14/2/12              Λαγγόνα - Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ροστασία για τα ουλιά και …      Ποιοι ε...
14/2/12              Λαγγόνα - Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ροστασία για τα ουλιά και …      ροστασία...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

λαγγόνα ελληνική ορνιθολογική εταιρεία, προστασία για τα πουλιά και το περιβάλλον

1,237 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,237
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

λαγγόνα ελληνική ορνιθολογική εταιρεία, προστασία για τα πουλιά και το περιβάλλον

 1. 1. 14/2/12 Λαγγόνα - Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ροστασία για τα ουλιά και … Ποιοι είμαστε Η Δράση μας Υποστήριξε τη δράση μας Νέα Πουλιά Βι τοποι Συχνές ερωτήσεις English Home / Είδη / λαγγόνα ο Σάββα Καζαν ζίδη Η Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmeus) ανήκει μαζί με άλλα 36 είδη στην οικογένεια των Φαλακροκορακίδων. Είναι το μικρότερο σε μέγεθος είδος της οικογένειας, με μήκος σώματος 45-55 εκ. και άνοιγμα τερύγων 80-90 εκ.. Το χρώμα του σώματός της είναι μαύρο ενώ του κεφαλιού της καφετί. Έχει μακριά ουρά και μικρό κεφάλι και ράμφος. Ζει σε υγροτό ους με στάσιμα ή λίγο ρέοντα ρηχά γλυκά νερά και σ ανιότερα, το χειμώνα, σε αράκτιους υγροτό ους. Φωλιάζει κατά α οικίες σε καλαμιώνες ή σε υκνά δένδρα, μόνο του ή με ερωδιούς, Κορμοράνους, Χουλιαρομύτες κ.ά.. Τρέφεται με μικρά ψάρια και σ ανιότερα με μικρά υδρόβια θηλαστικά και καρκινοειδή ου ιάνει βουτώντας. Γεννάει την άνοιξη 3-6 αυγά ου ε ωάζουν εναλλάξ και οι δύο γονείς για 27-30 ημέρες. Οι νεοσσοί ανεξαρτο οιούνται σε ηλικία 70 ερί ου ημερών. ορνιθότο ος Το είδος χαρακτηρίζεται ως κινδυνεύον σύμφωνα με το Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο, Τι είναι ο ορνιθότο ος; Είναι ένα διαδικτυακό εριλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για την ροστασία των ουλιών σύστημα on-line καταγραφής αρατηρήσεων και των βιοτό ων τους και σε αγκόσμιο ε ί εδο, χαρακτηρίζεται ως Σχεδόν Α ειλούμενο. ουλιών στην Ελλάδα. Α οτελεί μέρος του αγκόσμιου ρογράμματος Worldbirds, το ο οίο Η αγκόσμια κατανομή της Λαγγόνας ου αλαιότερα α λωνόταν α ό την Αλγερία έως την συνδέει συστήματα συλλογής στοιχείων για τους Αράλη, σήμερα εριορίζεται στις ανατολικές ακτές της Αδριατικής, το βόρειο Αιγαίο, τη ληθυσμούς και τις μετακινήσεις των ουλιών Μαύρη Θάλασσα ώς την Κασ ία αλλά και στο Ιράκ. Οι χώρες στις ο οίες λέον διαφορετικών χωρών του κόσμου. ανα αράγεται είναι οι Αλβανία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Τουρκία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία, Ρωσία, Αζερμ αϊτζάν και Ιράκ, ενώ λίγα ζευγάρια ανα αράγονται στην Ουγγαρία Μ ορείτε μέσα α ό αυτόν να φτιάχνετε τις δικές και στη Σλοβακία. σας λίστες ουλιών, να κρατάτε ημερολόγιο εξορμήσεων, να δείτε αρατηρήσεις άλλων Ο ανα αραγόμενος ληθυσμός του είδους στην Ευρώ η, εκτιμάται σε 6.400 έως 7.300 χρηστών σε άλλες εριοχές της Ελλάδας ή και ζευγάρια, ενώ η μεγαλύτερη α οικία του βρίσκεται στο Δέλτα του Δούναβη, με ερί ου του κόσμου και ολλά άλλα. 4.000 ζευγάρια. Οι ανα αραγόμενοι στα Βαλκάνια ληθυσμοί διαχειμάζουν στις ΒΑ ακτές της Μεσογείου, κυρίως στο Β. Αιγαίο και στις ΝΑ ακτές της Αδριατικής καθώς και στις εσωτερικές λίμνες της είσοδο εριοχής. Δακτυλιωμένα άτομα α ό το Δούναβη εντο ίστηκαν στο Δέλτα του Νέστου και στην ρώην Γιουγκοσλαβία. Οι ανα αραγόμενοι στη Μαύρη Θάλασσα ληθυσμοί ενδεχομένως διαχειμάζουν στην Τουρκία, ενώ ο ληθυσμός της Κασ ίας μετακινείται το χειμώνα νοτιότερα. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ε.Ε. ό ου ανα αράγεται η Λαγγόνα. Στις Λίμνες Μικρή Πρέσ α και Κερκίνη βρίσκονται οι σημαντικότερες α οικίες της, ενώ υ άρχει κι ένας μικρός ληθυσμός στη Λίμνη Πετρών. Παλαιότερα, φώλιαζε και στο Δέλτα του Αξιού, στις Λίμνες Ισμαρίδα και Καστοριάς, στο Δέλτα του Έβρου και στο Πόρτο Λάγος. Οι σημαντικότερες εριοχές διαχείμασης στην Ελλάδα είναι κυρίως οι μεγάλοι υγρότο οι της Θράκης και της Μακεδονίας. Οι κυριότεροι λόγοι μείωσης των ληθυσμών της Λαγγόνας τα τελευταία έτη, είναι η α οξήρανση και η σοβαρή υ οβάθμιση των υγροτό ων, η ρύ ανση των γλυκών νερών, η ενόχληση και η καταστροφή των αρόχθιων δασών, καθώς και το αράνομο κυνήγι και ο νιγμός ολλών Λαγγόνων σε δίχτυα. Οι γνώσεις μας για τη Λαγγόνα στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, ροερχόταν α ό τις ειδικές έρευνες ου ραγματο οιούνταν στη Λίμνη Κερκίνη και α ό τις μεσοχειμωνιάτικες μετρήσεις των υδρόβιων ουλιών. Το 1997 άρχισε ένα τριετές ρόγραμμα LIFE για την Προστασία του είδους στην Ελλάδα ου υλο οιείται α ό το WWF, την ΕΟΕ και την Εταιρία Προστασίας Πρεσ ών σε 10 υγροτό ους στη Μακεδονία και στη Θράκη. Ήδη, α ό τα ρώτα α οτελέσματα, δια ιστώθηκε ότι η Ελλάδα α οτελεί ολύ σημαντική εριοχή για το είδος. Κατά το χειμώνα του 1997 μετρήθηκαν μεγάλοι αριθμοί ου α οδεικνύουν ότι το μεγαλύτερο τμήμα του αγκόσμιου ληθυσμού διαχειμάζει στην Ελλάδα. Ο ανα αραγόμενος ληθυσμός του είδους στη χώρα μας, φαίνεται να ξε ερνά τα 600 ζευγάρια. Είναι φανερό ως με ιδιαίτερη αίσθηση ευθύνης θα ρέ ει να ληφθούν μέτρα ροστασίας και ειδικές δράσεις στην Ελλάδα, δεδομένου ότι α οτελεί σημαντικότατη εριοχή για το είδος. Οι κυριότερες ενέργειες ου θα ρέ ει να ραγματο οιηθούν για τη διατήρηση των ληθυσμών της Λαγγόνας τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υ όλοι ες χώρες είναι η ροστασία των υγροτό ων, η διαρκής αρακολούθηση της οιότητας των χαρακτηριστικώνwww.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=2364 1/2
 2. 2. 14/2/12 Λαγγόνα - Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ροστασία για τα ουλιά και … ροστασία των υγροτό ων, η διαρκής αρακολούθηση της οιότητας των χαρακτηριστικών τους, η ενημέρωση του κοινού για τη σημασία και την αξία τους και η λήψη ειδικών διαχειριστικών μέτρων για τη βελτίωση των εριοχών διατροφής και ανα αραγωγής του είδους. Ε ι λέον, εραιτέρω έρευνα για το είδος και στις υ όλοι ες χώρες ό ου ζει, θα βοηθούσε στην κατανόηση της οικολογίας και των ληθυσμών του, δεδομένου ότι οι γνώσεις μας μέχρι σήμερα είναι εριορισμένες. C opyright © 2 0 1 2 Ε λληνική Ο ρνιθολογική Ε ταιρεία Βασ. Η ρακλείου 2 4 , 1 0 6 8 2 , Α θήνα, Τ ηλ/Fax: 2 1 0 8 2 2 8 7 0 4 , 2 1 0 8 2 2 7 9 3 7 , e- mail: info@ ornithologiki.gr Καστριτσίου 8 , 5 4 6 2 3 , Θ εσσαλονίκη, Τ ηλ/Fax. 2 3 1 0 2 4 4 2 4 5 , e- mail: thes s @ ornithologiki.grwww.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=2364 2/2

×