תוכנית קידום בריאות נשים בגיל השלישי בקהילת גוננים ופת

1,064 views

Published on

תוכנית הפרויקט לקידום בריאות נשים בגיל השלישי, בקהילת גוננים פת, אשר הוצגה בכנס ה-15 לרפואת הגיל השלישי.

Published in: Health & Medicine, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,064
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

תוכנית קידום בריאות נשים בגיל השלישי בקהילת גוננים ופת

 1. 1. ‫המרכז לבריאות האישה של הדסה ע"ש פטרישיה‬ ‫וראסל פליישמ‬ ‫• יוז ומנהל : פרופ נרי לאופר מנהל מער נשי‬ ‫ויולדות הדסה‬ ‫• מתאמת המרכז : טל עצמו‬
 2. 2. ‫תוכנית קידו בריאות נשי בגיל השלישי‬ ‫בקהילת גונני – פת )קטמוני (‬ ‫בירושלי‬
 3. 3. ‫מטרת-על של התוכנית‬‫קידו בריאות נשי בגיל השלישי מבחינה פיזית,‬ ‫נפשית וחברתית בהתחשב בצרכיה‬ ‫וברקע התרבותי שלה .‬
 4. 4. ‫התוכנית מבוססת על פיתוח קהילתי‬ ‫לקידו בריאות‬ ‫תהלי בו הקהילה מגדירה את הצרכי‬ ‫הבריאותיי שלה, מגדירה באופ קולקטיבי אי‬‫צרכי אלה יכולי להיענות או לבוא לידי ביטויי‬ ‫ומחליטה ג על דרכי לפעולה או ליישו .‬ ‫)0002 ,‪(Naidoo & Wills‬‬
 5. 5. ‫הגישה בה נוקטת התוכנית‬ ‫כוללנית‬ ‫•‬ ‫רגישה מגדרית: רגישות לסוגיית ההבדלי בי‬ ‫•‬ ‫המיני בחברה ובמערכת הרפואית .‬ ‫רגישה תרבותית: התחשבות ברקע התרבותי‬ ‫•‬ ‫הייחודי של הנשי‬ ‫רב תחומית: שיתו של צוותות מקצועיי שוני‬ ‫•‬ ‫מעצימה: האישה במרכז, מאפשרת לאישה‬ ‫•‬ ‫יכולת לרכוש שליטה גדולה יותר על החלטות‬‫ופעולות אשר משפיעות על בריאותה ואורח חייה‬
 6. 6. ‫אוכלוסיית הקשישי בגונני‬ ‫סה"כ אוכלוסיית גונני ופת 002,22.‬ ‫•‬ ‫אחוז הקשישי )גיל 56 ומעלה( - %41‬ ‫•‬ ‫)ממוצע עירוני %01(.‬ ‫%75 מה נשי‬ ‫אחוז הקשישי הבודדי מהגבוהי בעיר.‬ ‫•‬‫מוצא המשפחות - אסיה, אפריקה, מזרח אירופה,‬ ‫•‬ ‫דומיננטיות ליוצאי כורדיסט וצפו אפריקה.‬ ‫נתוני שהתקבלו מצוות ההערכה, מכו ירושלי לחקר ישראל סו 8002‬
 7. 7. ‫מס ָ רי מס ְ רי על הפרוייקט‬ ‫ְַ‬ ‫ְִ‬ ‫• 245 נשי לוקחות חלק בפרויקט‬ ‫)יולי 7002 - אוגוסט 0102(‬ ‫התפלגות המשתתפות לפי שכונות‬‫שיעור המשתתפות מקרב‬ ‫שיעור‬ ‫השכונות‬ ‫בנות 06+ באזור‬ ‫המשתתפות‬ ‫%51‬ ‫%45‬ ‫קטמו א-ו‬ ‫%91‬ ‫%52‬ ‫קטמו ח-ט‬ ‫%91‬ ‫%01‬ ‫פת‬ ‫-‬ ‫%11‬ ‫שכונות אחרות‬ ‫%001‬ ‫סה"כ‬ ‫004,2 נשי‬ ‫044 נשי‬‫נתוני שהתקבלו מצוות ההערכה, מכו ירושלי לחקר ישראל סו 8002‬
 8. 8. ‫אוכלוסיית יעד‬‫קהילת הקשישות )נשי מגיל 06 ומעלה(‬ ‫הניידות, בשכונות גונני ופת.‬
 9. 9. ‫שלבי התוכנית‬ ‫• שלב ההכנה:‬ ‫זיהוי בעלי עניי מהקהילה, אומד קהילתי,‬ ‫הקמת ועדת היגוי, ארגו מבנה כמרכז הפעילות‬ ‫• שלב התכנו והפיתוח:‬ ‫קביעת מטרות, שיטות לפעולה,‬ ‫גיוס מתנדבות והכשרת‬ ‫לפעילות בקידו בריאות‬ ‫• שלב הארגו הקהילתי והפעילות:‬ ‫תכנו שנתי ע"י המתנדבות, ביצוע פעילויות‬ ‫בקהילה‬ ‫• שלב ההערכה:‬ ‫הערכת תהליכי ותוצאות‬
 10. 10. ‫קבוצות מיקוד‬ ‫• קבוצות של נשי אשר גוייסו ע"י העובדת‬‫הקהילתית, והסכימו להשתת בקבוצות המיקוד.‬ ‫מטרות‬‫• לזהות את תפיסת בריאות האישה בגיל המבוגר כפי‬ ‫שהיא נתפסת ע"י הנשי .‬ ‫• לזהות את תפיסת הצרכי הבריאותיי של הנשי‬ ‫המבוגרות כפי שהיא נתפסת ע"י הנשי .‬ ‫• לזהות את תפיסת הזמינות והנגישות של שרותי‬ ‫הבריאות בשכונה בעיני הנשי .‬ ‫• לבדוק הא המודל המוצע ל"מועדו בריאות" נתפס‬ ‫בעיני הנשי כמתאי לנשי המבוגרות בגונני .‬
 11. 11. ‫כוח אד בתוכנית‬ ‫ייעודי לפרויקט:‬ ‫3 רכזות )הדסה + עיריית ירושלי (‬ ‫•‬ ‫מזכירת הפרויקט‬ ‫•‬ ‫הערכה- דר מאיה חש , מכו ירושלי לחקר ישראל‬ ‫•‬ ‫מרצי , מורי , מנחי‬ ‫•‬ ‫תמיכה מקצועית:‬‫הדסה – צוות רב תחומי – רופאי , אחיות, דיאטניות .‬ ‫•‬ ‫אשל-גויינט‬ ‫•‬ ‫מרצי מחו להדסה‬ ‫•‬
 12. 12. ‫גיוס מתנדבות‬ ‫1. פירסו בעיתונות.‬‫)קופ"ח,‬ ‫2. חלוקת פליירי במוקדי קהילתיי‬ ‫מתנ"סי וכד(.‬‫3. תליית מודעות במקומות מרכזיי בשכונה.‬ ‫4. נשי מהקהילה שלקחו חלק בפעילויות‬ ‫התוכנית )קורס מתנדבות שני(.‬ ‫5. מתנדבות וותיקות גייסו חברות‬ ‫)קורס מתנדבות שני(.‬
 13. 13. ‫מטרות תכנית ההכשרה‬ ‫העלאת מודעות לחשיבות קיו אורח חיי בריא‬ ‫•‬ ‫ובטיחותי.‬ ‫העלאת מודעות לנושאי בריאות בגיל השלישי.‬ ‫•‬‫העלאת מודעות לחשיבות רשת חברתית תומכת.‬ ‫•‬ ‫הכרות ע רשתות תמיכה וארגוני בקהילה.‬ ‫•‬ ‫רכישת ידע, כלי ומיומנויות לתפקידי קידו‬ ‫•‬ ‫בריאות בקהילה )תכנו , ארגו והערכה של‬ ‫פעילויות(.‬
 14. 14. ‫קורס המתנדבות‬ ‫• קורס ב 08 שעות במתכונת של 4 שעות בשבוע‬ ‫קורס ראשו – תחילת התוכנית‬‫קורס שני – דצמבר 9002 )נערכה קבוצת מיקוד והופקו‬ ‫לקחי מהקורס הראשו (‬ ‫• הקורס כלל הרצאות, סדנאות, תירגולי וסיורי .‬ ‫• הקורס הועבר על ידי מיטב המומחי בתחומ .‬
 15. 15. ‫הפעלת התכנית‬ ‫הפעלת התכנית‬‫המתנדבות חולקו לקבוצות על פי כישוריה ונטיית‬ ‫ליב :‬ ‫פעילות גופנית‬ ‫•‬ ‫הליכה‬ ‫•‬ ‫הרצאות וטיולי לקהילה‬ ‫•‬ ‫בטיחות בבית‬ ‫•‬ ‫חשיבה ויצירה‬ ‫•‬ ‫תזונה‬ ‫•‬ ‫עידכו ידע וגיבוש‬ ‫•‬
 16. 16. ‫כל קבוצה מלווה ע"י חברת צוות.‬ ‫•‬‫כל קבוצה יוזמת, מתכננת ומפעילה תכנית מקדמת‬ ‫•‬ ‫בריאות על פי הנושא אליה משתייכת.‬ ‫הקבוצות נפגשות אחת לשבוע – שבועיי על פי‬ ‫•‬ ‫החלטת .‬ ‫הקבוצות עורכות רישו ומעקב אחר הנשי‬ ‫•‬ ‫המגיעות לפעילות.‬ ‫הקבוצות מעריכות את התכנית - מספר‬ ‫•‬‫המשתתפות, תדירות ההגעה, וראיו המשתתפות.‬ ‫הקבוצות מפיקות לקחי ומשנות פעילות במידת‬ ‫•‬ ‫הצור .‬
 17. 17. ‫תוכנית קידו בריאות נשי בגיל השלישי – תכנו קבוצת הרצאות לקהילה‬ ‫תכנו תחו‬ ‫יעדי ומדדי הצלחה‬ ‫אוכלוסיית יעד‬ ‫מטרות‬ ‫______________________‬ ‫___________________‬ ‫___________‬ ‫___________‬ ‫______________________‬ ‫___________________‬ ‫___________‬ ‫___________‬ ‫______________________‬ ‫___________________‬ ‫___________‬ ‫___________‬ ‫______________________‬ ‫___________________‬ ‫___________‬ ‫___________‬ ‫______________________‬ ‫___________________‬ ‫___________‬ ‫___________‬ ‫______________________‬ ‫___________‬ ‫___________‬ ‫תכנו פעילות‬ ‫מה ייחשב‬ ‫חלוקת‬ ‫לוח זמני‬ ‫משימות‬ ‫מטרה‬ ‫למי מיועדת‬ ‫ש התוכנית‬ ‫להצלחה‬ ‫תפקידי‬‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬
 18. 18. ‫הכשרות קבוצות מתנדבות‬ ‫לפעילויות ספציפיות‬ ‫הפעלת "חדר משחקי "‬ ‫•‬ ‫הפעלת תכניות תזונה בריאה‬ ‫•‬ ‫הכשרת פעילי הליכה‬ ‫•‬‫הכשרת מתנדבות להחלפת מורות להתעמלות‬ ‫•‬ ‫הכשרת מתנדבות לכניסה לבתי‬ ‫•‬
 19. 19. ‫שיתופי פעולה – מפתח להצלחת התכנית‬ ‫מנהלות רווחה ועובדי סוציאליי בשכונה‬ ‫•‬ ‫עובדות שכונתיות‬ ‫•‬ ‫בתי ספר בשכונה‬ ‫•‬ ‫מתנס"י ומרכזי קהילתיי‬ ‫•‬ ‫קופות החולי‬ ‫•‬ ‫מגמה הולכת וגוברת ליצירת כמה שיותר‬ ‫שיתופי פעולה לרווחת תושבות השכונה‬
 20. 20. ‫הערכה של התוכנית‬ ‫1. על ידי המתנדבות עצמ , בכל אחת מקבוצת‬ ‫הפעילות‬‫2. על ידי הצוות – הערכה תקופתית, סיכו והערכה‬ ‫שנתית‬‫3. התכנית מלווה על ידי מכו ירושלי לחקר ישראל‬ ‫– המערי את הפעילות, היק ההשתתפות,‬ ‫שביעות הרצו בקרב המתנדבות והמשתתפות.‬
 21. 21. ‫עובדות בשטח‬‫54 מתנדבות וותיקות פעילות – כ-%53 משתייכות‬ ‫לקהילת גונני – פת, כול בנות 06 ומעלה.‬‫53 מתנדבות חדשות – כ-%05 משתייכות לקהילת‬ ‫גונני – פת כול בנות 45 ומעלה.‬ ‫כ- 245 נשות קהילה משתתפות בתכנית.‬ ‫שיתו פעולה ע המתנ"סי – הפעלת התכנית‬ ‫במרכזי שוני , פיזור הפעילויות ברחבי השכונה‬ ‫כדי להקל על הנגישות.‬
 22. 22. ‫- המש‬ ‫עובדות בשטח‬ ‫שיתו פעולה ע קופות החולי – איתור נשי ,‬ ‫פרסו , הדרכה.‬ ‫שיתו פעולה ע הנוער – קורס מחשבי משות‬ ‫במסגרת מחוייבות אישית בבי"ס קשת, תחילת‬‫שיתו פעולה ע בי"ס רעות בנושא תרפיה במגע,‬ ‫מקהלה.‬ ‫שיתו פעולה ע רכזי העולי בשכונה‬ ‫השתתפות בארועי עירוניי .‬

×