Fetal iyilik Hali Testleri - www.jinekolojivegebelik.com

13,395 views
12,954 views

Published on

Fetal iyilik Hali Testleri - www.jinekolojivegebelik.com

Published in: Health & Medicine
2 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
13,395
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,874
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
2
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Fetal iyilik Hali Testleri - www.jinekolojivegebelik.com

  1. 1. FETAL İYİLİK TESTLERİ
  2. 2. <ul><li>Daha önceleri annenin olası hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi en önemli amaçken günümüzde fetusunda gerektiğinde bir “hasta” olarak görülmesi kavramı yerleşmiş </li></ul><ul><li>Amacımız erken dönemde asfiksi tanısı koyarak fetal ve erken neonatal mortalite ve morbditeyi azaltmak </li></ul><ul><li>20. gebelik haftasında fetus ölümü tüm gebeliklerin % 1 de fetal iyilik testlerinin normal olduğunda %0.1 de görülmekte </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Non-Stress Test (NST, FRT) </li></ul><ul><li>Bi yofizik Profile (BPP) </li></ul><ul><li>Modifi ye Bio yofizik Profil(MBPP) </li></ul><ul><li>Contraction Stress Test (OCT, CST) </li></ul><ul><li>Doppler Ultrasonografi </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Fetal izlem endikasyonları </li></ul><ul><li>Hipertansiyo n </li></ul><ul><li>DM </li></ul><ul><li>Kr. Böbrek hast </li></ul><ul><li>Kollojen doku hast </li></ul><ul><li>Kardiak hast </li></ul><ul><li>Tirotoksikoz </li></ul><ul><li>Hemoglobinopatiler </li></ul><ul><li>Anemi </li></ul><ul><li>Fetal hareketlerin az hisedilmesi </li></ul><ul><li>Erken membran rüptürü </li></ul><ul><li>Oligo/polihidroamnioz </li></ul><ul><li>IUGR </li></ul><ul><li>Günaşımı </li></ul><ul><li>İzoimmnunizasyon </li></ul><ul><li>Fetal anomaliler </li></ul><ul><li>Çoğul gebelikler </li></ul><ul><li>Anormal yada irregüler fetal kalp atımları </li></ul>
  5. 5. FETAL HAREKETLERİN İZLENMESİ <ul><li>Annenin fetal hareketleri izlemesi en eski , en basit,invazif olmayan ve çoğu hasta tarafından rahatlıkla uygulanabilen bir yöntem </li></ul><ul><li>16-18. gebelik haftalarında algılanmaya başlanır 28-32. gebelik haftasında en yüksek düzeyde </li></ul><ul><li>Fetal hareketler karmaşık bir nörolojik bir kontrol sonucu oluşur ve varlığında fetusta normal asit-baz durumunun dolaylı bir göstergesi </li></ul><ul><li>Azalmış fetal aktivite ile kötü perinatal sonuç arasındaki ilişki açıkça ortaya konmuş </li></ul><ul><li>Aktif bir fetal hareket varlığında mortalite oranı %0.6 iken azalma olduğunda % 35 ‘ e kadar çıkabilir </li></ul>
  6. 6. Fetus davranış özelikleri Varyabilite normal,uzamış geniş akselerasyon + + Aktif uyanık 4F Varyabilite normal,akselerasyon yok + _ Sessiz uyanık 3F Varyabilite normal,sık akselerasyon + + Aktif uyku 2F Varyabilite azalmış,akselerasyon yok _ _ Derin uyku 1F Kalp atımları Göz hareketi Gövde hareketi Açıklama Durum
  7. 7. NONSTRESS TEST <ul><li>Freeman ,Lee ve arkadaşları(1975) nst ‘i fetal sağlığın bir işareti olarak fetal harekete yanıt olarak gelişen fetal kalp hızı akselerasyonu olarak tanımlamışlar </li></ul><ul><li>Hasta genelikle semi-fowler pozisyonda yada sol yana yatar durumda,hastanın kan basıcı işlem öncesi ve 15 dakika arayla ölçülür </li></ul><ul><li>Günümüzde fetal iyilik halini değerlendirmede en yaygın kulanılan test </li></ul>
  8. 8. NONSTRESS TEST <ul><li>Fetal kalp hızı normalde beyin sapı merkezlerinden gelen sempatik veya parasempatik uyarıların düzenlendiği otonomik etkilere bağlı olarak vurudan vuruya artış yada azalma gösterir </li></ul><ul><li>Nonstress testi , hipoksi veya nörolojik depresyon sonucu olmadıkça fetusun kalb hızı fetal harekete yanıt olarak artacak hiptezine dayanmakta </li></ul><ul><li>Gebeliğin 24-28. haftalarında NST %50 oranında nonreaktif,bunların %15 ‘i 28-32 haftalarda nonreaktif devam eder.32 haftadan sonra reaktif-nonreaktif testlerin insidansı term fetuslarınki ile paraleldir. </li></ul>
  9. 9. NONSTRESS TEST <ul><li>PPV:%40 NPV:%95 </li></ul><ul><li>Barry Schhifrin “Asfiktik olmayan bir bebek hasta bir bebeği taklit edebilir ancak intrauterin plasental yetmezliği olan bir asfiktik bebek sıhhatlibir bebeği taklit edemez” </li></ul>
  10. 10. NICHD FETAL MONITORING WORKSHOP (1997) FHR İçin Normal Kabul Edilebilir Sınırlar
  11. 16. VİBROAKUSTİK STİMÜLASYON <ul><li>Nonreaktif NST lerin bir kısmının fizyolojik uyku durumundaki fetuslarda görülüyor olması , fetusun fizyoljik bir uyarı ile uyandırılması ile fizyoljik uykunun asfiksiden ayrılabilmesi düşüncesini ortaya koymuştur. </li></ul><ul><li>Önerilen stimulasyon yöntemleri:Maternal glukoz tüketimi , fetusun anne karnından manuel manupulasyonu ve vibroakustik stimulasyon </li></ul><ul><li>Elektornik yapay larenks kullanımı yaygındır;fetsun başına yakın olarak 1 dakika arayla 3 sn süre ile uyarı verilmekte </li></ul><ul><li>Vibroakustik stimulasyonla nonreaktif NST oranları azalırken perinatal mortalite oranları değişmemekte </li></ul><ul><li>Vibroakustik stimulasyon antepartum değerlendirmede potansiyel avanjlara sahip </li></ul><ul><li>Clin Obstet Gynecol. 1995 Mar;38(1):68-77 </li></ul>
  12. 17. KONRAKSİYON STRESS TESTİ <ul><li>Ray ve ark (1972) tarafından geliştirilen CST’i fetusun uterus kontrakisyonları ile oluşan stresse yanıtını değerlendirmektir.Kontraksiyon varlığında plasental kan akımında yaklaşık %30 luk azalmaya neden olur. </li></ul><ul><li>Kontraksiyon oluşturmak için oksitosin infüzyonu 5 mU/dakikada gidecek şekilde uygun kontraksiyon elde edilene kadar 20 dakikada bir oksitosin hızı ikiye katlanır.Memem başı uyarımıda kulanılabilir. </li></ul><ul><li>Negatif bi CST ‘ i takiben bir hafta içinde fetal ölüm oranı% 0.1 ‘in altında.Nageotte ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 1337 riskli gebelikte sadece bir ölüm olduğu belirtilmiş </li></ul><ul><li>Pozitif bir CST’i takiben perinatal mortalite oranları %7- 15 arasında değişmekte </li></ul><ul><li>Yalancı pozitif oranı yaklaşık % 50’de </li></ul>
  13. 18. CST kontrendikasyonları <ul><li>Klasik sezeryan yada myomektomi skarı olan hastalar </li></ul><ul><li>Plasenta previa yada plasenta dekolmanı </li></ul><ul><li>Erken doğum tehdidi </li></ul><ul><li>Çoğul gebelik </li></ul><ul><li>Servikal yetmezlik </li></ul>
  14. 19. CST Değerlendirilmesi Uterus kontrakisyonlarının elde edilememesi Yetersiz 10 dakikada 5 den fazla ve 90 saniyeden uzun süren kontraksiyon varlığında geç deselerasyon olması Hiperstimülasyon Kalıcı olmayan ve tekrarlanmayan geç deselerasyonlar Kuşkulu Her kontraksiyon ile belirgin kalıcı ve tekrarlayan geç deselerasyonun olması Pozitif Geç deselarasyonun olmaması(10 dakikada en az 3 kontraksiyon) Negatif Test sırasında akselarasyon izlenmesi Reaktif Test sırasında akselarasyonun olmaması Nonreaktif Kriter Yorum
  15. 20. FETAL BİYOFİZİK PROFİL(FBP) <ul><li>1980 ‘DE Manning ve arkadaşları tarafından tanıtılan bu yöntemde real time usg ile multipl fetal aktivitelerin saptanması ve amniyon sıvısı miktarı ölçümüne dayanır </li></ul><ul><li>Akut belirteçler: Fetal kalp atımı reaktivitesi,Fetal solunum hareketi,Fetal hareketler ve Fetal tonus </li></ul><ul><li>Kronik belirteç:Amniyon sıvısı volumu </li></ul><ul><li>FBP fetal nörofizyolojiye dayanmakta ve herbir fiziksel parametresantral sinir sistemindebir başka alanının normal çalışmasını gerektirir </li></ul><ul><li>Fetal asfiksi durumunda , en son gelişen biyofiziksel aktivite ilk olarak bozulur;bunlar fetal solunum hareketi ve fetal kalp atım hızı.Buna karşılık ilk gelişen fetal aktivite olan fetal tonus en son bozulur </li></ul>
  16. 21. FETAL BİYOFİZİK PROFİL(FBP) <ul><li>Nonreaktif NST asideminin başında olduğunu gösterirken anormal fetal tonus(sürekli açık parmaklar veya vucudun sürekli ekstansiyonda olması) asideminin son aşamasında olduğunu gösterir </li></ul><ul><li>Fetal hareket yokluğunda fetal ölüm oranı 14 kat ,fetal solunum hareketlerini yokluğundada 18 kat artığı gösterilmiş </li></ul><ul><li>Fetal tonus:7.5-8.5 haftalarda </li></ul><ul><li>Fetal hareket:9. haftalarda </li></ul><ul><li>Fetal solunum:20-21. haftalarda </li></ul><ul><li>NST: 24-28.haftalarda </li></ul>
  17. 22. FBP skorlaması 2 cm den küçük cep En geniş cep 2 cm ve üzerinde olması Amniyon sıvısı Azalmış yada olmaması(sürekli ekstansiyonda kalma veya açık parmaklar) Ekstremite ve gövdede en azbirkez ekst sonrası fleks olması Fetal tonus Azalmış yada olmaması En az 3 gövde hareketi Fetal hareket Solunum hareketi yokluğu yada 30 sn den kısa sürmesi Enaz 30 sn süren fetal solunum hareketi(30 dk içinde) Fetal solunum hareketi Nonreaktif Reaktif NST Anormal (0 puan) Normal (2 puan) Parametre
  18. 23. Biyofizik profili etkileyen faktörler Doğum PPROM Azaltır Azaltır EMR Azaltır Azaltır Mg alımı Artırır Azaltır Alkol alımı Artırır Glukoz alımı Azalır Azalır Azalır Azalır Geç gest hafta Azalır Azalır Erken gest hafta(<33) Azalır Azalır Azalır Azalır Fetal uyku ASV Fetal solunum Fetal hareket Tonus FHR Akselerasyon Aktivite
  19. 24. FT (cortex-subcortical area) FM (cortex-nuclei) FBM (ventral surface of 4 th ventricle ) NST (posterior hypothalamus, medulla ) Embryogenesis Hypoxia
  20. 25. H Y P O X I A A C I D O S I S Late Deceleration (CST ) Acceleration (NST, BPP, CST ) Fetal Breathing (BPP) Fetal Movement (BPP, FMC ) Fetal Tone (BPP)
  21. 26. Recommended Fetal Management by BPS If mature( > 37 wks) deliver, serial testing (twice weekly) in the immature fetus 20-30 5-10 (estimate) Chronic compensated asphyxia 8/10 (decreased AFV) conservative management 0.565 0 Nonasphyxiated 8/8 (NST not done) conservative management 0.565 0 Nonasphyxiated 8/10 (normal AFV) conservative management 0.565 0 Nonasphyxiated 10/10 Recommended management Risk of fetal death (per1000/wk) % Risk of asphyxia (pH<7.25) Interpretation Result
  22. 27. Recommended Fetal Management by BPS If mature( > 37 wks) deliver, repeat test in 24 hr in immature fetus; if < 6/10 deliver 50 0 Acute asphyxia possible 6/10 (normal AFV) factor in GA; if > 32 wks, deliver, if < 32 wks, test daily 115 36 Acute asphyxia likely 4/10 (normal AFV) factor in GA; if > 32 wks, deliver, if < 32 wks, test daily >50 >10 Chronic asphyxia with possible acute asphyxia 6/10 (decreased AFV) Recommended management Risk of fetal death (per 1000/wk) % Risk of asphyxia (pH<7.25) Interpretation Result
  23. 28. Recommended Fetal Management by BPS If > 26 wks, deliver >115 >36 Chronic asphyxia with acute asphyxia likely 4/10 (decreased AFV) Recommended management Risk of fetal death (per 1000/wk) % Risk of asphyxia (pH<7.25) Interpretation Result If > 26 wks, deliver 550 100 gross severe asphyxia 0/10 If > 26 wks, deliver 220 73 Acute asphyxia nearly certain 2/10 (normal AFV)
  24. 29. BİYOFİZİK PROFİLİN MORTALİTE İLE OLAN BAĞLANTISI 43-100 0.77 2.27 54,063 Total 75 0 0 459 Golde 60 0 26.6 342 Vintzileos 42 6.3 12.7 240 Schifrin 71 7.0 7.0 1,112 Platt 72 1.0 3.1 9,624 Baskett - 0.6 1.9 26,287 Manning False positive rate(%) False negative rate (per1000) Corrected PMR(per 1000) No.of tests Study
  25. 30. MODİFİYE BİYOFİZİK PROFİL <ul><li>Selective use of nonstress test: BPS 8/8 </li></ul><ul><li>Substitution of amniotic fluid index for the largest vertical pocket method </li></ul><ul><li>Nonstress test/ Amniotic fluid index </li></ul><ul><li>Biophysical profile plus placental grade </li></ul><ul><li>Vibroacoustic stimulation test/ Amniotic fluid index </li></ul>
  26. 31. MODİFİYE BİYOFİZİK PROFİL <ul><li>Clark ve ark (1990)tarafından önerilen MBP de NST ve amnion sıvısı değerlendirilmekte;ASİ 5 cm nin altında olması anormal </li></ul><ul><li>En büyük avantajı tüm parametreler kulanılmadığı içinzaman kaybının önlenmesi </li></ul><ul><li>FBP ile benzer sensitivite ve spesifiteye sahip </li></ul>
  27. 32. AMNİON SIVISI VOLUMÜ <ul><li>ASV , fetal iyilik halinin kronik bir belirtecidir.Kronik hipoksi sırasında,fetal kan akımının yeniden dağılımına bağlı olarak (santralizasyon), fetal böbreğin kan akımı düşer , fetal idrar oluşumu azalır ve zamanla oligohidroamnioz gelişir. </li></ul><ul><li>Term bir gebelikte ortalama miktarı 4000 ml kadardır ve bunun 2800 ml’si fetusta , 400 ml ‘si plasentada ve 800 ml’si amnion sıvısıdır.Ortalama hacim gebeliğin 16. haftasında 200 ml iken 3.trimesterde 1000 ml ‘ye ulaşır ve 38.haftadan sonra haftada ortalama 150 ml olmak üzere giderek azalır. </li></ul>
  28. 33. AMNİON SIVISI VOLUMÜ <ul><li>Phealan ve arkadaşalrı tarafından tanımlanan amnion sıvı indeksi(AFI) yöntemi en yaygın kulanılan yöntemdir.Umblikus ve line albadan geçen sanal çizgilerle abdomen 4 eşit parçaya ayrılır.USG probu annenin longutidinal aksına paralel ve tabana dik olmak koşuluyla 4 kadranda en derin amnion cepleri ölçülür.Toplam AFI miktarı: 5 cm ve altı:anormal 5-8 cm :azalmış kabul edilir. </li></ul><ul><li>Oligohidroamnioz varlığının kötü perinatal sonuçlar ile ilişkili olduğu ,perinatal mortalite oranının 47 ka artırdığı ve major konjenital anomali ve IUGR’e rastlanma olasılığı artmaktadır </li></ul>
  29. 34. AMNİON SIVISI VOLUMÜ <ul><li>Casey ve arkadaşlarının (2000)Parkland hastanesinde yaptıkları çalışmada 6243 gebelikte AFİ ‘nin5 cm altında olmasının perinatal mortalite ve morbidite ile ilişkili olduğunu , bunun tersine Magann ve arkadaşları(1999)’ nın yaptığı çalışmada 1001 gebelikte 5 cm altındaki AFİ ‘ ye sahip olan gebeliklerin %20 olduğu ve AFI zayıf bir diagnostik test olduğu sonucuna kara vermişler. </li></ul>
  30. 35. FETAL KAN ÖRNEKLENMESİ <ul><ul><li>İlk uygulanışı fetoskopi eşliğinde olan bu test günümüzde USG eşliğinde yapılmakta(PUBS) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bazı perinataloji merkezlerinde yapılmakta , invaif bir yöntem olmakla birlikte en iyi ellerde dahi % 1’ e kadar varan perinatal mortalite ve daha yüksek morbidite oranları mevcut </li></ul></ul>
  31. 36. DOPPLER SONOGRAFİ <ul><li>Doppler usg ‘ nin gelişimi fetal ve uteroplasental dolaşımların değerlendirebilmesine olanak sağlamış </li></ul><ul><li>Pek çok çalışmada anormal doppler bulguları ile kötü perinatal sonuçlar arasında belirgin bir bağlatı olduğu ortaya konmuş </li></ul><ul><li>Bir çok merkezde yüksek riskli gebeliklerde diğer fetal iyilik testleri ile birlikte rutin olarak kulanımda </li></ul>
  32. 37. DOPPLER SONOGRAFİ <ul><ul><li>A rteryel </li></ul></ul><ul><li>UA </li></ul><ul><li>Fetal Aorta </li></ul><ul><li>MCA </li></ul><ul><li>Venöz </li></ul><ul><li>UV </li></ul><ul><li>IVC </li></ul><ul><li>DV </li></ul><ul><li>Intrahepatik venler </li></ul>
  33. 39. Umbili k al arter
  34. 40. Umblikal arter GEBELİK HAFTASI S/D Ratio
  35. 41. Umblikal arter <ul><ul><li>Anormal UA Doppler sonuçları varlığında </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Düşük arter ye l ve ven öz pH değerleri </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>İ ntrapartum fetal distress ile yakın bağlantı </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Yenidoğan yoğun bakım oranı artar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Daha yüksek RDS insidansı </li></ul></ul></ul>
  36. 42. <ul><li>Umbilikal Arter + MCA + Fetal Aort Doppler analizleri, biofizik skorlamaya katkıda bulunarak doğum zamanlamasına yardımcı olmaktadır ( Baschat et al ) </li></ul><ul><li>IUGR’de Umbilikal arter Doppler analizleri perinatal mortaliteyi %38 azaltmaktadır </li></ul><ul><li>Alfirevic et al Am J Obstet Gynaecol 1995 </li></ul><ul><li>Preeklampsi ve IUGR mevcudiyetinde Doppler takibi perinatal mortaliteyi azaltmaktadır </li></ul><ul><li>Neilson et al Cochrane Library 2000 </li></ul><ul><li>Enddiyastolik akım kaybı ya da reverse akım olması intraventriküler kanamayı beraberinde getirmektedir </li></ul><ul><li>Baschat et al Ultrasound Obstet Gynaecol 2002 </li></ul><ul><li>SGA ve IUGR fetusların ayırımında Umbilikal arter Doppler analizi, kalp hızı değişkenliği ve biofizik profile göre daha faydalı bulunmuştur </li></ul><ul><li>Soothill et all Br J Obstet Gynaecol 1993 </li></ul>
  37. 43. <ul><li>Umbilikal arter veya fetal aortada Doppler sonografik enddiyastol kaybı olan olgular obstetrik yüksek risk kolektifine girmekte ve %2- %8 arasındaki bir insidansta görülmektedir </li></ul><ul><li>Gudmundsson et al. Ultrasound Obstet. Gynecol. 7(4) (1996) 262-267 </li></ul><ul><li> Ertan et al. J Perinat Med 2003 </li></ul><ul><li>Bu arterlerde geriye akım izlenmesi fetal intrauterin tehdidin derecesiyle orantılı olarak %50-100 arasında perinatal mortalite beklenmektedir </li></ul><ul><li>Ariyuki et al. Am J Obstet Gynaecol 169 (1993) 1621-1622 </li></ul><ul><li>Reverse akımı olan fetüslerin çoğu birkaç gün içinde intrauterin olarak ölmektedir </li></ul><ul><li>Chaoui et al. Geburtsh. Frauenheilk. 51 (1991) 532-539 </li></ul>
  38. 44. Fetal inen AORT doppler analizi <ul><li>Yüksek A/B, PI, RI indeksi varlığında IUGR, nekrotizan enterokolit, fetal distres ve perinatal mortalite artışı gibi kötü prenatal sonuçların habercisidir </li></ul><ul><li>Bonatz et al. J Perinat Med. 1997 </li></ul><ul><li>Fetal inen aortada diyastol sonu akımın kaybı NST’de deselerasyon olmasından 8 gün önce tespit edilebilmektedir </li></ul><ul><li>Arabin et al. Gynecol Obstet Invest 1988 </li></ul>
  39. 45. Orta Serbral Arter(MCA ) <ul><li>Gebeliğin erken döneminde diyastolik akım hızı düşüken , gebeliğin sonuna doğru bu akımda artma olmakta </li></ul><ul><li>Plasental yetmezliğe bağlı IUGR gibi durumlarda normalde de düşük olan serebral kan akımı direnci dolaşımı sağlayabilmek için daha da düşmekte endiyastolik akım hızları artmaktadır </li></ul><ul><li>A/B oranı düşmektedir (Brain sparing effect ) </li></ul><ul><li>PI endeksi yükselmesi </li></ul><ul><li>Supelveda et al. Am J Obstet Gynaecol 1996 </li></ul>
  40. 46. MCA Renkli Doppler sonografi ile Willis poligonu ve MCA Birinci trimesterde normal kan akımı 2. ve 3. trimesterde normal kan akımı
  41. 47. Umblikal Ven Doppleri(UV ) <ul><li>Venöz Doppler sonografi özellikle UA enddiastolik akım kaybı / reverse akımı olan vakalarda endikedir </li></ul><ul><li>Gudmundson et al Am J Obstet Gynecol 164 (1991) 33-37 </li></ul><ul><li>Ağır İUGR ‘da sağ kalp yetmezliği sonucu sağ atrium basıncı artmakta ve vena kava inferior ile umblikal vendeki hız dalga şekilerini etkilemekte ve pulsasyonlara yol açmakta </li></ul>
  42. 48. Ductus Venozus Anormal Normal
  43. 49. Ductus Venozus <ul><li>Ductus venosusun umbilikal ven ve kalp arasında basınç gradientine bağlı olarak akım hacmini değiştirerek fetal dolaşımı düzenlemede majör rol aldığı kabul edilmektedir Contratti Ultrasound Obstet Gynecol 2001 </li></ul><ul><li>IUGR fetüslerde Ductus Venosusda reverse akım kötü prognoz habercisidir. Son zamanlarda IUGR bebeklerde Ductus Venosusdaki reverse akım paterninin perinatal ölüm ile ilgili tek ciddi parametre olduğu gösterilmiştir </li></ul><ul><li>Ozcan et al. Ultrasound Obstet Gynecol 1998 </li></ul>
  44. 50. Ductus Venosus – Doğum Zamanlaması <ul><li>Ductus Venosus pulsatile endeksi ve fetal kalp hızı mikrovariabilitesinin 32. gestasyonel hafta öncesinde optimal doğum zamanının belirlenmesinde önemli indikatörler olduğu saptanmıştır </li></ul><ul><li>Bu paremetrelerden birisi sürekli anormal olduğunda doğum önerilmektedir </li></ul><ul><li>Hecher et al Ultrasound Obstet Gynecol 2001 </li></ul>
  45. 51. Uterin Arter Doppleri Normal Anormal
  46. 52. Uterin Arter Doppleri <ul><li>Preeklampsi, IUGR, preterm doğum veya kötü perinatal prognozu önceden tahmin edebilmek için uteroplasental Doppler sonografik değerlendirmenin yapıldığı pek çok çalışma bulunmaktadır </li></ul><ul><li>Uterin arterlerde anormal akım sebepleri: </li></ul><ul><li>Fetoplasental ünite defekti </li></ul><ul><li>Bozulmuş trofoblastik invazyon </li></ul><ul><li>Trofoblast matürasyonunda defektif gelişim </li></ul>
  47. 53. Umbilikal Venöz Pulsasyon
  48. 54. TARTIŞMA <ul><li>ACOG ‘e göre fetal iyilik halini değerlendiren en iyi yöntem konusunda bir ortak görüş yok </li></ul><ul><li>Antepartum değerlendirmeye ne zaman başalanacağı konusunda en önemli nokta yenidoğanın prognozudur </li></ul><ul><li>Yüksek riskli gebeliklerin takibinde 32-34i haftalarda başlanması önerilmekte ;ağır komplikasyonlu olan gebeliklerde 26-28.haftalarda başlanması </li></ul><ul><li>Testlerin tekrararlanma sıklığı 7 gün arayla olması tavsiye edilmekle birlikte duruma göre daha sık aralıkla bakılabilir </li></ul>
  49. 55. TARTIŞMA <ul><ul><li>BPP ve MBPP şu an için anahtar yöntem </li></ul></ul><ul><ul><li>Umblikal arter ve diğer bölgesel damarların doppler analizinin rolü </li></ul></ul>
  50. 56. TEŞEKÜRLER
  51. 57. PEDS IN AIR TRANSPORT

  ×