ก F              ก
                             (Biding) F F          ...
F      :
        1.                 F                (Biding Report)    ...
ก   Fก  F      ก F      ก         ก    ก  :    ก F
                    ...
ก     F ก        F
         กF 1
      ก ก F     ก    F   ก   F
  ก    (Chief ...
ก  F 2
                         F              ก  Asia Pacific
         ...
MICE Development and Tourism
                     Crisis Management in Tourism Industry
       ...
ก    F 3
                      ก         F    F       F ก ก
          ...
ก        F                          F        ก
                  ...
ก     F 4
           Amway    ก                     F ก
             ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

MICE PSU group project

400

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
400
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

MICE PSU group project

 1. 1. ก F ก (Biding) F F Fก F ก ก F : ก ก F ก ก F ก ก ก (Biding) F F Fก ก F F ก ก F F ก ก ก F ก ก Professional Conference Organizers (PCO) ก F ก ก ก F F ก F F ก ก ก ก ก F ก ก ก ก ก ( F ก F ก F) ก ก ก ก F ก ก F F F ก F ก ก 1 ก ( F F F) F ก F F F 1. F ก F F ก ก F F F F ก ก F 2. ก ก ก F (Destination Selection) (Venue Selection) F 3. ก ก ก F กF F ก ก ก ก F F 4. ก ก F ก F ก ก ก ก ก ก ก F ก ก ก ก ก ก ก F F 5. ก ก ก F/ F F F 6. ก ก ก ก F FF F ก ก ก MICE F ก
 2. 2. F : 1. F (Biding Report) 5% 2. ก ก F ก F 15 20 (Presentation) 5% 3. F F ก 5% F Bidding documents, Brochure, Poster, VDO, 4. ก ก ก ก ก F 5% 20 % ก F ก F : ก F F ก F ก ก ก ก F F ก ก3 F 1. F F ก (Possibility of the Project) 2. ก ก F ก Fก F (Logical Thinking and Responding to All Required Limitations and Scopes) 3. ก ก F F ก F Fก ก F (Knowledge Adoption for Practice and Analysis) ก F: 1. F (Biding Report) F F Hard-File F ก ก ก F 19 ก 2553 กF ก F ก F F File F Soft-File ( MS Word, XXX.doc) F Email tpavit@hotmail.com F 25 ก 2553 2. ก ก F ก F 15-20 ( F ก ก ก ก ก ) ก ก Fก ก ก ก F ก ก ก MICE F ก 2
 3. 3. ก Fก F ก F ก ก ก : ก F ก ก Fก F 1. F F F ก ก 2. ก ก F ก 3. ก /ก ก 4. ก ก ก 5. ก ก 6. ก ก F ก ก 7. ก/ F ก ก 8. ก F ก F 9. ก ก 10. F ก ก ก Fก F ก F ก ก ก :ก กก Fก F 1. F ก (ก F ก FF F ) 2. ก (ก ก F ก ) 3. ก (ก F F ก ) 4. ก ก F (Maintaining eye contact with audiences) 5. ก F ก ก 6. ก ก / ก 7. ก F ก ก 8. ก ก 9. F ก 10. ก ก ก ก ก MICE F ก 3
 4. 4. ก F ก F กF 1 ก ก F ก F ก F ก (Chief Executive Officer: the Human Resource Director and Development) F F ก F ก ก F กF F ก F ก ก F F ก F ก ก ก F F ก Fก F ก ก ก ☺ ก ก ก F F F F 80-100 F 35- 50 F F F F ☺ ก 4-5 F ก - ก ก F ก ก ก กก F F F ☺ F ก F ก ก F ก F ก F ก F ก F ก F ก ก กก F F F F ก F F F ☺ ก ก ก PCO F ก ก F ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก F ☺ F F F F F F F FF ก F F F ก 1 F F F F F 1 F F F F F ก F ก F F F F ก F ก ก ก ก F ก ก F F F ก F ก ก ก MICE F ก 4
 5. 5. ก F 2 F ก Asia Pacific Tourism Association (APTA) F ก ก F F ก F School of Hotel & Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University; School of Travel Industry Management; The University of Hawaii at Manoa; Beijing International Studies University, PRC; School of Servic es Management, Bournemouth University, UK International Tourism & Hotel Management, Southern Cross University F ก ก 9 ก F ก F ก 2553 (The 9th Asia Pacific Annual Conference 2010) F The 9th Asia Pacific Forum Research in Tourism: Shaping Sustainable Tourism in Asia-Pacific: Competition & Cooperation F ก ก ก Fก F F ก 2553 F ☺ F F F ก ก ก APTA ก ก F ก F F กก ก F ก ก ก F ก 500-600 ☺ ก ก 4 3 ☺ ก F Sessions F F ก F Themes ก ก F ก F Tourist Consume Behavior Multi-disciplined Issues Related to Tourism and Tourism Education Tourism Impact Assessment Rural Tourism and Poverty Alleviation Policies and Regulations Affecting Tourism Destination Marketing Tourism Planning and Sustainable Tourism Contest and Cooperation on Tourism within Asia-Pacific Areas ก ก ก MICE F ก 5
 6. 6. MICE Development and Tourism Crisis Management in Tourism Industry Transnational Market Analysis and Forecast Tourism Human Resource and Training E-commerce and Travel Agency Management Implication of Technology and Media in Tourism Hospitality Management and Marketing Stakeholders' Cooperation in Tourism Development ☺ F F ก F ก ก ก ก F F ก ก ก ก ☺ F ก F (Master of Ceremony) Key Note Speakers ก ก ก ก PCO F ก ก F ก ก F ก ก F ☺ F ก F ก ก ก F Fก F F F ก F F F ☺ F F F F F F F F F F ก ก ก F FF ก F ก F F ก ก Fก ก ☺ ก Post-Forum Tours F F F ก F ก F ☺ ก ก F ก F F F ก ก ก F F F ก F ☺ ก ก ก F PCO F ก F F F ☺ F PCO ก F F F F ก F F F ก ก ก MICE F ก 6
 7. 7. ก F 3 ก F F F ก ก ก F ก The International Food & Hospitality Show 2010 (IFHS2010) The 15th International Hotel, Catering, Bakery, Food Beverage, and Retail Supplies Exhibition) F ก ก ก ก 2550 ก ก F 5 ก F ก F กก F 1. Food & Hotel Thailand 2010: The 1st International Exhibition of Food & Drink, Hotel, Bakery & Food Service Equipment, Supplies & Services 2. Catering & Restaurant Asia 2010: The 1st Asian International Exhibition for Catering & Restaurant Equipment and Technology 3. Retail Thailand 2010: The 8th International Supermarket, Store Display and Retailing Supplies Exhibition 4. Co-located with Asia Pacific Travel Catering 2010: The Travel Catering Exhibition and Conference for Asia 5. Co-located with HOSTEC ASIA: Hospitality & Foodservice Technology Tradeshow& Conference for Asia 6. ก ก ก ก F F • Hotel Congress by Thai Hotels Association • Retail Conference by Thai Retailer Association th • The 13 Culinary Gathering of Cooks & Chefs by Thai Chef's Association • Restaurant Gathering Seminar by Thai Restaurant Association • Asia Pacific Travel Catering Congress by International Travel Catering Assoc. ก F ☺ F F F F ก F F ก ก F F F F ก ก ก ก F ก F ก F ก F 700-1,000 F F ก ก F F 12-60 ☺ F F F ก F F ก ก ก ก F F F ก ก F F ก F ก F ก F ก ก ก MICE F ก 7
 8. 8. ก F F ก F ก 10,000-15,000 F ☺ F F F ก ก ก F ก F ก ☺ F F F F F F F F 3 กF ก PCO F ก ☺ F ก ก กก F ก ก ก ☺ F ก ก F F F F F ก ก ก PEO Fก ก F ก ก F F ☺ ก ก F PEO F ก F กก ก F F ก ก ก ก ก ก F ก ก ก ก ก กก ก F ☺ ก ก F F F ก F F F F ก ก ก ก F F F F ก F F ก ก F ก ก ก MICE F ก 8
 9. 9. ก F 4 Amway ก F ก F กF F (Direct Distributor) F 300,000 / / Down line ( F ก Multi Level Marketing F ก F ก F Up line) F F ก F 15 F ก ก ก F ก F Annual Amway 2010 Incentive: To Reach Your Own Dreams F ☺ F กก F 1 4 3 F F F 3,000 ( ก F F F F ก 600 ) ☺ F F F ก F ก F F ก F FF ก ก ก F FF ก ก Amway ☺ F F F F F1 F FF ก F ☺ PCO F ก F F ก F ก ก F F F ก ☺ F กก F F ก F ก F F กF Fก ก ☺ PCO F ก กก ☺ PCO F ก ก F F ก ก F F F F ก ก ก MICE F ก 9

×