Sessió lleida 13 10 11

486 views
409 views

Published on

Sessió clínica al Servei de Pneumologia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida (13.10.2011)

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
486
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sessió lleida 13 10 11

 1. 1. El Pla Director de les Malalties de l’AparellRespiratori: <br />Millorarelsresultats.<br />Dr. Joan Escarrabill<br />Pla Director de les Malalties de l’AparellRespiratori (PDMAR)<br />Institutd’Estudis de la Salut<br />Barcelona<br />Lleida, 13 d’octubre de 2011<br />
 2. 2. Es veu alguna cosa?<br />4<br />3<br />NEJM 2010;363:2477-81<br />2<br />Centrats en elsresultats<br />1<br />
 3. 3. ElsPlansDirectors....<br />...són l’eina que fa servir el sistema sanitari per tal d’acostar les prioritats del Pla de Salut a la primera línia assistencial<br />Med Clin (Barc). 2008;131(Supl 4):42-6<br />
 4. 4. 4<br />Finlàndia<br />NHS<br />PDMAR<br />País Basc<br />Estrategia EPOC<br />
 5. 5. Impacte de les estratègies<br />5<br />
 6. 6. 6<br />Quinés el millorenfoc?<br />
 7. 7. 7<br />Quinés el millorenfoc?<br />Recomanacionssensefinançament<br />
 8. 8. 8<br />Quinés el millorenfoc?<br />Polítiquesrelacionadesamb el finançament<br />
 9. 9. 9<br />
 10. 10. 10<br />
 11. 11. 11<br />Centrats en el pacient<br />Respecte<br /><ul><li>Gestió del temps
 12. 12. Valors</li></ul>Informació<br /><ul><li>Per a poder triar
 13. 13. Clara, entendora i oportuna</li></ul>Participació<br /><ul><li>Incorporació estructurada de l’opinió del pacient
 14. 14. Decisionspersonals
 15. 15. Promocióauto-cura</li></li></ul><li>Juny 2011<br /><ul><li>Capacitatd’elecció
 16. 16. Exigència de qualitat
 17. 17. Transperència</li></ul>Capdecisió que m’afectisensecomptaramb mi<br />
 18. 18. Prosumer<br />Elspacientsambmalaltiescròniquessón, a la vegada, “productors” i “consumidors”<br />
 19. 19. Oportunistes<br />Pragmàtiques<br />Impacte sobre les persones<br />
 20. 20. Si ésveritat, tenim un problema….<br />
 21. 21. Bulletin Social Security 1974<br />http://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/v37n7/v37n7p17.pdf<br />
 22. 22. 2<br />Centrats en elsresultats<br />1<br />
 23. 23. 1974<br />Qualitat<br />Diners<br />Serveisanitari<br />
 24. 24. 1974<br />Gestió de la demanda<br />Moral Hazard<br />
 25. 25. Orientació a resultats<br />Ens ha interessatmés el procés que elsresultats<br />En parlar de resultats es poden cometre dos errors<br />Creure que elsresultatsdelsestudispilotsón extrapolables automàticament<br />1<br />2<br />Aspirar a aproximar-se a la mitjana<br />
 26. 26. Aspiracions<br />21<br />Excel·lència<br />El millor ???<br />La mitjana<br />goodenough<br />
 27. 27. N EnglJ Med. 2009;361:109-12<br />La satisfacció del pacientésmoltimportantperò NO pot ser el resultatmésimportantd’unprojecte<br />
 28. 28. Estada mitjana MPOC (2009)<br />23<br />EM Catalunya = 7.1 dies<br />Font: CMBD. CatSalut. 2010.<br />
 29. 29. 14,14<br />7,1<br />Font: CMBD. CatSalut. 2010.<br />
 30. 30. EurRespir J 2001; 17: 343–349<br />53%<br />…disposavend’espirometria<br />Rang entre hospitals: 40-100%<br />79%<br />…disposavengasometria arterial<br />35% casosd’acidosinotenen GA control<br />64%<br />…prescripciód’oxigen<br />Rang entre hospitals:<br />9 - 94%<br />
 31. 31. EurRespir J 2001; 17: 343–349<br />
 32. 32. Thorax 2006;61:837–842.<br />7.4%<br />Mortalitatintrahospitalària<br />15.3%<br />Mortalitat a 90 dies<br />
 33. 33. Thorax 2006;61:837–842.<br />Àmpliesvariacions entre hospitals<br />Impacte en la reducciód’estades<br />Consultors NML<br />Bona organització<br />Alta precoç<br />Guies i protocols<br />
 34. 34. Arch Bronconeumol.2010;46:349–357 <br />
 35. 35. Canvi de focus<br />
 36. 36. "Lo que el cliente compra y considera valioso nunca es un producto. Es la utilidad, es decir, aquello que le aporta el producto" <br />Peter Drucker<br />
 37. 37. La innovació sol produir-se en la frontera més que en el centre dels mercatsexistents.<br />
 38. 38. Cal conèixermillorelsclients<br />…ús de la cerca sistemàtica (o comprensió lingüística) del Web per tal de seguir el rastre de blocs de consumidos, comptes de Twitter … i de qualsevoltipus de contingutsgeneratspelsconsumidors…<br />Netnografia<br />
 39. 39. 3<br />NEJM 2010;363:2477-81<br />2<br />Centrats en elsresultats<br />1<br />
 40. 40. L’objectiu final de l’atenciósanitàriaésaconseguir el “valor” mésaltpossiblepelspacients<br />NEJM 2010;363:2477-81<br />
 41. 41. <ul><li>Es refereixen a un procés
 42. 42. Avaluació multidimensional</li></ul>Outcomes<br />Valor <br />=<br />Cost<br /><ul><li>No és la suma del cost de cada servei, és el cost total del servei</li></li></ul><li>Per incrementar el valor ésimprescindible fer…<br />Mesurar<br />Comunicar<br />Comparar<br />
 43. 43. TheOutcomeMeasuresHierarchy<br />Porter EM. NEJM 2010;363:2477-81<br />
 44. 44. Nivell<br />1<br />2<br />Grau en què un producte no satisfà les expectatives.<br /><ul><li>Errorsdiagnòstics / efectes adversos
 45. 45. Discomfort
 46. 46. Atenció infectiva</li></ul>3<br />Iatrogènia (malaltiesinduïdes per l’atenció prestada)<br />
 47. 47.
 48. 48. TheOutcomeMeasuresHierarchy<br />Imagineu que posa “MPOC”<br />1<br />Porter EM. NEJM 2010;363:2477-81<br />
 49. 49. TheOutcomeMeasuresHierarchy<br />2<br />Porter EM. NEJM 2010;363:2477-81<br />
 50. 50. TheOutcomeMeasuresHierarchy<br />3<br />Porter EM. NEJM 2010;363:2477-81<br />
 51. 51. <ul><li>Elsoutcomess’han de mesurar per condicionsespecífiques.
 52. 52. Cal mesurar tot el cicle assistencial.
 53. 53. L’estàndard ha de permetre la comparació entre proveïdors.
 54. 54. Cal minimitzar les ambigüitats en el judici.
 55. 55. S’hand’incloure mesures de l’estat funcional i del discomfort. </li></ul>La satisfacció del pacient mesura el procés no el resultat<br />Sempre cal ajustar per risc = estratificació<br />
 56. 56. TheOutcomeMeasuresHierarchy<br />La innovació i elsnoustractamentssempre incrementen el cost<br />Si el pacientpot tornar a treballar (milloria de l’estat funcional) disminueix el cost global<br />Millores en 2 i 3 sempreredueixen costos<br />Porter EM. NEJM 2010;363:2477-81<br />
 57. 57. Quina barra!<br />Aixòés“jo convido i tu pagues”<br />
 58. 58. Es veu alguna cosa?<br />4<br />3<br />NEJM 2010;363:2477-81<br />2<br />Centrats en elsresultats<br />1<br />
 59. 59. 48<br />Què?<br />
 60. 60. Josep Oliu (Barcelona, 1949)<br />President del Banc de Sabadell<br />03.09.2011<br />
 61. 61. Escenariseconòmics<br />Aquestasituaciódurarà 10 anys<br />
 62. 62. …i ambmésqualitat<br />
 63. 63. “Elsmetges han de decidir si volenanar al seient del conductor o al de l’acompanyant”<br />
 64. 64. Excel·lència<br />Valueformoney<br />
 65. 65. 54<br />Per què?<br />
 66. 66. Robert Rauschenberg, 1964<br />I believethatthisnationshouldcommititselftoachievingthegoal, beforethisdecadeisout, of landing a manonthemoon and returninghimsafelytotheEarth.<br />25 de maig de 1961<br />http://youtu.be/oQOu0IAdgaA<br />
 67. 67. 56<br />We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win, and the others, too. <br />Triemanar a la Lluna en aquestadècada i fer les altres coses, no perquèsiguinfàcils, sinóperquèsóndifícils, perquèaquestobjectiuservirà per organitzar i mesurar el millor de les nostresenergiesi habilitats, perquèaquestés un desafiament que estemdisposats a acceptar, que no estemdisposats a posposar, i és un objectiu que pretenemguanyar, i elsaltres, també.<br />
 68. 68. 57<br />Com?<br />
 69. 69.
 70. 70.
 71. 71. CollaborativePublic Management<br />Acords entre diversesorganitzacions per resoldreproblemes que capd’ellespot abordar efectivamentd’una manera individual<br />“Pracademics”<br />= Pratitioners& Academics<br />
 72. 72. Tot i que etsmoltbo(na) [potser el millor?] acceptaries que algúobservés la tevapràctica clínica (“coach”) per ajudar-te a millorar<br />
 73. 73.
 74. 74. 63<br />www.gencat.cat/salut/ies<br />www.socapnet.org/pdmar.php<br />
 75. 75. 64<br />@PDMAR_CAT<br />
 76. 76. Moltesgràcies per la vostraatenció!<br />65<br />www.slideshare.net/jescarra<br />

×