Ulasan artikel kedua

669 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
669
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ulasan artikel kedua

 1. 1. ULASAN ARTIKEL KEDUA Disediakan untuk : Prof. Madya Dr. Abd Latif bin Gapor KPT6053 KPT6053 Kajian Dalam Rekabentuk Instruksional dan Teknologi
 2. 2. A NEED ASSESSMENT SURVEY TO INVESTIGATE PRE-SERVICE TEACHERS’ KNOWLEDGE, EXPERIENCES AND PERCEPTIONS ABOUT PREPARATION TO USING EDUCATIONAL TECHNOLOGIE S <ul><li>By: </li></ul><ul><li>Mustafa Koc </li></ul><ul><li>Suleyman Demirel University, College of Technical, Turkey </li></ul><ul><li>Nesrin Bakir </li></ul><ul><li>University of Illinois at Urbana-Champaign, College of Education, USA </li></ul>KPT6053 Kajian Dalam Rekabentuk Instruksional dan Teknologi
 3. 3. PENGENALAN <ul><ul><li>Isu Kajian </li></ul></ul><ul><li>Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti tahap kesediaan guru pelatih menghadapi integrasi teknologi di universiti. Tahap kesediaan yang dikaji adalah dari aspek pengetahuan sedia ada, pengalaman dan persepsi guru pelatih terhadap penggunaan teknologi komputer. </li></ul><ul><ul><li>Tujuan Kajian </li></ul></ul><ul><li>Pengkaji menjalankan kajian tersebut kerana di era globalisasi ini, institusi pendidikan begitu menitikberatkan pengintegrasian penggunaan komputer. Pengintegrasian dapat menaiktaraf pembelajaran pelajar dan melatih pelajar memenuhi kehendak industri dan cara bekerja. Bagi memenuhi misi tersebut, kewujudan peralatan yang terkini menelan belanja yang agak besar dan banyak masa perlu dihabiskan. Namun begitu, ianya belum menjanjikan keberkesanan pengintegrasian teknologi berlaku di institusi tersebut. Oleh itu, satu penilaian keperluan (need assessment) telah dijalankan bagi mengenal pasti keperluan kepada perkembangan profesional guru pelatih. </li></ul>
 4. 4. KPT6053 Kajian Dalam Rekabentuk Instruksional dan Teknologi PENGENALAN ( sambungan) <ul><li>Teori Yang Mendasari </li></ul><ul><li>Needs Assessment approach (Hannafin & Peck Model) </li></ul>
 5. 5. KPT6053 Kajian Dalam Rekabentuk Instruksional dan Teknologi <ul><li>Teori Yang Mendasari </li></ul><ul><li>Kajian-kajian terdahulu mengkategorikan penggunaan teknologi oleh guru pelatih kepada tiga iaitu: </li></ul><ul><li>kecekapan dan pengalaman guru pelatih sewaktu pengajian ijazah pertama </li></ul><ul><li>sikap terhadap penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran </li></ul><ul><li>halangan yang mempengaruhi guru pelatih mempelajari teknologi pendidikan </li></ul>
 6. 6. METADOLOGI KAJIAN <ul><li>Responden </li></ul><ul><li>Persampelan rawak. </li></ul><ul><li>Terdiri daripada 26 pelajar di Fakulti Pendidikan </li></ul>KPT6053 Kajian Dalam Rekabentuk Instruksional dan Teknologi
 7. 7. METADOLOGI KAJIAN ( sambungan ) <ul><li>Instrumen </li></ul><ul><li>Soal selidik secara atas talian (Survey It) </li></ul><ul><li>Bahagian A : Kajian demografi responden, latar belakang mengenai pengalaman penggunaan teknologi termasuk menghadiri kursus berkaitan teknologi </li></ul><ul><li>  Bahagian B (menggunakan skala likert 5 point – sangat tidak setuju sehingga sangat setuju): </li></ul><ul><li>Persepsi responden mengenai pengetahuan dan persediaan terhadap pelbagai aspek penggunaan teknologi semasa merancang, mengajar, menilai dan berkomunikasi </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Bahagian C ( menggunakan skala Likert 3 point – rendah, sederhana, tinggi : </li></ul><ul><li>Tahap pengetahuan dan kemahiran terkini dalam pelbagai jenis permohonan teknologi seperti web processing, database, video editing. </li></ul>
 8. 8. ANALISA DATA <ul><li>Menggunakan SPSS 10 </li></ul><ul><li>Statistik deskriptif dengan skor kekerapan (peratus), min dan sisihan piawai. </li></ul>KPT6053 Kajian Dalam Rekabentuk Instruksional dan Teknologi
 9. 9. KPT6053 Kajian Dalam Rekabentuk Instruksional dan Teknologi DAPATAN <ul><ul><li>Latihan/kursus yang diterima oleh guru pelatih masih kurang mencukupi bagi memaksimakan penggunaan teknologi </li></ul></ul><ul><ul><li>Guru Pelatih perlu didedahkan dengan sifat teknologi dan kepelbagaian penggunaannya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pendidikan guru perlu lebih terbuka </li></ul></ul>

×