SIG (Part II)

785
-1

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
785
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SIG (Part II)

 1. 1. SIG Sistema Integrat de Gestió (Part II)
 2. 2. Gestió Integrada: Aspectes Pràctics Gestió basada en processos (general) Definició del procés i el seu propietari Entrades/sortides Requeriments normatius i de client Etapes del procés: Operacions Interaccions: Clients/proveïdors interns Indicadors de mesura i control del procés 2| SIG – Sistema Integrat de Gestió
 3. 3. Gestió Integrada: Aspectes Pràctics Aspectes ambientals Identificació de les etapes o operacions dintre de cada procés Identificació del requeriments legals ambientals aplicables Identificació i avaluació dels aspectes ambientals associats a cada operació Mesura anàlisi i control dels aspectes ambientals 3| SIG – Sistema Integrat de Gestió
 4. 4. Gestió Integrada: Aspectes Pràctics Aspectes de seguretat i salut Identificació dels riscs associats a les etapes del procés Riscs associats al lloc de treball Riscs associats a instal·lacions i productes Factors externs de risc Aspectes legals relacionats Mesura, anàlisi i control de situacions de risc 4| SIG – Sistema Integrat de Gestió
 5. 5. Fases de la integració Diagnosi situació inicial Avaluació ambiental Avaluació riscos Planificació del projecte Timing Responsabilitats (Grups de treball, Coordinador del projecte) Organització Plantejament estratègic Visió Missió Valors i compromisos Política Definició dels processos Aspectes ambientals Identificació i control de riscos Requisits legals i altres requisits 5| SIG – Sistema Integrat de Gestió
 6. 6. Fases de la integració Quadre de comandament integral Objectius Programes Metes Indicadors Estructura i responsabilitats Desenvolupar la documentació Manual SIG Procediments Instruccions Formats de registres Implantar el SIG i Formació Auditoria interna Revisió del sistema Certificació 6| SIG – Sistema Integrat de Gestió
 7. 7. Fases de la integració Mesos Fases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 a) Diagnosi inicial b) Planificació del SIG c) Documentació SIG d) Implantació SIG + Formació e) Auditoria interna f) Certificació 7| SIG – Sistema Integrat de Gestió
 8. 8. Cicle PDCA Plan Act Do Check 8| SIG – Sistema Integrat de Gestió
 9. 9. Cicle PDCA Planificació Revisió Plantejament Implementació i Millora Estratègic i Operació Verificació 9| SIG – Sistema Integrat de Gestió
 10. 10. Planificació Plantejament estratègic Revisió Plantejament Implementació i Millora Estratègic i Operació Verificació Visió Missió Valors i compromisos Política 10 | SIG – Sistema Integrat de Gestió
 11. 11. Planificació Política Revisió Plantejament Implementació i Millora Estratègic i Operació 3 polítiques independents Verificació 1 sola política integrada Adequada al propòsit de l’organització Compromís de complir requisits Compromís de millora contínua Compromís de prevenció de la contaminació (MA) Marc de referència per establir i revisar objectius Es documenta, implementa i manté Es comunica a tots els empleats A disposició del públic (parts interessades) (MA, SS) Es revisa 11 | SIG – Sistema Integrat de Gestió
 12. 12. Planificació Planificació Revisió Plantejament Implementació i Millora Estratègic i Operació Verificació Sistema de gestió i organització (Q) Mapa de processos Aspectes ambientals (MA) Identificació de perills, avaluació de riscos i control de riscos (SS) Requisits legals i altres requisits Objectius, programes, metes i indicadors 12 | SIG – Sistema Integrat de Gestió
 13. 13. Planificació Implementació y operació Revisió Plantejament Implementació i Millora Estratègic i Operació Parts comunes (Q, MA, SS) Verificació Estructura i responsabilitats Formació, sensibilització i competència professional Comunicació Documentació del SIG – Manual SIG – Procediments – Instruccions – Registres – Altres documents 13 | SIG – Sistema Integrat de Gestió
 14. 14. Planificació Implementació y operació Revisió Plantejament Implementació Requisits específics de qualitat i Millora Estratègic i Operació Gestió de la infraestructura Verificació Ambient de treball Planificació de la realització del producte Processos relacionats amb el clients Disseny i desenvolupament Compres i subcontractacions Producció i prestació del servei – Control de la producció i de la prestació del servei – Validació dels processos – Identificació i traçabilitat – Propietat del client – Preservació del producte Control dels dispositius de S+M 14 | SIG – Sistema Integrat de Gestió
 15. 15. Planificació Implementació y operació Revisió Plantejament Implementació i Millora Estratègic i Operació Verificació Requisits específics de medi ambient Control operacional (dels aspectes ambientals significatius) – Manipulació i emmagatzematge de MP – Gestió de recursos – Gestió de residus – Gestió d’emissions a l’atmosfera – Gestió d’aigües residuals – Etc. Preparació i resposta davant d’emergències 15 | SIG – Sistema Integrat de Gestió
 16. 16. Planificació Implementació y operació Revisió Plantejament Implementació i Millora Estratègic i Operació Requisits específics de seguretat i salut Verificació Control operacional – Compra de productes químics i substàncies perilloses – Avaluació dels contractistes en el compliment dels requisits de SS – Utilització segura de maquinària, equips i materials – Tasques perilloses: identificació, procediments i mètodes de treball, qualificació del personal, etc. – Manteniment d’instal·lacions – Utilització d’EPI’s – Equips de detecció i extinció d’incendis – Vigilància de la salut – Etc. Preparació i resposta davant d’emergències 16 | SIG – Sistema Integrat de Gestió
 17. 17. Planificació Verificació i acció correctiva Revisió Plantejament Implementació i Millora Estratègic i Operació Verificació Seguiment i mesura Productes (Q) Processos Satisfacció client (Q) Avaluació proveïdors (Q) Avaluació del compliment legal (MA, SS) Accidents, incidents, no conformitats Accions correctives i preventives Auditoria 17 | SIG – Sistema Integrat de Gestió
 18. 18. Planificació Revisió Revisió Plantejament Implementació i Millora Estratègic i Operació Verificació Anàlisi de dades Comitès 1 sol comitè de Q, MA i SS 3 comitès independents Revisió per la direcció Millora contínua 18 | SIG – Sistema Integrat de Gestió
 19. 19. Documentació del SIG Qualitat 7% Riscos 70% Medi Laborals Ambient 8% 8% 7% 19 | SIG – Sistema Integrat de Gestió
 20. 20. Documentació del SIG Sistema documental de base del SIG (40%) Control de la documentació i registres Revisió del sistema Identificació requisits legals i de clients Comunicació interna Recursos humans. Formació Control equips de S+M Auditories Gestió no conformitats Accions correctives i preventives Anàlisi de dades 20 | SIG – Sistema Integrat de Gestió
 21. 21. Documentació del SIG Sistema documental integrable en el SIG (30%) Els requisits són complementaris Es poden incloure en un únic procediment (o incloure en el procediment de Q, aspectes de MA o SS) 21 | SIG – Sistema Integrat de Gestió
 22. 22. Documentació del SIG Sistema documental integrable en el SIG (30%) Planificació de la realització del producte Gestió del disseny: incorporar aspectes d'anàlisi del cicle de vida, disseny del producte o servei dels del punt de vista MA i la seguretat i salut laboral Gestió de compres: incloure criteris de MA i SS al sistema d’avaluació de proveïdors Gestió dels processos de producció i prestació del servei: incloure aspectes del control operacional referits a MA i SS Seguiment i mesura de productes i processos: incloure les inspeccions i mesures dels aspectes MA o SS 22 | SIG – Sistema Integrat de Gestió
 23. 23. Documentació del SIG Requisits comuns entre MA i SS (7%) Comunicació externa: Cal definir responsables, manera com es tracta la informació dels grups d'interès i com es dóna resposta Plans d’emergència: Definir responsabilitats i procediment d’actuació davant de qualsevol emergència ambiental o laboral 23 | SIG – Sistema Integrat de Gestió
 24. 24. Documentació del SIG Requisits específics del SGQ (7%) Gestió dels processos relacionats amb els clients Mesura de la satisfacció del client 24 | SIG – Sistema Integrat de Gestió
 25. 25. Documentació del SIG Requisits específics del SGMA (8%) Avaluació ambiental i planificació ambiental Altres procediments de control operacional: Gestió de recursos Gestió de residus Gestió d’emissions a l’atmosfera Gestió d’aigües residuals Etc. 25 | SIG – Sistema Integrat de Gestió
 26. 26. Documentació del SIG Requisits específics del SGSS (8%) Avaluació de riscos i planificació de l’acció preventiva Altres procediments: Funcionament del comitè de seguretat i salut Vigilància de la salut Etc. 26 | SIG – Sistema Integrat de Gestió
 27. 27. Actualització de la documentació Qualsevol millora o canvi del procés, incorporació de nous requisits normatius, etc. es documenta sobre un únic procés Això afavoreix l’actualització i optimització dels processos de treball 27 | SIG – Sistema Integrat de Gestió
 28. 28. Formació dels treballadors Integració dels requisits de les normes en les activitats de l’empresa: incloure’ls en els processos de treball No hem de comunicar, formar i informar a cada treballador dels requisits independents de Q, MA i SS per les seves funcions Només es comunica, es forma i s’informa dels processos de treball que els incorporen 28 | SIG – Sistema Integrat de Gestió
 29. 29. Auditoria i revisió del sistema Auditoria 1 Sola auditoria de tot el sistema integrat: Reducció de costos Reducció de necessitats de disponibilitat Revisió del sistema 1 Únic informe La informació que té la direcció sobre l’eficàcia i eficiència del sistema és més simple i coherent Les accions que se'n deriven són més globals 29 | SIG – Sistema Integrat de Gestió
 30. 30. Facilitadors – Factors Clau d’Èxit Voluntat clara i compromesa de la DG Gestió per processos Visió sistèmica Integració progressiva (sistema dominant) Punt de vista de l’usuari (no de l’auditor) Participació / implicació: grups de treball, responsables, divulgació Coordinador del projecte Assolir èxits inicials: reducció tasques administratives del personal Documentació del sistema i dels procediments: notes de treball, manual del SIG, integració, formació i divulgació 30 | SIG – Sistema Integrat de Gestió
 31. 31. Facilitadors – Factors Clau d’Èxit Formació continuada, divulgació i foment eines de col·laboració: pla de formació, Intranet Transparència i horitzontalitat: nova cultura, teràpia contra la resistència al canvi, comunicació directa (Intranet) Millora continuada: Control i seguiment d’indicadors, plans de millora, grups de treball, auditoria interna, accions correctives i preventives Flexibilitat Revisió del sistema Eines informàtiques de gestió de la documentació i registres L’ajuda externa 31 | SIG – Sistema Integrat de Gestió
 32. 32. Recursos, Suport, Eines Gestió per processos Informatització / Automatització (ERP) Gestió del coneixement (Intranet, ERP, CRM) Quadre de comandament integral (BSC) Formació Empowerment Millora Benchmarking Reconeixement i recompensa Etc. 32 | SIG – Sistema Integrat de Gestió
 33. 33. Eines informàtiques Gestió del SIG a través de la intranet Comunicació i integració de tots els usuaris del sistema Accés ràpid i amigable a tota la documentació del sistema Consulta de documents Gestió dels registres en format electrònic (BBDD) Representació gràfica: més fàcil d’entendre pels usuaris Cal preveure els usuaris que no tenen accés a la intranet 33 | SIG – Sistema Integrat de Gestió
 34. 34. Avantatges i Beneficis del SIG Reducció de documents i registres Procés auditor comú En relació a la implicació de les persones: Facilita la formació del personal Major incorporació dels sistemes de gestió en les activitats operatives Millor comprensió Major implicació del personal Reducció dels costos d’implementació i certificació Simplificació de l’estructura i reducció dels esforços de manteniment del sistema 34 | SIG – Sistema Integrat de Gestió
 35. 35. Avantatges i Beneficis del SIG El valor de la sinèrgia mútua Millora la comunicació interna i externa Harmonització dels sistemes de gestió Avenç en el procés de millora contínua Millora de l’eficiència per la unificació de tasques així com dels responsables dels processos Oportunitat per iniciar un canvi Compliment legislatiu i normatiu a tots nivells Fàcil incorporació d’altres sistemes i referencials (gestió de la innovació, gestió de projectes R+D, gestió de la seguretat de la informació i dades, APPCC,...) 35 | SIG – Sistema Integrat de Gestió
 36. 36. Avantatges i Beneficis del SIG Millora de la imatge externa de l’organització Pas previ a l’excel·lència en la gestió i a la gestió del coneixement Permet tenir una idea més global del negoci Polítiques més coherents Establir objectius i metes més eficaces Unificació de polítiques i objectius Major vinculació entre l’estratègia de l’empresa i el sistema de gestió 36 | SIG – Sistema Integrat de Gestió
 37. 37. Dificultats i resistències Tendència a dir que els sistemes de gestió són massa burocràtics Dificultat de disposar de personal qualificat en les sistemes integrats (competències) Rigidesa dels recursos humans Resistència al canvi Dificultats tècniques (ERP) No existeix una única norma “integrada” que ens indiqui molt clarament els requisits (la UNE 66177 és una guia), a més la norma de qualitat és molt més filosòfica que les altres que són “més tècniques” 37 | SIG – Sistema Integrat de Gestió
 38. 38. Dificultats i resistències Problemes d’autoritat directiva Desqualificació dels quadres intermitjos Bloqueig d’informació Por a la confluència dels sistemes i sistema sobre dimensionat I totes les objeccions típiques i conegudes per implantar qualsevol sistema de gestió No tinc temps No tinc la gent culturalment preparada És car La direcció no s’implica 38 | SIG – Sistema Integrat de Gestió
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×