Antenatal Gebelik Takibi - www.jinekolojivegebelik.com

13,345 views
12,788 views

Published on

Antenatal Gebelik Takibi - www.jinekolojivegebelik.com

Published in: Health & Medicine, Sports
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,345
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
101
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Antenatal Gebelik Takibi - www.jinekolojivegebelik.com

 1. 1. ANTENATAL GEBE TAKİBİ VE LABORATUAR TESTLERİ
 2. 2. Antenatal takip gebeliğin belirlenmesinden doğuma kadar geçen süre içinde annenin ve fetusun periodik kontrollerinin yapılmasıdır.
 3. 3. Antenatal takibin amacı mümkün olduğunca komplikasyonsuz bir gebelik geçirilmesini sağlamak ve bu süreci hem anne hem de bebeği için en sağlıklı biçimde sonuçlandırmaktır.
 4. 4. PREKONSEPSİYONEL DANIŞMA <ul><li>Maternal hastalıklar </li></ul><ul><li>İleri yaş </li></ul><ul><li>Etnik köken </li></ul><ul><li>Teratojenle karşılaşma </li></ul><ul><li>Aile hikayesi(doğumsal malformasyon,genetik hastalık) </li></ul>
 5. 5. İLK ANTENATAL DEĞERLENDİRME <ul><li>Fetusun ve annenin sağlık durumunu belirlemek </li></ul><ul><li>Gestasyonel yaşı belirlemek </li></ul><ul><li>Devam edecek vizitlerin sıklığını ve niteliğini planlamak </li></ul>
 6. 6. İLK ANTENATAL DEĞERLENDİRME <ul><li>Anamnez </li></ul><ul><li>Fizik muayene </li></ul><ul><li>Pelvik muayene </li></ul><ul><li>Laboratuar testleri </li></ul>
 7. 7. ANAMNEZ <ul><li>Yaş </li></ul><ul><li>Önceki gebelikler </li></ul><ul><li>Maternal tıbbi hikaye </li></ul><ul><li>Aile hikayesi </li></ul>
 8. 8. FİZİK MUAYENE <ul><li>Maternal boy ve kilonun belirlenmesi </li></ul><ul><li>Tansiyon arteriyel ölçümü </li></ul><ul><li>Tüm organ ve sistemlerin gözden geçirilmesi </li></ul>
 9. 9. PELVİK MUAYENE PM USG? Servisitler Servikal yetmezlik Vulva, vajen ve serviks lezyonları
 10. 10. GESTASYONEL YAŞIN BELİRLENMESİ <ul><li>SAT </li></ul><ul><li>FM </li></ul><ul><li>USG </li></ul>
 11. 11. LABORATUAR TESTLERİ <ul><li>CBC </li></ul><ul><li>KAN GRUBU,RH </li></ul><ul><li>İNDİREKT COOMBS TESTİ </li></ul><ul><li>TİT </li></ul><ul><li>İDRAR KÜLTÜRÜ </li></ul><ul><li>BİOKİMYA </li></ul><ul><li>RUBELLA </li></ul><ul><li>SİFİLİZ SEROLOJİSİ </li></ul><ul><li>HEPATİT-B </li></ul><ul><li>HIV </li></ul><ul><li>SERVİKAL SMEAR </li></ul>
 12. 12. <ul><li>CBC TIT idrarkültürü </li></ul>Hb:N Tekrar(-) Hb 24-28.hft 32-36.hft Her vizitte tekrar edilir. 12-16. Hafta rutin Proteinüri glukozüri Bakteriüri pyüri RUTİN TESTLER
 13. 13. RUTİN TESTLER SİFİLİZ Penisilin VDRL(+) İleri Tanı testleri HIV Zidovudin ANTİ HIV antikor HEPATİT-B HBIG Hepatit B aşısı
 14. 14. <ul><li>RUBELLA </li></ul><ul><li>Gebelik <16 hafta </li></ul><ul><li>IgG(+)IgM(+) </li></ul>Avidite(+) Avidite(-) Kordosentez IgM(+) TERMİNASYON geçirilmiş enfeksiyonTAKİP RUTİN TESTLER
 15. 15. ANTENATAL TAKİP VİZİTLERİ <ul><li>TA </li></ul><ul><li>Maternal ağırlık </li></ul><ul><li>İdrarda protein-glukoz </li></ul><ul><li>Fundus –pubis mesafesi </li></ul><ul><li>Ödem </li></ul><ul><li>Varis </li></ul>
 16. 16. ANTENATAL TAKİP VİZİTLERİ <ul><li>Baş ağrısı </li></ul><ul><li>Görme bozuklukları </li></ul><ul><li>Karın ağrısı </li></ul><ul><li>Bulantı-kusma </li></ul><ul><li>Kanama </li></ul><ul><li>Dizüri </li></ul><ul><li>Membran rüptürü </li></ul>
 17. 17. ANTENATAL TAKİP VİZİTLERİ <ul><li>FKA </li></ul><ul><li>LEOPOLD MANEVRALARI </li></ul><ul><li>VAJİNAL MUAYENE </li></ul>
 18. 18. GLUKOZ YÜKLEME TESTİ 24-28.hafta ilk antenatal muayene Tüm gebeler Risk faktorü(+) normal
 19. 19. 50gr glukoz yükleme testi 140Mg/dl 100gr OGTT Açlık > 95 1.Saat >  180 2.saat >  155 3.saat > 140 190mg/dl GDM AKŞ>95mg/dl İki değer(+) Tek değer(+) Bir ay sonra tekrar
 20. 20. İNDİREKT COOMBS TESTİ <ul><li>indirekt coombs(-) indirekt coombs(+) </li></ul>Anti-D immunglobulin Doğumdan sonra Direkt coombs(-) Rh(+) Titrasyon > 1/16 İnvaziv non –invaziv testler 28. hafta
 21. 21. BİRİNCİ TRİMESTIR TARAMA TESTLERİ 1-MATERNAL SERUM BELİRTEÇLERİ -Serbest B-HCG -PAPP-A (Pregnancy Associated Plazma Protein-A) 2-ULTRASON - Nukhal geçirgenlik 3-KOMBİNE YAKLAŞIM
 22. 22. SERBEST B-HCG <ul><li>Down sendromlu gebelikte MoM değeri 2.00 </li></ul><ul><li>Down sendromu yakalama oranı  %46 </li></ul>
 23. 23. PAPP-A <ul><li>Gebelikte 9 - 13. haftalarda kullanılan spesifik serum belirteçlerinden birisidir. </li></ul><ul><li>Trofoblastlar tarafından salgılanan ve maternal serumda tespit edilebilen bir glikoproteindir. </li></ul>
 24. 24. PAPP-A <ul><li>Down sendromlu annelerin kanında normalden 2.5 kat daha düşük bulunmaktadır. </li></ul><ul><li>Down sendromundan etkilenmiş gebeliklerle normal gebelikler arasındaki fark 14. haftadan itibaren kaybolduğu için testin güvenilir olması için gestasyonel yaş kesin olarak belirlenmelidir. </li></ul>
 25. 25. PAPP-A <ul><li>Down sendromlu gebelikte MoM değeri 0,47’dir. </li></ul><ul><li>Down sendromu yakalama oranı %38 </li></ul>
 26. 26. NUKHAL GEÇİRGENLİK <ul><li>11 hafta 1 gün -13 hafta 6 gün aralığında uygulanır. </li></ul><ul><li>Oksipital kemik ile fetal cilt arasındaki mesafe ölçülür. </li></ul><ul><li>0-3mm =normal </li></ul><ul><li>Down sendromu yakalama oranı  %74 </li></ul>
 27. 27. NUKHAL GEÇİRGENLİK <ul><li>Kromozomal anomali </li></ul><ul><li>Kardiak defekt </li></ul><ul><li>Diafragmatik herni </li></ul><ul><li>Omfolosel </li></ul><ul><li>Spinal musküler distrofi </li></ul><ul><li>İkizden ikize transfüzyon sendromu </li></ul>
 28. 28. KOMBİNE YAKLAŞIM <ul><li>PROTOKOL SINIR DEĞER BELİRLEYİCİ ORAN </li></ul><ul><li>Serbest B-HCG+PAPP-A 1/140 %63 </li></ul><ul><li>Serbest B-HCG+NT 1/240 %80 </li></ul><ul><li>PAPP-A+NT 1/185 %81 </li></ul><ul><li>SERBEST B-HCG+PAPP-A+NT 1/270 %91 </li></ul>
 29. 29. BİRİNCİ TRİMESTIR TARAMA TESTİ <ul><li>1998-2001 yılları arasında 12.339 gebe kadında yapılan prospektif çalışmada </li></ul><ul><li>Anoploidi  %96(51/49) </li></ul><ul><li>Trizomi-21  %92(25/23) </li></ul><ul><li>Trizomi-13 ve trizomi-18  %100(15/15) </li></ul><ul><li>Spencer K,Specer CE,Power M </li></ul>
 30. 30. İKİNCİ TRİMESTIR TARAMA TESTLERİ <ul><li>NTD </li></ul><ul><li>- Ms-AFP </li></ul><ul><li>- USG </li></ul>KROZOMAL ANOMALİ -Maternal serum belirteçleri -USG
 31. 31. Ms-AFP <ul><li>16-18. Haftalarda bütün gebelere rutin uygulanan bir tarama testidir. </li></ul><ul><li>Erken gebelik haftalarında yolk sac ‘tan, ilerleyen gebelik haftalarında ise karaciğer ve bağırsaklardan sentez edilen bir glikoproteindir. </li></ul><ul><li>Biofonksiyonu tam olarak bilinmeyen AFP fetusun major serum proteininidir. </li></ul>
 32. 32. Ms-AFP <ul><li>Fetal serum ve amniotik sıvı AFP düzeyi ilk trimestr boyunca artmakta sonra düşüşe geçmekte </li></ul><ul><li>MS-AFP düzeyinde ise 12-32. haftalar arasında fetal kaynaklı AFP ‘in transplasental ve zar difüzyonu ile geçişine bağlı olarak artış görülmekte </li></ul>
 33. 33. Ms-AFP <ul><li>Maternal serum ve amnion sıvıdaki artmış AFP düzeyi genellikle açık NTD ile birlikte bulunmakta </li></ul><ul><li>Abdominal duvar defektleri </li></ul><ul><li>Konjenital cilt defektleri </li></ul><ul><li>Plonidal sinüs </li></ul><ul><li>Kistik higroma </li></ul>
 34. 34. Ms-AFP <ul><li>Fetomaternal kanama </li></ul><ul><li>Multifetal gebelik </li></ul><ul><li>Düşük maternal ağırlık </li></ul><ul><li>Maternal hepatom </li></ul><ul><li>Karaciğer nekrozu </li></ul><ul><li>Korianjioma </li></ul><ul><li>Özefagal -intestinal obstruksiyon </li></ul><ul><li>Renal anomaliler </li></ul><ul><li>Oligohidroamnioz </li></ul><ul><li>Üriner obstruksiyon </li></ul><ul><li>Konjenital nefrozis </li></ul><ul><li>Sacrococygeal teratom </li></ul>
 35. 35. Ms-AFP <ul><li>USG </li></ul>SPESİFİK MALFORMASYON Non diagnostik USG + Multiple gebelik(-) Fetal ölüm(-) Yanlış gestasyonel yaş(-) AMNİOSENTEZ AFP astiklolinesteraz Non-diagnostik *Preterm eylem *IUGR *Preeklampsi *Ablasyo plasenta *Fetal ölüm *oligohidroamnioz Aile kararı Aile kararı
 36. 36. Folik asit <ul><li>Yüksek doz proflaksi Düşük doz proflaksi </li></ul><ul><li>4mg 0.4mg </li></ul><ul><li>NTD’li çoçuk öyküsü </li></ul><ul><li>Antiepileptik kullananlar </li></ul><ul><li>Aile öyküsü </li></ul>
 37. 37. İKİNCİ TRİMESTIR KROMOZOMAL ANOMALİ TARAMA TESTLERİ <ul><li>A-MATERNAL SERUM BELİRTEÇLERİ </li></ul><ul><li>Ms-AFP </li></ul><ul><li>uE-3 </li></ul><ul><li>Serbest B hCG </li></ul><ul><li>Dimerik İnhibin A </li></ul><ul><li>Çentikli B hCG </li></ul><ul><li>Üre rezistan nötrofil alkalen fosfataz </li></ul><ul><li>Fetal hücrelerin belirlenmesi </li></ul><ul><li>B-USG </li></ul><ul><li>Major bulgular </li></ul><ul><li>Minör bulgular </li></ul>
 38. 38. MATERNAL SERUM BELİRTEÇLERİ <ul><li>Düşük Ms-AFP düzeyi başta Down sendromu olmak üzere kromozomal anomalili fetus ile ilişkilidir </li></ul><ul><li>Fetus ölümü </li></ul><ul><li>İnsülin bağımlı diabet (%20-40) </li></ul><ul><li>Maternal ağırlık (artan) </li></ul><ul><li>Gestasyonel trofoblastik hastalıklar </li></ul>
 39. 39. <ul><li>Serbest B-HCG, unkonjge estriol ve Ms-AFP in kombinasyonundan oluşan üçlü test %5 yanlış (+)’likle %67 oranında Down sendromu yakalama oranına sahiptir. </li></ul><ul><li>Risk >1/270  KARYOTİP ANALİZİ </li></ul>MATERNAL SERUM BELİRTEÇLERİ
 40. 40. ULTRASON <ul><li>MAJOR BULGULAR </li></ul><ul><li>Kistik higroma%70 </li></ul><ul><li>Kardiak anomali%5-30 </li></ul><ul><li>Omfolosel%35 </li></ul><ul><li>Duodenal atrezi%25 </li></ul><ul><li>Diafragmatik herni%20 </li></ul><ul><li>Hidrosefali%5 </li></ul><ul><li>MİNÖR BULGULAR </li></ul><ul><li>Hiperekojenik </li></ul><ul><li>bağırsaklar %11 </li></ul><ul><li>Ventriküler </li></ul><ul><li>dilatasyon %6 </li></ul><ul><li>Pyelektazi%19 </li></ul><ul><li>5.parmak orta falanx </li></ul><ul><li>Hipoplazisi%75 </li></ul>
 41. 41. Fetal değerlendirme 28.hafta fetal hareket NST,ASİ 36.hafta Haftalık NST takibi <ul><li>Riskli gebelerde NST takibine 32. haftadan itibaren başlanır ve test sıklığı artırılır. </li></ul>NRNST Akustik stimulasyon Glukoz Süreyi uzatma FBP REAKTİF
 42. 42. ANTENATAL DÖNEMDE USG <ul><li>11-14. Hafta </li></ul><ul><li>Gestasyonel kese </li></ul><ul><li>CRL </li></ul><ul><li>FKA </li></ul><ul><li>Fetus sayısı </li></ul><ul><li>Nuchal kalınlık </li></ul><ul><li>18-23.hafta </li></ul><ul><li>Gebelik haftası </li></ul><ul><li>Plasenta lokalizayonu </li></ul><ul><li>Konjenital anomali taraması </li></ul><ul><li>Amniotik sıvı </li></ul>
 43. 43. İLK TRİMESTIR USG <ul><li>Klinik şüphe edildiğinde intrauterin ve extrauterin gebelik ayrımı </li></ul><ul><li>İlk trimestrde kanama şikayeti ile başvuran bir gebede erken gebelik patolojilerinin değerlendirilmesi </li></ul><ul><li>Erken gebelikte RIA lokalizasyonu </li></ul><ul><li>Fetal ölüm şüphesi durumunda fetal canlılığın değerlendirilmesi </li></ul>
 44. 44. İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TRİMESTIRDA USG <ul><li>FM’de uterus boyutu ile klinik gestasyonel yaş arasında uyumsuzluk </li></ul><ul><li>Polihidroamnioz ve oligohidroamnioz şüphesi </li></ul><ul><li>Gebelikte sebebi bilinmeyen kanama </li></ul><ul><li>Preterm eylem ve PPROM durumlarında fetal ağırlığın ve prezentasyonun tahmini </li></ul>
 45. 45. İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TRİMESTIRDA USG <ul><li>28.gebelik haftasından sonra fetal biofizik profilin bir parçası olarak </li></ul><ul><li>Klinik olarak uteroplasental yetmezlik şüphesinin olduğu durumlarda fetal gelişimin takibi </li></ul><ul><li>Uterin anomali ,mol hidatiform,pelvik kitle şüphesi </li></ul>
 46. 46. İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TRİMESTIRDA USG <ul><li>Klinik gestasyonel yaşa göre anormal serum AFP düzeyi </li></ul><ul><li>İnvaziv bazı antenatal girişimlerde yardımcı olmak </li></ul><ul><li>Çoğul gebeliklerde fetal gelişmenin seri değerlendirilmesi </li></ul>
 47. 47. Antenatal dönemde beslenme <ul><li>Gebelik öncesi BMI </li></ul><ul><li>Düşük BMI(<19.8) </li></ul><ul><li>Normal BMI(19,8-26) </li></ul><ul><li>Artmış BMI(26-29) </li></ul><ul><li>Obez BMI(>29) </li></ul><ul><li>Önerilen kilo artışı </li></ul><ul><li>12.5-18kg </li></ul><ul><li>11.5-16kg </li></ul><ul><li>7-11.5kg </li></ul><ul><li><7kg </li></ul>
 48. 48. Antenatal dönemde beslenme <ul><li>Rutin mulltivitamin Fe preperatı </li></ul><ul><li>Çoğul gebelik Tüm gebeler </li></ul><ul><li>Komplet vejeteryanlık </li></ul><ul><li>Madde bağımlılığı </li></ul><ul><li>Epilepsi </li></ul><ul><li>Hemoglinopati </li></ul>
 49. 49. Antenatal dönemde bağışıklama <ul><li>İdeali gebelik öncesi bağışıklama yapılmalıdır </li></ul><ul><li>Canlı virüs aşıları </li></ul><ul><li>Canlı bakteri aşıları </li></ul><ul><li>İnaktif virüs ve bakteri aşıları </li></ul><ul><li>Toxoidler </li></ul><ul><li>Hiperimmunglobulinler </li></ul>
 50. 50. <ul><li>Sağlıklı kalın… </li></ul>

×