Your SlideShare is downloading. ×
מחקר הערכה של תוכנית קידום בריאות נשים בקהילת גוננים פת
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

מחקר הערכה של תוכנית קידום בריאות נשים בקהילת גוננים פת

888
views

Published on

Published in: Education, Travel, Business

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
888
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ‫מחקר הערכה‬‫קידו בריאות נשי בגיל השלישי‬ ‫בשכונות גונני ופת בירושלי‬ ‫ד"ר מאיה חוש , מיכל קורח‬ ‫מכו ירושלי‬ ‫לחקר ישראל‬
 • 2. ‫אפיוני מחקר ההערכה‬ ‫1. הערכה מעצבת - מספקת משוב, לאור כל‬‫העבודה, למפעילי התוכנית והמעורבי בעיצובה‬ ‫)וכל גו שמוגדר כקהל יעד למחקר ההערכה(.‬ ‫2. הערכה מסכמת - מציגה את התוכנית, דרכי‬ ‫הפעלתה )תיעוד(, הישגיה וקשייה.‬
 • 3. ‫מטרות ההערכה‬ ‫• לספק היזו חוזר במהל ההפעלה - הערכה‬ ‫מעצבת.‬‫• לזהות נקודות חוזק וחולשה בהקמה ובהפעלה‬ ‫של הפרויקט ולהציע רעיונות לשיפור - הערכה‬ ‫מעצבת.‬ ‫• להערי את השגת מטרות התוכנית מבחינת‬ ‫תרומת לשכונה בכלל ולאוכלוסיית היעד של‬ ‫הפרוייקט בפרט - הערכה מעצבת ומסכמת.‬
 • 4. ‫גישות המחקר‬ ‫• הערכה מעורבת‬ ‫• הערכה משתתפת‬ ‫• הערכה יוזמת‬‫• התאמת שיטות המחקר למאפייני הפרויקט ולמטרותיו‬
 • 5. ‫שילוב מחקר כמותי ואיכותני‬ ‫שיטות המחקר –‬‫• השתתפות קבועה ופעילה בישיבות של וועדות ההיגוי והביצוע;‬ ‫• שאלוני מובני ;‬ ‫• ראיונות עומק ע :‬ ‫אנשי מקצוע‬ ‫מתנדבי‬ ‫נושאי תפקידי המעורבי בפרויקט‬ ‫נושאי תפקידי שהיה ראוי שיהיו מעורבי בפרוייקט‬ ‫או כאלו שהפרוייקט אמור היה להשפיע עליה‬ ‫קבוצות מיקוד;‬ ‫•‬ ‫תצפיות משתתפות;‬ ‫•‬ ‫ניתוח מסמכי ופרוטוקולי ;‬ ‫•‬ ‫מדדי הצלחה כמותיי .‬ ‫•‬
 • 6. ‫מס ָ רי מס ְ רי על הפרוייקט‬ ‫ְַ‬ ‫ְִ‬ ‫• בפעילויות הפרוייקט השתתפו בממוצע 721 נשי‬ ‫מדי חודש )מינימו - 57, מקסימו - 771(‬ ‫• 8 סוגי פעילות קיימי במסגרת הפרוייקט‬ ‫)הליכה, פעילות גופנית, חשיבה ויצירה – פיתוח קוגניטיבי, הרצאות‬‫לקהילה, סדנאות תזונה, בטיחות בבית, קורס מחשבי , לימוד עברית‬ ‫לדוברות רוסית ואמהרית(.‬ ‫בחלק מהפעילויות פועלות קבוצות במקומות שוני‬ ‫בשכונות.‬ ‫• כ-53 נשי השתתפו ביותר מסוג פעילות אחד‬ ‫שהפרוייקט מציע.‬
 • 7. ‫מס ָ רי מס ְ רי על הפרוייקט‬ ‫ְַ‬ ‫ְִ‬ ‫מאפייני המשתתפות‬ ‫גיל ממוצע – 07;‬‫ארצות לידה עיקריות: עירק )%23(, מרוקו )%81(,‬ ‫איר )%01(, תימ )%5(;‬ ‫מרבית מסורתיות )%64( ודתיות )%83(;‬ ‫בעלות השכלה נמוכה – %66 עד 8 שנות לימוד;‬ ‫מבוסס על 77 שאלוני שמילאו משתתפות בפרוייקט‬
 • 8. ‫מס ָ רי מס ְ רי על הפרוייקט‬ ‫ְַ‬ ‫ְִ‬ ‫תפיסת הבריאות האישית של המשתתפות‬ ‫תחילת הפרויקט‬ ‫שביעות רצו מהחיי‬ ‫מצב בריאותי‬ ‫%34‬ ‫מרוצה‬ ‫%82‬ ‫טוב‬ ‫%22‬ ‫די מרוצה‬ ‫%71‬ ‫די טוב‬ ‫%03‬ ‫לא כל כ מרוצה‬ ‫%54‬ ‫לא כל כ טוב‬ ‫%5‬ ‫בכלל לא מרוצה‬ ‫%01‬ ‫בכלל לא טוב‬‫%001‬ ‫סה"כ‬ ‫%001‬ ‫סה"כ‬
 • 9. ‫מס ָ רי מס ְ רי על הפרוייקט‬ ‫ְַ‬ ‫ְִ‬ ‫תפיסת הבריאות האישית של המשתתפות‬ ‫תחילת הפרויקט‬ ‫ביצוע בדיקות‬ ‫%69‬ ‫רופא משפחה‬ ‫%69‬ ‫לח ד‬ ‫%69‬ ‫בדיקות ד‬ ‫%63‬ ‫צוואר הרח‬ ‫%14‬ ‫דיאטנית‬ ‫אולטרה סאונד גניקולוגי %54‬
 • 10. ‫גידול וצמיחה‬ ‫0102‬ ‫שנת הפעילות הראשונה‬ ‫7002‬ ‫פעילות גופנית‬ ‫פעילות גופנית‬ ‫סוג הפעילות‬ ‫הליכה‬ ‫הליכה‬ ‫הרצאות לקהילה‬ ‫הרצאות לקהילה‬ ‫בטיחות בבית‬ ‫בטיחות בבית‬ ‫סדנאות תזונה‬ ‫מחשבה ויצירה‬ ‫קורס מחשבי‬ ‫לימוד עברית‬ ‫יוגה‬‫בקרוב תרפיה במגע‬ ‫דוברות עברית‬ ‫דוברות עברית‬ ‫אוכלוסיות וקהילות‬ ‫דוברות רוסית‬ ‫דוברות אמהרית‬
 • 11. ‫גידול וצמיחה‬ ‫0102‬ ‫שנת הפעילות הראשונה‬ ‫7002‬ ‫מספר מוקדי פעילות‬ ‫4‬ ‫1‬ ‫פעילות גופנית‬ ‫3‬ ‫1‬ ‫הליכה‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫מחשבה ויצירה‬‫מתנ"סי ומינהלי קהילתיי‬ ‫מתנ"סי ומינהלי קהילתיי‬ ‫שיתופי פעולה‬ ‫לשכות רווחה‬ ‫בתי ספר )קשת, רעות(‬ ‫קופות חולי‬ ‫מועדוני חברתיי‬
 • 12. ‫מס ָ רי מס ְ רי על הפרוייקט‬ ‫ְַ‬ ‫ְִ‬ ‫מתנדבות‬ ‫08 מתנדבות פעילות כיו בפרוייקט )בנות 55-28(.‬ ‫• 54 מתנדבות שעברו את הקורס הראשו , מתמידות ופעילות‬‫בפרוייקט מזה 3 שני )%07 מ-95 הנשי שסיימו את הקורס(.‬ ‫• 53 מתנדבות סיימו את הקורס השני והשתלבו בפעילות‬ ‫)%59 מ-73 הנשי שסיימו את הקורס(.‬ ‫• 6 נשי שהשתתפו בפעילויות הפרוייקט החליטו להתנדב בו והצטרפו‬ ‫לקורס השני.‬
 • 13. ‫מס ָ רי מס ְ רי על הפרוייקט‬ ‫ְַ‬ ‫ְִ‬‫בקורס המתנדבות הראשו כ-%53 מהנשי היו תושבות‬ ‫השכונה, בקורס השני שיעור עלה ל-%05.‬ ‫צוות הפרוייקט משקיע ב"תחזוק" המתנדבות על מנת‬ ‫שיתמידו בפעילות .‬
 • 14. ‫הישגי‬ ‫• הרחבה והעמקה של הפרוייקט בקהילת קטמוני‬ ‫ופת.‬ ‫• הגדלת מספר הקשישות המשתתפות בפרוייקט.‬‫• הגדלת התחומי בה הפרוייקט פועל – מחשבי ,‬ ‫תרפיה במגע ועוד.‬ ‫• הרחבת הפרוייקט לקבוצות אוכלוסייה חדשות –‬ ‫בדגש על עולות מחבר העמי ועולות מאתיופיה.‬ ‫• פריסת מגוו הפעילויות בכמה מוקדי בשכונה,‬ ‫על מנת להנגיש את השירות ככל הנית .‬
 • 15. ‫המש‬ ‫-‬ ‫הישגי‬ ‫• שביעות רצו גבוהה של המשתתפות.‬ ‫• שביעות רצו גבוהה של המתנדבות. מחוייבות‬ ‫גבוהה של המתנדבות והתמדה לאור זמ .‬ ‫• יש בית לפרוייקט - פיתוח מרכז רב תחומי‬‫לקשישי לפעילות קבועה של הפרויקט "בריאות‬ ‫וגיל".‬ ‫• הגדלת מספר השותפי לפרוייקט )לשכות‬ ‫הרווחה, בתי ספר ועוד(‬
 • 16. ‫קשיי ואתגרי‬ ‫• הרחבת הפרויקט והעמקתו:‬ ‫המש הגדלת מספר תושבות השכונה‬ ‫המשתתפות בפרויקט.‬ ‫העמקת ההשתתפות של תושבות השכונה‬ ‫שתתבטא בהשתתפות של הנשי במספר גדול‬ ‫ככל האפשר של פעילויות המוצעות לה , על מנת‬ ‫לקד את בריאות במגוו תחומי .‬‫הרחבת הפרויקט לשכונות נוספות בעיר והטמעתו‬ ‫בתוכניות העבודה של העירייה.‬
 • 17. ‫המש‬ ‫-‬ ‫קשיי ואתגרי‬ ‫• הרחבת השותפויות ע ארגוני מוסדיי , לא‬ ‫ממשלתיי , קרנות ויחידות עירוניות.‬ ‫למרות הקושי בהרחבת השותפויות והמאמ‬ ‫הנדרש ליצירת , ביסוס ותחזוקת , ה נדרשות‬ ‫להמש קיומו של הפרויקט מעבר לחמש השני‬ ‫שתוקצבו. לשותפויות יתרונות רבי כמו איגו‬‫משאבי , סיוע בגיוס משתתפות נוספות, ייעו‬ ‫מקצועי ועוד.‬‫• זיהוי ומיפוי הגופי עמ חשוב להתמיד בקשר,‬ ‫לחזקו או ליצור קשרי חדשי .‬
 • 18. ‫תודה‬‫מכון ירושלים לחקר ישראל‬

×