• Save
תוכנית קידום בריאות נשים בגיל השלישי בקהילת גוננים ופת
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

תוכנית קידום בריאות נשים בגיל השלישי בקהילת גוננים ופת

on

 • 1,099 views

תוכנית הפרויקט לקידום בריאות נשים בגיל השלישי, בקהילת גוננים פת, אשר הוצגה בכנס ה-15 לרפואת הגיל השלישי.

תוכנית הפרויקט לקידום בריאות נשים בגיל השלישי, בקהילת גוננים פת, אשר הוצגה בכנס ה-15 לרפואת הגיל השלישי.

Statistics

Views

Total Views
1,099
Views on SlideShare
1,077
Embed Views
22

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 22

http://www.jiis.org.il 19
http://jiis.org.il 3

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

תוכנית קידום בריאות נשים בגיל השלישי בקהילת גוננים ופת תוכנית קידום בריאות נשים בגיל השלישי בקהילת גוננים ופת Presentation Transcript

 • ‫המרכז לבריאות האישה של הדסה ע"ש פטרישיה‬ ‫וראסל פליישמ‬ ‫• יוז ומנהל : פרופ נרי לאופר מנהל מער נשי‬ ‫ויולדות הדסה‬ ‫• מתאמת המרכז : טל עצמו‬
 • ‫תוכנית קידו בריאות נשי בגיל השלישי‬ ‫בקהילת גונני – פת )קטמוני (‬ ‫בירושלי‬
 • ‫מטרת-על של התוכנית‬‫קידו בריאות נשי בגיל השלישי מבחינה פיזית,‬ ‫נפשית וחברתית בהתחשב בצרכיה‬ ‫וברקע התרבותי שלה .‬
 • ‫התוכנית מבוססת על פיתוח קהילתי‬ ‫לקידו בריאות‬ ‫תהלי בו הקהילה מגדירה את הצרכי‬ ‫הבריאותיי שלה, מגדירה באופ קולקטיבי אי‬‫צרכי אלה יכולי להיענות או לבוא לידי ביטויי‬ ‫ומחליטה ג על דרכי לפעולה או ליישו .‬ ‫)0002 ,‪(Naidoo & Wills‬‬
 • ‫הגישה בה נוקטת התוכנית‬ ‫כוללנית‬ ‫•‬ ‫רגישה מגדרית: רגישות לסוגיית ההבדלי בי‬ ‫•‬ ‫המיני בחברה ובמערכת הרפואית .‬ ‫רגישה תרבותית: התחשבות ברקע התרבותי‬ ‫•‬ ‫הייחודי של הנשי‬ ‫רב תחומית: שיתו של צוותות מקצועיי שוני‬ ‫•‬ ‫מעצימה: האישה במרכז, מאפשרת לאישה‬ ‫•‬ ‫יכולת לרכוש שליטה גדולה יותר על החלטות‬‫ופעולות אשר משפיעות על בריאותה ואורח חייה‬
 • ‫אוכלוסיית הקשישי בגונני‬ ‫סה"כ אוכלוסיית גונני ופת 002,22.‬ ‫•‬ ‫אחוז הקשישי )גיל 56 ומעלה( - %41‬ ‫•‬ ‫)ממוצע עירוני %01(.‬ ‫%75 מה נשי‬ ‫אחוז הקשישי הבודדי מהגבוהי בעיר.‬ ‫•‬‫מוצא המשפחות - אסיה, אפריקה, מזרח אירופה,‬ ‫•‬ ‫דומיננטיות ליוצאי כורדיסט וצפו אפריקה.‬ ‫נתוני שהתקבלו מצוות ההערכה, מכו ירושלי לחקר ישראל סו 8002‬
 • ‫מס ָ רי מס ְ רי על הפרוייקט‬ ‫ְַ‬ ‫ְִ‬ ‫• 245 נשי לוקחות חלק בפרויקט‬ ‫)יולי 7002 - אוגוסט 0102(‬ ‫התפלגות המשתתפות לפי שכונות‬‫שיעור המשתתפות מקרב‬ ‫שיעור‬ ‫השכונות‬ ‫בנות 06+ באזור‬ ‫המשתתפות‬ ‫%51‬ ‫%45‬ ‫קטמו א-ו‬ ‫%91‬ ‫%52‬ ‫קטמו ח-ט‬ ‫%91‬ ‫%01‬ ‫פת‬ ‫-‬ ‫%11‬ ‫שכונות אחרות‬ ‫%001‬ ‫סה"כ‬ ‫004,2 נשי‬ ‫044 נשי‬‫נתוני שהתקבלו מצוות ההערכה, מכו ירושלי לחקר ישראל סו 8002‬
 • ‫אוכלוסיית יעד‬‫קהילת הקשישות )נשי מגיל 06 ומעלה(‬ ‫הניידות, בשכונות גונני ופת.‬
 • ‫שלבי התוכנית‬ ‫• שלב ההכנה:‬ ‫זיהוי בעלי עניי מהקהילה, אומד קהילתי,‬ ‫הקמת ועדת היגוי, ארגו מבנה כמרכז הפעילות‬ ‫• שלב התכנו והפיתוח:‬ ‫קביעת מטרות, שיטות לפעולה,‬ ‫גיוס מתנדבות והכשרת‬ ‫לפעילות בקידו בריאות‬ ‫• שלב הארגו הקהילתי והפעילות:‬ ‫תכנו שנתי ע"י המתנדבות, ביצוע פעילויות‬ ‫בקהילה‬ ‫• שלב ההערכה:‬ ‫הערכת תהליכי ותוצאות‬
 • ‫קבוצות מיקוד‬ ‫• קבוצות של נשי אשר גוייסו ע"י העובדת‬‫הקהילתית, והסכימו להשתת בקבוצות המיקוד.‬ ‫מטרות‬‫• לזהות את תפיסת בריאות האישה בגיל המבוגר כפי‬ ‫שהיא נתפסת ע"י הנשי .‬ ‫• לזהות את תפיסת הצרכי הבריאותיי של הנשי‬ ‫המבוגרות כפי שהיא נתפסת ע"י הנשי .‬ ‫• לזהות את תפיסת הזמינות והנגישות של שרותי‬ ‫הבריאות בשכונה בעיני הנשי .‬ ‫• לבדוק הא המודל המוצע ל"מועדו בריאות" נתפס‬ ‫בעיני הנשי כמתאי לנשי המבוגרות בגונני .‬
 • ‫כוח אד בתוכנית‬ ‫ייעודי לפרויקט:‬ ‫3 רכזות )הדסה + עיריית ירושלי (‬ ‫•‬ ‫מזכירת הפרויקט‬ ‫•‬ ‫הערכה- דר מאיה חש , מכו ירושלי לחקר ישראל‬ ‫•‬ ‫מרצי , מורי , מנחי‬ ‫•‬ ‫תמיכה מקצועית:‬‫הדסה – צוות רב תחומי – רופאי , אחיות, דיאטניות .‬ ‫•‬ ‫אשל-גויינט‬ ‫•‬ ‫מרצי מחו להדסה‬ ‫•‬
 • ‫גיוס מתנדבות‬ ‫1. פירסו בעיתונות.‬‫)קופ"ח,‬ ‫2. חלוקת פליירי במוקדי קהילתיי‬ ‫מתנ"סי וכד(.‬‫3. תליית מודעות במקומות מרכזיי בשכונה.‬ ‫4. נשי מהקהילה שלקחו חלק בפעילויות‬ ‫התוכנית )קורס מתנדבות שני(.‬ ‫5. מתנדבות וותיקות גייסו חברות‬ ‫)קורס מתנדבות שני(.‬
 • ‫מטרות תכנית ההכשרה‬ ‫העלאת מודעות לחשיבות קיו אורח חיי בריא‬ ‫•‬ ‫ובטיחותי.‬ ‫העלאת מודעות לנושאי בריאות בגיל השלישי.‬ ‫•‬‫העלאת מודעות לחשיבות רשת חברתית תומכת.‬ ‫•‬ ‫הכרות ע רשתות תמיכה וארגוני בקהילה.‬ ‫•‬ ‫רכישת ידע, כלי ומיומנויות לתפקידי קידו‬ ‫•‬ ‫בריאות בקהילה )תכנו , ארגו והערכה של‬ ‫פעילויות(.‬
 • ‫קורס המתנדבות‬ ‫• קורס ב 08 שעות במתכונת של 4 שעות בשבוע‬ ‫קורס ראשו – תחילת התוכנית‬‫קורס שני – דצמבר 9002 )נערכה קבוצת מיקוד והופקו‬ ‫לקחי מהקורס הראשו (‬ ‫• הקורס כלל הרצאות, סדנאות, תירגולי וסיורי .‬ ‫• הקורס הועבר על ידי מיטב המומחי בתחומ .‬
 • ‫הפעלת התכנית‬ ‫הפעלת התכנית‬‫המתנדבות חולקו לקבוצות על פי כישוריה ונטיית‬ ‫ליב :‬ ‫פעילות גופנית‬ ‫•‬ ‫הליכה‬ ‫•‬ ‫הרצאות וטיולי לקהילה‬ ‫•‬ ‫בטיחות בבית‬ ‫•‬ ‫חשיבה ויצירה‬ ‫•‬ ‫תזונה‬ ‫•‬ ‫עידכו ידע וגיבוש‬ ‫•‬
 • ‫כל קבוצה מלווה ע"י חברת צוות.‬ ‫•‬‫כל קבוצה יוזמת, מתכננת ומפעילה תכנית מקדמת‬ ‫•‬ ‫בריאות על פי הנושא אליה משתייכת.‬ ‫הקבוצות נפגשות אחת לשבוע – שבועיי על פי‬ ‫•‬ ‫החלטת .‬ ‫הקבוצות עורכות רישו ומעקב אחר הנשי‬ ‫•‬ ‫המגיעות לפעילות.‬ ‫הקבוצות מעריכות את התכנית - מספר‬ ‫•‬‫המשתתפות, תדירות ההגעה, וראיו המשתתפות.‬ ‫הקבוצות מפיקות לקחי ומשנות פעילות במידת‬ ‫•‬ ‫הצור .‬
 • ‫תוכנית קידו בריאות נשי בגיל השלישי – תכנו קבוצת הרצאות לקהילה‬ ‫תכנו תחו‬ ‫יעדי ומדדי הצלחה‬ ‫אוכלוסיית יעד‬ ‫מטרות‬ ‫______________________‬ ‫___________________‬ ‫___________‬ ‫___________‬ ‫______________________‬ ‫___________________‬ ‫___________‬ ‫___________‬ ‫______________________‬ ‫___________________‬ ‫___________‬ ‫___________‬ ‫______________________‬ ‫___________________‬ ‫___________‬ ‫___________‬ ‫______________________‬ ‫___________________‬ ‫___________‬ ‫___________‬ ‫______________________‬ ‫___________‬ ‫___________‬ ‫תכנו פעילות‬ ‫מה ייחשב‬ ‫חלוקת‬ ‫לוח זמני‬ ‫משימות‬ ‫מטרה‬ ‫למי מיועדת‬ ‫ש התוכנית‬ ‫להצלחה‬ ‫תפקידי‬‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬ ‫________‬
 • ‫הכשרות קבוצות מתנדבות‬ ‫לפעילויות ספציפיות‬ ‫הפעלת "חדר משחקי "‬ ‫•‬ ‫הפעלת תכניות תזונה בריאה‬ ‫•‬ ‫הכשרת פעילי הליכה‬ ‫•‬‫הכשרת מתנדבות להחלפת מורות להתעמלות‬ ‫•‬ ‫הכשרת מתנדבות לכניסה לבתי‬ ‫•‬
 • ‫שיתופי פעולה – מפתח להצלחת התכנית‬ ‫מנהלות רווחה ועובדי סוציאליי בשכונה‬ ‫•‬ ‫עובדות שכונתיות‬ ‫•‬ ‫בתי ספר בשכונה‬ ‫•‬ ‫מתנס"י ומרכזי קהילתיי‬ ‫•‬ ‫קופות החולי‬ ‫•‬ ‫מגמה הולכת וגוברת ליצירת כמה שיותר‬ ‫שיתופי פעולה לרווחת תושבות השכונה‬
 • ‫הערכה של התוכנית‬ ‫1. על ידי המתנדבות עצמ , בכל אחת מקבוצת‬ ‫הפעילות‬‫2. על ידי הצוות – הערכה תקופתית, סיכו והערכה‬ ‫שנתית‬‫3. התכנית מלווה על ידי מכו ירושלי לחקר ישראל‬ ‫– המערי את הפעילות, היק ההשתתפות,‬ ‫שביעות הרצו בקרב המתנדבות והמשתתפות.‬
 • ‫עובדות בשטח‬‫54 מתנדבות וותיקות פעילות – כ-%53 משתייכות‬ ‫לקהילת גונני – פת, כול בנות 06 ומעלה.‬‫53 מתנדבות חדשות – כ-%05 משתייכות לקהילת‬ ‫גונני – פת כול בנות 45 ומעלה.‬ ‫כ- 245 נשות קהילה משתתפות בתכנית.‬ ‫שיתו פעולה ע המתנ"סי – הפעלת התכנית‬ ‫במרכזי שוני , פיזור הפעילויות ברחבי השכונה‬ ‫כדי להקל על הנגישות.‬
 • ‫- המש‬ ‫עובדות בשטח‬ ‫שיתו פעולה ע קופות החולי – איתור נשי ,‬ ‫פרסו , הדרכה.‬ ‫שיתו פעולה ע הנוער – קורס מחשבי משות‬ ‫במסגרת מחוייבות אישית בבי"ס קשת, תחילת‬‫שיתו פעולה ע בי"ס רעות בנושא תרפיה במגע,‬ ‫מקהלה.‬ ‫שיתו פעולה ע רכזי העולי בשכונה‬ ‫השתתפות בארועי עירוניי .‬