Latihan bab 4

997 views
883 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
997
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Latihan bab 4

  1. 1. BAB 4 KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH PN. MASARIAH BINTI MISPARI SeJaRaH SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA  Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei  Soalan disusun mengikut bab  Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 – 2010  Turut dimuatkan soalan aras KBKK, aplikasi kemahiran dan isu semasa  Merupakan latihan fokus SPM 2011  Melatih kemahiran menjawab SPM  Jawab semua soalan yang disediakan  Rekod prestasi anda dan ulangi latihan sebanyak tiga kali Bab Bab Bab Bab Bab 1 2 3 4 5 Tingkatan 4 Bab Bab Bab Bab Bab 6 7 8 9 10 MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH Nama : ________________________________________________ PUTRAJAYA Tingkatan : ________________________________________________ Sekolah : ________________________________________________MasariahMispari @ SAS T4B42011 MasariahMispari @ SAS T4B42011
  2. 2. BAB 4 KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH BAB 4 KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH Item ObjektifAnalisis SPM 2005 – 2010 M.S. 100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Subtajuk S E S E S E S E S E S E 1. Apakah faktor keruntuhan empangan Maarib di Sabak pada tahun 300 Masihi? I Banjir besar 4.1 Zaman Jahiliah II Kelalaian pemimpin III Kejatuhan kerajaan 4.1.1 Masyarakat Arab IV Peperangan antara kabilah  Jahiliah A I dan II C II dan III 4.1.2 Ciri-ciri B I dan IV D III dan IV Masyarakat  Jahiliah SPM2004/s8/M.S.102 2. Mengapakah pergaduhan sering berlaku antara kabilah dalam masyarakat Arab 4.2 Kelahiran Nabi  Jahiliah? Muhammad s.a.w. A Mengawal Kaabah 4.2.1 Kehidupan Nabi B Menguasai telaga zamzam Muhammad C Merebut hak pungutan cukai  s.a.w. sebelum D Mengamalkan semangat kesukuan Menjadi Rasul 4.2.2 Keperibadian SPM2006/s8/M.S.102 Nabi Muhammad  3. Bagaimanakah cara hidup masyarakat Arab Jahiliah? s.a.w. A Memencilkan diri 4.2.3 Kerasulan Nabi B Mengelakkan ancaman musuh Muhammad C Mempunyai pentadbiran teratur s.a.w. D Mengamalkan semangat kesukaran 4.3 Penyebaran Islam di M.S. 101 Makkah 4. Dialog berikut ada kaitan dengan ciri-ciri masyarakat Jahiliah. 4.3.1 Penyebaran  Raju : Masyarakat Jahiliah hidup berpuak-puak. Secara Sulit Ali : Mereka juga mempunyai identiti dan peraturannya sendiri. 4.3.2 Penyebaran  Mengapakah masyarakat Jahiliah memiliki ciri-ciri tersebut? Secara Terbuka A Mengamal sistem kabilah 4.4 Reaksi Masyarakat Arab B Mempercayai amalan karut terhadap Islam C Mengeksploitasi hasil ekonomi 4.4.1 Penerimaan D Mempunyai banyak suku kaum terhadap Islam M.S. 101 4.4.2 Penentangan 5. Manakah antara berikut merupakan kegiatan ekonomi masyarakat Jahiliah? terhadap Islam I Merompak satu kewajipan II Memajukan industri kulit 4.4.3 Nabi III Menebus guna tanah pertanian Menyelesaikan IV Menjalankan perdagangan secara riba Masalah A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IVMasariahMispari @ SAS T4B42011 1 MasariahMispari @ SAS T4B42011 2
  3. 3. BAB 4 KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH BAB 4 KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAHSPM2008/s7/ms:102 SPM2009/s7/M.S.1026. Apakah kesan amalan sistem kabilah dalam masyarakat Arab Jahiliah? 10. Peperangan al-Basus berlaku selama 40 tahun antara Bani Bakar dengan Bani A Memulakan persaingan kuasa Taghlib semasa Zaman Jahiliyah di Tanah Arab. B Memantapkan sistem pentadbiran Mengapakah peperangan tersebut berlaku? C Mewujudkan semangat assabiah A Pembunuhan anggota kabilah D Memperkukuh perpaduan antara suku B Perebutan harta rampasan perang C Perselisihan tentang hak perniagaanSPM2008/s8/ms:102 D Pencerobohan kawasan penempatan7. Jadual berikut merujuk kepada peperangan yang berlaku dalam kalangan masyarakat Arab pada Zaman Jahiliah. SPM2005/s7/M.S.106 11. Nabi Muhammad s.a.w. diamanahkan oleh pemimpin Arab Quraisy untuk Perang al-Basus meletakkan Hajar Aswad ke tempat asalnya.  Berlaku antara Bani Taghlib dengan Bani Bakar Apakah kepentingan peristiwa tersebut kepada masyarakat Arab?  Berlangsung selama 40 tahun A Penyebaran Islam di Makkah B Perbalahan antara kaum dielakkan Bagaimanakah peperangan tersebut dapat dielakkan? C Perkembangan perdagangan di Makkah A Memperkuat bidang ketenteraan D Pelantikan pemimpin dari kalangan orang Islam B Meningkatkan kemajuan infrastruktur C Mengimbangi taraf ekonomi antara etnik SPM2006/s9/M.S.108 D Meningkatkan persefahaman penduduk 12. Jadual berikut menerangkan tentang wahyu pertama.M.S. 105 Tarikh Peristiwa8. Mengapakah penduduk Makkah menggelarkan diri Nabi Muhammad s.a.w. 6 Ogos 610 M. Wahyu pertama kepada Nabi sebagai al-Amin? (17 Ramadhan) Muhammad s.a.w. A Seorang rasul B Mempunyai sifat-sifat terpuji Peristiwa tersebut menunjukkan C Berasal daripada keturunan mulia A agama Islam tersebar D Perkataan baginda sentiasa dipercayai B kemunculan kerajaan Islam C penentangan Arab Quraisy terhadap IslamM.S. 107 D pemisah Zaman Jahiliah dengan Zaman Islam9. Penyataan berikut berkaitan dengan Surah al-Alaq. M.S. 108 Pada 6 Ogos tahun 610 M., bersamaan 17 Ramadhan, Allah 13. Pernyataan berikut berkaitan dengan wahyu. telah menurunkan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad s.a.w. menerusi Jibril. Surah al-Muddasir, ayat 1-7 Apakah implikasi turunnya wahyu tersebut? Apakah kepentingan ayat tersebut? A Berakhirnya zaman Jahiliah A Puak-puak Quraisy berperang B Berlaku penyebaran dakwah Islamiah secara terbuka B Umat Islam diseru menuntut ilmu C Bermula penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah C Ketua-ketua kabilah kehilangan pengaruh D Bermula pengisytiharan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pesuruh Allah D Nabi Muhammad s.a.w. dilantik sebagai RasulullahMasariahMispari @ SAS T4B42011 3 MasariahMispari @ SAS T4B42011 4
  4. 4. BAB 4 KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH BAB 4 KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAHSPM2009/s8/M.S.109 SPM2004/s10/M.S.10914. Tokoh berikut telah memberi sumbangan kepada penyebaran Islam pada 17. Rajah berikut ada kaitan dengan perjuangan Nabi Muhammad s.a.w.. peringkat awal di Makkah. Tiga tahun secara rahsia al-Arqam bin Abu Arqam X Sepuluh tahun secara terbuka Bagaimanakah beliau menyumbang untuk membantu penyebaran Islam? A Membantu mengumpul ayat al-Quran Apakah X ? B Mengetuai kumpulan penghijrah ke Habsyah A penyebaran Islam di Makkah C Mewakafkan rumah sebagai pusat kegiatan dakwah B penerimaan Islam di Madinah D Merisik maklumat penentangan daripada musyrikin Quraisy C penghijrahan orang-orang Islam D pengumpulan ayat suci al-QuranM.S. 10915. Rajah berikut menunjukkan mereka yang terawal menerima dakwah Islam. M.S. 112 18. Jadual berikut menunjukkan wanita yang telah berkorban dalam Keluarga memperjuangkan Islam. Dakwah secara sulit Sahabat rapat Tokoh Pengorbanan Khadijah X X Asma’ Abu Bakar Menghantar makanan X ialah I kaum Badwi Apakah X ? II suku Khazraj A Menyertai peperangan III tokoh Quraisy B Menyerahkan hartanya IV golongan hamba C Membebaskan tawanan perang A I dan II D Menyediakan modal perniagaan B I dan IV C II dan III SPM2004/s9/M.S.110 D III dan IV 19. Mengapakah pada peringkat awal penyebaran Islam di Makkah, ramai hamba memeluk Islam?M.S. 109 A Bersedia mati syahid16. Pernyataan berikut adalah ayat yang diturunkan supaya Rasulullah berdakwah B Mendapat hak yang sama secara terbuka. C Mendapat keizinan tuannya D Berpeluang menjadi pemimpin Surah al-Hijr, ayat 94 Manakah antara berikut berkaitan dengan dakwah secara terbuka? I Majlis ceramah II Utusan diplomatik III Penghijrahan ke Habsyah IV Peperangan di Bukit Safa A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IVMasariahMispari @ SAS T4B42011 5 MasariahMispari @ SAS T4B42011 6
  5. 5. BAB 4 KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH BAB 4 KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAHSPM2006/s11/M.S.111 Item Berstruktur20. Mengapakah orang Arab Quraisy Makkah menentang ajaran Islam? I Tergugat keselamatan Buku Teks m.s. 108 – 111 II Prinsip persamaan taraf 1. Rajah berikut menunjukkan cara penyebaran Islam di Makkah. III Perbezaan dari segi kepercayaan IV Terpengaruh dengan Bani Qainuqa’ Secara rahsia A I dan II Penyebaran Islam di Makkah B I dan IV Secara terbuka C II dan III D III dan IV (a) Nyatakan dua pihak yang menerima Islam secara terbuka.SPM2007/s8/M.S.112 F1 ................................................................................................................21. Dialog berikut mungkin berlaku antara pemimpin Quraisy di Makkah. F2 ................................................................................................................ Pemimpin 1 : Kita perlu menentang Muhammad habis- habisan kerana dia menguggat kedudukan kita – ................................................................................................................ sebagai pemimpin. [ 2 markah ] Pemimpin 2 : Ya, tambahan pula ajarannya bertentangan dengan amalan nenek moyang kita. (b) Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w. berdahwah secara rahsia? Apakah kesannya terhadap Nabi Muhammad s.a.w.? F1 ................................................................................................................ A Perjanjian damai dimeterai F2 ................................................................................................................ B Penyebaran Islam tersekat C Penghijrahan baginda ke Habsyah – ................................................................................................................ D Pemulauan terhadap keluarga baginda [ 2 markah ]M.S. (c) Bagaimanakah penyebaran dakwah Islamiah secara terbuka dilakukan oleh22. Rajah berikut ada kaitan dengan pergerakan umat Islam selepas menerima Nabi Muhammad s.a.w.? ajaran Islam. F1 ................................................................................................................ Makkah Habsyah Taif F2 ................................................................................................................ F3 ................................................................................................................ Apakah tujuan umat Islam ke Habsyah? A Mendapatkan perlindungan – ................................................................................................................ B Menyebarkan dakwah Islam [ 3 markah ] C Menjalin hubungan diplomatik D Menggalakkan kegiatan perdagangan (d) Pada pendapat anda, apakah pendekatan dakwah Rasulullah s.a.w. yang boleh dicontohi? F1 ................................................................................................................ F2 ................................................................................................................ F3 ................................................................................................................ – ................................................................................................................ [ 3 markah ]MasariahMispari @ SAS T4B42011 7 MasariahMispari @ SAS T4B42011 8
  6. 6. BAB 4 KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH BAB 4 KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAHItem Esei (c) i. Pada pendapat anda, bagaimanakah orang Islam menghadapi penentangan orang Arab Quraisy ?Buku Teks m.s. 111 – 113 [ 5 markah ]1. Maklumat berikut menunjukkan usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk mengurangkan penderitaan umat Islam akibat penentangan orang F1 ................................................................................................................ Quraisy Mekah. F2 ................................................................................................................  Hijrah ke Habsyah F3 ................................................................................................................  Berdakwah ke Taif F4 ................................................................................................................ (a) Jelaskan cara penentangan orang Arab Quraisy terhadap penyebaran F5 ................................................................................................................ Islam. [ 6 markah ] F6 ................................................................................................................ F1 ................................................................................................................ ii. Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda mengamalkan sikap F2 ................................................................................................................ hormat-menghormati terhadap agama kaum lain di negara kita? [ 3 markah ] F3 ................................................................................................................ F1 ................................................................................................................ F4 ................................................................................................................ F2 ................................................................................................................ F5 ................................................................................................................ F3 ................................................................................................................ F6 ................................................................................................................ F4 ................................................................................................................ F7 ................................................................................................................ (b) Mengapakah orang Arab Quraisy menentang penyebaran Islam yang dibawa Rasulullah s.a.w.? [ 6 markah ] F1 ................................................................................................................ F2 ................................................................................................................ F3 ................................................................................................................ F4 ................................................................................................................ F5 ................................................................................................................ F6 ................................................................................................................ F7 ................................................................................................................MasariahMispari @ SAS T4B42011 9 MasariahMispari @ SAS T4B42011 10

×