The Book of Principles - Performer Agency - maart 2012

1,238 views
1,153 views

Published on

Performer Agency komt voort uit een filosofie over de manier waarop je
je als uitvoerend artiest (in de breedste zin van het woord) in de markt
profileert.

Die filosofie wordt ondersteund door een aantal principes (zie ook onze
Principles op www.performeragency.nl). In dit boekje leggen we uit
wat we met de Principles bedoelen. En wellicht interessanter, hoe jij als
(aanstormend) Performer er je voordeel mee kunt doen.
We hopen dat de Principles aanzetten tot nadenken over je carrière.
Om nieuwe inzichten te krijgen. Dat het motiveert om pro-actief aan
de slag te gaan. Om uiteindelijk te kunnen doen wat je het liefste doet.
Met passie, een beetje structuur en nuttige tips.

De knop op de voorkant van The Book of Principles refereert aan een
(werk) houding die je nodig hebt als Performer. Alleen als je AAN bent,
sta je open voor nieuwe inzichten en feedback.
Dus… switch ON!

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,238
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

The Book of Principles - Performer Agency - maart 2012

 1. 1. a performer is, what a performer does jigal schrijver & oren schrijver
 2. 2. 3 | The Book of Principles
 3. 3. The Book of Principles is in eigen beheer uitgegeven.Eerste druk, 2012 ©ISBN: 978-94-6190-805-6Omslagontwerp: Oren SchrijverIllustraties: Jigal Schrijver, Oren SchrijverNiets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt,op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanPerformer Agency.Hoewel dit boek met veel zorg is samengesteld, aanvaarden de schrijversgeen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/ofonvolkomenheden in dit boek.
 4. 4. InhoudDefinities 6Inleiding 9# 01 Afspraak = Afspraak. 13# 02 Wie een doel heeft, gaat ergens heen. 17# 03 Geen plan = Geen richting. 23# 04 It’s not who you know. It’s who knows YOU! 29# 05 There is always a way. 33# 06 sinaasappel is gewoon een mandarijn die er iets Een van gemaakt heeft. 37# 07 Do not seek praise. Seek criticism. 41# 08 Alles wat je doet is een keuze. 45# 09 Kijk vooruit. Achter je gebeurt het niet. 49# 10 No one said it was going to be easy. 53# 11 Luck is when opportunity meets preparation. 57# 12 If everything is under control, you are not moving fast enough. 61# 13 person who doesn’t make mistakes, is unlikely The to make anything. 65# 14 There are 3 kinds of people ... 69# 15 We have a new strategic plan. It’s called doing things. 73Over de ‘Schrijvers’ 74Performer Quick Scan 76Handige contacten 77The Book of Principles 84 5 | The Book of Principles
 5. 5. DefinitiesWat is een performer?per·former n.Synonyms: perform, execute, accomplish, achieve, effectThese verbs signify to carry through to completion. To perform is to carryout an action, undertaking, or procedure, often with great skillor care:Execute implies performing a task or putting something into effect inaccordance with a plan or design:Accomplish connotes the successful completion of something, often ofsomething that requires tenacity or talent:To achieve is to accomplish something, often something significant, especiallydespite difficulty:Effect suggests the power of an agent to bring about a desired result.Bron: http://www.thefreedictionary.com/performerIn het Nederlands gebruiken we wel het woord performer, maarbetekent het vrij vertaald: uitvoerend artiest.Een artiest is een kunstenaar, iemand die zijn creatievetalenten gebruikt om kunst te maken. De term kan worden gebruikt invele onderdelen van de kunstBron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Artiest
 6. 6. Een Performer is meer dan een uitvoerend artiest, een kunstenaar engetalenteerd persoon.Een Performer is actief bezig om zich te ontwikkelen, maakt gebruik vanbeschikbare communicatie middelen en zet zijn of haar netwerk in.Een Performer zet zichzelf in de markt. Heeft een duidelijkepositionering en concrete kenmerken. Hij of zij onderscheidt zich vananderen.Een Performer acteert, zingt, presenteert, schrijft, regisseert, musiceert,kookt, tekent, schildert of sport. 7 | The Book of Principles
 7. 7. InleidingPerformer Agency komt voort uit een filosofie over de manier waarop jeje als uitvoerend artiest (in de breedste zin van het woord) in de marktprofileert.Die filosofie wordt ondersteund door een aantal principes (zie ook onzePrinciples op www.performeragency.nl). In dit boekje leggen we uitwat we met de Principles bedoelen. En wellicht interessanter, hoe jij als(aanstormend) Performer er je voordeel mee kunt doen.We hopen dat de Principles aanzetten tot nadenken over je carrière.Om nieuwe inzichten te krijgen. Dat het motiveert om pro-actief aande slag te gaan. Om uiteindelijk te kunnen doen wat je het liefste doet.Met passie, een beetje structuur en nuttige tips.De knop op de voorkant van The Book of Principles refereert aan een(werk) houding die je nodig hebt als Performer. Alleen als je AAN bent,sta je open voor nieuwe inzichten en feedback.Dus… switch ON!Jigal Oren, de ‘Schrijvers’ 9 | The Book of Principles
 8. 8. # 01
 9. 9. Afspraak =afspraak.Jigal Schrijver 11 | The Book of Principles
 10. 10. # 01 Afspraak = Afspraak.In het bedrijfsleven valt deze Principle onder de noemer ‘businesshygiene’, met andere woorden, dit is een standaard voorwaarde omgoede zaken te doen. Het is dan ook de basis van een professioneleaanpak van je carrière, want als je je afspraken niet na komt dan heeftdat al snel negatieve gevolgen voor je betrouwbaarheid als professionalen persoon.We bedoelen met afspraken, niet alleen de fysieke afspraken metanderen (koffie met vriend X, lunch met relatie Y), maar ook ‘beloftes’zoals bijvoorbeeld je CV updaten, nieuwe foto’s laten maken,castingbureaus een update mailen en je eigen website bijwerken.Of je nu met jezelf afspraken maakt om stappen te zetten of dat jeanderen nodig hebt om afspraken na te komen (‘stok achter de deur’),de basis blijft afspraak = afspraak.De zakelijke omgeving waarin je actief bent zal deze werkhoudingkunnen waarderen. Het onderstreept je professionaliteit en toont dat jeje werk en je werkrelaties serieus neemt.Het niet nakomen van afspraken werkt bovendien vertragend op al jewerkgerelateerde activiteiten. En het gaat niet alleen om afspraken metanderen, maar zeker ook om afspraken met jezelf, zoals het halen vandeadlines of het oppakken van actiepunten.In de praktijk zal je voor afspraak = afspraak een behoorlijke dosisdiscipline moeten opbrengen. Zeker als je gewend bent om de dingen tenemen zoals ze komen.Kortom, de basis van een professionele aanpak van je carrière begint bijafspraak = afspraak.THINGS TO DO:Maak een lijstje met 10 afspraken die je de komende maand gaatnakomen. 13 | The Book of Principles
 11. 11. # 02
 12. 12. Wie een doelheeft, gaatergens heen.Jigal Schrijver 15 | The Book of Principles
 13. 13. # 02 Wie een doel heeft, gaat ergens heen.Voordat je weet welke weg je gaat bewandelen en welke actiepuntendaarbij horen, is het cruciaal om een duidelijke, realistische (enmeetbare) doelstelling te hebben.Met actiepunten bedoelen we concrete activiteiten die je onderneemtom dichter bij je doel te komen. Als je de vindbaarheid in Google wiltvergroten, dan is een actiepunt dat je je eigen naam als url vastlegt(www.jeeigennaam.nl).Een doelstelling (of meerdere doelstellingen) zorgt voor focus. Metandere woorden, het draagt bij aan doelgericht werken. Want als je eendoel hebt, kun je zorgen dat alle actiepunten ook een bijdrage leverenaan het behalen van dat doel.Als je bijvoorbeeld een duidelijk beeld van jezelf wilt geven aan voor joubelangrijke partijen in de markt, zorg dan dat je CV, je foto’s, je websiteen je social media allemaal dezelfde uitstraling hebben. Als iemand jedan op verschillende manieren ‘tegenkomt’ dan bevestigt elk contact hettotale plaatje.Het werkt ook motiverend om steeds een stukje dichter bij je doelte komen. Dat geeft nieuwe energie. Dat straal je dan ook uit, watvervolgens weer positief op je omgeving werkt.Volgens een Chinese wijsheid begint elke reis met een eerste stap. Hethelpt wel als die stap direct in de juiste richting is.Houd er rekening mee dat veranderende omstandigheden ertoe kunnenleiden dat je je doelstelling(en) moet aanpassen onderweg. Het kanzijn dat het bijvoorbeeld steeds belangrijker wordt om een opleiding tehebben. 17 | The Book of Principles
 14. 14. Aan het begin van je carrière kun je dan beslissen om alsnog eenopleiding te doen. Ben je al enkele jaren verder dan wordt het nogbelangrijker welke projecten je op je naam hebt staan (om je kennisen ervaring te laten zien).Deze stappen zijn slechts het middel, niet een doel op zich.THINGS TO DO:Zet voor jezelf je doelstelling(en) op papier. En bedenk minimaal5 actiepunten om die doelstelling(en) te halen. 19 | The Book of Principles
 15. 15. # 03
 16. 16. geenplan =geenrichting.Oren Schrijver 21 | The Book of Principles
 17. 17. # 03 Geen plan = Geen richting.Met het definiëren van een doelstelling en het opstellen van actiepuntenkrijg je focus (zie #2 Wie een doel heeft, gaat ergens heen). Focus opwaar je naar toe wilt met je carrière en je ontwikkeling. Maar ookduidelijkheid voor jezelf, achter welke kansen je aan rent en welke jelaat gaan.Je kunt nog een stap verder gaan:Door een plan te maken krijg je niet alleen focus, maar heb je ook eenbenchmark (ijkpunt) om steeds opnieuw te kunnen bepalen of de zakendie op je pad komen daadwerkelijk bijdragen aan je doelstelling. Hetplan dient als een kompas.Zonder plan, zonder doelstelling en zonder actiepunten kun je heeldruk zijn met je carrière. Je zorgt dus wel voor input, maar zonderresultaat (output). Althans, je hebt geen idee of je vooruitgang boekt.En vooruitgang zit niet alleen in het feit dat je werk hebt. Werk hebbenen aan je carrière werken is niet hetzelfde.Als je bedacht hebt dat je in films wilt acteren en je wordt steedsgevraagd voor televisie commercials dan is de kans klein dat jeplotseling wordt gevraagd voor een film rol.Als je daarentegen een rol speelt in bijvoorbeeld een afstudeerfilm vande Film Academie of een bescheiden gastrol in een televisie serie dandragen die stappen wel degelijk bij aan je doelstelling.Een volwaardig plan bestaat uit de volgende onderdelen:★ p to date CV met relevante credits. Idealiter geven de credits al de U richting aan die je op wilt. Met andere woorden: de projecten die je hebt gedaan vormen een duidelijke route naar je doelstelling op middellange termijn.★ oelstelling(en). Wat wil je bereiken binnen nu en 1 jaar en over D 3 - 5 jaar? En als je 80 bent en je kijkt terug, wat is dan je verhaal? 23 | The Book of Principles
 18. 18. ★ terkte / Zwakte Analyse (SWOT). Waar liggen je sterke punten als S Performer (Strengths), waar je zwakke punten (Weaknesses), waar zie je kansen (Opportunities) en uit welke hoek komen de bedreigingen (Threats). De sterktes / zwaktes gaan over jou als professional (intern) en de kansen / bedreigingen over de buitenwereld (extern), waar je niet direct invloed op hebt.★ ie zijn je concurrenten? Eventueel verdeeld in bijvoorbeeld TV, W Film en Theater.★ ctiepunten. Wat ga je doen en wanneer (deadlines)? A★ elke personen en instanties heb je nodig om je doelstellingen te W bereiken?★ elk middelen ga je inzetten? Behalve een geupdate CV, zijn dat W bijvoorbeeld (casting) foto’s, een video reel, social media of een eigen website.THINGS TO DO:Stel op basis van bovenstaande punten een persoonlijk plan op. Weesdaarbij zo concreet mogelijk. Vage plannen helpen je niet…! 25 | The Book of Principles
 19. 19. # 04
 20. 20. It’s not whoyou know.It’s who knowsYOU!(Marketing Branding expert, David Avrin) 27 | The Book of Principles
 21. 21. me@performeragency.nl+31 6 12 34 56 78Street, City
 22. 22. # 04 who knows YOU! It’s not who you know. It’sHet is handig als je mensen uit de industrie kent, want die kun jebenaderen en over je plannen en ambities vertellen. En die kunnen jefeedback geven of aan iemand anders voorstellen.Maar nog belangrijker is dat relevante personen uit de industrie JOUkennen. Want dan weten ze dat je bestaat (letterlijk). En kunnen ze aanje denken als ze iemand zoeken voor een specifieke opdracht, klus, rolof productie.Het is helaas niet genoeg om goed te zijn in je vak. Als niemand datweet dan kom je er niet verder mee.Bovendien heb je concurrenten. Als die beter in beeld zijn bij relevantepersonen uit de industrie (stakeholders) dan zullen die bijvoorbeeldeerder voor een auditie worden uitgenodigd.Tegenwoordig bestaan er eenvoudige, gratis tools: social media.Het structureel en effectief inzetten van verschillende social mediaplatformen (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, etc.) helpen je om‘bekend’ te worden. Je bouwt aan je eigen achterban die je op de hoogtehoudt van je inhoudelijke bezigheden.Op internet zijn eindeloos veel voorbeelden te vinden hoe je socialmedia succesvol inzet. Type in Google maar eens HOW TO…(bijvoorbeeld: use twitter, make a facebook page, upload a youtubevideo, etc.) en je wordt overladen met nuttige tips.THINGS TO DO:Pak je lijstje van relevante personen uit de industrie (die in je plan staanuit #5 Geen plan = Geen richting) en bedenk hoe je ervoor gaat zorgendat zij JOU (leren) kennen. 29 | The Book of Principles
 23. 23. # 05
 24. 24. there isalways a way.(James Carnell) 31 | The Book of Principles
 25. 25. # 05 There is always a way.Als je druk bezig bent met plannen maken, actiepunten opvolgen enmooie projecten uitvoeren dan is daar op een dag het moment waarophet lijkt of je niet verder komt. Inderdaad, dat LIJKT zo.Zelfs als je ervan overtuigd bent dat je een doodlopende straat in bentgegaan, dan nog is er een mogelijkheid om je weg weer te vinden. Thereis always a way. Figuurlijk, er is altijd een manier om weer verder tekomen.De weg is misschien niet duidelijk te zien. En wellicht bestaat hetvinden van die weg uit meerdere kleine stappen, maar de weg is er wel.Hoe je die weg vindt? Slaap er eens een nachtje over. Leg het eens vooraan iemand die uit een hele andere discipline, industrie of baan komt.Ga twee stappen terug en neem opnieuw een aanloop. Of bedenk wat jezou doen als je het allemaal opnieuw mocht doen.TO DO:Schrijf de namen van 3 personen op die je kunt raadplegen op hetmoment dat je vastloopt in je carrière. Beschouw deze als je ‘hulplijnen’. 33 | The Book of Principles
 26. 26. # 06
 27. 27. EENSINAASAPPELIS GEWOONEEN MANDARIJNDIE ER IETSVAN GEMAAKTHEEFT.(Onbekend) 35 | The Book of Principles
 28. 28. # 06 gewoon een mandarijn die Een sinaasappel is er iets van gemaakt heeft.Wie dit gezegd heeft is bij ons onbekend. Maar het vat een aantal zakenheel treffend samen. Wat ons betreft heeft het met succes te maken.Iemand die succesvol is (sinaasappel), heeft meestal al een lange wegafgelegd en is ook ooit begonnen aan het begin (mandarijn).Succes komt niet vanzelf. Daar moet je wat voor doen. Als je debiografie van een succesvol persoon er op naslaat, wordt al snel duidelijkdat iemand eerst met tegenslagen te maken heeft gehad voordat ersucces was. De betreffende persoon heeft heel hard gewerkt voor succes.En belangrijker, hij of zij is op een positieve manier omgegaan mettegenslagen.Ga er maar van uit dat als jij het ideale pad van je carrière bewandelter continue tegenslagen zijn, kleine en grotere, die ervoor zorgen dat jeweer overeind moet krabbelen. Het verschil tussen mensen die succeshebben en diegenen die hun doel nooit bereiken, is de manier waaropze omgaan met tegenslagen en veranderende omstandigheden .Een goed plan hebben kan je helpen om de grote lijnen te blijven zienen dus makkelijker om te gaan met zaken die niet lopen zoals gepland.THINGS TO DO:Research voor 3 van jouw persoonlijke voorbeelden uit het vak (je‘helden’), hoe ze tot hun succes zijn gekomen. 37 | The Book of Principles
 29. 29. # 07
 30. 30. DO NOTSEEKPRAISE. SEEKCRITICISM.(Voormalig Creatief Directeur Saatchi Saatchi, Paul Arden) 39 | The Book of Principles
 31. 31. # 07 criticism. Do not seek praise. SeekHoe succesvoller je bent in je werk hoe minder mensen je feedbackdurven te geven. In welke fase van je carrière je ook bent, het iswaardevol om een aantal mensen om je heen te verzamelen die eerlijkefeedback durven en kunnen geven.Want ook al vindt iedereen het prettig om complimenten en waarderingte krijgen, je leert het meest van feedback en kritiek. Die vormen dekatalysator van je persoonlijke ontwikkeling. Daar word je beter van. Inje vak en als mens.Iedereen gaat op zijn eigen manier om met kritiek. Door open te staanvoor feedback van anderen blijf je leren en jezelf ontwikkelen. Hebje moeite met kritiek, dan is het nuttig om die te bespreken met demensen van wie je feedback goed kan hebben.Wij willen zelfs zo ver gaan dat je feedback pro-actief moet vragenaan mensen om je heen (familie, vrienden, collega’s en/of iemand metautoriteit uit je vakgebied). Op die manier blijf je in beweging, leer jesnel en laat je zien dat je wil groeien.Let op: feedback krijg je, dat is een feit. Of je er ook iets mee doet,bepaal je zelf!THINGS TO DO:Maak een lijst met personen die je regelmatig om feedback vraagt ofzal gaan vragen. En schrijf 3 punten van kritiek op, die je in de laatste6 maanden kreeg (in je werk). Heb je daar iets mee gedaan? 41 | The Book of Principles
 32. 32. # 08
 33. 33. ALLES WATJE DOET IS EENKEUZE.(Jigal Schrijver) 43 | The Book of Principles
 34. 34. # 08 Alles wat je doet is een keuze.Word je geleefd of bepaal je zelf hoe je leeft? In onze visie heb jeeigen keuzes altijd zelf in de hand. Uiteraard onder invloed vananderen en de omstandigheden. Maar uiteindelijk kun je zelf keuzesmaken om iets wel of niet te doen.Als het om je carrière gaat, bepaal je zelf wie je belt, een mail stuurtof mee afspreekt. Je bent er zelf bij of je een actieve rol neemt in hetnastreven van je doelstellingen.Er is een verschil tussen weten dat je bepaalde zaken moet oppakkenen het ook daadwerkelijk doen. Een goed idee zonder goedeuitvoering is niks waard. Net zo min dat goede voornemens je gaanhelpen om iets te bereiken. Nike vat het nog steeds het beste samen:Just do it.Keuzes maken is niet altijd eenvoudig. Je kunt de hulp van andereninroepen. Maar dan ligt de keuze nog steeds bij jezelf. Je kunt hetjezelf makkelijker maken door vooruit te kijken en de gevolgen vanje acties te beredeneren. Om vervolgens je uiteindelijke keuze(s)te maken. Dit heet scenario planning (niet te verwarren met hetplannen van een scenario…).Kruip nooit in een slachtofferrol als het om je carrière gaat. Zeurendat het allemaal heel oneerlijk verdeeld is in de wereld oogst geenempathie bij je (zakelijke) omgeving.Onthoud één ding: in bepaalde situaties besluiten niks te doen, isook een keuze…!THINGS TO DO:Maak een lijstje met 3 keuzes die je moet maken de komende zesmaanden. Schrijf voor elke keuze op wat mogelijke gevolgen van diekeuze kunnen zijn (positief en negatief ). 45 | The Book of Principles
 35. 35. # 09
 36. 36. Kijk vooruit.Achter jegebeurt hetniet.(Autorij-instructeur) 47 | The Book of Principles
 37. 37. # 09 gebeurt het niet. Kijk vooruit. Achter je We kennen een autorij-instructeur die tijdens rijlessen altijd eenopmerking maakte als een leerling te lang in de achteruitkijkspiegelbleef ‘hangen’. Je moest VOOR je kijken. Achter je gebeurde het niet.Best logisch als je achter het stuur in de auto zit.De rijleraar bedoelde natuurlijk dat als je te veel kijkt wat er achter jegebeurt je straks nog mist wat er voor je gebeurt. Met alle gevolgen vandien.Zijn stokpaardje heeft onbedoeld nog een andere interessante betekenisin relatie tot een Performer: het verleden biedt geen garanties voor detoekomst.Een succesvol project biedt zeker een kans op een volgend project.Maar daar zul je opnieuw voor moeten werken. Je zult opnieuw jebest moeten doen om ervoor te zorgen dat relevante personen uit jeindustrie weten wie je bent en wat je kunt (bijvoorbeeld via socialmedia). Een succesvol project kan daar natuurlijk goed bij helpen.Bovendien ben je zo goed als je laatste project. Mensen vergeten snel(ook als je eens wat minder gepresteerd hebt…). Dus te lang blijvenhangen bij wat er in het verleden is gebeurd, helpt je niet naar detoekomst toe.Immers, wat gebeurd is, is gebeurd. Je moet vooruit!THINGS TO DO:Wat is het meest recente waar je trots op bent. En wat is het volgendeproject waar je nu mee bezig bent? 49 | The Book of Principles
 38. 38. # 10
 39. 39. No onesaid iT wasgoing tobe easy.(‘Music From Songwriter’, Willie Nelson) 51 | The Book of Principles
 40. 40. # 10 going to be easy. No one said iT was Soms zit het mee, soms zit het tegen. Als je dat weet dan scheelt dat alaanzienlijk op de weg naar het behalen van je doelstellingen.Iedereen die succesvol is, kan je vertellen dat succes alleen komt methard werken. En dat het geen rechte weg omhoog is. Maar een die open neer gaat. Soms wat langer omhoog, en soms ook wat dieper naarbeneden.Dat er na een dal weer een piek komt is bekend. Maar voor je die piekhebt bereikt moet je eerst schuin omhoog…Doelstellingen, hoe eenvoudig ook, helpen je om focus te houdenop waar je naar toe wil. Dan heb je minder last van het feit dat jewellicht vanuit een ‘dal’ positie moet starten.En, nee… makkelijk is het niet. Achteraf trouwens wel...Pak eens een biografie van iemand die je bewondert of die succesvolis in wellicht een andere industrie (gewoon ter inspiratie). Daarinzul je de uitleg van deze Principle zeker terugvinden. THINGS TO DO:Zit je op dit moment op een ‘piek’ in je werk of in een ‘dal’? Wat is devolgende stap? Wat is je volgende doel? 53 | The Book of Principles
 41. 41. # 11
 42. 42. LUCKIS WHENOPPORTUNITYMEETSPREPARATION.(Seneca, een Romeinse filosoof uit de eerste eeuw) 55 | The Book of Principles
 43. 43. # 11 meets preparation. Luck is when opportunity Als het goed met je gaat, heb je dan geluk? Of heb je dat zelf voorelkaar gekregen? Wij denken allebei. Want wij kunnen ons helemaalvinden in deze Principle. Geluk is het resultaat van goede voorbereidingzodat wanneer een kans (opportunity) zich voordoet, je deze niet alleenopmerkt maar ook grijpt.In goed Nederlands zeggen we dan: geluk dwing je af. Maar alleen doorvoorbereid te zijn en open te staan voor kansen en mogelijkheden benje in staat om die kansen ook daadwerkelijk te zien en er iets mee tedoen.Dat heeft ook weer met kennis te maken. Als je goed weet wat er speeltbinnen je eigen vakgebied zul je veel vaker in de gelegenheid zijn omergens op in te spelen dan wanneer je passief wacht tot die ene goudenopportunity voorbij komt.Achteraf lijkt het alsof je geluk hebt gehad. Dat heb je dus niet nodig.Want geluk = voorbereiding + kansen grijpen.Kansen ontstaan, maar je kunt ze ook creëren. Onder andere door jezelfpro-actief in de markt te laten zien. Door je netwerk goed te managenen uit te breiden en door samen te werken met anderen.THINGS TO DO:Wat heb je tot nu toe aan voorbereiding gedaan? En welke kansen zie jeop dit moment (zie ook je SWOT uit #3 Geen plan = Geen richting)? 57 | The Book of Principles
 44. 44. # 12
 45. 45. IF EVERYTHINGIS UNDERCONTROL,YOUARE NOT MOVINGFAST ENOUGH.(Voormalig autocoureur, Mario Andretti) 59 | The Book of Principles
 46. 46. # 12 you are not moving fast enough. If everything is under control, Als je geen doelstellingen hebt, geen lijst met actiepunten, geen plan,maar gewoon ‘lekker bezig’ bent met wat er op je af komt, dan lijkt allesredelijk onder controle. Je weet immers niet of je achterloopt of dat jenog mijlen ver van het bereiken van je doelstelling bent.Best comfortabel. Het slechte nieuws is, dat als je het idee hebt dat alleswel lekker loopt, je gewoon niet snel genoeg gaat (in je ontwikkeling).Om voortgang te boeken zul je altijd een lichte druk moeten voelenom voldoende snelheid te maken en in beweging te blijven. Door metactielijstjes te werken zorg je voor vooruitgang.Het werk is nooit af. Je bent nooit klaar met je carrière. Blijf dus zoekennaar nieuwe kansen en aanknopingspunten.Zorg dat er genoeg op je bord ligt zodat je lichte spanning voelt omalles tijdig af te krijgen. Wanneer moeten er weer zaken bij? Als je allesonder controle hebt…THINGS TO DO:Maak een (ambitieuze) actielijst. Stop met actiepunten toevoegen totdatje onrustig wordt om het allemaal op tijd (binnen de gestelde deadlines)af te krijgen. 61 | The Book of Principles
 47. 47. # 13
 48. 48. The personwho doesn’tmake mistakes,is unlikely tomake anything.(Voormalig Creatief Directeur Saatchi Saatchi, Paul Arden) 63 | The Book of Principles
 49. 49. # 13 The person who doesn’t make mistakes, is unlikely to make anything.Van dingen die fout gaan leer je meer dan van wat er goed gaat. InAmerika wordt het toegejuicht als je fouten maakt, ervan leert en weerverder gaat. In Nederland blijven fouten langer aan je kleven. Maarfouten maken is een voorwaarde om succesvol te zijn.Dat betekent ook dat niet alles de eerste keer direct goed MOET zijn.Niet altijd alleen netjes binnen de lijntjes kleuren. Noem het ‘proberen’en het voelt al minder bedreigend. Maar proberen is toegeven dat jefouten mag maken.Fouten maken mag. Maar twee keer dezelfde fout maken, mag niet.Dan heb je er duidelijk niks van geleerd.Dit sluit ook aan op Principle #12 If Everthing Is Under Control,You Are Not Moving Fast Enough. Als je bang bent om fouten temaken (lees: verkeerde keuzes) dan ga je niet snel genoeg en ben je tevoorzichtig. Dus sta je ook minder open voor nieuwe kansen.THINGS TO DO:Wat waren de 3 meest recente fouten die je gemaakt hebt? En wat hebje daar van geleerd? 65 | The Book of Principles
 50. 50. # 14
 51. 51. There are3 kindsof people ...(Onbekend) 67 | The Book of Principles
 52. 52. # 14 There are 3 kinds of people... People WHO make it happen People WHO watch it happen People WHO ask ‘What happened’?Een Performer zit altijd bij de eerste groep. Kijken wat er gebeurt enwachten tot het werk jou vindt of erger, gefrustreerd raken omdatanderen WEL aan het werk zijn, is Performer onwaardig.Make it happen! Wees proactief. Je kunt elke dag iets aan je carrièredoen. Al is het een telefoontje, een email, een serie (terug)kijken,informatie opzoeken op internet over een bepaalde regisseur of navraagdoen over een specifieke auditie, de actiepunten zijn eindeloos.Wachten tot de telefoon gaat werkt niet motiverend en zorgt ervoordat je de verantwoordelijkheid bij iemand anders neerlegt. Feit is datNederland een klein land is, waar elk jaar weer nieuwe talenten demarkt instromen van een steeds grotere groep opleidingen. Er komtniet evenredig veel werk bij. Dus zorgen dat je je optimaal profileert inde markt is een must.Die houding onderscheidt je direct van de rest, die alleen maar kijkt enniks doet, of zich verbaast over wat er net gebeurd is…THINGS TO DO:Maak een lijstje van personen die in jou ogen in de categorie MakeIt Happen vallen. En waarom? Welke eigenschappen kun jij van henovernemen? 69 | The Book of Principles
 53. 53. # 15
 54. 54. We have a newstrategic plan.It’s calleddoing things.(Voormalig CEO van Southwest Airlines, Herb Kelleher) 71 | The Book of Principles
 55. 55. # 15 We have a new strategic plan. It’s called doing things.Misschien wel de beste Principle in dit boekje. Het vat een groot deelvan al het voorgaande mooi samen. Ja, je moet een plan hebben omvooruitgang te boeken en ergens te komen (op een gestructureerde eneffectieve manier). En nee, met alleen plannen maken kom je nergens.Alleen op strategisch niveau over je carrière praten en nadenken is nietconcreet genoeg. Het geeft je wellicht het gevoel dat je er actief meebezig bent, terwijl dat niet zo is.Maak continue een lijst met actiepunten en hang daar deadlines aan.Wees streng voor jezelf (#1 Afspraak = Afspraak). In de natuurkundebestaat de regel actie = reactie. Dat geldt ook voor actiepunten. Als jeiemand belt dan volgt er een nieuwe actie uit. Al is het maar om diepersoon na bijvoorbeeld 3 maanden opnieuw te bellen.Je plan is de hoofdlijn (strategie), je actiepunten maken je plannenconcreet en uitvoerbaar (tactiek).Een Chinese krijgsheer had het niet beter kunnen samenvatten:Strategy without tactics is the slowest route to victory.Tactics without strategy is the noise before defeat.THINGS TO DO:Aan de slag! 73 | The Book of Principles
 56. 56. Over de ‘Schrijvers’Over jigalJigal studeerde International Business Studies in het Engelse Brighton.Tijdens zijn studie zat hij voor Nationale Nederlanden een jaar inMadrid. Terug in Nederland startte hij zijn Marketing carrière bij hetHaagse adviesbureau voor PR Marketing, Winkelman van Hessen.Aan het begin van de ecommerce hype eind jaren negentig begon hijals Marketing Manager bij eCredible. Toen het bedrijf van 4 naar 45man was gegroeid met kantoren in Amsterdam en Denver, USA, liep deecommerce bubble leeg en werd het tijd voor een nieuwe uitdaging.Per toeval belandde Jigal bij HotSMS. In 2007 verkocht hij zijnaandelen aan het Italiaanse Buongiorno om nog drie jaar aan te blijvenals Marketing Operations Director. Na bijna 9 jaar was hij klaar voorde volgende klus: Performer Agency.Jigal is getrouwd en heeft vier kinderen. Hij heeft een passie voorhorloges en marketing.Motto: Life is short. So am I.
 57. 57. Over orenOren verhuist na het behalen van zijn VWO Diploma naar NewYork om daar een zomercursus van twee maanden te volgen aan TheAmerican Academy of Dramatic Arts. Hij wordt direct uitgenodigdvoor het eerste cursus jaar. Na 3 jaar behaalt hij zijn diploma entourt hij met verschillende producties door Amerika.In 2001 komt hij terug in Nederland om vervolgens te spelen inverschillende musicals zoals Mamma Mia!, Hair, Joseph and theAmazing Technicolor Dreamcoat en Soldaat van Oranje. Ook op TVvervult hij verschillende rollen in series als Het Glazen Huis, Alex FM,Lotte en Gebak van Krul. Oren was onder andere te zien in de filmsStille Nacht, Het Echte Leven en Gangsterboys.Oren presenteert wekelijks een eigen programma op Soul Jazz zenderRadio 6.Oren is de stem voor veel verschillende TV commercials enpresenteerde verschillende programma’s. In zijn vrije tijd is hij vooral tevinden bij jamsessies in Amsterdam en Den Haag. Hij is initiatiefnemervan het digitale tijdschrift Performer Magazine en Performer Agency.Oren woont samen met actrice Céline Purcell.Motto: Voor ‘prima’ doe ik het niet 75 | The Book of Principles
 58. 58. Performer Quick ScanZelf bepalen hoe je er als Performer voor staat? Download gratis dePerformer Quick Scan, vul het in en je weet het.Je kan de Performer Quick Scan vinden op:www.performeragency.nl/quickscan
 59. 59. Handige contactenCasting agencies Agentschapppen Kemna Casting Managementwww.kemnacasting.nl Performer Agency www.performeragency.nlGroen Castingwww.groencasting.nl Henneman Agency www.hennemanagency.nlA Million Faceswww.amillionfaces.nl Montecatini Talent AgencyJohn Doornik Casting www.montecatini.nlwww.johndoornikcasting.com Copper CoOi Mundo Casting www.copperenco.nlwww.oimundo.nl Features www.featurescm.nl All Stars www.allstarsagency.nl The Fame Game www.thefamegame.nl Anke Taverne www.anke-taverne.nl Henze Pegman www.compagne-henzepegman.nl Nummer 19 www.nummer19.nl Sla om voor nog meer handige contacten. 77 | The Book of Principles
 60. 60. Handige contactenFotografen Theater ProducentenOtto van der Toorn Stage Entertainmentwww.ottografie.nl www.stage-entertainment.nlKaren Scheffers Albert Verlinde Entertainmentwww.karenscheffers.com www.theaterhits.nlRoy Beusker Rick Engelkes Productieswww.roybeusker.nl www.rep.nl Bos Theateproducties www.bostheaterproducties.nlStemmen bureaus OLBE / Terra Theater www.olbe.nlFC Walvischwww.fcwalvisch.com De Graaf Cornelissen www.degraafencornelissen.nlStudio De Keukenwww.studiodekeuken.nl Senf Theaterpartners www.senf.nlThe Ambassadorswww.theambassadors.nl Studio 100 www.studio100.beHorus Audiowww.horusaudio.nl Stardust www.stardusttheatre.com Sla om voor nog meer handige contacten. 79 | The Book of Principles
 61. 61. Handige contactenFilm Televisie social mediaProducenten FacebookEyeworks www.facebook.comwww.eyeworks.tv TwitterEndemol www.twitter.comwww.endemol.nl LinkedInTalpa www.linkedin.comwww.talpa.tv FlickrIDTV www.flickr.comwww.idtv.nl YoutubeBlue Circle www.youtube.comwww.bluecircle.tvBlazhoffski Overigwww.blazhoffski.nl Nederlandse Film enTuvalu Media Televisie Academiewww.tuvalu.nl www.filmacademie.nlPalm Plus VERS Film en TVwww.palmplus.com www.versfilmentv.nlStudio 100www.studio100.bePupkin Filmwww.pupkin.comCCCPwww.cccp.nlFu Workswww.fuworks.nlJohan Nijenhuis en Cowww.nijenhuisenco.nlNL Film en TVwww.nlfilm.tv 81 | The Book of Principles
 62. 62. a performer is, what a performer doesthe book of principlesPerformer Agency komt voort uit een filosofie over de manierwaarop je je als uitvoerend artiest (in de breedste zin van hetwoord) in de markt profileert.Die filosofie wordt ondersteund door een aantal principes (zieook onze Principles op www.performeragency.nl. In dit boekjeleggen we uit wat we met de Principles bedoelen. En wellichtinteressanter, hoe jij als (aanstormend) performer er je voordeelmee kan doen.We hopen dat de Principles aanzetten tot nadenken over jecarrière. Om nieuwe inzichten te krijgen. Dat het motiveertom pro-actief aan de slag te gaan. Om uiteindelijk te kunnendoen wat je het liefste doet. Met passie, een beetje structuuren nuttige tips. ISBN: 978-94-6190-805-6

×