• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Gebelikte Hipertansiyon - www.jinekolojivegebelik.com
 

Gebelikte Hipertansiyon - www.jinekolojivegebelik.com

on

 • 9,474 views

Gebelikte Hipertansiyon - www.jinekolojivegebelik.com

Gebelikte Hipertansiyon - www.jinekolojivegebelik.com

Statistics

Views

Total Views
9,474
Views on SlideShare
9,425
Embed Views
49

Actions

Likes
4
Downloads
0
Comments
0

5 Embeds 49

http://www.slideshare.net 18
http://www.tipfakultesi.org 17
http://tipfakultesi.org 12
http://health.medicbd.com 1
http://www.slideee.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Gebelikte Hipertansiyon - www.jinekolojivegebelik.com Gebelikte Hipertansiyon - www.jinekolojivegebelik.com Presentation Transcript

  • GEBELİKTE HİPERTANSİYON KOMPLİKASYONLARININ TEDAVİSİ (HELLP SENDROMU)
  • GEBELİKTE HİPERTANSİYON
   • Hipertansiyon tüm gebeliklerin %5-10’unda komplikasyonlara yol açarken kronik renal ve vasküler hastalıklı gebelerde bu oran %20-40’lara çıkmaktadır.
  • HİPERTANSİYON
   • Gebelikte hipertansiyon : 6 saat ara ile ölçülen iki kan basıncı değerinin 140/90 mmHg veya 
   • 20.gebelik haftasından önce ölçülen kan basıncı sistolik 30mmHg veya  diyastolik 15 mmHg  yükselmesi
   • Proteinüri : 24 saatlik idrarda 300mg/dl  yada 6 saat ara ile alınan iki rastgele idrar örneğinde 100mg/dl üzerinde protein bulunmasıdır
   • Ödem : jenaralize 12 saatlik yatak istirahati sonrasında +1 den fazla olan yada 1 haftada 2250 gr dan fazla kilo alımını ifade eder.
  • GEBELİKTE HİPERTANSİYON SINIFLAMASI
    • A- Preeklampsi-Eklempsi Preeklemsi: a-hafif b-şiddetli Eklampsi
    • B- Kronik Hipertansiyon
    • C- Gebeliğin Agreve Ettiği Hipertansiyon Süperempose preeklampsi Süperempose eklempsi
    • D- Gestasyonel hipertansiyon
  • KRONİK HİPERTANSİYON
   • Obez, 40 yaşın  , multiparite, HT öyküsü, DM, böbrek hastalığı, otoimmün hastalık, göz dibinde hipertansif değişiklikler
    • Gebelikten önce var olması
    • 20 inci gebelik haftasından önce tanı konması
    • Gebelikten 6 hafta sonra devam etmesi
   • Kr. HT gebelikte şiddetlenebilir.
   • Sistolik 30 mmHg, Diyastolik 15 mmHg veya ortalama arter basıncında 20 mmHg artışına proteinürü ve/veya ödem eşlik ediyorsa süperempoze preeklempsi
   • Konvülzyon gelişirse süperempoze eklampsi olarak değerlendirilir.
  • GESTASYONEL HİPERTANSİYON
   • Gebelik öncesi HT yok
   • Gebeliğin 20. haftasından sonra preeklempsi bulguları gelişmeden HT
   • Post partum 10 günde normale dönen HT
   • Tanı retrospektif konur.
  • GEBELİKTE TÜM HT’ LAR PREEKLAMPSİ OLARAK İZLENMELİDİR.
  • PREEKLAMPSİ
   • Preeklampsi temelde nulliparların hastalığıdır
   • Klasik olarak ödem, proteinüri, hipertansiyon triadı olarak tanımlanır .
  • PREEKLAMPSİ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ
   • Primigravidite
   • Aile anamnezi
   • Önceki gebeliklerde preeklampsi
   • Yaş <20 ve > 35
   • Hipertansif, vasküler, otoimmün veya böbrek hastalığı olması, DM, çoğul gebelik, fetal hidrops, trizomi 13, mol hidatiform, obezite.
  • ETYOLOJİ
   • Tam olarak bilinmemektedir.
   • Teoriler hastalığıdır (1900’lerden beri ) 1-Genetik predispozisyon 2-İmmünolojik mekanizmalar 3-Diet eksiklikleri 4-Vasküler tonusta artış 5-Anormal prostoglandin etkinliği 6-Endotel hücre hasarı 7-Altta yatan kronik maternal hastalık
  • FİZYOPATOLOJİ
   • Genaralize vazospazm
   • Endotel hasarı
   • Hemostaz bozukluğu
   • Koagülasyon sisteminin aktivasyonu
   • TXA2-PGI2 dengesinin TXA2 lehine bozulması
   • Hemodinamik dengesizlik
   • Uteroplesantal kan akımında azalmadır.
  • Tablo:Normal Gebelik Ve Preeklampside Sistemik Değişiklikler DIC:Dissemine intravasküler koagulasyon,GFR:Glomerüler filtrasyon hızı,NOS:Nitrik oksit sentetaz TPVR:Total periferik vasküler rezistans (Willimas DJ,de Swiet M:The pathophisiology of preeclampsia.İntensive Care Med ;1997:23:620-629) Sistemik Değişiklikler Organ Normal gebelik Preeklampsi Semptomlar Bulgular ve Lab. Sonuç Endotel  TPVR,  NOS Kapiller Permaabilite  Platelet trombozu  Damar tonusu  Ödem TA  Plazma fibronektin  Faktör VIII Ag  Multiorgan iskemisi ve yetmezliği Böbrekler GFR  Kan akımı  Glomerüler endotelial şişme Ödem Proteinuri,hipoalbuminemi,GFR  Kolloid osm.basınç  Akut böbrek yetmezliği Karaciğer Taransaminazlar  Hepatoselüler nekroz Epigastrik ağrı, bulantı Transaminazlar  Karaciğer yetmezliği, kanama, rüptür Koagulasyon sist. Hiperkoagulabilite    Hiperkoagulabilite Pıhtılaşma fakt. t üketimi Kanama DIC Katastrofik kanama Plazma hacmi  Plazma volümü Relatif azalmış plazma volümü   İnterstisiyel sıvı vol.  Organ iskemisi Hipertansiyon Plesanta 500 ml/dk kan akımlı Plasenta iskemisi   Doppler Uterin arter rezistansı  IUGR Beyin   Serebral iskemi Baş ağrısı, konvulzyo n İskemi bulguları (MRI) Serebral infarkt
  • ŞİDDETLİ PREEKLAMPSİ KRİTERLERİ
   • Klinik:
   • TA>=160mmHg
   • Oliguri(<=400ml/24 saat)
   • Baş ağrısı
   • Görme bozukluğu
   • Epigastrik,sağ üstkadranda ağrı
   • Kalp yetmezliği
   • Pulmoner ödem,siyanoz
   • Labaratuvar:
   • Proteinuri>05g/24 saat veya 3-4(+)dipstckle
   • Serum kreatininde 
   • Trombosit <100.000/mm3
   • Hiperbilirubinemi(direk)
   • Hemolitik anemi
   • LDH 
   • KCFT  , IUGR
  • ERKEN GEBELİKTE PREEKLAMPSİ
   • Molar gebelik
   • Protein S yetmezliği
   • Aktive protein C rezistansı
   • Hiperhomosisteinemi
   • Antikardiolipin antikorları yüksek olduğundan bu patolojiler araştırılmalıdır .
  • PREEKLAMPSİNİN ÖNCEDEN BELİRLENMESİ
   • 1. Kan basıncı ile ilgili testler
    • a) Anjiotensin infüzyon testi
    • b ) Roll over testi
  • PREEKLAMPSİNİN ÖNCEDEN BELİRLENMESİ
   • 2. Biyokimyasal testler
   • a) Serum ürik asit 
   • b) Serum demir konsantrasyonu 
   • c) İdrar kalsiyum düzeyi 
   • d) İdrarda protein tayini, mikroalbuminüri ortaya çıkabilir
   • e) Antirombin III 
   • f) Atrial natriüretik peptitler 
   • g) Beta-tromboglobulinler 
   • h) Fibronektin 
   • i) Nitrik oksit (EDRF)   
  • DOPPLER
   • Campell uterin ve umblikal arter Doppler akımlarının preeklampsi gelişimini 18. hafta gibi çok erken dönemlerde tahmin edebileceğini bildirmiştir.
   • Preeklampsi gelişen bu hastalarda diyastolik dalga formunda, artmış periferal vasküler rezistansı gösteren karakteristik bir çentiklenme vardır.
   • ( Obset.Gynec.1986 )
   • %25-100 sensitiviteler bildirilmiştir
  • PREEKLAMPSİNİN ÖNLENMESİ
   • Aspirin
   • Kalsiyum
   • Magnezyum
  • HELLP Sendromu - TTP/HUS ve AFL Ayırıcı Tanısı   HELLP TTP/HUS AFL Hipertansiyon ++ ± ± Proteinuri +/+ ± ± Trombositopeni +++ +++ ± Laktat dehidrogenaz ++ +++ ++ Anemi + ++ ± Bilirubin ++ ++ ± Fibrinojen = = < Fibrin yıkım ürünleri + = + Antitrombin III < = < Amonyum = = + Glukoz = = < Kreatinin + ++ ++
  • Preeklampsi insan gebeliğine özel bir hastalıktır Deneysel araştırmalar yapılamamaktadır
  • PREEKLAMPSİNİN TEDAVİSİ
   • Preeklampsinin kesin tedavisi doğumun gerçekleştirilmesi ve plesantanın tamamen çıkarılmasıdır!
  • HAFİF PREEKLAMPSİ
   • *Stabil durum
   • *Uygunsuz =>37 hafta Maternal ve Fetal Değerlendirme <37 hafta
   • Bishop
   • * Uygun Bishop *Persiste hipertansiyon
   • *Fetal risk(+) *Persiste proteinüri
   • *Görme boz. *Anormal lab. Testleri
   • *Persiste baş ağrısı *Anormal fetal büyüme
   • *Zayıf hasta uyumu
   • 40 hafta VAR VAR YOK
   • dolunca
   • doğurt
   • MgSO4 ve Doğum Hastanede Gözlem *Ayakta takip
   • *Evde TA takibi
   • *Haftada 2 kez
   • maternal ve fetal
   • değerlendirme
   • Herhangi bir değişiklilik
   • Olursa hospitalizasyon
       • Şekil:Memphis,Tennessee Üniversitesi Hafif Preeklampsi Takip ProtokolÜ
  • ŞİDDETLİ PREEKLAMPSİ TEDAVİSİ
   • 24-28 Hafta :
   • 1-Günlük maternal ve fetal değerlendirme
   • 2- iv.MgSO4 uygulaması
   • 3- Diyastolik kan basıncı 110 mmHg dan büyük ise antihipertansif tedavi
   • 4-Fetal akciğer maturitesi sağlanması
   • 5-Fetal yada maternal distres varsa sezeryen
  • 24 Haftadan küçük gebelikler 1-iv MgSO4 uygulanması 2-Diyastolik kan basıncı 110 mmHg  ise antihipertansif tedavi uygulanması 3-PGE2 ile terminasyon.
  • İntrapartum Tedavinin Amacı
   • 1 - Eklamptik nöbetlerin önlenmesi
   • 2-Hastanın kabul edilebilir dönemde doğurtulması
   • 3-Maternal ve fetal morbiditesinin azalması
   • 4-Komplikasyonların tanı ve tedavisi
  • SIVI TEDAVİSİ
   • 1ml/kg/saat ile 150ml/saat arasında olmalıdır .Fetal distres için bolus tarzında kontrolsüz sıvı verilmesinden kaçınılmalıdır.
   • Eğer konduksiyon anestezisi kullanılıyorsa hipotansiyon ve fetal distressten korumak için 1000-1500 ml sıvı verilebilir.Kristaloid solusyonlar kullanılır.
  • Ciddi preeklampsi kadınların sonraki gebeliğinde preeklampsiye yakalanma sansları %65 Ciddi preeklampsiye tekrar yakalanma şansları ise %32 dir ( Sibai 1991 )
  • HELLP SENDROMU
   • İlk kez 1982’de Weinstein tarafından Hemolysis,Elevated LiverFunction ve Low Platelet count kelimelerinin baş harflerinin bir araya getirilmesi ile HELLP sendromu tanımlanmıştır.
   • Özelliklerinden anlaşılacağı gibi preeklampsinin şiddetli özel bir formudur.
   • Şiddetli preeklampsi-eklampsi olgularının %10’nunda görülür.
  • TANI KRİTERLERİ
   • Sibai tarafından tanımlanan
   • 1)Hemoliz:Anormal periferik yayma,total bilirubinin>1,2mg/dLve laktat dehidrogenez >600U/L
   • 2)Karaciğer enzimlerinde artış:Aspartatamino transferaz >70U/L VE laktatdehidrogenez>600U/L
   • 3)Düşük trombosit sayısı:Trombositlerin<100.000/mm3 ,olarak tanımlanmıştır.
   • Tüm tanı kriterleri birarada bulunmayabilir
  • EL :Karaciğer enzimlerinde artış HEL :Hemoliz ve karaciğer enzimlerinde yükseliş ELLP :Karaciğer enzimlerinde yükselme ve düşük trombosit sayısı LP: Düşük trombosit sayısıdır. Buna göre her 3 tanı kriteri varsa KOMPLET HELLP SENDROMU , 3’ten az kriter varsa PARSİYEL HELLP SENDROMU olarak kabul edilmektedir.
  • TROMBOSİT SAYISI
   • Martin tarafından HELLP sendromu 3 alt sınıfa ayrılmıştır:
   • 1.SINIF :trombosit sayısı<=50.000/mm3
   • 2.SINIF :Trombosit sayısı>50.000/mm3 < 100.000/ mm3
   • 3.SINIF :Trombosit sayısı>100.000/mm3
  • Sendromun temel fizyopatolojisi endotel hasarıdır . fibrinin depozisyonu>> şekilli elemanların parçalanmaları>> serotonin tromboksan salgılanması>> platelet agregasyonu ve endotel hasarında artma>> endotelin prostasiklin ve nitrik oksit üretiminde bozulma>>potent vazokonstrüktör olan endotelin ve tromboksanın egemenliği>>karaciğer sinusoidlerin fibrin ile obstruksiyonu >>hepatoselüler hasar ve ağrı karaciğer enzimlerinde yükselme>>geniş subkapsüler ve /veya intraparankimal kanama olabilir.
  • KLİNİK ÖZELLİKLERİ
   • Şiddetli preklampsi olgularına göre daha yaşlı
   • 2- 3.trimesterin herhangi bir döneminde olabilirler.
   • Genellikle preterm dönemde ortaya çıkar.
   • Olguların %30’u postpartum 4/5’inde antepartum preeklampsi tanısı konmuştur.
   • Halsizlik ,Yorgunluk ve nonspesifik şikayetlerle başlar.Olguların %50’sinde bulantı ,kusma , başağrısı %50-66’sında ise epigastrik ve sağ kadran ağrısı görülür. TA oldukça yükselmiştir .Ancak eklampsi krizinde olduğu gibi normal sınırlardaki TA değerlerinde ve proteinuri olmadanda HELLP sendromu gelişebilir.
  • HELLP Sendromunu Tedavi Etmek Yada Geriletmek İçin Tedavi Yöntemleri:
   • Plazma hacminin arttırılması
   • Yatak istirahati
   • Kristalloidler
   • %5-25 Albumin
   • Antithrombotik ajanlar
   • Düşük doz aspirin
   • Dipyridamole
   • Heparin
   • Antitrombin III
   • Prostacyclin infüzyonu
   • İmmün süpresif ajanlar
   • Steroidler
   • Yanlış kullanılanlar
   • Taze donmuş plazma infüzyonları
   • Plazmapheresis değişimi
   • Diyaliz.
  • HELLP Sendromlu 442 Hastada Maternal Komplikasyonları
   • Komplikasyonlar Sayı %
   • DIC 92 21
   • Abruptio placenta 69 16
   • Akut böbrek yetmezliği 33 8
   • Şiddetli asit 32 8
   • Akciğer ödemi 26 6
   • Plevral efüzyon 26 6
   • Serebral ödem 4 1
   • Retinal dekolman 4 1
   • Laryngeal ödem 4 1
   • Subkapsüler karaciğer
   • Hematomu 4 1
   • ARDS 3 1
   • Ölüm maternal 4 1
  • Ayrıca Tanı
   • Apandisit, Safra kesesi hastalığı , Böbrek taşı , Pyelonefrit , Enterit , Hepatit , Peptik ülser , SLE Trombotik Trombositik Purpura , Hemolitik Üremik Sendrom , Gebeliğin Yağlı Karaciğeri
   • En sık karışabilen Trombotik Trombositik Purpura(TTP) , Hemolitik üremik sendrom(HUS) ve Gebeliğin yağlı Karaciğeri(AFL)
  • EKLAMPSİ
   • Preeklampsinin,tonik klonik konvulsyonların eşlik ettiği şiddetli bir formdur
   • Eklamptik olguların 1/4 ünde antepartum 2/4 ünde intrapartum ve 1/4 ünde postpartum görülür.
   • Post partum 10 . güne kadar eklamptik kriz bildirilmişsede ilk 48 saat den sonra görülen olgularda diğer konvulsyon nedenleri düşünülmelidir.
  • İNSİDANS
   • % 0.2 olarak kabul edilmektedir.
   • Farklı merkezlerde insidans 1/147 ile 1/3448 arasında değişmektedir
  • BAŞLANGIÇ
   • Eklampsi krizinden önce uyarıcı bazı semptomlar tanımlanmıştır.Sıklık sırasına göre inatçı şiddetli baş ağrısı , görmede değişiklikler , epigastrik ağrı , bulantı kusma, geçici mental değişikliklerdir
   • Bunlar olguların %50 sinde görülmektedir.
   • Eklamptik gebeler üzerinde yapılan çalışmalarda %10-23’ ünde HT , %19-22 sinde proteinüri , %32 isinde ödem saptanmamıştır.
  • CT : Nörolojik muayenede lateralizasyon veya lokal bulgusu olmayan olgularda tedaviyi belirlemede etkisi olmamıştır. EEG: Olguların büyük kısmında nonspesifik geçici EEG değişiklikleri saptanmaktadır.
  • ANTİKONVÜLZAN TEDAVİ
   • MgSO4 Kullanımı :
   • Rejim adı Yükleme dozu İdame doz
   • Pritchard 4 gr IV +10 gr IM 5 gr IM/ 4 saat
   • Zuspan 4 gr IV 1-2 gr / saat
   • Sibai 6 gr IV 2-3 gr / saat
  • MgSO4 TOKSİSİTESİ
   • Bulgular Magnezyum düzeyi (mg/dl)
   • Normal gebelik düzeyi 1.5-2.5
   • Terapötik düzey 4-8
   • Patella refleksi kaybı 8-12
   • Sıcaklık hissi,flushing 9-12
   • Uyku hali 10-12
   • Konuşmada yavaşlama 10-12
   • Kas paralizisi 15-17
   • Solunum zorluğu 15-17
   • Kardiak arrest 30-35
  • Eklamptik Krizde MgSO4
   • Doz IV 1-20 dk yavaş infüzyon (tüm rejimlerde)
   • Devam eden konvulsyon 2gr IV tekrar
   • İnatçı konvulsyon fenobarbütal/propofol
   • 250 mg kadar amobarbütal
   • Status epileptikus entübasyon
   • MgSO4 doğumdan veya son eklamptik krizden 24 saat sonraya kadar
  • NİMODİPİN
   • Selektif serebral vazodilatatör ajandır. 30mg oral doz 4 saat ara ile postpartum 24 saate kadar verilmiş, MgSO4 ile arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.
   • Neonatal ve fetal respiratuvar yan etkiler daha az görülmüştür.
   • Sonuç olarak Nimodipin nöbet proflaksisinde ucuz, güvenli, oral verilebilen ajandır ( Semin Perin 23; 65-76, 1999 )
  • ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ
   • Hydralazine hydrochloride
   • Labetolol
   • Sodium nitroprussid
   • Nitrogliserin
   • Kalsiyum kanal blokerleri
   • Ketanserin
  • Hydralazine Hydrochloride
   • Preeklamptiklerde akut hipertansiyonun kontrolünde kullanılan ajandır.
   • Prekapiller rezistans damarlarını postkapiller kapasitans damarlarından daha çok etkiler.
   • Arterioler düz kasta direk relaksasyon yaparak vasküler rezistansı düşürür .
   • IV 5 mg başlangıç dozu
   • 20 dk da bir 5-10 mg ilave doz
   • Total doz 40-50 mg geçmemelidir
  • LABETOLOL
   • Alfa+Beta antagonistidir.
   • 20 mg lık başlangıç dozu, 10 dakika intervallerle 40 veya 80 mg’lık ilave dozlar verilmelidir.
   • Devamlı infüzyon 2mg/dk dozunda .
   • Etki IV uygulamadan yaklaşık 5 dk. sonra görülebilir.
   • Oral kullanımda 2x100 mg/gün dozunda maksimum günde 240 mg kadar artırılabilir.
  • Sodium Nitroprusside
   • Dilue solüsyonu 0.25 m/kg/dk. başlangıç dozu
   • Doz her 5 dk da bir 0.25 m/kg/dk artırılarak titre edilmelidir
   • Işığa duyarlıdır
   • Siyanid toksisitesine dikkat
   • Nitroprussid tedavisine başlamadan önce hipovoleminin düzeltilmesi esastır
  • NİTROGLİSERİN
   • İndüksiyon pompası ile 10mg/dk başlanır
   • Her 5 dk da doz ikiye katlanır
   • 7 mg/kg/dk den yüksek doz methemoglobinemi
   • Methemoglobin sevyesi % 3 den fazla ise toksisite
  • Kalsiyum Kanal Blokeri
   • Yavaş kalsiyum kanalları üzerine etkili
   • Vazokonstrüksüyonu engeller ve tokolotik etki
   • Nifedipin,nikardipin,verapamil ve yeni olarakta nimodipin kullanılır
   • Nifedipin:10 mg oral doz başlanır gerekirse 30 dk sonra tekrarlanır 6-8 saat ara ile 10-20 mg oral olarak verilir
   • 10-30 mg sublingual nifedipinin iv hidralazine eşit etkiye sahip
  • Ketanserin
   • Seretonin-2 reseptörlerine bağlanır
   • Tansiyonu düşürdüğü
   • Hellp sendromunda da platelet sayısını artırdığı ve belirgin olarak epigastrik ağrıyı azalttığı Spitz veark tarafından da gösterilmiştir. ( Hypertens.Pregnansy12:183-190,1993)
  • KOMPLİKASYONLAR
   • RENAL
   • PULMONER
   • HEMATOLOJİK
   • SSS
   • HEPATİK RÜPTÜR
  • RENAL KOMPLİKASYONLARIN TEDAVİSİ
   • Clark ve ark. oligürinin üç ayrı hemodinamik alt grubu tanımlanmıştır
   • 1- Grupta PCWP (Pulmoner Kapiller Wedge Basınç) düşük,SVR (Sistemik Vasküler Rezistans) hafif veya orta derecede artmıştır ; Volüm replasmanı.
   • 2- Grupta PCWP normal veya artmış, SVR normaldir. pre veya afterload azaltılmasına cevap verir.
   • 3- PCWP ve SVR artmış .Volüm kısıtlanması ve afterload’un azaltılması.
  • PULMONER ÖDEM TEDAVİSİ
   • 1-10-40 mg Furasemid
   • 2-İV. Nitrogliserin
   • 3-Mekanik Ventilasyon
  • HEMATOLOJİK BOZUKLUKLARA YAKLAŞIM
   • Aktif kanamayan hastalarda platelet sayısı 20000  sürece transfüzyon gerekli değildir.
   • C/S planlanıyorsa platelet 50 000 olması.
   • Operasyon başlangıcında 5 ünüte ,uterus kapatılırken 5 ünüte transfüzyon.
   • Postpartum HELLP sndr konvansiyonel yöntem başarısız olursa PLAZMAFEREZ ( Sem.23.84-85,1999 )
   • HEMATOLOJIK KOMPLİKASYONLAR DOĞUMU TAKİBEN SPONTAN DÜZELME EĞİLİMİNDE DİR
  • SANTRAL SİNİR SİSTEMİ KOMPLİKASYONLARINA YAKLAŞIM
   • Hava yolu, iv kateter
   • 6 gr MgSo4 bolus,cevap vermeyen konvulsyon 100 mg thiopental sodyum
   • Fokal nörolojik defisit ;BT
   • C/S Endikasyonu obstetrik esaslara göre konmalı
   • Serebral ödem:Hipoksemi, hiperkarbinin düzeltilmesi, Mannitol, Acetozolamit, Furasemid, Sipirinolakton, Ethacrynic acit
  • HEPATİK RUPTÜR
   • Şiddetli preeklampsi vasospam hepatik infarkt subkapsüler hematom gözlenebilir.
   • Epigastrik ağrı ve gastro inestinal şikayetler ; mortalite %60 lara kadar çıkabilmektedir. ( Obset.Gynec.31:763-773 1986 )
   • Smith ve ark. 35 hepatik ruptur saptanan hastada topikal hemostatik ajanları kullanarak daha konservatif bir yaklaşım izlemişler ve diğer serilerden 3 kat yüksek bir survival oranı ( Obstet.Gynec77:171-175,1991 )
  • ANESTEZİ
   • Epidural anestezi acil olmayan sezaryen için uygundur.
   • Hipotansiyondan kaçınmak
   • Periferal vasodilatasyonu kompanse etmek için kristaloid solüsyon ile volüm replasmanı .
   • Cevap vermeyen olgularda ephedrine .
  • POSTNATAL
   • Magnezyum sülfat yada nöbet proflaksisi için seçilen ajan postpartum 24 saat devam edilmelidir. Eklamptik nöbetlerin yaklaşık %25 i bu dönemde ortaya çıktığı için hasta yakın takip edilmelidir.
   • Düzelme görülene kadar MgSO4 infüzyonuna devam edilmelidir.
   • Postpartum 6. Haftada hala hipertansif ve / veya proteinüri varsa nefrolojiye refere edilmelidir.
   • GEBELİKTE TÜM HT’ LAR PREEKLAMPSİ OLARAK İZLENMELİDİR. TEŞEKKÜRLER