLİN,TEOFİLİN,SALMETEROL(BRONKODİLATÖRLER) </li></ul>
 39. 39. <ul><ul><li>D </li></ul></ul><ul><li>DİAZEPAM,ALPRAZOLAM,FENOBARBİTAL </li></ul><ul><li>FENİTOİN,VALPROİK ACİD,KARBAMAZEPİN </li></ul><ul><li>SİSPLATİN,KARBOPLATİN,BLEOMİSİN,ETOPOSİD, PAKLİTAKSEL,DOKSORUBİSİN(ANTİNEOPLASTİK) </li></ul><ul><li>TERASİKLİNLER </li></ul><ul><li>STREPTOMİSİN,KANAMİSİN,AMİKASİN </li></ul><ul><li>ACE İNHİBİTÖRLERİ,B BLOKÖRLER 2. VE 3. TRİMESTER </li></ul><ul><li>KORTİKOSTEROİDLER ,1.TRİMESTER </li></ul><ul><li>NSAID, 3.TRİMESTER </li></ul><ul><li>KUMARİN TÜREVİ ANTİKOAGULAN AJANLAR </li></ul><ul><li>METİMAZOL,KARBİMAZOL(ANTİTROİD) </li></ul><ul><li>LYNESTRENOL,ETHİSTERON,HİDROKSİ PROGESTERON,MEDROKSİPROGESTERON (PROGESTERON TÜREVLERİ) </li></ul><ul><li>AZOTİYOPRİN (İMMUN MODİLATÖR) </li></ul>
 40. 40. X <ul><li>TALİDOMİD </li></ul><ul><li>KİNİN </li></ul><ul><li>RİBAVİRİN </li></ul><ul><li>ATORVASTATİN (ANTİLİPEMİK) </li></ul><ul><li>AMİNOPTERİN,LEUPROLİD, </li></ul><ul><li>METHOTREKSAT </li></ul><ul><li>ERGOTAMİN,DİHİDROERGOTAMİN </li></ul><ul><li>ISOTRETİNOİN,ETRETİNAT </li></ul><ul><li>MİFEPRİSTON </li></ul><ul><li>I-131 </li></ul><ul><li>ESTROJEN VE TÜREVLERİ, OK </li></ul><ul><li>NORGESTREL,NORETİNDRON,OK </li></ul>

×